Page 1

De T pgever Ureterp

Zakelijk en cultureel informatieblad voor Ureterp en omstreken Een uitgave van Stichting De Tipgever

December 20161


Koetsebeiwâl 24, 9247 AC

2 


Zie ook  onze  website:  www.detipgeverureterp.nl/            

Verspreiding in  Ureterp,  Frieschepalen,  Siegerswoude,  Bakkeveen  en  Wijnjewoude   55e  jaargang  no.  03  –  december  2016                                Oplage:  4000  exemplaren.     BESTUUR  STICHTING  DE  TIPGEVER   Voorzitter:   dhr.  A.  Berga,       Selmien  west  25    tel.  510408   Secretaris:   mw.  E.  Jellesma     Ikewei  13   tel.  06-­13313792   Penningm.:   dhr.  J.J.  Wind     Lange  Baan  62   tel.  302942     Redaktie:   mw.  E.  Jellesma     Ikewei  13   tel.  06-­13313792   Bezorgzaken:   dhr.  J.  Donker     Stuken  11   tel.  302649     Zakelijke  Advertenties  /  Tippertjes     dhr.  J.J.  Wind,         Lange  Baan  62,   tel.  302942   E-­mail:  Tipgever.advertenties@live.nl     Kopij  /  familieberichten   mw.  E.  Jellesma         Ikewei  13,     tel  06-­13313792               E-­mail:  Tipgever.kopij@live.nl       Het  volgende  nummer  verschijnt  vanaf:       06  januari   2017   Advertenties  /  Kopij  /  tippertjes  inleveren  uiterlijk:       27  december   2016   Advertentietarieven  per  uitgave  A5  formaat:  (betaling  uitsluitend  via  automatische  incasso)   Met  advertentiecontract:  (schriftelijke  overeenkomst  waarin  adverteerder  verklaart  dat  er   in  elke  uitgave,  -­  is  10x  per  jaar  -­  een  advertentie  wordt  geplaatst)   1 1 1  pagina  €    92,75  -­     /2  pagina  €  50,50  -­     /4  pagina  €  27,00;;   Zonder  advertentiecontract:   1 1 1  pagina  €108,25  -­     /2  pagina  €  58,50  -­     /4  pagina  €  32,50;;   Bankrekeningnummer:  IBAN:  NL05  RABO  0363902449  t.n.v.  De  Tipgever.     Voor  nadere  informatie  over  bovenstaande,  zie  onze  website:  www.detipgeverureterp.nl/       Automatische  incasso:     De  automatische  incasso  tav  december  vindt  plaats  op  13  januari  2017.    

AED  

Een  automatische  externe  defibrillator  (Engels:  Automated   External  Defibrillator,  afgekort  met  AED)    zijn,  bij  de  volgende   adressen  aanwezig.:     -­   De    Poiesz  supermarkt    Dr.  Prakkenlaan    19  Ureterp;;   -­   In  de  kantine  van  s.v.  Oerterp  Sportpark  "De  Griene   Greide"  Grieneleane,  Ureterp;;   -­   Gereformeerde  kerk    "De    Levensbron"    De  Feart    85   Ureterp;;   Ureterp:    Matthijs  en  Mirja    Meijer      Weibuorren  14    Ureterp;;    0512-­302256     dhr  Matthijs  Meijer  is  gerechtigd  de  AED  te  bedienen).    

3


ARTEC

BeautysalonRika

.nl

bouwkundig ontwerp & advies ontwerpen tekenwerk

berekeningen vergunningen bouwbegeleiding Wylp 32 Ureterp

info @ artecbouw.nl

Voor professioneel huid en make-up advies.

www.artecbouw.nl

De Telle 9 (ingang Hjouwerpaed) Ureterp 06-13155836

T 0512 300 750

4

Schoonheidsspecialist en visagist


DORPSAGENDA Datum:   07  dec  

Tijd   13:00  –   16:30  

Omschrijving:  

Plaats

Kerstmarkt

De Lijte  Ureterp  

Vergadering Plaatselijk  Belang   Inloop  vanaf  19:30  uur  

Ontmoetingskerk, Ureterp  

Boeken-­ en  Kerstmarkt  

Ontmoetingskerk, Ureterp  

07 dec  

20:00

10 dec  

09:00 –   13:00  

10 dec  

14:30

Lets cafe;;  Kerststukken  maken  

MFC de  Wier,  Ureterp  

14 dec  

19:30

Bijeenkomst Vrouwen  van  Nu  

MFC de  Wier,  Ureterp  

15 dec  

20:00

Sing-­In met  Christmas  Carols  

St. Piter,  Ureterp  

16 dec  

14:00

Bijeenkomst ANBO  

MFC de  Wier,  Ureterp  

16 dec  

20:00

Kerstconcert Brassband     De  Lofklank  

De Levensbron,  Feart  85,   Ureterp  

17 dec  

13:00

Familiedag OGF  Contra  

MFC de  Wier  

17 dec  

16:00

Winterconcert Cultbee  

Dorpskerk Beetsterzwaag  

19 dec  

19:45

Bijeenkomst Friese  CPB  

Ontmoetingskerk, Ureterp  

24 dec  

19:00

Kerstwandeling Ureterp  

Ontmoetingskerk, Ureterp  

24 dec  

19:30

Kerstwandeling Bakkeveen  

26 dec  

10:00

Kerstwandeling Bakkeveen     5-­7-­10-­15  km  

PKN de  Mande,   Bakkeveen   Dúndelle,  Mjûmsterwei  16    

5


VOOR AL UW renovatie verbouw onderhoud nieuwbouw

t i m m e r w e r k e n

Hege Kamp 45

Ureterp •

M 06 15 42 88 94 behang en sausklare wanden/plafonds •

buiten gevels/ bordessen/tuinmuren •

alle gipsplaatafwerkingen •

alle soorten sierpleisters •

raapwerk met specie

• Tel:

fijn schuurwerk 0512 - 76 40 02

Mob: 06 - 52 42 19 35

Quist afbouw Quist afbouw

6

Ureterp

www.quistafbouw.nl


VERLEDEN

Een kiekje  van  de  hoek  van  de  Weibuorren  en  de  Mounestrjitte,  gemaakt  in  1959,   met   op   de   achtergrond   de   Spar   winkel   van   Kootstra.   Op   de   foto   zijn   twee   gemeentewerkers  aan  het  metselen  aan  het  riool.  Volgens  mij  is  de  rechter  Witte   Nieuwman.  Deze  foto  heb  ik  gekregen  en  ik  mocht  van  hem  gebruiken  voor  deze   oud-­en-­nieuwserie.   Mocht   iemand   een   oude   foto   of   film   van   Ureterp   en/of   omstreken   hebben   die   ik   mag   gebruiken   (scannen),   dan   kunt   u   altijd   even   langskomen  bij  mij  op  de  Weibuorren  65  of  bellen  naar  302752.     Vriendelijke  groet,  Douwe  van  der  Veer.    

HEDEN

7


Naaiatelier Wiesje Kledingreparaties Verstelwerkzaamheden

te KOOP

NOORS sokkenwol Openingstijden: Dinsdag: 10.00 uur tot 14.00 uur Woensdag : 10.00 uur tot 11.30 uur Vrijdag: 19.00 uur tot 21.00 uur Overige dagen op telefonische afspraak.

Wiesje Oosterbaan Fûgelliet 37 Ureterp 0512 - 303223

Medisch pedicurepraktijk Bezorgmaaltijden van “de Stripe”, nu ook in Frieschepalen, Ureterp en Hemrik!

Mirjam Hamstra-Huntelerslag De Nijverheid 14 Weibuorren 14 9207 DK Drachten 9247 BB Ureterp

Ruim twee jaar is hotel & restaurant “de Stripe” nu bezig met het bezorgen van warme maaltijden in Wijnjewoude en Bakkeveen.

Per 1 februari hebben wij ons diensten uitgebreid naar Frieschepalen, Ureterp & Hemrik. Vanaf deze datum is het mogelijk een warme maaltijd bij u thuis bezorgd te krijgen. Tussen 11:30 en 12:30 zal het eten bij u thuis worden gebracht.

Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant, uitsluitend met verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor de vertrouwde, lekkere smaak van eten. Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en allergieën.

Tel: 06-30395504 Email: pedicurepraktijk.lecoton@gmail.com ¨ (h)eerlijke warme maaltijden Internet: www.le-coton.nl ¨ 1-7 dagen in de week Behandeling volgens ¨ hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,- bij u thuis bezorgd. afspraak Heeft u interesse in onze warme bezorgmaaltijden? Neem dan contact met ons op wij verstrekken u kosteloos alle verdere informatie. Familie de Vries & medewerkers, Hotel & restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Telefoon: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl E-mail: info@destripe.nl

 8

Maaltijd service de Stripe, U dekt de tafel, wij zorgen voor de rest!


BOEKEN-­ &  KERSTMARKT  

     

     

Op   zaterdag   10   december   2016   van   9.00   -­   13.00   uur,   organiseren   wij   van   de   Allerhandepot   weer   de   vertrouwde   Boekenmarkt   met   een   Kerstmarkt   in   de   ‘Ontmoetingskerk’  aan  de  Mounestrjitte  12  te  Ureterp.     Boeken,  strips,  cd’s  etc  zijn  weer  aanwezig  om  uit  te  zoeken  en  in  rond  te  bladeren.   Voor  liefhebbers  is  er  een  tafel  die  u  kunt  reserveren  om  uw  hobby-­  en/of  kerstartikelen   te  verkopen.   Rad  van  avontuur  met  mooie  prijzen  is  weer  van  de  partij  en  zal  volop  draaien.     Voor  de  inwendige  mens  kunt  u  terecht  bij  onze  koffie,  thee  en  versnaperingen  hoek.     Tot  ziens/  Oant  sjen  op  10  december  in  Ureterp,  U/  jullie  zijn  van  harte  welkom.       Inlichtingen  bij;;   Dooitze  de  Boer   0512  –  301  635   Jelly  de  Jong     0512  –  542  006  

BAKKEVEEN 2  ONTMOETTE  BAKKEVEEN  3  IN  EIGEN  HUIS     Dit  jaar  spelen  beide  teams  in  klasse  4  van  de  FSB   en   moesten   hun   eerste   externe   wedstrijd   tegen   elkaar   spelen.   In   team   2   speelden   Jack   Zeilstra,   Daan  de  Jong,  Jelle  Bergsma  en  Freek  Leistra;;  het   derde   team   werd   bemand   door   Fons   Joormann,   Douwe  Galama,  Frits  Hoogvorst  en  Mon  Bonte.   Jack   Zeilstra   speelde   aan   bord   1   tegen   Fons   Joormann   in   een   mooie   gelijk   opgaande   strijd   verloor   Fons   een   loper   deze   voorsprong   gaf   Jack   (het   jongste   lid   van   de   club   en   zo   langzamerhand   een  geduchte  tegenstander)  niet  meer  weg.  1-­0           Daan  de  Jong  speelde  aan  bord  2  tegen  Douwe  Galama,  Douwe  speelde  aanvankelijk   een  beste  partij  kwam  4  pionnen  voor;;  Daan  bleef  ondanks  deze  achterstand  knokken   en  worstelen  zijn  stukken  kregen  veel  ruimte  door  het  ontbreken  van  die  pionnen,  Douwe   had  zijn  toren  niet  ontwikkeld  en  baalde  stevig  toen  hij  toch  nog  moest  verliezen.  2-­0.     Jelle  Bergsma  speelde  aan  bord  3  tegen  Frits  Hoogvorst  na  een  penning  op  de  dame   werd  Frits  langzaamaan  gesloopt  hij  raakte  veel  materiaal  kwijt  en  moest  opgeven.  3-­0   Op  het  laatste  bord  speelde  Freek  Leistra  tegen  Mon  Bonte  .  Het  werd  een  mooie  strijd   met  twee  gelijkwaardige  tegenstanders,  toch  wist  Freek  in  het  eindspel  een  voorsprong   te  nemen  en  werd  de  eindstand  4-­0  voor  het  tweede  team.  

