Page 1

i足 ntro Medisch informatieblad van het Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder

nr. 35

- juli - augustus - september 2012

Afzendadres: Sint-Franciskusziekenhuis, t.a.v. Dhr. Geboers, Pastoor Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolder.

Driemaandelijks tijdschrift Hasselt mail P509331

Inclusief jaarverslag

2011


intro Medisch informatieblad van het Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder

Forse groei vastgesteld in het aantal patiënten

nr. 35

juli - augustus - september 2012 Driemaandelijks

Zaterdag 30 juni 2012 | Sint-Franciskusziekenhuiseditie sinds 1925

Colofon Algemeen Sint-Franciskusziekenhuis Pastoor Paquaylaan 129 3550 Heusden-Zolder Medisch Centrum Beringen Hospitaalstraat 27 3582 Beringen Telefoon: 011 71 50 00 (algemeen) 011 71 55 55 (polikliniek) 011 71 56 00 (MCBeringen) fax: 011 71 50 01 website: www.sfz.be Algemeen directeur: Dr. Marc Geboers Medisch directeur: Dr. Luc Geutjens Redactieraad Hoofdredactie: Dr. Stijn Loonbeek Redactie: Dr. Luc Geutjens Dr. Nele Guion Dr. Marc Geboers Mevr. Diane Mombers V.U.: Dr. Luc Geutjens Hebben meegewerkt, Mevr. Kristien Elsen Mevr. An Davidts Mevr. Krista Bogaerts Mevr. Ann Vanheel Dhr. Bert Coenen Dhr. Jeroen Ruysen Dhr. Peter Brouwers Dhr. Dennis Lenaers Dhr. Roel Vandenbergh Dhr. Bert Appermans Foto’s Dhr. Kris Dexters, Mevr. Diane Mombers

2

intro juli 2012

2011: Heusden-Zolder. Vandaag werden de jaar­cijfers gepresenteerd van het Sint-Fran­cis­kus­ziekenhuis te Heusden-Zolder. Andermaal werd een forse groei vastgesteld in het aantal patiënten. Meer en meer inwoners van West-Limburg vinden hun weg naar het fraai gerenoveerde ziekenhuis in Berkenbos.


Fraaie nieuwbouw en renovaties

Tweede grootste werkgever in de regio

Zonnig Temp: 25° Mooie zomer op komst

Gratis editie

Sterk jaar Dr. Marc Geboers, algemeen directeur

Als voorbeeld kunnen we verwijzen naar de meer dan 900 bevallingen, een historisch record. Maar ook de opening van het nieuwe dagziekenhuis heeft heel wat patiënten de weg doen vinden naar HeusdenZolder voor een dagbehandeling. De opvang in een frisse, moderne omgeving met klantvriendelijk personeel, zal hier niet helemaal vreemd aan zijn. Ook op financieel vlak mag het ziekenhuis tevreden terugkijken op het afgelopen jaar.

Als werkgever maakt het ziekenhuis zijn rol als tweede grootste werkgever uit de regio helemaal waar. Ondanks de economische crisis en de alarmsignalen uit tal van andere sectoren, konden ook in 2011 weer meer mensen aan de slag in het ziekenhuis. Op dezelfde weg verdergaan, dat is onze krachtige belofte naar de toekomst.

Er blijft een royale marge om in de toekomst de bouwplannen en investe­ ringen uit te voeren. In deze tijden van financiële onzekerheid mag de pres­ tatie van het Sint-Franciskuszieken­huis zeker niet onderschat worden.

intro juli 2012

3


Leiderschap

Eén jaar nieuw directieteam

Het is geen sinecure om in de loop van één jaar een halve directie te vervangen. De positie van algemeen directeur, verpleegkundig en paramedisch directeur én financieel-administratief directeur werd in die periode overgedragen aan nieuwe krachten.

