Pretgazet 2015lr

Page 1

Pretgazet

14_17 februari 2015

l1

are K s n i r adsp

St

k c i r r a J ns ugdspri

Je

PRETGAZET_2015.indd 1

Met de 1

u

lb e m e o B tten wij

ze p o r ’ urbo d

t

N E L L A B T IETS ME

NU FF N

AL

NAV R A C S I , ’T

p

ko n ’ z p o rcht

EN

ALL N K N A A WIJ G

23-01-15 05:16


Spikker Specials 1-1 fc Boemelburcht 2014_Opmaak 1 22-01-14 14:42 Pagina 1

Perfection by nature

Spikker Specials in Zevenaar staat al sinds 1962 garant voor progressief en hoog gekwalificeerd gereedschapmaken (tooling). In onze modern uitgeruste c.q. professioneel geklimatiseerde productieruimte, worden precisie vervangings- en slijtagedelen in kleine series vervaardigd. Vanwege de constante klimaatomstandigheden en de kleine seriegrootte, is het werken bij Spikker Specials bijzonder aangenaam en gevarieerd te noemen. De delen worden volgens wens van de klant of volgens eigen ontwerp (CAD/CAM) gefabriceerd en vinden toepassing in de verpakkings-, genotsartikelen-, voedings- en medische instrumentenindustrie. Een wereldwijde export van onze “high-tech” producten is te danken aan onze omvangrijke kennis c.q. expertise op het gebied van exotische materialen zoals: hardmetaal, keramiek, diamant e.a.. Het exportaandeel bedraagt: 85%. Werken bij een metaalverwerkende onderneming als Spikker Specials betekent: een bijzonder schone werkomgeving, werken met hypermoderne machines c.q. meetaparatuur, voortdurend opgeleid en begeleid worden, precisie en veel afwisselende werkzaamheden… en last but not least: 70 prettige collega’s en een uitstekende waardering.

Est. 1962

Edisonstraat 86 6902 PK Zevenaar Tel: + 31 (0) 316 – 523892 www.spikkerspecials.nl

PRETGAZET_2015.indd 2

23-01-15 05:16


VOORWOORD Woordje van de voorzitter:

‘We gaan er weer voor’

3

Het Boemelburcht frühshop-ontbijt Een goed begin voor de carnavalist....!

Als je terugkijkt naar het seizoen 2013/14 is er veel gebeurd. Het was een jaar om niet snel te vergeten. Ik wil het 44 jarig be-

Maandag 16 februari verzorgt de Stichting Boe-

plein. Deze muziek wordt verzorgd door DJ Robert

staan van Stichting GZK Boemelburcht hierbij niet onvermeld

melburcht samen met Zalencentrum ‘t Cen-

Druncks. Hij zal de hele dag hoofdzakelijk carna-

laten. Als voorzitter kijk ik hier samen met mijn medebestuurs-

trum uit Babberich, voor de tweede maal het

valsmuziek draaien. Boemelburcht is ervan over-

leden met trots op terug. Met de weinige middelen die ons ter

frühschop-ontbijt op het Raadhuisplein. Het suc-

tuigd dat deze muziek aan de geweldige sfeer op

beschikking stonden, hebben we er zeker iets van gemaakt.

ces van het vorig jaar gaf voor de organisatoren

het plein zal bijdragen.

Denkt u maar aan de tentoonstelling 44 jaar Boemelburcht in

aanleiding om ook dit jaar een goed ontbijt te

ons Liemers Museum. Aan het uitreiken van het “Boemelkruis-

laten verzorgen. Zeker gezien de vele complimen-

Om 11.00 uur zal stadsprins Karel met het gemeen-

je” aan alle deelnemers van de Boemelparade en natuurlijk het

ten zoals ‘geweldig idee en een ideale locatie’ die

tebestuur op een ludieke wijze het startsein geven

frühschopontbijt en het frühschoppen op het Raadhuisplein.

Boemelburcht heeft mogen ontvangen. Hieruit

voor het frühschop-ontbijt. Wees op tijd want op

blijkt dat het Raadhuisplein het ideale startpunt

is op. Met het frühschop-ontbijt én het frühschop-

Mede gezien het succes van het ontbijt en het frühshoppen op

en middelpunt is van het frühschoppen in Boe-

pen op het Raadhuisplein gaat Zevenaar nog meer

het Raadhuisplein in 2014 gaan we deze happening ook dit jaar

melburcht.

het middelpunt van het carnaval in de Liemers worden. Goed voor de carnavalsverenigingen, goed

organiseren. Het Boemelburchtbestuur is blij met reacties als ‘dat hadden jullie al veel eerder moeten doen’ en ‘een geweldig idee’

Ook dit jaar is er weer de hele dag muziek op het

voor de horeca en goed voor de gemeente Zevenaar!

en tot slot ‘een perfecte locatie’. Ook bestond er veel waardering voor het goed verzorgde ontbijt van Restaurant en Zalen ’t Centrum in Babberich. Als Stichting Gezamenlijk Zevenaars Karnaval Boemelburcht willen wij de nadruk leggen op het nastreven van het gezamenlijke. Het organiseren in gezamenlijkheid met de verenigingen gaat uitstekend en ook de samenwerking met de gemeente Zevenaar is goed. Het is echter jammer dat een aantal horeca-ondernemers, wat het gezamenlijkheid betreft een pas op de plaats heeft gemaakt. En dat is jammer, want alles wat we in de afgelopen jaren bereikt is moeten we vasthouden en daar waar mogelijk uitbrei-

Boemelburcht Breakfast Bon Knip deze bon uit en scoor een gratis ontbijt op maandag 16 februari op het Raadhuisplein. Geen bon? Pech gehad maar daarmee sponsor je wel de Stichting Boemelburcht. Zalencentrum ‘t Centrum Babberich doneert dan namelijk een euro per betaald ontbijt!

den. Gezamenlijk blijft daarom een voorwaarde. Wij zijn daar zeker toe bereidt. Vorig jaar schreef ik dat het zorgelijk is dat er dat er steeds minder ruimte komt waar groepen en carnavalsverenigingen hun wagens kunnen bouwen. Huidige locaties worden gesloten. Het is moeilijk om in de omgeving van Zevenaar een geschikte bouw-

Doe mee met de Boemeparade!

ruimtes te vinden. Toch zie ik hier en daar lichtpuntjes en dat

Zondag 15 februari is de Zevenaarse binnenstad

aan te melden. De deelnemers kunnen zich in-

schept vertrouwen dat er oplossingen zullen komen.

weer het decor voor de jaarlijkse Boemelparade.

schrijven tot en met zondag 4 februari aanstaande.

De start van de Boemelparade is aan de Kamp-

Dat kan online op de site van Boemelburcht (www.

Prins Karel de eerste.

singel en de finish bij de Zalencentrum Grieth-

boemelburcht.info). Op deze site staat het inschrijf-

Sinds 8 november 2014 staat prins Karel de Eerste aan het roer

sepoort aan de Oude Doesburgseweg. De organi-

formulier en aanvullende informatie.

van carnavalvierend Zevenaar. Na een geslaagde openingsavond

satie onderzoekt samen met Tonnie Kaal van De

De startnummers kunnen dit jaar op zaterdag 7 fe-

heeft hij de taak van prins Wim de eerste overgenomen. Samen

Griethsepoort de mogelijkheid om bij de finish

bruari tussen 21.00 en 22.00 uur in Café The Bright

met adjudant Jorrin en de hofdames Kelly en Kim zal Karel de

een gadget aan alle deelnemers aan de Boemelpa-

Side in Zevenaar opgehaald worden. Het uitreiken

Eerste de scepter over alle Boemelburgers zwaaien. Overigens is

rade uit te reiken.

van de startnummers wordt gedaan door stads-

hij de eerste stadsprins die geleverd wordt door carnavalsvereni-

prins Karel.

ging de Boemelaars. Het bestuur van Boemelburcht heeft er alle

Iedereen kan en mag meedoen aan de carnavalsop-

Niet op tijd online ingeschreven? Kom dan zater-

vertrouwen in dat Karel met zijn eigen vereniging borg staat voor

tocht. Als men ook kans wil maken op een beker of

dagavond 7 februari naar de Brightside en schrijf

een geweldig feest.

een geldprijs dan dient men zich bij Boemelburcht

je alsnog in.

