Page 1

SØNDAGSBLADET St. Olav katolske domkirkemenighet Herrens fremstilling i tempelet Søndag 2. februar 2014

Kommende uke MANDAG 3. Feb

TIRSDAG 4. Feb

ONSDAG 5. Feb

TORSDAG 6.Feb

FREDAG 7. Feb

Følg oss på:

Kl. 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.30

Filipino pastoral council Kroatisk dansegruppe Menighetssalen Spansk gruppe i ungdomslokalet

Kl. 12.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Kl. 16.30 Kl. 17.15 Kl. 18.30

Mariaforeningen i menighetssalen Barne og juniorkor i St. Joseph Aspirantkor i Mariagården Konfirmasjonsundervisning i St. Sunniva Ungdomskor i St. Joseph Bønnegruppen LOGOS ungdomslokalet

Kl. 13.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Kl. 18.30 Kl. 18.30 Kl. 18.30 Kl. 19.00

JA-huset i ungdomslokalet KFL i Mariagården Konfirmasjonsundervisning St. Sunniva Unge voksne (etter 18.00 Messen) Domkoret øver i Mariagården Bønnegruppen LUMEN i Menighetssalen Spansk rosenkrans gruppe Mariagården: lille sal

Kl. 16.30 Kl. 18.00 Kl. 18.30 Kl. 19.00

Konfirmasjonsundervisning Engelsk kor i menighetssalen SOUL møte i ungdomslokalet etter messe Spansk rosenkransgruppe i Mariagården

Kl. 11.30 Kl. 17:00 Kl. 19.00

Fredagslunsj i Menighetssalen YFL/YFC/KFC i Ungdomslokalet Bible sharing OLMC i Menighetssalen

www.katolsk.no


Kommende uke LØRDAG 8. feb Kl. 10.00 Kl. 13.00 Kl. 18.00 Kl. 19.30

Katolsk akademi i Mariagården Filippinsk bønnegruppe Ungdomslokalet Spansk bønnegruppe i ungdomslokalet Bønnegruppen LOGOS i menighetssalen

Kl. 08.45 Kl. 10.00 Kl. 11.15 Kl. 11.30 Kl. 11.30 Kl. 14.00 Kl. 16.00 Kl. 19.00

Kirkekaffe i Menighetssalen Engelsk kor i mariagården Søndagsskole i Ungdomslokalet Litauisk 1. Kommunion i ungdomslokalet Spansk kor i mariagården Spansk rosenkransgruppe, ungomslokalet Kirkekaffe: Litauisk i menighetssalen Kirkekaffe: Latvisk i mariagården: lille sal

SØNDAG 9. feb

Messens liturgi Omkved

:

Herren, Den Høyeste, han er herlighetens konge.

594

Offert

:

662

8

Etter kommunion:

se hefte

Utgang

583

Inngang

:

170

Prosesjon

:

Gloria

:

:

Dagens lesning 1 Mal 3,1-4 S Sal 24(23),7.8.9.10 2 Hebr 2,14-18 E Luk 2,22-40

Pavens bønneintensjon for februar 2014 At Kirken og samfunnet ma respektere eldre menneskers visdom og erfaring. At prester, ordensfolk og lekfolk sjenerøst ma samarbeide om a evangelisere.


Messetider Herrens fremstilling i tempelet Søndag 2. februar 2014 St. Olav Domkirke: Kl.08.00 Messe på polsk Kl.09.00 Rosenkrans Kl.09.30 Messe på engelsk Kl.11.00 Høymesse på norsk Kl.13.00 Messe på vietnamesisk Kl.15.00 Messe på polsk Kl.16.00 Polsk Konsert Kl.18.00 Messe på engelsk Kl.19.30 Messe på norsk St. Joseph kirke Kl.09.30 Messe på norsk Kl.11.00 Messe på kroatisk Kl.12.30 Messe på spansk Kl.14.00 Messe på ukrainsk Kl.16.00 Messe FRA Kl.18.00 Maria Lysmesse NOR.

Mandag 3. februar2014

Torsdag 6. februar 2014

St. Olav Domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR St. Joseph kirke Kl. 07.00 Laudes og messe Kl. 18.00 Messe SPA

Fredag 7. februar 2014

St. Olav Domkirke: Kl. 1030 Rosenkrans Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR Kl. 19.00 Messe POL St. Joseph kirke Kl. 07.00 Laudes og messe Kl. 17.00 Messe TAG

Lørdag 8. februar 2014

St. Olav Domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR

St. Olav Domkirke: Kl. 10.00 Messe NOR Kl. 17.30 Tilbedelse og skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR Kl. 19.00 Messe POL

St. Joseph kirke Kl. 07.00 Laudes og messe

St. Joseph kirke Kl.09.00 Messe VIET Kl. 13.00 Katekesemesse NOR

Tirsdag 4. februar 2014

5. Søndag i det alminnelige kirkeår Søndag 9. februar 2014

St. Olav Domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR

Onsdag 5. februar 2014

St. Olav Domkirke: Kl.08.00 Messe på polsk Kl.09.00 Rosenkrans Kl.09.30 Messe på engelsk Kl.11.00 Høymesse på norsk Kl.13.00 Familiemesse norsk Kl.15.00 Messe på polsk Kl.18.00 Messe på engelsk Kl.19.30 Messe på norsk

