Page 1

SLO

Slovenija na svetovni razstavi EXPO Milano 2015 www.exposlovenia.si

Vaš poslovni partner in turistična destinacija na sončni strani Alp


green

|

active

|

healthy

|

family

OBČUTITE barve. Zeleno boste v naši deželi doživeli z vsemi čuti. Tukaj zgodovino pišejo legende in ljudje sobivajo z zmaji. Vabljeni k nam na aktivne počitnice, kjer boste poskrbeli za svoje zdravje in za široke nasmehe vse družine. Tako majhna, a tako raznolika. Kjerkoli se nahajate, so gore, jezera, polja pšenice, kraške jame, vinski griči, srednjeveška mesta ali morje povsem blizu. Prepustite se prijaznim gostiteljem, vabljeni v deželo, polno ljubezni – SLOVENIJO.

HolidaysinSlovenia.eu Turistična agencija Sonček, Maribor, Slovenija | info@sonchek.com


Znak SQ – Slovenska kakovost Znak SQ podeljujemo družbam z dobrimi poslovnimi rezultati za kakovostne proizvode in/ali storitve razvite z lastnim domačim znanjem, pretežno s slovenskim surovinami in polizdelki ter z izvedbo v Sloveniji. Gre za transparenten in sledljiv postopek, zasnovan na vrsti dokumentov, pravilnikov, postopkov in vprašalnikov (tudi za sistem kakovosti) ki utemeljujejo podeljevanje znaka kakovosti. Šele na osnovi uspešne presoje vseh vidikov je mogoče izdati sklep o pridobitvi certifikata za konkreten proizvod ali storitev in podeliti pravico do uporabe znaka SQ. Naša prizadevanja je prepoznala tudi najstarejša in najbolj pomembna organizacija s področja kakovosti v Evropi (EOQ) in nam podelila pravico da SQ logo lahko opremimo z »EOQ recognized«.

Prednosti in koristi znaka SQ so: EOQ RECOGNIZED

 Izboljšave v podjetju na podlagi ugotovitev presoje – višja kakovost  Večja prepoznavnost izvora in kakovosti proizvodov in storitev na domačem in tujem trgu  Povečanja zaupanje dobaviteljev do podjetij, nosilcev znaka SQ.  Višja stopnja izpolnjevanja pričakovanj pri vseh odjemalcih. SQ ZNAK: VIŠJA PREPOZNAVNOST SLOVENSKE KAKOVOSTI IN OBENEM DVOJNA PROMOCIJA – ZA PODJETJE IN DRŽAVO SLOVENIJE

Uspeti s kakovostjo Kdo smo Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) je neodvisna neprofitna in nevladna organizacija. Združuje posameznike in organizacije, ki želijo uspeti na različnih področjih družbe tudi s pomočjo kakovosti in odličnosti svojih izdelkov, storitev, procesov in sistemov ter na ta način pomagati k večji konkurenčnosti in blaginji Slovenije

Ključne dejavnosti:  Usposabljanje za vodje kakovosti – QM

Slušatelji na usposabljanju pridobijo celovito znanje s področja vodenja kakovosti, ki omogoča učinkovito organiziranje in vodenje procesov ter celovito uspešno poslovanje. Usposabljanje vodij kakovosti izvajamo v skladu z mednarodno usklajeno shemo EOQ.  Certificiranje za Vodjo kakovosti – QM Akreditirani smo za certificiranje strokovne usposobljenosti oseb po shemi za vodje kakovosti QM v skladu z zahtevami Evropske organizacije za kakovost (EOQ). V Evropi je bilo po njej certificiranih že več kot 24.000 vodij kakovosti, v Sloveniji pa več kot 150.  Usposabljanja za razvoj odličnosti Sami, v sodelovanju s strokovnjaki EFQM ali v partnerski povezavi z MIRS omogočamo pridobivanje potrebnih znanj na poti razvijanja odličnosti organizacij tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Organiziramo seminar Pot k odličnosti (Y2E), Delavnico Voditelji za odličnost (L4E), Usposabljanje za notranje ocenjevalce in Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT) Letna konferenca SZKO  Tradicionalno dvodnevno strokovno srečanje jorganizirano v sklopu evropskega tedna kakovosti v začetku novembra. Na njem sodelujejo člani združenja in drugi zainteresirani za razvoj kakovosti in odličnosti; več kot 80 avtorjev predstavi svoje referate, število udeležencev je med 300 in 400.  Izdajanje publikacij – Revija Kakovost, Mesečne novice in druga gradiva v tiskani in elektronski obliki

Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: + 386 5898 490, E-pošta: info@szko.si, Spletna stran: www.szko.si


VSEBINSKO KAZALO

4 SLOVENIJA V ŠTEVILKAH

5 SPOZNAJ IN ZAČUTI SLOVENIJO Zanimiva, a manj znana dejstva

9 SLOVENIJA NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO MILANO 2015

Založnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija

Glavni urednik:

22 OBISKATI SLOVENIJO IN DOŽIVETI KULTURO

27 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61

Kvedrova cesta 5a, 1000 Ljubljana

Lektoriranje: Amidas, d. o. o. Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Tisk: COLLEGIUM GRAPHICUM d.o.o. Štepanjska cesta 11A, 1000 Ljubljana

Tina Maze, Samir Handanović

AD & D:

PSD prevajalske storitve, d. o. o.

EXPO MILANO 2015

16 SLOVENIJA: LJUBEZENSKA ZGODBA

Prevod:

Tilen Majnardi, mag.

Marko Pentek, www.mgo.si

15 AMBASADORJA SLOVENIJE NA SVETOVNI RAZSTAVI

SLOVENSKE REGIJE

Obalno-kraška regija Primorsko-notranjska regija Goriška regija Gorenjska regija Koroška regija Regija Osrednja Slovenija Jugovzhodna Slovenija Zasavska regija Spodnjeposavska regija Savinjska regija Podravska regija Pomurska regija

PRILOŽNOSTI ZA NALOŽBE V SLOVENIJI

66 68

Slovenija – idealna lokacija za tuje naložbe Možnosti za naložbe

POSLOVNE IN NALOŽBENE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

69 70 71 72 73 74 75 76

Avtomobilska industrija Kemična in farmacevtska industrija Elektronika in elektroindustrija Panoga informacijske in komunikacijske tehnologije Logistika in distribucija Strojna in kovinskopredelovalna industrija Lesnopredelovalna in pohištvena industrija Agroživilstvo

77

GOSPODARSKO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO EXPO Milano 2015: spodbuda gospodarskega sodelovanja z državo gostiteljico, Italijo

78–111

PARTNERJI

STIKI

112 112

Partnerji slovenskega paviljona na svetovni razstavi EXPO Milano 2015 Poslovni center slovenskega paviljona Splošne informacije za poslovanje in naložbe v Sloveniji EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

3


SLOVENIJA V ŠTEVILKAH

Helsinki ▪

▪ Oslo

▪ Stockholm

▪ Riga

Moskva ▪

Köbenhavn ▪

Dublin ▪

Vilna ▪ ▪ Minsk ▪ Amsterdam

London ▪

Berlin ▪

Varšava ▪

▪ Bruselj ▪ Kijev ▪ Praga

▪ Pariz

Dunaj ▪ ▪ Bratislava

2000 km

1000 km

▪ Kišinjev

▪ Budimpešta

▪ Bern

500 km

Ljubljana ▪ ▪ Zagreb

250 km

Benetke ▪

▪ Beograd

▪ Bukarešta

Sarajevo ▪

▪ Madrid ▪ Lizbona ▪ Rim

Priština ▪ Podgorica ▪

▪ Sofija ▪ Skopje

Tirana ▪ ▪ Ankara

▪ Atene

Slovenija v številkah 4

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Osnovni gospodarski kazalniki 2015 Prebivalci: 2.062.731 BDP v mio. EUR, tekoče cene: 38.558 BDP, realna rast v %: 2,4 Stopnja nezaposlenosti (ILO) v %: 9,2 Izvoz blaga in storitev, realna rast v %: 5,6 Tekoči račun plačilne bilance v mio. EUR: 2.266 Povprečna mesečna bruto plača v EUR: 1.515,98 Valuta: evro (EUR)


SPOZNAJ IN ZAČUTI SLOVENIJO

Spoznaj in začuti Slovenijo –

zanimiva, a manj znana dejstva

01

02

03

Slovenija je ena od vodnato

Slovenska planota Kras je

Slovenija je med najbolj

najbogatejših držav v

dala ime kraškemu svetu in

biotsko raznolikimi državami

Evropi. Njene reke, potoki in

kraškim pojavom na vsem

na svetu. Površina Slovenije

drugi vodotoki so dolgi kar

svetu. Na Krasu so strokovnjaki

predstavlja manj kot 0,004

27.000 kilometrov.

najprej pojasnili številne kraške

odstotka celotnega Zemljinega

Poleg tega ima številne

posebnosti: podzemne jame,

površja, a na njem živi en

termalne in mineralne vrelce ter

vrtače in vodne ponore.

odstotek vseh živih bitij in dva

veliko podtalnih voda.

odstotka zemeljskih bitij. Skupno kar 24.000 živalskih vrst.

04

05

06

Slovenija je tretja najbolj

Več kot tretjina slovenskega

V Sloveniji je ena največjih

gozdnata država v Evropi.

ozemlja je zaščitenega in

populacij rjavega medveda v

Skoraj 60 odstotkov vsega

uvrščenega v evropsko omrežje

Evropi. Bilo naj bi jih med 500

ozemlja pokriva gozd. V zadnjih

Natura 2000, ki varuje biotsko

in 700.

desetletjih se delež gozda še

raznolikost.

povečuje, saj vsako leto posadimo več kot milijon dvesto tisoč dreves.

01 Slap Grmečnik ▪ Fotografija: Dunja Wedam/www.slovenia.info 02 Park Škocjanske jame ▪ Fotografija: B. Kladnik/www.slovenia.info 03 Proteus Anguinus v Postojnski jami ▪ Fotografija: arhiv Postojnske jame/www.slovenia.info 04 Slovenski gozdovi ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik/www.slovenia.info 05 Na Ratitovcu ▪ Fotografija: Marko Pentek 06 Rjavi medved ▪ Fotografija: Bobo/www.slovenia.info

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

5


SPOZNAJ IN ZAČUTI SLOVENIJO

07

08

09

V Sloveniji, v Mariboru, raste

Najdaljši železniški most

Slovenska posebnost so

najstarejša trta na svetu,

na svetu z lokom iz

poslikane panjske končnice

stara je več kot 400 let.

oblikovanega kamna je

čebeljih panjev, v katerih

Solkanski most na bohinjski

domuje kranjska sivka –

progi. Glavni lok je dolg

edina avtohtona zaščitena

85 metrov, celoten most pa

čebelja vrsta v Evropski uniji.

219,7 metra.

10

11

12

Najstarejše najdeno kolo

Divje Babe pri Idriji, najdba

Jama Vilenica pri Lokvi je

na svetu je leseno kolo,

60.000 let stare piščali,

najstarejša turistična jama v

najdeno na Ljubljanskem

narejene iz golenice

Evropi – turistični ogledi v njej

barju, staro je od 5100 do

jamskega medveda, je

potekajo že od leta 1633.

5350 let.

najstarejše glasbilo na svetu.

V njeni Plesni dvorani vsako leto podelijo mednarodno literarno nagrado vilenica.

14

13

6

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

15

Slovenec Herman Potočnik je pionir razvoja vesoljske raketne tehnologije. Pod psevdonimom Noordung je že leta 1928 izšla njegova knjiga z naslovom »Problem vožnje po vesolju«. Knjiga je prelomnica v svetovni vesoljski raketni tehniki. V njej je veliko rešitev, ki človeku omogočajo bivanje v vesolju. Glede na to, da takrat ni bilo ne računalnikov ne sončnih celic, so njegove rešitve dejansko genialne.


SPOZNAJ IN ZAČUTI SLOVENIJO

16

17

18

Slovenska alpska smučarka

Alpska dolina Planica je

Slovenija je edina država,

Tina Maze ima absolutni

rojstni kraj smučarskih

ki ima za grb »kozmogram«,

rekord v zbranih točkah

poletov. Tu so dosegli že več

v katerega je umeščen tudi

svetovnega pokala v

kot šestdeset svetovnih

simbol slovenstva Triglav,

alpskem smučanju. V sezoni

rekordov v smučarskih skokih in

najvišji slovenski vrh –

2012/2013 je osvojila kar 2414

poletih. Med drugim je

oče (2864 metrov), ki se

točk in močno presegla prejšnji

smučarskim skakalcem v Planici

imenuje po prabožanstvu s

13 let star rekord avstrijskega

prvič uspelo prebiti magični

tremi glavami, Slovencema pa

smučarja Hermana Maierja,

meji tako stotih kot dvestotih

predstavlja nekakšno sveto

ki je zbral 2000 točk.

metrov.

romarsko goro.

19

20

21

Slovenec Davo Karničar je

Slovenski ultramaratonski

Slovenska himna je verjetno

prvi smučal z najvišje gore

plavalec Martin Strel je prvi,

edina na svetu, ki ne

sveta, Mount Everesta.

ki mu je uspelo preplavati

poveličuje samo enega

Karničar je tudi prvi človek na

največje reke na svetu,

naroda in ene države, ampak

svetu, ki je presmučal vse

Amazonko, Misisipi in

prinaša univerzalne vedno

najvišje vrhove sedmih celin.

Jangcekjang.

veljavne vrednote, kot so mir, medsebojno sodelovanje in prijateljstvo.

07 Najstarejša trta na svetu ▪ Fotografija: B. Bajželj/www.slovenia.info 08 Solkanski kamniti železniški most ▪ Fotografija: Nea Culpa 09 Poslikane panjske končnice ▪ Fotografija: Dunja Wedam/www.slovenia.info 10 Najstarejše kolo na svetu ▪ Muzej in galerije mesta Ljubljane ▪ Fotografija: Matevž Paternoster/MGML 11 Piščal, narejena iz kosti jamskega medveda, odkrita v paleolitskem najdišču Divje Babe ▪ Fotografija: Narodni muzej Slovenije 12 Jama Vilenica, druga dvorana – Aleja kapnikov ▪ Fotografija: Emil Kariž, Jamarsko društvo Sežana 13 Herman Potočnik Noordung ▪ Fotografija: KSEVT 14 Iz knjige Problem vožnje po vesolju ▪ Fotografija: KSEVT 15 Odprtje Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij ▪ Fotografija: KSEVT, Nada Žgank 16 Tina Maze ▪ Fotografija: Stanko Gruden/STA 17 Nova letalnica v Planici ▪ Fotografija: Aleš Fevžer/www.slovenia.info 18 Pogled na Triglav z Viševnika ▪ Fotografija: K. Kunaver/www.slovenia.info 19 Davo Karničar ▪ Fotografija: Urban Golob 20 Maratonski plavalec Martin Strel ▪ Fotografija: Stanko Gruden/STA 21 Drugi popravljeni rokopis Prešernove Zdravice v bohoričici

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

7


NAGOVOR PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Barva prihodnosti –

zelena Spoštovani, svetovna razstava EXPO Milano 2015 z nosilno temo »Feeding the planet – energy for life« dobro ponazarja aktualni globalni trenutek ter opozarja na povezanost vseh ljudi in na soodvisnost človeštva in narave. Živimo v obdobju, ko so človeški vplivi na okolje in prostor tako intenzivni, da imajo pozitivne ali negativne posledice človeškega ravnanja izjemno velik pomen za zdravje planeta in blaginjo družbe. Srečujemo se s številnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, pomanjkanje hrane in surovin ter vse težji dostop do njih, degradacija okolja ali upadanje biotske raznovrstnosti. Vse to resno vpliva na sposobnost obnavljanja in delovanja okolja, da si človeštvo lahko zagotavlja prehransko varnost, zdravje in nasploh obstoj. Degradacija okolja in neprimerna izraba prostora negativno vplivata na počutje človeka, na življenje sedanjih in prihodnjih generacij in ne nazadnje na konkurenčnost gospodarstva, predstavljata pa tudi visoke stroške za družbo. Gre za pomembne globalne izzive, ki jih posamezne države ne smemo reševati le vsaka zase, temveč je 8

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

potrebno kolektivno in usklajeno delovanje držav na globalni in regionalni ravni. Ta globalni trenutek pa od vsakega posameznika kot dela družbe terja tudi razmislek o lastnem načinu življenja, o posledicah naših dejanj in navad za družbeni napredek, stanje okolja ter kakovost življenja prihodnjih generacij. Zavedanje, da živimo na planetu, ki ne more biti predmet neskončnega ekonomskega izkoriščanja, se sicer krepi, a je še daleč od tega, da bi nam že omogočilo usklajeno in dovolj uspešno globalno reševanje problemov. Slovenija je ena od 145 držav, ki se predstavljajo na svetovni razstavi EXPO Milano 2015. S svojo prisotnostjo ter ambicioznim in drznim konceptom predstavitve želimo predstaviti svojo zgodbo o ljubezni do narave, ki smo jo prepletli s petimi temami: (I.) soline, (II.) čebele, (III.) termalne in mineralne vode, (IV.) pohodništvo in kolesarjenje ter (V.) projekt merjenja črnega ogljika. S paviljonom, zgrajenim iz naravnih materialov, želimo obiskovalce pritegniti in opozoriti na svoj značaj, svojo nrav: razgibano, odprto, usmerjeno v iskanje

novih priložnosti in rešitev. Svetovna razstava EXPO Milano 2015 to zagotovo je, saj nas spodbuja k zavedanju, da lahko z majhnimi koraki naredimo kaj dobrega zase in za planet. Hkrati pa je tudi priložnost za tkanje novih poslovnih stikov in za iskanje poti k »zelenemu« in trajnostnemu razvoju.

Dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije


SLOVENIJA NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO MILANO 2015

Slovenski paviljon na EXPO Milano 2015 – sprednja stran ▪ Fotografija: Daniel Novakovič/STA

Slovenija

na svetovni razstavi EXPO Milano 2015 Slovenija se na svetovni razstavi EXPO Milano 2015 predstavlja s samostojnim paviljonom in sloganom »I feel SLOVEnia, Green. Active. Healthy.«. Slovenski paviljon ima odlično lego in je v središču dogajanja.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

9


SLOVENIJA NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO MILANO 2015

01

Jerneja Lampret,

03

generalna komisarka projekta EXPO Slovenija: »Projekt EXPO Milano je za celotno ekipo vznemirljiva, zanimiva in poučna izkušnja, ki nas bo zaznamovala za vse življenje. V predstavitev Slovenije smo vložili vse svoje znanje in izkušnje; z gotovostjo lahko rečem, da tudi precejšen del svojih osebnosti. Naša pozitivna, zelena energija se vidi na vsakem koraku, vogalu, steni in ambientu našega paviljona. V zgodbah, s katerimi vam želimo čim bolje predstaviti svoj mali raj na sončni strani Alp. Slovenski paviljon zato ni le zgradba, prostor, oprema, ampak zgodba Slovenije, zgodba ljudi, ki jo vsak dan živimo in čutimo. Upamo, da boste Slovenijo začutili tudi vsi, ki nas boste obiskali.«

10

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

02

01 Slovenski paviljon na EXPO Milano 2015 – notranjost ▪ Fotografija: Daniel Novakovič/STA 02 Jerneja Lampret, generalna komisarka projekta Slovenija na svetovni razstavi EXPO Milano 2015 ▪ Fotografija: STA 03 Slovenski paviljon na EXPO Milano 2015 – notranjost ▪ Fotografija: Daniel Novakovič/STA


SLOVENIJA NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO MILANO 2015

06

07

04 Odprtje slovenskega paviljona ob prisotnosti ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška ▪ Fotografija: Daniel Novakovič/STA 05 Slovenski paviljon na EXPO Milano 2015 – notranjost ▪ Fotografija: Daniel Novakovič/STA 06 Slovenski paviljon na EXPO Milano 2015 – kotiček s tradicionalnimi slovenskimi jedmi ▪ Fotografija: Daniel Novakovič/STA 07 Slovenski paviljon na EXPO Milano 2015 – notranjost ▪ Fotografija: Daniel Novakovič/STA

04

Slovenski paviljon

05

I

dejno arhitekturno zasnovo slovenskega paviljona so pripravili v SoNo arhitekti, d. o. o. Graditelj slovenskega paviljona je Lumar IG, d. o. o. SoNo arhitekti, d. o. o., je arhitekturni biro, ki združuje novo generacijo slovenskih arhitektov. Ustvarjajo sodobno in kakovostno arhitekturo, ki nastaja kot preplet arhitekturne teorije, študija in raziskav lokacij, inovacij in preizkušanja novih materialov ter načinov gradnje. Lumar IG, d. o. o, velja za enega vodilnih slovenskih proizvajalcev nizkoenergijskih in pasivnih montažnih objektov, ki je s svojimi inovativnimi in okolju prijaznimi rešitvami prisoten tako v Sloveniji kot tujini.

Slovenski paviljon ima piramidalno obliko postavljeno na geometrijsko razgibani površini, kar odraža reliefno razgibanost slovenskega ozemlja – prehajanje alpskega hribovja, panonskih ravnic in sredozemskega gričevja v obdelovalne površine, pod katerimi se skriva izjemen podzemni labirint kraških jam in kapnikov. Paviljon je narejen iz naravnih materialov – lesa in stekla. Slovenija je namreč ena najbolj gozdnatih evropskih držav, les pa je njena strateška surovina. Zgodovinsko izjemnost dokazuje tudi v Sloveniji najdeno najstarejše datirano leseno kolo z osjo na svetu, ki je staro kar 5200 let – starejše torej od egipčanskih piramid in majevske civilizacije v Mehiki.

SLOVENIJA.

Zelena. Aktivna. Zdrava. Zgodba Slovenije je zgodba o ljubezni do narave, v besedi SLOVEnija je tudi angleška beseda »LOVE«. Zgodba »Pet zrn ajde za ohranitev ZELENE, AKTIVNE in ZDRAVE Slovenije« bo obiskovalcem slovenskega paviljona predstavljena na interaktiven način z večmedijskimi elementi. Z obiskom slovenskega paviljona želimo spodbuditi zavedanje, da lahko z majhnimi koraki tudi sami naredite kaj dobrega zase, za Slovenijo, za planet. Za to boste nagrajeni s petimi zrni ajde, ki simbolno ponazarjajo pet čutil iz slogana državne znamke »Čutim Slovenijo«. Ajda, ki je sicer tradicionalno prisotna v slovenskem prostoru, je nadvse zdrava poljščina, koristna za človeka, kmeta in čebele. Slovenija se predstavlja s petimi temami: soline, čebele, termalne in mineralne vode, pohodništvo in kolesarjenje ter projekt merjenja črnega ogljika.

V Sloveniji so našli najstarejše datirano leseno kolo z osjo na svetu, ki je staro kar 5200 let – starejše torej od egipčanskih piramid in majevske civilizacije v Mehiki.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

11


SLOVENIJA NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO MILANO 2015

04

Sol

Čebele

S soljo pomembno izboljšamo okus hrane. Nezmleta in nerafinirana piranska sol je darilo morja, ki se dnevno žanje med starodavnimi nasipi solnih polj sredi zavarovanega območja krajinskega parka. Slovenske soline so ene redkih na svetu, kjer se sol prideluje ročno – po tradicionalnem izročilu in postopkih iz 14. stoletja. Zaradi podlage biosedimenta je piranska morska sol kot edina v Evropi naravno sladka in bela. Polja »belega zlata« skrivajo tudi solni cvet, ki je ročno obrana deviška sol, v katero je ujet najbolj prvinski okus morja z vsemi minerali. Solni cvet po kakovosti presega celo svetovno cenjene sorte »la fleur de sel«. Če je bila sol nekoč strateško pomembno trgovsko blago, je danes v Sloveniji del zgodbe v kulinariki, kozmetiki in ekološkem turizmu. Najnovejša uspešnica je velnes med solnimi polji s svojimi blagodejnimi učinki solinskega blata in morske slanice.

Čebelarstvo je v Sloveniji način življenja in čebele kot simbol zdravega planeta imajo pri Slovencih posebno mesto. V Sloveniji je doma avtohtona kranjska sivka – druga najbolj razširjena čebelja pasma na svetu, s katero čebelarijo na prav vseh kontinentih. Nikjer drugje na svetu ne postavljajo čebelam tako imenitnih »domov«, kot lahko imenujemo s panjskimi končnicami poslikane čebelnjake, ki jih je v Sloveniji več kot 10.000 in so posebnost v svetovnem merilu. Slovenski čebelarji so zaradi svoje inovativnosti tudi pionirji ponudbe sonaravnega turizma s čebelami; v slovenskih čebelnjakih lahko sprostite telo in duha ob zvoku brenčanja čebel, z vdihavanjem aerosola, medeno masažo …

05

12

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

04 Sečoveljske soline ▪ Fotografija: SPIRIT 05 Kranjska sivka – avtohtona čebelja pasma ▪ Fotografija: SPIRIT 06 Kranjska sivka – avtohtona čebelja pasma ▪ Fotografija: SPIRIT

06


SLOVENIJA NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO MILANO 2015

07 07 Smaragdna Soča ▪ Fotografija: Domen Grögl 08 Podzemno kolesarjenje pod Peco ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik/www.slovenia.info

Zgodba Slovenije je zgodba o ljubezni do narave, v besedi SLOVEnija je tudi angleška beseda »LOVE«. Zgodba »Pet zrn ajde za ohranitev ZELENE, AKTIVNE in ZDRAVE Slovenije« bo obiskovalcem slovenskega paviljona predstavljena na interaktiven način z večmedijskimi elementi.

08

Pohodništvo in kolesarjenje Zdrava hrana in gibanje sta del zdravega življenjskega sloga. Slovenija kot dežela zelenega oddiha ponuja mnogo priložnosti za različne dejavnosti v vseh letnih časih. Pohodništvo in kolesarjenje sta priljubljen način odkrivanja raznolikosti slovenske pokrajine, ki je hkrati tudi navdih za številne športnike, ki dosegajo vrhunske rezultate, s tem se Slovenija uvršča med najuspešnejše države na svetu po številu

medalj na prebivalca tako na zimskih kot na poletnih olimpijskih igrah. Vabimo vas, da sprostite svojega adrenalinskega duha ob kolesarjenju skozi labirint opuščenih rovov pod Peco, ob odkrivanju milijonov let zgodovine v najbolj znani turistični jami na svetu – Postojnski jami, ob jahanju belega lipicanca – avtohtone slovenske pasme, ter doživite soteskanje in rafting v smaragdni Soči, eni najlepših alpskih rek v Evropi … EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

13


SLOVENIJA NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO MILANO 2015

09 09 Merjenje koncentracije črnega ogljika – projekt Adventure for Science ▪ Fotografija: Matevž Lenarčič 10 Bazen s termalno vodo ▪ Fotografija: SPIRIT 11 Kozarec mineralne vode ▪ Fotografija: SPIRIT

Črni ogljik

10

Termalne in mineralne vode Slovenija je dežela dobrodejnih voda. Voda ni le zdrava in pitna, stekleničimo tudi najbogatejšo mineralno vodo z magnezijem na svetu. Vode v Sloveniji so tudi vir doživetij. V Sloveniji je 87 naravnih termalnih izvirov, pri čemer je posebnost v svetovnem merilu črna termalna voda, znana kot »črno zlato«. Zdraviliški turizem in sproščanje v centrih dobrega počutja sta med najbolj priljubljenimi oblikami oddiha v Sloveniji.

11

14

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

V Sloveniji se zavedamo pomena trajnostnega razvoja in zelenih tehnologij za ohranitev zelene prihodnosti našega planeta. Zato bomo na svetovni razstavi EXPO Milano 2015 predstavili rezultate projekta »Adventure for Science«. Najboljši svetovni pilot leta 2013 Matevž Lenarčič je z inovativnim visokotehnološkim ultralahkim letalom, ki je plod dela in znanja uspešnega slovenskega podjetja Pipistrel, ter merilno napravo, ki je prav tako izdelek slovenskega podjetja, izmeril koncentracijo črnega ogljika v atmosferi. Ta je poleg CO2 največji povzročitelj globalnega segrevanja, vendar se ga lahko kot trdne delce učinkovito in razmeroma poceni odstrani iz okolja. Prelet 91.000 kilometrov prek vseh sedmih celin, treh oceanov in 60 držav v 369 urah je edinstven dosežek v svetovnem merilu, saj so bile meritve izvedene tudi na najbolj oddaljenem in težko dostopnem severnem tečaju.


AMBASADORJA SLOVENIJE NA SVETOVNI RAZSTAVI EXPO MILANO 2015

Tina Maze, ambasadorka Slovenije na svetovni razstavi EXPO Milano 2015: »Kot športnica sem že sama po sebi ambasadorka in promotorka Slovenije. Zastopati takšno državo, takšne ljudi je čast in obveznost. Ni tudi skrivnost, da sem še posebej navezana na našo himno, ki govori o iskrenem prijateljstvu med narodi, deželami. Prijateljstvo in sodelovanje med vsemi je tudi predpogoj, da bomo lahko rešili globalne probleme, med temi je seveda na prvem mestu ohranitev zdravega okolja za naslednje rodove. Naša mala dežela premore toliko lepega, toliko različnega in čudovitega, da jo je škoda ne obiskati in spoznati. Ne nazadnje je na svetu malo dežel, ki so na tako majhnem koščku zemlje »pridelale« toliko športnih uspehov, toliko vrhunskih športnikov, rezultatov. Že zaradi tega vas vabim, da nas obiščete in spoznate, zakaj smo takšni, zakaj se trudimo, da bi bil jutri lepši, bolj zelen, bolj prijazen.«

01

Samir Handanović, ambasador Slovenije na svetovni razstavi EXPO Milano 2015: »Vesel sem, da sem si izbral poklic, ki ga večinoma opravljam v zelenem okolju, dobesedno na travnikih, zelenicah. Vsaj posredno me moja delovna soba spominja na Slovenijo. Je čista, pregledna, zelena in polna dogajanja. Kot oseba na delu v tujini imam do svoje države poseben odnos. Večino svojega časa z njo nimam neposrednega stika, zato jo morda še bolje razumem in čutim. Zato vam lahko iskreno sporočim: pridite v Slovenijo, vzemite si čas in jo spoznajte. Slovenija ni le privlačna turistična destinacija, Slovenija je zgodba, ki jo morate doživeti.«

02 01 Slovenska smučarska superzvezdnica Tina Maze je v sezoni 2012/2013 prejela veliki kristalni globus in postavila absolutni rekord v številu osvojenih točk na sezono ▪ Fotografija: Stanko Gruden/STA 02 Slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović na svetovnem nogometnem prvenstvu v Južni Afriki ▪ Fotografija: Arhiv Xinhua/STA

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

15


SLOVENIJA: ZGODBA O LJUBEZNI

Špičnik ▪ Fotografija: www.slovenia.info

SLOVENIJA:

zgodba o ljubezni (A Love Story)

Obiščite deželo, v kateri je vsaka ljubezenska zgodba zelo osebna. Izberite in doživite svojo!

Zeleno. Aktivno. Zdravo.

16

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

D

oživetja iz Slovenije vas bodo zapeljala v nove poslovne načrte in v nova poslovna partnerstva. Povezala vas bodo z ljudmi, ki tako radi presegajo vsakdanje meje. Pripeljala vas bodo v glavno mesto in vas presenetila z zgodbami vseh svojih različnih pokrajin. Navdušila vas bodo z zmogljivostmi za raznotera poslovna srečanja in dogodke, s kulinaričnimi užitki, z edinstvenimi namestitvami. Zabavala vas bodo v igralnicah, v nakupovalnih središčih. Razgibala vas bodo na prizoriščih za šport in rekreacijo v naravi. Igrišče za golf ali prostor za druge dejavnosti lahko v Sloveniji izberete v vsakič drugačni pokrajini. Kjer koli boste, boste občutili tisto posebno slovensko ljubezen, ki na samosvoj način povezuje Alpe z Jadranskim morjem in Panonsko nižino ter Krasom vmes. Ta povezanost morja in gora, gozdov in voda, kraškega podzemlja in podnebno prijaznega neba je bistvo tiste ljubezni, ki jo ima Slovenija že v svojem imenu.


SLOVENIJA: ZGODBA O LJUBEZNI

Odkrijte raznolikost Slovenije To posebno slovensko ljubezen boste občutili tako v prepletu različnih pokrajin kot na posameznih izbranih destinacijah: v Ljubljani, glavnem mestu Slovenije, v katerem se zdi, da so zaljubljeni še značilni zmaji na mostu, v Alpah, kjer naravne zaklade varuje Zlatorog, na obali Jadranskega morja med solinarji, v podzemnih kraških jamah in med drugimi posebnostmi kamnite pokrajine, v zdraviliščih, kjer boste vzljubili sami sebe, za mizami, obloženimi s posebnostmi 24 gastronomskih regij in treh vinorodnih dežel, ter vsekakor v naravi, kjer vas na vsakem koraku objemajo drevesa.

V Sloveniji je vse blizu: iz katerega koli izhodišča ste lahko v dveh ali treh urah na kateri koli drugi slovenski destinaciji. Slovenija je s svojo izjemno lokacijo v Srednji Evropi, z lego med Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko, lahko dostopna. Je le nekaj ur vožnje oddaljena od Benetk ali Dunaja, z dobrimi cestnimi in železniškimi ter letalskimi povezavami se lahko vanjo odpravite iz vseh koncev Evrope. V Slovenijo kot obmorsko državo lahko pridete tudi po morju – z lastnim plovilom v slovenske marine, s hitrimi gliserji, ki v poletni sezoni slovensko obalo povezujejo npr. z Benetkami in Trstom, in ne nazadnje z večjimi križarkami, ki občasno priplujejo v Koper, največje mesto na slovenski obali.

V edino državo Evropske unije, ki na lahko obvladljivih razdaljah združuje Alpe, Sredozemlje, Panonsko nižino in tisti Kras, ki je dal ime vsem kraškim pojavom sveta, se splača priti – po navdih raznolikosti!