Maar niet alleen de grote mensen in Zevenaar vieren carnaval. Ook de jeugd laat steeds meer van zich horen. Zeker dit jaar zal

Beste carnavalisten van Zevenaar

er flink door de jeugd op de trom worden geslagen en dat onder

Ook dit jaar mag ik in deze Pretgazet u vrolijke

Deze draagt bij tot het welzijn in onze gemeente.

aanvoering van jeugdprins Jarrick en adjudant Bart. Samen met

carnavalsdagen toewensen. Ik spreek deze wens

Verder wil ik mijn waardering uitspeken voor de

hun hofdames, de nar en de jeugdraad regeren zij dit jaar over

in volle overtuiging uit, omdat de ervaring uit de

brandweer, de politie en de EHBO, die ieder jaar

de jeugd van Boemelburcht. Verderop lees je wat ze allemaal van

voorgaande jaren leert dat u en ook de verenigin-

tijdens de carnavalsdagen op de achtergrond hun

plan zijn.

gen, de groepen en de horeca, het feest uitermate

werk doen. Ook tijdens de grote Boemelparade

goed voorbereid hebben. De verregaande samen-

zijn zij aanwezig om ondersteu-

Ik wens jullie namens mijn mede be-

werking bestaat mede uit uw verantwoordelijk-

den. Ik weet dat de samenwerking

stuursleden, vier geweldige dagen toe.

heidsgevoel om het feest te doen slagen. Dat lukt

het bestuur van Boemelburcht

Ergens in die dagen zal ik velen van

u ieder jaar weer. Mijn dank daarvoor.

noemde instanties goed ver-

loopt

en dat is een prima uitgangs-

punt

jullie spreken. Is het niet tijdens de opening van het carnaval op zaterdag 14 fe-

Ook worden initiatieven getoond waar ik bijzonder

voor de komende Vier Dolle

bruari, dan wel tijdens de Boemelparade

blij mee ben. Zo was een afvaardiging van het be-

Dagen!

en het frühschoppen. En zou het daar

stuur van de Stichting Boemelburcht in Giesbeek

Nogmaals, ik wens u prettige

niet van komen dan hebben we ook nog

aanwezig bij het prinsenbal van Carnavalsvereni-

dagen!

een goede kans bij de carnavalsavonden

ging Knor en Knalpot. Bestuurslid Gert Jan Stevens

bij een van onze vijf verenigingen.

van Boemelburcht heeft Prins Lars van de Giesbeekse carnavalsvereniging geïnstalleerd. Wellicht ne-

Jan de Ruiter,

men de contacten tussen de andere verenigingen

burgemeester van

Ben Hulkenberg,

de komende jaren ook toe. Het is belangrijk voor

de gemeente

voorzitter Stichting GZK-Boemelburcht

onze gemeente dat deze ondernemingszin tussen

Zevenaar.

ning te bietussen u, én voor-

de stad en de omliggende dorpen verder opbloeit.

PRETGAZET_2015.indd 3

23-01-15 05:16


Een ruim assortiment boeken, kantoorartikelen, wenskaarten en eReaders

alsandair

Een veilige omgeving creëer je door samenwerking. Samenwerking tussen mensen en techniek binnen de private en publieke sector. Binnen die samenwerking biedt Alsandair veiligheid door professioneel toezicht. Toezicht door beveiligers en toezichthouders van Alsandair, geworteld in De Liemers en bekend met de situatie in de regio. Alsandair leidt beveiligers zelf op. We doen dat in samenwerking met professionele partners uit het beroepsveld, onderwijs, politie en defensie. Wij doen wat er van ons verwacht wordt. En eigenlijk altijd net iets meer. Onze opdrachtgevers waarderen dat.

n De service va Boek en Buro an gaat verder d u denkt!

via ag bestellen • 24 uur per d p onze websho oek zien of een b e n li n o t c e ir •D is op voorraad dag de volgende • Bestellingen door PostNL thuisbezorgd Boek en Buro Rebers Marktstraat 29-31, Zevenaar

Proef de nieuwste boeken en tijdschriften onder het genot van een kop kofe in ons leescafé

Wilt u weten wat Alsandair voor uw organisatie kan betekenen? Kijk voor meer informatie op www.alsandair.nl of bel met 026-7009722.

cafe zaal ‘t Haspeltje

Fijne

carna v

alsda

gen!

Openingstijden Carnaval: za 14u - zo 13u - ma 10u - di 14u Woensdag Haringhappen vanaf 14u

Uw bloemenman op de Markt! WILRI Bloemenhandel Reisenakker 1 6903 ZH Zevenaar

Speel het Pretgazet logospel en maak kans op een AOZ bon van vijftig euro!

alsandair Een ruim assortiment boeken,

Een veilige omgeving creëerStuur je uw oplossing o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar: info@boemelburcht.info of door samenwerking. Samenpostbus 150, 6900 AD Zevenaar. Inzending dient voor 12 februari 2015 binnen te zijn. Uit de juiste inzenders zal de werking tussen mensen winnaar en van de AOZ-bon getrokken worden. De winnaar wordt op zaterdag 14 februari 2015 bekend gemaakt tijdens techniek binnen de private en de opening van het carnaval op het Raadhuisplein. publieke sector. Binnen die samenwerking biedt Alsandair veiligheid door profes2 3 door 4 5 6 7 8 9 10 sioneel toezicht. Toezicht beveiligers en toezichthouders van Alsandair, geworteld in De Liemers en bekend met de situatie in de regio. n via Alsandair zelf bestelle agbeveiligers er dleidt p r • 24 uu op. We doen dat in samenop professionele webshmet onzewerking n of een boek zie partners uit het beroepsveld, e n li n o t c e ir • D onderwijs, politie en defenrraad is ooWij op vsie. doen wat er van eons lg nde dag n deEnvoeigenlijk wordt. ellinge • Bestverwacht Didamsestraat 28 ostNL or PopdoOnze meer. rgd zoiets isjdbenet thualti 6901 HC Zevenaar drachtgevers waarderen dat.

-­‐ 1BOVAG All Inclusive Rijopleiding kantoorartikelen, wenskaarten -­‐ Jongerenpakket en eReaders -­‐ Schakel / automaat -­‐ Rijangst begeleiding

an De service v -­‐ Altijd leuke acties Boek en Buro der dan gaat verVoor informatie of opgeven: 0316-­‐527464 u denkt!

n wat Alsandair voor uw organisatie kan betekenen? BoekKijk en Buro Rebers info@quickles.nl 11 12 13 14 Marktstraat nformatie op www.alsandair.nl of bel met 026-7009722 . 29-31, Zevenaar www.quickles.nl

www.facebook.com/AutorijschoolQuickles PRETGAZET_2015.indd 4

Fried

Ook jouw carnaval in stijl? Prinsenpakken, steken en meer, uniek voor jou!

15

16

17

18

19

t 0316 3420 34 50 m 06 201 33 664

info@friedataxteksten.nl

23-01-15 05:16


BOEMELBURCHT INFO

Boemelburcht 44 jaar:

5 In het Old Senders Ni-js, de periodiek van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, die uitge geven werd in februari 2014, wordt over 24 pagina’s de geschiedenis van De Stichting GZK Boemelburcht be schreven. Een boeiende uitgave waarin onder meer staat dat het Zevenaars carnaval kort na de Tweede Wereldoorlog op gang kwam. In 1950 beginnen de ondernemers in het centrum aan het zottenfeest en in 1954 wordt in de buurtschap Ooy een carnavalsbal georganiseerd. Dus 65 jaar geleden is het carnaval in Zevenaar opgestart! Pas in de jaren 70 onderzoe ken een paar onafhankelijk personen naar de mogelijkh eid om tot een samenwerkingsverband te komen. Dat lukte en de eerste paar verenigingen sloten zich aan. De eerst e stadsprins heette Gerrit Koenders, hij kreeg van burg emeester Frans van Gent de sleutel van de stad te leen.

Tevredenheid over de expositie De expositie van de Stichting GZK Boemelburcht ter gele-

met tradities en daarmee kun je het carnaval onder cul-

genheid van het 44 jarig bestaan in februari 2014 in het

tuur plaatsen. We moeten met z’n allen ons best doen om

Liemers Museum, mag een succes genoemd worden.

de tradities te bewaren.” Volgens Geert Vos, secretaris van de Stichting GZK Boemelburcht, is de expositie voor de public relations van Boemelburcht van groot belang geweest. ,,Ook de carnavalsuitgave van Old Senders Ni-js van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar heeft daartoe aan bijgedragen. Ruim 500 belangstellenden hebben het boekje ontvangen!” De secretaris is vol lof over de samenwerking met alle partners en over de nauwgezetheid waarmee de expositie door museummedewerkers werd ingericht. ,,Er is veel door de verenigingen en uit privébezit afgestaan”, herinnert Geert zich. ,,Van prullaria tot belangrijke stukken zoals oude notulen van Boe-

En daar is Ingrid Mens, directeur van het Liemers Muse-

melburg én alle Pretgazets. Je ziet aan de eerste uitgaven

um in de Kerkstraat, blij mee. ,,Mij viel tijdens de voorbe-

van de gazets hoe de ontwikkeling van het blad is geweest.

sprekingen de gemeenschapszin onder de carnavalsvereni-

Van een eenvoudige opzet tot de luxe uitvoering van nu.”

gingen op. De voorbereidingen en de inrichting verliepen voorspoedig. De medewerkers van het museum werden er

Tijdens de expositie bleek uit de reacties dat de juiste spul-

optimaal bij betrokken. Die gemeenschapszin vergelijk ik

len bij elkaar hebben gezet. De oude foto’s waren in trek,

met de schutterijen, daar tref je dezelfde onderlinge sa-

zeker die van de oud-prinsen. Ook alle lof voor de decor-

menwerking aan. En wat mij verbaasde is de hoeveelheid

stukken en oude kleding van onder meer de hofdames. En

historisch materiaal dat verzameld werd en de vele verha-

niet te vergeten de papieren uit het verleden waarop veel

len die naar bovenkwamen, ook uit het verleden. Ik kan na

informatie staat. Dat zijn documenten die veel vertellen

mijn ervaring met de expositie zeggen dat carnaval vol zit

over de historie van Boemelburcht.”

