Page 1

Kerncijfers

2010

1

kerncijfers 2011


parameters gevisualiseerd in onderstaande grafiek. Na de sterke groeiperiode 2007-2009 daalt het aantal patiënten dat gebruik heeft gema dagziekenhuis voor het eerst lichtjes in 2010. Het aantal mensen dat naar onze spoeda blijft toenemen en bereikte bijna 21.000 patiënten in 2010.

ACTIVITEITEN 20.000

25.000

15.000

20.000

10.000

15.000

Activiteiten

10.000

5.000

De toename van de activiteiten in het Sint-Franciskusziekenhuis wordt voor 5.000 een aantal belangrijke parameters gevisualiseerd in de grafiek hiernaast. Na de sterke groeiperiode 2007-2009 daalt het aantal patiënten dat gebruik 0   0   heeft gemaakt van het dagziekenhuis voor het eerst lichtjes in 2010. Het 2006   2007   2008   2009   aantal mensen dat naar onze spoedafdeling komt, blijft toenemen en bereikte 2010   bijna 21.000 patiënten in 2010.

Klassieke opnames  

Forfaits dagziekenhuis  

Spoedgevallen

Ingrepen OK  

2006

2007

2008

2009

2010

Klassieke opnames  

Forfaits dagziekenhuis  

Spoedgevallen

Ingrepen OK  

1.1. Aantal opgenomen patiënten

Aantal opgenomen patiënten

1.1. Aantal opgenomen patiënten Heelkunde Geneeskunde Kinder- en Jeugdgeneeskunde Kraamafdeling Neonatale Geriatrie PAAZ Intensieve Zorgen Totaal

2006 3.420 2.188 598 943 34 972 587 308 9.050

2007 3.306 2.434 684 961 39 744 607 354 9.129

Aantal opnames Heelkunde Geneeskunde Kinder- en Jeugdgeneeskunde Kraamafdeling Neonatale 2008 2009 Geriatrie 3.358 3.479 PAAZ Intensieve Zorgen 2.561 2.458 Totaal

2006 3.420 2.188 598 943 34 2010 972 3.717 587 308 2.661 9.050

2007 2008 3.306 3.358 2.434 2.458 684 708 961 1.032 39 32 %'09-'10 744 836 6,8% 607 666 354 3,9% 413 9.129 9.503

708 851 877 3,1% 1.032 1.034 1.089 5,3% Het aantal opnames in klassieke hospitalisatie groeit met 6,0 % in 2010. Met uitzonderi intensieve zorgen, is er een toename op elke afdeling, maar vooral de diensten heelkun 32 39 39 0,0% en de PAAZ kennen een sterke groei. De operationele opening van 15 bijkomende bed 836 881 5,8% vanaf 22 juni 2009 ligt 833 aan de basis van deze laatste activiteitsgroei. 666 770 917 19,1% 413 425 410 -3,5% 9.503 9.992 10.591 6,0%

Het aantal opnames in klassieke hospitalisatie groeit met 6,0 % in 2010. Met uitzondering van intensieve zorgen, is er een toename op elke afdeling, maar vooral de diensten heelkunde, geriatrie de PAAZ kennen een sterke De operationele Het aantal opnames in klassieke hospitalisatie groeitenmet 6,0 % in 2010. Met groei. uitzondering van opening van 15 bijkomende bedden op PAAZ vanaf 22 juni 2009 ligt aan de basis van deze laatste activiteitsgroei. intensieve zorgen, is er een toename op elke afdeling, maar vooral de diensten heelkunde, geriatrie

en de PAAZ kennen een sterke groei. De operationele opening van 15 bijkomende bedden op PAAZ vanaf 22 juni 2009 ligt aan de basis van deze laatste activiteitsgroei. Aantal verpleegdagen

1.2. Aantal verpleegdagen

Heelkunde Geneeskunde Kinder- en Jeugdgeneeskunde Kraamafdeling Neonatale Geriatrie PAAZ Intensieve Zorgen Totaal