9


BeautysalonRika

.nl

Schoonheidsspecialist en visagist

Voor professioneel huid en make-up advies. De Telle 9 (ingang Hjouwerpaed) Ureterp 06-13155836

               



      

  

 10 0


Hallo     Ik  ben  Wouter,  een  rustige  jongen  van  25  jaar  oud  en  heb  PDD-­NOS  (Autisme).   Ik  ben  op  zoek  naar  een  maatje  om  mee  te  poolen,  zowel  door  de  week  (in  Drachten)   als  in  het  weekend  (dan  in  Heerenveen).     Ik  zoek  iemand  die  rustig  is  en  geduld  heeft,  als  zowel  enige  kennis  heeft  om  te  weten   hoe  om  te  gaan  met  autisme.     Ik  ben  in  het  bezit  van  een  45  Km/h  auto  (brommobiel).     U  kunt  een  bericht  versturen  naar  tipgever.kopij@live.nl.  Wij  zorgen  dat  het  bij  Wouter   terecht  komt.  

VANAF NOVEMBER  GOEDKOPE  RIJBEWIJSKEURINGEN  C/D/E,  CODE  95,  B/E   EN  TAXIPASKEURINGEN  IN  MULTIFUNCTIONEEL  CENTRUM  DE  WIER  

Verloopt  uw  rijbewijs  binnen  een  half  jaar  en  heeft  u  een  medische  keuring  nodig  omdat   u  75  jaar  of  ouder  bent,  jonger  dan  75  jaar  bent,  of  omdat  u  om  medische  redenen  moet   worden  gekeurd  voor  het  verlengen  van  uw  rijbewijs  B/E/C/D/E,  Code  95?  Maak  dan  nu   alvast  een  afspraak  voor  de  rijbewijskeuring  in  Ureterp.  Ook  houders  van  een  taxipas   kunnen  hier  terecht.     Locatie:   Multifunctioneel  Centrum  De  Wier,  De  Telle  21,  9247  AA  Ureterp   Afspraak  maken   Wilt  u  meer  informatie  over  deze  rijbewijskeuring,  of  wilt  u  een  afspraak  maken?     Neem  dan  contact  op  met  het  afsprakenbureau  (09.00  –  18.00  uur):  0516-­514574  of    06-­ 14716543.  Online  afspraak  maken:  www.goedkoperijbewijskeuringen.com   Let  op:  Het  is  niet  mogelijk  rechtstreeks  bij  de  locatie  een  afspraak  te  maken.       Meenemen  voor  de  keuring   Voordat  u  naar  de  keuring  gaat  dient  er  eerst  bij  de  gemeente  een  Eigen  Verklaring  met   Geneeskundig  Verslag  gekocht  te  worden.  De  voorzijde  van  het  formulier  vult  u  alvast   thuis  in.  Verder  is  het  van  belang  om  mee  te  nemen  naar  de  keuring:  uw  rijbewijs,  een   klein  beetje  urine  in  een  urinecontainertje  en  eventuele  medicatie.  Een  bezoek  aan  de   opticien   voor   (gratis)   controle   van   de   ogen   is   aan   te   raden   indien   uw   ogen   of   bril   het   laatste   jaar   niet   zijn   gecontroleerd.   Nieuwe   glazen/lenzen   kunnen   een   eventuele   herkeuring  voorkomen.       De  verwerking  en  beoordeling  van  de  Eigen  Verklaring  door  het  CBR  kan  tot  3  maanden   in  beslag  nemen.  Geadviseerd  wordt  om  ten  minste  4  maanden  voor  het  verlopen  van   de  geldigheid  van  het  rijbewijs  een  afspraak  te  maken  voor  een  keuring.   Ook  inwoners  uit  omliggende  gemeenten  zijn  van  harte  welkom.  

11


w

erheid gaat ...

! n e g a d t s e e f e n j fi u n e s n e Wij w r a a j w u e i n d n e g e z e g n e e n e

t om een juiste autoverzekeende hypotheek of het huis n; u bent op zoek naar

ma heeft de beschikking over netwerk van verzekeringsn, geldverstrekkers en p zoek zijn naar een woning.

Weibuorren 108 9247 BD URETERP T 0512 - 30 06 68 F 0512 - 30 06 47 info@varwijkensibma.nl www.varwijkensibma.nl

k zorgt ervoor dat u voor zekerheid kunt kiezen!

otheken - Verzekeringen

verbouw onderhoud timmerwerk

URETERP Tel. 06 5021 2504

bergsma-ureterp@outlook.com 12


Natuurverenigingen in  onze  omgeving       Afgelopen   juli   is   wegens   gebrek   aan   nieuwe   bestuursleden,   de   Vereniging   voor   Natuur  en  Milieu  Ureterp  opgeheven.  De  leden  zijn  daarvan  destijds  schriftelijk  op  de   hoogte   gebracht   en   in   de   Tipgever   is   er   ook   uitgebreid   bij   stil   gestaan.     Wanneer   natuur  en  milieu  u  na  aan  het  hart  ligt  kunt  u  dus  niet  meer  in  Ureterp  terecht,  maar   gelukkig   wel   in   Bakkeveen   of   Gorredijk.   Hier   zijn   twee   natuurverenigingen   actief   te   weten  Natuerferining  Bakkefean  en  Geaflecht.       Natuerferiening  Bakkefean   Het   logo   van   de   vereniging   verbeeldt   de   loop   van   het   aller   oudste   landschapselement   in   Bakkeveen:   het   Âld   Djip,   ook   wel   het   Koningsdiep   genoemd.   De   vogel   symboliseert   de   vogelwacht   zoals   de   vereniging   ooit   is   begonnen.   De   boomtak   symboliseert   de   bosrijkdom   en   de   vruchten   geven   de   producten   aan   zoals   de   vereniging   die   in   allerlei   vormen   produceert.   Deze   producten   zijn   de   activiteiten,   zoals   excursies,   cursussen,   inventarisaties  etc  die  de  vereniging  organiseert.     De  Natuerferiening  is  een  kleine  actieve  vereniging  die  de  bescherming  en  ontwikkeling  van   natuur  en  landschap  in  en  rond  Bakkeveen  als  haar  belangrijkste  taak  beschouwt.  Er  wordt   contact  onderhouden  met  andere  natuurorganisaties,  overheid,  particuliere  boseigenaren  en   belangengroeperingen  en  er  wordt  meegepraat  en  meegedacht  over  bestemmingsplannen,   het  gemeentelijke  bomenbeleid,  Natura  2000-­gebieden  en  de  Ecologische  Hoofdstructuur   (EHS).   De   vereniging   helpt   ook   bij   het   beheren   van   vogelreservaten,   het   uitvoeren   van   inventarisaties  van  planten  en  dieren  en  het  onderhouden  van  nestkasten.     Begin   dit   jaar   heeft   de   vereniging   zijn   statuten   gewijzigd   en   de   naam   veranderd   in   Natuerferiening  Bakkefean  e.o.  Dus  ook  mensen  vanuit  Ureterp  kunnen  lid  worden  van  de   vereniging   in   Bakkeveen.   Dit   kan   via   de   website   van   de   vereniging   www.natuur-­ bakkeveen.nl.     Geaflecht     De  natuurvereniging  Gorredijk  zegt  op  zijn  website  dat  de  mens  onderdeel  is  van  de  natuur.     Overal   ter   wereld,   dus   ook   in   onze   gemeente,   staat   het   voortbestaan   van   dieren,   planten   en   hun   leef-­   en   groeiomgeving   onder   druk.   De   Vereniging   wil   een   bijdrage   leveren  aan  de  bewustwording  van  mensen  van  hun  positie  in  deze  kwetsbare  wereld  door   de  vele  facetten  van  de  natuur  onder  de  aandacht  te  brengen.  Dit  wordt  o.a.  gedaan  door   het  organiseren  van  excursie  en  lezingen  en  het  meepraten  met  gemeentelijk  natuur  –    en   landschapsbeleid.  Een  voorbeeld  hiervan  is  o.a.  het  ecologisch  bermbeheer  en  het  beheer   van  de  vele  laanbomen  in  onze  gemeente.  Op  de  website  www.geaflecht.nl  is  alle  informatie   over  de  vereniging  te  vinden.  Ook  kan  men  zich  via  de  website  als  lid  aanmelden.     De   Nationale   Tuinvogeltelling   2017   is   in   het   weekend   van   28   en   29   januari.   Meer   hierover  in  de  volgende  Tipgever!               Roelie  Ansingh           13


Team Ureterp en Frieschepalen

De Friese Wouden werkt samen met u aan de beste zorg Zo doen we dat: • Onze zorg, uw regie • 24 uur per dag • Ook specialistische zorg

• Krachtige kleine teams • Dichtbij • Vertrouwde gezichten

Huishoudelijke hulp

Verzorging

Verpleging

Specialistisch Centrum

Wonen

Servicepakket pluZ

Bezoek ons wijkkantoor: Lijteplein 43, Ureterp Maak kennis met ons wijkteam op onze wijkpagina: www.friesewouden.nl/ureterp-frieschepalen Of neem contact op via: 088 512 53 17

www.friesewouden.nl

14


TIPPERTJE

Gezocht   huishoudelijke   hulp   te   beginnen   op   maandag   12   december   voor   2   uur   wekelijks.  Informatie:  0619528289   _____________________________________________________________________     Tippertjes  zijn  kleine  advertenties  van  maximaal  drie  regels  en  in  principe  bedoeld  voor   het   aanbieden   van   tweedehands   goederen.   Er   kunnen   echter   ook   items   worden   geplaatst  met  b.v.  de  thema’s  Gezocht    of    Verloren  /  Gevonden.  De  kosten  bedragen  €   3,   -­   per   tippertje.   Voor   de   aangeboden   tekst   geldt   dat   de   inhoud   niet   bedrijfsmatig   of   commercieel  mag  zijn.  Voor  nadere  info  zie:  http://detipgeverureterp.nl/  

Vakantie  huisartsenpraktijk  De  Valom  

Wegens  vakantie  zijn  de  praktijk  en  de  apotheek  gesloten  van  maandag  26  december   tot  en  met  vrijdag  30  december  aanstaande.       Waarnemer  in  deze  periode  is  huisartsenpraktijk  J.P.  Heinstra,  Weibuorren  9A,  9247  AX   Ureterp,  telefoon  0512  301  231.              