Bril 2000 nieuwe sponsor Stichting GZK Boemelburcht De Stichting Boemelburcht is ontzettend blij dat Bril

seerd en draagt u het carnaval een warm hart toe,

2000 bereid is de stichting wil sponsoren.

neem dan contact met ons op.

Afgelopen week is het sponsorcontract ondertekend. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar.

De toenmalige wethouder Th.Visser droe g de naam Boemelburcht voor. In 1973 stelde Ernest Kros se een kleine vrachtwagen beschikbaar. Deze werd omg ebouwd tot de Boemel, die de prinsenwagen jarenlang tijde ns de parade getrokken heeft. De bedrijfshal waarin de Boemel en de prinsenwagens werden gestald, brandde in september 1994 volledig uit. Ook wordt in OSN-uitgave uitgebreid ingeg aan op de residenties van de verenigingen. De Stich ting GZK heeft zelf geen residentie, maar komt tijdens de carnavalsdagen op bezoek bij de verenigingen. Jos Joosten, oud-voorzitter van Boemelbur cht, komt in de uitgave aan het woord en vertelt honderdu it over allerlei facetten van het carnaval in Zevenaar. Over het frühschoppen bijvoorbeeld: ,,Dit straatfeest kwam in Zevenaar snel op gang en is vergeleken met de regio, hier een groot succes geworden. Het bestuur van GZK Boem elburcht nam in het verleden nooit deel aan het frühscho ppen, omdat we ’s middags een kinderoptocht moesten bege leiden. Door het succes van het frühschoppen verdween de kinderoptocht. Dat doet me nog altijd zeer, maar gelukkig kunnen de kinderen nog nu terecht bij meerdere veren igingen.” De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar heeft nog voldoende exemplaren ‘Boemelburcht 44 jaar’ in voorraad. Deze kosten: 4 euro per stuk en kunnen beste ld worden bij info@cvz7aar.nl. Bankrekening NL38 RAB O 0384855989 . Of u kunt het verenigingsgebouw in Juven aatsgebouw aan de Babberichseweg bezoeken. Open op dinsen donderdag tussen 14.00 en 16.00.

Onze gegevens vindt u op onze site: www.Boemelburcht.info.

advertentie:Opmaak 1

24-10-2011

16:57

Pagina 1

Met deze overeenkomst kunnen wij onze huidige activiteiten zoals de presentatie van de stadsprins, de opening van

Uw adres voor betaalbare en duurzame isolatie!

het carnaval, de Boemelparade, het frühschoppen én het

Meer dan 10.000 m2 isolatie op voorraad zoals: glaswol, steenwol, PIR, XPS, EPS, etc.

kindercarnaval blijven organiseren en daar waar mogelijk

Snelle levering mogelijk door heel Nederland

uitbreiden. Ook de jaarlijkse carnavalskrant ‘De Pretgazet’

Naast isolatie ook accessoires: pur schuim, isolatielijm, folie, alu-tape, profielen, etc.

zal bij het sponsorbedrag van Bril 2000 zeker baat bij vinden!

Maatwerk bijvoorbeeld: mastiekschroten, zaagwerk, tevens verlijming van gips en hout op isolatie, kortom, alles is mogelijk!

Bril 2000 is blij dat zij de Stichting GZK Boemelburcht met haar sponsoring een goed zicht op een positieve financiële situatie voor de komende jaren kan geven. Wij willen onze activiteiten verder uitbreiden. Daarom blijven wij zoeken naar nieuwe sponsors. Bent u geïnteres-

Frühshoppen? Laten we er een leuk feestje van maken! Zevenaar

Boemelburchtr_Fruhshop_banner_2014_opmaak_30x10.indd 1

PRETGAZET_2015.indd 5

De isolatieshop B.V. Ambachtstraat 3 6905 DD Zevenaar Tel (0316) 33 03 65 Fax (0316) 33 03 66 Mail: info@deisolatieshop.nl www.isolatiemateriaal.nl

1. geen alcohol onder 18 jaar! 2. eigen drank niet toegestaan! 3. niet urineren in het openbaar! 4. glaswerk niet toegestaan! 5. afval in de afvalbak! Bedankt voor je medewerking! 04-02-14 20:11

23-01-15 05:16


Bright Side: 100% Boemelburcht!

Ook jouw carnaval in stijl? Prinsenpakken, steken en meer, uniek voor jou!

Iedereen een super Carnaval 2015 gewenst! Toegang: 18+

HENGELDER 24a 6902 PA ZEVENAAR T. +31 (0)6 11 64 17 24 E. QUESTION@WEAV.NL I. WWW.WEAV.NL

WEAV-adv-carnaval-A5-groen.indd 1

Creatief in Binnen- én Buitenreclame en nu ook voor AL uw drukwerk!

fred melgers delweg 4 zevenaar 06 - 50 747 347 info@liemersreclame.nl

30-10-14 17:10

visitekaartjes • p o s t e r s • o p m a a k • stickers • autobelettering • gevelborden • spandoeken • billboards • b u i t e n f r a m e s • b e h a n g • brochures • reclameborden • canvasschilderijen • i n t e r i e u r a a n k l e d i n g • enveloppen • rolbanners • vlaggen • banieren • bewegwijzering • dranghekdoeken • briefpapier • flyers • beurswanden • folders • ontwerp • gevelletters • lichtbakken • dtp • spanframes • fotoposters • fotobehang • creatie • etc • visitekaartjes • p o s t e r s • o p m a a k • stickers • autobelettering • gevelborden • spandoeken • billboards • b u i t e n f r a m e s • b e h a n g • brochures • reclameborden • canvasschilderijen • i n t e r i e u r a a n k l e d i n g • enveloppen • rolbanners • vlaggen • banieren • bewegwijzering • dranghekdoeken • briefpapier • flyers • beurswanden • folders • ontwerp • gevelletters •

www.liemersreclame.nl

PRETGAZET_2015.indd 6

23-01-15 05:17


STADSPRINS KAREL 1

Met bovenstaande leus gaan wij, Stadsprins Karel 1ste en adjudant Jorrin, het carnaval 2015 in. Het is altijd al een droom geweest om als Stadsprins van Boemelburcht voorop te gaan

7

Maandag 16 februari starten we met een heerlijk ontbijt, verzorgd door de familie Reijmer van ’t Centrum Babberich. Op het Raadhuisplein zal dan de bodem gelegd worden voor het frühshoppen door Boemelburcht, welke ergens rond de klok van vijven zal eindigen op het Grieth.

in het Zevenaars carnaval. Dinsdag 17 februari staat voor een groot deel in het teken van afscheid Deze droom is werkelijkheid gewor-

nemen. Geen droevig afscheid maar een knallend afscheid. ‘s

den nadat mijn kandidaatstelling is

Middags met een kinderfeest bij Party- en Bowlingcentrum

geaccepteerd. Mijn beoogde adju-

de Griethse Poort met Jeugdprins Jarrick en adjudant Bart

dant, Jorrin Vermeulen, een jonge

en ’s avonds in Schuttersgebouw St. Andreas, waar alle

hond binnen onze vereniging en een echt feestbeest, moest wel even

Prinsen met hun gevolg aanwezig zullen zijn om het carnavalsvuur weer te doven.

nadenken toen ik hem vroeg om mijn adjudant te worden.

Ook kijk ik uit naar de bezoeken aan de ouderen van

Na ongeveer 10 seconde was

Zevenaar. Donderdag in de Liemerije en dinsdag in

hij er uit: “we gaan er een

de Pelgromhof. En natuurlijk naar alle bezoeken die

knalfeest van maken”, was zijn

we zondag- en maandagavond af gaan leggen naar

antwoord. Dat gaan we niet

de zusterverenigingen.

alleen doen maar samen met onze hofdames Kim en Kelly,

Van 14 tot en met 17 februari kom ik u ergens in

bestuur en Raad van Elf en

Boemelburcht tegen! Wij wensen u in elk geval

héél Boemelburcht.

een heel mooi carnaval 2015 toe met de gedachte dat carnaval een feest is voor jong en oud!

Op zaterdag 14 februari gaan we met alle Boemelburgers op het

Met de turbo d’r op,

Raadhuisplein het carnavalsvuur

zetten wij Boemelburcht op z’n kop!

met een daverende knal ontsteken, wat hopelijk de opmaat zal gaan worden voor

Stadsprins Karel 1ste en adjudant Jorrin!

4 prachtige en dolle carnavalsdagen. Na het grote openingsfeest zullen alle carnavalsverenigingen en groepen en individuele carnavalsvierders zich op gaan maken voor de eerste feestavond. Voor ons zal dat in Schuttersgebouw St. Andreas zijn met muziek van de topformatie Storm. Op zondag 15 februari zal tijdens de Boemelparade een bonte stoet van carnavalswagens en loopgroepen door het centrum van Boemelburcht trekken, die eindigt in sporthal Lentemorgen waar de Retteketet Showband de prijsuitreiking muzikaal zal omlijsten.