2006 15.376 13.031 1.818 4.301 316 17.937 9.225 2.524 64.528

2007 14.675 13.000 1.951 4.449 366 17.742 9.122 2.444 63.749

2008 15.008 13.463 1.932 4.744 282 17.835 8.995 2.245 64.504

2009 15.354 13.606 2.223 4.631 308 18.016 10.400 2.235 66.773

2010 16.003 13.351 2.465 4.938 318 19.415 12.770 2.177 71.437

%'09-'10 4,2% -1,9% 10,9% 6,6% 3,2% 7,8% 22,8% -2,6% 7,0%

Het verpleegdagen in klassieke hospitalisatie vertoont een7,0% stijging met 7,0% metwordt een Het aantal aantal verpleegdagen in klassieke hospitalisatie vertoont een stijging met in vergelijking met in hetvergelijking jaar 2009. In 2010 het jaar 2009. 2010 wordt80%, eenmet bezetting behaald piekmomenten van gemiddeld 80%,het met evenwel belangrijke bezetting behaaldInvan gemiddeld enkele belangrijke doorheen jaar. De ligduur is lichtjes toegenomen en piekmomenten doorheen het6,59 jaar. De in ligduur bedraagt 6,65 dagen in 2010 (t.o.v. dagen 2009). is lichtjes toegenomen en bedraagt 6,65 dagen in 2010 (t.o.v. 6,59 dagen in 2009). 1.3. Activiteit dagziekenhuis

2

Aantal forfaits

kerncijfers 2011

2006 8.757

2007 10.624

2009 3.479 2.561 851 1.034 39 833 770 425 9.992

2008 15.605

2009 18.222

2010 17.646

Het aantal dagziekenhuisforfaits is gedaald met 3,2%. Zonder de miniforfaits is het aantal gelijk aan