Plezališče Burjakove peči v dolini Topla na Koroškem ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik/www.slovenia.info

Med Slovenci Slovenija, ki je z dobrimi dvajset tisoč kvadratnimi kilometri četrta najmanjša država Evropske unije, je z le dvema milijonoma prebivalcev na marsikaterem področju v samem svetovnem vrhu. Na slovenskih smučeh Elan letijo številni smučarski skakalci, z njimi so zgodovino smučanja pisali legendarni smučarji. Z ultralahkim letalom, kakršne za najzahtevnejše kupce po vsem svetu izdeluje slovensko podjetje Pipistrel, je Matevž Lenarčič obletel svet. Skladba slovenskega narodno-zabavnega ansambla Avseniki je najpogosteje predvajana skladba na svetu. Slovenski inovator Peter

Florjančič je imetnik več kot 400 patentov. Po številu osvojenih medalj na olimpijskih igrah je Slovenija v samem svetovnem vrhu. Alpska smučarka Tina Maze, ena redkih z zmagami v vseh disciplinah alpskega smučanja, je iz Slovenije. Ko obiščete Slovenijo, pričakujte, da se boste nalezli te slovenske želje po premagovanju raznoterih meja. Izvira iz neverjetne raznolikosti na prvi pogled razmeroma majhne države. Kdor ima malo, hoče več. Kdor ima vsega po malem, lahko doseže vse. Slovenija, ki se ponaša s prepletom raznolikih pokrajin, je navdih za velike dosežke.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

17


SLOVENIJA: ZGODBA O LJUBEZNI

Zaradi dostopnosti, umeščenosti v središče Slovenije in zaradi vseh sodobnih turističnih in konferenčnih zmogljivosti je Ljubljana tudi ena od odličnih izbir za različna poslovna in strokovna srečanja.

01

V Ljubljani

V Alpah

Ljubljana, prestolnica Slovenije, je objeta z naravo. Ponaša se z nazivom zelena prestolnica Evrope 2016 in je dobitnica prestižne nagrade WTTC Tourism for Tomorrow 2015. Leži ob reki, po kateri so menda potovali že iskalci zlatega runa, za svoj dom so jo izbrali koliščarji in antični prebivalci Emone. Kolišča na Ljubljanskem barju, kjer so našli tudi najstarejše kolo z osjo na svetu, so vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine, rimska Emona, predhodnica Ljubljane, pa slavi že 2000 let svojega obstoja. Mesto ob reki je zaznamovano z mostovi, ki levi in desni breg povezujejo v privlačno celoto, še posebej s Tromostovjem, ki ga je tako kot bližnjo slikovito tržnico zasnoval sloviti arhitekt Jože Plečnik. Grad nad mestom je kot lokacija za poroke priča številnim ljubezenskim zaobljubam, živahna rečna nabrežja so polna kotičkov za družabna srečanja. Ljubljana je privlačna tudi za nakupovalni turizem: tako v starem mestnem jedru kot npr. v sodobnem BTC-ju, ki velja za enega največjih nakupovalnih središč Evrope. Ko se zaljubite v Ljubljano in Slovenijo, sem radi povabite tudi svoje goste.

Narava je blizu in tudi iz prestolnice se vidijo vrhovi gora. Tam, kjer je Slovenija najvišja, domuje Triglav. Gora, upodobljena v slovenskem grbu, je osrednja točka Triglavskega narodnega parka, enega najstarejših narodnih parkov v Evropi, v okviru katerega je zavarovanih kar 84.000 hektarjev oz. štirje odstotki slovenskega ozemlja. Zaklade Julijskih Alp čuva zlatorog – simbol ohranjanja naravnih zakladov, ki jih po Sloveniji sicer varuje skoraj 50 parkov in še enkrat toliko naravnih rezervatov. Pod vrhovi Julijskih Alp je Blejsko jezero. Ta ikona slovenskega turizma je že stoletja priljubljena med uglednimi gosti z vsega sveta. Do otoka sredi jezera, ki je odlična izbira za poroke, vozijo posebni čolni – pletnje. Če pozvoniš na zvon cerkve na otoku sredi jezera, se ti izpolnijo želje. Si morda zaželite edinstvenega bivanja? V Sloveniji lahko kampirate v gozdnih vilah in izberete še marsikatero drugo obliko izvirne namestitve. Julijske Alpe so prizorišče velikih športnih zmag: veslači se merijo na Blejskem jezeru, kajakaši in kanuisti obiskujejo zeleno dolino Soče, v legendarni Planici smučarski letalci dosegajo rekorde, Pokljuka privlači biatlonce, v vseh letnih časih je privlačna Kranjska Gora, sicer prizorišče tekem v alpskem smučanju. K premagovanju samega sebe vabijo poti po naravi. Poleti vas zagotovo pripeljejo tudi do Bohinjskega jezera s festivalom alpskega cvetja in drugih naravnih posebnosti. V Sloveniji je narava mogočna in dostopna hkrati, zelena in prijetna za aktivnosti.

01 Staro mestno jedro Ljubljane ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik/www.slovenia.info 02 Zlatoroga s piramido Jalovca v ozadju ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik/www.slovenia.info

18

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

02

Po Alpah in drugih pokrajinah Slovenije vodi več kot deset tisoč kilometrov označenih pohodniških in kolesarskih poti.


SLOVENIJA: ZGODBA O LJUBEZNI

Na Krasu

03

V Sredozemlju V Sloveniji ste tudi z območja najvišjih gora že v dveh urah na obali Jadranskega morja. Najlepše posebnosti slovenske obale združuje krajinski park, del katerega so tudi najsevernejše še delujoče tradicionalne soline celotnega Sredozemlja. A za solni cvet s kristali rožnatega nadiha, ki je med najboljšimi na svetu, niso dovolj čisto morje, prijazno sonce in značilni veter. Slovenski solinarji vedo, da je za najboljšo sol treba tudi ljubezni – tiste, ki je iz Pirana, najlepšega mesta na slovenski obali, cele družine več stoletij vabila na soline. Z ulic in trgov slikovitega sredozemskega mesta vodijo poti do naravnih in kulturnih posebnosti obale in bližnjih gričev Istre. V zaledje vabijo trdožive oljke in trte, ki jih božajo slani vetrovi. Njihov piš se meša z glasbo virtuozov, kakršen je bil Giuseppe Tartini, in z oglašanjem ptic, ki se na slovensko obalo vračajo v zaščitena mokrišča. Obiskovalci se sem že stoletja vračajo po dobro počutje. V bližnjem Portorožu so že v 13. stoletju vedeli, kako ohranjati zdravje s pomočjo morske vode in solinskega blata. Tudi te tradicije so vpete v ponudbo današnjih sodobnih term in velnes centrov. Urejene plaže ob čistem morju, doživetja v naravi in na prireditvah ter izvrstna lokalna kulinarika so še dodatni razlogi za to, da občutite, kakšna je ta ljubezen, ki ima okus po soli.

Po doživetja slane ljubezni prihaja vse več tistih, ki imajo radi ladijska križarjenja. Da je ta ljubezen povezana tudi s posebno srečo, se mnogi prepričajo v igralnicah.

Med Ljubljano in Jadranskim morjem je Kras – pokrajina, tako polna naravnih posebnosti, da je kriva za poimenovanje vseh kraških pojavov sveta. Tukaj je Postojnska jama, ki je z več kot 36 milijoni obiskovalcev najbolj obiskana kraška jama v Evropi: tudi zato, ker vanjo že od leta 1818 vozi poseben vlak. Kako je nastala? Tako kot še deset tisoč drugih, ki jih premore Slovenija! V mehke kamnine so jih izdolble vode, ki so s svojim kapljanjem ustvarile podzemni svet kapnikov, s svojo vztrajnostjo in močjo pa tudi druge nenavadne oblike na površju kraške pokrajine. Tu se pasejo lipicanci iz najstarejše kobilarne teh posebnih belih konj, ki jih lahko spoznate na predstavah dresurnega jahanja in na vožnjah s kočijo. Od Lipice do italijanske meje se razteza živi muzej Krasa; okoli Škocjanskih jam, vpisanih na seznam Unescove svetovne dediščine, je zaščiteno območje številnih naravnih in kulturnih posebnosti. Na območju, kjer se na samosvoj kraški način prepletata kultura in natura, se prepletata tudi celinsko in sredozemsko podnebje. Prijazni vplivi morja omogočajo, da tu lahko igrate golf vse leto.

Nekatera kraška prizorišča so predvsem za radovedne oči, 03 Sečoveljske soline ▪ Fotografija: U. Trnkoczy/ www.slovenia.info 04 Postojnska jama ▪ Fotografija: Iztok Medja/ Arhiv Postojnske jame, Postojna

druga so primerna tudi za različna doživetja in prireditve v nenavadnem okolju.

04

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

19


SLOVENIJA: ZGODBA O LJUBEZNI

06

V zdraviliščih

05

Za mizo Kras je tudi ena od kar 24 gastronomskih regij Slovenije. Vsaka regija, ki vas s svojo drugačnostjo preseneti že za prvim ovinkom, ima svoje kulinarične posebnosti. Med kar 170 tipičnimi jedmi so tudi tiste, ki so kot značilno slovenske zaščitene na ravni Evropske unije. Poskusite suhe mesnine, kot je kraški pršut, privoščite si soško postrv, okusite kranjske klobase in spoznajte različne slovenske potice. K vsaki lokalni jedi se prilega izbrano vino iz ene od treh vinorodnih dežel Slovenije. Vinorodne lege Slovenije se uvrščajo med najboljše na svetu in tu so trte že od nekdaj po vseh sončnih gričih, pomembno vlogo pa imajo tudi v starih pripovedih o slovenskem bogu veselja. Zato sploh ni čudno, da prav v Sloveniji, v Mariboru, drugem največjem

05 Branik – z lokalnimi dobrotami obložena miza ▪ Fotografija: Jošt Gantar/www.slovenia.info 06 Terme Topolšica, velnes ▪ Fotografija: Peter Marinšek/www.slovenia.info

20

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

slovenskem mestu, že skoraj pol tisočletja raste najstarejša trta na svetu. Primorska, posavska in podravska vinorodna dežela slovijo po vinih, ki prejemajo doma in v svetu ugledna odličja. Kulinarične dobrote in vina, med katerimi so tudi samosvoja izvirna vina (zelen, cviček, teran, ranina, rebula in mnoga druga), lahko okušate v pristnih slovenskih gostilnah, v mnogih restavracijah, ki ponujajo lokalno kulinariko glede na letne čase, in na turističnih kmetijah.

Delavnice za spoznavanje lokalne kulinarike ter pokušina tipičnih dobrot so lahko tudi privlačen del motivacijskih srečanj.

Ob vinu vam bodo v Sloveniji marsikje postregli tudi s slovensko mineralno vodo. Posebno bogastvo Slovenije je namreč kar 87 vrelcev naravne termalne in mineralne vode! Ta je skupaj z drugimi naravnimi dejavniki osnova za 15 verificiranih naravnih zdravilišč, ki se nizajo od Panonske nižine prek jugovzhodnega dela države vse do obale Jadranskega morja. Slovenija ima zavidanja vredno zdraviliško tradicijo. Termalna voda Slovenije je privlačila že antične iskalce zdravja. Mnogi termalni centri se ponašajo z zgodovino, ki sega od Rimljanov do srednjeveške gospode, časa alkimistov in do cvetoče dobe evropskih dvorov. Danes slovenske terme in zdravilišča svoje naravne danosti in tradicionalne izkušnje nadgrajujejo z vrhunskim medicinskim znanjem, najrazličnejšimi terapijami in z najnovejšimi pristopi v velnesu. Sodobni termalni bazenski kompleksi v okviru tudi arhitekturno zanimivih nastanitvenih zmogljivosti vseh vrst vabijo v raznolike pokrajine. Ob zdraviliščih, ki so odlična iztočnica tako za spoznavanje bližnjih slovenskih mest kot podeželja, so izjemne možnosti za šport in rekreacijo: urejene poti za sprehajalce, pohodnike, kolesarje, golfišča, teniška igrišča, športne zmogljivosti za igre z žogo, jahanje, prizorišča za zimske športe. Povsod je poskrbljeno za zabavna doživetja, animacijo, izlete.


SLOVENIJA: ZGODBA O LJUBEZNI

Medicinski velnes, ki je vselej povezan z dokazano učinkovitostjo naravnih dejavnikov (od mikroklimatskih posebnosti, aerosolov sredi gozdov do talasoterapije ob morju), je odlična izbira tudi za preprečevanje posledic stresnega poslovnega življenja.

Pohorski gozd ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik/www.slovenia.info

V naravi Zdravilo proti stresu boste v Sloveniji našli, tudi če ga ne boste iskali. Zelena, aktivna in zdrava Slovenija se ponaša z zares razkošno naravo. Na njenih dobrih 20.000 kvadratnih kilometrih je več kot 22.000 živalskih in rastlinskih vrst. Več kot tretjina Slovenije je vključene v območje Natura 2000. Na samo 20.273 kvadratnih kilometrih je kar okoli 28.000 kilometrov vodotokov in okoli 1300 jezer, večjih od 10.000 kvadratnih metrov. Okolje za vse naravne posebnosti pa so gozdovi. Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi! Najstarejši so ostanki pragozdov na Kočevskem, kakršnih ni drugod v Evropi. Najmogočnejši so gozdovi iglavcev na Koroškem in v Julijskih Alpah, kjer se stikajo s skalovjem gorskih vrhov. Gozdovi, ki so prerasli Pohorje, geološko najstarejši del Slovenije, varujejo poti do šotnega barja. Vsakomur dostopni so gozdovi, ki se z drevoredi in parki dotikajo mest. Turizem v Sloveniji spoštuje trajnostne zaveze. To dokazuje tudi pet slovenskih destinacij EDEN (evropska destinacija odličnosti). Našli jih boste ob Soči in Kolpi, med gorami – na Solčavskem z Logarsko dolino, v zdraviliškem kraju Laško in v Idriji, mestu rudarskih tradicij, vpisane so na seznam svetovne dediščine Unesco.

Partnersko V Sloveniji ste povsod le sprehod daleč od območja varovane narave, hkrati pa je narava po vsej Sloveniji prizorišče za najboljša aktivna doživetja: pohodništvo in kolesarjenje, vodne športe in ribolov, golf in jahanje, polet s padalom, spuščanje v podzemlje in plezanje v višave, za zimske dogodivščine na smučiščih, stadionih, poligonih v fun parkih.

Slovenija je vse svoje posebnosti ohranila s posebno ljubeznijo do narave, do dejavnosti v naravi in do zdravja, ki je neločljivo povezano s sožitjem z naravo. Odkrijte zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo na svoj način: poslovno in partnersko. Priložnosti za sodelovanja poiščite na www.slovenia.info, na sejemskih in borznih srečanjih v Evropi in na izbranih prireditvah v Aziji in Ameriki. Na predstavitvah slovenskega turizma sodelujejo predstavniki različnih slovenskih turističnih združenj, regijskih destinacijskih in lokalnih organizacij ter različna slovenska turistična podjetja. Partnerstva poglablja vsakoletna Slovenska turistična borza (Slovenia Incoming Workshop – SIW) na izbrani turistični destinaciji v Sloveniji. Izkoristite poslovne priložnosti. Poiščite navdih v Sloveniji!

Pridite kot turist, odšli boste kot prijatelji in se vračali kot partnerji.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

21


OBISKATI SLOVENIJO IN DOŽIVETI KULTURO

Piran ▪ Fotografija: B. Jakše, S. Jeršič/www.slovenia.info

Obiskati Slovenijo in doživeti kulturo

Slovenija je dežela po meri človeka. Leži na stičišču alpskega, panonskega in sredozemskega sveta, na prepihu različnih kultur in jezikov. V njej se tradicija in ustvarjalnost prepletata s sodobnimi trendi, naravna in kulturna krajina sta nacionalni vrednoti. Posejana z naselji in mesti, med katerimi nobeno nima več kot 300.000 prebivalcev, in prepredena z zgodovinskimi znamenitostmi ponuja neponovljivo kulturno doživetje.

O

biskati Slovenijo pomeni spoznati Evropo v malem: modri Jadran, Kras – pokrajina, ki je dala ime podobnim geografskim pojavom po vsem svetu, Alpe z imenitnimi vrhovi, smaragdna Soča ter delček Panonske nižine z razvlečenimi vasmi ob Muri in štorkljami na dimnikih. Od najstarejše piščali do barjanskih kolišč, od situlske umetnosti do rimskih mest, od srednjeveških gradov z vasmi do sodobnih mest. Slovenski narod in njegova kultura sta rezultat nenehnega mešanja severnih in južnih ter vzhodnih in zahodnih vplivov, kar se najlepše zrcali v kulturni dediščini.

22

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

V starodavnih mestih Kopru, Izoli in Piranu na slovenski obali diši po Sredozemlju. Piran s slikovito punto skriva v svojih uličicah osupljivo srednjeveško zapuščino. S starimi palačami izdaja dediščino Serenissime, poleti pa valovi v taktih Tartinijevega festivala. Mogočna cerkvena zgradba sv. Jurija, ki se pne nad prepadnim zidom tik nad morjem, je zrasla na mestu nekoč že postavljene cerkve iz časa pozne antike. Pomorski muzej z imenitno arheološko, etnološko in umetniško zapuščino skrbi tudi za Solinarski muzej, kjer si je mogoče ogledati način pridelave soli.

Na Janezovih poslikavah v Slovenski Istri so v zadnjem plesu vsi enaki. Ko se odpravimo proti notranjosti, ne smemo izpustiti Hrastovelj. Skromna in stisnjena med sivo zidovje bi ne bila cerkev v kamniti istrski pokrajini nič posebnega. Toda v njej je pred več kot 500 leti Janez iz Kastve naslikal sloviti Mrtvaški ples. Gospod in gospa, revež in bogatin, starec in otroci rajajo v taktu, ki ga udarja koščena smrt. Pretresljivi hrastoveljski dance macabre nas bo spremljal pod strmim kraškim robom Črnega Kala vse do divaškega Krasa.


OBISKATI SLOVENIJO IN DOŽIVETI KULTURO

Slovenski Kras se ponaša z Unescovimi Škocjanskimi jamami in največjo in najbolj obiskano Postojnsko jamo. Ne le Plinija in Danteja, menda je podzemna jama Škocjana navdihnila že Homerja. Škocjanske jame so zaradi čarobnosti in edinstvenosti kraškega podzemnega sveta uvrščene na Unescov seznam. Komur se bo zahotelo še več Krasa, bo gotovo obiskal bližnjo Lipico z več kot štiristoletno konjerejsko tradicijo lipicancev, svetovno znanih belih konj, ki so v plesnem koraku krajšali čas cesarskemu Dunaju. V njeni bližini je najstarejša turistična jama Vilenica, za obiskovalce odprta že od leta 1633 in poznana po vsakoletnem mednarodnem literarnem festivalu, na katerem se zbirajo svetovno znani literati. Na Notranjskem si velja ogledati znamenito Postojnsko jamo s Predjamskim gradom in eno največjih presihajočih kraških jezer – Cerkniško jezero, edinstven naravni rezervat močvirskega rastlinja in ptic pod gozdovi, v katerih kraljujejo volkovi in medvedi. V času razpada rimskega cesarstva je na tem območju zraslo obrambno zidovje, da bi preprečevalo vdore barbarskih ljudstev. Danes si je ostanke nekdaj mogočnih poznorimskih trdnjav (Claustra Alpium Iuliarum) mogoče ogledati v Ajdovščini in sredi mogočnih gozdov na Hrušici.

01

02

Ljubljana – prestolnica Slovenije in dom ljudem, ki živijo bogato kulturno in družabno življenje v stičišču raznolikosti.

01 Park Škocjanske jame ▪ Fotografija: B. Kladnik/www.slovenia.info 02 Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana – stopnišče ▪ Fotografija: B. Jakše, S. Jeršič/ www.slovenia.info

Vse poti vodijo v osrednjo Slovenijo, kjer leži slovenska prestolnica Ljubljana, poseljena že več tisoč let. Neolitsko naselje ob Ljubljanici je sodilo v sklop barjanskih kolišč, ki jih, skupaj z melanholično skrivnostno močvirnato ravnino na jugu mesta, varuje Unesco. Ostanke rimske Emone, zgrajene pred 2000 leti, si je mogoče ogledati v arheoloških parkih in ljubljanskem Mestnem muzeju. Tudi srednjeveški grad na griču nad mestom ponuja privlačno muzejsko postavitev, hkrati pa nudi čudovit razgled na vse strani neba. Sodobno mesto se ponaša s prelepo baročno stolnico in

Robbovim vodnjakom na eni strani reke, na drugi pa z modernistično Fabianijevo in Plečnikovo arhitekturo. Mnogi obiščejo Ljubljano prav zaradi Plečnikovih mojstrovin, kot so Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Tromostovje in Križanke. Ljubljana je očarljivo, kulturno bogato in živahno sodobno mesto, še posebej v času poletnega Festivala Ljubljana. Levo in desno proti Dolenjski so griči posejani s številnimi cerkvami, kar je sicer značilno za vso Slovenijo. Pred dvema tisočletjema in pol so jih poseljevala prazgodovinska ljudstva, ki so obvladala veščine železarstva in z izdelki trgovala z ljudstvi stare Evrope. Največje železnodobno naselje je ležalo nad današnjo Stično in ogleda vrednim cisterjanskim baročnim samostanom, ustanovljenim davnega leta 1130.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

23


OBISKATI SLOVENIJO IN DOŽIVETI KULTURO

Na Dolenjskem in v Beli krajini je dediščina še posebno bogata. V Novem mestu, ki ga domačini z nemajhnim ponosom imenujejo tudi mesto situl, domuje Dolenjski muzej z galerijami, kjer hranijo okoli dvajset bronastih situl iz železnodobnih knežjih grobov. Ne smemo pozabiti na drugo bogastvo romantičnega mesteca na okljuku Krke, kot je kapiteljska cerkev s Tintorettovo sliko ali bližnji Grad Otočec. Na obmejnih Gorjancih domujejo prastare bajke in odsevajo daljno preteklost. V mogočnem samostanu pod vznožjem gore domujejo kartuzijani, samotarski varuhi tukajšnjega lieu de mémoire. Na drugi strani Gorjancev se širi romantična arheološko bogata Bela krajina. Rimskodobni mitrej v Rožancu in zbirka v cerkvi sv. Duha v Črnomlju ter v tamkajšnjem muzeju sta vredna ogleda. Bogato etnografsko zbirko hrani muzej v Metliki, kjer vsako leto poteka Vinska vigred – praznik vina, belokranjskih dobrot in etnoloških posebnosti. V bližnjem Črnomlju se mednarodne folklorne skupine vsako leto predstavljajo na najstarejšem tovrstnem festivalu v Sloveniji – Jurjevanju. Ko se vrnemo čez Gorjance, nas cesta odpelje mimo Kostanjevice – dolenjskih Benetk – in njene forme vive v Brežice, znane po vsakoletnem festivalu stare glasbe Seviqc, ki poteka v tamkajšnjem baročnem gradu z barvito poslikano viteško dvorano s konca 17. stoletja.

03

04

Celjski knezi so Celju dali moč in ponesli v svet slavo treh zlatih zvezd. Knežje mesto Celje oziroma Celeia, kot se je mesto imenovalo, je bilo eno od bogatih središč keltskega kraljestva Norik. Zaradi rudnega bogastva in kamnolomov na Pohorju je ostalo avtonomno tudi v času Rimljanov. Ostanki Celeie se skrivajo pod srednjeveško knežjo palačo, kjer se je v edinstveni muzejski zbirki Pokrajinskega muzeja mogoče sprehoditi po tlakovani cesti izpred 2000 let. Celjskim knezom, nekoč edinim tekmecem Habsburžanov, je pripadal tudi mogočen grad nad mestom.

03 Celje ▪ Fotografija: Matej Vranič/ www.slovenia.info 04 Ptuj in reka Drava ▪ Fotografija: A. Fevžer/ www.slovenia.info

24

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Ptuj – mistična zakladnica tisočletij. Mimo obronkov Pohorja prispemo na Ptuj, ki je zrasel na vozlišču trgovskih poti. Najbolj znana je antična jantarna pot, ki je vodila od Baltika na Jadran. Poetovio, kot se je mesto imenovalo za časa Rimljanov, je bil najprej tabor rimske legije, zatem pa središče carinske službe; omenja ga tudi Tacit. Izjemna muzejska zbirka na gradu slovi po zbirki glasbil, tapiserijah in turkerijah, ki dokazujejo bogastvo Ptuja zaradi trgovine z vinom. Ptuj je znan tudi po pustnem festivalu Kurentovanju, ko se v boj z zimo podajo mitični kurenti. Ti po izročilu z divjim plesom in srhljivimi maskami preženejo zimo in izprosijo bogato vinsko letino.


OBISKATI SLOVENIJO IN DOŽIVETI KULTURO

Slikovita Koroška je poznana po železarski dediščini in legendi o kralju Matjažu. Stisnjena je med Štajersko in Gorenjsko. Pod Peco spi mitični junak kralj Matjaž. Središče Koroške Slovenj Gradec ima bogato in pestro preteklost, v svet pa je stopil z izjemno galerijsko zbirko. Najobsežnejša je sicer koroška železarska dediščina, za njeno ohranjanje skrbijo v železarskem muzeju na Ravnah.

Triglav kot nacionalni simbol in Blejsko jezero z otokom v nacionalni razglednici.

05

06

Valovite prekmurske ravnice so od nekdaj navdih slovenskim pesnikom in pisateljem. Kmalu nas pot pripelje v Pomurje z razpotegnjenimi vasicami, med katerimi se leno vije Mura. Prekmurski muzej v Murski Soboti ponuja slikovito srečanje s preteklostjo Prekmurja od prazgodovine prek slovanske in madžarske poselitve pa tja do današnjih dni. Lendava je znana po svoji medkulturnosti, prepletu slovenstva, madžarstva, hrvaštva in judovstva. Kulturno in jezikovno pestrost najlepše prikazuje zbirka na lendavskem gradu, kjer pogosto gostujejo odlične mednarodne razstave, slovi pa tudi tamkajšnja galerija likovnih del.

Drugo največje slovensko mesto Maribor z najstarejšo trto na svetu je kraj radoživih ljudi in festivalsko središče.

Gorenjska je najslikovitejša in najbogatejša slovenska pokrajina, ponos vse Slovenije: Triglav z najstarejšim narodnim parkom v Evropi, Blejsko jezero z bahavim gradom na skali, baročna romarska bazilika na Brezjah, gorenjska narodna noša in Bohinj s slapom Savica so običajne podobe, ko se predstavljamo svetu. Središče regije je Kranj, najpomembnejšo vlogo je imel v času preseljevanja ljudstev, je tudi eno od najpomembnejših središč slovenske kulture. Živahno preteklost izpričujejo muzejske zbirke Gorenjskega muzeja, vključno s Prešernovim muzejem, posvečenim največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu. Da je slovenska družba prežeta s kulturo, dokazuje tudi to, da je eden od državnih praznikov Prešernov dan, dan slovenske kulture.

Evropska prestolnica kulture 2012 je eno najbolj živahnih kulturnih središč ob Dravi. Mesto je poznano po poletnem festivalu Lent, odlikuje ga celoletno bogato koncertno, operno in gledališko dogajanje, v zadnjih letih pa slovi predvsem po odličnih mednarodno uveljavljenih baletnih produkcijah. Pokrajinski muzej v grajskih nedrjih sredi mesta gosti sodobno postavljene razstave, ki nas seznanjajo z bogato preteklostjo mesta in okolice.

05 Maribor ▪ Fotografija: Matej Vranič/ www.slovenia.info 06 Kartuzijanski samostan Pleterje – edina delujoča kartuzija v Sloveniji ▪ Fotografija: Lenarčič/www.slovenia.info

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

25


OBISKATI SLOVENIJO IN DOŽIVETI KULTURO

07

Škofjeloški pasijon je živa mojstrovina, ki temelji na najstarejšem dramskem besedilu v slovenščini. Vsakih šest let ga pomaga uprizoriti več kot 900 prostovoljcev. Škofja Loka sodi med najbolj ohranjena in najslikovitejša slovenska srednjeveška mesta. Ne le mogočen grad nad mestom in muzejske zbirke v njem, tudi mesto je postalo svojevrsten srednjeveški muzej. K temu je pripomogel velikonočni pasijon, izvorno srednjeveško tristoletno dramsko besedilo. Svojevrstna znamenitost dediščine 20. stoletja je bohinjski železniški predor, ki je na začetku prejšnjega stoletja povezal Gorenjsko prek Baške grape s Primorsko. Bohinj je imel odločilno vlogo v času prve svetovne vojne, v bližnjem cerkljanskem hribovju pa je partizanska bolnišnica Franja, spomenik humanosti, ki nosi znak Evropske kulturne dediščine. V bližini je tudi Idrija, ki je zaradi dediščine rudnika živega srebra skupaj s španskim Almadénom uvrščena na seznam Unesca. Na oni strani Alp, ob italijanski meji, se vije smaragdna Soča, ki v svoji prvinski lepoti ljubosumno čuva spomin na padle v prvi svetovni vojni. Številna grobišča in nagrajeni muzej v Kobaridu pričajo o tedanji moriji, danes pa na tem območju od Alp proti Jadranu poteka Pot miru, ki opozarja na nesmiselnost vojne. Ob poti leži tudi prelepa lesena cerkev na Javorci nad bregovi Tolminke, ki je izjemen kulturni spomenik, posvečen padlim na soški fronti. Spomenik miru je bil 26

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

postavljen z veliko zavzetostjo, v njem pa so med vojno našli duhovno zatočišče tako katoličani, protestanti, pravoslavci, muslimani, judje kot tudi ateisti.

Smaragdna Soča v svoji prvinski lepoti ljubosumno čuva spomin na padle v prvi svetovni vojni. Posočje z Goriško je od nekdaj zelo živahno križišče kultur in tam vsako leto potekajo številni festivali tako sodobne kot klasične glasbe. Ni presenetljivo, da v prelepih vinorodnih Brdih prevozimo državno mejo, ne da bi to sploh opazili. Na poti nas spremljajo številni gradovi in dvorci, bogate vinske kleti in zasanjane vasi na cvetočih gričih. Nedolgo tega je bilo še popolnoma drugače, na kar nas opozarja najmanjši muzej na svetu, urejen v vojaškem stražarskem stolpu na nekdanjem mejnem prehodu med Slovenijo in Italijo v Vrtojbi. Tam, kjer se je nekoč razprostirala nevidna železna zavesa, je danes prostor sožitja in povezovanja.

07 Spomenik prve svetovne vojne – cerkev svetega Duha v Javorci nad Tolminom ▪ Fotografija: Bobo/www.slovenia.info 08 Most na Soči ▪ Fotografija: Lenarčič/ www.slovenia.info

Pripravila Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje v sodelovanju z Direktoratom za kulturno dediščino in Direktoratom za ustvarjalnost Ministrstva za kulturo RS.

08


SLOVENSKE REGIJE

Pomurska regija Koroška regija Podravska regija

Gorenjska regija

Savinjska regija Zasavska regija

Goriška regija

Regija Osrednja Slovenija

Obalnokraška regija

Primorskonotranjska regija

Spodnjeposavska regija

Jugovzhodna Slovenija

Slovenske regije

Edinstvena raznolikost na samo 20.000 kvadratnih kilometrih. Doživite čisto lepoto na sončni strani Alp, poživljajoči vonj Jadranskega morja, kjer se alpski vetrovi srečajo z Jadransko mehkobo, čistost zelenih gozdov, spokojnost gričev in čiste reke, vstopite v skrivnostne Panonske ravnice in spoznajte trajnostno usmerjena urbana središča z bogato zgodovino. ZAČUTITE SLOVENIJO

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

27


SLOVENSKE REGIJE ▪ Obalno-kraška regija

Kobilarna Lipica ▪ Fotografija: Kobilarna Lipica

Istra in Kras:

svet dragocenih naravnih in kulturnih lepot

Ena od najlepših in najzanimivejših slovenskih regij se razteza od morja prek Šavrinskega gričevja na Kras. Čeprav sta si pokrajini na prvi pogled različni, imata veliko skupnega in ravno zato se predstavljata skupaj. Povezuje ju bogata zgodovina, edinstvena narava in prepoznavna kulinarika, vsako pa odlikujejo geografske in kulturne posebnosti.

28

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Regija naravnih parkov Istro in Kras zaznamujejo številni parki in naravna območja, zaradi česar se je kar težko odločiti, katera obiskati. Začnimo kar ob morju in se najprej ustavimo v Sečoveljskih solinah, kjer pridni solinarji še danes pridelujejo morsko sol na tradicionalen način. Pot nadaljujmo proti Kopru, kjer se na obrobju mestnega jedra razteza največje polslano močvirje v Sloveniji, naravni rezervat Škocjanski zatok, pomemben predvsem zaradi bogatega rastlinskega in živalskega sveta. Bogate naravne dediščine pa ne srečamo samo na površju, ampak tudi pod njim. Posebnost Krasa je ravno podzemni svet s številnimi kraškimi jamami, med katerimi so najbolj znane Škocjanske jame, edini naravni spomenik v Sloveniji, ki je vpisan tudi na seznam svetovne dediščine Unesco. Spustiti se v podzemne galerije, ki jih je skozi tisočletja izoblikovala reka Reka, je zagotovo nepozabno doživetje, ki ponuja ganljive poglede na največji podzemni kanjon v Evropi. Večina kraškega površja je vključena v območje Živega muzeja Krasa, kjer je moč raziskovati čudoviti svet matičnega Krasa z vsemi naravnimi in kulturnimi značilnostmi.


Obalno-kraška regija

Izleti po vasicah in zelenih pobočjih Istre in Krasa Posebnost Krasa je ravno podzemni svet s številnimi kraškimi jamami, med katerimi so najbolj znane Škocjanske jame, edini naravni spomenik v Sloveniji, ki je vpisan tudi na seznam svetovne dediščine Unesco.

01

02

Preživeti del prostega časa na svežem zraku ob lepih sončnih dneh je v današnjem kaotičnem svetu velik privilegij. Pohodniške in kolesarske poti Istre in Krasa ponujajo nepozabne dogodivščine. Na eni strani se pogled odpira na Koprski in Tržaški zaliv, na drugi pa pogled seže vse do Alp. Ni pomembno, v katerem letnem času se odpravimo na izlet, razgled je vedno ganljiv. Tudi zahtevnejši in pogumnejši športniki bodo našli kaj zase. Skalnate pečine v bližini Ospa, ene najstarejših vasi na Slovenskem, sodijo med najbolj priljubljena plezališča na svetu in predstavljajo športnikom velik izziv in pomemben cilj. Istrske in kraške vasice pa ponujajo tudi mnogo več. Če se podamo po Brkinski sadni cesti in Kraški vinski cesti, doživimo pristno lokalno ponudbo, ki jo obogatijo zanimive zgodbe iz življenja tamkajšnjih prebivalcev. Z obiskom Štanjela in Pliskovice na Krasu ali Hrastovelj in Padne v Istri se resnično preselimo v preteklost in doživimo živahnost šager in osmic.