PRETGAZET_2015.indd 7

23-01-15 05:17


Ringbaan Zuid 12 6905 DB Zevenaar Telefoon 0316 - 52 33 74

Orthopedische schoentechniek

OPTOCHTFEEST IN SPORTHAL LENTEMORGEN Bezoek onze viswinkel Bezoek onzevernieuwde vernieuwde viswinkel inin’s-Heerenberg: ’s-Heerenberg:

MET RETTEKETET SHOWBAND!

Ruim 110 en en Ruim 110mm 2visplezier visplezier meer dan dan 80 visambacht! meer 80jaar jaar visambacht! 2

Keuze uit meer dan 100 soorten uit meer dan 100 soorten verseKeuze en gerookte vis, haring, gebakken vis, verse en gerookte vis, haring, gebakken schaal-en schelpdieren, levende kreeft en oesters,vis, schaal-en schelpdieren, levende kreeft en oesters, kant-en-klaar maaltijden, wokschotels, exclusieve visschotels,maaltijden, plateservice en espressokoffie. kant-en-klaar wokschotels, exclusieve

visschotels, plateservice en espressokoffie.

WETERINGSTRAAT 1 - 7041 GW ’S-HEERENBERG - TEL +31 314 66 12 22 - FAX +31 314 66 61 18 INFO@VISHANDELWENNEKES.NL - WWW.VISHANDELWENNEKES.NL

WETERINGSTRAAT 1 - 7041 GW ’S-HEERENBERG - TEL +31 314 66 12 22 - FAX +31 314 66 61 18 INFO@VISHANDELWENNEKES.NL - WWW.VISHANDELWENNEKES.NL

PRETGAZET_2015.indd 8

Prijsuitreiking op zondag 15 februari 2015 Zaal open 14:00 uur m.m.v. De Retteketet Showband!

23-01-15 05:17


INTERVIEWS

9

Veiligheid op en langs de straten is belangrijk Arie Plant is medewerker van Boemelburcht. Hij ver-

Op het plein voor Albert Heijn komen rond 12 uur alle deel-

werkt positief. Ik vind dat de veiligheidsmaatregelen geen

richt een belangrijke functie op de achtergrond van de

nemers bij elkaar. ,,Wij zijn er al om een uur of negen en

invloed hebben op het plezier van de deelnemers en de toe-

Boemelparade. Hij legt contacten, gaat in overleg met de

zetten de vakken voor alle deelnemers uit, zodat ze hun

schouwers.”

hulpdiensten die de parade begeleiden en geeft leiding

plek snel kunnen vinden. Het is ieder jaar een gemoedelij-

aan de evaluatiegesprekken. ,,Die gesprekken zijn belang-

ke happening op het plein. Men treft elkaar weer en bekijkt

rijk. Zeker als het om de veiligheid in en langs de straten

elkaars creaties. Vooral de onderlinge rivaliteit tussen de

betreft. We vinden samen altijd wat verbeterpuntjes.”

carnavalsverenigingen, die in de eerste categorie meedoen, is groot. Maar het blijft allemaal leuk. Iedereen heeft ple-

‘De nummers 11, 22, 33, 44 en 55 zijn voor de verenigingen’

zier.” De brandweer let op de veiligheid op en naast carnavalswagens en of de chauffeur een goed uitzicht heeft. De veiligheid voor de toeschouwers langs de route wordt nauwgezet

Een dezer dagen heeft Arie de zaken afgrond voor de ko-

in de gaten gehouden. ,,Dat blijft lastig in de Marktstraat

mende Boemelparade op zondag 15 februari. ,,Eerst pakken

en de Markt. Daar zijn geen trottoirs en komen de mensen

we de lijsten bij elkaar waarop de carnavalisten, de groepen

te dicht bij de voertuigen. We spelen met de gedachten om

en de verenigingen staan en delen de startnummers in. De

dranghekken op de Markt te plaatsen.” Ook op de carnava-

nummers 11, 22, 33, 44 en 55 zijn bestemd voor de carna-

listen op de wagens wordt gelet. Snoepgoed strooien is ver-

valsverenigingen. De voornoemde cijfers zijn namelijk het

boden. Alleen vanaf de prinsenwagen is dat toegestaan. En

veelvoud van het gekkengetal 11! We laten de nummers

verder alleen confetti die milieuvriendelijk is. Alcoholische

ieder jaar onder de verenigingen rouleren, zodat zij ieder

dranken zijn tijdens de optocht niet toegestaan. Maar dat

jaar een andere plek in de parade hebben. De startnum-

is en blijft een lastig verhaal. We zien soms dat die dranken

mers worden een dezer dagen uitgedeeld tijdens een fees-

wel genuttigd wordt. Handhaven is moeilijk.”

telijke bijeenkomst in Café the Bright Side. De deelnemerslijsten met de nummers gaan daarna naar de voorzitter van

Arie Plant vindt dat iedereen goed met de adviezen om-

de jury.”

gaat ,,Het is tenslotte een fijne dag voor de mensen en dat

Enkele ‘veiligheidsjongens’ uit de oude doos....

Wij zien graag juryleden van alle leeftijden U hebt tijdens de Boemelparade ongetwijfeld de heren en dames gezien die met papieren en een pen de wagens, groepen en individuelen in de parade kritisch lopen te bekijken. Vervolgens komen ze tot een oordeel en wordt een cijfer gegeven. Dit zijn onafhankelijke juryleden, die hun mening geven over onder meer de kwaliteit, originaliteit, en afwerking van de pronkwagens én over de individualisten die met de parade meelopen. Ruim 25 juryleden begeven zich tussen de bezoekers en staan ook op verschillende plekken langs de route om te kijken hoe de deelnemers zich gedragen, vooral hoe zij het publiek bij de parade betrekken. Dat kan veel punten opleveren. Juryvoorzitter is Bart Knaven. ,,Wij zien graag juryleden van allerlei leeftijden. De integriteit van de juryleden vinden wij van groot belang. Om partijdigheid te voorkomen willen wij mensen die geen lid zijn van een carnavalsvereniging, als jurylid. We zorgen er ook voor dat de leden rouleren nadat hij of zij enige jaren ervaring heeft. Ze beoordelen het ene jaar de groepen, een ander jaar de wagens of de individualisten.” ,,Ik kan ook rekenen op juryleden die al zeer lang meelopen, bijvoorbeeld Gerrit Dercksen en John Bruin. Zij en andere nestors brengen hun ervaring over op de nieuwkomers. Dat is van belang omdat we jaarlijks een instroom hebben van nieuwe juryleden”, aldus de voorzitter. ,,Zodra de

PRETGAZET_2015.indd 9

Boemelparade op Oude Doesburgseweg ten einde loopt worden de juryrapporten ingeleverd en worden de uitslagen in de computer gezet, daarna zijn de winnaars bekend. ,,Deze manier van werken is zeer gemakkelijk. Ik weet nog toen ik in 1998 juryvoorzitter werd, de uitslagen handmatig verwerkt werden. Tussen de papieren deden we zelfs carbonpapier, dat kun je je nu niet meer voorstellen!” De telling wordt in een afsluitbare ruimte in Sporthal Lentemorgen gedaan, waar ruim 1500 carnavalisten na de Boemelparade op een feestelijke wijze bij elkaar komen. ,,De deur gaat inderdaad op slot. Pottenkijkers dulden we niet. We doen alles om de uitslag geheim te houden. Er zijn maar een paar personen die het weten. De uitslagen gaan vervolgens naar het podium waar de muziek en het Boemelburchtbestuur staan. De voorzitter maakt de uitslagen bekend. Wij staan verdekt opgesteld om eventueel ondersteuning te bieden.” Bart Knaven wijst erop dat de uitslag zo snel mogelijk bekend gemaakt wordt, omdat veel carnavalisten in verband met organisatie van hun eigen feest, op tijd naar de carnavalszalen moeten: ,,Wij doen echt ons best om de uitslag op tijd bekend te maken. De laatste jaren is dat verbeterd, maar de rek is er nu wel uit. We moeten immers wachten op de laatste deelnemers van de

Jury-voorzitter Bart Knaven

parade.”