 

Vakantie huisartsenpraktijk  Heinstra  

Wegens   vakantie   is   huisartsenpraktijk   Heinstra   gesloten   van   maandag   02   januari   t/m   vrijdag  06  januari.       Waarnemer  in  deze  periode  is  huisartsenpraktijk  de  Valom,  Valom  19,  9247  AV  Ureterp,   telefoon  0512  301  202  

                                                                                                                                                      Uitslag  Zonnebloemloterij                                 De  Trekking  van  de  loterij  heeft  plaats  gevonden  op   24  oktober  2016.  Op    www.zonnebloem.nl/loterij    kunt   u  controleren  of  u  een  prijs  heeft  gewonnen,  ook  kunt   één  van  onze  vrijwilligers  vragen  om  uw  lot/loten  te  controleren.       We  danken  u  hartelijk  voor  uw  aankoop,     namens  het  bestuur  van  de  Zonnebloem  afdeling  Ureterp  e.o,   Antje  Berga    

15


Koetsebeiwâl 24, 9247 AC

Peuteropvang – Dagopvang Buitenschoolse opvang Leaf is een christelijke organisatie, waar uw kinderen op een professionele, flexibele en persoonlijke manier worden opgevangen. Op de peuteropvang maken we gebruik van een VVE programma. Leaf is elke werkdag geopend. Foareker 54 9247AC Ureterp T. 06-20793568 info@kinderopvang-leaf.nl www.kinderopvang-leaf.nl16


ANBO-­nieuws Op  vrijdag  16  december  nodig  ik  u  graag  uit  voor  een  andere   muziek   middag   met   “Hans   de   Liedjesman".   Hij   laat   ons   genieten  van  liedjes  van  TOEN.    Het  zal  lastig  zijn  niet  mee   te  neuriën  of  te  zingen.  Alle  liedjes  zullen  te  volgen  zijn  via   de  beamer  op  een  scherm  Hans  de  Liedjesman  maakt  niet  alleen  muziek  maar  zorgt  voor   afwisseling  met  het  vertellen  van  anekdotes  ,  verhaaltjes  en  gedichtjes.   Onze  middag  start  zoals  gewoonlijk  om  14.00  uur  en  wordt  gehouden  in  M.F.C.  de  Wier   te  Ureterp.    De  kosten  zijn  €  4,00  en  iedereen  is  van  harte  welkom;;  ook  niet-­leden.   Ik  wens  u  allen  een  heel  geslaagd  Sinterklaasfeest.     Een  hartelijke  groet  van  Bertie  ten  Haaf-­Boerrigter         Cliënten en  medewerkers van  kortverblijfhuis  Ureterp   wensen  u  een  prettige  kerst  en  een  gelukkig  

2017

                                   E L E K T R A • VERWARMING • DUURZAME ENERGIE     GAS • WATER • SANITAIR • AIRCO     Foareker 41 | 9247 AA Ureterp | Tel: 06-25008003 | E-mail: info@veenematechniek.nl   WWW.VEENEMATECHNIEK.NL  

INSTALLATIESERVICE URETERP

17


Snel en scherp printen

posters flyers dorpskranten almanakken scripties drukwerk

De Roef 2a, 9206 AK Drachten T 0512 543 350 F 0512 543 701 E info@donkel-donkel.nl

of online: www.donkel-donkel.nl

Als het om uw zekerheid gaat ...

Of het nu gaat om een juiste autoverzekering, een passende hypotheek of het huis van uw dromen; u bent op zoek naar zekerheden!

Maak vrijblijvend een afspraak.

Varwijk & Sibma heeft de beschikking over een gedegen netwerk van verzekeringsmaatschappijen, geldverstrekkers en mensen die op zoek zijn naar een woning.

Weibuorren 108 9247 BD URETERP T 0512 - 30 06 68 F 0512 - 30 06 47 info@varwijkensibma.nl www.varwijkensibma.nl

Onze aanpak zorgt ervoor dat u voor zekerheid kunt kiezen!

Makelaardij - Hypotheken - Verzekeringen 18


30-­JARIG BESTAAN  ZONNEBLOEM     GROOTS  GEVIERD  

Op  donderdagmiddag  17  november  heeft  Zonnebloem  afdeling  Ureterp  e.o.  haar   30  jarig  bestaan  gevierd  met  een  feestmiddag  in  de  Wier  te  Ureterp.     Voorzitter,  Albert  de  Vries  opende  deze  middag  voor  een  volle  zaal  en  gaf  de  microfoon   door  aan  Griet  Wiersma  die  al  eerder  optrad  voor  de  Zonnebloem.  Er  werden  dan  ook   herinneringen  opgehaald  en  ze  begon  met  de  voor  ons  bekende  liedjes  "  Fryske  mar"   en  "Skûtsjesilen"  en  vervolgens  met  de  introductie  van  haar  collega  Minze  Dijksma  die   het  brandbeveiligingsplan  van  de  zaal  op  hilarische  manier  uitlegde,  daarna  weer  enkele   meezingers  van  Griet.     Na  de  pauze  werd  Froukje  Zeilstra  uit  Ureterp  een  gouden  insigne  opgespeld  door  dhr.   H.  Lich  van  de  Provinciale  Zonnebloem,  zij  ontving  tevens  een  standaard  en  een  bos   bloemen  uit  handen  van  dhr.  Lich  omdat  ze  al  25  jaar  vrijwilliger  is  bij  de  Zonnebloem.       Atje  Stoker  uit  Wijnjewoude  is  al  10  jaar  vrijwilliger  en  heeft  thuis,  uit  handen  van  Albert   de   Vries     een   zilveren   insigne   en   een   bos   bloemen   van   het   regiobestuur   ontvangen   omdat  ze  wegens  ziekte  niet  aanwezig  kon  zijn.     Hilly  de  Jong  en  Ipie  Roffel  beiden  uit  Ureterp  en  Ymie  Offringa  uit  Wijnjewoude  kregen   van  de  Plaatselijke  afdeling  een  bos  bloemen  omdat  ze  vanaf  het  begin  ,  dus  30  jaar   vrijwilliger  zijn.  Het  bestuur  ontving  uit  handen  van  dhr.  J.  Bentink  ieder  een  roos.     Na  deze  huldiging  kwam  Griet  weer  op  het  podium  als  typetje  gekleed  in  "Bon  Prix"  en   fungeerde  als  assistente  van  Minze  met  het  uitvoeren  van  zijn  goocheltrucs.  Minze  werd   in  1996  al  Nederlands  kampioen  op  het  Nationaal  Goochelcongres.  Hij  illustreerde  zijn   vingervlugheid  met  speelkaarten  en  een  wit  touw  (zijn  succesnummer).  Er  was  letterlijk   geen  touw  aan  vast  te  knopen.  Als  Minze  met  zijn  goocheltrucs  aan  de  slag  gaat  lijkt  hij   een  stand-­up  comediant.  Van  iedere  truc  maakte  hij  een  hilarische  sketch  waarbij  ook   onze  voorzitter  en  één  van  de  aanwezige  verpleegkundigen  deel  van  uit  maakten  en  de   woordspelingen  vlogen  je  om  de  oren.     Griet   droeg   een   ode   op   aan   haar   overleden   vriend   en   collega   Kobus   Algra   door   het   zingen  van  het  lied  "it  Bûthúsbankje".  Onder  het  zingen  van  een  medley  van  Griet  gingen   de  vrijwilligers  in  polonaise  door  de  zaal.  In  zijn  slotwoord  bedankte  onze  voorzitter  Griet,   haar  man  (manusje  van  alles)  en  Minze  voor  deze  prachtige  middag  en  natuurlijk  ook   taxi  Kort/v.d.Wal  die  belangeloos  een  busje  beschikbaar  had  gesteld,     Antje  Berga  

19


0512-342275 

actief 4.6 x 13 kleur

grafmonumenten • urnmonumenten thuisgedenken

0

20

www.talentinbouwen.nl

FRIESCHEPALEN URETERP

IN DE VERKOOP!


FRIESE CHRISTELIJKE  PLATTELANDSVROUWEN  BOND  -­   AFDELING  URETERP  

De   dames   van   de   C.P.B.   komen   op   maandagavond   19   december   bijeen   in   de   ”Ontmoetingskerk”,   Mounestrjitte.   We   staan   stil   bij   de   geboorte  van  Jezus.  We  volgen  een  kerstliturgie  en  luisteren  naar  een   meditatie  en  een  kerstverhaal.  Ook  niet-­leden  nodigen  wij  van  harte   uit  om  deze  kerstviering  bij  te  wonen.  Aanvang  19:45  uur.  

 

 

                     

Het bestuur  

        Beleef  het  traditionele  kerstverhaal  op  een  bijzondere  manier!  