4

intro juli 2012


• Jeroen Ruyssen, als eigen product van het Sint-Franciskusziekenhuis, was al vertrouwd met het huis. Hij heeft zich snel in zijn nieuwe positie ingewerkt en straalt het nodige vertrouwen uit om het verpleegkundig en paramedisch departement verder uit te bouwen. Samen met zijn team van zorgmanagers, hoofdverpleegkundigen en stafmedewerkers zet hij het departement verder op poten. • Bert Coenen is nieuw in de ziekenhuissector maar kan terugvallen op een jarenlange ervaring in een andere sector van de Social Profit. Hij waakt zorgvuldig over de financiële gezondheid van het Sint-Franciskusziekenhuis en zorgt ervaar dat de administratieve diensten op wieltjes lopen. • Marc Geboers heeft zijn eerste jaar als algemeen directeur achter de rug. Hij raakt doordrongen van het Limburg-gevoel en neemt het ziekenhuis enthousiast op sleeptouw naar toekomstprojecten (NIAZ, bouw, capaciteitsuitbreiding,…). Samen met de andere directieleden, dr. Luc Geutjens, Kristien Elsen en Peter Brouwers, wordt een hecht team gevormd dat op een dynamische manier de koers voor het Sint-Franciskusziekenhuis uitzet.

intro juli 2012

5


Op weg naar NIAZ 2011 was het jaar van de voorbereiding op het accrediteringsbezoek door de auditoren van NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditering in de Zorg). De organisatie werd zorgvuldig onder de loep genomen met het oog op het schrijven van een Zelf Evaluatie Rapport (ZER). Met een brede vertegenwoordiging van de medewerkers werd een grondige analyse van het ziekenhuis doorgevoerd op basis van het aangeboden normenkader. Zowel de Raad van Bestuur, de artsen als de leidinggevenden dachten mee over de concrete invulling van elk van de honderden normelementen. Sterktes en verbeterpunten werden op die manier grondig onderbouwd.

6

intro juli 2012


Het ZER kon op waardering rekenen van de auditoren. Zij beslisten dan ook dat het ZER voldoende argumenten bevatte om over te gaan tot een accrediteringsbezoek. In de aanloop naar dit bezoek werd via weekacties, dienstbezoeken, veiligheidsrondes, sensibiliserende uiteenzettingen,‌ naar de audit toegewerkt. Het bezoek werd opgehangen aan twee concrete zorgtrajecten (heupfractuur en coloncarcinoma). Alle betrokkenen werkten meer dan enthousiast mee aan de voorbereiding. Ondertussen hebben we eind mei 2012 het auditbezoek doorgemaakt. De auditoren stelden aan het eind van hun bezoek hun eerste bevindingen voor: complimenten en verbeterpunten. Nu is het afwachten wat het finale verdict zal zijn. Maar we stellen vast dat het bezoek van het Nederlands accrediteringsinstituut een forse dynamiek op gang heeft gebracht die dit ziekenhuis voortstuwt naar een kwaliteitsvolle en patiÍntveilige toekomst.

intro juli 2012

7


Happy@work

Tevredenheidsmeting In 2011 werd in het Sint-Franciskusziekenhuis de vierde personeeltevredenheidsmeting gehouden. Op deze manier willen we de mening van zo veel mogelijk medewerkers betrekken in het beleid voor de volgende jaren. We merken dagelijks dat honderden medewerkers onze patiĂŤnten met veel enthousiasme en de beste zorgen omringen. Uit de meest recente bevraging blijkt dat hun algemene tevredenheid, loyaliteit en engagement zowel t.o.v. de vorige bevraging als t.o.v. de benchmark beduidend hoger liggen. Maar ook in een ziekenhuis vol gemotiveerde medewerkers blijven er werkpunten. Onze activiteitsgroei betekent vaak een hogere werkdruk en als groeiende organisatie moeten we zoeken naar manieren om onze werking en communicatie te verbeteren. Met de terugkoppeling op elke afdeling eind 2011 zijn er heel wat actiepunten geformuleerd en op verschillende niveaus binnen het ziekenhuis zijn er beleidsplannen. Actiepunten om de volgende maanden/jaren mee aan de slag te gaan, zodat ons personeel op een even gedreven manier onze patiĂŤnten kan blijven verzorgen!