01 Škocjanske jame ▪ Fotografija: Borut Lozej 02 Wellness & spa LifeClass ▪ Fotografija: LifeClass Hotels & Spa 03 Casino ▪ Fotografija: Casino Portorož

▪ SLOVENSKE REGIJE

Dišave kulinarične tradicije Posebnost regije je zagotovo velika kulinarična raznolikost, saj se istrska in kraška kuhinja lahko pohvalita z odličnimi jedmi. Za kosilo si lahko izberemo mineštro in že bomo v Istri pred seboj imeli krožnik bobičev, značilno istrsko mineštro s koruzo, fižolom, krompirjem in dodatkom svinjskega mesa, na Krasu pa bomo pojedli joto, ki se namesto s koruzo pripravlja z repo ali zeljem. Krasa pa nikakor ne moremo zapustiti, preden ne okusimo tipičnega kraškega pršuta. Samo en je tisti pravi in domačini ga še danes pripravljajo na tradicionalen način. Sestavina, po kateri se kraški pršut razlikuje od drugih, je burja, ki predvsem pozimi zagotavlja, da se meso posuši na naraven način. Tudi zaradi tega je kraški pršut zaščiten z geografsko označbo. Posebnost Istre so dišeči fuži s tartufi. Obe kuhinji temeljita na sezonskih sestavinah, ki zagotavljajo zdravo in raznovrstno prehrano. Ob kosilu ali večerji bodo izkušeni vinarji ponudili kozarec odličnega vina. K mineštri, sirom ali ribi se zelo dobro poda belo vino, kot sta istrska malvazija ali kraška vitovska grganja, k nekoliko težjim mesnim jedem pa raje izberemo rdeče vino. Istra in Kras imata pri rdečih vinih veliko posebnost. Vinarji iz iste trte pridelajo dve vrsti vina, refošk v Istri in teran na Krasu. Zaradi drugačne zemeljske podlage je vino različnega in zelo izrazitega okusa. Kras je poznan tudi kot velik proizvajalec likerjev in žganih pijač. Kraški brinjevec in brkinski slivovec spadata med žganje z zaščitenim geografskim poreklom. V Istri ne smemo pozabiti na ekstra deviško oljčno olje. Oljkarstvo ima tukaj zelo dolgo tradicijo predvsem zaradi ugodne lege in podnebja. Oljčno olje se ne uporablja zgolj v prehrambne, ampak tudi v lepotne in zdravstvene namene.

03

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

29


SLOVENSKE REGIJE ▪ Obalno-kraška regija

04 04 Izola ▪ Fotografija: Jaka Ivančič 05 Thalasso spa Lepa Vida ▪ Fotografija: Arne Hodalič

Dogodki, ki naelektrijo ozračje

05

Blato, sol, morje … za sprostitev telesa in duha Po dolgem dnevu si zaslužimo tudi nekaj miru in počitka. Če sanjate o čudovitem središču dobrega počutja, kjer lahko preživite tudi ves dan, potem imamo v Istri pravo rešitev. Sredi solnih polj Sečoveljskih solin je prava oaza sprostitve, Thalasso spa Lepa Vida, ki je v celoti zgrajena na odprtem. Tukaj je zrak drugačen, poln dišav iz okolja, ki pripomorejo k temu, da resnično pozabimo na vsakdanje skrbi. Za vse, ki si želijo bolj tradicionalnega, vendar kljub temu zelo kakovostnega razvajanja, priporočamo obisk centra Terme & wellness LifeClass, ki ponuja najcelovitejšo velnes in termalno ponudbo v Evropi.

30

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Družinski izlet Istra in Kras sta odlični destinaciji za družine. Nedvomno je vredna obiska Kobilarna Lipica, kjer domujejo prelepi lipicanci. Za vse, ki si želijo občudovati lepoto in eleganco teh čudovitih konj, je nujen ogled klasične šole jahanja. Najmlajši bodo medtem zagotovo uživali v družbi ponijev, s katerimi se lahko odpravijo na krajši izlet ali pa jih preprosto božajo. Da bi se naužili pristnih običajev iz preteklosti, se odpravite na nepozabno vožnjo s kočijo.

Kaj vse lahko doživimo, če smo prisotni v pravem trenutku na pravem kraju! Istra in Kras vabita obiskovalce na različne prireditve vse leto. Začne se z bolj aktivnimi, med katere sodijo tekaška in kolesarska tekmovanja, nadaljuje pa s tistimi, ki se povezujejo s tradicijo. Stojnice na trgu, morski zrak, ljudski plesi in glasba, vse to in še več boste doživeli ob obisku regije. Velik poudarek je na gastronomskih prireditvah, na katerih že od daleč diši po sezonskih dobrotah. Tako lahko obiščemo različne praznike in festivale vina, pršuta, rib, špargljev in sladic. To so najlepše priložnosti, ko lahko resnično spoznamo in okusimo ta mali, vendar čarobni del Slovenije.

Istra in Kras sta res nekaj posebnega in vabita na nepozabne počitnice.


Primorsko-notranjska regija

▪ SLOVENSKE REGIJE

Križna jama – Kalvarija ▪ Fotografija: Gašper Modic

Pokrajina kamna z mehkim srcem –

Zeleni kras

Zeleni kras je ena od najbolj edinstvenih turističnih destinacij v Sloveniji. Leži na jugozahodu države, tik na stičišču poti med Italijo, srednjo Evropo in Hrvaško. Naravna dediščina in kraški pojavi so glavne značilnosti Zelenega krasa. Voda s svojo močjo oblikuje kamnito pokrajino in pri tem ustvarja izjemen kraški teren, prepreden s tisočerimi jamami. Raziskovanje skrivnostnega podzemlja Zelenega krasa vas bo zagotovo prevzelo, saj je vsaka jama posebna in obiskovalcem ponuja edinstveno doživetje sveta večne teme.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

31


SLOVENSKE REGIJE ▪ Primorsko-notranjska regija

03

01

P

ostojnska jama, največja in najbolj poznana jama v Sloveniji se ponaša z več kot dvestoletno tradicijo. Križna jama slovi kot najlepša vodna jama, saj obiskovalce očara s štiridesetimi podzemnimi jezeri in najdiščem več tisoč kosti jamskega medveda. Z največjim podzemnim sotočjem dveh rek v Evropi pa se lahko pohvali Planinska jama, kjer se reki Rak in Pivka združita ter nadaljujeta svojo pot kot reka Unica. Naravna čudesa navdušujejo tudi na zemeljskem površju, ne le pod zemljo. Naravni park Rakov Škocjan je eden od najbolje ohranjenih naravnih sistemov v Sloveniji. Sprehodite se po označeni poti mimo naravnih mostov, globeli, jam in ob strugi reke Rak ter uživajte v neokrnjeni naravi.

04 01 Reka Pivka v Črnih jamah ▪ Fotografija: arhiv Postojnske jame 02 Kmetija Šobec – tradicionalne jedi ▪ Fotografija: Tomaž Penko 03 Cerkniško jezero ▪ www.zelenikras.si 04 Legenda o Martinu Krpanu ▪ www.zelenikras.si

02

Presihajoča jezera Zelenega krasa so še en unikatni naravni pojav

kraškega sveta. Skrivnostna jezera se pojavljajo in izginjajo z letnimi časi. Voda v jeseni in pozimi vre na plan iz podzemlja in pri tem napolni kotanje kraških polj. V deževnem obdobju se tako pojavi do dvajset presihajočih jezer Zelenega krasa. Cerkniško jezero je največje tovrstno jezero v Evropi, v dolini reke Pivke pa je še 17 manjših presihajočih jezer. Čudežna jezera lahko obiščete s kolesom po kolesarskih poteh, ob poti pa se lahko ustavite v Jezerskem hramu – muzeju Cerkniškega jezera ter Ekomuzeju pivških presihajočih jezer. V obeh majhnih, a zanimivih muzejih boste spoznali, kako jezera nastajajo, se poučili o bogatem rastlinskem in živalskem svetu tega območja ter izvedeli, kako je narava krojila vsakodnevno življenje ljudi nekoč in danes. Spomladi in poleti, ko so jezera suha, ponujajo popolnoma drugačno okolje 32

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

za raziskovanje. V tem obdobju se na suhih tleh pojavijo številne edinstvene cvetlice in rastline, ki predstavljajo odlično lokacijo za fotografiranje, sprehode in sproščeno uživanje v naravi. Čeprav jezera in reke na Zelenem krasu izginjajo in se nato zopet pojavljajo, najdemo tudi takšne, ki so pravi raj za ribiče. Reka Reka, največji kraški vodotok, in Unica, ena od sedmerih rek Ljubljanice, sta okolje, kjer ribiči najdejo svoj mir v neokrnjeni naravi. Osvežitev v vročih poletnih dneh ponuja tudi Bloško jezero, kjer lahko plavate, veslate in se razvajate v lesenih šotorih. Naravna čudesa kraškega sveta so predstavljena na novi razstavi Muzej krasa v Notranjskem muzeju v Postojni. Ogledate si lahko izvirno razstavo, ki se osredinja na celovito predstavitev svetovnega fenomena – krasa. Obiskovalci s sodobno in interaktivno postavitvijo razstave raziščejo vse poglede kamnite

pokrajine, od nastanka kamnin v prazgodovinskih morjih do vsakdanjega življenja na tem ostrem terenu. Največji del razstave je namenjen najbolj prepoznavnemu kraškemu pojavu – jami. Slovenija ima več kot 11.000 jam, zato ni presenetljivo, da se je stroka raziskovanja in krasoslovja začela razvijati v središču Zelenega krasa, v Postojni, kjer so največje slovenske jame. Ljudje so jame uporabljali več tisočletij, zato te ponujajo različne možnosti za raziskovanje ne le geološkega razvoja, temveč tudi novih odkritij z antropološkega in zgodovinskega vidika. Pred kratkim so raziskovalci odkrili predjamski zaklad, zbirko zlatih in srebrnih predmetov, ki je bil 500 let skrbno skrit v jami pod Predjamskim gradom. Obiskovalci z vsega sveta lahko danes občudujejo umetelno oblikovane predmete predjamskega zaklada na novi razstavi Muzeja krasa v Postojni. Ljudje so bili z naravo že od nekdaj tesno povezani. Muzeji, zbirke in gradovi Zelenega krasa govorijo zgodbe o življenju iz preteklosti. Sprehodite se lahko po Krpanovi pohodni poti. Vodila vas bo po stopinjah znanega tihotapca, ki je premagal Turke in rešil cesarja na Dunaju. Gradovi Zelenega krasa stojijo kot opomniki tisočletne zgodovine in vas bodo popeljali v obdobje vitezov in zmajev. Mogočne utrdbe so bile zgrajene na


Primorsko-notranjska regija

najpomembnejših strateških točkah, kjer še dandanes kraljujejo svojemu ozemlju. Predjamski grad je najznamenitejši slovenski grad, zgrajen v 123 metrov visoki prepadni steni. V gradu domuje legenda o vitezu Erazmu Predjamskem, ki se je pogumno upiral cesarju ter na koncu tragično izgubil življenje zaradi izdaje. V bujnih snežniških gozdovih se skriva romantični grad Snežnik, obkrožen z drevoredi, parki, travniki in vodami. Grad ima originalno notranjo opremo, ki nazorno prikazuje, kako so graščaki živeli v preteklih stoletjih. Grad Prem je najmanjši od treh gradov, vendar že 800 let kraljuje dolini reke Reke. Z muzejsko razstavo o prazgodovinskih gradiščih in gradovih v dolini boste spoznali, kako so se različne vojske borile za prevlado nad celotno regijo. Raznolika ponudba Zelenega krasa bo navdušila tudi ljubitelje vojaške zgodovine. Na tem območju so se zaradi izjemne strateške lege križali interesi različnih ljudstev in kultur, kar je privedlo do številnih spopadov za prevlado nad območjem. Park vojaške zgodovine v Pivki je edinstveno muzejsko in turistično središče,

v katerem so različne muzejske zbirke in razstave, ki obiskovalcem ponujajo enkraten vpogled v narodno in svetovno zgodovino. Glavno zbirko sestavljajo eksponati artilerije, tankov in letalstva. Najzanimivejša je zagotovo predstavitev edine podmornice v Sloveniji in naši bližini. V tej majhni jugoslovanski podmornici boste spoznali skrivnostni svet podmorničarjev. Ponudba parka je zaokrožena s tematsko restavracijo, kjer lahko uživate v tradicionalni kulinariki, okusite pristno vojaško kuhinjo in v vinski kleti degustirate kakovostno vino. Domača in preprosta hrana je zagotovo ena od posebnosti Zelenega krasa. Restavracije in turistične kmetije pripravljajo jedi iz tradicionalnih sestavin, med katerimi prevladujejo krompir, fižol, koleraba, zelje in različne vrste mesa. Vsak kuhar doda svojim jedem tisti kanček lastne ustvarjalnosti, ki poskrbi, da je pripravljena jed izjemnega okusa. Prostrani gozdovi ponujajo številne sestavine, ki jih kuharji s posebnimi veščinami pripravijo v kulinarične poslastice. Odvisno od letnega časa lahko okusite golaž iz polhov ter jedi iz medvedovega mesa.

▪ SLOVENSKE REGIJE

Jezera, prostrani zeleni gozdovi, hribi in kraške jame ponujajo številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa skozi vse leto. Vzemite si čas in uživajte v mirnem ribolovu, opazovanju ptic in fotografiranju motivov iz narave. Udeležite se opazovanja medvedov in si oglejte naravo v njeni prvinskosti. Zapeljite se z lojtrnikom ali pa raziščite Zeleni kras s konjskega hrbta, s kolesom ali peš. Poletite v zrak, obiščite gore, ohladite se v jezerih in se spustite v skrivnostno podzemlje. Več informacij: RRA Zeleni kras, d. o. o. RDO Postojnska jama-Zeleni kras Prečna ulica 1 6257 Pivka, Slovenija +386 (0)5 721 22 49 info@zelenikras.si www.zelenikras.si/en

05 Predjamski grad ▪ www.zelenikras.si 06 Grad Snežnik ▪ www.zelenikras.si; Fotografija: Tomaž Penko 07 Palško jezero ▪ www.zelenikras.si 08 Park vojaške zgodovine v Pivki ▪ www.zelenikras.si 09 Ribolov ▪ www.zelenikras.si

05

07

08

06

09

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

33


SLOVENSKE REGIJE ▪ Goriška regija

Kajakaši na Soči – smaragdni reki ▪ Fotografija: Nea Culpa

Smaragdna dežela Kjer življenje teče v barvah

V severozahodni Sloveniji, med Alpami in Sredozemljem, se razprostira edinstven svet, kjer življenje teče v živih barvah in ritmu narave. Na geografskem trikotniku med Slovenijo, Italijo in Avstrijo je od nekdaj živahno, tu se že stoletja prepletajo različni svetovi in kulture. Dobrodošli v smaragdni deželi, kjer je moč nabrati toliko energije in doživetij! Tukaj vse teče. Začne se na severu z veličastnim kraškim izvirom alpske reke Soče, ki požene na površje smaragdni tok. Njena čudežna barva, ki ji preprosto ni enake, se na poti proti izlivu mavrično preplete z drugimi naravnimi lepotami. Vsaka v svoji barvi se povezujejo v smaragdno deželo: dolina Soče, Idrija in Cerkno, Brda, Nova Gorica, Vipavska dolina in Kras. Doživetje v tej slovenski regiji je doživetje dobre energije.

34

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015


Goriška regija

Smaragdna dolina Soče Ko je dolina Soče zjutraj še v senci in se jutranja rosa na travi še ni posušila, so vrhovi julijskih vršacev že obsijani s prvimi sončnimi žarki. Ujemite najlepše poglede na mogočne Alpe in zadihajte. Tukaj je svežega zraka na pretek! Ob živahni smaragdni Soči je izbira aktivnih doživetij zelo pestra. Razigrano veslanje med rečnimi tolmuni in brzicami, spust po jeklenici zipline ter kilometri pohodniških in kolesarskih poti vabijo številne ljubitelje aktivnega oddiha. V objemu narave se podajte po Poti miru, ki povezuje ohranjeno dediščino prve svetovne vojne oziroma soške fronte, od katere je minilo že stoletje. Najlepša doživetja in okusi: Tolminska korita so ena

Modra globina Idrije in Cerknega Najstarejše slovensko rudarsko mesto je skoraj petsto let vzajemno živelo z drugim največjim rudnikom živega srebra na svetu. Ravno zaradi bogate rudarske dediščine je Idrija danes vpisana na prestižni Unescov seznam svetovne dediščine. Svetovno znana je tudi po idrijski čipki, ki nastaja izpod spretnih rok klekljaric. V objemu Cerkljanskih hribov, v soteski Pasice, je skrita partizanska bolnišnica Franja, ena bolje opremljenih bolnišnic v drugi svetovni vojni. Razvajajte svoje brbončice s slastnimi idrijskimi žlikrofi! Ti nastajajo v domačih kuhinjah in lokalnih restavracijah, njihova posebnost pa je edinstven pečat, prstni odtis kuharja ali kuharice, ki jih pripravlja.

najveličastnejših naravnih znamenitosti v

▪ SLOVENSKE REGIJE

Zlatorumeni odsevi Brd S soncem obsijani griči, drevoredi sadnih dreves, oljčni nasadi ter barviti razgledi po pokrajini so naredili Brda prepoznavno deželo opojnih trenutkov. Energija sonca in ljubezen briških vinarjev sta ustvarila vrhunsko vino, med katerim še posebej izstopa rebula. Ta se v kozarcu lesketa v privlačnih zlatorumenih odtenkih. Podajte se na panoramsko vožnjo s kolesom po razgibani gričevnati pokrajini, sprehajate se po utrjenih srednjeveških vasicah in se med potjo razvajajte na idiličnih briških domačijah. Maja in junija si privoščite slastne češnje, po katerih so Brda znana po vsem svetu. Najlepša doživetja in okusi: Šmartno je očarljiva renesančna vasica na vzpetini, od koder se odpira pogled na

dolini Soče. Hkrati so najnižja in ena

Najlepša doživetja in okusi:

slikovito pokrajino.

najlepših vstopnih točk v Triglavski

Antonijev rov je eden najstarejših

Praznik češenj je največja prireditev v

narodni park.

ohranjenih rudniških vhodov, ki vodi

Brdih in poteka junija. Takrat pokrajino

Soča outdoor festival – športna

do idrijskega rudnika živega srebra.

obogatijo briške češnje, ki so jih častili

prireditev, ki se odvija poleti. Jeseni lahko

Vpisan je na Unescov seznam svetovne

že na cesarskem Dunaju, z njimi pa se je

na Festivalu pohodništva doline Soče

dediščine.

sladkala tudi elita v Sankt Peterburgu.

odkrivate lepote narave in spomenike

Festival idrijske čipke je poklon

Brda in vino je tradicionalna vinska

preteklosti pod vodstvom izkušenih

tradiciji klekljanja, odvija se poleti v

prireditev z vodenimi degustacijami

vodnikov, lokalne dobrote pa okusite na

Idriji. Tradicijo še danes ohranjajo v

vrhunskega vina briških vinarjev.

Jestivalu.

Čipkarski šoli Idrija, ki deluje že od leta

Ob spremljavi gurmanskih priboljškov

Bovški in tolminski sir ponazarjata

1876. Zakladnico najlepših idrijskih čipk

se odvija aprila.

tradicijo sirarstva v dolini Soče.

hrani tudi Mestni muzej Idrija.

Frtalja je značilna briška jed,

Tolminski polnomasten kravji sir izvira iz

Idrijski žlikrofi so kulinarična

pripravljena kot ocvrta omleta iz stepenih

13. stoletja. Posebnost bovškega sira,

posebnost Idrije z evropsko zaščito

jajc, v katera Brici umešajo mešanico

ki je narejen iz ovčjega mleka, je značilen

zajamčene tradicionalne posebnosti.

svežih drobno sesekljanih dišavnic: srčno

aromatično-pikanten okus.

Jed je pripravljena iz testa in

zelje, drobnjak, madrjalco

krompirjevega nadeva ter je okusna

(beli vratič) in druga zelišča.

Zanimivost:

priloga vsakega obroka.

Ste vedeli, da je smaragdna Soča v

Zanimivost:

svojem zgornjem toku ena najbolj

Zanimivost:

priljubljenih destinacij za ljubitelje

Pod Idrijo je speljanih več kot 700 kilometrov

prepoznavna lokalna bela vinska sorta

živahnih voda v Evropi? Je pravi raj za

rudniških rovov. Iz teh so nakopali več

Brd? Je skromna in trdoživa sorta, ki na

kajakaše in ljubitelje vodnih doživetij, kot

kot 147.000 ton živega srebra, kar je za

sončnih legah in flišnih tleh daje vrhunsko

so rafting, soteskanje in hidrospeed.

skoraj dve Keopsovi piramidi materiala.

vino, ki sodi v sam svetovni vrh.

01 Uživanje tolminskega sira v dolini Soče s slapom Kozjak v ozadju ▪ Fotografija: Nea Culpa 02 Žlikrofi, tradicionalna kulinarična posebnost Idrije ▪ Fotografija: Nea Culpa 03 Kolesarjenje po slikoviti pokrajini Brd ▪ Fotografija: Nea Culpa

02

Ste vedeli, da je rebula najbolj

03

01

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

35


SLOVENSKE REGIJE ▪ Goriška regija

Nova Gorica v odtenkih rdečih vrtnic

Zelena lepota Vipavske doline

Škrlatna lepota Krasa

Mesto vrtnic, zabave in užitkov vas pričakuje v neposredni bližini sosednje Italije. Vznemirjenje ob preizkusu strateškega znanja in sreče doživite v številnih igralnicah, igralnih salonih in ob živih igrah na srečo. Naj bo vaša srečna barva rdeča! Pohajkujte po okoliških vasicah, udeležite se številnih kulinarično obarvanih festivalov, poskusite odlično vino in občudujte eno največjih zbirk vrtnic burbonk na svetu. Ime so dobile po zadnjih potomcih francoske kraljeve rodbine Burbonov, ki so se zatekli na Goriško, njihova grobnica je v samostanu Kostanjevica. Oglejte si okolico iz ptičje perspektive in v jadralno padalo ali zmaja ujemite vzgonski veter.

Sledite toku zelenih odtenkov v Vipavski dolini. Ujemite jih v kozarcu zeléna, vrhunskega vina lokalnih vinarjev. Avtohtona sorta raste na rodovitnih tleh, ki so bogata tudi zaradi usedlin reke Vipave, edine evropske reke z deltastim izvirom. Vipavska dolina je domovina sočnega sadja – breskev, marelic in češenj. Aktivno odkrivajte razgibano pokrajino na kolesu, peš ali iz ptičje perspektive z jadralnim padalom.

Rdeča kraška prst prekriva skrivnosti edinstvenega kraškega podzemlja. Voda je tu tisočletja klesala umetnine iz apnenca in ustvarila edinstvene oblike podzemnega sveta. Jerina, kraška rdeča prst, začini okus terana, ki s svojimi rdečimi odtenki in prepoznavnim okusom vzbuja ponos pri domačinih, ki ga radi postrežejo ob tankih rezinah slastnega pršuta. Pokrajino zaznamuje cvetoč ruj, ki mu jesen nadene posebno ognjene barve in v katerem Kras zažari v vsem svojem temperamentu.

Najlepša doživetja in okusi:

Najlepša doživetja in okusi:

Otiško okno je kraški pojav v obliki

Razgled s Cerja, od koder lahko s

kapljice, od koder se odpre čudovit

pogledom objamete Alpe in Jadransko

pogled na Vipavsko dolino.

morje.

Burja, značilen sunkovit veter, pripomore

Pot miru od Alp do Jadrana po

k oblikovanju prepoznavne pokrajine ter

neokrnjenih predelih kraške planote vodi

Najlepša doživetja in okusi:

okusu vipavske kulinarike, predvsem

na ogled najzanimivejših spomenikov in

Solkanski most je znamenit most z

vipavskega pršuta in drugih mesnin.

drugih objektov iz pestre zapuščine prve

najdaljšim kamnitim lokom na svetu.

Okusi Vipavske, tradicionalni festival

svetovne vojne. Privablja številne

Zgrajen je bil kot del pomembne

vina in kulinarike, ki se maja odvija na

pohodnike, kolesarje in druge ljubitelje

železniške povezave med Trstom in

dvorcu Zemono.

aktivnega oddiha.

Dunajem, še danes pa po njem vozijo

Ribolov na reki Vipavi je raj za športne

Teran PTP in pršut ustvarjata popolno

vlaki. Še posebej zanimiv je muzejski

ribiče. Priljubljena tehnika je muharjenje,

harmonijo okusov. Kakovostno rdeče vino

parni vlak.

med posebnimi lovorikami pa je ulov

s prepoznavno aromo se prilega

Goriški radič je zimska vrtnina,

soške postrvi, ščuke ali kapitalnega

kraškemu pršutu z evropsko zaščiteno

prepoznavna po svoji podobnosti z vrtnico.

soma.

geografsko označbo.

Cenjen je bil že v 19. stoletju, poznali pa

Vipavska jota je enolončnica iz kisle

so ga vse do Dunajskega dvora.

repe ali zelja, fižola in krompirja.

Zanimivost:

Zanimivost:

Krasu, kjer posebni pogoji oblikujejo

Ste vedeli, da obzidje samostana

Ste vedeli, da je zelén avtohtona bela

značilen, v svetovnem merilu edinstven

Kostanjevica v Novi Gorici krasi ena

sorta Vipavske doline? V soju sončnih

»terroir«? Kraška rdeča prst daje vinu iz

najpopolnejših in največjih zbirk rdečih

žarkov se vino lesketa v rumeni barvi z

sorte refošk, ki je sicer zelo razširjena

vrtnic burbonk na svetu?

zelenimi odtenki in žlahtnim duhom.

sorta, posebno barvo, aromo in okus.

Zanimivost: Ste vedeli, da teran pridelujejo samo na

04 Solkanski kamniti most ob poti v Novo Gorico ▪ Fotografija: Nea Culpa 05 Otiško okno, od koder se odpre čudovit pogled na Vipavsko dolino ▪ Fotografija: Nea Culpa 06 Okušanje pršuta in vina na Krasu ▪ Fotografija: Nea Culpa

04

36

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

05

06


Gorenjska regija

▪ SLOVENSKE REGIJE

Triglav, najvišja slovenska gora, leži v središču Triglavskega narodnega parka ▪ Fotografija: Arhiv RDO Gorenjska

Slovenske Alpe –

Gorenjska

Na severozahodnem delu Slovenije, ob mejah z Italijo in Avstrijo, lahko pričakujete marsikatero zanimivo odkritje. Naj vaše srce poskoči med gorskimi vrhovi, slapovi, brzicami, v prostranih gozdovih in na cvetočih alpskih travnikih, v slikovitih vasicah in starih mestnih jedrih ter v objemu prečudovite pokrajine.

N

ikjer drugje niso strme skalne stene tako dostopne in le malo je krajev, ki jih kralji, predsedniki in umetniki z vsega sveta tako vzljubijo. V tej podeželski idili življenje še utripa z ritmom preteklosti, s sladkostmi srednjeveških mestec, s srečo, skovano v stoletnih kovačijah, v poskočnem ritmu najpopularnejše ljudske glasbe na svetu ... Tako preprosto in tako blizu!

Poišči navdih V slovenskih Alpah je več kot 90 zavarovanih območij, največje in najpomembnejše je Triglavski narodni park. To je dežela impresivnih vrhov in slapov, slikovitih sotesk in kanjonov, spokojnih jezer in poživljajočih rek ter tudi izjemne flore in favne.

Bodi aktiven Kdor uživa v gibanju na prostem, se zaljubi v alpsko Slovenijo! Poleg tisočerih kilometrov gorskih in pohodnih ter kolesarskih poti skozi gozdove in čez polja so tu še številne reke in jezera, ki ponujajo možnosti za sprostitev ali adrenalinska doživetja, vse do s snegom kritih strmin majhnih, a vseeno dobro urejenih zimskih EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

37


SLOVENSKE REGIJE ▪ Gorenjska regija

01 01 Bled ob sončnem vzhodu ▪ Fotografija: Jošt Gantar 02 Kolesarjenje po Gorenjski v objemu čudovite narave ▪ Fotografija: Rožle Bregar

smučarskih središč, ki jih ljubijo tudi alpski prvaki. Lahko jadrate med visokimi vrhovi ali jezdite čudovite konje; tu pa so še odlično golfišče ter ogromno možnosti za ribarjenje. Prepričajte se sami.

Sprosti se V objemu veličastnih gozdov in ob kristalnih potokih na svežem zraku sončnega gorskega podnebja poiščite zdravje in dobro počutje. Sproščujoč oddih v alpski Sloveniji poživlja telo in duha.

Odkrij Lepa narava tekmuje z bogato kulturno dediščino. Legende, starodavna mesta in gradovi ter tradicionalne obrti čakajo na vaš obisk. Spoznajte jih v muzejih ali med iskanjem prav posebnega turističnega spominka.

38

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

02

Pridruži se

Okusi

Načrtujte svojo pot glede na največje dogodke v regiji, ki se odvijajo vse leto in ponujajo široko paleto doživetij, od tradicionalnih prireditev s koreninami daleč v preteklosti do sodobnih svetovnih prvenstev. Na Gorenjskem potekajo številni tradicionalni, kulturni, zabavni in športni dogodki. Medtem ko nekateri trajajo le kak dan, boste na drugih uživali ves konec tedna ali še dlje. Naj ne minejo brez vas!

Na Gorenjskem izvira slovensko in evropsko čebelarstvo, lokalne medene izdelke lahko najdete kjer koli v regiji. Kombinacija tradicionalne slovenske kuhinje in izvrstne sodobne kulinarike vas ne bo pustila lačne. Postregli vam ne bodo le okusnih jedi, temveč tudi zdrave izdelke z domačih kmetij. Obiščite lokalne tržnice, spoznajte domače pridelovalce in okusite njihove lokalne specialitete.


Gorenjska regija

Sklepaj posle

Ovekoveči spomine

Primerno opremljene lokacije za poslovna srečanja in podobne dogodke so na voljo v številnih krajih po svetu, a le malokje so tik ob njih na razpolago tudi možnosti za sprostitev in druženje v naravi. Konferenca ali poslovno srečanje na Gorenjskem zato ponuja mnogo več.

Obiščite najbolj fotogenične točke v Sloveniji, kot so Blejsko in Bohinjsko jezero, cerkev na Jamniku ali pašne planine. Počakajte na sončni zahod nad gorskimi vrhovi ali ujemite jutranje sonce nad cvetočim travnikom. Skupaj z družino ali prijatelji se nasmehnite pred slikovitimi stavbami starih mestnih jeder.

Poroči se Recite »da« v naravi, v romantičnem okolju gradu ali na veličastni legendarni lokaciji visoko v Alpah. Zgodbe iz preteklosti govorijo, da ima zakon, sklenjen na Gorenjskem, odlično možnost, da traja dolgo.

Vzemi s seboj Gorenjska ni le dom naravnih čudes in raznolikih živih tradicij. Je tudi kraj, kjer izvirnost ljudi in podjetij ne pozna meja. To potrjujejo številne mednarodne nagrade za dizajn in inovacijo skupaj z dolgo tradicijo svetovno znanih podjetij.

▪ SLOVENSKE REGIJE

Nikjer drugje niso strme skalne stene tako dostopne in le malo je krajev, ki jih kralji, predsedniki in umetniki z vsega sveta tako vzljubijo. V tej podeželski idili življenje še utripa z ritmom preteklosti, s sladkostmi srednjeveških mestec, s srečo, skovano v stoletnih kovačijah, v poskočnem ritmu najpopularnejše ljudske glasbe na svetu ... Tako preprosto in tako blizu!

Odpotuj!

03 Gorenjska ima veliko tradicionalnih in kulturnih prireditev ▪ Fotografija: Primož Černe 04 V slovenskih Alpah še vedno negujejo tradicionalne slovenske obrti ▪ Fotografija: Arhiv RDO Gorenjska 05 Pohodništvo je mogoče v vseh letnih časih ▪ Fotografija: Arhiv RDO Gorenjska

03

04

05

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

39


SLOVENSKE REGIJE ▪ Koroška regija

Zelena simfonija pohorskih gozdov ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik

Koroška K

Zakladnica presenečenj

Koroška regija je na severu Slovenije neposredno ob meji z Avstrijo. Obsega območje treh dolin (Mežiške, Dravske in Mislinjske) in treh pogorij (Pohorja, Karavank in Savinjskih Alp). Spada med manjše regije v Sloveniji, a je zato toliko bolj raznolika in slikovita. Drobne dragocenosti so številne in raztresene po naseljih ter okoliških dolinah, ki se dvigajo pod mogočne vrhove.

40

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

oroška sodi med najhribovitejše in najbolj gozdnate slovenske pokrajine. Zaznamujeta jo belina skal z mehkimi obronki predalpskega hribovja, kar ji z zelenilom gozdov daje značilno veduto. Koroški gozdovi so globoki in temni, tu in tam skoraj neprehodni, a vendar večinoma dobesedno prepredeni s kolovozi in gozdnimi potmi, njihovi grebeni pa so dostopni po stezicah, ki praviloma vodijo do najboljših razglednih točk. Ob markiranih planinskih poteh so številne koče, kjer pohodnikom ponudijo toplo zavetje in prenočišče, krepčilno hrano in pijačo ter prijazne nasvete. Čez Koroško potekata evropska pešpot E6 in slovenska planinska transverzala. Planinci se radi podajo na koroško planinsko pot, na pohode po širnih prostranstvih Pohorja, na vrhove Uršlje gore, Kozjaka ali Smrekovca ali pa na zahtevnejše gorske vzpone na Peco, Olševo ali Raduho. V okolici večjih krajev je urejenih mnogo zanimivih tematskih poti, primernih za sproščujoče sprehode, rekreacijo in raziskovalna potepanja. Na množico planincev tod, razen ob posebnih dnevih, ne boste naleteli, zato bo doživetje neokrnjene narave še toliko pristnejše. Koroška je idealna izbira tako za priložnostne pohodnike kot za resne izzivalce strmin.