%'09-'10 -3,2%


piekmomenten doorheen het jaar. De ligduur is lichtjes toegenomen en bedraagt 6,65 dagen in 2010 Totaal 64.528 63.749 64.504 66.773 71.437 7,0% Intensieve Zorgenin 2009). 2.524 2.444 2.245 2.235 2.177 -2,6% (t.o.v. 6,59 dagen Totaal 64.528 63.749 64.504 66.773 71.437 7,0% Het aantal verpleegdagen in klassieke hospitalisatie vertoont een stijging met 7,0% in vergelijking met 1.3. Activiteit dagziekenhuis het jaar 2009. In 2010 wordt een bezetting behaald van gemiddeld 80%, met evenwel belangrijke Het aantal verpleegdagen in klassieke hospitalisatie vertoont een stijging met 7,0% in vergelijking met piekmomenten doorheen het jaar. De ligduur is lichtjes toegenomen en bedraagt 6,65 dagen in 2010 het jaar 2009. In 2010 wordt een bezetting gemiddeld2008 80%, met evenwel 2006behaald van 2007 2009 belangrijke 2010 %'09-'10 (t.o.v. 6,59 dagen in 2009). piekmomenten doorheen het jaar. De ligduur is lichtjes toegenomen en bedraagt 6,65 dagen17.646 in 2010 Aantal forfaits 8.757 10.624 15.605 18.222 -3,2% Activiteit dagziekenhuis (t.o.v. 6,59 dagen in 2009). 1.3. Activiteit dagziekenhuis Het aantal dagziekenhuisforfaits is gedaald met 3,2%. Zonder de miniforfaits is het aantal gelijk aan 1.3. Activiteit dagziekenhuis 9.330, hetgeen een stijging vertegenwoordigt 2006 van 5%. 2007 2008 2009 2010 %'09-'10 Aantal forfaits 8.757 10.624 15.605 18.222 17.646 -3,2% 2006 2007 2008 2009 2010 %'09-'10 1.4. Herkomst van de opgenomen patiënten Aantal forfaits 10.624 15.605 18.222 17.646 -3,2% Het dagziekenhuisforfaits is gedaald met8.757 3,2%. Zonder de miniforfaits aantal gelijk is aan 9.330, dit vertegenwoordigt een Hetaantal aantal dagziekenhuisforfaits is gedaald met 3,2%. Zonder isdehetminiforfaits het aantal gelijk aan Onderstaande tabel geeft een beeld van de regionale verdeling van het aantal patiënten dat in stijging 5%. 9.330,van hetgeen een stijging vertegenwoordigt van 5%. Het aantalhospitalisatie dagziekenhuisforfaits is gedaald 3,2%.5Zonder de miniforfaits is het gelijk klassieke werd opgenomen demet voorbije jaar. Over deze periode zienaantal we voor elkaan van 9.330,gemeentes hetgeen een stijging vertegenwoordigt van 5%. In 2010 is de procentuele daling van 2009 in deze een stijging van het aantal patiënten. 1.4. Herkomst van de opgenomen patiënten Heusden-Zolder terug omgezet in een even grote stijging. Het absoluut aantal opnames vanuit Herkomst van de patiënten 1.4. Herkomst van de opgenomen opgenomen patiënten Heusden-Zolder stijgt eveneens met ongeveer 300 patiënten. Onderstaande tabel geeft een beeld van de regionale verdeling van het aantal patiënten dat in klassieke hospitalisatie werd opgenomen de voorbije 5 jaar. Over deze periode zien we voor elk van Onderstaande tabel geeft een beeld van de regionale verdeling van het aantal patiënten dat in gemeente: Aantal patiënten uit gemeente: Procentueel deze gemeentes een stijging van het aantal patiënten. In 2010 is de procentuele dalingaandeel van 2009 in klassieke hospitalisatie werd opgenomen de voorbije 5 jaar. Over deze periode zien we voor elk van 2006in een 2007 2008stijging. 2009Het absoluut 2010 2006 opnames 2007 vanuit 2008 2009 2010 Heusden-Zolder terug omgezet even grote aantal deze gemeentes een stijging van het aantal patiënten. In 2010 is de procentuele daling van 2009 in Heusden-Zolder stijgt eveneens met ongeveer 300 patiënten. 29% opnames 28% vanuit 30% 28% 30% Heusden-Zolderterug omgezet 2.604in een 2.529 2.836stijging. 2.844Het absoluut 3.141 Heusden-Zolder even grote aantal 15% 15% 15% 15% 14% Koersel 1.373met1.405 1.398 1.515 1.453 Heusden-Zolder stijgt eveneens ongeveer 300 patiënten. Aantal patiënten uit gemeente: Procentueel aandeel gemeente: 14% 14% 14% 15% 14% Houthalen-Helchteren 1.298 1.314 1.352 1.455 1.500 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 6% 6% aandeel 6% gemeente: 6% 6% patiënten uit gemeente: Procentueel Beringen 516Aantal593 578 592 652 29% 28% 30% 28% 30% Heusden-Zolder 2.604 2.529 2.836 2.844 3.141 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 6% 6% 6% 6% 6% Beverlo 587 541 564 647 650 15% 15% 15% 15% 14% Koersel 1.373 1.453 29% 28% 30% 28% 30% 6% 5% 5% 5% 5% Heusden-Zolder 2.604 2.529 2.836 2.844 3.141 Leopoldsburg 504 1.405 468 1.398 510 1.515 509 535 14% 14% 14% 15% 14% Houthalen-Helchteren 1.298 1.314 1.352 1.455 1.500 15% 15% 15% 15% 14% 3% 4% 4% 4% 4% Koersel 1.373 1.453 Paal 309 1.405 373 1.398 339 1.515 407 472 6% 6% 6% 6% 6% Beringen 516 593 578 592 652 14% 14% 14% 15% 14% 4% 3% 3% 3% 3% Houthalen-Helchteren 1.298 1.500 Lummen 344 1.314 286 1.352 308 1.455 338 353 6% 6% 6% 6% 6% Beverlo 587 541 564 647 650 6% 6% 6% 6% 6% 3% 2% 2% 2% 2% Beringen 516 593 578 592 652 Heppen 238 214 231 220 249 6% 5% 5% 5% 5% Leopoldsburg 504 468 510 509 535 6% 6% 6% 6% 6% 2% 2% 2% 2% 2% Beverlo 587 541 564 647 650 Zonhoven 181 191 205 199 208 3% 4% 4% 4% 4% Paal 309 373 339 407 472 6% 5% 5% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% Leopoldsburg 504 468 510 509 535 Ham 142 154 151 178 249 4% 3% 3% 3% 3% Lummen 344 286 308 338 353 3% 4% 4% 4% 4% Andere 954 1.061 1.129 11% 12% 11% 11% 11% Paal 309 373 1.031 339 1.088 407 472 3% 2% 2% 2% 2% Heppen 238 214 231 220 249 4% 3% 3% 3% 3% Totaal Lummen 344 286 308 338 353 9.050 9.129 9.503 9.992 10.591 100% 100% 100% 100% 100% 2% 2% 2% 2% 2% Zonhoven 181 191 205 199 208 3% 2% 2% 2% 2% Heppen 238 214 231 220 249 Bovenstaande tabel geeft een beeld van de regionale verdeling van het aantal patiënten dat in klassieke hospitalisatie werd 2% 2% 2% 2% 2% Ham 142 154 151 178 249 1.5. Aantal bevallingen 2% 2% 2% 2% 2% Zonhoven 181 periode 191 205 199 208 opgenomen zien we voor elk1.088 van deze gemeentes stijging 12% van het aantal patiënten. In 2010 Andere de voorbije 5 jaar. Over deze 954 1.061 1.031 1.129 een 11% 11% 11% 11% 2% 2% 2% 2% 154 terug151 isHam de procentuele daling van 2009 in 142 Heusden-Zolder omgezet 178 in een even 249 grote stijging. Het absoluut aantal opnames vanuit 2% Totaal 9.050 9.129 9.503 9.992 10.591 100% 100% 100% 2006 2007 2008 2010100% Andere 954 1.061 1.031 1.088 1.129 11% 2009 12% 100% 11% 11%%'09-'10 11% Heusden-Zolder stijgt eveneens met ongeveer 300 patiënten. Totaal Aantal bevallingen 769 842 100% 851 5,3% 9.050 9.129 9.503 762 9.992 10.591 100% 100%896100% 100% 1.5. Aantal bevallingen Aantal bevallingen Het Aantal aantal bevallingen 1.5. bevallingen stijgt opnieuw fors met 5,3% en bereikt hiermee bijna de kaap van 900 bevallingen. 2006 2007 2008 2009 2010