8

intro juli 2012


Engagement

Loyaliteit

Algemene tevredenheid

intro juli 2012

9


Uitbreiding

Werken aan het ziekenhuis Al meerdere jaren staat ons ziekenhuis in de steigers. In 2011 werd binnen het project VIPA1 fase 1 van het nieuwe dagziekenhuis gerealiseerd. Dat zijn de patiëntenkamers van het chirurgisch- en inwendig dagziekenhuis. Fase 2 van het dagziekenhuis betreft een operatiezaal voor kleine ingrepen binnen de oppervlakte van het dagziekenhuis, gepland voor het eerste kwartaal van 2012. De uitbreiding van onze PAAZ-afdeling met een nieuw verpleeglokaal, isolatiekamers en therapieruimtes, werd gelijktijdig met fase 1 van het dagziekenhuis opgeleverd. Ook de uitbreiding van de technische dienst werd op dat moment in gebruik genomen. Verder vermelden we de nieuwe afdeling kind- en jeugdgeneeskunde en de afdeling IT. Met FOD-middelen werd de afdeling PAAZ verder uitgebreid met een prefabgebouw met 15 bedden. De renovatie van de bestaande verpleegafdelingen staat nu op het programma. Om de hinder voor de patiënten tot een minimum te beperken en om de timing zo strikt mogelijk te houden, hebben we voor volgende werkwijze gekozen: elke afdeling die gerenoveerd wordt, brengen we tijdelijk onder in een ‘wisselafdeling’ op de derde verdieping van de A-blok. Eerst aan de beurt is de oude afdeling geriatrie 2 om te renoveren tot inwendige geneeskunde 1. Tegen eind 2013 zouden alle verbouwingen voltooid moeten zijn.

10

intro juli 2012


intro juli 2012

11


Zorg in beweging

JIT-procedure In het nieuwe dagziekenhuis zijn er op organisatorisch vlak twee belangrijke wijzigingen. Het cascadesysteem of het racetrackmodel en de JIT-procedure. De JIT-procedure staat voor just-in-time. Hiermee trachten we de patiënt niet te vroeg naar het dagziekenhuis te laten komen alvorens hij geopereerd wordt. Na enkele testmaanden zijn we tot een optimaal uur gekomen. Dit is 1u15 voor de “insnijtijd”. Binnen deze tijdspanne wordt de patiënt onthaald, zijn administratieve gegevens gecontroleerd en eventueel aangepast en naar de wachtzaal van het dagziekenhuis begeleid. Na ongeveer 10 minuten neemt de verpleegkundige de anamnese van de patiënt af en gaat het verder naar de voorbereidingsruimte van het dagziekenhuis. Van hieruit vertrekt de patiënt naar de operatiezaal.

12

intro juli 2012


intro juli 2012

13


Nieuwe bufferafdeling In 2011 vonden 22.082 patiĂŤnten hun weg naar de spoedgevallendienst; hiervan werd 30% opgenomen in het beddenhuis. Statistisch interessant, maar de sterk stijgende cijfers hebben ook hun effect op de werkvloer. Niet alleen het beddenhuis raakt in zijn totaliteit verzadigd, ook op de spoedgevallendienst wordt de fysieke en/of bestaffingscapaciteit overschreden.

14

intro juli 2012


Het zogenaamde access block, de drempel om patiënten op een redelijke tijdspanne toegang te verstrekken tot een zieken­ huisbed, is een essentiële factor in de overbevolking van onze spoedgevallendienst. Daar waar triage zich voornamelijk richt op de instroom van patiënten, spitst de nieuwe bufferafdeling zich eerder toe op de uitstroom. Deze nieuwe afdeling bevindt zich aansluitend aan de spoedgevallendienst en geeft ruimte aan 10 individuele patiëntenkamers met verblijfsbedden. De afdeling wordt in de initiële fase geopend tussen 12 en 20 uur en heeft vooral invloed op de postdiagnostische wachttijd van patiënten op de spoedgevallendienst. Patiënten moesten in het verleden vaak uren in een acute box wachten op een ziekenhuisbed. Nu kunnen zij vervroegd de spoedgevallendienst verlaten en op een meer kwaliteitsvolle manier de transfert naar de definitieve afdeling afwachten. Resultaat is een efficiëntere doorstroom naar het beddenhuis en een beter gebruik van acute behandelruimtes. Evaluatie van het project in augustus zal ons meer leren over de eventuele troeven die deze afdeling in de toekomst voor de spoedgevallendienst heeft.