Ook  dit  jaar  wordt  er  in  Ureterp  weer  een  kerstwandeling  georganiseerd.  Deze  keer  is   de   organisatie   voor   het   eerst   in   handen   van   de   gezamenlijke   kerken   en   scholen   van   Ureterp.  Op  kerstavond,  24  december,  zal  deze  plaats  vinden.       De   wandeling   start   bij   de   Ontmoetingskerk   (PKN,   Mounestrjitte)   en   eindigt   bij   de   Levensbron  (GKV,  de  Feart).  De  route  is  hiermee  ongeveer  1,5  km  lang  (er  moet  nog   wel  terug  gelopen  worden).  De  wandeling  leidt  ons  langs  het  kerstverhaal,  van  Nazareth   tot  Betlehem.  Op  verschillende  plekken  zullen  taferelen  van  het  kerstverhaal  te  zien  en   te  horen  zijn.  Langs  de  hele  route  branden  kaarsjes.     Er  wordt  in  groepen  van  ongeveer  20-­30  mensen  gelopen.  De  kinderen  van  De  Opdracht   en  de  Eben  Haëzer  zullen  met  hun  ouders  ingedeeld  worden  tussen  16.30  en  19.00  uur.   Tussen   19.00   en   20.30   uur   kan   eenieder   die   wil   starten   met   het   lopen   van   de   route.   Groepen   worden   gemaakt   op   volgorde   van   binnenkomst   bij   de   start   in   de   Ontmoetingskerk.       Wij  nodigen  u  allen  van  harte  uit!  

21


               



      

  

0 22


BY ÚS  YN  DE  MERSKEN  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                   Jelke                                                                                                        Hendrik       Na  het  overlijden  van  mijn  schoonouders,  kwamen  mijn  man  en  ik  bij  het  opruimen  van   hun   spullen   allerlei   zaken   tegen.   Zo   ook   een   stapeltje   oude   brieven,   die   door   mijn   schoonvader   Hendrik   de   Jong   waren   geschreven   tijdens   de   oorlogsjaren.   De   brieven   dateren  vanaf   september   1943   tot   eind   mei   1944.   Hendrik   had   bericht   gekregen   dat   hij   zich  moest  melden  voor  de  dwangarbeid  in  Duitsland.  De  jaargangen  van  1920  tot  en  met   1924  waren  aan  de  beurt,  Hendrik  geboren  in  1924  moest  als  19-­jarige  jongeman  naar   Duitsland.  Dat  was  een  hele  schrik  voor  de  Familie  de  Jong,  want  hun  oudste  zoon   Jelke  was  nog  maar  amper  thuis.  Hij  had  als  Nederlandse  soldaat  mee  gevochten   bij  de  slag  om  Vliegveld  Valkenburg.  Daar  werd  Jelke  gewond,  gelukkig  heeft  hij  het   er  levend  van  afgebracht.  Zijn  ouders  waren  zo  dankbaar,  dat  hij  weer  thuis  was,  en   nu  hun  Hendrik  naar  Duitsland!  Vader  Willem  werkte  hard  op  zijn  boerderij,  hij  kon   de  hulp  van  zijn  zonen  zo  goed  gebruiken,  men  stond  voor  een  moeilijke  keuze.....   Er   gebeurde   daar   wat   By   ús   yn   de   Mersken.   Terwijl   alles   zo   vredig   leek   daar   op   de   boerderij,  verscholen  tussen  bomen  en  heidevelden.  In  de  Mersken  waar  je  zo  heerlijk  kon   weg  dromen  als  je  aan  het  water  zat  bij  het  Ald  Djip  (het  Koningsdiep),  waar  de  vogels   druk   in   de   weer   waren   met   hun   nesten   en   een   koe   heel   even   loeide.   En   als   de   mist   's   avonds  als  een  deken  over  het  warme  boerenland  kwam,  leek  het    zo  stil  en  vredig.  Maar   was  dat  wel  zo?   Dit  alles  heeft  mij  er  toe  gebracht  om  de  geschiedenis  van  deze  streek  in  boekvorm  vast   te   leggen   om   het   zo   door   te   kunnen   geven   aan   volgende   generaties,   zodat   de   geschiedenis  van  dit  bijzondere  gebied  “DE  MERSKEN”  bewaard  blijft.         Paula  de  Jong-­  Koenders   De  presentatie  van  het  boek"  By  ús  yn  de  Mersken"  zal  op  8  april  plaats  vinden  in  de  Wier   te  Ureterp.  Kijk  voor  informatie  op  de  website:  www.byusyndemersken.frl                                                                                

23


Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar Actie: zaterdag 17 dec. Herenknippen voor â‚Ź10,-

24


FAMILIEDAG CONTRA   Op   17   december   aanstaande   organiseert   de   Oerterper   Gymnastiekferiening   (Contra)   een   familiedag.   Deze   dag   zal   worden  gehouden  in  MFC  De  Wier  en  begint  om  13.00  uur.     De   verschillende   groepen   (Turnen,   Acro,   Gymnastiek,   Aerobics,  Zumba,  enz.)  zullen  hun  kunsten  vertonen,  dan  wel   een  workshop  organiseren.     De   middag   zal   worden   afgesloten   rond   16.00   uur   met   een   spetterende   eindpresentatie   van   alle   groepen   en   een   grote   verloting!       We  hopen  op  veel  publiek:  Familie,  vrienden  en  andere  belangstellenden  wees   welkom!  

PEUTER-­ EN  KLEUTER  GYMNASTIEKLESSEN  

Na  de  zomervakantie  zijn  we  weer  begonnen  met  de  peuter-­  en  kleuter   gymnastieklessen  in  MFC  de  Wier  in  Ureterp.   Het  is  voor  alle  kinderen  belangrijk  om  te  bewegen  en  de  gymnastiek  is  een  prima   voorbereiding  op  alle  andere  sporten.  We  klimmen  en  rollen  en  bewegen  op  hoge  en   lage  materialen.  Doordat  de  kinderen  met  veel  verschillende  toestellen  werken,  leren  zij   spelenderwijs  allerlei  soorten  bewegingen  en  krijgen  ze  zelfvertrouwen.     Als  u  dit  aanspreekt  voor  uw  zoon/dochter  bent  u  van  harte   welkom  in  de  zaal.  Uw  kind  kan  een  proefles  meedoen  om  te   kijken  of  het  wat  voor  hem/haar  is.  De  peuter-­  en  kleuterlessen   vinden  plaats  op  dinsdagmiddag.  Voor  meer  informatie  kunt  u   kijken  op  www.ogfcontra.nl  of  op  onze  Facebook  pagina  ‘OGF   Contra  Ureterp’.    

      Kerstmarkt    Op  woensdag  7  december   Van  13.00-­16.30  uur   In  woon-­zorgcentrum   De  Lijte   Lijteplein  56,  Ureterp   ZuidOostZorg    

25


verven harsen gezichtsbehandeling massage Lipomwyk 7a 9247 CH Ureterp 0512 - 355 689 06 -138 987 48 info@salonberdien.nl www.salonberdien.nl

COMPUTERSERVICE reparatie | verkoop | netwerk | service aan huis | pc-apk | back-up

Waar wij u mee van dienst kunnen zijn: Reparatie van laptop en computer

Herinstallatie van Windows

Verkoop van nieuwe/2e hands laptops en computers

Veiligstellen van bestanden na een computer crash

Printers en andere digitale apparaten

Back-up van uw bestanden

Complete hard- en soft-ware schoonmaak/check (PC-APK)

Feart 107, Ureterp 26

Nieuwe lader, scherm of power connector voor uw laptop

06 812 54 291

www.divicore.nl


Een mooie  kerstavond,  fakkels  op  het  kerkenpad,  lichtjes  in  de  kerstboom,  de   mooiste  kerstliederen....  

WOLKOM   op  de  vertrouwde     KERSTAVONDDIENST      MET  MEDEWERKING  VAN  MANNENKOOR  OERTERP  

 

in de     ST.  PITERKERK    te  URETERP   Thema:    IS  HET  NAAR  JE  ZIN?    Of  :  in  de  mensen  een  welbehagen...   Met  GEZELLIGE  NAZIT  IN  HET  TEEHUS  MET  GLUHWEIN  EN  WARME   CHOCOLADEMELK  

Aanvang:       Voorganger:       Organist:       Muzikale  leiding:    

21.00 uur   ds  Jak  Verwaal   Grietje  Albada   Geert  Zigterman     m.m.v.  kopergroep  van  leden  van  de  Bazuin  en     Fanfare  Oerterp.  

27


bouwbedrijf

eening - de Jong

tel: 0512-366224 of 06-51340576

Frieschepalen

Kromhoek 34 9249 NE Frieschepalen

www.bouwbedrijfweeningdejong.nl - info@bouwbedrijfweeningdejong.nl

n o i t a r e n e Juwelier De Slag G w Ne jaar! 12 5Berdien www.deslag.nl

Schoonheidssalon

Lipomwyk 7a 9247 CH Ureterp

Voor een goed advies! Ook duo behandelingen

0512-355689/06-13898748

Selmien West 2 Olterterp landelijk gelegen tussen Ureterp en Beetsterzwaag donderdag koopavond 0512 - 30 16 95

0 28 


KERSTPUZZEL 2016  

Een   woordzoeker   is   een   puzzel   of   woordspel,   waarbij   een   bepaald   aantal   woorden   gevonden  moeten  worden  in  een  diagram  gevuld  met  letters.  Deze  woorden  kunnen  zowel   van  links  naar  rechts  als  van  rechts  naar  links  geschreven  zijn,  alsmede  zowel  horizontaal   als   verticaal   als   diagonaal.   Als   alle   woorden   zijn   weggestreept,   vormen   de   overgebleven   letters  een  nieuw  woord,  dat  de  oplossing  van  de  puzzel  vormt.  Stuur  het  gevonden  woord   voor   zondag   1   januari   2017   naar   de   redactie,   Ikewei   13   Ureterp,   van   de   Tipgever   onder   vermelding  van  ‘Kerstpuzzel  2016’.  Vergeet  niet  uw  adresgegevens  en  telefoonnummer  te   vermelden!   Onder   de   goede   inzenders   worden   weer   3   prijzen   verloot.   De   uitslag   van   de   puzzle  wordt  in  de  Tipgever  van  februari  2017  bekend  gemaakt.    

ERWTENSOEP GLAD   GLUHWEIN   HANDSCHOENEN   IGLO   IJS   IJSBAAN   KOUD  

KRUIK LANGLAUFEN   MUTS   SKIEEN   SLEE   SNEEUW   SNEEUWPOP   SNEEUWVLOK  

TRUI VORST   WANTEN   WINTER   WINTERPRET   WINTERSLAAP   WIT   29


Bankzaken zelf regelen.

En contact als je een vraag hebt.

De Rabo Bankieren App draait om jou. Met een druk op de knop inzicht in je bankzaken. Diverse eenvoudige bankzaken zelf regelen. Of met een druk op de knop direct een vraag stellen aan een medewerker van jouw eigen Rabobank.