St. Joseph kirke Kl. 07.00 Laudes og messe Kl. 18.00 Messe NOR

St. Joseph kirke Kl.09.30 Messe på norsk Kl.11.00 Messe på kroatisk Kl.12.30 Messe på spansk Kl.14.30 Messe på litauisk Kl.16.00 Messe FRA Kl.18.00 Messe ENG

St. Joseph kirke Kl. 07.00 Laudes og messe St. Olav Domkirke: Kl. 11.00 Messe NOR Kl. 17.15 Tilbedelse og skriftemål Kl. 18.00 Messe NOR

Fast tid for skriftemal og sakramentstilbedelse er hverdager fra 17.15 til 17.45. Det er messe pa norsk kl. 11.00 og 18.00 pa hverdager dersom ikke annet er spesifisert i ovennevnte program. Pa søndager feires det følgende messer pa norsk: messe kl. 09.30, høymesse kl. 11.00 og aftenmesse kl. 19.30


Informasjon fra menighetskontoret Feiring av Ordenslivets dag I dag, søndag den 2. februar feires det ordenslivets dag. Dette feires med en Messe og maltid i Mariagarden. Opplegget er arrangert av Søsterradet og Oslo katolske bispedømme. Høymesse Kl.11.00 Kirkekaffe: Ca.Kl.12.15 Barne- og ungdomskor Liker du a synge i kor? Menigheten har tre kor for barn og ungdom. Hvis du er mellom 7 og 20 ar finnes det et kor for deg! Ta kontakt med dirigent Kristine Dingstad for pamelding. kristine.dingstad@katolsk.no Maria lysmesse Studentmessen i dag (søndag 02.02.) kl.18.00 feires av biskop Eidsvig, og arets konfirmantkull fra Oslos menigheter vil ogsa være tilstede. Messen feires derfor pa norsk, med sang pa engelsk. Etter Messen blir det sosialt samvær i menighetssalen (til kl 20.00). Troskurs Hos menigheten foregar det troskurs. Kurset er satt opp spesielt for de som vurderer konvertering. Kurset foregar i Mariagarden. Pamelding: 22982165 eller oslo-st.olav@katolsk.no Kallshelg i St. Eystein St. Eystein inviterer unge menn, som vurderer prestetjeneste til kallshelg. Pamelding ma bli sendt innen 15. mars. Opplegget er gratis og varer fra 29.-30mars Mere info pa: steystein.katolsk.no (eller scann qr koden) Månedens bilde Hver maned karer vi manedens bilde i St. Olav menighet! Alt du trenger a gjøre er: 1. Ta bilde av noe du har opplevd i menigheten 2. Hashtagg med #stolavmenighet eller send bildet til bilde@katolsk.no (skriv gjerne en kort bildetekst) Følg oss pa instagram


Informasjon fra menighetskontoret Fredagslunsj Lunsjen finner sted i Menighetssalen, etter formiddagsmessen, som starter Kl. 11.00. Lunsjen begynner kl. 11.30 pa fredager. Velkommen til et hyggelig maltid!

St. Paul gymnas St. Paul gymnas er den eneste katolske videregaende skolen i Norge. Den befinner seg (desverre for Osloensere) i Bergen. Om det planlegges flytting til Bergen, enten som borteboer, eller ikke, burde det sendes søknad til gymnaset før 3. Mars.

St. Olav bokhandel Husk: st Olav bokhandel har søndagsapent mellom kl 12og 15. Åpningstider for øvrig: 10 - 17 ( tirsd. til fred.) Lørd. : 11 - 14. Mand.:Stengt SOUL (St. Olav ungdomslag) Velkommen til et nytt ar i St. Olav ungdomslag. Soul treffes hver torsdag i kveldsmessen og etterpa er det mat og god stemning i Ungdomslokalet! Menigheten trenger en sakristan Om det ønskes a hjelpe til i sakristiet før og etter messer, vil menigheten gjerne at du tar kontakt med Elisabeth Helland Tlf: 22982165

Menigheten gratulerer Døpte:

Annika Abelsen Prestevielse:

Eystein Freuchen

Qr kode for info om videregaende:


Information from the parish office The parish needs a sacristan If you, or someone you know are interested in helping out with Mass preparations and sacristy related tasks, please contact Elisabeth Helland: 22982165

Student Mass changes The Mass for students on 2 February will be celebrated by Bishop Eidsvig. Since this year's confirmation candidates are invited to this Mass, it will be celebrated in Norwegian. The hymns will be in English, and the readings and prayers will be printed in English and placed in the back of the church.

Mass for students in English There will be celebrated Mass in English every Sunday at 6 pm. also in St. Joseph church (Akersveien 4). The Mass is open for everyone, but is especially meant for students and young adults.