Aantal bevallingen

896 2010

5,3% %'09-'10

Aantal bevallingen 769 762 842 851 896 Het aantal bevallingen stijgt opnieuw fors met 5,3% en bereikt hiermee bijna de kaap van 900 bevallingen. Hetaantal aantal bevallingen stijgt opnieuw 5,3%hiermee en bereikt hiermee de kaap van 900 Het bevallingen stijgt opnieuw fors met fors 5,3% met en bereikt bijna de kaap vanbijna 900 bevallingen. bevallingen. 1.6. Aantal spoedgevallen Aantal spoedgevallen

5,3%

Ambulant Gehospitaliseerd Totaal Aantal MUG-ritten

769 2006

762 2007

842 2008

851 2009

%'09-'10

2006 11.132 5.104 16.236

2007 12.051 5.363 17.414

2008 13.339 5.626 18.965

2009 14.346 6.079 20.425

2010 14.668 6.190 20.858

%'09-'10 2,2% 1,8% 2,1%

874

976

918

976

909

-7%

Het aantal spoedgevallen neemt toe met 2%, deze waarbij stijging evenredig verdeeld is over de ambulante Hettotaal totaal aantal spoedgevallen neemt toewaarbij met 2%, deze stijging evenredig verdeelden is opgenomen over patiënten. Het aantal MUG-ritten daalt echter met 7% ten opzichte van het jaar voordien. de ambulante en opgenomen patiënten. Het aantal MUG-ritten daalt echter met 7% ten opzichte van

het jaar voordien.