23-01-15 05:17


Carnavalminnend Boemelburcht steekt kinderboerderij Rosorum de helpende hand toe. Dit jaar ga ik alle carnavalsverenigingen en groepen vragen om samen met mijn Carnavalsvereniging de Boemelaars, iets tastbaars te doen voor een instelling of goed doel in Zevenaar. De keus is hierbij gevallen op de kinderboerderij Rosorum. Ik ga als Stadsprins van Boemelburcht mij sterk maken om zoveel mogelijk vrijwilligers op de been te brengen om gedurende een aantal zaterdagen en nog voor de officiële opening in april te helpen om de opstallen en weiden van de kinderboerderij op te knappen. Ik heb inmiddels met het bestuur en de beheerder van de kinderboerderij een gesprek gehad en zij zijn zeer verguld met het plan. De wensenlijst ziet er als volgt uit: Elektra Verlichting, stroom, stopcontacten aanleggen in de aanbouw (ezelstal). Algehele controle alle elektra en indien nodig vervangen. Straatwerk Opnieuw aanleggen straatwerk tussen de mestvaalt en de ezelstal en reparatie/herstel van diverse verharde straatjes/pleintjes onder andere bij de kippenren, bij de geitenstal. Herstellen van het muurtje links van de schaapskooi (tegels zijn er, moeten vastgelijmd worden en een muurtje moet worden verhoogd). Schilderwerk Buitenkant aanbouw moet nog een tweede keer geverfd worden. Aan de buitenkant van de Schaapskooi de slechte planken vervangen en verven. Nu is het bekend dat carnavalisten echte bouwers en klussers zijn. De wagens en karren die op zondagmiddag door de straten van Boemelburcht trekken zijn daar een mooi voorbeeld van. Schilders, lassers, elektriciëns, stratenmakers, tegelaars, elke vereniging heeft wel een paar specialisten in huis. Daarom moet het mogelijk zijn om een aantal wensen van Rosorum te verwezelijken. Voor al deze klussen is ook materiaal nodig. Ik vraag iedereen om een kleine bijdrage te leveren. Dit kan in goederen, maar ook in geld. Je kunt je als individu of als groep opgeven bij mij (karel@cvdeboemelaars.nl) of mij gewoon even aanspreken tijdens één van komende carnavalsevenementen. Wil je een donatie doen, mail mij dan even dan neem ik contact met je op. Ik hoop dat ik veel vrijwilligers tijdens de opening van het carnaval op het podium mag verwelkomen, zodat we aan de slag kunnen met de werkzaamheden bij de kinderboerderij in Rosorum. En prachtig cadeau voor mij en de kinderboerderij van alle carnavalisten in Zevenaar. Ik reken op jullie! Stadsprins Karel 1e van Boemelburcht

Carnaval Sale in Zevenaar centrum Grietsestraat 18 zevenaar

collectie te zien op:

PRETGAZET_2015.indd 10

23-01-15 05:17


INTERVIEW

Gesprek met horeca-ondernemer Guido Staring

11

Met héél de gemeente er tegenaan! Zalencentrum Staring is één van de langst-bestaande ho-

eigen zaak nog even bij Staring een harinkje kwamen eten.

op Rosenmontag sinds jaar en dag een begrip. Tegenwoor-

recabedrijven in Zevenaar waar caranaval gevierd wordt.

“Dit was vaak de gezelligste canavalsdag!”

dig serveert de fa. Staring niet alleen maar stamppotten,

In het verleden had carnavalsvereniging “De Batavijven”

maar is er ook volop keus uit andere gerechten. Nieuw dit

hier hun Residentie, fungeerde het als een soort clubhuis

Dit jaar wordt op zondag 8 feb voor de 28e (!) keer het “Ves-

jaar is: de Gezonde Bar (met salades e.d.) de Zuivel-Bar en

van “De Toetenburgers” en hadden “De Schuumkoppen”

ters Walder Muzikanten Carnavals Concert” gegeven bij

de Koffie-Thee-Bar, waar de eters GRATIS EN ONBEPERKT

hier hun wagenbouw en opslag.

zalencentrum Staring, met meer dan 300 bezoekers. Dit is

gebruik van kunnen maken. Op Rosenmontag kan men v.a.

het enige carnavals-evenement waarbij alle Zevenaarse car-

16.00u gewoon binnenlopen, de andere dagen graag reser-

navals-verenigingen samen komen, zonder zélf verplichtin-

veren!

‘Woensdag was vaak de gezelligste dag...’

gen te hebben. Een bonte middag met grappen, grollen en blaasmuziek, carnaval zoals het ooit bedoeld was. “De perfécte opwarmer voor de vastenloavend! Het leukste is dat jong en oud elkaar op die middag weten te vinden” Guido Staring: “Het is eigenlijk jammer dat de gemeentelijk herindeling tot nu toe zo weinig effect heeft gehad op de Zevenaarse carnavalswereld. De IJsseldorpen Angerlo en Giesbeek, en zeker een kern als Babberich, zouden veel meer bij de Zevenaarse carnavals-initiatieven betrokken moeten worden, zoals het aansluiten bij Boemelburcht en het meedoen aan de Boemelparade. Ik zou in de toekomst Deze herinneringen brengen schitterende verhalen naar

graag zien dat de Stadsprins ook uit één van deze dorpen

boven, ondermeer over de grote bloei van het carnaval

kan komen, moet kunnen!”

in Zevenaar. Bijvoorbeeld over de negen jaren dat de fa.

Belangrijk is volgens Guido dat ondernemers Boemel-

Staring de tap verzorgde bij de opening van het carnaval

burcht (blijven!) ondersteunen zodat het Zevenaars Car-

in de Burgerstraat, het frühshoppen (de eerste bezoekers

naval ook in de toekomst in stand blijft of, beter nog, zal

stonden al om 08.00 voor de deur!) en het haringhappen op

groeien!

woensdagmiddag. Dat ging vaak door tot diep in de nacht

Bij Zalencentrum Staring is het “katerontbijt” (10.00 tot

omdat horeca-collega’s vaak na het schoonmaken van hun

12.00u.) en de boerenkoolmaaltijd (“moes-èten! v.a. 16.00u.)

PRETGAZET_2015.indd 11

23-01-15 05:17


12

PROGRAMMA BOEMELBURCHT

Boemelparade 2015

Zaterdag 7 februari 2015: Startnummers ophalen voor de Boemelparade in Café Bright Side van 21:00 - 22:00 uur Zondag 8 februari 2015: Een mooi voorbereidingsfeest op het carnaval is het carnavalsconcert van de Vesters Walder Muzikanten op zondag 8 februari in Zalencentrum Staring. Zaal open 12:30 uur, aanvang 13:00 uur. Donderdag 12 februari 2015: Stadsprins, Jeugdprins en gevolg bezoeken de Liemerije.

16.00 uur

finish

start

Prijsuitreiking & Optochtfeest in sporthal Lnetemorgen

Vrijdag 13 februari 2015: Jeugdprins en gevolg bezoeken een aantal basisscholen. Onthulling Burcht bij Jeugd- en

haspelstraat

julianalaan

12.30 uur

Opstellen deelnemers Boemelparade

Stadsprins. Zaterdag 14 februari 2015: Om 10.00 uur is het ToetUulen kindercarnaval bij OBW. De opening van het carnaval is op het Raadhuisplein. Burgemeester Jan de Ruiter draagt dan de sleutel van de stad over aan Stadsprins Karel I en Jeugdprins Jarrick 1. De opening, die om 13.30 uur begint, is ook dit jaar geheel buiten. Er is een carnavalsmarkt, live muziek en professionele schmink van

Wilhelminalaan

Atelier Kevin van den Bergh. Kortom, er is van alles te beleven voor jong en oud. Iedereen is welkom. Zondag 15 februari 2015:

13.00 uur

Start Boemelparade

Op zondag trekt vanaf 13.00 uur de Boemelparade door het centrum van Zevenaar. De te volgen route is, net als vorig jaar: start vanaf Kampsingel, Grietsestraat, Raadhuisplein, Marktstraat, Markt, Nieuwe Doelenstraat, Wilhelminalaan, Julianalaan, Haspelstraat, Oude Doesburgseweg, Noordeinde en zo naar Sporthal Lentemorgen. Bij Partycentrum

Vanaf 12.30 uur kunnen de deelnemers

Iedereen kan deelnemen aan de optocht.

aan de optocht zich opstellen. Het for-

Bij officiële deelname aan de Boemelpa-

meren van de optocht vindt plaats op de

rade is inschrijfgeld verschuldigd. Het te

parkeerplaats bij Albert Heijn.

betalen bedrag kunt u afrekenen bij het afhalen van uw startnummer in cafe The

Om 13.00 uur start de Boemelparade waar-

Bright Side op zaterdag 7 februari 2015

na deze bonte stoet door Zevenaar trekt.

van 21.00 uur tot 22.00 uur.

Om ongeveer 16.00 uur is de prijsuitreiking in Sporthal Lentemorgen. Hier zal

Voor opgave, inschrijfgeld, prijzengeld,

ook een groot feest worden georganiseerd,

afmetingen deelnemende voertuigen en

waarbij alle Zevenaarse carnavallisten

reglementen zie:

welkom zijn. De toegang is gratis.

www.boemelburcht.info

De Griethse Poort krijgen alle deelnemers een Boemelkruisje. Aansluitend is in sporthal Lentemorgen tot 18.00 uur het optochtfeest. Tijdens dit feest worden alle prijzen van de Boemelparade uitgereikt. De muziek wordt verzorgd door de Retteketet Showband. De toegang is gratis. Maandag 16 februari 2015: Op maandag kunnen liefhebbers weer Frühschoppen in Boemelburcht. Bijna 20 horeca gelegenheden zijn die dag actief om alle bezoekers een geweldige Frühschopdag te bezorgen. Naast de muzikale bijdrage van een aantal dweilorkesten, staan er op verschillende plaatsen DJ’s o.a. op het Raadhuisplein. Dinsdag 17 februari 2015: Op dinsdag organiseert Boemelburcht in samenwerking met carnavalsvereniging de Griethtreejers het Kindercarnaval in zaal De Grietsepoort. Alle kinderen en ouders zijn tussen 13.30 uur en 16.00 uur weer welkom aan de Oude Doesburgseweg 24. Ook hier is de toegang gratis. Vanaf 23.30 uur sluiting van het carnaval in Schutterstent St. Andreas bij de Boemelaars. Stads- en Jeugdprins geven de sleutel van de stad weer terug om vervolgens in aanwezigheid van alle carnavalsverenigingen en belangstellenden het feest af te sluiten. Vanaf 23.00 uur heeft iedereen, vanaf 16 jaar, gratis toegang. Uiteraard hebben de aangesloten verenigingen dit jaar ook weer een daverend programma voor u in petto! Kijk hiervoor op de aparte verenigingspagina.