De Rabo Bankieren App staat voor je klaar. Een aandeel in elkaar

30


KERSTCONCERT BRASSBAND  DE  LOFKLANK  MET   MANNENKOOR  WESTERLAUWERS  

Vrijdag   16   december   zal   Brassband   De   Lofklank   o.l.v.   dirigent   Gerk   Huisma   een   kerstconcert  met  samenzang  verzorgen.  Het  Christelijk  mannenkoor  Westerlauwers  zal   meewerken  aan  het  concert.  Traditionele  kerstmelodiën  en  liederen  zullen  zorgen  voor   een  sfeervolle  avond,  vol  verwachting  naar  het  Kerstfeest.  Het  publiek  wordt  uitgenodigd   om  een  aantal  liederen  mee  te  zingen.  De  brassband  en  het  mannenkoor  zullen  ook  een   aantal   nummers   gezamenlijk   ten   gehore   brengen.   Daarvoor   staat   het   bekende   “Cantilene”  van  Karl  Jenkins  onder  andere  op  het  programma.     Het  Chr.  mannenkoor  Westerlauwers  staat  onder  leiding  van  Jan  Hibma.  De  leden  zijn   afkomstig   die   uit   de   regio   van   Buitenpost.   Sinds   1977   treedt   het   regelmatig   op   en   is   daarmee  een  goede  bekende  van  koorliefhebbers,  vooral  in  Noord-­Nederland.     Brassband  De  Lofklank  staat  voor  het  tweede  seizoen  onder  leiding  van  de  jonge  dirigent   Gerk   Huisma.   Op   de   Nederlandse   Brassband   Kampioenschappen   van   22   oktober   j.l.   wist  De  Lofklank  de  derde  plaats  te  bemachtigen  in  de  tweede  divisie.  De  jury  beloonde   de  uitvoering  met  92  punten.  Een  prestatie  waar  ze  trots  op  zijn!       Het  kerstconcert  zal  plaatsvinden  in  kerkgebouw  “De  Levensbron”  aan  de  Feart  85  in   Ureterp.  De  aanvang  is  20.00  uur.  Toegangskaarten  zijn  in  de  voorverkoop  te  bestellen   via  06-­46474503  of  info@delofklank.nl  en  kosten  €  7,50.  Kaarten  aan  de  zaal  zijn  €10,00   en  kinderen  tot  12  jaar  hebben  gratis  toegang.       Het  belooft  een  veelzijdige  muzikale  avond  te  worden.  Na  het  concert  is  er  gelegenheid   om  samen  een  drankje  te  nuttigen  in  de  hal  van  de  kerk.    

 

KOMT ALLEN  TE  SAMEN  BIJ  DE  KERSTAVONDWANDELING   BAKKEVEEN  OP  24  DECEMBER  2016  

 

Op  zaterdagavond  24  december  vanaf  19.30  start  een  prachtige  kerstwandeling.   De  route  start  bij  de  PKN  kerk  De  Mande,  Tsjerkewâl  20,  9243  JV,  Bakkeveen.   Herders  nemen  u  mee  op  een  tocht  door  het  dorp.  De  tocht  gaat  deels  door  het  bos  en   is   ongeveer   2,5   km   lang   en   duurt   ongeveer   1   uur.   Samen   met   de   herders   beleeft   u   onderweg  het  kerstverhaal.     Aansluitend   is   er   koffie,   chocolademelk   en   kerstbrood   in   de   Mande   bij   de   warme   kerststal,   waar   ook   de   kerstnachtdienst   begint   om   21.00   uur,   m.m.v.   Brassband   Opsterland  en  Zangkoor  de  Mande.    Na  de  dienst  is  er  gezelligheid  met  Gluhwein  en   wijn.   Iedereen  is  van  harte  uitgenodigd!  Komt  allen  tezamen!     Voor  meer  informatie  zie  website  www.itkeningsfjild.nl    

31


Boerestreek 18 9247 CC Ureterp info@aannemersbedrijfalvisser.nl / www.aannemersbedrijfalvisser.nl Tel. 0512-302160 Mob. 06-55766589 - Fax. 0512-354779

NIEUW PER 1 JANUARI 2017 ‐ Verruimde openingstijden  (maandag, dinsdag,  donderdag en vrijdag)  ‐

Contracten met alle  zorgverzekeraars

Dry Needling

Voor al uw houding‐ en bewegingsapparaat problemen en/of bij stress gerelateerde  klachten. Als erkend fysiotherapeut sta ik ingeschreven in het Centraal kwaliteitsregister  KNGF, zodat u verzekerd bent van het juiste advies en de juiste zorg!   Bel me gerust voor meer informatie.    Marjoke Nazari        Praktijkadres: Hearsterwei 15  9249 NA Frieschepalen     

Hedzer van Houten Fûgelliet 12 9247 GD Ureterp T: 0512 30 32 30

32

   

   

T   06‐193 79 484  W   www.fysiotherapiefrieschepalen.nl  E   fysiotherapiefrieschepalen@gmail.com 

•Aangiften belasting •Administratie •Jaarrekeningen •Financieringen •Bedrijfsovername

Bel voor gratis advies


HARM DE  WILDE  ZIJN  GEDICHT      "DE  STJERREN"  

December  is  een  maand  van  kaarslicht  en  goede  voornemens.  Van  namijmeren  over  het   jaar  wat  bijna  voorbij  is.  Zo  verging  het  Harm  de  Wilde  ook.  Hij  liep  ‘s  avonds  naar  zijn   tuinhuisje,  iedereen  lag  al  lang  in  bed,  het  is  al  laat.  Het  is  heerlijk  stil,  je  hoort  bijna  niets.   Daar  geniet  Harm  van,  meestal  geeft  de  stilte  hem  veel  inspiratie.  Er  rolt  dan  zomaar  een   verhaal  of  een  gedichtje  uit.  Maar  deze  avond  is  het  toch  anders,  de  lucht  is  zo  helder,  er   zijn  zoveel  sterren.  Harm  zat  vol  verbazing  naar  de  lucht  te  kijken,  ja  eigenlijk  vol  ontzag.   Zoveel  sterren,  zo  groot  het  heelal,  wat  ben  je  als  mens  dan  klein.  En  wat  weten  we  nou   eigenlijk  van  deze  grootheid  aan  sterren.  Wie  bestuurt  dit  grote  wonder?       DE  STJERREN     Sjoch  ik  jouns  ris  nei  de  stjerren     En  yniens  sjoch  ik  de  fraege;;     Dan  bin  ik  der  faek  yn  wei     Hwat  bliuwt  hjir  fan  my  noch  oer?     Hwant  dat  machtig  greate  wûnder     Hwat  haw  ik  noch  to  fortellen     Fiel  ik  my  sa  lyts  dan  by     Tsjin  dy  machtige  natûr?     'k  Mien  sims  wolris,  dat  de  minske     Minsken  sizze;;  Sa  moat  't  wêze     Alles  in  syn  hannen  hat     Alles  giet  hjir  ;;  Folgens  plan!     Dat  hy  great  is,  alles  wittend     Hwa  bistjûrt  dat  greate  wûnder?     Maar  hwat  sjit  ik  dan  to  koart     Nimmen  hat  dêr  witten  fan   Hwant  dy  skier  miljoenen  stjerren         Sizze  my:  Do  bist  hjir  neat     Hwa  as  seit;;  Sa  moat  it  wêze.     Lyts  lyts  minske,  hwat  soest  witte?     Dat  had  my  de  boeken  leard!     Och  hwat  jowst  dy  domwei  bleat     Och,  sjoch  efkes  nei  de  stjerren     Al  dy  stjerren  binne  mar  stipkes     En  dan  wit  jim  ;;  Wy  witte    "  neat!"     Krekt  sa'n  stip  is  ek  ús  ierd       Dy't  mar  roundraeit  yn  e'romte     Harm  de  Wilde    (  febrewaris  1957)     Sa  't  in  klok  syn  paedtsje  giet         Paula  de  jong      

33


De Telle 1 9247 BH Ureterp Postbus 10 9247 ZN Ureterp

 Telefoon: 0512 - 30 34 03 Fax: 0512 - 30 34 04 info@notarisannadevries.nl www.waarvanakte.nl 

   

               

         

 

   !"#$%& ' ()*+) ),"

0 34

 
Op zoek  naar  God?       Iedereen  kent  de  momenten  dat  je  jezelf  vragen  stelt  als:  "Waarom  ben  ik  hier?"  en  "Wat  is   eigenlijk  de  zin  van  het  leven?"  Deze  vragen  worden  vooral  gesteld  rondom  life  events  als   geboorte,   sterven,   verandering   van   baan,   werkeloosheid,   enz.   Soms   worden   die   vragen   weer   weggestopt,   maar   liever   zien   we   natuurlijk   dat   die   vragen   gesteld   worden   op   de   Alpha.   Bij   Alpha   ga   je   met   elkaar   op   zoek   naar   een   antwoord   op   deze   en   soortgelijke   levensvragen.     “Dat  klinkt  wat  heavy,  maar  dat  is  het  niet.  Ik  heb  weer  meegedaan  aan  de  Alpha-­cursus  en   ik   heb   er   heel   wat   afgelachen.   Ik   ontmoette   (leuke!)   nieuwe   mensen,   we   hebben   gezellig   met   elkaar   gegeten   en   heel   veel   onderwerpen   besproken.   Eigenlijk  ga  je  samen  op  zoek   naar  God.  En  de  uitkomsten  zijn  heel  verschillend!  Ik  heb  ooit  de  cursus  gevolgd  met  een   van  mijn  beste  vriendinnen.  Zelf  werd  ik  nog  enthousiaster  over  het  christelijk  geloof  en  zij   vond  het  tof  om  te  zien  wat  mij  beweegt  en  inspireert,  maar  dat  was  het  dan  ook  voor  haar.   En  onze  vriendschap?  Die  is  er  alleen  maar  hechter  door  geworden.”     Dit  schrijft  iemand  die  ooit  de  cursus  gedaan  heeft.  Daar  wordt  je  toch  enthousiast  van?  Ik   wel  in  ieder  geval.     Onze   Alpha   start   weer   in   Januari   op   maandagavond   in   de   Ontmoetingskerk.   Elke   avond   beginnen  we  weer  met  een  heerlijke  maaltijd.  Er  is  tijd  voor  ontmoeting  en  een  goed  gesprek.   Daarna   wordt   er   een   inleiding   gehouden   over   een   bepaald   thema.   Na   de   inleiding   ga   je   uiteen  in  kleine  groepjes,  waar  ruimte  is  om  alle  vragen  te  stellen  die  je  hebt.  In  totaal  hebben   al  meer  dan  250.000  mensen  Alpha  in  Nederland  gevolgd.       Wil   jij   een   Alpha   volgen?   Wil   jij   op   een   ontspannen   manier   iets   van   Jezus   liefde   gaan   ervaren?  Dat  kan  heel  eenvoudig.  Grijp  je  kans,  kom  mee  doen.   Informatieavond  is  op  9  januari  om  20.00  uur  in  de  “Brûnfisk”  van  de  “Ontmoetingskerk”  aan   de  Mounestrjitte  12  in  Ureterp.     Wilt   u   meer   informatie?   Neem   dan   contact   op  met  het  Alpha-­Team:         Sonja  Rohaan      Tel.  06-­20281390   Lucia  Taekema  Tel.  0512-­300825     E-­mail:  alphacursusureterp@gmail.com              