intro juli 2012

15


Ketenpartners

Samenwerking PAAZ & Anatomopathologie Door de oprichting van twee associaties wordt de samenwerking binnen de in 2008 afgesloten kaderovereenkomst met het Jessaziekenhuis verder geformaliseerd. Vanaf 1 juli 2011 werd het laboratorium anatomopathologie van dr. Jacques Vanwing geïntegreerd in het laboratorium anatomopathologie van het Jessaziekenhuis, zelf ontstaan uit de samensmelting van de laboratoria van het Virga Jesse­­ziekenhuis en het Salvator-Sint-Ursulaziekenhuis. De anatomopathologen vormen één artsenassociatie waardoor de continuïteit van dienstverlening verzekerd is voor de ziekenhuizen van Hasselt, Heusden-Zolder en Diest. Door de schaalvoordelen zal niet alleen aan alle huidige en toekomstige kwaliteitseisen kunnen voldaan worden, maar wordt verdere specialisatie mogelijk door artsen die zich bijkomend bekwamen in de verschillende interessegebieden. Ten slotte wordt er gewerkt in een volledig vernieuwde infrastructuur, die voldoet aan alle architectonische en functionele vereisten.

16

intro juli 2012


Vanuit het Jessaziekenhuis werd na het vertrek van twee psychiaters gevraagd dat het Sint-Franciskusziekenhuis in eerste instantie zou instaan voor de continuïteit van zorg in de PAAZ-afdeling. Om een verdere integratie en afstemming van de psychiatrische zorg in beide acute ziekenhuizen te bevorderen werd ook voor deze samenwerking een associatie van ziekenhuisdiensten opgericht. Binnen deze associatie zal op korte termijn gezocht worden naar stafuitbreiding zodat het zorgaanbod in de PAAZ-afdelingen van beide ziekenhuizen niet alleen kan behouden, maar waar nodig ook uitgebreid worden. Deze sterk uitgebouwde psychiatrische diensten in beide acute ziekenhuizen zullen een belangrijke plaats innemen in de globale psychiatrische dienstverlening in Midden en West-Limburg binnen de initiatieven rond ‘vermaatschappelijking’ van de psychiatrische zorg­verlening in het kader van artikel 107.

intro juli 2012

17


Projecten voor de p

De geriatrische patiënt in kijker Dede geriatrische patiënt in de kijker

Week van de Bejaarden, Moeder- en Vaderdag, verjaardagen, Kerstmis en Nieuwjaar wordt op de afdelingen geriatrie meer dan op de andere afdelingen in de kijker gezet. Het is namelijk een opdracht van overheidswege om socio-culturele activiteiten te organiseren binnen het dienstgebeuren. De aandacht die de ergotherapeuten, en animatiedeskundige hieraan schenken wordt dan ook enorm geapprecieerd door de patiënten. Vaak zijn dit momenten van afleiding, doorbreken van de eenzaamheid, extra aandacht en komt dit de eigenwaarde van de patiënt ten goede. Het voorbije jaar schonken we ook extra aandacht aan de maaltijdbeleving. In dit kader vonden er activiteiten plaats waar de maaltijd centraal stond. Ook voor de specifieke doelgroep - mensen met slikproblemen - werd er een degustatie georganiseerd.

