Page 1

βία !

Κάτι που ελέγχεται ή μήπως όχι… γίνονται περισσότερο δημοφιλείς, αλλά αντίθετα οι περισσότεροι μαθητές τους αποφεύγουν επειδή τους φοβούνται. Ακόμα, οι μαθητές που εκφοβίζουν σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυστυχισμένοι ή νιώθουν κατώτεροι από τους άλλους.

Μορφές ενδοσχολικής βίας

Η ενδοσχολική βία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές:

ική

-απειλή τραυματισμού ή τ ρ α υ μ α τ ι σ μ ό ς κά πο ι ο υ . Εκδηλώνεται με χειρονομίες, σπρωξίματα, ξυλοδαρμούς. - σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή χρησιμοποίηση υβριστικών ε κφ ρ ά σ ε ω ν , φ ρ α σ τ ι κώ ν επιθέσεων, προσβολών, απειλών και ειρωνείας. -εκβιασμοί για απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων π.χ. κινητών τ η λ ε φ ώ ν ω ν . -απομόνωση του θύματος. Συχνά οι θύτες επηρεάζουν και συμμαθητές τους για να αισθανθούν αντιπάθεια για το θύμα.

Τι είναι η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός.

Ποιος μπορεί να γίνει θύμα;

Πάρα πολλοί μαθητές δέχονται επιθέσεις εκφοβισμού και βίας στο σχολείο. Το γεγονός, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν κάνει κάτι λανθασμένο. Πολλές φορές στόχος επειδή διαφέρουν πχ στο χρώμα του δέρματος, στην εθνικότητα, στο βάρος, στη σχολική επίδοση κτλ.

Σχ ολ

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών έχει αρχίσει πλέον να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στα σχολεία της Ελλάδας. Περιγράφει μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή κα ι επαναλαμβανόμενη βία με σκοπό την επιβολή, και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού στα σχολεία δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Σχεδόν πάντα κανείς δε μιλάει για τη βία που δέχεται. Οι γονείς μιλούν ελάχιστα για το πρόβλημα με τα παιδιά τους, οι μαθητές-θύματα αποφεύγουν να ζητήσουν βοήθεια από τους ενήλικες και

τέλος οι δάσκαλοι συζητούν σπάνια στην τάξη τις συμπεριφορές βίας και εκφοβισμού.

Γιατί κάποιος γίνεται θύτης;

Οι μαθητές συχνά εκφοβίζουν για να νιώσουν ανώτεροι από τους άλλους καθώς αντλούν δύναμη από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Επίσης μπορεί να θέλουν να τραβήξουν την προσοχή και να γίνουν περισσότερο δημοφιλείς από ότι ήταν στο παρελθόν. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν

Ε π ι π τ ώ σ ε ι ς τ η ς ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στα παιδιά Οι συνέπειες της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στα παιδιά είναι πολύ σοβαρές. Τα παιδιά που είναι θύματα εκφοβισμού και βίας είναι δυνατόν να έχουν φοβίες, να απουσιάζουν συχνά από το σχολείο και γενικά να γίνουν


Κάτι που ελέγχεται ή μήπως όχι… μέτριοι ή κακοί μαθητές. Τα παιδιά που είναι θύτες μπορεί όταν μεγαλώσουν να γίνουν παραβάτες και εγκληματίες. Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης της ε ν δ ο σ χο λ ι κ ή ς β ί α ς κα ι εκφοβισμού -διαμόρφωση καλού κλίματος ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές -δημιουργία ομάδας μαθητών που θα αντιμετωπίζει περιστατικά ενδοσχολικής βίας και θα δίνει στην αρχή συμβουλές στο θύτη και στο θύμα. -καλύτερη επίβλεψης του σχολικού χώρου από τους δασκάλους και τις ομάδες μαθητών, ειδικά στους χώρους των αυλών. -ενημέρωση όλων των μαθητών και συχνές συζητήσεις μέσα στην τάξη για το θέμα της ενδοσχολικής βίας ώστε όταν κάποιος γίνει μάρτυρας κάποιου περιστατικού, να μη φοβάται να το αναφέρει στην αρμόδια ομάδα μαθητών ή στο δάσκαλό του. Συμπέρασμα: Πρέπει όλοι οι μαθητές να μάθουν να αναγνωρίζουν, να μην ανέχονται και να αντιδρούν στη ενδοσχολική βία. Πρέπει όλοι να μάθουν να συμπαραστέκονται και να βοηθούν τα θύματα. Κανείς δεν

πρέπει να φοβάται να μιλήσει. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι η ενδοσχολική βία είναι απαράδεκτη. Τέλος όλοι οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι και οι ίδιοι μπορεί κάποτε να γίνουν θύματα. Πηγές:

http://www.daniilidou.gr/?p=55 6 http://www.tanea.gr/latestnews/ article/?aid=4700230 http://www.scoop.it/t/schoolbulling http://tvxs.gr/taxonomy/term/2 6075 http://www.astynomia.gr/index. php?option=ozo_content&;perf orm=view&id=1860&Itemid=40 0&lang=

http://www.antibullyingnetwor k.gr/

Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάρουν μέτρα για να σταματήσει αυτό το άσχημο παιχνιδι, αυτος ο εφιάλτης που πολλά παιδιά ζουν καθημερινά! Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να σταματήσει αυτό το κακόγουστο αστείο!!! Λ.Κ.

Sxoliki bia  
Sxoliki bia  
Advertisement