Koroška regija

▪ SLOVENSKE REGIJE

02

01

03

04

05

Z gozdovi je še posebej obdarjeno Pohorje, kjer se alpske senožeti pozimi spremenijo v smučišča. Na zahodnem Pohorju, točneje na Kopah, skupaj s sosednjim Ribniškim Pohorjem, je tudi osrednje turistično-rekreacijsko in smučarsko središče regije. Koroška premore še en biser. Tam, kjer se Karavanke na vzhodu prvič vzpnejo pod nebo, se pod mogočnim ostenjem Pece razprostira dolina enkratne lepote in privlačnosti – Krajinski park Topla. Več kot tisoč kilometrov označenih ali na zemljevide vrisanih kolesarskih tur različnih tipov in težavnosti, številne gorske in gozdne ceste ter kolovozi, edinstveno podzemno kolesarjenje, veliko izjemnih »single trailov« za gorske kolesarje, mednarodna Dravska kolesarska pot, prvi gorskokolesarski park v Sloveniji, pohorska kolesarska transverzala, dolinska kolesarska steza po Mislinjski dolini … Vse to in še več vam na Koroškem omogoča brezmejno

kombiniranje tur med gorami, na gore, okoli njih ali kar (dobesedno!) skoznje. Strateška lega na prepišnem koroškoštajerskem mejnem območju je regiji vselej narekovala živahen kulturni in umetnostni pretok, ki se kaže v bogati dediščini. V srednjeveškem mestnem jedru Slovenj Gradca – mesta Glasnik miru je sedež Koroškega pokrajinskega muzeja, Koroške galerije likovnih umetnosti in spominskega muzeja v rojstni hiši skladatelja Huga Wolfa. Enota pokrajinskega muzeja z zanimivimi muzejskimi zbirkami, še posebej s področja tehniške in železarske dediščine, je tudi na Ravnah, kjer je še Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. Številne zaokrožene zbirke in razstave so posejane po vseh koroških občinah. Poudariti je treba še bogato dediščino krščanstva. Na Uršlji gori je najvišje ležeča cerkev na Slovenskem. Slikovita in raznolika arhitektura podružničnih cerkva,

06

01 Pogled z Ojstrice ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik 02 Tradicionalne jedi in jabolčni mošt ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik 03 Ribniško jezero na Pohorju ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik 04 Na Strojni ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik 05 Krajinski park Topla ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik 06 Cerkev svete Uršule je najvišje ležeča cerkev na Slovenskem ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

41


SLOVENSKE REGIJE ▪ Koroška regija

08

07

09

10

ki jih pogled doseže na domala vsakem izpostavljenem griču zunaj naselij, zrcali kopico avtohtonih značilnosti, ohranja koroško pokrajino prepoznavno in jo uvršča med kulturno najmikavnejše dele Slovenije. Dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali naši predniki, dobivajo danes drugo podobo kot privlačni turistični produkti. V prejšnjih stoletjih se je tu razvilo rudarstvo, zdaj pa je nekdanji rudnik v Mežici urejen v turistični rudnik in muzej z dodatno ponudbo edinstvenega kolesarjenja in potepa s kajakom po opuščenih skrivnostnih rovih v podzemlju Pece. Tu je tudi osrednja točka in informacijski center čezmejnega Geoparka Karavanke, ki je član Evropske in Globalne mreže geoparkov pod okriljem Unesca. Tudi v Dravski dolini je nekoč najpomembnejšo gospodarsko dejavnost, splavarjenje lesa po reki v daljne kraje, danes mogoče podoživeti na pravih splavih, ki so zdaj namenjeni turističnim vožnjam. Na Koroškem so se naselile najvišje kmetije v Sloveniji, ki so v obliki celkov razpršene po celotnem območju regije. Pristno gostoljubnost je mogoče doživeti na številnih turističnih kmetijah po koroškem podeželju. Naravno, domače in tradicionalno so besede, s katerimi lahko opišemo posebnosti koroške kulinarike. Izpostaviti je treba okusen črni ali rženi kruh in pa odličen mošt, tradicionalno pijačo, pridobljeno z alkoholnim vretjem soka iz starih sort jabolk. www.koroska.si

42

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

11

12 07 Zima na Pohorju ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik 08 Smučarski center Kope – Ribniško Pohorje 09 Vožnja s kajaki skozi poplavljene rudarske rove ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik 10 Kolesarjenje skozi zapuščene rove v podzemlju Pece ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik 11 Pohorje je del evropskega omrežja Natura 2000 ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik 12 Na poti h gorskim kočam in razgledu ▪ Fotografija: Aleš Fevžer 13 Splavarjenje na Dravi ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik

13


Regija Osrednja Slovenija

▪ SLOVENSKE REGIJE

Pogled na staro mestno jedro Ljubljane ▪ Fotografija: Janez Kotar

Regija Osrednja Slovenija Prestolnica Ljubljana V središču Slovenije Prav v središču Slovenije je regija, kjer se stikajo različnosti Slovenije in kjer se srečuje vsa Evropa. Regija, kjer se Ljubljana, prestolnica Slovenije, prepleta z razgibanim podeželjem, ki ga kot zeleni objem okoli Ljubljane sestavlja 25 lokalnih skupnosti Osrednje Slovenije. Preplet urbanega in ruralnega. Sodobne ustvarjalnosti in tradicije.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

43


SLOVENSKE REGIJE ▪ Regija Osrednja Slovenija

01

44

Ljubezen v imenu glavnega mesta in v srcu Slovenije.

Dinamično križišče petih tisočletij zgodovine.

Ljubljana je mesto, ki ima v svojem imenu ljubezen. Če rečete »ljubljena« v slovenščini, ima to enak zven kot Ljubljana – za tistega, ki Ljubljano zares spozna, imata besedi tudi isti pomen. Regija je z Ljubljano v srcu Slovenije, s svojo bogato zgodovino, zeleno dušo, sodobno ponudbo in ustvarjalno energijo pa tudi v srcih vseh, ki jo obiščejo. Ljubljana je s svojo središčno lego tudi odlično izhodišče za odkrivanje raznovrstnih lepot Slovenije. V enem samem dnevu lahko iz Ljubljane izkusite, da Slovenija združuje Alpe, Sredozemlje, Kras in Panonsko nižino. Edina v Evropi!

Ljubljana povezuje pradavnino koliščarjev s časi rimske Emone, baročnost z lepotami secesije, slovansko dušo s stvaritvami Jožeta Plečnika, pomembnega arhitekta in urbanista Evrope. Vsako obdobje prinaša izjemne zanimivosti. Na barju, vpisanem na seznam Unesca, je bilo na ostankih enega od njegovih kolišč odkrito najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, staro kar 5200 let! Mesto je ob dvatisočletnici Emone oživilo svoj rimski značaj, letos pa obeležuje stopetdesetletnico rojstva dr. Maksa Fabianija, ki je s svojimi znamenitimi secesijskimi stavbami pomembno oblikoval podobo Ljubljane. Srce mesta, Plečnikovo tržnico, varujejo ukročeni zmaji na mostu iz 19. stoletja. Pravljično podobo mestu daje srednjeveški grad, ki kraljuje nad vegastimi strehami starega mestnega jedra, mesto pa zaživi v polnosti. Lokali ob reki in na mestnih trgih, gledališča in koncertne dvorane, muzeji in galerije, festivali, ki se poleti selijo na ulice … Kraji v zaledju Ljubljane vabijo s svojimi posebnostmi in tradicijo podeželja.

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Zelena prestolnica Evrope 2016 – mesto, ki sobiva z naravo. Ljubljana je mesto, ki ljubi zeleno, kar dokazuje tako s svojo zeleno podobo, tesnim prepletom z zeleno regijo kot s prestižnim naslovom zelena prestolnica Evrope 2016. Kjer koli ste, je narava blizu! Dinamično somestje združuje gorski svet Kamniško-Savinjskih Alp, predalpsko hribovje, edinstveno okolje krajinskega parka Ljubljansko barje, kraška polja, podzemne jame, reke in jezera. Regija je prepletena s kolesarskimi in pohodniškimi potmi, iz Ljubljane ste v nekaj minutah na golfišču, na smučišču, v termah s pogledi na Alpe ali na prav edinstveni visokogorski pašni Veliki planini.


Regija Osrednja Slovenija

▪ SLOVENSKE REGIJE

03

02

04

05

01 Sončni vzhod na Veliki planini ▪ Fotografija: Aleš Frelih 02 Ljubljana – Breg ▪ Fotografija: Dare Brenko 03 Ljubljana – koncert na Kongresnem trgu ▪ Fotografija: Dunja Wedam 04 Zelena Ljubljana ▪ Fotografija: Dunja Wedam 05 Ljubljansko barje ▪ Fotografija: Rok Godec 06 Sprehod ob Ljubljanici ▪ Fotografija: Dunja Wedam

06

Na stičišču različnih kulinaričnih svetov, a s posebnimi okusi. Ljubljana in regija sta pravi raj za gurmane. Tu so se od nekdaj prepletali vplivi različnih kulinaričnih svetov – od kuhinj Sredozemlja, Alp in Panonske nižine pa do balkanske in raznovrstnih mednarodnih kuhinj. A temu stičišču Slovenije je kljub temu uspelo ohraniti posebno kulinarično dediščino. Značilne ljubljanske jedi so na jedilnikih označene kot Okusi Ljubljane, domače gostilne v regiji pa ponudijo tradicionalne jedi pod znamko Okusi Osrednje Slovenije. Na osrednjo tržnico vabi Odprta kuhna, edinstvena tržnica sveže pripravljenih dobrot, na kateri vsak petek med marcem in oktobrom kuhajo številni kuharski mojstri.

Središčna, vodilna, zelena, pametna. Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja regija v Sloveniji. Regija, v kateri četrtina prebivalcev Slovenije ustvari dobro tretjino celotnega slovenskega BDP. Regija z največjo koncentracijo kakovostnih človeških virov, znanja, podjetnosti in inovativnosti. Regija, ki za intelektualni, gospodarski in trajnostni razvoj družbe povezuje umetnost, kulturo, podjetništvo in tehnologijo. Zelena in pametna.

V »trgovini doživetij« na www.visitljubljana.com lahko izbirate med raznolikimi ogledi Ljubljane, izleti po regiji in Sloveniji. Za ugodno in priročno odkrivanje Ljubljane vam je na voljo Turistična kartica Ljubljana. Utrip življenja v Ljubljani lahko spoznate na www.ljubljana.si, razvojni utrip regije pa na www.rralur.si.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

45


SLOVENSKE REGIJE ▪ Jugovzhodna Slovenija

Grad Otočec ▪ Fotografija: Terme Krka

Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-Ribniško (Jugovzhodna Slovenija)

Sproščeno umeščena v jugovzhodno Slovenijo med Ljubljansko kotlino in reko Savo ima Dolenjska mnogo presenetljivih obrazov. Reliefna razgibanost, številni vodotoki, kraške značilnosti in biotska raznovrstnost ustvarjajo nepozabno dinamičnost. V njenih lokalnih prostranostih se bohotijo temnozeleni gozdovi, katerih pragozdni ostanki in drevesni velikani jemljejo dih. Rečne doline iskrivih lepotic Krke, Mirne, Rinže, Kolpe, Krupe in Lahinje, ki dajejo dom redkim rastlinskim ter živalskim vrstam, vabijo v mirna zatočišča.

46

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015


Jugovzhodna Slovenija

N

a obronkih njenih gričev žlahtni s soncem ljubkovano grozdje, ki v vinskih kleteh dozori v pravcato poezijo, katere verzi tečejo navznoter. V nedrjih njenih globin brbotajo vrelci krepčilne in zdravilne termalne vode. Bogata dediščina plemeniti dolenjske zaselke, vasi in mesta. Gradovi, sakralna, stavbna, spomeniška in vrtno-arhitekturna dediščina so dragulji, ki sestavljajo njeno bogato celovitost. Tukaj živijo prijazni, odprti in veseli ljudje. Upravičeno so ponosni na svoje dosežke, ustvarjalnost ter naravno in kulturno dediščino, kar so vedno pripravljeni deliti z drugimi. Njihovo gostoljubje ne pozna meja, pogrnjene mize so polne kulinaričnih in vinskih dobrot. Njihovi nasmehi so široki, besede mehke in pomirjujoče, njihova srca pa polna prijetnih melodij. Tukaj se počutiš doma, ne glede na to, od kod te je prineslo in kam si namenjen. Tukaj nisi osamljen, četudi ne poznaš nikogar. In tukaj spregledaš, zaznaš, začutiš in se zmehčaš, četudi si prispel ves trd in otopel od bremen časa. Bela krajina je dežela starih običajev in ljudi, ki nosijo srca v svojih dlaneh, kot je

zapisal Toni Gašperšič. Dodali bi, da se belokranjske mize šibijo pod dobrotami, ki jih ni najti nikjer drugje. Tako kot Zeleni Jurij spomladi prebuja naše čute, tako Bela krajina oživlja starodavne izkušnje in doživetja. Izkusite svojo notranjo moč v domovanju kočevskega medveda. Neokrnjena kočevska dediščina je neusahljiv navdih tudi današnjim rodovom. Skrite kotičke kočevske narave razkrivajo naravoslovne učne in planinske poti. Vodijo mimo gozdnih rezervatov, ruševin izginulih vasi Kočevarjev, gozdnih orjakov, kraških jam, razgledišč in razkrivajo skriti živalski svet. Ostanki gradov in spomenikov šepetajo zgodbe preteklosti. Kočevska ponuja številne dobrote narave, med katerimi kočevski med in divjačina nikogar ne pustita ravnodušnega. Drugačna doživetja smo spletli v ogrlico petih steklenih jagod, ki odražajo najboljše in najlepše, kar vam nudimo.

Zdravje in sprostitev Razkošje neokrnjene narave, blagodejni učinki termalne vode, odlične zdravstvene storitve, skrbno domišljen ambient, profesionalno in prijazno osebje ter neskončne možnosti telesnega in duhovnega sproščanja v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah ter na Otočcu.

Aktivne počitnice Destinacija nudi številne možnosti za preživljanje aktivnih počitnic na prostem. Več kot 540 kilometrov kolesarskih poti, 982 kilometrov pohodnih poti, 412 kilometrov jahalnih poti ter 412 kilometrov vodnih poti na rekah Kolpa in Krka. Med naštetim si lahko privoščite igro golfa, tenisa, se odpravite v pustolovski park, pozimi pa na smučanje v Belo krajino.

01 Kočevsko jezero ▪ Fotografija: Jošt Gantar 02 Rafting na Kolpi ▪ Fotografija: Jošt Gantar 03 Adrenalinski park v Osilnici ▪ Fotografija: Jošt Gantar 04 Dolenjske Toplice ▪ Fotografija: Terme Krka

02

01

▪ SLOVENSKE REGIJE

03

04

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

47


SLOVENSKE REGIJE ▪ Jugovzhodna Slovenija

05

07

06

Po poteh dediščine Naravna, kulturna in živa dediščina obsegajo izjemno kulturno krajino, arheološka najdišča, dva naravna parka Kolpa in Lahinja, tradicionalno arhitekturo, dejavnosti domače obrti in prireditve. Strokovna mednarodna ekipa je na področju Dolenjske, Kočevsko-Ribniške in Bele krajine izbrala trideset točk, ki jih je uvrstila v ponudbo kulturne in naravne dediščine ter vam tako omogočila, da jih lahko raziskujete med krajšim ali daljšim bivanjem. Če se odločite za večdnevno bivanje, lahko izbirate med nastanitvijo v termalnih zdraviliščih, hotelih, zasebnih nastanitvah, penzionih, turističnih kmetijah ali zidanicah.

08 09

Kulinarika in vino Spoznajte kulinarično ponudbo na Dolenjskem in v Beli krajini. Tu boste v kulinaričnih dobrotah zaradi pestre zgodovine občutili italijanske, madžarske, avstrijske, balkanske in še katere značilnosti. Domač kruh in belokranjsko pogačo še vedno pečejo v mnogih družinah in z njim vam postrežejo tudi v marsikateri dobri gostilni. Vsakdo bo v pestri ponudbi našel kaj zase. Vina, kot so cviček, belokranjec in metliška črnina, so med najbolj poznanimi, degustacije pa ponujajo številni vinogradniki v hramih, zidanicah in vinotočih na Dolenjskem in v Beli krajini.

10 Vse fotografije na strani: Jošt Gantar 05 Ročno narejeni izdelki lončarske obrti v Ribnici 06 Zidanica 07 Vinograd 08 Velikonočne belokranjske pisanice 09 Kočevje 10 Sodoben pristop k tradicionalnim jedem

Turizem v zidanicah Turizem v zidanicah je edinstvena, privlačna in zanimiva turistična ponudba za bivanje turistov, ki iščejo izvirnost, pristno ponudbo, mir, sprostitev in romantiko na dolenjskem podeželju. Nikjer drugje kot na Dolenjskem ne boste na tako majhnem prostoru našli toliko zidanic, lesenih hramov in kleti. Postavljene so ob rob vinogradov na opaznih lokacijah s prelepim razgledom.

48

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Za aktualno ponudbo in informacije obiščite visitdolenjska.eu Sledite nam: Twitter @visitdolenjska in Facebook.com/VisitDolenjska.

Vrata Dolenjske so široko odprta za ljudi vsakršnih želja, potreb in okusov – za odmik od tegob vsakdana, za enkratna, čista, posebna in nepozabna drugačna doživetja.


Zasavska regija

▪ SLOVENSKE REGIJE

Zelena zasavska pokrajina ▪ Fotografija: Bruno Urbanija

Doživite

Zasavje Zasavje je najmanjša slovenska regija, umeščena natanko v središče majhne in mlade države. V prej idilično odmaknjeno hribovje je najdba bogatih premogovnih skladov prinesla silovit ritem industrializacije, priseljevanja in gradnje delavskih naselij. V stoletju ali dveh je na premogu zraslo največje slovensko industrijsko in delavsko središče, ki pa je v zadnjih desetletjih z zapiranjem rudnikov in umiranjem tradicionalnih industrijskih dejavnosti izgubilo mogočen zalet.

P

remogovništvo in industrija sta popolnoma preorala tri ozke zasavske doline, dvignjen hribovski svet pa pustila skoraj nedotaknjen. Zasavje je zato danes prostor izjemnih kontrastov: urbana dolinska krajina se v trenutku vzpne v neokrnjena hribovska območja. In prav v povezovanju teh polov je Zasavje najbolj drugačno in najprivlačnejše. Čeprav je površje Zasavja še vedno gosto posejano s številnimi industrijskimi pomniki – kralj industrijskih objektov in stolpičastih rudniških jaškov je termoelektrarniški dimnik ob Savi, ki je s svojimi 360 metri najvišji dimnik v vsej Evropi – so najzanimivejši objekti skriti pod zemljo. Pod varstvom jamskega škrata Perkmandeljca, včasih so mu tu rekli tudi Blagovnik, se vam bo odprlo pet kilometrov podzemnih poti – nekaj jih je treba prehoditi peš, ponekod vozi jamski vlak – in priložnost, da pokukate v izvotljeno podzemlje. Steklarska industrija je pogosta spremljevalka premogovništva. V edini preživeli steklarni v Zasavju boste priča krotilcem ognja, ki znajo z njegovo pomočjo iz kamna oblikovati prozorno steklo. Na etnološki poti, ki se začne v majhnem muzejskem stanovanju, boste spoznali EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

49


SLOVENSKE REGIJE ▪ Zasavska regija

01

03

04 01 Rudniški rov ▪ Fotografija: Matjaž Kirn 02 Rudarsko naselje Njiva ▪ Fotografija: Matjaž Kirn 03 Rudarski pihalni orkester ▪ Fotografija: Simon Tanšek 04 Notranjost najvišjega dimnika v Evropi ▪ Fotografija: Robert Ahlin

02

razmere v delavskih stanovanjskih kolonijah in slišali pripoved o življenju rudarjev in njihovih žena ter otrok. Venci hribov, nanizani okrog treh urbanih dolin, so živeče v tesnih dolinah že od nekdaj vabili na svoje vrhove. Planinci so zato že dolgo nazaj na najbolj obiskanih vrhovih postavili planinske postojanke. Te potrpežljivo čakajo in gostoljubno sprejemajo potepuhe, ki želijo razvajati oči s sprehodi od enega roba Slovenije do drugega ali zgolj občudovati, kako modrina lega na zelene griče. Planinski domovi so na najvišjem Kumu, na Zasavski sveti gori, v Gorah in na Kopitniku nad strmo savsko sotesko, na Kalu, Mrzlici, Sveti planini in Čemšeniški planini na razgledni strehi Zasavja, do njih vodijo številne označene poti. Na vse več zasavskih kmetijah so se 50

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

odločili za naravno kmetovanje, za pridelavo okusne hrane in tudi za to, da del svojega časa namenijo obiskovalcem. Naraven sir in drugi mlečni izdelki, stare sorte sadja in izdelki iz njih, potice in druge sladice, zeliščni vrtovi, domače živali, kmečka arhitektura in prikaz življenja in dela je le del njihove bogate ponudbe. Naravna pestrost, pomniki preteklih časov in stare veščine omogočajo številne dejavnosti in prepletanje prijetnega s koristnim, hkratno razvajanje čutov in polnjenje možganskih predalov. V krajinskih parkih in zavarovanih območjih narava ves čas razstavlja bogastvo zbirk rastlinskega in živalskega sveta. Nenavadneže, kakršen je hrošč kumski brezokec, po katerem se imenuje naravoslovna učna pot po Kumljanskem, ali povsod znane vrste, kot je marljiva

kranjska sivka, o kateri pripoveduje Valvazorjeva čebelarska pot na Izlakah. Težaško delo na hribovskih kmetijah in v industrijskih obratih ter skromne življenjske razmere so zaznamovale zasavsko kuhinjo. Njene jedi so preproste in manj prepoznavne, so pa okusne in privlačne: mar ni resnično mojstrstvo iz omejenega nabora in količine pripraviti kraljevsko pojedino? Odprta so tudi vrata v že zelo daljno preteklost. Arheološke delavnice in praustvarjalnice so potovanje v prazgodovinsko Zasavje, antiko in srednji vek, preplet privlačne vsebine, arheološko delo in izdelovanje replik nakita, orodja in drugih najdb. Brodarska učna pot odpira pogled v oddaljene čase, ko ni bilo železnice in sodobnih cest, reka Sava pa širše pomembna prometnica.


Zasavska regija

Čeprav so divji tok Save marsikje upočasnili s številnimi regulacijami v preteklih stoletjih, ta še vedno omogoča nepozabno vožnjo s čolni za rafting in kajaki. Razburljivih brzic je dovolj, da na zasavski Savi odraščajo tudi svetovni prvaki. Tudi zrak ni osnovni element, po katerem se človek premika, a je vseeno sprejel izziv druženja z oblaki in pticami. Številni vrhovi nudijo vzletišča jadralnim padalcem in počasno spuščanje na zelene dolinske preproge. Največ ponudbe je vezane na trdna tla matere Zemlje. Zasavje je mogoče premeriti po dolgem in počez na konjskih hrbtih ali kovinskih okvirih koles. Ležerne ravnine, strmi vzponi in divji spusti, angleško ali vestern jahanje. Kjer skale niso prekrite s prstjo in zeleno poraščene, je velika verjetnost, da so prepikane s svedrovci plezalnih poti; od krajših do daljših, od položnejših do vratolomno zahtevnih. Zasavje je pestrost, zbita na vsega 250 kvadratnih kilometrov. Zato v Zasavju nikoli ne hodite po ravnem: ali se kam

vzpenjate ali se od kod spuščate. In vse je na dosegu roke – pozidane tesne doline se že sto metrov stran strmo povzpnejo v nebo, tradicija in nova energija sta v visokih koncentracijah zbiti v majhen prostor. Zato ne morete biti nikoli popolnoma prepričani, ali boste zagledali imenitno srednjeveško cerkev ali navdušujočo mladostniško plesno skupino ali pa obsedeli za krožnikom zasavskih jedi, ki imajo včasih resda nenavadna imena, a zato toliko bolj všečen okus.

▪ SLOVENSKE REGIJE

05 Čemšenik ▪ Fotografija: Grega Gobovc 06 Funšterc ▪ Fotografija: Robert Balen 07 Čemšeniška planina ▪ Fotografija: Lovro Rozina 08 Na zasavskih progah za spust ▪ Fotografija: Lovro Rozina 09 Mitovški slap ▪ Fotografija: Dominik Pavlič 10 Steklarna ▪ Fotografija: Lovro Rozina 11 Krumpantoč ▪ Fotografija: Robert Balen

Zasavje zaradi vsega naštetega in izpuščenega ni tako majhno, kot so izračunali zemljemerci. Resda ga ni mogoče najti na globusu ali opaziti na zemljevidih v velikem merilu. Kartografi pač merijo razdalje, ne pa v razdalje ujetega bogastva. Zato vam preostane le, da ga pogledate od blizu.

Če v 21. stoletju ne morete več odkriti Amerike, lahko še vedno najdete pot V tri krasne.

09

05

10

06

07

08

11

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

51


SLOVENSKE REGIJE ▪ Spodnjeposavska regija

Poplavno območje Jovsi ob Sotli ▪ Fotografija: Hrvoje Teo Oršanič

Posavje – preprosto lepo

Posavje je v jugovzhodnem delu Slovenije in je ena od najbolj raznolikih regij v državi, zato čaka, da jo raziščejo obiskovalci, ki iščejo pristno slovensko izkušnjo brez prerivanja na avtobusih, polnih turistov. Reči, da je Posavje zunaj ustaljenih poti, bi bilo nekoliko zavajajoče, saj leži ob glavni cestni in železniški povezavi med Ljubljano in Zagrebom, zaradi česar je lahko dostopno iz obeh glavnih mest. Je destinacija za dnevne izlete ali za postanek na daljših potovanjih.

52

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015


Spodnjeposavska regija

▪ SLOVENSKE REGIJE

03

01

04 01 Jame Repnice ▪ Fotografija: Jošt Gantar 02 Pokušina cvička ▪ Fotografija: Hrvoje Teo Oršanič 03 Rafting na Savi 04 Bizeljski ajdov kolač ▪ Fotografija: Hrvoje Teo Oršanič

P

osavje sestavlja šest občin: Radeče, Sevnica, Krško, Kostanjevica, Brežice in Bistrica ob Sotli. Znano je predvsem kot ena od vodilnih slovenskih vinorodnih regij, vendar je tudi blagoslovljeno z množico naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti. Medtem ko je vsaka občina po svoje edinstvena destinacija, ste lahko prepričani, da kamor koli greste, srečate gostoljubne ljudi, okusno domačo hrano, odlično vino in prelepo naravno okolje, v katerem boste uživali.

Naravne posebnosti Narava v Posavju je preprosto lepa. Ljubitelji neokrnjene narave želijo obiskati Posavje, ki se ponaša s številnimi naravnimi danostmi, kot so drevesni orjaki, edinstveni ekosistemi, energijske točke, podzemni zakladi in mnoge druge posebnosti. Jovsi in Dobrava

Pristni okusi Posavje ima številne posebnosti tako pri jedeh kot vinu; na primer meso krškopoljskega prašiča, jabolka voščenke, hruška tepka ter slive prinele, odlična posavska vina, kot so bizeljčan, modra frankinja, predikatna in ledena vina ter penine ter slavni cviček, slovenski posebnež. 02

Vino cviček Domovanje cvička, avtohtonega in

Dejavnosti v naravi

resnično posebnega slovenskega vina,

Obiskovalcem Posavja so na voljo številne dejavnosti v naravi; nekatere so sproščujoče, druge pa po žilah poženejo adrenalin. Najbolj priljubljene so polet z balonom, splavarjenje, spust s kajaki in kanuji po Krki, kolesarjenje, karting, konjeništvo …

pravi cviček, so prejeli potrdilo PTP

je desni breg Save. Vinarji, ki pridelujejo (tradicionalna proizvodnja), ki dokazuje pridelavo tradicionalnega porekla. V Posavju uspevata rdeča in bela sorta grozdja predvsem zaradi ugodnega podnebja in zelo kakovostne zemlje. Cviček se »rodi« z združevanjem sort v pravem razmerju – je rahlo aromatično

Jovsi so obsežno poplavno območje ob

Splavarjenje na Savi v Radečah

suho vino z nizko vsebnostjo alkohola.

Sotli. Dom nudijo številnim redkim in

V času, ko je bilo dogajanje na Savi

To avtohtono vino je sestavljeno iz rdečih

ogroženim živalskim in rastlinskim

živahno in se je blago prevažalo po reki,

sort grozdja žametne črnine (70 odstotkov)

vrstam.

so bile Radeče eno od pomembnih rečnih

in modre frankinje (10 odstotkov) ter

pristanišč, zato ima mesto močno

belih sort grozdja (20 odstotkov). Pravijo,

Repnice so jame, skopane v

splavarsko tradicijo, ki traja že več kot

da ima rdeče vino, ki raste na vulkanskih

kremenčevem pesku, ki ga je na območje

pet stoletij. Od maja do konca oktobra

tleh, zdravilne lastnosti, zato ni

Bizeljskega pred milijoni let naplavilo

vas veliki splav v vsem svojem sijaju vabi

presenetljivo, da zdravniki priporočajo

Panonsko morje. Zaradi stalne

na sproščujočo vožnjo v veseli družbi

cviček bolnikom s sladkorno boleznijo ter

temperature okoli 8 stopinj Celzija in

radeških splavarjev.

bolnikom z nizko želodčno kislino ali

stalne 95-odstotne vlage so v preteklosti

visokim krvnim tlakom.

služile predvsem shranjevanju poljščin,

Posavski festival tematskih poti

med drugim tudi repe,

Posavski festival tematskih poti poteka

Bizeljski ajdov kolač

po kateri so dobile ime, danes pa

maja in junija ter ponuja več kot trideset

Slana pogača je narejena iz vlečenega

služijo predvsem shranjevanju vina.

vodenih pohodniških, kolesarskih in

testa iz ajdove in pšenične moke ter

konjeniških tur.

napolnjena s skuto in jajci. Na Bizeljskem EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

53


SLOVENSKE REGIJE ▪ Spodnjeposavska regija

se je nekoč pripravljala ob svečanih priložnostih in za božično večerjo. Ajdov kolač se lahko zavije tudi v svinjsko mrežico.

Kulturne zanimivosti Posavje ponuja široko paleto dejavnosti za vse ljubitelje kulture. To je dom številnih znanih osebnosti, ki so pustili poseben pečat v kulturni zgodovini Slovencev. Regija je polna kulturnih znamenitosti, kot so gradovi, arheološka najdišča in različne etnološke zbirke, ter številnih cerkva, ki krasijo pokrajino. Grad Sevnica

05

Grad Sevnica je bil v starih zapisih prvič omenjen leta 1309 kot Castellum Liechtenwald, nad starim mestnim jedrom pa je bil postavljen na mestu, kjer je že od 11. stoletja stal obrambni stolp. Prvo polovico tisočletja so bili lastniki Gradu Sevnica salzburški nadškofje, na gradu pa so prebivale različne slavne rodbine, med drugimi tudi baron Boltežar Lamberg, ki je znan

06

07

predvsem po tem, da je med hrvaškoslovenskim kmečkim uporom leta 1573 ograd obvaroval tako, da je šeststo kmečkih upornikov povabil na grad na gostijo. Konec 16. stoletja je Grad Sevnica doživel renesančno prenovo v času skrbništva rodbine Moscon in takšen videz je ohranil do danes.

Svete gore Mogočna arhitektura, izjemen razgled ter mir in spokojnost, ki veje iz starih zidov, vas vabijo na Svete gore. Na eno od najstarejših bogoslužnih in romarskih središč na Slovenskem se lahko podate tudi peš ali s kolesom.

Kostanjevica na Krki Kostanjevica na Krki je eno najstarejših

08

in hkrati najmanjših slovenskih mest, umeščeno na otoku reke Krke. Kot mesto se prvič omenja v listinah leta 1252. Arheološke raziskave so pokazale, da je bil ta prostor naseljen že v prazgodovini. Izpričano je bivanje Ilirov, Keltov in Rimljanov. Staro mestno jedro na otoku opredeljujejo: župnijska cerkev sv. Jakoba, zgrajena pred letom 1220, cerkev sv. Miklavža, zgrajena okoli leta 1400, ter nekdanji ministerialni dvorec. Mesto je bilo zaradi ohranjene srednjeveške parcelacije leta 1997 razglašeno za kulturni in zgodovinski spomenik. Danes je Kostanjevica na Krki kulturno in turistično središče širšega območja.

54

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Z naravo do zdravja Posavje vas bo napolnilo z energijo – ne samo zaradi svoje lepe narave in miru, ampak tudi zaradi obilice naravne energije. Zdravilno moč mineralne vode lahko doživite v različnih termah, v njihovih kopališčih, savna centrih in ob različnih dodatnih storitvah. 09 05 Grad Sevnica ▪ Fotografija: Tanja Žibert 06 Svete gore ▪ Fotografija: Hrvoje Teo Oršanič 07 Posavski festival tematskih poti ▪ Fotografija: Jošt Gantar 08 Kostanjevica na Krki ▪ Fotografija: Matej Jordan 09 Terme Čatež ▪ Fotografija: Terme Čatež


Savinjska regija

▪ SLOVENSKE REGIJE

Celjski grad ▪ Fotografija: Gregor Katič

Savinjska –

regija dobrega počutja Zgodba Savinjske regije se začenja pri tisočerih majhnih podobah, ki na prvi pogled nimajo veliko skupnega. Tu se čas vrti počasneje. Možnosti je nešteto: od pohodništva, plezanja in kolesarjenja v neokrnjeni naravi do adrenalinskih vodnih doživetij. Tu najdete jahalne centre in površine za golf. Pogoji za sprostitev v velnesih in sedmih naravnih zdraviliščih so sredi mogočnih gozdov naravnost popolni. Edinstvene naravne kombinacije in kontrastni značaji so ustvarili čudovito pisano sliko, ki jo zares razumemo takrat, ko jo vidimo v celoti. To je svet, ki ga je treba začutiti od blizu in občudovati od daleč.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

55


SLOVENSKE REGIJE ▪ Savinjska regija

07

01

02

04

03

05

01 Celjski grad ▪ Fotografija: Gregor Katič 02 Žička kartuzija ▪ Fotografija: Matjaž Jambriško 03 Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 04 Kozjanski regijski park ▪ Fotografija: Matevž Lenarčič 05 Kocbekova koča na Korošici ▪ Fotografija: Matevž Lenarčič 06 Šmartinsko jezero 07 Terme Olimia – Wellness Orhidelia ▪ Fotografija: Terme Olimia 08 Hmelj ▪ Fotografija: Matjaž Jambriško 09 Tipične lokalne jedi ▪ Fotografija: Matjaž Jambriško

D

otik večnosti, ki ga prinašata kultura in umetnost, se pri nas kaže na vsakem koraku. Številne galerije, muzeji, gradovi in razstavišča so del kulturnega življenja regije. Čari kmečkega turizma in majhnih podeželskih apartmajev vas bodo vrnili k neokrnjeni naravi. Uživali boste v toplini domačega vzdušja, poskušali dobrote domače kuhinje, na krožniku vas bo pričakala domača zelenjava ali sadje ter seveda salame in sir. Pokusite domače koline in potico, mlince, kopune, doma pridelano zelenjavo, kozjansko jabolko, ki ne pozna škropiv, in salame, narejene po preizkušenih tradicionalnih receptih. Regija se ponaša z lastnimi zorilnicami sira, varilnicami piva, doma kuhanim žganjem in bogato ponudbo izvrstnega lokalnega vina.