35


Stel, u koopt een mooie occasion. Van de buurman, een vriend of via een andere auto website. Dan kunt u vanaf nu terecht bij Autobedrijf Willem Baron voor het overschrijven van uw kenteken voor zowel auto, motor en scooter. Ook schorsingen kunnen wij hier voor u regelen. Dat is wel zo vertrouwd en lekker in de buurt en zo geregeld! Meer weten? Kijk op www.kentekenloket.nl

De Gilden 1 te Ureterp - 0512-303339

Schoonmaken met water, duurzaam, milieubewust, snel, gemakkelijk, veilig en ergonomisch. Dit zijn de kernwoorden van de

Ha-Ra schoonmaaksystemen

Voor al uw vragen en/of bestellingen bel: 0512-30 19 75 Willie Winius 

36


“BASKETBALL VOOR  IEDEREEN”,  FEBRUARI  BASKETBALLMAAND     BIJ  FIVE  PACK!  

De hele  maand  februari  staat  bij  Five  Pack  in  het  teken  van   “Basketball  voor  iedereen!”     In   samenwerking   met   maatschappelijk   partner   Rabobank   Drachten  Friesland  Oost  zet  Five  Pack  alle  trainingen  open   voor   iedereen   die   kennis   wil   maken   met   basketball   en/of   mee  wil  doen  met  een  basketballtraining.     Iedere  woensdag  wordt  er  door  Five  Pack  getraind  in  MFC   De   Wier   in   Ureterp,   op   de   website   www.5pack.nl   zijn   de   trainingstijden  voor  de  verschillende  leeftijdscategorieën  te   vinden.   We   hebben   dit   seizoen   drie   competitie-­spelende   seniorenteams   (heren),   twee   competitie-­spelende   jeugdteams   (waarvan   één   herenteam  en  één  gemengd   team),   één   trainend   jeugdteam   (gemengd)   en   een   recreantenteam  (gemengd).     Meedoen   met   een   training   in   februari  kan  zonder  opgave.   Mocht   je   meer   informatie   willen   hebben,   of   ben   je   er   niet   zeker  van  onder  welk  team  je  valt,   dan  kun  je  contact  opnemen   met  Richard  de  Vries.   Hopelijk  tot  in  februari!    

VOORVERKOOP OERROCK  START  OP  18  JANUARI   Komend  jaar  staat  alweer  de  18e  editie  van  Oerrock  op  het  programma.  Met  meer  dan   21.000  bezoekers,  zomerse  temperaturen  en  natuurlijk  een  geweldige  line-­up  was  de   editie  van  2016  een  geweldig  succes.  Het  bestuur  van  Oerrock  is  alweer  druk  bezig  met   de  programmering  voor  het  komende  festival  dat  ook  weer  bijzonder  lijkt  te  worden.     De   trouwe   bezoekers   willen   Oerrock   natuurlijk   niet   missen.   Houd   daarom   de   kaartverkoop  goed  in  de  gaten.    De  online  voorverkoop,  met  vroegboekkorting,  begint   op  woensdag  18  januari.  Wie  zijn  kaarten  voor  Oerrock,  dat  dit  jaar  begint  op  25  mei,   voor  25  maart  bestelt,  profiteert  van  deze  aantrekkelijke  korting.     Voor  €  30,  -­  excl.  servicekosten,  kan  men  drie  dagen  genieten  van  Oerrock.  Net  als  in   voorgaande  jaren  geldt  het  ticket  voor  de  openingsdag  op  donderdag  en  de  slotavond   (zaterdag)  van  het  driedaagse  festival.  De  vrijdagavond  is  zoals  altijd  gratis  te  bezoeken.   Op  zaterdag  25  maart,  tijdens  de  finale  van  de  Play-­Offs  in  Multi  Functioneel  centrum   De  Wier  in  Ureterp,  is  de  gebruikelijke  speciale  kaartverkoop.  Als  Oerrock  voor  die  tijd   uitverkocht  is,  wat  gezien  de  grote  belangstelling  in  de  afgelopen  jaren  niet  ondenkbaar   is,  dan  blijft  het  aantal  kaarten  bij  de  speciale  kaartverkoop  op  25  maart  tot  1500  beperkt.     De  toegangsprijzen  voor  Oerrock  zijn  ongewijzigd.  ‘Dat  is  best  wel  uniek.  Oerrock  is  en   blijft  het  goedkoopste  festival  van  heel  Nederland,’  vertelt  voorzitter  Sietze  Boonstra  van   Oerrock.     Houdt  voor  meer  informatie  de  website  van  het  festival  in  de  gaten:  www.oerrock.nl  

37


$32670$

WRQVUXSVNUDDQ‡%RPHQ]DJHQVQRHLHQ‡9HUVQLSSHUHQ‡%HVWUDWLQJHQOHYHULQJ]DQGHQJURQG %RXZVORRSZHUN]DDPKHGHQ‡ 5LHWHQ GDNHQVORSHQ‡+RRLSHUVHQ‡0DDLNRUYHQ

3HUNWHLK‹ :A:PLNLYZ^V\KL‹;LS!‹4VI!

Koetsebeiwâl 24, 9247 AC

Bel gerust voor meer informatie, 0512-302830 06-25128053 Dokter Prakkenleane 35 , Ureterp

Boerestreek 18 9247 CC Ureterp info@aannemersbedrijfalvisser.nl / www.aannemersbedrijfalvisser.nl Tel. 0512-302160 Mob. 06-55766589 - Fax. 0512-354779 38 


P.C.O.B. Ureterp  e.o.  

Onze  eerste  vergadering  in  het   nieuwe  jaar  2017  wordt  gehouden  op  WOENSDAG  18  januari  20`17  om  14.00  uur  in  het   M.F.C.  "De  Wier",  Telle  21  te  Ureterp. Dat  is  dan  de  jaarvergadering.       Het  onderwerp  van  deze  middag    is  informatie    betreffende  Alzheimer.  Een  belangrijk   onderwerp.  Wij  hopen  als  bestuur  op  een  goede  en  duidelijke  uitleg.   Op  woensdag  17  mei  2017  hopen  wij  weer  een  reisje  te  kunnen  organiseren  en  wel  naar   Luttelgeest,   Tollebeek   en   een   rondvaart   vanaf   Urk.   Kosten   zijn   plm.   51,00   p.p.   bij   deelname  van  40-­44  personen,  alles  inbegrepen,  koffie,  thee,  gebak,  diner  enz.  Vertrek  's   morgens  om  9.15  vanaf  De  Wier.  Opgeven  op  de  jaarvergadering  in  januari    2017.  U  kunt   er  nog  wel  over  nadenken  of  u  mee  gaat.     Wij  wensen  U  allen  alvast  goede  feestdagen  en  een  gezegend  Nieuwjaar  2017!   Het  bestuur      

  NIEUWS  VAN  DE  VROUWEN  VAN  NU  -­  AFDELING  URETERP     Woensdagavond  9  november  een  zaal  vol  vrouwen  van  nu  en  waar  kwamen  ze  voor;;  brein   fitness,  want  na  je  45ste  "  begint  het"  !  Op  een  prettige,  vrolijke  en  ontspannen  manier  '   coachten'  Arjan  Looyen  en  Gretha  v.  d.  Veen  ons  door  de  avond.     We   kregen   eerst   uitleg   over   de   werking   van   de   linker-­   en   de   rechterhelft   van   onze   hersenen.   Daarna   een   training   in   het   onthouden   van;;   door   te   horen   14%,   te   zien   22%,   anderen   zien   doen   30%,   van   anderen   leren   90%,   ervaring72%,   uitdaging   89%,   blijven   doen   42%.   De   vijf   zintuigen,   voelen/   ruiken/   proeven/   horen   en   zien   spelen   daarbij   een   belangrijke  rol  in  ons  leven.  En  concentratie  is  heel  belangrijk,  bewegen  is  heel  goed  en   goed  slapen  is  cruciaal!  En  af  en  toe  dingen  doen,  die  je  anders  niet  doet  en  regelmatig   dingen  anders  doen  dan  dat  je  gewend  bent!     D.m.v.   Interessante   en   uitdagende   speloefeningen   en   ontspanningsoefeningen   hebben   we  allemaal  vol  overgave  en  met  humor  onze  hersenen  getraind.     Het  was  een  geslaagde  avond;;  ons  aangeboden  door  het  Provinciale  bestuur.         Op   woensdag   14   december   aanvang   19.30uur   in   M.F.   C.   de   Wier   hebben   we   onze   volgende  bijeenkomst  in  Kerstsfeer  met  broodmaaltijd,  muziek  en  een  kerstverhaal.       Afke  Kunnen  Wijnalda   PR  afdeling  Ureterp   Tel.  0512  302312          

39


WWW.HAIRSTUDIOWILMA.NL Snel en scherp printen

posters flyers dorpskranten almanakken scripties drukwerk

De Roef 2a, 9206 AK Drachten T 0512 543 350 F 0512 543 701 E info@donkel-donkel.nl

of online: www.donkel-donkel.nl40

Met de Kerst op uw paasbest? U slaagt bij Fits Fashion.