Polske Kunngjøringer- Ogłoszenia - 02.02.2014 1. MSZA RODZINNA: 23 luty godz. 13.30 2. KURS PRZEDMALZENSKI: od 24 lutego – zgloszenia u Ks Piotra. 3. KATECHEZA DLA DOROSŁYCH: piatek godz. 19.30 4. MINISTRANCI I KANDYDACI: I niedziela godz. 14.00\IV niedziela godz. 12.00 5. NABOŻEŃSTWA W JĘZYKU POLSKIM: -MSZA ŚW: piątek, sobota godz. 19.00 \niedziela godz. 08.00, 15.00 - GODZINKI KU CZCI NMP: niedziela godz. 07.30 -KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

niedziela godz. 14.30

-ADORACJA I SPOWIEDZ: I piątek miesiąca godz. 19.30 – 21.00\I sobota miesiąca godz. 19.30 – 20.00 -SPOWIEDZ: piątek, sobota godz. 18.30 \niedziela godz. 07.30, 14.30 6. BIBLIOTEKA: niedziela godz. 16.00 7. AA (Anonimowi Alkoholicy): niedziela godz. 9.00


8. DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików): sobota godz. 9.00 9. GALILEA (grupa modlitewna): czwartek godz. 19.00 10. ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM: wtorek godz. 19.00 11. ŻYWY RÓŻANIEC: I niedziela miesiąca godz. 9.00 12. INTENCJE MSZALNE: prosimy o zgłaszanie kapłanom w zakrystii 13. REJESTRACJA: prosimy nowo przybyłych do parafii św. Olafa o zgloszenie przynaleznosci do wspolnoty Kosciola Katolickiego (druki można pobrać w kościele lub zarejestrować się internetowo) 14. KATECHEZA DLA DZIECI: 22 luty - sobota godz. 10.00 – 13.15 15. MSZA SW.: HOLMENKOLLEN KAPELL - 9 MARCA godz. 9.00 16. KONTAKT: Ks. Piotr tlf. 94240090, e-post: piotr.gwizdz@katolsk.no Ks. Dariusz tlf. 47975899, e-post: dariuszburas@yahoo.no

Franske kunngjøringer: Communauté Catholique Francophone d’Oslo. Annonce: 1-Dimanche catéchétique: 09 février 2012 13.30 : accueil des parents et des enfants 14.00 : début de la catéchèse dans les différents groupes 15.45 : fin 16.00 : messe à l’église Saint Joseph pour tous 17.00 : Café à Mariagården ----------------------------------------------2-L’équipe liturgique La réunion aura lieu Jeudi le 06 février 2014, à 17.30, à Mariagården.


God søndag Menighetskontoret Sogneprest:

Økonomi:

p. Pål Bratbak Tlf: 22 98 21 65 E-post: pal.bratbak@katolsk.no

Stig Arne Nilsen Tlf: 22 98 21 67 stig-arne.nilsen@katolsk.no

Kapellan:

Kateket

p. Dariusz Buras Tlf: 479 75 899 E-post: dariuszburas@yahoo.no

Kapellan: p. Erik Ruud Tlf: 479 75 892 E-post: erik.ruud@katolsk.no

Kapellan: p. Zéphyrin Ligopi Linzuwa Tlf: 455 64 819 E-post: zephyrin.ligopi.linzuwa@katolsk.no

Kapellan: p. Piotr Gwiżdż Tlf: 942 400 90 E-post: piotr.gwizdz@katolsk.no

Diakon:

Olav Verpe Tlf: 22 98 21 66 E-post: olav.verpe@katolsk.no

Organist: Helge Landmark Priv: 21 92 97 57/ 950 25 275 E-post: helge.landmark@katolsk.no

Barne– og ungdomsarbeider: Thao Phuong Huynh Tlf. 456 98 156 E-post: thao.phuong.huynh@katolsk.no

Søndagsblad, register og web: Lokan Kuta Tlf: 959 99 980 lokan.kuta@katolsk.no

d. Sindre Jacob Bostad Tlf: 905 422 38 E-post: sindre.bostad@katolsk.no

Sr. Marie-Kristin Riosianu Tlf: 22 98 21 75 Bjørg Halmøy Tlf: 22 98 21 77

Diakon:

Vakttelefon: 22 98 21 60

d. Øystein Lund Tlf: 93 48 56 05 E-post: oystein.lund@katolsk.no

Kun for henvendelser ved nødstilfelle utenfor kontorets åpningstid.

Menighetssekretær: Elisabeth Helland Tlf: 22 98 21 65 E-post: elisabeth.helland@katolsk.no St. Olav menighet Telefon: 22 98 21 60 Bankgiro: 7877.08.90526 Akersveien 12 Vakttelefon: 454 41 989 Orgnr: 945879181 0177 OSLO Fax: 22 20 59 40

E-post: oslo-st.olav@katolsk.no www.katolsk.no

Herrens fremstilling i tempelet  

søndagsbladet for 02.02.14

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you