56

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

06

Turistična ponudba Savinjske regije se uspešno trži v okviru dveh regionalnih destinacijskih organizacij (RDO), in sicer RDO Dežela Celjska za 21 občin (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Prebold, Polzela, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec) ter RDO SavinjskoŠaleška za deset občin (Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje). V nadaljevanju so predstavljeni turistični biseri obeh destinacij.

08

09

prebivalcev. Na območju je 13.552 podjetij. V Sloveniji je prepoznana po svojih osrednjih produktih: Šest termalnih zdravilišč, in sicer Terme Dobrna, Terme Zreče, Thermana Laško, Rimske terme, Turistično gospodarstvo Rogaška Slatina in Terme Olimia. Knežje mesto Celje z bogato zgodovino, ki sega od obdobja rimske Celeie pa vse do srednjeveških knezov – Stari grad Celje. Mesto danes predstavlja upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, poslovno, športno in

Dežela Celjska vabi

sejemsko središče Savinjske regije.

Destinacija Dežela Celjska obsega 21 občin. Po površini meri 1598 kvadratnih kilometrov, na katerih živi 193.000

Kozjanski regijski park predstavlja zavarovano naravno območje in oblikuje turistično dejavnost območja.


Savinjska regija

▪ SLOVENSKE REGIJE

10

13

15

11

14

10 Logarska dolina – Robanov kot ▪ Fotografija: Arhiv Saša Ora, d. o. o. 11 Kolesarjenje ▪ Fotografija: Matjaž Jambriško 12 Muzej na prostem Rogatec ▪ Fotografija: Matjaž Jambriško 13 Samostan Olimje 14 KSEVT – Vitanje ▪ Fotografija: Tomaž Gregorič 15 Jama Pekel ▪ Fotografija: Matjaž Jambriško 16 Škalce – vinogradi ▪ Fotografija: Arhiv TIC Slovenske Konjice

12

Hmelj ima svojo tradicijo v Savinjski regiji in se povezuje s krajem Laško,

Savinjska in Šaleška dolina

znanim po pivovarni s 187-letno

Osupljiva ostenja Kamniško-Savinjskih

tradicijo. V Ekomuzeju hmeljarstva in

Alp, slikoviti naravni parki Logarska

pivovarstva Slovenije v Žalcu,

dolina, Matkov in Robanov kot ter živahne brzice Savinje so pravi raj za aktivne počitnice. Logarska dolina, po oceni Lonely Planeta ena najlepših evropskih alpskih dolin, zapelje obiskovalce z raznolikimi doživetji od Solčavskega, evropske destinacije odličnosti 2009, do Velenja, mladega mesta Pike Nogavičke, kjer domujejo dediščina socializma in legendarne zgodbe gradov. Zimska pravljica na Golteh se odlično dopolnjuje s čofotanjem in razvajanjem v Termah Topolšica ter domačnostjo butičnih velnesov na turističnih kmetijah. Tradicijo bogatijo kulinarične posebnosti, med katerimi je na slovenskem kulinaričnem zemljevidu najbolj poznan zgornjesavinjski želodec, ki je vrhunska geografsko zaščitena suha mesnina, nastaja pa po posebnem več kot sto let starem

ki je edini tovrstni muzej v Sloveniji, sta združeni zgodovina in tradicija hmeljarstva ter pivovarstva na slovenskem. Tradicija vinogradništva in vinarstva z vinorodnimi območji vzdolž šmarskovirštanjske vinske turistične ceste in podpohorske turistične ceste. Kraji z bogato kulturno in etnološko vsebino (Muzej na prostem Rogatec, rojstna hiša skladateljev Ipavcev in pesnika Antona Aškerca). Kolesarske in pohodne poti (Obsotelje in Kozjansko, Spodnjesavinjsko, Laško, ribnik Vrbje, Šmartinsko jezero, Slivniško jezero).

16

postopku. V Muzeju premogovništva 160 metrov pod zemljo, v najgloblji slovenski jedilnici, postrežejo znamenito knapovsko malico.

Naravno. Pristno. Navdihujoče. Aktivno. Adrenalinsko. Zabavno. Urbano. Poslovno. Kulturno. Inovativno. Zdravo. Sproščujoče. Domače. To je mozaik doživetij!

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

57


SLOVENSKE REGIJE ▪ Podravska regija

Maribor – najstarejša trta na svetu ▪ Fotografija: Domen Groegl

Podravska V regija

Podravje – dežela v severovzhodnem delu Slovenije ob reki Dravi, vas bo prevzela s svojo raznolikostjo, barvitostjo in bogatimi darovi narave. V pokrajini, kjer ravnina mehko prehaja v vinorodne griče in se dviga malo nad 1500 metrov, se stikata preteklost in sedanjost, prepletata urbana in podeželska kultura, izmenjujejo se gozdovi in vinogradi. Območje je značilno po uglašeni in organski povezavi mest z ohranjeno naravo. Večji središči pokrajine sta Maribor, drugo največje mesto v Sloveniji, in Ptuj, starodavno mesto ob Dravi.

teh krajih so vinsko trto gojili že vsaj od antike, od srednjega veka pa se je odlično vino uveljavilo tudi na tedanjem evropskem trgu. Kraji in mesta so se razvijali in doživljali svoj razcvet v povezavi z vinsko trgovino. Bogato tradicijo pridelave vina na teh prostorih simbolno predstavlja Stara trta, ki že več kot štiristo let raste v starem mestnem jedru Maribora in je danes nesporno najstarejša trta na svetu, vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. Če v Mariboru deluje ena največjih vinskih kleti v Evropi, pa se Ptuj lahko pohvali z najstarejšo vinsko kletjo na Slovenskem in z najstarejšim vinskim

letnikom 1917. Aktualna vinska in kulinarična ponudba temelji na vrhunskem belem vinu ter na tradicionalnih jedeh, kot so štajerska kisla juha, meso iz tünke in gibanica, posebnost pokrajine pa je zagotovo tudi bučno olje, ki ga lahko uporabljamo pri pripravi tradicionalnih jedi, solate in sladic. Štajersko kislo juho tradicionalno pripravljajo iz različnih kosov svinjine ali svinjske drobovine, najbolj zanimivi pa ostajata juha iz svinjskih tačk in juha iz svinjskih želodčkov. Juho še posebej odlikuje bogata aroma po kisu. Meso iz tünke je še vedno najpogostejši način konzerviranja svinjine na Štajerskem. Ob kolinah se posamezni deli

58

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015


Podravska regija

▪ SLOVENSKE REGIJE

01

02

04

Dobrote slovenskih kmetij (maj), tradicionalna razstava je osrednja predstavitev kulinaričnih dobrot, ki jih izdelujejo pridne roke slovenskih kmetic in kmetov. Festival Lent (junij), multikulturni festival, ki obarva dravsko nabrežje v živahno kulturno in družabno središče, utripajoče v ritmih vsega sveta. Festival Arsana (julij), množica glasbenih dogodkov in vrhunskih koncertov priznanih slovenskih in mednarodnih umetnikov v čudovitem okolju starega mestnega jedra. Art stays (julij), mednarodni festival, ki v zgodovinsko mesto vnaša svežino

03

sodobne umetnosti z razstavami, 01 Zelena vas Ruševec – ekobrunarice ▪ Fotografija: Sintija Križnič 02 Kolesarjenje po Mariborskem Pohorju ▪ Fotografija: Aleš Fevžer 03 Lokalne dobrote ▪ Fotografija: Aleš Fevžer 04 Stari del Maribora – Lent ▪ Fotografija: Jurij Pivka

mesa vložijo v razsol, kjer se prekadijo in

inštalacijami, performansi in vizualno umetnostjo.

Območje je poznano po številnih dobro obiskanih festivalih, ki se odvijajo skozi vse leto. Prestižni naziv evropska prestolnica kulture leta 2012 je bila potrditev uspešnih in kakovostnih kulturnih doživetij. Med odmevnejšimi in množičnejšimi prireditvami so:

skupaj z zaseko položijo v lesene ali

Dnevi poezije in vina (avgust), literarna in enološka večdnevna prireditev z mednarodno zasedbo, prepletom vinskih pokušin in javnega branja poezije. Festival stare trte (oktober), prireditev simbolizira bogato vinsko kulturo

kovinske posode – tünke, kjer meso

Kurentovanje (februar), praznovanje

vinorodnih pokrajin z bogato kulinariko,

počasi zori do polne prepoznavnosti

žive tradicije maskiranja ter največji in

zaključuje pa se z največjim

arome.

najpomembnejši karneval v srednji

martinovanjem na Slovenskem.

Evropi. Gibanica je sladica z nadevom iz skute in

Čarobni december (december), bogat

smetane – od vasi do vasi je drugačna,

Zlata lisica (februar), klasična tekma

nabor različnih in zanimivih prireditev v

povsod pa domača in slastna.

smučark za svetovni pokal privabi v ciljno

decembru, ko se mesta okrasijo s

areno več kot 20.000 navijačev,

številnimi lučkami, se postavijo stojnice,

ki spodbujajo domače in tuje slalomistke

kjer diši po dobrotah …

Tradicionalne jedi lahko okusite v mnogih gostilnah, restavracijah ali turističnih kmetijah.

in veleslalomistke.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

59


SLOVENSKE REGIJE ▪ Podravska regija

05

07

06 05 Ptuj ▪ Fotografija: Ciril Ambrož, arhiv RDO 06 Golfišče Ptuj ▪ Fotografija: arhiv GK Ptuj 07 Kurenti ▪ Fotografija: Črtomir Goznik 08 Rimske igre ▪ Fotografija: Matija Brodnjak

08

Podravje je tudi dežela številnih ohranjenih gradov in dvorcev. V ptujskem gradu domujejo najbolj obiskane muzejske zbirke v Sloveniji, ki predstavljajo del bogate kulturno-zgodovinske dediščine tega prostora. Obilje kulturnih doživetij se ponuja na vsakem koraku, na primer na sprehodu po zgodovinskih mestnih in trških jedrih, pri ogledu vrhunske gledališke predstave ali umetniških del v mnogih galerijah. Območje oblikuje enkratna povezanost mesta z naravo, kulturo in športom, to pa ponuja sprostitev in živahen utrip skozi vse leto. Za sprostitev ali adrenalinsko doživetje se podajte po kateri od številnih kolesarskih ali pohodniških poteh, se preizkusite v vodnih športih, adrenalinskih in pustolovskih parkih ali v gorskem kolesarjenju. Pohorje se ponaša še z bogato ponudbo in pogoji za številne zimske športno-rekreativne radosti tako za 60

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

začetnike kot za izkušene ljubitelje smučanja. Sodobno opremljeni hoteli in terme ponujajo vrsto storitev za zdravje in dobro počutje, od savn, masaž, bazenov s termalno vodo ter fitnesa in joge, vadišča za različne športne panoge pa vse do posebnosti, kot sta gorski velnes in dobrodejni vpliv energijskih točk. Zaradi odlične zemljepisne lege, dobre infrastrukture, ugodnega podnebja in visoke športne kulture območje kot destinacijo za priprave vrhunskih športnikov v zadnjih letih prepoznava vse več ekip in posameznikov, ki se po ugodni izkušnji in seveda pozitivnih rezultatih k nam zelo radi vračajo. Lahko se pohvalimo z obiskom športnikov na najvišji svetovni ravni, ki so izkazali izredno zadovoljstvo tako s hotelsko nastanitvijo kot športno infrastrukturo. Pečat vsemu bogastvu in doživetjem pa dajemo ljudje, ki z veliko odgovornostjo,

spoštovanjem in ljubeznijo negujemo zapuščino preteklosti in jo vključujemo v sedanjost. Svojim gostom ponujamo najboljše in najlepše za oko, veselje, užitek, dobro počutje in prelepe spomine, nepozabna doživetja, popolno razvajanje, najslastnejše dobrote, najprijaznejše besede in najširši pristen nasmeh.


Pomurska regija

▪ SLOVENSKE REGIJE

Hiša penin Frangež

Pomurje

Vroča voda in vinskokulinarično razvajanje Potovanje v Pomurje ni samo kolesarjenje in predajanje blagodejnim geotermalnim vrelcem, ampak je predvsem razvajanje brbončic in okušanje tradicionalnih jedi v družbi domačega vina v eni od mnogih gostiln in turističnih kmetij v regiji.

Uživaško kolesarjenje med gozdovi, polji in vinogradi Pokrajina ob Muri, nižina v objemu gričev, ki spominjajo na Toskano in Alzacijo, pa vendar drugačna, je vpeta v srednjeevropski prostor, kjer se prepletajo kulture, jeziki in kulinarika. Mehko zaobljeni griči, zasajeni z vinogradi ali porasli z gozdovi, vabijo k raziskovanju. Številne kolesarske poti, speljane mimo znamenitosti, turističnih kmetij in gostiln, so odlične za aktivno, pa vendar ne prezahtevno preživljanje prostega časa. Namige za kolesarska potepanja najdete na www.viapomurje.si. Pogledi z gričev Goričkega, Lendavskih goric ali Jeruzalema sežejo daleč v daljavo čez Panonsko morje. Sredi Krajinskega parka Goričko stoji največji baročni grad na Slovenskem, ki so ga začeli graditi pripadniki najslavnejšega evropskega vojaškega krščanskega reda – vitezi templjarji v 11. stoletju. Grad, zgrajen na vulkanskem bazaltnem tufu, se ponaša s 365 sobami in v nekaterih lahko tudi prespite. Slikovita pokrajina parka in razgledi sredi šumenja gozdov in žitnih polj popotnika napolnijo z energijo in notranjim mirom. EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

61


SLOVENSKE REGIJE ▪ Pomurska regija

03

01

Jeruzalem, ki danes slovi po izvrstnem vinu in je pomembno središče vinske kulture, so zaznamovali Rimljani, ki so sem prinesli predhodnico današnje vinske trte, križarji in romarji s svojimi pohodi in Turki z osvajanjem zahoda. Jeruzalem s svojim svetim imenom, energetskimi silnicami, vinsko cesto, prekrasnimi razglednimi točkami in romarsko cerkvico upravičeno nosi ime nebeški kraj. O tem je prepričal že križarje, ki so v 13. stoletju iskali pot v današnji izraelski in palestinski Jeruzalem.

Vulkani in vroča voda Mirna in zasanjana pokrajina je pod površjem še vedno vroča. Vulkani, ki so bruhali pred tremi milijoni let, resda niso dejavni, zato pa si ognjevito zgodovino lahko ogledate v doživljajskem parku Vulkanija. Toliko bolj živahno je v termalnih kopališčih in zdraviliščih. V Pomurju nanje naletite na vsakih dvajset kilometrov in vsako vam ponuja kaj drugega. Od namakanja v črni vodi, razvajanja v džakuziju in savnah do adrenalinskega spusta po toboganu Aqualoop s 360-stopinjskim obratom. Celovita ponudba zabave v vodi je vse leto privlačna za otroke in družine. Za popolno doživetje sprostitve si tako gostje kot obiskovalci term v Pomurju lahko privoščijo užitke v termalnih bazenih. Kopanje v termalni vodi namreč pozitivno vpliva na celotni organizem, saj ga pomiri, tonizira, osveži, izboljša prekrvavitev in zmanjša bolečine. V velnes centrih vas bomo razvajali z edinstvenimi tretmaji z bučnim oljem, medom in z zelišči travnikov Panonskega morja.

62

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

04

02

Kulinarične dobrote Slikoviti primer prepleta kultur, jezika in kulinarike je Lendava, svetovna prestolnica bograča, kjer se že več desetletij vsako leto ob koncu poletja zgodi Festival bograča. Sprehod po ulicah Lendave med zgodovinskimi kulisami meščanskih hiš in ob vznožju slikovitih lendavskih vinogradov, kjer se v sto in nekaj kotličkih pripravlja znamenita jed, je posebno doživetje. Prav poseben pečat pa je mestu pustila zgodovinska prepletenost dveh narodov, kar se občuti tudi v kulinariki. V mnogih jedeh se mešajo madžarski in slovenski okusi, na primer »kvašene ugorke« z rdečo papriko, dödoli, bograč, sataraš in paprikaš. Če se na tem območju zadržimo nekoliko dlje, hitro opazimo podobnosti tudi v govorici, saj se marsikateri izrazi in besede ponavljajo tako na slovenski kot madžarski strani. Če se premaknemo nekoliko južneje, naletimo na še en zanimiv dogodek, povezan s kulinariko: Diši po Prekmurju. To je festival vina in kulinarike, na katerem obiskovalci lahko pokušajo domače in tradicionalne jedi. Prekmurska gibanica in prekmurska šunka sta tradicionalni jedi v ponos Pomurcem, ki so ju tudi

05

06 01 Mlin na Muri 02 Jeruzalemski vinogradi ▪ Fotografija: Ciril Ambrož 03 Kolesarjenje ob Muri 04 Štorklje – zaščitni znak Pomurja 05 Grad Grad ▪ Fotografija: Samo Tanacek 06 Sproščanje v termalni vodi Term Banovci ▪ Fotografija: Zoran Vogrinčič


Pomurska regija

▪ SLOVENSKE REGIJE

10 12

07

13

11

08

09

ustrezno zaščitili. Prekmurska gibanica je prava posebnost med sladicami in je tudi ena od slovenskih specialitet. Včasih je veljala za pravo poslastico, ki so si jo družine na podeželju lahko privoščile le ob posebnih priložnostih. Najbolj znana vinska pot je po Jeruzalemu, kjer vas v slikoviti pokrajini, porasli z vinogradi in vinskimi kletmi ter vinotoči, pozdravijo in povabijo na kozarec odličnega vina. Izvrstna lega, tradicija, izkušnje in strokovnost kletarjev dajejo tu pridelanemu vinu posebno noto. Poskusite lahko predvsem bele sorte vina, kot so šipon, laški in renski rizling, sovinjon, šardone, kerner in sivi pinot . Vinarji Jeruzalema vsako leto junija priredijo dogodek Salon Jeruzalem,

na katerem predstavljajo svoje vino in kulinariko. Na meji z Avstrijo, v Gornji Radgoni, je vsako zadnjo junijsko nedeljo dan odprtih kleti Radgonskih goric, ki so tradicionalni pridelovalec penečega vina že od leta 1852, ko je bila narejena prva slovenska penina. Dvig penine iz reke Mure, ogled kleti pod skalo, pod slapom in pod rimskim kolesom ter zakladnice arhivskih penin so le del celodnevnega dogodka, ko se nekateri podajo tudi na kolesarjenje med vinogradi. Grad Negova je prizorišče Salona Traminec. Več kot sto vrst žlahtnega traminca iz Slovenije in sosednjih držav in vrhunski slovenski kuharji poskrbijo, da se dogodka še dolgo spominjate. Na voljo je suhi in polsuhi traminec, penina iz traminca, polsladki in sladki, jagodni izbori in arhivsko vino. Avtentično prekmursko-prleško kuhinjo lahko okušate v številnih gostilnah v regiji, kjer vam bodo solato vedno postregli z bučnim oljem in poleg ponudili domač ržen kruh ali perece. Kuharji pripravljajo jedi iz domačih lokalnih surovin, saj s tem zagotavljajo kakovost, prvinskost in edinstvenost okusov. Tudi druženje z domačini je prvovrstna izkušnja, saj so Pomurci znani kot gostoljubni ljudje, ki se radi poveselijo tudi s turisti. Tako se bodo na mizi pod

07 Pereci 08 Ržen kruh ▪ turistična kmetija Kozelinovi; Fotografija: Samo Tanacek 09 Posolanka 10 Kulinarične dobrote ▪ Fotografija: Gostilna Rajh 11 Prekmurska šunka ▪ Fotografija: posestvo Passero 12 Prekmurska gibanica ▪ turistična kmetija Kozelinovi; Fotografija: Samo Tanacek 13 Paprikaš ▪ Fotografija: Gostilna Rajh

senčno brajdo hitro znašle domače dobrote: od doma pridelanega vina, bezgovega soka do sveže pečenega rženega kruha, prekmurske šunke, mesa iz tünke, zaseke in za konec še nekaj žgane kapljice, ki bo še dodatno podkurila brbončice. Regija se zaveda pomena kulinarike, ki je tudi turistična priložnost, zato se povezuje pod skupno blagovno znamko Re(j)dno dobro. Zato ni naključje, da se tradicionalne in regionalne jedi poskušajo zaščititi na evropski ravni. Prav tako ni naključje, da se oblikujejo in povezujejo lokalne blagovne znamke v regiji.

Pridite se prepričat še sami!

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

63


Kako uspeti na tujih trgih? Storitve SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike: Spletni portal Izvozno okno www.izvoznookno.si “Izvozno okno se mi zdi zelo uporabna spletna stran, kjer podjetja lahko dobijo veliko izvoznih informacij in konkretnih napotkov.“ Mitja Kolbe, ŠPICA INTERNATIONAL d. o. o.

Izobraževanje za mednarodno poslovanje “Doslej smo se izvoza lotevali precej intuitivno. Razviti znamo odličen izdelek, ne znamo pa ga prodati. V izobraževanju ITM smo se naučili načrtovanja prodora na tuje trge, izdelati tržno raziskavo, najti poslovne partnerje itd.“ Irena Štamcar, HYB d. o. o.

Tržne raziskave “S ciljem razpršitve izvoza na ruski trg smo želeli pridobiti informacije o profilu odjemalcev in konkurentov ter tehničnih standardih. S pomočjo kvalitetno izdelane tržne raziskave, ki jo je sofinancirala agencija SPIRIT Slovenija, smo dobili osnovo za vstop na trg in pridobivanje prvih poslov.“ Renato Vindiš, ROBOTIKA KOGLER d. o. o.

Svetovanje in pomoč na tujem trgu “Z nepoznavanjem tujega jezika je izjemno težko opraviti primerno analizo tujega trga, zato se zahvaljujemo Slovenskemu poslovnemu klubu v Ukrajini za odličen pregled trga in potencialnih poslovnih partnerjev, kar za nas predstavlja dragoceno podlago za pripravo podrobne strategije vstopa na ukrajinski trg.“ Matjaž Petrovič, GENEPLANET d. o. o.

Gospodarske delegacije “Na povabilo javne agencije SPIRIT Slovenija smo se udeležili gospodarske delegacije v Franciji. Poleg odlične organizacije delegacije bi želeli izpostaviti predvsem kakovostne sestanke s tujimi podjetji, ki so bili rezultat skrbno izbranih poslovnih partnerjev, s katerimi smo se dogovarjali o možnostih poslovanja na tujih trgih. Na podlagi omenjenih sestankov smo pridobili že dve novi stranki, s katerima že poslujemo ter vrsto zelo koristnih poslovnih kontaktov.” Izidor Gorenc, GORENC d. o. o. “Na sejmu farmacevtskih izdelkov CPHI v Frankfurtu smo razstavljali celoten program embalaže za farmacijo. Na račun novih povpraševanj pričakujemo zapolnitev razpoložljivih proizvodnih kapacitet oz. celo širjenje proizvodnje. Pozdravljamo aktivnosti SPIRIT Slovenija, javne agencije, da s finančnimi sredstvi spodbuja sejemske predstavitve podjetij v tujini.“ Martina Šifrar, SIBO GROUP d. o. o.

Vse informacije in storitve so brezplačne. Dodatne informacije: www.izvoznookno.si

izvoznookno@spiritslovenia.si REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Sejemske predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini


NAGOVOR MINISTRA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

EXPO Milano:

globalni poslovni center slovenskega gospodarstva V

Sloveniji se zavedamo, da je svetovna razstava v Milanu, EXPO Milano 2015, največji globalni dogodek – družabno, gospodarsko in kulturno stičišče sveta leta 2015. Na tem dogodku se poleg uveljavljene znamke Čutim Slovenijo predstavljamo s konceptom Zelena. Aktivna. Zdrava. Ta odraža osnovne značilnosti države in strategijo gospodarskega razvoja. Zavzemamo se za trajnostni razvoj, ki za nas ni ovira pri večji konkurenčnosti, ampak njen temelj. Urejeno in zdravo okolje, sodobna logistika, poslovna infrastruktura, varnost, odličen geostrateški položaj, odlični pogoji za bivanje in delo ter ne nazadnje socialne storitve na najvišji ravni so konkurenčna prednost naše države. Da bi vse to najbolje predstavili obiskovalcem razstave z vsega sveta, smo se odločili za samostojen paviljon, ki je plod dela naših podjetij. V njem imajo slovenski gospodarstveniki enkratno priložnost, da se dnevno predstavljajo globalni svetovni javnosti, se srečujejo z obstoječimi in novimi morebitnimi poslovnimi partnerji. Tisti, ki še ne poslujejo s Slovenijo, pa imajo odlično priložnost, da nas bolje spoznajo, nas tudi obiščejo in se prepričajo o konkurenčnih prednostih naše države. Za učinkovito in usklajeno sodelovanje vseh udeležencev na gospodarskem področju je v paviljonu odprt poslovni center. To je informacijska točka, na kateri lahko slovenska in tuja podjetja v vsakem

trenutku dobijo poslovne informacije o tekočem in načrtovanem dogajanju na svetovni razstavi EXPO Milano 2015. V poslovnem centru se dnevno pripravljajo informacije o poslovnih priložnostih, ki so objavljene na spletnih straneh www.exposlovenia.si, www.izvoznookno.si in drugih. Pripravljajo se posamezne predstavitve in dvostranska srečanja slovenskih podjetij z njihovimi poslovnimi partnerji ter srečanja gospodarskih delegacij. Slovenska podjetja bodo lahko sodelovala tudi v sedmih poslovnih delegacijah, ki jih v času svetovne razstave organizira Evropska komisija za mreženje s podjetji s tretjih trgov. Z udeležbo na svetovni razstavi EXPO Milano 2015 želimo okrepiti prepoznavnost državne znamke Čutim Slovenijo in povečati ugled Slovenije, povečati navzočnost slovenskih izdelkov in storitev na italijanskem in svetovnem trgu ter promocijo Slovenije kot turistične destinacije. Želimo, da Slovenija postane privlačna za tuje naložbe, ki bodo spodbujale ustvarjanje novih okolju prijaznih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Verjamem, da bomo to dosegli. Bližina svetovne razstave EXPO Milano 2015 omogoča, da turisti z vsega sveta lahko že v času razstave obiščejo Slovenijo in jo začutijo.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

65


PRILOŽNOSTI ZA NALOŽBE V SLOVENIJI

Viadukt Črni Kal ▪ Fotografija: DARS

Slovenija – N idealna lokacija za tuje naložbe Vse od konca sedemdesetih let 20. stoletja, ko so v Slovenijo prišli prvi tuji vlagatelji, ostajajo temeljne usposobljenosti ključno področje domačih naložb. Z usposobljenimi delavci v številnih panogah je Slovenija primerna lokacija za vlagatelje za izkoriščanje talenta. Druge prednosti vključujejo prilagodljivost podjetij in delovne sile, poslovno zakonodajo, spodbude naložb, 17-odstotno davčno stopnjo za dohodke pravnih oseb in davčne olajšave za naložbe. Tuji vlagatelji Slovenijo vse bolj vidijo kot priložnost za neposredne tuje naložbe, saj v zadnjih letih zaradi zmanjševanja števila zaposlenih bruto dodana vrednost na zaposlenega narašča. Predvsem proizvodna podjetja so tista, ki ustvarjajo najvišjo bruto dodatno vrednost, med njimi pa velika podjetja zaznavajo višjo bruto dodano vrednost kot vsa druga podjetja skupaj.

66

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

eposredne tuje naložbe in učinkovita strategija dostopa na trg pripomorejo k višanju konkurenčnosti in gospodarske rasti. Slovensko poslovno okolje je ugodno za podjetniško dejavnost, a je njegov potencial vhodne točke v regijo s 45 milijoni porabnikov in nadalje na trg Evropske unije s 500 milijoni prebivalcev še vedno le delno izkoriščen. Podporno okolje z infrastrukturo, ugodno za poslovanje, in tehnično podkovana delovna sila bi morala izničiti dejstvo, da dodatna finančna podpora glede na trenutno stanje javnih financ ter potrebo po znižanju primanjkljaja in zmanjšanju postavk z najnižjim prispevkom k BDP ni prav verjetna. Resni tuji vlagatelji cenijo Slovenijo zaradi njenih številnih kvalitet, kot so: talentirana delovna sila, sposobna poiskati pametne in trajnostne rešitve, močna in prilagodljiva tehnološka in industrijska baza, sposobnost delovanja na nestanovitnem svetovnem trgu ter ohranjanje konkurenčnosti v spremenljivi in vse kompleksnejši industriji. Če dodamo dobro razvito infrastrukturo za kopenski transport blaga, sodobno pristaniško infrastrukturo, stabilno dobavo električne energije in plina ter zanesljive spletne povezave ima Slovenija vse atribute za privabljanje neposrednih tujih naložb.


PRILOŽNOSTI ZA NALOŽBE V SLOVENIJI

01

02

01 Ljubljana – Tromostovje ▪ Fotografija: SPIRIT 02 Riko – predizdelane lesene montažne hiše ▪ Fotografija: Riko 03 Logarska dolina ▪ Fotografija: Tomo Jeseničnik/ www.slovenia.info

Kakovostna infrastruktura Z idealno lego med evropskim zahodom in vzhodom ter severom in jugom Slovenija nima samo odlične komunikacijske in transportne infrastrukture, visokokakovostnih storitev ter funkcionalne javne uprave in finančnega sistema, ampak tudi ljudi z dolgoletnimi poslovnimi in osebnimi povezavami z zahodnim Balkanom. Prevoz blaga je hiter in zanesljiv, postopki carinjenja so učinkoviti in blago, ki prispe v Slovenijo po cesti, železnici, zraku ali morju, je že na pragu trga Evropske unije. Poleg dobre fizične infrastrukture je dobro razvita panoga informacijske in komunikacijske tehnologije ključna za dvig konkurenčnosti države, porast tujih naložb in razvoj informacijske družbe.

Kakovostna delovna sila Slovenija se osredinja na izobraževanje, usposabljanje ter na industrijsko podprte raziskave za podporo področja visoke tehnologije in drugih sektorjev z visoko dodano vrednostjo, kot so: informacijska in komunikacijska tehnologija, farmacija in biološke vede. Delovna sila v Sloveniji slovi po visoki usposobljenosti na področju tehnologije in inovacij zaradi uspešne kombinacije dolge industrijske tradicije in kakovostnega formalnega izobraževanja, ki pomembno prispevata k usposobljenosti posameznika in človeškemu kapitalu. Slovenija po podatkih Eurostata izpolnjuje dva cilja strategije Evropa 2020 na področju izobraževanja: 40,1 odstotka ljudi, starih med 30 in 34 let, je končalo terciarno izobraževanje (2002: 20,7 odstotka) in manj kot 4 odstotki tistih, starih med 18 in 24 let, so predhodno prenehali šolanje. Ne samo mladi, ampak tudi mladi po srcu so usposobljeni na področju informacijske tehnologije in so digitalno pismeni, več kot 70 odstotkov prebivalstva pa je sposobna konverzacije v vsaj dveh tujih jezikih. Angleščina, nemščina in italijanščina so najpogostejši tuji jeziki v rabi.

Kakovostna povezava z regionalnimi trgi Slovensko gospodarstvo je bilo več kot dvajset let izpostavljeno prednostim in slabostim proste trgovine in tujih naložb. S svojo lego v osrčju Evrope je Slovenija ena najbolj priljubljenih lokacij za naložbe in odskočna deska za evropska podjetja, ki želijo poslovati na zahodnem Balkanu, pa tudi za balkanske države, ki načrtujejo prodor na trge Evropske unije. Prednosti tehnoloških transferjev, kot sta na primer spodbujanje procesov modernizacije in ustvarjanje novih delovnih mest, je lažje izkoristiti, kadar širitev novih idej in tehnologij ne ovirajo zemljepisni ali politični dejavniki. Slovenija ima vse potrebne atribute za vseregijsko poslovanje: znanje tujih jezikov, navade in kulturo pa tudi osebne povezave.

Kakovost življenja Slovenija ponuja pravo zmes strateške lege, konkurenčnih stroškov poslovanja in vrhunskega talenta za vlagatelje, ki želijo raziskati priložnosti v tehnoloških, proizvodnih in inovativnih trendih v eni od najvarnejših, najčistejših in najbolj zelenih držav na svetu. Prijazno poslovno okolje in splošno zadovoljstvo gresta v Sloveniji z roko v roki, kar se najbolj kaže v glavnem mestu. Čeprav deluje majhna in prijazna, Ljubljana vzdržuje gospodarski zagon. Po mnenju njenih prebivalcev je prestolnica eno od najprijetnejših mest za življenje na svetu. Znamenitosti in deli mesta so lahko dostopni za pešce, kolesarje in javni prevoz. Prav ta kakovost življenja in številne udobnosti so tiste, ki prispevajo h kakovosti življenja tujih vlagateljev, ki privabljajo mobilno delovno silo v iskanju ekonomskih možnosti in dobrega življenjskega standarda.

03

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

67


PRILOŽNOSTI ZA NALOŽBE V SLOVENIJI

Možnosti za naložbe Čas je idealen za vlagatelje, ki želijo kupiti deleže podjetij v državni lasti, saj se vlada s prodajo svojih iz njih umika. Postopek prodaje premoženja je transparenten, vlagatelji pa se pogajajo samo z enim poslovnim subjektom, Slovenskim državnim holdingom.

S

ladno z obvezo zmanjšati prisotnost vlade v realnem in storitvenem sektorju se izvajajo javni razpisi za tuje vlagatelje za pridobitev državnega premoženja na podlagi sklepa Vlade, ki pooblašča Slovenski državni holding za upravitelja premoženja v lasti Republike Slovenije za prodajo premoženja v petnajstih podjetjih. Prva tri podjetja s seznama za prodajo so bila že prodana, nekatera druga pa že čakajo na ponudbe za nakup državnih deležev. Po sporazumu s širokim političnim konsenzom, da je zmanjševanje presežka dolga podjetij prednostna naloga, so slovenske oblasti konec leta 2013 zagotovile podporo bankam s prenosom dela slabih posojil na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). Reformiran okvir insolventnosti in multilateralni bančni

sporazumi o reprogramiranju (MRA), sestavljeni s ciljem pomagati sposobnim podjetjem v finančni stiski, da se opomorejo, bi morali pospešiti privatizacijo podjetij v državni lasti z ožjega seznama in pripraviti strategijo za drugo premoženje v državni lasti s ciljem utreti pot Slovenskemu državnemu holdingu, da opravi svoje. Sledilo je več prenosov slabih posojil na DUTB vzporedno z ukrepi za boljše upravljanje bank in naredili so se koraki za polno privatizacijo vseh bank v državni lasti. Prestrukturiranje poslovnega sektorja bo imelo koristi z uporabo obstoječih orodij, kot sta DUTB in nov pravni okvir prestrukturiranja dolga. Ker se je poslovni sektor dodatno osredinil na zmanjšanje količnika finančnega vzvoda, so se bilance stanja bank izboljšale prek dokapitalizacije

in prenosa slabih posojil na DUTB zaradi boljših makroekonomskih podatkov od predvidenih in močne rasti BDP v Sloveniji leta 2014. Najpomembnejše za pametne vlagatelje je dejstvo, da se stališče Slovenije glede privatizacije ni spremenilo. Priložnosti za pridobitev kontrolnih deležev pri državnih delnicah najboljših izdajateljev in tudi v prestrukturiranih podjetjih v portfelju podjetij DUTB, pridobljenih z zamenjavo dolga za kapital, so izjemno privlačne, saj se ritem zmanjšanja količnika finančnega vzvoda in odsvojitve leta 2015 pospešuje.