SING-­IN MET  CHRISTMAS  CAROLS  

 

Wil je   gezellig   zingend   de   kerstdagen   tegemoet?   Dat   kan!   Op   donderdag  15  december   is  in  de  monumentale  en   sfeervolle   St   Piter   in   Ureterp   een   Sing-­in   met   Christmas   carols.   Dit   betekent   luisteren   naar   maar   bovenal   meezingen   met   popkoor   Let’s   Try   uit   Nieuwehorne.     Christmas  carols  zijn  er  in  vele  soorten  en  maten,  van  christelijk  ingetogen  tot  uitbundig   feestelijk  voor  iedereen.  Mooie  teksten  en  melodieën.       Let’s  Try,  dat  onder  leiding  staat  van  Griet  Bergsma,  brengt  een  selectie  van  die  liederen.     Eenmaal  binnen  zal  elke  bezoeker  merken  hoe  bekend  ze  vaak  zijn.       Nachtegaal  of  schorre  kraai?  Kom  langs  en  beleef  het  grote  plezier  van  samenzang.     De  Sing-­in  in  de  St  Piter  aan  het  Selmien  in  Ureterp,  die  voor  iedereen  toegankelijk  is,   begint  om  20.00  uur.  In  de  toegangsprijs  van  5  euro  is  een  consumptie  ‘in  kerstsfeer’   inbegrepen.    

Kinderkledingbeurs

  Het  najaar  zijn  we  ingegaan,  de  dikke  en  warme  kleding  kan  weer  aan.  Er  is  naar   verwacht,  weer  volop  kleding  ingebracht.  Dus  weer  tijd  voor  een  kledingbeurs,  en  wel   op   Maandag  16  januari,  van  19.00  -­  21.00  uur   en   Dinsdag  17  januari,  van  8.30  -­10.00  uur  

Plaats:  Ontmoetingskerk  aan  de  Mounestrjitte  in  Ureterp.     Tot  dan!     Voor   het   inleveren   van   kinderkleding   voor   deze   beurs   is   de   uiterste  inleverdatum  24  december.     Feikje  Veenstra   Tel.0512-­302812    

41


Sinds 1995 het vertrouwde adres voor het verzorgen van uw:  Administraties  Jaarrekeningen  Belastingadvies  Aangiften inkomstenbelasting  Aangiften omzetbelasting  Huur- en zorgtoeslagen

Tel. (0511) 473 077 - Fax (0511) 476 435

bouwbedrijf

eening - de Jong

tel: 0512-366224 of 06-51340576

Frieschepalen

Kromhoek 34 9249 NE Frieschepalen

www.bouwbedrijfweeningdejong.nl - info@bouwbedrijfweeningdejong.nl

42


KRUISPUNT LIJTEPLEIN/WEIBUORREN  

Met  een  voorstel  tot  verbetering  van  het  kruispunt  Lijteplein/Weibuorren  wil  de  werkgroep   centrummanagement  een  aanzet  geven  tot  meer  aandacht  voor  het  Lijteplein  en  daarmee   meer   beleving   toevoegen   aan   dit   plein.   Op   deze   wijze   wordt   invulling   gegeven   aan   het   centrale  winkelgebied.  Bijkomend  voordeel  kan  zijn  dat  het  doorgaande  verkeer  langzamer   rijdt   ter   hoogte   van   het   kruispunt.   Daarmee   wordt   dan   ook   de   verkeersveiligheid   en   veiligheidsbeleving  bevordert.     Een   aanpak   van   het   kruispunt   heeft   impact   op   het   dorp,   zeker   voor   de   naaste   omgeving   zoals   inwoners   en   ondernemers.   Het   is   dan   ook   van   belang   dat   deze   en   andere   belanghebbenden  worden  betrokken  bij  de  planvorming  en  uitvoeringsfase.   Binnenkort   gaan   we   daar   mee   aan   de   slag.   Houd   daarvoor   ook   de   website   van   OVU   en   Plaatselijk   Belang   in   de   gaten,   want   op   7   februari   2017   willen   we   daarover   een   eerste   bijeenkomst   voor   belangstellenden   houden   in   Grand   Café   De   Leave   17   bij   het   woonzorgcentrum   De   Lijte.   U   bent   bij   deze   nu   al   uitgenodigd.   U   kunt   zich   hiervoor   aanmelden   bij   de   centrummanager,   Klaas   de   Winter.   Dat   kan   via   zijn   e-­mailadres   k.dewinter@kairosadvies.nl.     Onderzoek  toekomst  winkelgebied  Ureterp     Er  heeft  onlangs  een  onderzoek  plaatsgevonden  door  studenten  van  ROC  Friese  Poort  en   NHL  Hogeschool.  In  het  onderzoek,  dat  bestond  uit  een  kort  vraaggesprek  met  bijna  alle   winkeliers,  is  een  inventarisatie  gedaan  onder  de  winkeliers  aan  de  Weibuorren  en  Lijteplein   over   hun   toekomstplannen.   Op   deze   manier   hebben   we   een   beeld   gekregen   hoeveel   winkeliers   de   komende   jaren   gewoon   door   willen   gaan   of   andere   plannen   hebben   en   op   kortere   termijn   willen   stoppen.   Daarnaast   is   ook   gevraagd   naar   verbeterideeën.   Met   dit   inzicht  kunnen  we  misschien  maatregelen  bedenken  om  in  de  toekomst  leegstand  of  andere   onwenselijke  zaken  te  voorkomen.       Vrijdag  25  november  is  het  rapport  officieel  overhandigd  aan  de  centrummanager,  Klaas  de   Winter  en  de  voorzitter  van  OVU,  Catrien  Dijk.     De  belangrijkste  uitkomsten  zijn:   De  gemiddelde  leeftijd  van  de  ondernemers  in  Ureterp  is  50  jaar.   De  gemiddelde  leeftijd  van  een  onderneming  in  Ureterp  is  25  jaar.     Het  grote  deel  van  de  ondernemers  heeft  een  eigen  pand  (78,6%)     De  meningen  over  het  winkelgebied  in  Ureterp  zijn  verdeeld.  32%  vindt  dat  Ureterp  een  ruim   winkelaanbod   heeft.     De   helft   vindt   dat   het   centrum   in   Ureterp   niet   voor   een   fijne   winkelbeleving  zorgt.  32%  vindt  dat  er  onvoldoende  leuke  activiteiten  worden  georganiseerd   in   het   centrum   van   Ureterp.   Alle   ondernemers   vinden   dat   het   centrum   van   Ureterp   goed   bereikbaar  is.  Verder  wordt  aangegeven  dat  grote  trekkers  als  Aldi/Lidl,  Blokker,  Action,  etc.   worden  gemist  maar  ook  bijvoorbeeld  een  opticien  of  horeca.       Een   groot   deel   geeft   ook   aan   dat   het   centrum   gezelliger   kan   worden   en   dat   het   verkeer   anders  zou  moeten  worden  geregeld.  Ook  wordt  een  positieve  mentaliteit  van  ondernemers   aanbevolen  door  de  winkeliers  90%  van  de  winkeliers  heeft  meegewerkt  aan  het  onderzoek.     Het  volledige  rapport  kunt  u  aanvragen  bij  de  centrummanager,  Klaas  de  Winter.  U  kunt  hem   hiervoor  een  mail  sturen  naar  k.dewinter@kairosadvies.nl.      

43


Nicole Miedema 06 - 51 93 95 30 info@nicoleskeuken.nl www.nicoleskeuken.nl

WEEK 49

WEEK 50

WEEKAANBIEDING

WEEKAANBIEDING

Pasta met Italiaanse gehaktsaus

€ 8,50

Stamppot spruitjes met komijnekaas

€ 9,50

Cordon blue van het huis met gebakken aardappe- € 13,50 len en groente

Verse bami met atjar

€ 8,50

Stamppot rode kool van het huis met een gehaktbal

€ 10,50

Schnitzel met gebakken aardappelen warme groente en garnituur

€ 12,50

Maandag 26 december gesloten WEEK 51

WEEK 52

WEEKAANBIEDING

WEEKAANBIEDING

Snert van het huis met rogge + spek

€ 8,50

Lasagne van het huis

€ 10,50

Rollade met warme stoofpeertjes en gebakken aardappelen en rauwkost

€ 12,50

Verse nasi met atjar

€ 8,50

Stamppot zoete aardappel met fetta kaas, pijnboompit en rucola

€ 10,50

Roerbakgroente en zalm in oestersaus met roseval aardappelen / rijst en rauwkost

€ 12,50

WORKSHOP ‘BASIS KOKEN’ Geen idee wat je elke keer op tafel moet zetten of vindt je het moeilijk om eten te koken voor 1 of juist meerdere personen. Dan is dit een leuke workshop voor jou. De cursus bestaat uit 3 avonden van 18.00 tot ongeveer 20.00 uur

Dinsdag 10/17/24 januari

Kosten € 45,00 p.p. exclusief consumpties Deelname minimaal 8 personen

44


LAATSTE SJONGERSDEI  FEDERATIE  OPSTERLAND  

De  Federatie  van  Zangkoren  in  Opsterland  hield  haar  jaarlijkse  Sjongersdei  voor  de  12   aangesloten  koren  op  zaterdag  5  november  jl.  in  De  Ontmoetingskerk  te  Beetsterzwaag.   Het   was   tevens   de   laatste   keer,   omdat   de   Federatie   wordt   opgeheven   vanwege   het   stoppen  van  de  gemeentelijke  subsidie.       Tijdens   het   middagprogramma   werden   de   5   bestuursleden   van   de   federatie   bedankt   voor  hun  werk  en  kreeg  de  voorzitter  Titus  de  Boer  vanwege  grote  inzet  tijdens  zijn  10-­ jarig  voorzitterschap  een  toepasselijk  beeldje  uitgereikt  hetgeen  “applaus”  voorstelde.                                               In  een  middag-­  en  avondprogramma  traden  11  koren  met  ongeveer  300  leden  op  en  hun   presentatie  werd  positief  kritisch  beoordeeld  door  de  deskundige  jury  Jaring  de  Braak   uit  Drachten.  Het  was  bijzonder  om  al  die  verschillende  koren,  kleine  en  grote,  met  hun   zo  wisselend  repertoire  te  beluisteren.  Na  de  pauze  werd  een  ongedwongen  optreden   verzorgd   tijdens   een   muzikaal   intermezzo   door   Egbertien   van   Langeveld,   met   de   muzikanten   Ankie   van   der   Meer   en   Nanne   Kalma.   Het   avondprogramma   werd   bijgewoond  door  vertegenwoordigers  van  de  federaties  Ooststellingwerf  en  Heerenveen.   Helaas   was   het   gemeentebestuur   van   Opsterland   deze   laatste   keer   niet   vertegenwoordigd.  De  hekkensluiter  van  de  laatste  Sjongersdei  was  het  enthousiaste  “t   Oerterper   Manljuskoar",   dat   een   overweldigend   optreden   verzorgde.   Ook   het   publiek   kon  zich  hierbij  heerlijk  uitleven  in  het  “Schön  ist  die  Jugend,  sie  kommt  nicht  mehr”     Al  met  al  was  het  een  gezellige  sfeervolle  dag  waarin  de  koorzang  goed  tot  haar  recht   kwam  en  zoals  elke  Sjongersdei  werd  ook  deze  keer  afgesloten  met  het  Frysk  folksliet.  