PRETGAZET_2015.indd 12

23-01-15 05:17


PROGRAMMA/INFO VERENIGINGEN Carnavalsvereniging De Boemelaars

Programma:

Residentie: Schuttersgebouw St. Andreas Adres: Oude Doesburgse weg 1, Zevenaar

Zaterdag: vanaf 19.30 een geweldige feestavond met Stadsprins Karel de eerste en adjudant Jorrin. Muzikale omlijsting Coverband Storm De entree is gratis.

Website: www.cvdeboemelaars.nl Mail: info@cvdeboemelaars.nl Twitter: @deboemelaars Zaal open: 19.30 Prijs: € 7,50 per persoon Toegang: vanaf 16 jaar Muziek: zaterdag avond en maandag Fruhshoppen met coverband Storm.

13

Maandag: tijdens het frühschoppen knallen op het Grieth in de Schutterstent samen met Storm. De entree is gratis. Dinsdag: afsluiting Schuttersgebouw St. Andreas. Toegang gratis. Wij hopen U op 1 van deze dagen te mogen begroeten.

RIETH EEJERS GRIETH TREEJERS

www.carnaval-zevenaar.nl

www.carnaval-zevenaar.nl

Carnavalsvereniging De Griethtreejers

Programma: Zaterdag: vanaf 20.00 een geweldige carnavalsavond met Bolero.

Residentie: Partycentrum de Grietse Poort Adres: Oude Doesburgse weg 24, Zevenaar Website: www.degriethtreejers.nl Mail: secretariaat@degriethtreejers.nl Twitter: @griethtreejers Zaal open: 19.30 Prijs: € 5,- per persoon op zaterdag- en zondagavond, andere dagen geheel gratis! Toegang: vanaf 16 jaar Muziek: Bolero en DJ Henk van Uem

Carnavalsvereniging De Nachtuulen

20.30 uur – Avondje “Anders” met een uniek optreden van Wayland & Falko on sax en DJ’s M.O.T., Thieske en Martin Moque.

Zaterdag 14 februari 2015 10.00 uur – Toetuulen carnaval bij OBW 13.00 uur – Opening carnaval Boemelburcht op het Raadhuisplein in Zevenaar 19.30 uur – Uulennest open voor een spectaculaire avond met de nieuwe band PREZZ! 20.11 uur – Spetterende binnenkomst van de Nachtuulen prins met zijn gevolg. Zondag 15 februari 2015 13.00 uur – De Nachtuulen nemen deel aan Boemelparade.

Maandag 16 februari 2015 Vroeg – De Nachtuulen gaan fruhshoppen in het centrum van Zevenaar 18.00 uur – Boerenkool eten in het Uulennest voor maar € 4,- per persoon. Iedereen is welkom! 19.30 uur – Uulennest open om weer lekker te gaan carnavallen met band PREZZ! 20.11 uur – Spetterende binnenkomst van de Nachtuulen prins met zijn gevolg.

Zondag: van 12.00 - 20.00 uur Familiemiddag met DJ Henk van Uem. Vanaf 20.00 uur carnaval met Bolero. Maandagmiddag: van 12.00 - 19.00 de Lange Maandagmiddag Non Stop Carnaval met Bolero & DJ Henk van Uem. Dinsdagmiddag: van 13.30 - 16.00 Kinder-Carnaval met Joeri van Grol: Dans je fit. Dinsdagavond van 20.00 - 00.30 de Grote Finale voor de stugge volhouder met DJ Henk van Uem.

Dinsdag 17 februari 2015 19.00 uur – Uulennest open voor een laatste feestavond met feestband ‘Kiep Movin’. 23.00 uur – sluiting carnaval 2015 met koffie, thee en een broodje haring of kaas. U bent elke avond van harte welkom in ons Uulennest! Schuttersgebouw St. Anna, Babberichseweg 58, Oud-Zevenaar. Tel. 0316-247222. Entree voor niet-leden bedraagt € 10 euro per avond. Leden hebben gratis toegang tot alle carnavalsavonden. Ook lid worden van De Nachtuulen? Zie www.nachtuulen.

Carnavalsvereniging Paljas

Programma

Residentie: Zaal De Buitenmolen Adres: Molenstraat 78, Zevenaar Telefoon: 0316 - 72 30 95 (Clubhuis Tojo) Website: www.paljas.nl Mail: info@paljas.nl Twitter: @paljas Zaal open: 19.00 Prijs: 10,- p.p.p.a. Toegang: vanaf 16 jaar Muziek: za. t/m di. KalibeR

Zaterdag: CarnaValentijn 4 je bij Paljas! Met muziek van Kaliber en gratis Fotobooth voor een unieke Valentijnsfoto met jouw liefste! Zondag: Groot feest met muziek van Kaliber! Maandag: Carnaval 4 je bij Paljas! Met muziek van Kaliber & PaljasDanceMoment met TCNR Sound & Light Dinsdag: Vierde en laatste avond: Muziek Kaliber! Dolle Dinsdag met optreden van Peter Borkes.

Carnavalsvereniging De Toetenburgers Residentie: EMM gebouw Adres: Slenterweg 2, Ooij-Zevenaar Website: www.toetenburgers.nl Mail: carnaval@toetenburgers.nl Twitter: @toetenburgers Facebook: www.facebook.com/toetenburgers Zaal open: 19.00 uur Prijs: Euro 20,00 pass-partoutkaart p.p. voor 4 dagen carnaval Euro 10,00 p.p.a

PRETGAZET_2015.indd 13

Toegang: vanaf 16 jaar Muziek: za t/m di Papa Di Grazzi Extra: gratis busvervoer tijdens de carnaval Programma: Zaterdag: 14.00 uur Opening Boemelburcht Carnaval 2015 ’s Avonds carnaval met muziek & show van Papa Di Grazzi

Zondagavond: Carnaval met muziek & show van Papa Di Grazzi Maandagavond: Carnaval met muziek & show van Papa Di Grazzi Dinsdag: 14.00 uur carnavalsmiddag voor ‘ jong en oud’ met DJ-entertainer Robert Pouwels. Entree is gratis. ‘s Avonds carnaval met muziek & show van Papa Di Grazzi

23-01-15 05:17


14

JEUGDPRINS JARRICK 1

NU

S C I A T R ’ N , A N V E L A L L A W B I J T E G M A A S N T E I K N NALL F F

Als Prins Jarrick 1 mag ik dit carnavalsjaar regeren over de jeugdcarnaval binnen Boemelburcht. Dit doe ik met veel plezier samen met adjudant Bart. Maar wat duurde het lang voor ik wist dat de rest van onze super leuke raad van elf met hofdames en nar voor mij hadden gestemd. In de herfstvakantie kwam ik bij Oma Kruitwagen en daar hing het Prinsenpak. Fantastisch!!! Dus toch……. Ik ben de volgende dag naar mijn vriend Bart gegaan en gelukkig hij zei meteen JA!!! Bart en ik hebben bij elkaar in de klas gezeten tot en met groep 4 en dit jaar voetballen we samen in de D4 bij OBW. Vorig jaar mochten wij in de raad van elf mee met Prins Marick en adjudant Sjoerd en wat was dat een leuk jaar.

Waar kunnen kinderen carnaval vieren? • Vrijdag scholenbezoek door de Jeugdprins en zijn gevolg • Zaterdag 14 februari Toetuulen-kindercarnaval bij OBW om 10:00 uur Noortje Jansen is sinds 1998 lid van Carnavalsvereniging De Griethtreejers. Ze is hofdame. Ze zorgt voor de kleding, sponsoring en zit in de prinsenbalcommissie. En verder verricht ze nog allerlei hand- en spandiensten. Ze zet zich vooral in voor de kindermiddag bij haar carnavalsvereniging. Ze vertelt: ,,De tijden van de kindermiddag zijn wat veranderd. De zaal is om 13.30 uur open en we beginnen om 14.00 uur. Eerst zijn de kleinste kinderen tussen de 3 en de 5 jaar aan de beurt. En daarna de wat oudere kinderen, zo tussen de 6 en 10 jaar. De carnavalsmiddag loopt aan een stuk door. De kinderen kunnen tot het einde blijven. De kindermiddag is om 16.00 uur afgelopen. Tijdens de middag zijn er ook mensen die de kinderen schminken en met hen ballonen opblazen en aan elkaar knopen. Dit jaar komt Joeri van Grol van de Zevenaarse dansschool DansJeFit met de kinderen dansen. En rond 15.00 uur verschijnt