Fotografija: Shutterstock

68

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015


POSLOVNE IN NALOŽBENE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Proizvodnja v tovarni avtomobilov Revoz – članici skupine Renault Group

Avtomobilska industrija Splošni podatki Število podjetij: 228 Število zaposlenih: Dohodki: Izvoz:

14.918 3,0 milijarde € 2,6 milijona €

Ključni izvozni trgi: Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Francija, Nemčija, Italija, Mehika, Romunija, Španija, Turčija, Združen kraljestvo, ZDA

Vir: Ajpes, 2014.

Ključni proizvodi: ▪ Komponente in materiali za notranjo opremo ▪ Deli avtomobilske karoserije ▪ Sedeži in sedežne komponente ▪ Komponente za zavorne sisteme ▪ Mehanske in električne/elektronske komponente za motorje ▪ Zunanja oprema in oprema osvetlitve karoserije ▪ Izpušni sistemi ▪ Komponente motorjev in menjalnikov ▪ Komponente krmilnega sistema ▪ Komponente pogona ▪ Drugi sistemi in komponente ▪ Proizvodnja opreme za točkovno varjenje ▪ Orodje za avtomobilsko industrijo

Proizvajalci avtomobilov iščejo inovativne rešitve za donosnost svojega poslovanja in skladnost z najnovejšimi zahtevami do okolja prijaznega inženiringa, vključno z zmanjšanjem emisij CO2, porabe goriva in odpadkov ob večji varnosti. Vzpostavitev poslovanja v državah, kot je Slovenija, omogoča proizvajalcem originalne opreme, da zmanjšajo stroške, povezane z razvojem. Številni vodilni igralci v avtomobilski industriji imajo sklenjena partnerstva s slovenskimi podjetji: Audi, BMW, Daimler, VW pa tudi MAN in Ford v Nemčiji zaznavajo približno 40 odstotkov izvoza avtomobilskih komponent iz Slovenije, sledijo pa jim kupci iz Francije, Italije, Avstrije, Združenega kraljestva in iz ZDA. Vozila, ki zapustijo proizvodne linije blagovnih znamk Renault, PSA, Brosse, Lombardini, Landini, Fiat in Magna Steyr vsebujejo komponente iz Slovenije, ki izpolnjujejo okoljske in varnostne zahteve Evropske unije. V številkah to pomeni, da slovenska avtomobilska industrija ustvari približno desetino BDP-ja države in predstavlja 14 odstotkov državnega izvoza blaga. Revoz, ena od najučinkovitejših tovarn francoskega proizvajalca avtomobilov Renault-Nissan, ostaja edina proizvodna tovarna v Sloveniji in ena od največjih izvoznic v državi.

Zaradi dolge industrijske tradicije je razvoj spretnosti in znanja v Sloveniji ključen za trajnostno rast, stalne naložbe v spretnosti pa so ustvarile visokousposobljeno delovno silo, to pa je tisto, kar avtomobilska industrija potrebuje. Inovacijski centri, inštituti za razvoj materialov in tehnologij, akademije znanja – to so sodobni gradniki za slovenska podjetja, ki začenjajo ovrednotenje tehnične izvedljivosti novih idej in tehnologij ter nadaljujejo serijski razvoj in proizvodnjo. Za primer vzemimo Hidrio, vodilnega dobavitelja visokotehnoloških rešitev za pogonske sklope in krmilne sisteme v evropski in svetovni avtomobilski industriji, ki je na trgu predstavila nov proizvod za izboljšanje nadzora zgorevanja v motorju. Danes ta tehnologija, ki temelji na raziskavah in razvoju, sokrmili vsak deseti novi avtomobil v Evropi in zagotavlja vžig vsakemu šestemu novemu avtomobilu, ki je opremljen s sodobnim dizelskim motorjem na svetu. Slovenija je prav tako ponosna na svoja nišna podjetja, kot je Akrapovič, svetovno uveljavljeno podjetje, ki se ukvarja z visokoinovativnimi tehnologijami materialov in se ponaša z vrhunskimi izpušnimi sistemi za motorna kolesa in zmogljive avtomobile.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

69


POSLOVNE IN NALOŽBENE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Bia Separations – vodilni v monolitni kromatografiji

Kemična in farmacevtska industrija Splošni podatki Število podjetij:

809

Število zaposlenih:

26.603

Dohodki:

5,2 milijarde €

Izvoz:

4,0 milijarde €

Ključni izvozni trgi: Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija, Irska, Italija, Makedonija, Črna gora, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, ZDA Vir: Ajpes 2014. Ključni proizvodi: ▪ Osnovne kemikalije ▪ Pesticidi in drugi kmetijsko-kemijski proizvodi ▪ Premazi, barve, laki, tiskarska črnila, kiti ▪ Osnovni farmacevtski proizvodi in farmacevtski preparati ▪ Mila in čistilna sredstva, čistilni in polirni preparati, parfumi in sanitarni preparati, dišave idr. ▪ Drugi kemični proizvodi ▪ Umetna vlakna ▪ Umetni gumijasti in plastični proizvodi ▪ Pnevmatike in zračne cevi za vozila

70

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Slovenski proizvajalci farmacevtskih in kemičnih proizvodov so zaradi dolge tradicije kemične industrije v tem delu Evrope najuspešnejša podjetja v državi. Prve industrijske kemične tovarne so bile ustanovljene sredi 19. stoletja. Železniška povezava z Dunajem in s pristaniščem v Trstu, rudniki premoga za proizvodnjo energije, kemični izdelki in usposobljena delovna sila so dali zagon slovenski kemični industriji. Človeški kapital je bil tisti, ki je sčasoma privedel do uspešnega razvoja industrije od proizvodnje osnovnih kemikalij do proizvajanja končnih izdelkov za stranke: farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov, pesticidov ter gumijastih in plastičnih proizvodov. Zaradi strateške lege ter močnih gospodarskih in zasebnih povezav s podjetji v regiji je Slovenija odskočna deska za mednarodna podjetja, ki iščejo svojo priložnost na rastočih regionalnih trgih. Število podjetij, ki postavljajo svoja regionalna vozlišča v Sloveniji, narašča, saj jih privabljajo strokovno znanje lokalnih menedžerjev, prodajna sila in področni inženirji s svojim poglobljenim poznavanjem regionalnih trgov. Predelava osnovnih kemikalij v različne proizvode za ohranjanje konkurenčnosti zahteva kompleksne tehnologije predelave in izdatna vlaganja. Prilagodljivost in sposobnost za hitro zagotavljanje pravih proizvodov za stranke so prednosti,

ki naredijo razliko. Uveljavljena domača in tuja podjetja v sektorju za kemične snovi so specializirana za proizvodnjo barv, lakov, premazov, sintetičnih vlaken in drugih kemičnih proizvodov. Imena iz gospodinjskega programa vključujejo Helios (Ring), Color, Jub, Cinkarna, Julon (Gruppo Bonazzi) in Henkel. Sorazmerno visoki stroški zdravil, visok standard zdravstvenega varstva in splošno zdravstveno ozaveščanje bodo še naprej povečevali povpraševanje po inovativnem zdravljenju, s tem pa bo Slovenija privlačna za farmacevtska podjetja. Leta 2013 so bila proračunska sredstva za raziskave in razvoj namenjena predvsem inženiringu in tehnologiji z industrijsko proizvodnjo, tehnologijo ter z zdravjem kot pomembnimi družbenoekonomskimi cilji za Slovenijo. Ukrepi za stroškovno vzdržnost farmacevtskih produktov bodo komajda vplivali na porabo slovenske farmacije, ki pričakuje rast, čeprav bo za javni zdravstveni sektor namenjenih manj sredstev. Lek (Sandoz Group) in Krka ostajata najuspešnejši podjetji v farmacevtski industriji. Skupaj z več kot 7000 zaposlenimi v Sloveniji sta vodilna proizvajalca generičnih zdravil v regiji in pripravljena na nadaljnje ukrepe vzdržnosti stroškov v zdravstvenem sektorju, če se ekonomsko okrevanje izkaže za težje in daljše, kot je bilo sprva predvideno.


POSLOVNE IN NALOŽBENE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Fotografija: Shutterstock

Elektronika in elektroindustrija Splošni podatki Število podjetij: 584 Število zaposlenih:

27.863

Dohodki:

3,8 milijarde €

Izvoz:

2,9 milijarde €

Ključni izvozni trgi: Avstrija, Hrvaška, Danska, Francija, Nemčija, Italija, Rusija, Združeno kraljestvo Vir: Ajpes 2014. Ključni proizvodi: ▪ Električni motorji in stroji ▪ Gospodinjski aparati ▪ Telekomunikacijska oprema ▪ Elektronski sistemi merjenja ▪ Medicinska in optična oprema ▪ Objekti za prenos moči ▪ Električne komponente ▪ Proizvodnja elektronskih sklopov (EMS)

Električni in elektronski inženiring je eden od ključnih sektorjev za ohranjanje konkurenčne in močne industrijske baze v Evropi, slovenska podjetja pa na tem področju spadajo med vrhunska. Širok spekter priložnosti izobraževanja in usposabljanja prinaša visokousposobljene inženirje in delavce. Programi usposabljanja in prekvalifikacije, ki jih podpira vlada, pomagajo izboljšati zaposljivost iskalcev zaposlitve z zagotavljanjem izobraževanja za odrasle in druge potrebne kvalifikacije, ki izpolnjujejo delodajalčeve osnovne pogoje za opravljanje dela. Uspešno sodelovanje med podjetniki, inovatorji, univerzami in vlado za gospodarski uspeh Slovenije ni bilo nikoli pomembnejše. S sodelovanjem prek javnozasebnih partnerstev in drugih oblik povezovanja si vsi deležniki vzajemno prizadevajo, da bi ustvarili potrebne pogoje za krepitev področja inovacij in podjetništva, ki je predpogoj za trajnostno gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Slovenska podjetja iz električne in elektronske panoge so z obsežnimi naložbami močno prisotna na vzhodnih in južnih evropskih trgih. Poleg tega so tu vse številčnejša mednarodna podjetja z regionalnimi sedeži v Sloveniji, ki jih privabljajo preprost dostop do kvalificirane delovne sile, verige dobaviteljev, raziskovalne ustanove ter različne podpore tujim vlagateljem in podjetjem, usmerjenim v izvoz.

Močen izvoz slovenske industrije električnega in elektronskega inženiringa ustvari več kot 75 odstotkov prihodkov na tujih trgih, na poslovne izide pa lahko vpliva nestanovitnost gospodarskih učinkov njihovih trgovskih partnerjev. Domača podjetja, kot so: Gorenje, Kolektor, Iskra, Hidria, Elektronček in številna druga, so v recesiji pokazala prilagodljivost svojih blagovnih znamk, podjetja v tuji ali mešani lasti pa so sledila istemu vzorcu, kar se kaže tudi v dodani vrednosti na zaposlenega. Najbolj prodajani proizvodi, ki so razviti in proizvedeni v Sloveniji, vključujejo električno in elektronsko opremo za avtomobilsko industrijo, smerna pretikala za električne motorje, električne motorje, elektronske komponente za gospodinjske aparate, avtomobilske žaromete, hlajenje, protieksplozijske zaščite električnih naprav in brezžične sklope. Sposobnost vodilnih slovenskih proizvajalcev za snovanje, preverjanje, testiranje ter za proizvajanje izpopolnjenih električnih in elektronskih komponent, podsklopov in opreme še naprej vzbujajo zaupanje vlagateljev v umerjeno okolje za proizvode, storitve in informacije, ki temeljijo na inovacijah in raziskavah. Slovenski inovatorji se z mednarodnih trgovinskih sejmov za ideje, izume in nove proizvode pogosto vračajo z nagradami in dokler uspevajo slovenska podjetja, ki prisegajo na znanje, bodo ta podjetja glavno gonilo državnega gospodarstva. EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

71


POSLOVNE IN NALOŽBENE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Iskratel Innbox – svet v škatlici

Panoga informacijske in komunikacijske tehnologije Splošni podatki Število podjetij:

2826

Število zaposlenih: Dohodki: Izvoz:

19.539 3,2 milijarde € 986 milijonov €

Ključni izvozni trgi: Avstralija, Avstrija, Belorusija, Ciper, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Izrael, Italija, Kazahstan, Moldavija, Norveška, Rusija, Švedska, Turčija, Združeno kraljestvo, Ukrajina, ZDA, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora Vir: Ajpes 2014. Ključni proizvodi in storitve: ▪ Telekomunikacijska oprema ▪ Telekomunikacijske storitve ▪ IT-storitve ▪ Strojna oprema ▪ Programska oprema ▪ Distribucija opreme ▪ Spletne storitve

72

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Kibernetični prostor je ključen za rast in razvoj gospodarstva, vendar zahteva krepitev zmogljivosti – razvoj znanja in spretnosti pa tudi infrastrukture. Hiter razvoj proizvodnje in storitev informacijske in komunikacijske tehnologije v Sloveniji temelji na kombinaciji dolge industrijske tradicije ter v prihodnost usmerjenega in spodbudnega poslovnega ekosistema, ki utira pot tovrstnim podjetjem na rastoče trge. Poleg odlične slovenske fizične infrastrukture so kompetence ljudi, zaposlenih v IKT-podjetjih, izjemne zaradi razvoja človeških virov, ki se osredinja na zagotavljanje potrebnih sklopov sposobnosti tudi prek prekvalifikacije trenutno zaposlenih. Slovenska IKT-industrija se danes najbolj ukvarja z ekosistemom, ki služi kot središče za informacijske in komunikacijske tehnologije. Filozofija, odprta za inovacije, skupaj s korporativnimi prodajnimi kanali olajša vstop na trg, s tem pa Slovenija postaja visokotehnološko regionalno vozlišče z odličnimi povezavami z balkanskimi državami.

Slovenska podjetja povečujejo svojo prisotnost na tujih trgih z neposrednimi naložbami v tujini. Temu trendu sledijo tudi IKT-podjetja, še posebej, ko gre za vlaganja v rastoče trge jugovzhodne Evrope. Kapitalske povezave so prav tako pomembne za vstop na trge držav Skupnosti neodvisnih držav. Slovenska podjetja in ustanove so predane izboljšanju informacijske infrastrukture, razvoju izvoznih proizvodov z visoko dodano vrednostjo, razvoju novega znanja in tehnologije ter dvigu kakovosti okolja za inovacije s prenosom znanja v industrijo. Dozdajšnji napredek družbe, ki temelji na znanju, ter vključitev majhnih in srednjih podjetij v zahtevne projekte olajša vsakdanje življenje s ponudbo novih storitev, kot so: e-uprava, e-znanje in kmalu tudi e-zdravje.


POSLOVNE IN NALOŽBENE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Tu lahko damo kakšno najeto fotografijo iz izposojevalnic na spletu, vendar so vse slike tujih pristanišč, terminalov, železnic ipd. Razen slike, ki je bila prej na tem mestu so vse poslane premajhne.

Luka Koper

Logistika in distribucija Splošni podatki Število podjetij:

2631

Število zaposlenih:

21.957

Dohodki:

3,7 milijarde €

Izvoz:

1,6 milijarde € Vir: Ajpes 2014.

Ključne storitve: ▪ Odprema tovora in prevoz blaga ▪ Ravnanje z blagom ▪ Skladiščenje in shranjevanje blaga ▪ Operacije morskih in kopenskih logističnih terminalov ▪ Dodatne storitve

Izvajanje postopka načrtovanja, shranjevanja in nadzorovanja pretoka blaga, storitev in povezanih informacij zahteva izobražen in visokousposobljen kader, ki ga Slovenija ima. Preprosteje je sestaviti ekipo podobno mislečih posameznikov, ki lahko zagotovi kakovostno delo in razvije močne odnose s strankami – dragocene prednosti, ko povpraševanje v razvitih gospodarstvih ostaja manjše, industrijska združenja pa le počasi obnavljajo zaloge. Košček severnojadranske obale, ukleščen med sosednji državi, povezuje Slovenijo s Sredozemljem in prek njega prispe blago, ki pripluje skozi Sueški prekop ali Gibraltar. S pretokom blaga in porastom potniških ladij postajata prevoz in logistika bistveni področji za gospodarski razvoj sredozemskih držav kot pomembnih trgovskih partnerjev Evropske unije. Luka Koper je sredozemski koridor – železniška os Lyon–Trst–Divača/Koper– Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska

meja. Ena od najpomembnejših transevropskih cestnih in železniških osi, tj. baltsko-jadranski koridor, povezuje baltska pristanišča na Poljskem s pristanišči Jadranskega morja. Koridor ima nekaj vej: od Gradca prek Vidma do Trsta in prek Ljubljane v Trst/Koper. Številni logistični parki, zgrajeni v bližini avtocest, železnice, intermodalni objekti in letališča olajšajo državno in regionalno distribucijo, vendar pa mora Slovenija, da postane logistična platforma za osrednjo in jugovzhodno Evropo, še naprej vlagati v transportno infrastrukturo. Veliko slovenskih prevozniških in logističnih podjetij je razširilo delovanje v države osrednje in jugovzhodne Evrope, pri čemer je Slovenija eden od najpomembnejših tujih vlagateljev. Slovenija ponuja razpoložljive industrijske površine za najem ali gradnjo objektov po meri za distribucijo, skladiščenje, proizvodnjo, poslovanje in za prodajo.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

73


POSLOVNE IN NALOŽBENE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Litostroj Steel

Strojna in kovinskopredelovalna industrija Splošni podatki Število podjetij:

2809

Število zaposlenih:

50.771

Dohodki:

6,5 milijarde €

Izvoz:

3,9 milijarde €

Ključni izvozni trgi: Avstralija, Avstrija, Hrvaška, Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Nizozemska, Srbija, Španija, Švica, Združeno kraljestvo, ZDA Vir: Ajpes 2014. Ključni proizvodi: ▪ Vozila in avtomobilski deli ▪ Kovinski sklopi in komponente ▪ Liti in izdelani kovinski elementi ▪ Vodne turbine in črpalke ▪ Različni kovinski proizvodi ▪ Kovinsko orodje ▪ Kamionska dvigala ▪ Sistemi ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije in hlajenja

74

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Slovenski strojni in kovinskopredelovalni sektor je pripravljen maksimirati priložnosti na področju zagotavljanja tehnologije, storitev in opreme svojim industrijskim sektorjem. Stroje je treba zasnovati in izdelati ob upoštevanju do okolja prijaznega inženiringa in rezultatov ocene tveganja. Produktivnost dela velja za dejavnik uspeha ali neuspeha, večji proizvajalci pa nadgrajujejo obrate in vlagajo v nove proizvode. Izkušnje in znanje zaposlenih dajejo podjetjem konkurenčno prednost z inovativnimi rešitvami, ki se pretvarjajo v stalne izboljšave proizvodnih procesov. Znak skladnosti CE, ki ga imajo proizvodi »Proizvedeno v Sloveniji«, se nanaša na korake snovanja in proizvodnje proizvoda ter poudarja visoko stopnjo slovenske kovinskopredelovalne tehnologije, strojnih orodij in natančnega inženiringa. Celostni izobraževalni sistem, usmerjen k rezultatom, ki zagotavlja mladim in starejšim ključne vire informacij o poklicni poti in spretnostih, ki jih potrebujejo za sprejemanje učinkovitih izobraževalnih in zaposlitvenih odločitev, uživa široko podporo delodajalcev. V Sloveniji učenje tujih jezikov ni konjiček, ampak praktična poslovna spretnost, ki igra ključno vlogo pri iskanju zaposlitve in napredovanju na poklicni poti.

Slovenska kovinskopredelovalna podjetja lahko oskrbujejo vse podsektorje ter izpolnjujejo potrebe po inovacijskih pridobitvah in povečanju učinkovitosti v standardiziranem avtomobilskem sektorju ter na hitrorastočih specialističnih področjih, kot je proizvodnja vetrnih elektrarn. Inovativne mreže in sodelovanje med podjetji, ki se ukvarjajo z obdelavo in izdelavo kovin, obstajajo v obliki grozdov, poklicnih združenj, usmerjenih univerzitetnih oddelkov in raziskovalnih ustanov, ki podpirajo osnovne in aplikativne raziskave. Projektanti in proizvajalci orodij so na samem čelu industrije, saj zagotavljajo platformo za podjetja, ki se ukvarjajo z računalniško podprtim konstruiranjem ter s proizvodnjo in z inženiringom orodij. Druga podjetja izkoriščajo prednosti visokotehnoloških rešitev za povečanje produktivnosti in hitro dobavo. To so velika pa tudi srednja in majhna podjetja, ki so v Evropski uniji uveljavljena pri vodilnih proizvajalcih v avtomobilski in letalski industriji ter v nekovinski panogi, na primer na področju gospodinjskih aparatov in informacijske tehnologije.


POSLOVNE IN NALOŽBENE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Woodster ▪ Fotografija: Matej Kolaković

Lesnopredelovalna in pohištvena industrija Splošni podatki Število podjetij:

1012

Število zaposlenih:

11.085

Dohodki: Izvoz:

1,1 milijarde € 518 milijonov €

Ključni izvozni trgi: Alžirija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Italija, Nemčija, Libija, Savdska Arabija, Tunizija, Srbija, Švica Vir: Ajpes 2014. Ključni proizvodi: ▪ Lesene montažne hiše ▪ Mizarstvo in tesarstvo ▪ Vezan les, furnirne plošče in podobni proizvodi iz laminiranega lesa ▪ Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesenih materialov ▪ Furnirne plošče, vezane plošče in drug vzdolžno rezan les ▪ Iverne plošče in podobne plošče iz lesa ali drugih lesenih materialov ▪ Leseni materiali za embalažo ▪ Leseni mizni in kuhinjski pribor ▪ Leseno pohištvo za kuhinje, bivalne prostore in javne ustanove ▪ Lesene marketerije in intarzije ▪ Leseni okviri za slike idr. ▪ Leseni sodi, kadi, cevi idr.

Dejstvo, da je Slovenija za Finsko in Švedsko tretja država v Evropi z več kot 60-odstotno gozdnatostjo, pojasni, zakaj sta lesna in lesnopredelovalna industrija eden od stebrov slovenske proizvodnje. Proizvajalci pohištva, montažnega lesa ter strojev in opreme za obdelavo lesa po meri temeljijo na dediščini lokalnega znanja s tega področja. Obstajajo celostne proizvodne linije mehanske in kemične predelave. Mehanska veja vključuje mletje, proizvodnjo vezanega lesa in ivernih plošč ter izdelovanje pohištva in lesnih komponent za gradbeno industrijo. Celuloza, papir in kartonska embalaža so proizvodi kemičnega sektorja, tu pa so tudi podjetja, ki proizvajajo površinske premaze. Proizvodnja biogoriva in biomase uporablja odpadke in ostanke iz gozdarske industrije in sorodnih industrij. Dejstvo, da je poraba energije v lesnopredelovalni industriji nizka, ponuja priložnosti v sistemu trgovanja, ki je zasnovan za nadaljnje znižanje vrednosti emisij CO2. Vloga, ki jo v tem procesu igrajo lokalni lesnopredelovalni in pohištveni grozdi ter trgovinska združenja, je zelo pomembna, medtem ko slovenska delovna sila, ki je ustrezna in razpoložljiva za nove neposredne naložbe in vlaganja v degradirana območja, vključuje vse – od neusposobljenega kadra do visokoizobraženih strokovnjakov.

Napredek v gospodarjenju z gozdovi in s tehnologijo pridobivanja lesa odpira nove priložnosti za gospodarske koristi, obenem pa zahteva velike naložbe. V Sloveniji je veliko malih in srednjih podjetij, ki se ukvarjajo s širokim spektrom dejavnosti v gozdarstvu, predelavi lesa ter v industriji papirja in celuloze. Les se uporablja tudi v leseni gradnji, Slovenija pa se ponaša z nekaj arhitekti svetovnega kova, ki so projektirali nagrajene lesene konstrukcije. Primarni leseni proizvodi in gradbeni materiali, osnovani na lesu, se uporabljajo za gradnjo iz plošč, lesenih okvirov in masivnega lesa. Ti objekti so certificirani z najvišjimi standardi, njihov vpliv na okolje je majhen, njihova življenjska doba pa dolga. Podjetje Riko iz Ribnice je prejelo priznanja za svoje trajnostne lesene montažne hiše, ki združujejo najsodobnejšo tehnologijo in okoljske vrednote.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

75


POSLOVNE IN NALOŽBENE PRILOŽNOSTI V SLOVENIJI

Slovenski med – v Evropi zaščitena blagovna znamka ▪ Fotografija: Medex

Agroživilstvo Splošni podatki Število podjetij:

573

Število zaposlenih: Dohodki: Izvoz:

11.100 1,7 milijarde € 744 milijonov €

Ključni izvozni trgi: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija, Italija, Makedonija, Rusija, Slovaška, Srbija, Ukrajina Vir: Ajpes, 2014 Ključni proizvodi: ▪ Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov ▪ Industrija predelave rib ▪ Predelava sadja in zelenjave ▪ Proizvodnja olja in maščob ▪ Predelava mleka ▪ Mlinarstvo ▪ Pekarstvo ▪ Proizvodnja raznih užitnih proizvodov ▪ Proizvodnja živalske krme ▪ Proizvodnja pijač

76

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Raznovrstnost slovenske pokrajine, ki jo občudujejo obiskovalci, pomeni, da manj primerna območja za kmetijsko dejavnost pokrivajo okoli 86 odstotkov celotne površine države, od katerih je 72 odstotkov hribovitega in gorskega sveta. Pretežni del kmetijskih površin leži v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, v kateri je večina podjetij za predelavo živil. Živilskopredelovalna industrija prispeva približno dva odstotka slovenskega BDP in z dvoodstotnim deležem zaposlenih v tej panogi predstavlja tretjega največjega delodajalca v predelovalnem sektorju. Prevladujejo mikropodjetja, vseeno pa velika živilskopredelovalna podjetja zaposlujejo 50 odstotkov vseh zaposlenih v tej panogi in ustvarijo 70 odstotkov dodatne vrednosti v tem sektorju. Naložbe v kmetijska gospodarstva bi morala omogočiti potrebno reorganizacijo in povečati konkurenčnost slovenskega kmetijstva s pomočjo proizvodnih procesov, podprtih z IKT. Ker visokoizobraženi člani kmetijskih gospodarstev prevzemajo zaposlitve za polni delovni čas pri kmetijskih gospodarstvih, se bodo izsledki raziskav, razvoja in inovacij na področju kmetijstva in živilskopredelovalne industrije prenesli

v prakso ter s tem pospešili prenos znanja in inovacij. Krepitev sodelovanja med raziskovalci in končnimi uporabniki bi omogočila dostop do specializiranega svetovanja in izboljšala usposobljenost zaposlenih v kmetijstvu, gozdarstvu in v živilskopredelovalni industriji. To sodelovanje je nadalje otežilo pomanjkanje zasebnih pobud in usklajenega delovanja vseh ustanov, vendar bodo izbrani ukrepi Evropske unije za obdobje 2014–2020 za ustanovitev manjkajočih povezav med raziskavami in prakso pomagali proizvajalcem in deležnikom povečati njihovo usmerjenost na trg, sodelovati v shemah kakovosti, promovirati zahteve za dobrobit živali, razviti in krepiti lokalne trge ter skrajšati oskrbne verige z živili. Slovenski veliki in mali proizvajalci ter živilskopredelovalna podjetja že izpolnjujejo stroge standarde Evropske unije, imajo certifikate za visoko kakovost, sisteme za nadzor sledljivosti in sisteme za zagotavljanje varnosti živil. Bruto dodana vrednost na zaposlenega znaša nad 25.000 evrov, komuniciranje s strankami je dobro, trud, vložen v krepitev ozaveščenosti o znamkah, pa že prinaša rezultate.


GOSPODARSKO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO

EXPO Milano 2015: spodbuda gospodarskega sodelovanja z državo gostiteljico, Italijo Italija in Slovenija že leta sodelujeta na številnih področjih, predvsem trgovinskem, naložbenem in turističnem. Vseeno pa gre pričakovati, da bo svetovna razstava EXPO Milano 2015 prinesla izjemno spodbudo za krepitev gospodarskih vezi med državama. Čas za ustvarjanje sinergij med javnim sektorjem in zasebnimi podjetji je idealen, tu pa so tudi odlične priložnosti za slovenska podjetja, ki želijo izkoristiti italijanski trg, pa tudi za italijanske vlagatelje, ki so pripravljeni prek Slovenije širiti svoje poslovanje na vzhod.

D

4.500.000 4.000.000 3.500.000 V tisoč EUR

ejstvo, da je trgovanje, predvsem s podjetji s severa Italije, med Slovenijo in Italijo vredno okoli šest milijard evrov, predstavlja prostor za širitev na druga območja Italije, italijanska podjetja pa kljub nedavni krizi ostajajo tretji največji tuji vlagatelj. Poleg tega, da je Italija drugi največji slovenski trgovinski partner, pa je tudi njen največji turistični trg. Prednosti Slovenije so: visokousposobljena delovna sila, dobra infrastruktura in odličen geostrateški položaj, ki omogoča izvrstno povezavo z regionalnimi trgi in trgi Evropske unije. Najprivlačnejši sektorji za neposredne tuje naložbe v Sloveniji so tiste panoge, ki zahtevajo visoko stopnjo znanja, spretnosti in strokovnosti. Obveza slovenske vlade, da privatizira številna podjetja v državni lasti za stabilizacijo javnih financ in da privabi strateške partnerje, je skladna s ciljno naravnanimi ukrepi, sprejetimi s ciljem dodatne spodbude gospodarske rasti z izkoriščanjem prednosti neposrednih tujih naložb. Posredni pozitivni učinki dozdajšnjih italijanskih naložb bodo spodbudili preostale.

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

2008

2009

2010

Izvoz v Italijo

2011

2012

2013

2014

Uvoz iz Italije

Izvoz Slovenije v Italijo leta 2014 (po skupinah proizvodov) Delež

Proizvodi

13 %

vozila, druga kot železniška, tramvajska

11 %

mineralna goriva, olje, produkti destilacije itn.

9 %

železo in jeklo

7 %

plastika in plastični izdelki

7 %

les in leseni izdelki, oglje

6 %

stroji, jedrski reaktorji, kotli itn.

Uvoz Slovenije iz Italije leta 2014 (po skupinah proizvodov)

Milano ▪

504 km

Benetke ▪

Ljubljana ▪

Delež

Proizvodi

23 %

mineralna goriva, olje, produkti destilacije itn.

10 %

stroji, jedrski reaktorji, kotli itn.

8 %

vozila, druga kot železniška, tramvajska

7 %

železo in jeklo

6 %

plastika in plastični izdelki

5 %

električna, elektronska oprema

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, ITK, marec 2015.

Glavni italijanski vlagatelji v Sloveniji: Cecomp, Aquafin, Intensa Sanpaolo, Intersocks, Safilo, Sogefi in številni drugi so četrti največji vlagatelji v Sloveniji. EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

77


PARTNERJI

Slovenski paviljon na EXPO Milano 2015 – pogled z zadnje strani ▪ Fotografija: Daniel Novakovič/STA

Partnerji

slovenskega paviljona na svetovni razstavi EXPO Milano 2015

78

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015


ponedeljkov kRizni SeStanek Nove oblike vsakdaNa v GraNd Hotelu Primus****s

za več informacij o ponudbi smo vam z veseljem na voljo v Grand Hotelu Primus****s.

Sava Hotels & Resorts

www.grandhotelprimus.si

02 749 45 06

info@terme-ptuj.si


PARTNERJI ▪ Ljubljana

01

02

03

Ljubljana. Regija Osrednja Slovenija.

Majhna prestolnica velikih doživetij Ljubljana je prestolnica Slovenije in zelena prestolnica Evrope 2016. Mesto, ki se zadnja leta redno uvršča na sezname najzanimivejših evropskih destinacij. Majhna prestolnica velikih doživetij. Romantična po duši, pravljična po podobi, živahna po utripu in zelena po srcu.

04

Ljubljana je ljubljena*. Je glavno mesto države, ki ima ljubezen v svojem imenu. Namigi … Posedite v kateri od številnih kavarn na prostem. Živahni utrip starega mestnega jedra užijte kar z gladine Ljubljanice med vožnjo z ladjico. Sprehodite se čez s ključavnicami ljubezni zaznamovan Mesarski most. Pomahajte kateremu od številnih zmajev, ki so simbol Ljubljane – najznamenitejši varuje Zmajski most. Naj vas zapelje kateri od številnih festivalov, ki se poleti selijo na ulice … * Če rečete »ljubljena« v slovenščini, ima enak zven kot Ljubljana – za tistega, ki Ljubljano zares spozna, imata besedi tudi isti pomen.

80

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015


Ljubljana

▪ PARTNERJI

06

05

Ljubljana je Evropa v malem.

Ljubljana je polna izbranih okusov.

Povezuje pradavnino koliščarjev z rimsko Emono, baročnost z lepotami secesije, slovansko dušo s stvaritvami znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika. Namigi … Odkrijte dvatisočletno zapuščino rimske Emone – sami ali na vodenem ogledu. Udeležite se katere od razstav ob stopetdesetletnici rojstva arhitekta Maksa Fabianija, ki je s svojimi secesijskimi stavbami pomembno oblikoval podobo Ljubljane. Sprehodite se do srca mesta, Plečnikove tržnice. Povzpnite se na Ljubljanski grad, ki kraljuje nad starim delom mesta. Z ljubljansko turistično kartico odkrijte številne privlačne muzeje in galerije.