18

intro juli 2012


patiënt

Identificatiebandjes Patiënten die opgenomen worden krijgen een polsbandje met een anonieme identiteitsklever waarop een barcode staat. Met de introductie van de polsbandjes streven we naar: • Herkenbaarheid van de patiënten. • Veiligheid (identificatie verwarde patiënten, herkennen niet-geautoriseerde personen binnen het ziekenhuis, vermijden foute identificatie door inlezen patiëntenklever…) • Multipele toepassingen van inscannen polsband voor onderzoeken, ingrepen, … Tijdens een recente audit hadden 84.4% van de opgenomen patiënten een polsbandje aan. In het kader van patiëntveiligheid streven we naar 100%. Valpreventie Sedert enkele jaren kan elke verpleegkundige anoniem een valincident ingeven in Infoland. Driemaandelijks worden de resultaten globaal geprojecteerd tijdens de hoofdverpleegkundigenvergadering. Verder worden onze cijfers doorgegeven aan externe partners, waarbij we ons kunnen situeren binnen een benchmark van een 30-tal ziekenhuizen. Elk jaar krijgen de afdelingen de mogelijkheid om extra materiaal aan te kopen ter preventie van valincidenten (bv. trappelzak, fixatiemateriaal…) Ten slotte is er een project op geriatrie 1 rond fixatie-arme valpreventie. Ten opzichte van het totaal aantal ligdagen ziekenhuisbreed, scoren we 0.2% valincidenten (0.4% voor de benchmark).

intro juli 2012

19


Levenslang leren

Opleidingen

Opleiding is in het Sint-Franciskusziekenhuis sinds jaar en dag een erg belangrijk gegeven. Nieuwe technologieÍn, evoluties in de samenleving, ‌ zorgen ervoor dat levenslang leren binnen onze sector een must is. Zowel op het vlak van technische kennis als van competenties en attitudes zijn regelmatige vormingen noodzakelijk.

20

intro juli 2012


In 2011 werden er meer dan 15.000 uren formele vorming gegeven. Veel aandacht ging door de invoering van een aantal nieuwe systemen naar IT-opleidingen (Outlook, Sharepoint, XeroX-printers, …). Spoedgevallen, onthaal en PAAZ-dienst namen samen deel aan praktische opleidingssessies in het kader van omgaan met steeds toenemende agressie op deze diensten. De oudere patiënt kwam uitgebreid aan bod in de opleidingen ‘vandaag stilstaan bij morgen’. Binnen het verpleegkundig departement werden de opleidingen handhygiëne, inhalatietherapie en gebruik van de nieuwe glucosemeters druk bezocht. Rond ‘welzijn op het werk’ startte opnieuw een ziekenhuisbrede opleiding rond rugsparend werken. Ruim 92% van onze medewerkers volgden in 2011 minimaal één opleiding. Elke medewerker volgde gemiddeld 24 uur opleiding op jaarbasis. Op deze manier blijven we ervoor zorgen dat ons team klaar is om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

intro juli 2012

21


Bedankt, collega’s!

Met meer dan 850 medewerkers is het Sint-Franciskusziekenhuis de tweede grootste werkgever in Heusden-Zolder. Om de collegialiteit te stimuleren, en vooral uit waardering voor de dagelijkse inzet, zijn er verschillende grotere en kleinere attenties.

22

intro juli 2012


De verjaardag van Florence Nightingale op 12 mei is voor ons dé Dag van de Ziekenhuismedewerker, waarin iedereen bij een hapje en drankje een gepast cadeautje krijgt. Dit jaar werd het een fietscomputertje op zonne-energie. Ook dit jaar werd het ECR-gebouw op zaterdagavond omgetoverd tot de place-to-be voor alle collega’s… én hun partners. Het personeelsfeest is een jaarlijkse traditie en synoniem geworden voor een supergezellige en toffe avond. Met een verjaardagskaartje, interne opendeurdagen, kinderopvang tijdens de zomervakantie, dagelijkse verzorgde maaltijden, eindejaarscadeau… wil het Sint-Franciskusziekenhuis iedere medewerker een hart onder de riem steken.