PRETGAZET_2015.indd 14

EN

Nu zit ik bij Marick in de klas op Liemers College en kan ik hem vragen hoe het allemaal is gegaan. Marick vond het ook erg leuk voor mij dat ik Prins was geworden. Maar dan komt het wachten met vertellen, Jeetje wat was dat moeilijk. Zelfs mijn broers en de zusjes van Bart wisten tot niets tot de opening bij de Boemelaars. Ze kwamen gelukkig wel kijken. We hadden ook een super leuke act ingestudeerd. We brachten onze talenten op het podium door BOEMELBURCHT GOT TALENTS. Wij hebben enorm zin in komende periode met als klapper het carnaval. Samen met Prins Karel en adjudant Jorrin, onze raad van elf, hofdames en hofnar. Spannend lijkt mij de opening op het Raadhuisplein. Wij hopen jullie daar allemaal te zien zodat jullie mijn proclamatie kunnen horen. Onze leus voor dit jaar : NU FF NIETS MET BALLEN, ’T IS CARNAVAL

• Zaterdag 14 februari Opening van het grote carnavalsfeest op het Raadhuisplein • Zondag 15 februari Boemelparade • Dinsdag 17 februari Kindermiddag in de Griethsepoort vanaf 13.30 uur de jeugdprins met zijn gevolg om te dansen en te hossen. Het wordt een dolle dwaze middag! Ook is er een wedstrijd voor wie de mooiste carnavalskleding draagt. En dan komt het moment dat wij met de kinderen afscheid nemen van de jeugdprins en zijn adjudant. De stadssleutel wordt teruggegeven aan de locoburgemeester. En dan aan het slot van de middag, komen alle volwassen prinsen om samen met de kinderen de kaars uit te blazen. Ieder jaar is het leuk om van de kinderen en de ouders te horen, dat iedereen het leuk heeft gehad. Ik hoor ook graag of er eventueel verbeterpunten zijn zodat de kinderen het volgend jaar nog beter naar de zin hebben. Want daar doe ik het allemaal voor. De kinderen hebben de toekomst!”

23-01-15 05:17


JEUGDPRINS JARRICK 1 MET Z’N GEVOLG

jaar Jur Terbonsen - 11

Rick Staring - 10 jaar

Luuk van Zelst - 10

jaar

Silke vd Boom - 11 jaa

r

r

Miko Lamers- 10 jaa

Guus Christ - 11 jaar

Cas van Hunen - 10 jaa

r

10 jaar

Sophie Boerboom -

Koen Polman - 10 jaa

r

Bart Godschalk - 11

Niels Willemsen - 11 jaa

r

Floris Verholen - 10

PRETGAZET_2015.indd 15

15

jaar

Jarrick de 1e - 11 jaar

r

Christel Lamers - 11 jaa

Jop van Hal - 11 jaar

Benjamin Stevens

- 11 jaar

jaar

Bram Polman - 12 jaa

r

Marlou Bloem - 11

jaar

23-01-15 05:18


Frieda Tax

Teksten

De sleutel tot een mooie toekomst.

Voor uw tekst op maat b rochures folders jaarverslagen magazines pers berichten websites

Didamsestraat 28 6901 HC Zevenaar Stationsplein 1 6901 BE Zevenaar Tel. (0316) 52 33 41 Fax (0316) 34 19 44 info@joostenmakelaardij.nl www.joostenmakelaardij.nl

t 0316 34 34 50 m 06 201 33 664 info@friedataxteksten.nl Tabaktief_Gemakshopleuven_Pretgazet_2014.pdf

1

19-01-14

17:50

Ook voor carnavalskleding en accessoires!

Tabak, Staatsloten, Lotto, Toto, Kranten, Lektuur, Wenskaarten, Kado- en feestartikelen, Telefoonvouchers, VVV-kadobonnen en Snoep

Lichtenhorststraat 35 6942 GS Didam 06 22 66 23 16 info@dynamo-humm.nl

Clubartikelen: Ajax • De Graafschap Feyenoord • Oranje • PSV • Vitesse @TabaktiefLeuven

gemakshopleuven

Grietsestraat 50 • 6901 GW Zevenaar • Tel. (0316) 343 790 www.tabactiefleuven.nl

Eerst in ’t bier en dan in ’t water… Kies op 18 maart Marcel Lap Voor Zevenaar In het Waterschap Op woensdag 18 maart 2015 worden, behalve voor de Provinciale Staten, ook verkiezingen gehouden voor de waterschappen in Gelderland. Zevenaar en de Liemers vallen onder het Waterschap Rijn en IJssel. Marcel Lap staat op plaats 8 op de Kandidatenlijst en vraagt uw steun om de belangen van Zevenaar en de Liemers in dit waterschap zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

PRETGAZET_2015.indd 16

23-01-15 05:19


TERUGBLIK 2015

PRETGAZET_2015.indd 17

17

23-01-15 05:19


voor nieuwbouw, verbouw onderhoud en machinale houtbewerking B.V. Babberichseweg 39 6905 JR Oud-Zevenaar Tel.: 0316 - 523 307 Fax: 0316 - 370 083 E-mail: nass.bv.aannemer@planet.nl

Handelsdwarsstraat 5 - 0316-524522

Uw bloemenman op de Markt! WILRI Bloemenhandel Reisenakker 1

Renee Teunissen T 06 54321338 www.ARTelier5.nl

www.smederijversteegen.nl Ook voor: Gasflessen en Verkoop/onderhoud Scheermachines

PRETGAZET_2015.indd 18

Fotografie & studio verhuur Portret fotografie Beauty- & model fotografie Product fotografie Fotobewerkingen Workshops

23-01-15 05:19


PRETGAZET_2015.indd 19

23-01-15 05:19


44 jaar Boemelburcht, 44 jaar met carnaval De stad in! g Zondaril 6 ap rsaa Voorj rkt mlsaopen 12.00 e Wink 17.00 uur tot

PRETGAZET_2015.indd 20

23-01-15 05:19


AFSCHEID STADS- & JEUGDPRINS

21

WE KUNNEN JAREN VOORUIT.....! Boemelburgers, en alle Carnavalisten van Zevenaar.

bij aanwezig mochten zijn zoals dansgarde concoursen en de feestjes.

Zaterdag 9-11-13 was een heel bijzondere dag in mijn

Natuurlijk ons eigen jubileum op 22, 23 en 24 augustus,

leven. Die dag zou ik stads Prins van Boemelburcht en

toen wij ons 55 jarig bestaan vierden. Een prachtig week-

prins van de Toetenburgers worden. Een dag om nooit

end waar alles in zat; een officiële receptie avond, een

te vergeten!

prima verzorgde feestavond en op de zondag een gezel-

Prachtig die verrassing voor het publiek, en ontlading

lige culturele middag voor het hele gezin. Nogmaals be-

voor mijzelf.

dankt voor de vele felicitaties en lovende woorden.

Ik werd de 55e Prins van de Toetenburgers samen met

Op 12 september hebben wij voor de tweede keer het

mijn adjudant Frank van Embden.

prinsentreffen georganiseerd.Dit is een festijn dat vorig

De opening op het Raadhuisplein waar we een zeer lan-

jaar is opgezet en dat jaarlijks voortgezet gaat worden

ge tijd naar toe hebben geleefd en een droom kwam uit.

door de vereniging die de stadsprins levert, waarbij alle

Een feest waar we aan zijn begonnen, en voordat we het

prinsen, hofdames, prinsessen, voorzitters en presiden-

wisten was het al weer voorbij. Ook 44 jaar Boemelburcht

ten van heel Zevenaar bij uitgenodigd worden. Ook dit

hoorde daarbij en dan die carnavalsdagen waar we overal

was een mooi evenement om mee te mogen maken.

geweest zijn en waar we geweldig onthaald zijn, van het begin tot het einde. Overal feest, iedereen op hun eigen

Wij kunnen het nog steeds niet geloven dat het al afgelo-

manier, voor jong en oud. Allemaal prima publiek, en

pen is. Echter er komt een keer een tijd van gaan, maar

prachtig mooi weer.

hier kunnen we weer jaren mee vooruit. Dit alles kan natuurlijk niet zonder het thuisfront met onze vrouwen,

Boemelburcht ontbijt, Boemelparade, fruhshoppen, Pel-

Lucie en Cindy en de kinderen.

gromhof, familiemiddag, Boemelburcht afsluiting met alle verenigingen; allemaal prachtige evenementen om

Wat hebben wij genoten van het carnaval! Wij bedanken

daarin voorop te mogen gaan. Samen met jeugdprins Ma-

jullie voor een onvergetelijke stadsprinsenjaar 2013-2014.

rick en jeugd Adjudant Sjoerd, een prachtig stel..

Verder wens ik iedereen een gezond en carnavalesk 2015,

De zomer verliep rustig wat het carnaval betreft, maar er waren toch nog tal van activiteiten waar we in vol ornaat

Wim Jansen en Frank van Embden

Het carnaval was woord A-je-to

voor ons in één

Het was een geweldige ervaring, iets wat je bijna nooit mee maakt. Carnaval 2014 was een groot feest. We hebben veel ‘awesome’ dingen gedaan. Zoals natuurlijk ons eigen liedje maken én zingen in een bomvolle sporthal, op de radio komen en natuurlijk ging het dak eraf op het raadhuisplein. Het was zeker ook vet gaaf om langs alle scholen te gaan en dan met z’n allen de polonaise te doen. Het was heel leuk dat we carnaval zó konden vieren. Wij hadden er plezier in en de rest van Zevenaar ook, dat was fantastisch om te zien. Als jeugd prins en jeugd adjudant doe je dingen die dingen je die normaal nooit zou doen en dan mag ook nog eens snoep gooien naar iedereen in Zevenaar van af een groot rijdend kasteel. Of de polonaise doen in het verpleeghuis. Het is iets dat we nooit meer zullen vergeten. Prins Wim en Adjudant Frank, bedankt voor dit geweldige jaar. Jullie waren onze grote voorbeelden. Ook de jeugdraad, hofdames en alle andere carnavalsvierders heel erg bedankt voor dit spectaculaire jaar. Wij hopen dat jeugdprins Jarrick en adjudant Bart een minstens net zo leuk jaar hebben als wij dat hebben gehad.