1.7. Aantal chirurgische ingrepen

kerncijfers 2011

3


2006 2007 2008 2009 2010 %'09-'10 Totaal 16.236 17.414 18.965 20.425 20.858 2,1% Aantal MUG-ritten 874 976 918 976 909 -7% Ambulant 11.132 12.051 13.339 14.346 14.668 2,2% Gehospitaliseerd 5.104 5.363 5.626 6.079 verdeeld 6.190 1,8% Het totaal aantal spoedgevallen neemt toe met 2%, waarbij deze stijging evenredig is over Aantal MUG-ritten 874 976 918 976 909 -7% de ambulante en opgenomen patiĂŤnten. Het aantal MUG-ritten daalt echter met 7% ten opzichte van Totaal 16.236 17.414 18.965 20.425 20.858 2,1% het jaar voordien. Het totaal aantal spoedgevallen neemt toe met 2%, waarbij deze stijging evenredig verdeeld is over de ambulante en opgenomen patiĂŤnten. Het aantal MUG-ritten daalt 7% ten opzichte Aantal MUG-ritten 874 976 918echter met976 909 van -7% Aantal chirurgische ingrepen 1.7. Aantal chirurgische ingrepen het jaar voordien. Het totaal aantal spoedgevallen neemt toe met 2%, waarbij deze stijging evenredig verdeeld is over 2006 2008echter met 2009 2010van %'09-'10 1.7.ambulante Aantal chirurgische ingrepen de en opgenomen patiĂŤnten. Het aantal 2007 MUG-ritten daalt 7% ten opzichte Algemene narcose 6.869 7.207 7.671 8.176 8.159 0% het jaar voordien. 2006 2007 2008 2009 2010 %'09-'10 Lokale ingrepen 1.545 1.611 872 875 1.760 101% 1.7. Aantal narcose chirurgische ingrepen Algemene 6.869 7.207 7.671 8.176 8.159 0% Totaal 8.414 8.818 8.543 9.051 9.919 10% Lokale ingrepen 1.545 1.611 872 875 1.760 101% Het ingrepen onderonder algemene narcose blijft ongeveer gelijk, terwijl het aantal lokale ingrepen is verdubbeld in vergelijking met 2006 2007 2008 2009 2010 Hetaantal aantal ingrepen algemene narcose blijft ongeveer gelijk, terwijl het aantal lokale ingrepen is%'09-'10 Totaal 8.414 8.818 9.051 9.919 10% vorig jaar. In totaliteit is er een toename met 10% van het aantal ingrepen die in8.543 de 6 operatiezalen worden uitgevoerd. verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. is er een toename van het aantal Algemene narcose 6.869In totaliteit 7.207 7.671 met 10% 8.176 8.159 0% ingrepen die in de 6 operatiezalen worden uitgevoerd. Lokale ingrepen 1.545 1.611 872 875 1.760 101% Het aantal ingrepen onder algemene narcose blijft ongeveer gelijk, terwijl het aantal lokale ingrepen is verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. In totaliteit is er een toename van het aantal Totaal 8.414 8.818 8.543 met 10% 9.051 9.919 10% 1.8. Andere cijfergegevens ingrepen die in de 6 operatiezalen worden uitgevoerd. Het aantal ingrepen onder algemene narcose blijft ongeveer gelijk, terwijl het aantal lokale ingrepen is 2006 2007 2008 met 10%2009 2010 %'09-'10 1.8. Andere cijfergegevens Andere cijfergegevens verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. In totaliteit is er een toename van het aantal ingrepen die in de 6 operatiezalen worden Aantal RX-onderzoeken 74.784uitgevoerd. 73.451 76.339 80.529 81.382 1% 2006 2007 2008 2009 2010 %'09-'10 Aantal labo-onderzoeken 743.638 794.814 1.178.687 1.359.822 1.429.574 5% 1.8. Andere cijfergegevens Aantal 74.784 73.451 76.339 80.529 81.382 1% Aantal RX-onderzoeken raadplegingen 91.054 95.250 104.051 106.777 111.093 4% Aantal labo-onderzoeken 743.638 794.814 1.178.687 1.359.822 1.429.574 5% 2006de blijvende 2007groei in activiteiten 2008 2009 2010 %'09-'10 De vermelde parameters geven eveneens weer. Aantal raadplegingen 91.054 95.250 104.051 106.777 111.093 4% Aantal RX-onderzoeken 74.784 73.451 76.339 80.529 81.382 1% 2. Beddenstructuur De vermelde parameters geven eveneens de743.638 sterke groei in 794.814 activiteiten weer. Aantal labo-onderzoeken 1.429.574 5% De vermelde parameters geven eveneens de blijvende groei1.178.687 in activiteiten1.359.822 weer. Aantal raadplegingen 91.054 95.250 104.051 106.777 111.093 4% Erkende bedden versus verantwoorde bedden 2. Beddenstructuur De vermelde parameters geven eveneens de blijvende groei in activiteiten weer. Door de 15 extra A-bedden beschikt het Sint-Franciskusziekenhuis sinds 22/06/2009 over 244 Erkende bedden versus verantwoorde bedden erkende bedden, waarbij in onderstaande tabel de verdeling over de verschillende diensten wordt 2. Beddenstructuur weergegeven. Sinds de invoering van het huidige financieringssysteem op 1/7/2002 is echter het Door de 15 extra A-bedden beschikt het Sint-Franciskusziekenhuis sinds 22/06/2009 over 244 aantal verantwoorde bedden van belang voor de bepaling van het budget dat het ziekenhuis jaarlijks erkende waarbijverantwoorde in onderstaande tabel de verdeling over de verschillende diensten wordt Erkende bedden, bedden versus bedden toekomt. Het aantal verantwoorde bedden wordt berekend op basis van de behandelde pathologie in Beddenstructuur weergegeven. Sinds de invoering van het huidige financieringssysteem op 1/7/2002 is echter het combinatie met de ernstgraad gedurende een bepaald jaar. aantal verantwoorde beddenbeschikt van belang voor de bepaling van het budget dat het ziekenhuis jaarlijks Door de 15 extra A-bedden het Sint-Franciskusziekenhuis sinds 22/06/2009 over 244 Erkende bedden versus verantwoorde bedden Het aantal verantwoorde bedden in het Sint-Franciskusziekenhuis is in 2010 gedaald met 3 bedden, toekomt. bedden, Het aantal verantwoorde bedden tabel wordtde berekend opover basis de behandelde pathologie erkende waarbij in onderstaande verdeling devan verschillende diensten wordt in maar aantal ligt beduidend hoger dan het aantal erkende bedden voor vijf voorbije jaren. in onderstaande Door dedit 15 extra A-bedden beschikt het Sint-Franciskusziekenhuis sinds 244de erkende bedden, waarbij combinatie met de ernstgraad gedurende bepaald jaar.22/06/2009 over op weergegeven. Sinds de invoering van het een huidige financieringssysteem 1/7/2002 is echter het tabel de verantwoorde verdeling over de bedden verschillende wordt de invoering van huidige financieringssysteem op Het aantal verantwoorde bedden in het Sint-Franciskusziekenhuis is in 2010 gedaald met 3 bedden, aantal vandiensten belang voor weergegeven. de bepalingSinds van het budget dathet het ziekenhuis jaarlijks Erkende Verantwoorde 1/7/2002 is echter het aantal verantwoorde bedden van belang voor de bepaling van het budget dat het ziekenhuis jaarlijks toekomt. maar dit aantal ligt beduidend hoger dan het aantal erkende bedden voor de vijf voorbije jaren. toekomt. Het aantal verantwoorde bedden wordt berekend op basis van de behandelde pathologie in bedden bedden met de ernstgraad gedurende Het aantal verantwoorde bedden wordt berekend opeen basisbepaald van de behandelde pathologie in combinatie combinatie met de ernstgraad gedurende jaar. een 1/7/061/7/071/7/08- met 31/7/091/7/10Hetbepaald aantal jaar. verantwoorde bedden in het Sint-Franciskusziekenhuis is in Verantwoorde 2010 gedaald bedden, Erkende Het aantal bedden in het Sint-Franciskusziekenhuis is in 2010bedden gedaald met 3 bedden, maar dit aantal ligt beduidend 30/6/07 30/6/08 30/6/09 30/6/10 30/6/11 maar dit verantwoorde aantal ligt beduidend hoger dan het aantal erkende voor de vijf voorbije jaren. bedden bedden hoger dan het aantal erkende bedden voor de vijf voorbije Heelkunde 58 jaren. 62 64 62 57 57 1/7/061/7/071/7/081/7/091/7/10Geneeskunde 58 63 64 62 58 58 Erkende Verantwoorde 30/6/07 30/6/08 30/6/09 30/6/10 30/6/11 Kinderen Jeugdgeneeskunde 15 15 15 15 15 15 bedden bedden Heelkunde 58 62 64 62 57 57 1/7/061/7/071/7/081/7/091/7/10Kraamafdeling 20 18 18 19 19 19 Geneeskunde 58 63 64 62 58 58 30/6/07 30/6/08 30/6/09 30/6/10 30/6/11 Geriatrie 48 54 58 59 63 60 Kinderen Jeugdgeneeskunde 15 15 15 15 15 15 Heelkunde 58 62 64 62 57 57 PAAZ (30+15 vanaf 22/06/09) 45 30 30 30 45 45 Kraamafdeling 20 18 18 19 19 19 Geneeskunde 58 63 64 62 58 58 Totaal 244 242 249 247 257 254 Geriatrie 48 54 58 59 63 60 Kinderen Jeugdgeneeskunde 15 15 15 15 15 15 PAAZ (30+15 vanaf 22/06/09) 45 30 30 30 45 45 Kraamafdeling 20 18 18 19 19 19 Totaal 244 242 249 247 257 254 Geriatrie 48 54 58 59 63 60 PAAZ (30+15 vanaf 22/06/09) 45 30 30 30 45 45 Totaal 244 242 249 247 257 254