intro juli 2012

23


Beleid & strategie

Rookvrij ziekenhuis Op 1 januari 2011 nam het SFZ als goed voornemen het initiatief om zich te ontpoppen als “Rookvrij Ziekenhuis”. Wie zichzelf als speler in de gezondheidszorg ernstig wil nemen, dient zeker op dat vlak een aantal preventieve maatregelen te nemen. Een groep enthousiaste medewerkers, zéér multidisciplinair samengesteld, nam de handschoen op om dit goede voornemen te realiseren. De werkgroep telt verpleegkundigen, psychologen, artsen, stafmedewerkers, secretariaats­ medewerkers, directieleden,… Samen werd een aantal initiatieven ontplooid om te komen tot een rookvrij ziekenhuis. Hét grote doel: roken in en rond het ziekenhuis volledig te bannen. Dat hierbij tegen heel wat oude gewoontes moet worden opgebokst, maakt de uitdaging alleen maar groter. De werkgroep kan al een aantal mooie resultaten voorleggen. Zo wordt de rol van de tabacoloog in de eigen organisatie nadrukkelijker gepromoot, zoals door een aanbod voor de medewerkers die wensen te stoppen met roken. Het roken in en rond het ziekenhuis wordt teruggedrongen tot de rookruimte aan de bezoekerscafetaria, een rookruimte die voldoet aan de wettelijke normeringen. Er is een rookvrije zone rond het ziekenhuis afgebakend en een rookruimte voor bezoekers en personeel werd net buiten deze zone geplaatst. De verkoop van rookproducten in het ziekenhuis werd definitief gestopt. Op de Werelddag zonder Tabak krijgen de medewerkers de kans hun longleeftijd te testen of kunnen ze hun foto zien evolueren al naargelang ze wel of niet roken.

24

intro juli 2012


Patiëntveiligheid Onze ziekenhuismedewerkers stellen dagelijks alles in het werk voor een kwaliteitsvolle en veilige zorg. Om het verblijf in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te maken en op systematische wijze het welzijn van de patiënt te bevorderen, zijn wij voortdurend op zoek naar verbeterprojecten, nieuwe methoden en toepassingen in de zorg rond de patiënt. Hiervoor gebruiken we een aantal tools zoals interne en externe audits, prisma-analyses, signalen vanuit de ombudsdienst en ons incidentsmeldingsysteem ‘Infoland’. Een concreet verbeterproject is de aandacht voor de wachttijden. De dienst onthaal heeft zijn aanmeldingssysteem geoptimaliseerd en test de nieuwe uitvoering verder uit. Ook op de dienst spoedgevallen is de wachtzaal volledig verbouwd voor een efficiëntere patiëntenopvang.

intro juli 2012

25


Alles kan beter!

Beter met NIAZ

Het auditbezoek van NIAZ in mei 2012 zal al dan niet resulteren in een accreditering. In ieder geval zal de rapportage van de auditoren de basis vormen voor een aantal verbeterpunten. Deze verbeterpunten, op heel concrete domeinen, zullen ook te maken hebben met de manier waarop onze organisatie werkt en gestructureerd is.

26

intro juli 2012


Zo zal er met de medische raad moeten gekeken worden op welke manier de interactie tussen management en artsen kan verbeterd worden met het oog op de verdere uitbouw van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Ook zal het management de nodige keuzes moeten maken over de manier waarop de kritische processen nog beter kunnen opgevolgd worden. Als de verslaggeving van NIAZ het ziekenhuis deze verbeterpunten aanreikt in het eindverslag, zal dit voor de organisatie een rijk aanbod aan toekomstige projecten met zich meebrengen. De beleidsplannen van de verschillende departementen en diensten zullen gestoffeerd worden door deze analyse. Op die manier kunnen we dan samen verder bouwen aan een kwaliteitsvol en veilig ziekenhuis