A-je-to, carnaval vier je zo ! Oud-jeugdprins Marick & oud-adjudant Sjoerd

PRETGAZET_2015.indd 21

23-01-15 05:19


UIT DE MAILBOX

22

We zitten weer in de lift! De Griethtreejers staan weer aan de vooravond van een

op carnavalsdinsdag onder leiding van Joeri van Grol en

geweldig carnaval in de residentie ’t Klompenhuus, ofwel

Dans je Fit! Die middag staat in Zevenaar goed bekend en

Partycentrum De Griethsepoort aan de Oude Doesburg-

trekt veel kinderen en hun ouders naar onze residentie. En

seweg.

dan natuurlijk onze eerste Griethgazet die onlangs op iedere deurmat in Zevenaar viel. Daarin staat veel over onze

Het gaat goed met Carnavalsvereniging De Griethtreejers.

vereniging en onze activiteiten vermeld. Dat alles tezamen

,,We zitten weer in de lift”, vertelt voorzitter Rudy Janssen.

vergt veel inzet van onze leden. Ik dank ze daar hartelijk

,,Het carnaval is bij ons weer zoals die volgens ons moet

voor.”

zijn. Gemoedelijk, plezierig, geen ultra harde muziek én toegankelijk voor alle leeftijden. Wij hebben jonge aanwas

Het bestuur van de vereniging deelt ieder jaar een vereni-

binnen onze vereniging. Daar zijn we erg blij mee omdat

gingsonderscheiding uit. In 2007 werd de eerste Henk Pol-

hiermee toch een basis is gelegd voor een goede toekomst.

man Briljant uitgereikt. De Briljant wordt alleen uitgereikt

Alle kernleden hebben hun eigen capaciteiten waardoor

wanneer de stadsprins uit de vereniging De Griethtreejers

we onze werkzaamheden van wagenbouw tot kindermid-

komt en is bestemd voor iemand die zich in Zevenaar op

dag in eigen beheer kunnen uitvoeren. En mede door de

een bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

sympathie, die De Griethtreejers al jaren van andere carnavalsverenigingen hebben mogen ontvangen, is de eventue-

De vereniging werd in september 1971 door een kleine

le hulp nooit ver weg.”

groep mensen opgericht. Ruud: ,,Allemaal mensen met een écht verenigingshart. Carnavalsvereniging De Grietht-

Bolero is tijdens de carnavalsdagen het huisorkest van De

reejers dankt haar naam aan de voormalige buurtschap ’t

Griethtreejers. ,,Bolero en DJ Henk van Uem passen volle-

Grieth, waar onze residentie heeft gestaan, namelijk café

dig in onze carnavalsformule. We doen onze gasten daar

Buitenlust. In het jaar 2000 verhuisden wij naar Partycen-

een groot plezier mee.” En dat geldt volgens Ruud ook voor

trum De Griethsepoort, waar we naar volle tevredenheid

de andere activiteiten van De Griethtreejers. De rommel-

verblijven. De samenwerking met de familie Kaal is uitste-

markt, die ieder jaar in maart wordt gehouden, is iedere

kend.”

keer een succes. ,,En wat denk je van onze kindermiddag

Meer dan carnaval binnen Boemelburcht Bijzonder om te zien, de diversiteit omtrent carnaval.

De mix en diversiteit aan vrijwilligers die actief zijn bij de

Het is niet alleen op vrijwillige basis ‘werken’ , en naast de

Voor velen staat carnaval bekend als feest. Ofte wel 4 dol-

verenigingen, voor de schermen en achter de schermen.

serieuzere kwesties heb je ook veel gezelligheid & gekheid

le dagen!! Je kunt naar de kroeg om carnaval te vieren,

Toch wel bijzonder om eens bij stil te staan, want zonder

en het omvat alle sociale aspecten die je bedenken kunt.

je aansluiten bij een van de vele carnavalsgroepen die er

al deze vrijwilligers hadden we niet zo’n fantastisch feest

zijn of naar een vereniging gaan, maar carnaval omvat

gehad en waren de banden binnen de vijf verenigingen van

Iedereen is welkom bij een van de vijf verenigingen om je

nog veel meer dan 4 dagen feest. Kijk maar eens naar de

Boemelburcht niet zo sterk geweest. Of je nu (actief)lid bent

aan te melden als vrijwilliger. Of je nu 1 keer komt helpen

vijf verenigingen binnen Boemelburcht (de Toetenbur-

bij een vereniging, bij de raad van elf zit of het senaat, ben

of je hebt 3 avonden in de week zin om je in te zetten. Er

gers, de Nachtuulen, De Griethtreejers, de Boemelaars en

je prins, adjudant, hofschenker, grimeur, dansgarde, hoor

zit vast wel een taak bij die je goed ligt of waar je interesse

Paljas) daar kun je fantastisch carnaval vieren.

je bij een carnavalsgroep, misschien ben je wel gewoon een

in hebt of wellicht heb je gewoon zin om eens te komen

carnavalsbezoeker, kun je goed persberichten schrijven,

kijken/helpen. Daar hoef je niet eens perse 4 dagen voor

Maar er zijn nog vele andere activiteiten die je binnen een

flyers ontwerpen of ben je juist meer van de financiën of

te feesten!! Al is dat natuurlijk wel de kers op taart of de

van deze verenigingen kunt verrichten.

het aansturen van een werkgroep/vereniging. Ben je crea-

confetti van het feest!!

Denk aan een kleintje carnaval of prinsenbal ook wel

tief, klusjesman, schilder, techneut, verstand van licht en

pronkzitting genoemd, dit zijn bijzondere avonden voor-

geluid of van het maken van carnavalsoutfits maar ook de

Kijk eens op onderstaande website om een impressie te

afgaande aan het carnavalsfeest. Maar naast het feesten

vrijwilligers voor de garderobe beheer, zaalversiering, keu-

krijgen van de 5 verenigingen binnen Boemelburcht:

zijn er nog tal van activiteiten die je kunt doen die niks te

ken- en barpersoneel mogen niet vergeten worden. Het is

www.detoetenburgers.nl

maken hebben met feesten maar bijvoorbeeld met bouwen,

allemaal niet in 1 zin te benoemen, dus mocht ik onver-

www.degriethtreejers.nl

www.deboemlaars.nl

ontwerpen, bedenken, regelen, aansturen of gewoon gezel-

hoopt iets vergeten zijn…….er zijn vele leuke activiteiten te

www.paljas.nl

www.boemlburcht.info

lig aanwezig zijn voor de sociale contacten.

bedenken!

www.nachtuulen.nl

Linda

‘Boemelburgers, bedankt voor het fantastische jaar dat we hebben gehad!’ PRETGAZET_2015.indd 22

23-01-15 05:19


Wij wensen iedereen in Boemelburcht een geweldig Carnaval toe!

PRETGAZET_2015.indd 23

23-01-15 05:19


-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

BOVAG All Inclusive Rijopleiding Jongerenpakket Schakel / automaat Rijangst begeleiding Altijd leuke acties

Voor informatie of opgeven: 0316-­‐527464 info@quickles.nl www.quickles.nl www.facebook.com/AutorijschoolQuickles

Zaterdag 14 februari 11.00 tot 03.00 uur ‘s avonds met DJ

Maandag 16 februari 09.00 tot 22.00 uur Frühshoppen

Zondag 15 februari 11.00 tot 03.00 uur ‘s avonds Live muziek

Dinsdag 17 februari 13.00 tot 20.00 uur Dolle Dinsdag

Dit is alweer de laatste pagina van de Pretgazet. Wij hopen dat u vol goede zin begint aan het Carnaval 2015 in Boemelburcht. Wij heten u van harte welkom! Deze uitgave is met veel enthousiasme tot stand gebracht. Een welgemeend dank voor de pr-commissie van Boemelburcht en alle adverteerders en sponsoren. De (eind)redactie lag in handen van Ab Hendriks. De foto’s zijn gemaakt door Frank Dercksen en Renee Teunissen. Opmaak en druk zijn verzorgd door Eric Boschman van dynamo-humm. Ook dankzij hen kon de Pretgazet in 15.000 brievenbussen worden bezorgd. Heeft u opmerkingen of suggesties? Wilt u uw (carnavals)groep eens aan heel Boemelburcht voorstellen? Of heeft u bijzondere verhalen? Laat het ons weten. E-mail naar redactie.pretgazet@boemelburcht.info.

PRETGAZET_2015.indd 24

23-01-15 05:19