4

kerncijfers 2011


Financieel verslag Balans en resultatenrekening De activiteitengroei weerspiegelt zich in positieve zin in de cijfers. Eerst wordt een overzicht gegeven van de evolutie van enkele belangrijke ratio’s over de laatste 5 jaar. Vervolgens worden de balans en de resultatenrekening van 2010 in vergelijking met deze van 2009 toegelicht. Enkele ratio’s

Liquiditeit Current Ratio Liquiditeit Acid Ratio Solvabiliteit (EV/TV)

2006 1,26 1,20 29,1%

Netto-bedrijfskapitaal Netto Cash-flow Overgedragen resultaat + reserves

2007 1,51 1,45 30,4%

2006 4.608.593 2.071.043 9.019.454

2008 1,51 1,46 31,0%

2007 9.241.867 4.997.518 12.409.652

2009 1,37 1,33 30,6%

2008 10.353.295 3.931.162 14.668.468

2010 1,39 1,34 37,0%

2009 9.054.845 3.301.218 17.602.244

2010 9.931.354 3.158.673 19.709.188

Een deel van het overgedragen resultaat werd de afgelopen jaren en ook in 2010 gereserveerd voor de financiering van het eigen aandeel van reeds lopende en/of nog op te starten bouwwerken. kerncijfers 2011

5


Balans

ACTIVA Vaste activa I. II. III. IV.

Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Vlottende activa V. Vorderingen op meer dan één jaar VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Vorderingen voor prestaties B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen I. II. III. IV. V. VI. VII.

Dotaties,inbreng en giften in kapitaal Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen resultaat Investeringssubsidies Sluitingspremies Voorziening voor risico's en kosten

Codering 20/28

Boekjaar 2010 54.975.153,77

Boekjaar 2009 37.135.831,28

20 21 22/27 28

1.424.372,76 470.164,30 52.968.759,88 111.856,83

161.268,50 464.865,03 36.397.840,92 111.856,83

29/58

49.935.653,33

33.257.253,06

29 3 40/41 400/409 41 51/53 54/58 490/1

14.404.033,38 1.248.456,39 17.846.131,15 16.201.334,46 1.644.796,69 15.424.655,98 640.261,50 372.114,93

0,00 1.146.065,78 16.750.460,59 16.167.459,01 583.001,58 13.537.355,50 1.623.175,04 200.196,15

20/58

104.910.807,10

70.393.084,34

Codering 10/15-18

Boekjaar 2010 38.831.293,27

Boekjaar 2009 21.567.156,25

781.925,78 0,00 4.800.000,00 14.909.188,33 18.340.179,16 0,00 2.552.628,93

781.925,78 0,00 4.550.000,00 13.052.244,00 3.182.986,47 0,00 2.327.801,91

63.526.884,90

46.498.126,18

10 12 13 14 15 18 16

Schulden VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden B. Handelsschulden C. Voorschotten Ministerie van Volksgezondheid D. Overige schulden

17 170/4 175

37.926.619,01 37.589.669,44 0,00

22.295.717,62 21.958.768,05 0,00

177 178/9

336.949,57 0,00

336.949,57 0,00

IX.

Schulden op ten hoogste één jaar A. Schulden > 1 jr die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden C. Lopende schulden D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden m.b.t. belast., bezold. & soc. lasten F. Overige schulden

42/48

24.118.670,71

23.397.769,90

42 43 44 46

2.659.823,68 746.512,46 16.475.667,63 0,00

2.404.171,04 526.172,12 15.730.563,59 0,00

45 47/48

4.232.164,44 4.502,50

4.732.727,65 4.135,50

Overlopende rekeningen

492/3

1.481.595,18

804.638,66

10/49

104.910.807,10

70.393.084,34

X.

TOTAAL DER PASSIVA

6

kerncijfers 2011


Resultatenrekening

I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet Verpleegdagprijs Inhaalbedrag Supplementen kamers Forfaits conventies RIZIV Opbrengsten nevenaktiviteiten Farmaceutische en andere produkten Honoraria B. Geactiveerde interne produktie C. Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfssubsidies Overige

70/74 70 700 701 702 703 704 705 709 72 74 740 741/9

2010 70.053.350,73 63.604.248,87 26.314.435,70 -470.679,05 332.396,35 1.970.969,15 231.518,54 7.571.814,74 27.653.793,44 88.364,08 6.360.737,78 0,00 6.360.737,78

2009 66.230.535,73 60.575.317,45 24.388.743,73 41.422,25 348.276,52 1.966.448,61 211.121,12 7.277.934,02 26.341.371,20 70.547,27 5.584.671,01 0,00 5.584.671,01

II. Bedrijfskosten A. Voorraden en leveringen 1. Inkopen 2. Wijziging voorraad B. Diensten en leveringen effectief Vergoeding honoraria geneesheren C. Bezoldigingen en sociale lasten D. Afschrijvingen E. Waardeverminderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Overige bedrijfskosten

60/64 60 600/8 609 610-8 619 62 630 631/4 635/7 640/8

67.401.330,09 11.720.782,39 11.823.173,00 -102.390,61 5.016.690,85 21.902.174,13 25.047.003,00 3.391.444,56 235.475,55 45.103,97 42.655,64

62.651.262,76 11.159.465,84 11.273.042,82 -113.576,98 4.486.627,85 20.475.295,03 23.318.333,21 3.127.602,24 86.683,17 -72.876,10 70.131,52