intro juli 2012

27


Denk eens na over je toekomst‌ Het laatste zorgstrategisch plan van het Sint-Franciskusziekenhuis dateert van 2005. Het vormde destijds de belangrijke basis voor de VIPA-bouwprojecten waar we vandaag nog mee bezig zijn. Maar ondertussen is er veel veranderd in en rond het ziekenhuis. Onze sector is voortdurend onderhevig aan verandering. En dus moeten we als management ook eens nadenken over de toekomst. Waar willen we in de toekomst met ons ziekenhuis naartoe? Een brede input van inzichten (directie, Raad van Bestuur, artsen, leidinggevenden en alle betrokkenen), samen met het eindverslag van NIAZ, moeten de basis vormen om onze toekomst uit te tekenen. Als klein maar onafhankelijk ziekenhuis binnen een nauwe samenwerking met de Hasseltse ziekenhuizen, dienen we onze positie heel duidelijk te omschrijven. Dat geeft dan een helder beeld aan onze medewerkers en artsen, maar ook aan de omgeving (huisartsen, andere zorginstellingen, overheid) waar we voor staan en wat we willen bereiken in de toekomst. Deze oefening werd opgestart in de eerste helft van 2012 en zal verder uitgediept worden in de loop van het jaar. Samen met de resultaten van NIAZ zullen de conclusies van deze strategische denkoefening de basis moeten vormen van onze beleidsplannen voor 2013. Het overleg met een heel brede groep van medewerkers binnen het Sint-Franciskusziekenhuis moet ervoor zorgen dat deze visie op de toekomst heel breed gedragen is. Laten we samen het volle pond geven in de komende 10 jaar om onze plaats in de zorgsector in Limburg uit te bouwen.

28

intro juli 2012


Kijk eens naar je verleden‌ Het is goed om af en toe ook eens om te kijken. Om te zien waar je wortels als organisatie liggen. Welk parcours je tot op vandaag hebt afgelegd. Want het verleden is de basis voor de toekomst. Voor een organisatie die bestaat sinds 1925 en met een hele specifieke functie in een heel specifieke omgeving is ontstaan, is het dan ook goed om die geschiedenis vast te leggen. Om die reden heeft het management samen met de Raad van Bestuur de opdracht gegeven aan dhr. Luc Cops, journalist, om de geschiedenis van het SintFranciskusziekenhuis neer te schrijven. Ook de band met het Sint-Annaziekenhuis in Beringen zal in dit boekwerk uitgebreid aan bod komen. De beginfase van dit project is het opzoeken en beluisteren van de bronnen. Hiervoor werden in het voorjaar 2012 enkele luistersessies georganiseerd waar gepensioneerde werknemers, al wat rijpere werknemers en een oudere generatie huisartsen hun verhalen komen vertellen aan dhr. Cops. Aangevuld met een hele reeks persoonlijke getuigenissen moet dit een levendig beeld schetsen van de rijke historiek van het ziekenhuis. Hopelijk kunnen we begin 2013 ook anderen laten delen in deze historiek en de talloze verhalen die verbonden zijn aan de uitbouw van de gezondheidszorg in een migrantenomgeving, in de schaduw van de mijn.

intro juli 2012

29


Meer capaciteit in het Sint-Franciskusziekenhuis

In de toekomst wil het Sint-Franciskusziekenhuis meer ruimte creĂŤren om de groeiende stroom aan patiĂŤnten op een goede manier op te vangen. Gezien het ziekenhuis op dit ogenblik zeer performant is (wat blijkt uit de hoge bezettingsgraad, het hogere aantal verantwoorde dan erkende bedden en de ligduur die korter is dan het nationale gemiddelde) kunnen we niet alle heil verwachten van verdere toename van efficiĂŤntie.

30

intro juli 2012


In overleg met de Raad van Bestuur en de Medische Raad wordt resoluut gekozen om de capaciteit verder uit te bouwen. We willen dit realiseren door in 2012 24 extra bedden toe te voegen aan het contingent erkende bedden. In 2013 zal een deel van deze bedden operationeel zijn, aansluitend aan de spoedafdeling, als buffercapaciteit. Ook op de bestaande afdelingen zal hier en daar wat extra capaciteit voorzien worden. Maar in 2014 zullen deze bijkomende bedden samengebracht worden in een nieuwe verblijfsafdeling. Op naar een betere beheersing van de patiĂŤntenstromen!

intro juli 2012

31


Memisa: Ziekenhuis voor ziekenhuis

Intro 35 , jaarverslag 2011  

medisch tijdschrift, inclusief jaarverslag 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you