Ljubljana je na stičišču različnih kulinaričnih svetov ohranila svoje okuse. Okuse Ljubljane. Namigi … Podajte se na osrednjo tržnico – ob petkih vabi Odprta kuhna, edinstvena tržnica sveže pripravljenih dobrot, kjer za vas kuhajo številni kuharski mojstri. Privoščite si tradicionalne ljubljanske jedi, ki jih pod znamko Okusi Ljubljane ponuja več kot 60 gostinskih lokalov – lahko se pridružite vodenemu kulinaričnemu ogledu Okusi Ljubljane. Med odkrivanjem zelene regije obiščite katero od domačih gostiln. Vaš vodič po odlični kulinarični ponudbi je znak Ljubljana Quality.

Ljubljana je mesto z zeleno dušo. In je zelena prestolnica Evrope 2016. Zeleno mesto, ki ljubi zeleno. Namigi … V Ljubljani je vse blizu! Posebnosti lahko raziskujete kar peš ali z mestnim kolesom. Podajte se na Pot spominov in tovarištva, ki obkroža mesto in je z več kot 7000 drevesi najdaljši mestni drevored. Podajte se v enega najstarejših botaničnih vrtov v Evropi. Osvežite se z vodo iz številnih

pitnikov. Sprehodite se po parku Tivoli, ki z gozdnim zaledjem sega prav v mesto, ali pa se odpravite na opazovanje ptic v Krajinski park Ljubljansko barje – ki je eden od kar štirih v Ljubljani.

07

01 Ljubljana – Prešernov trg s Tromostovjem ▪ Fotografija: Matej Kastelic 02 Ljubljana – panorama ▪ Fotografija: Janez Kotar 03 Tržnica Artish ▪ Fotografija: Dunja Wedam 04 Kip zmaja na Zmajskem mostu ▪ Fotografija: Luka Esenko 05 Praznični december v Ljubljani ▪ Fotografija: Dunja Wedam 06 S skuto polnjene palačinke se priležejo kot sladica k drugim tipičnim ljubljanskim jedem ▪ Fotografija: Janez Pukšič 07 Ljubljana – Miklošičeva ulica v slogu art nouveau ▪ Fotografija: Matej Kastelic

Ljubljana je belo mesto v zelenem objemu.

Ljubljana je mesto za odkrivanje Slovenije.

Iz Ljubljane so lahko dostopne številne zanimivosti v regiji Osrednja Slovenija. Namigi … Iz Ljubljane, ki je na sredini regije, se odpravite na pastirsko kosilo na Veliko planino, po vrnitvi v dolino pa odkrijte srednjeveški Kamnik. Izberete lahko lagoden sprehod po Arboretumu Volčji Potok ali pa bolj adrenalinsko izkušnjo v Pustolovskem parku Geoss. V Polhov Gradec se povabite na čaj h grofu Blagaju, južno od Ljubljane pa odkrijte enega najbolj edinstvenih muzejev – Tehniški muzej Bistra z zbirko limuzin nekdanjega predsednika Jugoslavije Tita. Za bolj duhovno doživetje se odpravite do samostana Stična, edinstvenega sakralnega spomenika, ki velja za edini še delujoči cistercijanski samostan na Slovenskem.

V enem samem dnevu lahko iz Ljubljane izkusite raznovrstne lepote Slovenije. Namigi … Izberite katerega od organiziranih izletov iz Ljubljane po Sloveniji, ki so vam dnevno na voljo. Za nekaj ur, pol dneva ali pa ves dan – do Alp, Sredozemlja, na Kras ali v Panonsko nižino.

V »trgovini doživetij« na www. visitljubljana.com lahko izbirate med raznolikimi ogledi Ljubljane, izleti po regiji in Sloveniji. Za ugodno in priročno odkrivanje Ljubljane vam je na voljo Turistična kartica Ljubljana. Ljubljanski hoteli so pripravili ugodne hotelske pakete (www.visitljubljana.com, Nastanitev/Hotelski paketi). EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

81


PARTNERJI ▪ Adria Mobil

Počitniške prikolice Adria Mobil – modelno leto 2015

A

Adria Mobil –

že petdeset let navdihujemo vaša doživetja Skupina Adria Mobil, slovenski proizvajalec vozil za prosti čas in avtodomov, letos praznuje petdesetletnico. S prometom, ki na letni ravni presega 250 milijonov evrov, ima podjetje na treh proizvodnih lokacijah, in sicer v Novem mestu, Črnomlju in Šentjerneju, več kot 1200 zaposlenih, svoje izdelke pa prodaja v več kot 25 državah v Evropi in zunaj nje, pri čemer ima močan tržni položaj na vseh trgih.

V zadnjih letih je Adria za svojo rast in razvoj prejela več neodvisnih nagrad. Bila je prva nenemška blagovna znamka, ki je osvojila nagrado za najboljšo znamko po izboru kupcev König Kunde, to priznanje pa vsako leto zapored osvaja že od leta 2010.

82

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

dria je najbolj znana po vozilih za prosti čas, saj tu z rastočim šestodstotnim tržnim deležem spada med tri vodilne znamke v Evropi, prisotna pa je tudi v Rusiji, na Japonskem in Kitajskem ter v Avstraliji. Adriin uspeh je plod inovativnega oblikovanja, prilagodljivosti in odzivnosti na spreminjajoče se potrebe strank ter dobro razvejane prodajne mreže več kot 500 zastopnikov. V svojih vrhunsko opremljenih tovarnah v Sloveniji Adria letno proizvede več kot 9000 počitniških prikolic, vanov in avtodomov. Pri tem proizvaja sto različnih modelov, od katerih je kar polovica počitniških prikolic, s proizvodnjo katerih je podjetje tudi začelo ob svoji ustanovitvi v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil karavaning pravi hit. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Adria začela proizvajati avtodome, ki danes predstavljajo polovico njene prodaje. Njihov nabor obsega več kot 35 različnih modelov v kategorijah kompaktni, crossover, polintegrirani in integrirani. S svojimi modeli Twin, ki so predelani iz vozil fiat ducato, je podjetje konkurenčno tudi na rastočem trgu vanov, ki so izdelani iz kombijev. Adria redno prejema mednarodna priznanja za inovativno in inteligentno »i-obliko« ter zadovoljstvo strank. Nedavni dobitniki evropske nagrade za inovacije, tj. avtodom Matrix Supreme, prikolica Astella Glam in nova Altea, odsevajo smer Adriinih inovacij, podjetje pa je lahko ponosno na prepoznavnost tudi zaradi nagrade König Kunde, ki so ji jo že peto leto zapored podelili bralci na tem področju vodilne nemške revije Reisemobil International.


Adria Mobil

▪ PARTNERJI

Avtodomi Adria Mobil – modelno leto 2015

Adriina ponudba 2015 Ponudba za jesen 2014/2015 prinaša nova avtodoma Sonic in Matrix, novi prikolici Adora ter novo Altea4four iz programa ustvari lastno prikolico in prenovljeni van Twin. Adriina ponudba za leto 2015 vključuje tudi nagrajeno prikolico Altea (dobitnica

60. leta prejšnjega stoletja

Od leta 2000 do danes

Pod vodstvom inženirja Martina Severja

Leta 2005 je Adria odprla vrata svojih

je Adria avgusta leta 1965 na sejmu

novih vrhunskih konstrukcijskih in

prikolic v Stockholmu predstavila

proizvodnih prostorov v Novem mestu,

prikolico Adria 375. Prodajni slogan

ki se razprostirajo na kar 150.000

podjetja se je že od vsega začetka glasil

kvadratnih metrih in kjer je še danes tudi

»lahka in dobro opremljena prikolica za

sedež podjetja, proizvodna hala, ki meri

ustrezno ceno«.

40.000 kvadratnih metrov, pa ostaja sodoben in napreden proizvodni prostor

evropske nagrade za inovacije z

70. leta prejšnjega stoletja

a prikolico leta na Nizozemskem),

To je bila doba prikolic z dekorativno

ki je prišla na trg leta 2014, ter nagrajene in luksuzne prikolice Astella (dobitnica

modro obrobo in modeli De Luxe.

prenovi v zasnovi prikolic, ki se je sicer

Glavna značilnost prve generacije prikolic

začela že leta 1995 z uvedbo kompaktne

evropske nagrade za inovacije za

je ovalni videz, ki mu je Adria sledila vse

in elegantne nove prikolice Action. Ponudbo

luksuzno prikolico leta v Združenem

od izdelave prikolice Opatija leta 1966.

avtodomov je Adria razširila na vseh

kraljestvu).

Sezona 2015 je prinesla tudi prenovljeno »celosezonsko« Alpino in priljubljene posodobljene modele družinske prikolice Aviva ter lahkotne in elegantne prikolice Action.

Modeli De Luxe iz leta 1976 imajo

tudi v svetovnem merilu. Novo tisočletje je bilo priča tudi

glavnih segmentih trga z novim modelom

značilen modri trak v višini oken,

Matrix crossover, ki je bil na trgu prvič

ki predstavlja sinonim za Jadransko

predstavljen leta 2009 – elegantnejše in

morje in modrino neba. Modra obroba je

bolj aerodinamično vozilo je ponujalo vse

sčasoma postala prepoznavni znak

prednosti avtodoma alkoven. Adriin prvi

Adriinih prikolic.

popolnoma integriran avtodom Sonic je bil na trgu prvič na voljo leta 2011.

Modeli Silver Collection Adria praznuje petdeset let s predstavitvijo novih modelov iz ponudbe Silver Collection. Z novo omejeno ponudbo Silver Collection predstavlja svoja najbolje prodajana vozila in oblike. Vsa vozila iz ponudbe Silver Collection se ponašajo z novo srebrno zunanjostjo, posebnimi vzorci, oblikovanimi ob petdesetletnici podjetja, in številnimi funkcijami z dodano vrednostjo, ki so na voljo brezplačno.

80. leta prejšnjega stoletja

V tržnem segmentu luksuznih izdelkov

Prikolice so v tem obdobju dobile bolj

je bila leta 2012 predstavljena nova,

aerodinamično obliko, kar je bilo najprej

pozneje tudi nagrajena prikolica Astella.

opaziti pri modelu Mistral (1982–1994), predstavljeni pa so bili tudi prvi Adriini avtodomi, in sicer modela Adriatik 420 in

Novi polintegrirani model Coral je bil na trgu predstavljen leta 2014. Modeli Twin so predstavljeni s serijo

450, ki sta bila poslana na trg leta 1982.

modelov, ki trenutno kažejo zavidljivo

Avtodomi danes predstavljajo več kot

rast v prodaji, kar dokazuje tudi

polovico celotne Adriine prodaje.

priljubljenost bolj »vsakdanjega« tipa vozil za prosti čas.

90. leta prejšnjega stoletja V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je

Za več informacij obiščite

prišlo do pomembnega mejnika z uvedbo

www.adria-mobil.com

četrte generacije prikolic – serije Unica, ki je bila predstavljena leta 1996. Leto

50 let Adrie – ključni mejniki

pozneje je Adria poslala na trg svoj prvi

Zastopnik za Italijo:

van, izdelan iz predelanega kombija.

ADRIA ITALIA S.r.l.

Tako predelani vani predstavljajo močan

Via S. Maria Goretti 8, 30174 – Mestre (VE)

Adria že petdeset let navdihuje vaša doživetja.

in rastoč del ponudbe. Prvi polintegrirani

Tel.: 041 535 07 31

avtodom Coral je leta 1999 je predstavljal

Faks: 041 534 92 31

novo generacijo zasnove avtodomov.

info@adriaitalia.it EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

83


PARTNERJI ▪ Akrapovič

P

odjetje je pred več kot 24 leti v Sloveniji ustanovil nekdanji motociklistični dirkač Igor Akrapovič, znamka pa si je v vseh teh letih pridobila izjemen mednarodni ugled. Podjetje Akrapovič sodeluje z raznovrstnimi dirkači in številnimi športnimi ekipami, s katerimi je doseglo več naslovov svetovnih prvakov. S postavljanjem najvišjih oblikovalskih standardov je nenehno v ospredju razvoja tehnologije izpušnih sistemov, zaradi česar je prejelo prestižno nagrado Red dot in številna druga priznanja best brand.

Najboljši materiali omogočajo izdelavo najboljših izpuhov

01

Akrapovič –

pionir v tehnologiji izpušnih sistemov

Podjetje Akrapovič je vodilni proizvajalec vrhunskih izpušnih sistemov za športne avtomobile in motocikle. Je pionir na področju inovativne uporabe titana in superzlitin ter vodilno podjetje na področju razvoja komponent iz kompozitov. Akrapovičevi izpušni sistemi slovijo po izboljšani zmogljivosti, nezmotljivem zvoku, inovativnem dizajnu, lahki konstrukciji, kakovostni izdelavi in vzdržljivosti.

02

84

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Specialne titanove zlitine Niso vse titanove zlitine enake! Akrapovičevi izpušni sistemi so izdelani iz posebne titanove zlitine, ki je trikrat močnejša od drugih na prostem trgu razpoložljivih zlitin. Zaradi visoke kakovosti in trdnosti se težje preoblikuje kot navadne zlitine, vendar pa je izdelek, narejen iz nje, veliko vzdržljivejši in stabilnejši ter veliko odpornejši proti vročini. Titan, ki ga podjetje uporablja, je za 40 odstotkov lažji od nerjavnega jekla, kar pomaga izboljšati zmogljivost in zaradi manjše teže tudi vodljivost vozila. Podjetje Akrapovič uporablja najkakovostnejše razpoložljive materiale brez kompromisov. Izdelava Akrapovičevih sistemov je enkratna tudi zato, ker ima podjetje lastno livarno titana, v kateri izdeluje kompleksne dele izpušnih sistemov. Tako ustvarja edinstvene ulitke, ki jih z običajnimi proizvodnimi metodami ni mogoče narediti, ter oblikuje inovativnejše rešitve, ki na koncu pripeljejo do popolnega izpuha z lažjimi, močnejšimi in tehnološko do potankosti dovršenimi deli. Najboljša ogljikova vlakna Podjetje izdeluje lahke, trdne in temperaturno obstojne komponente iz ogljikovih vlaken. Za njihovo izdelavo uporablja najnovejšo tehnologijo, končno sestavljanje in pregled pa sta opravljena ročno ter z močnim poudarkom na visoki kakovosti in končni obdelavi. Ogljikova vlakna, ki jih podjetje uporablja, zmanjšujejo težo izpušnega sistema (ki je lahko do osemkrat lažji od sistema, izdelanega iz nerjavnega jekla) in dajejo izjemno privlačen končni videz, zaradi česar Akrapovičevi izhodi izpušnega sistema zares izstopajo.


Akrapovič

▪ PARTNERJI

01 Natančno izdelan izpušni sistem iz titana za avtomobil lamborghini aventador LP700-4 02 Akrapovičev izpušni sistem Slip-On Line za motocikel kawasaki ninja H2, izdelan iz ogljikovih vlaken, je prejel prestižno nagrado Red dot design award 03 Valentino Rossi, dirkač ekipe Movistar Yamaha MotoGP (na dirki v Katarju), z Akrapovičevim izpušnim sistemom, prirejenim posebej za yamaho YZR-M1

03

Izstopajte z Akrapovičem Kakovostna izdelava Akrapovičeve izdelke oblikujejo in izdelujejo izkušeni in izurjeni zaposleni, ki delajo s strastjo in imajo vrhunsko znanje. Podjetje sámo izdela več kot 95 odstotkov vseh izdelkov, pri čemer uporablja najnovejšo proizvodno tehnologijo in izpolnjuje najvišje standarde kakovosti. Pri razvoju in izdelavi izpušnih sistemov posveča pozornost vsakemu posameznemu vidiku: od skrbno izbrane zasnove, vrhunskega materiala, posebnih ojačitev, natančnega testiranja in končnih premazov do embalaže. Vsak detajl je pomemben zato, da postane Akrapovičev izpuh najboljši na trgu. Izboljšana zmogljivost Akrapovičevi izpušni sistemi so izdelani tako, da izboljšajo zmogljivost vozila. Akrapovičevi oblikovalci in inženirji so ustvarili enkratne izpušne sisteme za vse vrste dirkalnih avtomobilov in motociklov, to znanje pa uporabljajo tudi za izdelovanje enako visokokakovostnih proizvodov za cestne avtomobile in motorje. Z uporabo zelo odpornih materialov, zmanjšanjem teže in povečanjem moči motorja skušajo iz vsakega avtomobila in motocikla izvleči največ. Vsi sistemi so oblikovani tako, da močno izboljšajo odzivnost in s tem tudi celotno zmogljivost vozila. Pri vožnji s športnim avtomobilom ali cestnim motociklom, opremljenim z Akrapovičevim izpušnim sistemom, boste takoj opazili razliko. Akrapovičev zvok Akrapovičevi izpušni sistemi imajo edinstven zvok. Nič čudnega, saj so v podjetju z leti do podrobnosti osvojili umetnost zvoka in dosegli popolno

harmonijo v enkratnem Akrapovičevem zvoku. Akrapovičevega izpuha vam ni treba videti, da ga prepoznate: ravno pravi toni ob ravno pravem času namreč ustvarijo prepoznavni in nezmotljivi Akrapovičev zvok. Čisti dirkaški zvok! Trpežnost Podjetje Akrapovič sodeluje na najvišjih ravneh motošporta in tako uporablja materiale, preizkušene na dirkališču. To pomeni, da so vsi njegovi izpušni sistemi izdelani samo iz najboljših materialov. Izurjeni inženirji vse materiale in tudi končne izdelke temeljito testirajo in s tem zagotovijo, da vsak izpušni sistem izpolnjuje najvišje standarde kakovosti. Izpušni sistemi so izjemno trpežni in preizkušeni na dirkalni stezi, kjer so podvrženi ekstremnim pogojem, da bi tako voznikom ponudili zares najboljši končni izdelek. Dizajn Akrapovičevi izpušni sistemi so oblikovani tako, da združujejo brezhibnost in vrhunsko zmogljivost. Akrapovič je vodilno podjetje pri razvoju tehnologije izpušnih sistemov ter nenehno postavlja nove standarde in smernice v izdelavi izpušnih sistemov. Vsi sistemi so oblikovani tako, da se popolnoma prilegajo avtomobilu in motociklu ter mu zagotavljajo najboljšo zmogljivost. Podjetje nenehno išče najboljše rešitve, ki vključujejo uporabo najnovejših visokotehnoloških komponent. Prav zaradi te predanosti je Akrapovičev izpuh najelegantnejši modni dodatek in preprosto najlepši izpuh na trgu.

ali gre za stroj, ki zmaguje na svetovnih prvenstvih, ali najnovejši avtomobil za uporabo na cestah, v podjetju za vsako vozilo izdelajo popolno oblikovan in uravnotežen izpušni sistem z optimalnim pretokom plinov in visoko temperaturno obstojnostjo. S skrbno izbiro in testiranjem najboljših materialov, ki zagotavljajo optimalno trdnost, manjšo težo in edinstven dizajn, je poskrbljeno za to, da vsak izpušni sistem pripomore k boljši zmogljivosti vozila. Podjetje je priznano kot pionir v razvoju in izdelavi izpušnih sistemov.

Z lastno livarno titana, ki mu omogoča izdelavo najkompleksnejših litih oblik, z visokotehnološkimi stroji, strokovnjaki za natančno varjenje ter visoko usposobljenimi in predanimi zaposlenimi zagotavlja najboljše rešitve za vsak izpušni sistem.

Akrapovič, d. d.

Napredna tehnologija Podjetje razvija in uporablja najnovejšo proizvodno tehnologijo, ki voznikom prinaša velike prednosti. Ne glede na to,

Malo Hudo 8a 1295 Ivančna Gorica Slovenija www.akrapovic.com EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

85


PARTNERJI ▪ Slovenska naravna zdravilišča

Vse fotografije: SSNZ

Slovenska naravna zdravilišča Vir energije za življenje

Štirinajst slovenskih naravnih zdravilišč … Štirinajst izrednih zgodb o zdravju in dobrem počutju … Vsaka zase edinstvena …

S

krivnost dobrega počutja so ljudje ob slovenskih izvirih zdravilnih voda odkrivali že v preteklosti. O bogati kulturi termalizma na Slovenskem pričajo izkopanine iz časov rimskega imperija, zapisani dokumenti o termalni vodi, ki segajo v daljno leto 1147 in zdravilne lastnosti naše slatine, ki jo ceni Evropa že več kot štiri stoletja. Na križišču poti, ki vodijo od severa proti jugu in od zahoda proti vzhodu, je Slovenija že od nekdaj del kulture stare celine, s 87 termalnimi izviri pa glede

na svojo velikost spada med najbogatejše dežele in se lahko

primerja s termalno razvitimi državami, kot so Madžarska, Islandija in Japonska. V obdobju renesanse srednjeevropskih zdravilišč so nastali zdraviliški centri, ki še danes predstavljajo temelje zdraviliškega 86

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

turizma v Sloveniji. Nekateri se ponašajo z večstoletno tradicijo in svetovno prepoznavnostjo, spet drugi so nastali pred nekaj desetletji, v vsakega od njih pa se ljudje radi vračajo, saj so občutili, da voda preganja utrujenost, lajša bolečine in daje dobro počutje. Že ugledni Rimljani so radi zahajali vanje, kjer so si z vsakdanjo kopeljo zdravili in negovali telo ter si izmenjavali novice. Ne smemo spregledati, da je tu celo Strauss dobil navdih za najbolj znani dunajski valček, da si je Franz List tu nabiral novih moči in da se je o praznovanju rojstnega dne Franca Jožefa I. še dolgo govorilo. Kot biserne ogrlice so slovenska naravna zdravilišča nanizana od severovzhodne prek južne Slovenije pa vse do slovenske Obale. Vsako zase je zaradi termalne vode različnih lastnosti in toplote

(od 24 do 73 stopinj Celzija) in zdravilnih dejavnikov edinstveno, prav vsako je zgodba zase. Pod skupno znamko »Slovenska naravna zdravilišča« se povezuje 14 slovenskih naravnih zdravilišč, ki

izpolnjujejo zahtevane pogoje za pridobitev statusa državno verificiranega zdravilišča, kar jim omogoča vključevanje v javno zdravstveno mrežo Slovenije. Posebno pozornost pa slovenska naravna zdravilišča posvečajo novim trendom, ki jih je v evropski turizem prinesla filozofija zdravega načina življenja in dobrega počutja – velnes, vse bolj pa tudi programom za ohranjanje in krepitev zdravja. Slovenska naravna zdravilišča danes predstavljajo najmočnejši in najkonkurenčnejši turistični proizvod v Sloveniji. Njihovo težo v slovenskem


Slovenska naravna zdravilišča

turizmu dokazuje tudi delež v strukturi nočitev, saj je kar dobra tretjina vseh nočitev v Sloveniji opravljena prav v zdraviliščih (od tega je 45 odstotkov tujih). Z intenzivnim vlaganjem v turistično infrastrukturo na eni strani in programsko ponudbo na drugi slovenska naravna zdravilišča še naprej krepijo svoj položaj tako v slovenskem kot tudi evropskem turističnem prostoru. Zaradi sodobnega načina življenja, ki s seboj prinaša mnoge prej neznane tegobe, so slovenska naravna zdravilišča ob souporabi naravnih zdravilnih sredstev razvila tudi številne nove metode zdravljenja in nove programe za preprečevanje bolezni, ki upoštevajo dognanja sodobne medicinske znanosti na posameznem indikacijskem področju. V samem jedru pristopa pa je holistični,

torej celovit pristop k obravnavi gostov, ki obuja nekatere pogosto že

pozabljene oblike zdravljenja ter upošteva izkušnje tradicionalne medicine iz oddaljenejših dežel. Gostom so na voljo živahni zdraviliškoturistični centri, kjer se lahko zabava cela družina, ali pa bolj v naravo in mir umaknjena zdravilišča z intimnejšimi, bolj individualnimi programi. Slovenska naravna zdravilišča z nenehnimi novostmi in posodabljanjem zmogljivosti skrbijo, da lahko daleč od mestnega hrupa in vse hitrejšega ritma sodobnega življenja odkrivamo skrivnosti nedotaknjene narave, da imamo vse, kar potrebujemo za sproščene ali pa tudi aktivne počitnice v dvoje, z družino, s prijatelji ali pa kar sami. Privlačne notranje vodne površine v t. i. »zimskih rivierah« ali na prostem, zatišje

▪ PARTNERJI

mirnih voda ali izzivalnost mnogih atrakcij, aktivnost ali lenobna sproščenost, nastanitev v vrhunskem hotelu, apartmaju ali kampu, blizu mesta ali daleč od ponorelega sveta, hedonistično ali asketsko, samotno ali družabno, kot postanek v času ali kot potep po deželi – izberite po svoje. www.slovenia-terme.si © SSNZ

Storimo kaj za svoje telo in dušo, za boljšo telesno in psihično pripravljenost, za zdravje. Za sebe.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

87


TOP OF THE ADRIATIC

Bernardin Group na najlepših lokacijah v Portorožu, IzolI in Strunjanu ponuja 365 dni udobja in prednosti morja. Izberite vašo najljubšo.

Najlepši dan. Vsak dan.

Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož

Tel . 05 690 70 00

booking@bernardingroup.si

www.bernardingroup.si


Portoro탑

Tudi vi odkrijte prvinsko energijo

termalnega Pramorja.

LifeClass Hotels & Spa, Obala 33, 6320 Portoro탑

Do탑ivite spremembo, ki vam jo bodo zavidali.

Termalno Pramorje


PARTNERJI ▪ Žito

A

01

Ajdov kruh z orehi –

tradicionalna slovenska specialiteta Edinstven kruh prefinjenega okusa. Ko boste zagrizli vanj, boste za vedno spremenili svoje dojemanje tega, kaj kruh pravzaprav je.

02

90

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

jdov kruh z orehi je tradicionalna slovenska specialiteta. Kruh, ki je bil na mizi ob praznikih in posebnih priložnostih, ima v slovenski kulinariki pomembno mesto. V pekarni Žito smo to tradicijo obudili in še nadgradili, saj smo tradicionalni slovenski praznični ajdov kruh z orehi vrnili na mizo Slovencev. Še več, kruh, ki se je prej jedel le ob praznikih, je zdaj postal sestavni del vsakodnevne prehrane. Pri pripravi kruha upoštevamo tradicijo, zato sodobno tehnologijo prepletamo z ročnim delom in izjemnim znanjem naših pekov. Zahvaljujoč sodobni pekarski tehnologiji lahko zdaj tradicijo ajdovega kruha z orehi ponesemo v domove številnih potrošnikov zunaj slovenskih meja. Namreč polpečen in zamrznjen kruh dostavljamo po vsej Evropi, kjer se v zelo kratkem času dopeče in na trgovskih policah, v restavracijah ali hotelih počaka končnega potrošnika. Žitov ajdov kruh z orehi je rustikalnega videza, v notranjosti pa skriva svežo, mehko in sočno sredico. Njegov zaščitni znak je posebna trikotnosrčasta oblika, ki ponazarja obliko ajdovega zrna. Narejen je iz ajdove, polbele in krompirjeve moke. Edinstven okus pa mu daje bogata vsebnost orehov, popraženih na maslu. Prav orehi namreč odlično nadgrajujejo značilen okus ajde. Zaradi svojega prefinjenega okusa se kruh odlično dopolnjuje s siri, mesninami in zelenjavo ter tako predstavlja pravi kulinarični užitek. Odličen pa je tudi kot samostojen prigrizek. Vrhunsko kakovost ajdovega kruha z orehi, pripravljenega v Žitovi pekarni, je prepoznal tudi Mednarodni inštitut za okus in kakovost – iTQi, ki je kruhu podelil najvišje možno priznanje – superior taste award s tremi zvezdicami za izjemen okus. Ni nenavadno, da je ajdov kruh z orehi slovenska specialiteta, saj ima pridelava ajde v Sloveniji večstoletno tradicijo, po pridelavi ajde pa je Slovenija tudi mednarodno prepoznana. Polja, posejana z ajdo, so sestavni del slovenske krajine. Prvi zapisi o uporabi ajde v Sloveniji izvirajo že iz leta 1426. Velika večina ljudi ajdo šteje med žita, kar je zmotno. Ajda spada v družino dresnovk in je v sorodu z rabarbaro. Ajdovo zrno je posebne trikotne oblike in veliko od 1,5 do 2,5 milimetra. Meljemo ga lahko z luščino ali brez. Ajda vsebuje visokokakovostne beljakovine, ki se odlično dopolnjujejo z drugimi beljakovinami rastlinskega izvora. Je tudi bogat vir polifenolov, prehranskih vlaknin, cinka, bakra in mangana.


Žito ▪

03

04

Ajda je rastlina, ki je od nekdaj slovela po svoji skromnosti. Za njeno pridelavo je ni treba intenzivno gnojiti, pa kljub temu raste zelo hitro. Ker je rastlina žužkocvetna, za svoj obstoj potrebuje čebele. Ajdovi pridelki so nekajkrat manjši kot pri pridelavi pšenice. Kar je manj, je tudi tukaj več, saj so okus, barva in sestavine ajdove moke bistveno drugačni kot pri drugih vrstah moke. Nekoč hrana revežev je danes postala priljubljena prehranska surovina za najzahtevnejše kulinarične navdušence. V podjetju Žito, d. d., tradicijo ajde vpletamo tudi v številne druge izdelke,

05

PARTNERJI

kot so ajdovi rezanci, ajdova moka, ajdovi žganci in ajdova kaša. Moka in kaša sta na voljo tudi kot bioizdelka iz biološke pridelave.

Ajdov kruh z orehi je

kruh.zito.si

priložnostih, ima v slovenski

tradicionalna slovenska specialiteta. Kruh, ki je bil na mizi ob praznikih in posebnih kulinariki pomembno mesto.

01 Ajdov kruh z orehi 02 Ajdova kaša 03 Oblikovanje ajdovega kruha z orehi 04 Vzhajanje ajdovega kruha z orehi 05 Ajda 06 Ajdov kruh z orehi

06

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

91


PARTNERJI ▪ Postojnska jama

Park

a k s n j Posto jama e j t e v i ž o d o t i v o Čud

92

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015


Postojnska jama

▪ PARTNERJI

Postojnska jama, podzemna nebesa Slovenije Fantastičen preplet rovov, galerij in dvoran, osupljiva pestrost kraških pojavov ter preprosta dostopnost so glavni razlogi za izredno priljubljenost in obiskanost Postojnske jame, ki je v 200 letih gostila že 36 milijonov obiskovalcev. Dobrodošli v pokrajini, kjer je narava ustvarila nepozabno razstavo kraških pojavov. Reke, ki izginejo pod zemljo in se znova prikažejo na površju, širni gozdovi, veličastne podzemne dvorane, skrivnostne in nenavadne živali, barvito rastlinstvo in slikovita kulturna dediščina vas vabijo na obisk. Le v Postojnski jami, se lahko na vožnjo podate s posebnim jamskim vlakom, ki vas popelje pod veličastnimi podzemnimi oboki, skozi osupljivo pokrajino, posejano z igrivimi skulpturami iz apnenca. Izkusite edinstvenost in gostoljubje slovenskega krasa.

www.postojnska-jama.eu

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

93


PARTNERJI ▪ Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani Vodilna državna in mednarodno uveljavljena izobraževalna in raziskovalna ustanova

Intervju: profesorica Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani standarde kakovosti in izboljševati svoje izobraževalne in raziskovalne dosežke. Diplomanti in profesorji Ekonomske fakultete zasedajo najvišje položaje v slovenskih in mednarodnih podjetjih. Številni so člani nadzornih odborov ključnih slovenskih podjetij in bank, vključno z Banko Slovenije. Zasedajo mesta v državni upravi, številni pa so imeli visoke položaje kot ministri, člani predsedstva Republike Slovenije in kot rektorji Univerze v Ljubljani.

V konkurenčnem globalnem akademskem okolju je težko biti uspešen. Kako ste povezani s tujimi ustanovami ter kako sodelujete in si izmenjujete znanje, rezultate raziskav, nove ugotovitve itn.? Profesorica Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ▪ Fotografija: Mediaspeed

Ekonomska fakulteta se uvršča visoko v mednarodni akademski skupnosti in je gotovo ena od najbolj priznanih članic Univerze v Ljubljani. Kakšen je vaš recept za uspeh? Ekonomska fakulteta ima uveljavljeno že skoraj sedemdesetletno tradicijo izobraževanja. Kakovost našega dela zagotavljata izpolnjevanje poslanstva fakultete in povečevanje ugleda. Gonilna sila našega uspeha je bilo vedno prepričanje, da so Ekonomska fakulteta ljudje. Kot rezultat naših skupnih prizadevanj za reorganizacijo in posodobitev izobraževalne ustanove je Ekonomska fakulteta prejela številne mednarodne akreditacije: EQUIS, AACSB, TEDQUAL in CEQUINT. Akreditacije so 94

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

nam zagotovile mesto med vodilnimi ustanovami na področju glavnih poslovnih panog, mednarodnega poslovanja in turizma. Naša konkurenčna prednost je močen ekonomski oddelek, ki podpira vsa področja naše dejavnosti. Izjemno sem ponosna, da smo marca 2015 prejeli podaljšanje akreditacije AACSB (uveljavljenega mednarodnega združenja poslovnih šol) za obdobje naslednjih petih let. Akreditacijo je prejelo manj kot pet odstotkov poslovnih programov na svetu. Ekonomska fakulteta je vodilna državna in tudi mednarodno uveljavljena izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju poslovanja in gospodarstva. Zdaj in v prihodnje si bo Ekonomska fakulteta prizadevala krepiti svoj položaj v mednarodnem okolju, stalno višati svoje

Ekonomska fakulteta je članica številnih mednarodnih organizacij in združenj, kot so: EFMD (evropska fundacija za razvoj menedžmenta), AACSB (mednarodno združenje poslovnih šol), EIASM (evropski inštitut za napredne študije na področju menedžmenta), NIBES (mednarodna mreža poslovnih in ekonomskih šol), CEEMAN (mednarodno združenje za razvoj menedžmenta), ACE (združenje kitajskih in evropskih poslovnih šol) itn. Prek te mreže potekata izmenjava najboljših praks in znanja ter oblikovanje novih idej. Internacionalizacija širi intelektualna in kulturna obzorja naših študentov, jim omogoča strokovno rast in ponuja izjemne življenjske izkušnje. Raznolika kulturna in strokovna izhodišča naših prihodnjih in preteklih študentov dodajo k mednarodnemu značaju Ekonomske fakultete. Naša ustanova je


Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

vključena v skoraj dvesto sporazumov o izmenjavi študentov z univerzami v 44 državah po vsem svetu, medtem ko naši programi privabljajo odlične študente s skoraj vseh delov sveta. Vključeni smo v različne programe izmenjav, na primer: Erasmus Student Mobility for Studies, Erasmus Student Internship, Erasmus Mundus, ICI – ECP Korean double degree and mobility project in dvostranski sporazumi. Ekonomska fakulteta je tudi partnerica v številnih raziskovalnih projektih: Seventh Framework Programme (FP7), TEMPUS, INTERREG, EUREKA, COST, Central Europe Programme, South East Europe in Transnational Cooperation Programme.