III. Bedrijfswinst Bedrijfsverlies

70/64 64/70

2.652.020,64

3.579.272,97

IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten financiële vaste activa B. Opbrengsten vlottende activa C. Subsidies in kapitaal en intresten D. Andere financiële opbrengsten

75 750 752 753 754/9

458.316,25

613.604,02

139.187,68 260.940,52 58.188,05

233.087,94 300.220,73 80.295,35

V. Financiële kosten A. Kosten investeringsleningen B. Kosten kredieten korte termijn C. Diverse financiële kosten

65 650 656 657/9

895.620,59 873.353,90 160,75 22.105,94

912.488,10 883.154,28 103,83 29.229,99

VI. Winst Verlies

70/65 65/70

2.214.716,30

3.280.388,89

76 760

423.482,99

246.076,76 49.025,06

761 762

21.591,79

74.563,40

763 764/8

1.804,13

150,00 3.590,88

769

400.087,07

118.747,42

531.254,96 166.536,10

592.689,99 90.456,87

269.797,80

169.950,01

64.034,73 30.886,33

67.465,56 264.817,55

2.106.944,33

2.933.775,66

VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en van waardevermindering op IVA Terugneming van waardevermindering B. FVA C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie VA E. Andere uitz. opbrengsten van het boekjaar F. Opbrengsten m.b.t. vorige boekjaren

VIII. Uitzonderlijke kosten 66 A. Uitz. afschrijvingen en waardeverm. op 660 oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa 661 B. Waardeverm. op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitz. risico's en kosten 662 663 D. Minderwaarden bij de realisatie van VA E. Andere uitz. kosten van het boekjaar 664/8 F. Kosten m.b.t. vorige boekjaren 669 IX. Winst van het boekjaar Verlies van het boekjaar

70/66 66/70

kerncijfers 2011

7


Wat wil dit nu zeggen? De balans Het balanstotaal stijgt van 70.393.084 euro in 2009 naar 104.910.807 euro in 2010. Aan de actiefzijde stijgen de vaste activa met 17.839.322 euro voornamelijk door de groei in materiële vaste activa en meer specifiek in terreinen en gebouwen en materieel voor medische uitrusting. Ook de vlottende activa stijgen met 16.678.400 euro, voornamelijk te verklaren door de toename in vorderingen op meer dan één jaar (boeking volledig kapitaalsgedeelte VIPA 1 in het eigen vermogen). Aan de passiefzijde stijgt het eigen vermogen met 17.264.137 euro hoofdzakelijk door de toename van de VIPA-subsidies, de toename in het overgedragen resultaat en de toevoeging aan reserves. De financiële schulden op lange termijn stijgen met 15.630.901 euro (vnl. bouwkredieten). De schulden op ten hoogste 1 jaar stijgen met 720.901 euro. De ratio eigen vermogen / balanstotaal stijgt van 30,6% naar 37,0% doordat het eigen vermogen toeneemt met 80%, terwijl het balanstotaal stijgt met 49%. De toename van het eigen vermogen en de verlenging van de balans zijn te verklaren door de respectievelijke effecten van de boekhoudkundige verwerking van de VIPA-subsidies en bouwwerken in de jaarrekening. De resultatenrekening In 2010 werd een positief resultaat geboekt van 2.106.944 euro. Vóór uitzonderlijke kosten en opbrengsten is het resultaat 2.214.716 euro. Het personeelsbestand is in 2010 opnieuw aanzienlijk aangegroeid met 20,15 FTE tot 424,25 FTE en er werd voor een bedrag van 28.735.521 euro geïnvesteerd waaronder voor 20.481.151 in gebouwen en voor 4.280.973 euro in medische apparatuur. Deze stijging in investeringen in medische apparatuur is mede mogelijk gemaakt door de aanwending van het investeringsfonds opgebouwd uit afhoudingen op de honoraria van de geneesheren. Dit positieve bedrijfsresultaat kan enerzijds aangewend worden voor de opbouw van de reserves van het ziekenhuis waarmee het eigen aandeel van de bouw- en verbouwingswerken kan gedragen worden. Anderzijds is een verdere aangroei van het overgedragen resultaat absoluut noodzakelijk voor de versterking van het eigen vermogen van het Sint-Franciskusziekhuis dat nog steeds onder het gemiddelde (ongeveer 40%) van de Vlaamse private ziekenhuizen ligt.

Ann Vanheel Stafmedewerker

8

kerncijfers 2011

Dirk Trappeniers Financieel directeur

Intro 31, Katern  

jaarverslag 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you