Kako spodbujate svoje mednarodne programe? Kako zanimiva je Ekonomska fakulteta za tuje študente in koliko jih izbere Slovenijo za študij ekonomije? Kakšen je odziv študentov na te izkušnje? Ekonomska fakulteta zaznava vse večje število mednarodnih dodiplomskih in podiplomskih študentov. Študentje izkoriščajo prednosti naših zahtevnih učnih načrtov, inovativnih raziskovalnih prizadevanj ter priložnost življenja v tujini in izkustvo različnih kultur. Ponujamo 15 učnih načrtov v angleškem jeziku za vse akademske programe: dodiplomske, podiplomske in doktorske. Številni dvopredmetni študijski programi ponujajo študentom možnost pridobitve druge diplome na eni od naših partnerskih ustanov. V tekočem šolskem letu (2014/2015) je v naše študijske programe vpisanih več kot petsto mednarodnih študentov na vseh treh študijskih stopnjah – dodiplomski študij, magistrski in doktorski. Vsako leto prav tako narašča število študentov na enosemestrski ali enoletni študijski izmenjavi – v šolskem letu 2014/2015 smo vpisali skoraj štiristo takšnih študentov. Ekonomska fakulteta je tudi zelo priljubljena s svojim programom poletne šole, ki tri tedne gosti več kot štiristo mednarodnih študentov. Ekonomska fakulteta se promovira prek različnih kanalov – spletne strani, mednarodne konference (npr. EAIE, MAFSA, APAIE), od ust do ust, alumni itn.

Kako izvajate trajnostni razvoj in kako vključujete te teme v svoje programe? Kako vam uspeva ozaveščati študente, da onesnaženje okolja in uničenje naravnih habitatov ni samo postranska škoda?

▪ PARTNERJI

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Da bi vključili integriteto in trajnost okolja v svojo študentsko skupnost, smo vse učne načrte nadgradili s temami s področja etične, okoljske in družbene odgovornosti. Danes je družbena odgovornost eden od bistvenih delov številnih predmetov, poleg tega pa obstajajo tudi posebni predmeti, ki se prednostno osredinjajo na okoljska vprašanja (npr. poslovno okolje in trajnostni turizem, korporativna družbena odgovornost, poslovna etika, upravljanje okolja in etika v zdravstvu). Vse poslovne smeri na dodiplomski in podiplomski ravni imajo poseben učni cilj, povezan z družbeno odgovornostjo, in podporne učne sklope. Na stopnji dodiplomskega študija in izobraževanja izvršnih delavcev so bili razviti novi certifikati, ki prispevajo k strokovnemu in osebnemu razvoju študentov. Ekonomska fakulteta se je obvezala načelu za odgovorno izobraževanje na področju menedžmenta (PRME) in šestim načelom, ki jih zagovarja pobuda Združenih narodov za odgovorno izobraževanje na področju menedžmenta.

In še mogoče najbistvenejše vprašanje: ali je v praksi mogoče popolnoma izvesti konstruktivne in navdahnjene ideje? Vsi se dobro zavedamo postopnega uničenja planeta – kaj je torej mogoče storiti, da bi se družba odzvala skladno s strategijami in načrti? Mi lahko le ozaveščamo in vplivamo na vedenjske vzorce z ustreznim poučevanjem in dajanjem dobrega zgleda. V vsaki izobraževalni ustanovi morajo uprava, predavatelji in raziskovalci nasloviti vprašanje trajnosti in okoljskih problemov v teoriji in praksi. Ekonomska fakulteta je bila prva visokošolska ustanova v Sloveniji s strokovnim znanjem o energetski učinkovitosti za izboljšanje in optimizacijo svojih sistemov. Načrt do okolja prijaznih naložb Ekonomske fakultete o doseganju okoljskih ciljev so odobrili usposobljeni strokovnjaki. Naložba je vključevala

Naša konkurenčna prednost je močen ekonomski oddelek, ki podpira vsa področja naše dejavnosti. Izjemno sem ponosna, da smo marca 2015 prejeli podaljšanje akreditacije AACSB (uveljavljenega mednarodnega združenja poslovnih šol) za obdobje naslednjih petih let. Akreditacijo je prejelo manj kot pet odstotkov poslovnih programov na svetu.

samodejna drsna vrata na vseh vhodih v Ekonomsko fakulteto (izvedeno leta 2011), sončne kolektorje na območju Ekonomske fakultete (postavljeni proti koncu leta 2011), varčne žarnice, energijsko varčno računalniško strojno opremo, vgradnjo opreme za skupno tiskanje in kopiranje v glavnih avlah itn. Ekonomska fakulteta že od leta 2009 spremlja svoj ogljični odtis. Eco Team ter urad za upravljanje objektov in virov sta sestavila skupino zaposlenih in študentov za periodično zbiranje podatkov in spremljanje porabe vode, električne energije, energije za ogrevanje in nastajanja odpadkov v naši izobraževalni ustanovi. Že od leta 2009 je projekt Re.think glavna gonilna sila za večjo okoljsko ozaveščenost študentov, predavateljev in osebja Ekonomske fakultete. Projekt, ki ga je zasnoval korporativni partner Ekonomske fakultete, podjetje Si.mobil (podružnica avstrijskega Mobilkoma), izhaja iz koncepta Re.think: zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj. Cilj projekta je ozavestiti vsakogar o tem, kaj, kje in kako uporablja.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

95


PARTNERJI ▪ Kogast

01

Kogast Grosuplje – kuhinje najvišje kakovosti Kogast Grosuplje, d. d. (dolgi naziv: Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme, d. d., Grosuplje) je vodilni proizvajalec gostinske opreme v Sloveniji. Podjetje deluje že od leta 1960 in ves ta čas nudi trgu širok program kakovostne gostinske opreme.

96

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

02


Kogast

▪ PARTNERJI

03

04

Pri razvoju svojih proizvodov se vedno trudimo upoštevati posebne zahteve končnih uporabnikov. Pri proizvodnji gostinske opreme uporabljamo samo najkakovostnejše

V okviru skupine Kogast deluje podjetje Kogast Sistemi, d. o. o., ki je specializirano za: ▪ inženiring gostinske opreme, vključno s prodajo kuhinj po načelu na ključ, ▪ projektiranje kuhinjske tehnologije, ▪ nadzor izvedbe v kuhinji.

materiale in sestavne dele, skladne s standardi EN.

P 01 Gostinska kuhalna oprema, KOGAST 700 ▪ Fotografija: Kogast 02 Samopostrežna linija, KOGAST TENDER S ▪ Fotografija: Kogast 03 Sistem za kuhanje vpričo gostov, KOGAST ▪ Fotografija: Kogast 04 Kuhalnik za mehko kuhana jajca, GOLDEN EGG KOGAST ▪ Fotografija: Kogast

oleg široke palete standardnih elementov z našega cenika izdelujemo tudi specialno opremo, prilagojeno posebnim željam kupcev. Tehnične značilnosti gostinske opreme temeljijo na čim bolj gospodarni porabi energije. Naša oprema je na voljo v plinski in električni izvedbi, vključno z najnaprednejšimi indukcijskimi kuhališči. Vsa gostinska oprema je izdelana skladno z načeli HACCP in preizkušena skladno s kakovostnimi standardi podjetja ter standardi EN in IEC.

Kogast Grosuplje, d. d. Adamičeva cesta 36 1290 Grosuplje Slovenija Tel.: +386 (0)1 78 66 300 Faks: +386 (0)1 7866 320 info@kogast.si www.kogast.si EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

97


PARTNERJI ▪ Marles

01

03

02

04

Marles –

zadovoljstvo strank na prvem mestu!

05

Podjetje Marles hiše Maribor je vodilni in največji slovenski proizvajalec lesenih montažnih hiš in objektov, ki že leta prestavlja meje mogočega v tovrstnem gradbeništvu. Številne reference, pridobljeni certifikati kakovosti, zavidljivo število postavljenih objektov in seveda nenehen napredek tehnologije, oblikovanja in uporaba naravnih materialov podjetje uvrščajo v sam vrh proizvajalcev lesenih montažnih hiš v Evropi. S kakovostno in trajnostno gradnjo iz ekološko sprejemljivih materialov podjetje uresničuje vse ideje svojih naročnikov ter zasnove njihovih arhitektov. Kljub mednarodnemu poslovanju in velikosti podjetja je zadovoljstvo kupca še zmeraj na prvem mestu, saj je to edina prava pot do poslovnega uspeha. Obiščite nas na www.marles.com 98

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

01 Hiša Bella, Marles hiše Maribor 02 Hiša SI, Marles hiše Maribor 03 Vila M, Marles hiše Maribor 04 Hiša Omega, Marles hiše Maribor 05 Hiša Mistral, Marles hiše Maribor


FUTURA

Vaš dan z našo energijo gnan

www.petrol.si


PARTNERJI ▪ Nordijski center Planica

01

02

03

04

Nordijski center Planica – čista lepota v srcu Julijskih Alp

Planica je idilična alpska dolina, bogata s snežnimi padavinami in z okoliškimi gorami zaščitena pred močnimi vetrovi – idealno mesto za treniranje in tekmovanja. Bogata zgodovina, ki sega v leto 1934, nam je pomagala, da smo zasnovali arhitekturno in vsebinsko dovršeno športno središče, ki zagotavlja tako kakovost kot vsebino in obseg procesov treninga.

100

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015


Nordijski center Planica

▪ PARTNERJI

06

05

Smučarski skoki

Prostor dobrega počutja

Pod Poncami so vam na voljo štirje segmenti skakalnih naprav:

Vsak, ki želi v osnovi spoznati zgodovino skokov in letenja na smučeh, občutke letenja po zraku in adrenalin, ki se sprošča ob tem, se ne more izogniti obisku Planice. Otroke spodbujamo, da se navdušujejo nad gibanjem in športom, zato smo organizirali tudi otroško igrišče z didaktičnimi igrali, ki pri otrocih vzbudijo zanimanje za nordijski šport.

• Otroške skakalnice HS 15 m, HS 30 m in HS 45 m • Mladinske skakalnice HS 65 m in HS 85 m • Bloudkova velikanka HS 139 m in HS 104 m

07

• Letalnica bratov Gorišek HS 225 m

Vse naprave so učinkovito povezane z ustrezno dostopno infrastrukturo (žičnice, dostopne dvižne naprave), zato je dostop do naprav preprost.

Tek na smučeh Planica ponuja 40 kilometrov prog na nadmorski višini med 800 in 900 metrov, raztezajo se od turističnega središča Kranjska Gora do Rateč in doline Tamar s Planico v središču, kjer je sedem kilometrov prog, ki so skladne s standardi za organizacijo tekmovanj na najvišji ravni. Sodoben štartno-ciljni stadion, umeščen na streho – zgornji plato središča, bližina prostorov za testiranje in garderob omogočajo učinkovito spremljanje treniranja, analiziranje in doseganje zadanih ciljev. Poleti sta gostom na voljo nogometno igrišče z umetno travo in podzemni tunel z zasneženo progo za tek na smučeh v dolžini 800 metrov. Poleg navedenega je v središču Planice tudi trikilometrska proga za rolkanje. Ne nazadnje, vsem je na voljo tudi 25 kilometrov dolga kolesarska trasa, ki se začne v Mojstrani in se prek Rateč nadaljuje v Italijo.

Doživeti občutek na 6000 metrih Samo nekaj metrov od skakalnic in prog za smučarske teke je športni hotel, ki skladno z najvišjimi standardi omogoča bivanje in/ ali hitro regeneracijo športnikov. Prostori s telovadnico in regeneracijski programi predstavljajo odlično nadgradnjo in dodatek tehničnemu treningu. Hotel ima deset sob in telovadnico ter telovadnico s hipoksično klimo. Naši strokovnjaki so ugotovili, da je najboljša metoda za športne priprave spanje na višini s treniranjem v dolini. Planica ponuja natančno to.

Junaki letenja na smučeh Vsako leto tretji teden marca Planica gosti najboljše in najpogumnejše smučarske skakalce z vsega sveta, ki se zberejo na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih. Praznik smučarskih

08 01 Nova velikanka, ki sta jo načrtovala oče in sin Gorišek ▪ Fotografija: BOBO 02 Slovenski navijači ▪ Fotografija: Stanko Gruden/STA 03 Izris novega nordijskega centra, ki je v izgradnji 04 Peter Prevc – slovenska zvezda smučarskih skokov ▪ Fotografija: Stanko Gruden/STA 05 Peter Prevc – dobitnik malega kristalnega globusa v smučarskih poletih ▪ Fotografija: Stanko Gruden/STA 06 Pogled z vrha zaletišča nove letalnice ▪ Fotografija: BOBO 07 Slovenski smučarji skakalci slavijo ekipno zmago v Planici 2015 ▪ Fotografija: Stanko Gruden/STA 08 Jurij Tepeš na zaletišču ▪ Fotografija: Stanko Gruden/STA

skokov in poletov poteka od četrtka do nedelje, spremlja ga bogat program, ki zadovolji vse okuse. Naš moto je zabava na vseh ravneh. Postanite del prireditve, spoznajte tekmovalce v živo.

EXPO MILANO 2015 ▪ SLOVENIJA

101


PARTNERJI ▪ Olaf ENA ideja, DVA izdelka OLAF Business model (3 v 1) je križanec

med ročno letalsko prtljago, vozičkom in skirojem. Odlikujejo ga največji možni volumen ob minimalni masi dodatnega skiroja, navdušujoč krmilni mehanizem z nastavljivo odzivnostjo krmiljenja in patentiran zlagalni mehanizem, ki omogoča hipno preoblikovanje med kovčkom, vozičkom ali skirojem OLAF Urban (4 v 1) je edini izdelek na trgu, ki vsebuje ergonomsko oblikovan nahrbtnik, robusten voziček, okreten skiro ter leseno rolko, vse v enem izdelku. Nahrbtnik je v popolnosti integriran v mehansko zasnovo platforme URBAN in je hkrati snemljiv. Dodatna pokrivala koles ščitijo vaš hrbet pred umazanijo, kadar ga nosite kot nahrbtnik.

01

Družina izdelkov OLAF je razvita, izdelana in sestavljena v Sloveniji ter predstavlja našo vizijo urbane mobilnosti. Izdelki brišejo mejo med prtljago in skirojem ter preprosto navdušijo z izkušnjo.

OLAF –

najnovejša iznajdba urbane mobilnosti

V nahrbtnike in kovčke OLAF smo vgradili vse naše uporabniške izkušnje in premišljeno dodali nove praktične lastnosti. Mehanska zasnova skirojev je inovativna, saj združuje različne lastnosti v enem samem izdelku. Večfunkcijska patentirana in odprta platforma omogoča uporabo vaših lastnih nahrbtnikov ali torb in tako omogoča nadaljnji razvoj (Urban model).

02

Zgodba OLAF Zgodovina izdelka OLAF se je začela pred tremi leti, ko se je Boštjan srečal s podobnim izdelkom. Kot uporabnik in inovator je bil prepričan, da ga lahko izboljša; poveča funkcionalnost, zmanjša maso ter izboljša uporabniško izkušnjo. Tako se je začela razvojna pot OLAF Business, polno integriranega kovčka velikosti ročne letalske prtljage, vozička in skiroja, takoj zatem pa še edinstvenega izdelka na trgu, OLAF Urban, ki združuje polno integriran nahrbtnik, skiro, voziček in rolko.

03

04

Da smo dosegli raven inovativnosti in kakovosti smo razvili in patentirali več detajlov, ki so vgrajeni v izdelke.

05

102

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

01 OLAF 02 OLAF 03 OLAF 04 OLAF 05 OLAF

Urban in OLAF Business Business Business Urban Urban

Naša zgodba se nadaljuje tu: www.olaf-scooter.com hello@olaf-scooter.com


PARTNERJI ▪ Oskar Kogoj

01

Oskar Andrej Kogoj je svetovno

02

03

priznan industrijski oblikovalec, akademik in predvsem umetnik, ki se je rodil 23. novembra 1942 v Mirnu pri Gorici.

Kogoj Z in metafizika narave Kaj skriva v sebi oblikovanje Oskarja Kogoja? Kako mu uspeva, da njegove umetnine lahko občudujemo znova in znova, medtem ko v naši zahodni družbi zmagujejo potrošništvo in poraba, obsedenost z menjavo in uničevanjem vsega, na kar je legel droben prah pravkar minulega časa?

01 Slovenska dvanajstija – kolekcija kozarcev 02 Skulptura Venetski konj 03 Ovalno stensko ogledalo

104

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

di se, da nas predmeti Oskarja Kogoja uspejo osvoboditi ujetosti v ustaljene navade in modo; obljubljajo, da nas bodo spremljali skozi življenje, pomirjajo nas, saj nam dajejo čutiti, da nas bodo preživeli in prenesli zanamcem nekaj tistega, kar smo imeli, občudovali in ljubili. To je navadno usoda vseh umetniških del, zatorej nismo daleč od resnice, če rečemo, da ima oblikovalec iz Mirna neverjetno sposobnost vdihniti umetniško noto vsakdanjim stvarem. Kogojeve stvaritve želijo biti občudovane, sočasno pa nam prigovarjajo, naj se jih dotikamo, jih ljubkujemo in koristno uporabljamo. Stoli, na primer, so v vsej svoji lepoti tudi ergonomsko izjemno udobni. Čaše so energetske in bogato rustikalno obrušene, da nam podaljšujejo užitek ob počasnem srkanju in umirjenem pogovoru. Celo voda, ki priteka iz vodovodnih pip naših onesnaženih velemest, se zdi, da postane prerojena in ponovno čista v Kogojevih umetninah iz stekla. Kogojevo oblikovanje, tako imenovani nature design, pa ne le oživlja oblike iz narave, ampak predvsem išče način, kako ustvariti oblike, ki jim bo uspelo, da bomo spet znali prepoznati in ceniti življenjsko energijo narave (energy design). Kogoj se ne ustavlja pri opazovanju in občudovanju narave, ampak želi razumeti

njene skrivnosti. Zato raziskuje pozabljeno znanje, ponovno odkriva in uporablja nauke starih antičnih in tradicionalnih kultur (oblike črpa iz arheologije in etnologije), kajti verjame, da so imele pretekle kulture izrazit, pristen in zagotovo nepokvarjen odnos do narave. Prvobitna energija? Skrite naravne sile? Je morda Oskar Kogoj ezoteričen avtor? Rekel bi, da ne. Raje recimo, da je oblikovalec iz Mirna na svoj način skrivnosten. Zanj je narava udejanjanje nadnaravnega, skrivnost stvarstva. Njegovo oblikovanje izvira iz bioloških, poltenih in čutnih oblik, za katere se zdi, da se za njimi vedno skriva simbol ženske kot življenja, prvobitna boginja, neolitska Venera, mogočna mati, mati narava. Bog in narava sta eno in isto! Roberto Roda, Ferrara

GALERIJA OSKAR KOGOJ Miren 125, 5291 MIREN SLOVENIJA Tel.: +386 (0)5 395 42 00, oskar.kogoj@siol.net www.oskarkogoj.com


PARTNERJI ▪ Palmieri

Palmieri.si Novost – desertno vino z belimi tartufi Družinsko podjetje Palmieri se ponaša s petstoletno tradicijo pridelovanja olivnega olja, izkušnje, znanje in prefinjen občutek za gojenje oljk ter stiskanje njihovih plodov pa se prenašajo iz generacije v generacijo.

P

almierijevi oljčni nasadi so v regiji Puglia na skrajnem jugu Italije, kjer idealne naravne, podnebne in obdelovalne pogoje dopolnjuje strokovnost družine Palmieri z njihovo predanostjo zemlji in njenim plodovom. Iz plodov sort ogliarola in cellina s tradicionalnim postopkom hladnega stiskanja pridelujejo deviško oljčno olje, ki po vonju in okusu spominja na zdrave in sveže plodove oljk, ki zaokrožijo okus v širok spekter nežne in prijetne arome.

prestižni nadgradnji v desertu z vaniljo dodali stroke burbonske vanilje, v variaciji s tartufom pa najboljše italijanske bele tartufe. V medenem desertu izstopa mehak in opojen vonj medu, nežen vonj vanilje pa poudari sadne note refoška. Najžlahtnejša inačica desertu prida prepoznavno aromo belega tartufa, ki v procesu nastajanja ne izgubi svoje potentnosti – njegov vonj uživanje deserta spremeni v pravo čutno avanturo.

Tradicija v novi preobleki Leta 2015 se je Palmieri podal na novo dogodivščino s še eno od družinskih tradicij: družinski recept za refoškov desert so v sodelovanju s strokovnjaki in priznanimi kuharskimi mojstri nadgradili s prvovrstnimi okusi in tako ustvarili nepozabno čutno izkušnjo: refoškove deserte z medom, vaniljo in belim tartufom. Pri tem so uporabili le sestavine najvišje kakovosti. Osnovnemu medenemu desertu, ki ga sestavljajo primorski refošk, slovenski med, rum in jagodičevje, so v 106

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Refoškovi deserti in oljčno olje utelešajo Palmierijevo glavno vrednoto: iskanje popolne združitve spoštovanja tradicije in oplemenitenja stoletnega znanja s kulinaričnimi inovacijami.


d e s i g n

IZRAZI PRVOBITNOSTI kolekcija kozarcev za vodo in žgane pijače oblikovanje Mateja Krašovec Pogorelčnik Preprosti, jajčasto oblikovani kristalni kozarci s poševno prirezanim robom, ki se radoživo zibljejo na lastni okroglini. Stabilnost ohranjajo zaradi premišljene razporeditve materiala. Dopolnjujejo jih mehko oblikovani podstavki iz orehovega lesa ali ksilita za enega ali za tri kozarce, servirni pladenj za deset kozarcev in pladenj za finger-food iz orehovine v obliki elegantne elipse. Odlični za serviranje konjaka in drugih žganih pijač. Zelo posebni za serviranje vode. Linija KSILIT – ekskluzivni podstavki, oblikovani iz dva in pol milijona let starega lesa – ksilita, starodavnega lesa z visoko estetsko vrednostjo iz Premogovnika Velenje. Kozarci iz vrhunskega kristala, ročno izdelani po tradicionalni metodi pihanega stekla v Steklarni Rogaška. Ročno izdelani ksilitni in orehovi podstavki in pladnji. Mojstra oblikovanja lesa: Maks Arih, Darko Gliha Škufca. STORIES design® predstavlja vrhunske izdelke uporabnega sodobnega oblikovanja, s katerimi promovira lokalne naravne danosti in kulturno-zgodovinske značilnosti. Vrednote: - Spoštovanje narave, človeka, harmonije, edinstvenosti, redkosti, ranljivosti, kvalitete, presežka. - Prepoznavanje dobrega oblikovanja, potencialov naravne in kulturne dediščine, materialov in človekove ustvarjalnosti. - Veselje ob deljenju zgodb, materialov, idej, rešitev, občutkov, čustev in misli z ljudmi širom sveta. Podjetje intenzivno išče prodajne posrednike po vsem svetu, prav tako investitorje. Kolekcija je na voljo v različnih kombinacijah darilnega pakiranja. Informacije in naročila: telefon: +386 41 374 167 e-pošta: info@stories-design.si splet: www.stories-design.si V času sejma EXPO MILANO 2015 vas še posebej vabimo, da obiščete: SORA Creative Culinary Solutions – ambasadorja blagovne znamke STORIES design® Kolekcija IZRAZI PRVOBITNOSTI je dobitnica srebrne nagrade A’DESIGN 2015 v kategoriji Bakeware, Drinkware and Cookware Design

Prelesti bivanja


PARTNERJI ▪ Atelje Galerija

01

02

Atelje Galerija na EXPO Milano 2015

01 Razstava »£ CHF €« umetnika Primoža Puglja v Atelje Galeriji junija 2012 02 Razstava Blanche – imaginarna džungla umetnice Ive Tratnik v Atelje Galeriji februarja 2015

Čutim umetnost. Brezmejno.

Atelje Galerija deluje od leta 1998 v starem zgodovinskem delu Ljubljane. Koncept galerije temelji na predstavitvi umetnikov, ki delujejo na področju sodobne vizualne umetnosti, in na umeščanju umetnine v prostor, s čimer ga nadgradimo in oplemenitimo. Lastnica galerije Slavojka Akrapovič, arhitektka z izkušnjo ustvarjalke in oblikovalke prostora, to dokazuje s kreativnimi avtorskimi postavitvami razstav v galeriji in zunaj nje ter z drugimi umetniškimi projekti.

A

telje Galerija si s svojo dejavnostjo prizadeva za vpetost v trg sodobne vizualne umetnosti, za pomoč pri uveljavitvi mladih ustvarjalcev ter za medgalerijsko sodelovanje in povezovanje v slovenskem in mednarodnem okolju. S predstavitvijo dveh prodornih slovenskih umetnikov – slikarke Ive Tratnik in kiparja Primoža Puglja v slovenskem paviljonu na EXPO Milano 2015, želimo opozoriti na del slovenske umetnosti in hkrati opomniti na brezmejno vlogo umetnosti, ki združuje in povezuje.

Primož Pugelj (1973) je diplomiral in

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Gallusovo nabrežje 29 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: +386 (0)1 421 3450 info@ateljegalerija.si www.ateljegalerija.si

Iva Tratnik (1980) je akademska

magistriral na Akademiji za likovno

slikarka mlajše generacije. Leta 2006

umetnost v Ljubljani – smer kiparstvo ter

je diplomirala na Akademiji za likovno

se izpopolnjeval na Indiana University of

umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Pennsylvania v Pittsburghu v ZDA.

Kot samostojna avtorica dela z mediji

Pugljeva dela so svoj prostor našla že v

slikarstva, ki večkrat obsegajo velike

mnogih zasebnih zbirkah, bogatijo pa

formate olja na platnu, platna kot

tudi javne prostore. Osnovna forma,

kolažirane tkaninske ustroje, portrete,

ki v zadnjih letih prepoznavno zaznamuje

artefakte iz kavčuka, risbe in instalacije.

Pugljev ustvarjalni opus, je stiliziran

V svojih delih prikazuje lastne imaginarne

človeški obraz, predstavljen v obliki

prostore s ponavljajočimi se motivi

maske. Maske izdeluje v različnih

hroščev, pijavk, biserov – jajčec in

velikostih, materialih in tehnikah.

eksotičnega rastlinja. Njena umetniška

Predstavlja jih kot samostojna dela ali

dela zaznamujeta življenja poln kolorit in

sklope, sestavljene iz več enot. Pugljeva

fantazmična naracija. Iva Tratnik s svojo

umetnost predstavlja kontinuiteto

umetniško produkcijo iz razstave

odzivanja na dogajanje v sodobni družbi,

v razstavo dokazuje, da obeta tudi

zato njegovi projekti – razstave nosijo

v prihodnje.

izrazito družbenokritično noto.

108

Atelje Galerija, d. o. o.


velike dimenzije steklo od parketa do stropa atraktiven izgled odliÄ?na toplotna izolacija

M SORA PANORAMIC

M SORA d.d. Industrijska 13, ŽIRI 04 50 50 230 E: okna@m-sora.si

www.m-sora.si


PARTNERJI ▪ Marmor Sežana, d. d., Slovenija

Marmor Sežana, lepota kamna

Kamen je na krasu prisoten povsod. Ko je človek spoznal, da je kamen uporaben, je začel razmišljati o njegovem najlažjem pridobivanju. V stoletjih so prebivalci pridobili potrebno znanje, kako kamen izbrati, kako ga iztrgati iz narave in kako ga obdelati.

P

odjetje Marmor Sežana, d. d., je bilo ustanovljeno leta 1947. Imamo lastne kamnolome. V kamnolomih Lipica I in Lipica II pridobivamo naravni kamen, imenovan Lipica unito (enotni) in Lipica fiorito (rožasti), v kamnolomu Doline pa pridobivamo naravni kamen repen. Proizvodnja poteka na dveh lokacijah, in sicer v Sežani in Lipici. O uporabnosti kamna iz naših kamnolomov se lahko prepričamo tako doma kot v tujini. Kamen krasi pročelja hiš, ulice in trge po ožjem Krasu, drugod po Sloveniji, v Istri, sosednji Italiji, Avstriji, na Madžarskem in drugod po Evropi. Zadnje čase tudi na Bližnjem in Daljnem vzhodu, v Arabiji ter Ameriki. Zaradi svoje barve in oblikovnih danosti se nevsiljivo vključuje v druga okolja, se dopolnjuje z raznimi drugimi vrstami naravnega kamna in granita, stekla, lesa, železa ... Zaradi svojega značaja ga radi uporabljajo tudi kiparji. V stoletjih so prebivalci pridobili potrebno znanje, kako kamen izbrati, kako ga iztrgati iz narave in kako ga obdelati. Ta razvoj se nadaljuje tudi danes. Kraševci so izklesali različne izdelke, ki so jih spremljali skozi čas, danes pa predstavljajo pomemben del naravne in kulturne dediščine. Še posebej bogate so

110

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

hiše, v katerih so prebivali kamnoseki, saj imajo številne detajle iz prefinjeno oblikovanega kamna. Danes v podjetju Marmor Sežana pridobivamo tri različke naravnega kamna v treh delujočih kamnolomih. Lipica unito (enotni) in Lipica fiorito (rožasti) v kamnolomih Lipica I in Lipica II ter repen v kamnolomu Doline. Začetek pridobivanja naravnega kamna na območju kamnoloma Lipica I ni znan. Pridobivali naj bi ga že Rimljani, saj nepotrjeni viri omenjajo rimski kamnolom izpred 2000 let. Prav gotovo pa je kamnoseštvo na širšem območju uveljavljeno že nekaj stoletij. Na to kažejo številni značilni izdelki, kot so štirne, portoni, konzole, krstni kamni in različna znamenja, ki krasijo kraške vasi. Po pripovedovanju starih kraških kamnosekov se je načrtno pridobivanje kamna v kamnolomu Lipica I začelo leta 1933, prvotno pod imenom kamnolom Lokev. Podjetje Marmor Sežana v njem pridobiva naravni kamen od leta 1947. Pridobivanje naravnega kamna Lipica unito in Lipica fiorito poteka tako na površinski kot podzemni način. Kamnolom Lipica I uvrščamo po velikosti med največje slovenske kamnolome naravnega kamna.

Naravni kamen iz kamnoloma Lipica je svetlosiv s številnimi bolj ali manj ohranjenimi fosili. Po mineralni sestavi je skoraj v celoti iz kalcita. Struktura kamnine v zgornjih plasteh je bolj homogena, školjčni ostanki so enakomerno zdrobljeni in dajejo kamnini enakomerno zrnat videz. Ta kamen imenujemo LIPICA UNITO (ENOTNI). Pod temi plastmi leži rožasti lipiški apnenec ali LIPICA FIORITO (ROŽASTI). V njem so školjke bolj ohranjene. REPEN je kamnoseško ime za repenski apnenec. Je svetlosiv zgodnjekredni apnenec s fosilnimi ostanki pretežno rudistnih školjk. Razprostira se v pasu od Divače mimo Sežane in Vrhovelj do Repentabra.

V svojem proizvodnem programu obdelujemo kraški naravni kamen iz lastnih kamnolomov ter nešteto vrst marmorja in granita. Z najmodernejšo tehnologijo in ročnim delom izdelujemo: kamnite mize, klopi, vaze, portale, stebre, obrobe vodnjakov, spominska obeležja in nagrobnike ter opravljano restavratorska in obnovitvena dela. Kamen za zaključna dela v gradbeništvu in opremo: okenske police, stopnice, tlake, fasadne plošče, balkonske obrobe, bunjo, kuhinjske, kopalniške in gostinske pulte, izdelke po naročilu …

Več na www.marmorsezana.com


Zeleni Rastlinjak Rastlinjak prihodnosti

Učinkovit izkoristek sonca in vetra

Innovative WindCatcher Tower Optimal airflow maximizes photosynthesis Popolna zaščita pred insekti

Idealni pogoji za rast

Enostavno prekritje velikih površin

Primerno za vse klimatske pogoje

Zeleni Rastlinjak Rastlinjak prihodnosti

DUOL d.o.o. Kapalniška pot 2 1351 Brezovica Slovenija

+386 01 3601 400 www.duol.eu duol@duol.si


STIKI

Poslovni center

slovenskega paviljona Dnevne informacije o poslovnih priložnostih, partnerjih, poslovnih delegacijah in poslovnih srečanjih. Bojan Škoda,

Sandra Stermšek,

vodja poslovnega centra v slovenskem paviljonu

vodja komuniciranja

bojan.skoda@spiritslovenia.si Mobilni telefon: +386 (0)51 664 777

SPIRIT Slovenija, javna agencija Sekcija RS za EXPO Milano 2015 Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija Tel.: +386 (0)1 589 85 64 Mobilni telefon: +386 (0)51 658 714 Faks: +386 (0)1 589 85 60 sandra.stermsek@spiritslovenia.si

Splošne informacije

za poslovanje in naložbe v Sloveniji SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Dimičeva ulica 13 1000 Ljubljana Slovenija Tel.: +386 (0)1 589 85 50 Faks: +386 (0)1 589 85 60

Verovškova ulica 60 1000 Ljubljana Slovenija Tel.: +386 (0)1 589 18 70 Faks: +386 (0)1 589 18 77 info@spiritslovenia.si www.spiritslovenia.si

112

SLOVENIJA ▪ EXPO MILANO 2015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Kotnikova 5 1000 Ljubljana Slovenija Tel.: +386 (0)1 400 33 11 Faks: +386 (0)1 433 10 31 gp.mg@gov.si www.mgrt.gov.si

Slovenski državni holding Mala ulica 5 1000 Ljubljana Slovenija Tel.: +386 (0)1 300 91 13 Faks: +386 (0)1 300 91 00 info@sdh.si www.sdh.si


FELU MBA Master of Business Administration

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Naložba v znanje in razvoj perspektivnih strokovnjakov za poslovni vzpon

• MBA naziv vodilne poslovne šole v regiji bo pospešil vaš vstop v mednarodni poslovni prostor. • Vrhunski mednarodno uveljavljeni slovenski in tuji profesorji bodo z vami delili svoja znanja in izkušnje. • Povecali boste možnosti napredovanja na osebnem in poslovnem podrocju. • Ucinkovito boste širili poznanstva in kreirali mocno mednarodno poslovno mrežo. • Izpopolnili boste svoj osebni slog vodenja.

Zgodnja prijava do 30. septembra 2015! www.ef.uni-lj.si/mba


Poslovna publikacija Slovenija na EXPO Milano 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you