45


ODN Oil levert hoogwaardige brandstoffen en smeermiddelen aan de agrarische sector, grondverzet, transportbedrijven, loonbedrijven, bouwbedrijven, industrie en particulieren. Het uitgebreide leveringsprogramma van ODN Oil omvat naast de vloeibare brandstoffen zoals dieselolie, petroleum, benzines, autogas en aardgas ook aanverwante technische artikelen en smeermiddelen. Met de smeerolie en vetten van Q8, Total en DuchOil levert ODN Oil een compleet assortiment smeermiddelen voor de automotive sector, de landbouw en de industrie.

ODN Oil Bedum

)

T 050 301 60 36

)

voordelig tanken, compleet assortiment, uitstekende service

Q8 BEDUM - Groningerweg 2 (tevens hoofdkantoor ODN Oil) ELAN BEDUM - Verbindingsweg 44 TOTAL PEIZE - Groningerweg 58 Q8 ZUIDBROEK - Europaweg 1 Q8 DELFZIJL - Tussensluizen 1 Q8 WINSUM - Het Aanleg 18a Q8 EMMEN - Vasco da Gamastraat 1 Q8 WARFFUM - Juffer Marthastraat 9a Q8 TEN BOER - Stadsweg 75 Q8 UITHUIZERMEEDEN - Bergsmastraat 7 Q8 SIDDEBUREN - Huisweersterweg 2 Q8 GRONINGEN - Wasaweg 20 Q8 LEEK - Vossenkamp 8 Q8 DRACHTEN - Curielaan 1 Q8 DOKKUM - Holwerderweg 32 Q8 OLDEHOVE - Englumerweg 1b Q8 SCHILWOLDE - Meenteweg 100 TOTAL ASSEN - Winklerprinsstraat 26 ELAN SCHARSTERBRUG - Hollandiastraat 19 ELAN APPELSCHA - Wester Es 23 ELAN NORG - Eenerstraat 65 ELAN GRONINGEN - Akeleiweg 117 ELAN NIEUWEDIEP, Amsterdamsestraatweg 38 ELAN NIEUW WEERDINGE - Noordveenkanaal zz 2-a ELAN ERICA - Pannenkoekendijk 36 ELAN ANE - De Vaart 3 ELAN OLDEBROEK - Zuiderzeestraatweg 126

W www.odn.nl

Olie Distributie Noord B.V. Groningerweg 2, 9781 TW Bedum Postbus 70, 9780 AB Bedum T 050 301 60 36 W www.odn.nl ) E info@odn.nl

T A N K P A S

p e r s p e c t i e f

46 

ODN OIL TANKSTATIONS

i n

o l i e v o o r z i e n i n g


OLIEBOLLENACTIE VAN  SHOWBAND  OERTERP   Het  zal  u  niet  ontgaan  zijn,  Showband  Oerterp  beleeft  in  2017  haar  jubileum  jaar!!  

Onze  prachtige  band  bestaat  in  2017,  50  Jaar  en  organiseert  een  taptoe  met  grote  namen   zoals  het  Pasveerkorps  uit  Leeuwarden  en  ook  Jong  Advendo  uit  Sneek  zal  haar  show  voor   u  opvoeren.  Natuurlijk  laat  ook  Showband  Oerterp  haar  van  haar  beste  kant  zien.     Om  dit  prachtige  feest  te  kunnen  financieren  houden  wij  voor  het  derde  achtereenvolgende   jaar  een  oliebollenactie!  Deze  oliebollen  worden  gebakken  door  bakkerij  van  der  Molen.     In   de   week   van   5   tot   en   met   10   December   komen   de   leden   van   Showband   Oerterp   bij   u   langs   de   deur   om   uw   bestelling   op   te   nemen.   Vervolgens   worden   de   oliebollen   bij   u   thuisgebracht  op  de  door  u  aangegeven  dag.  We  bezorgen  op  Vrijdag  30  December  en  op   Oudjaarsdag  zaterdag  31  December.     U  koopt  deze  heerlijke  oliebollen  bij  Showband  Oerterp  voor  slechts  €  7,50  per  10  oliebollen.   U  heeft  keuze  uit  naturel-­  of  krentenoliebollen.  Mocht  u  de  leden  van  Showband  Oerterp  zijn   misgelopen,  dan  mag  u  ook  altijd  uw  bestelling  telefonisch  doorgeven  op  0512  303223  of  op   06  10690998.     Alvast  heel  erg  bedankt  voor  uw  steun  en  hopelijk  zien  we  elkaar  op  onze  feestelijke  taptoe   op  zaterdag  13  Mei  2017!!                                                                            

47


We zijn een kleinschalig kantoor, betaalbaar en met veel persoonlijk contact met onze klanten. We proberen onze klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Wij werken met abonnementen zodat u weet waar u aan toe bent. Bij ons is een vaste abonnementsprijs ook echt vast. Wij sturen niet voor elk (kleine) vraag een factuur.

Wij zijn een jong en dynamisch administratiekantoor, wij staan voor persoonlijk contact en betrouwbaar dienstverlening. Wij maken gebruik van online boekhouden via Reeleezee.nl, voor een efficiënte en actuele administratie.

Meester Geerstwei 1, Wijnjewoude

We hebben inmiddels al heel wat jaren ervaring met alles wat jij als (startende) ondernemer tegenkomt op de volgende gebieden:      

Het voeren van financiële administraties; Ondersteuning startende ondernemers bij allerlei vragen; Het opstellen van jaarrekeningen; Het opstellen van fiscale aangiften; Voeren van loonadministratie (€ 7,50,- per loonstrook); Diverse advisering, ondernemingsplannen, prognoses e.d.

Openingstijden: Ma. Di. 8:30 – 12:00 Wo. Do. 8:30 – 12:00 Vr. 8:30 – 12:00 Za. 8:30 – 12:00

KBK Administratie en Advies J. Koenen De Klim 9 9202 TM DRACHTEN

T 06-55023573

Speciale actie voor starters Het eerste jaar krijg je bij ons 25% korting op de jaarnota voor het voeren van jouw complete administratie. Wij verzorgen dan jouw complete boekhouding, aangiften omzetbelasting, stellen de jaarrekening op en verzorgen de aangiften inkomstenbelasting.

M info@kbkadministratie.nl

13:00 – 17:30 13:00 – 17:30 13:00 – 20:00 13:00 - 17:30 13:00 - 17:30

‡

EHKDQJHQVDXVNODUHZDQGHQSODIRQGV ‡

EXLWHQJHYHOVERUGHVVHQWXLQPXUHQ ‡

DOOHJLSVSODDWDIZHUNLQJHQ ‡DOOHVRRUWHQVLHUSOHLVWHUV ‡

UDDSZHUNPHWVSHFLH

‡

¿MQVFKXXUZHUN

7HO

Quist afbouw Quist afbouw 48

Ure

T 0

Een afspraak maken doet u telefonisch: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Mocht je interesse hebben, kom dan even langs, of neem telefonisch of via e-mail contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Wy

www.quistafbouw.nl

info

ww


SAMENWERKING FESTIVAL  316  EN  PINKSTERFEEST  WIJNJEWOUDE  

In  eenheid  de  naam  van  Jezus  verkondigen  aan  alle  mensen.  Dat  is  de  wens  van   de  besturen  van  Unite  in  Christ  en  Pinksterfeest  Wijnjewoude.  Daarom  is  besloten   om  in  het  pinksterweekend  van  2017  gezamenlijk  een  compleet  nieuw  evenement   te  organiseren.     Oorsprong  Festival  316   Festival   316   is   als   onderdeel   van   Stichting   Unite   in   Christ   ontstaan   vanuit   de   missie:   "Want  God  had  de  wereld  zo  lief  dat  hij  zijn  enige  Zoon  heeft  gegeven,  opdat  iedereen   die   in   hem   gelooft   niet   verloren   gaat,   maar   eeuwig   leven   heeft",   Johannes   3:16.   Het   festival  werd  vanaf  2008  georganiseerd  in  de  week  voor  Oerrock  en  maakte  gebruik  van   dezelfde  tent.  Festival316  richtte  zich  op  het  samen  roepen  en  verbinden  van  Christenen   in  eenheid  met  Jezus  door  muziek,  getuigenissen,  workshops  en  ontmoeting.       Pinksterfeest  Wijnjewoude   Het   Pinksterfeest   in   Wijnjewoude   is   in   1979   ontstaan   met   een   openluchtdienst.   In   de   jaren  erna  sloten  kerken  in  de  omgeving  zich  hierbij  aan  en  zo  is  in  1984  een  zelfstandige   werkgroep   opgericht   met   als   missie:   “Ga   dus   op   weg   en   maak   alle   volken   tot   mijn   leerlingen,  door  hen  te  dopen  in  de  naam  van  de  Vader  en  de  Zoon  en  de  Heilige  Geest.   En   houdt   dit   voor   ogen:   Ik   ben   met   jullie,   alle   dagen,   tot   aan   de   voltooiing   van   deze   wereld.”  (Matth.  28:  19  en  20).       Pinksterweekend  2016   In   het   Pinksterweekend   en   de   twee   weken   ervoor   worden   vier   grote   christelijke   evenementen   georganiseerd   in   de   oostelijke   helft   van   Friesland.   Dat   is   mooi   voor   de   gasten,  die  hebben  volop  keuze.  Er  is  ook  een  keerzijde  want  deze  organisaties  doen   deels  een  beroep  op  hetzelfde  publiek.   Daarom  zijn  de  besturen  van  Unite  in  Christ  en  Pinksterfeest  Wijnjewoude  in  gesprek   gegaan  over  de  inhoud  en  samenstelling  van  hun  evenementen.  In  goed  overleg  heeft   Festival  316  haar  programma  naar  de  zaterdag  van  het  Pinksterfeest  in  2016  verhuisd   en  Pinksterfeest  Wijnjewoude  heeft  haar  programma  plaats  laten  vinden  op  de  zondag   en  de  maandag.  Dit  heeft  geleid  tot  twee  prachtige  evenementen  in  het  Pinksterweekend   waarvan  de  programma’s  mooi  op  elkaar  aan  sloten.     Pinksterweekend  2017   Zowel   de   visies,   de   missies   als   de   doelstellingen   van   beide   stichtingen   vertonen   een   grote  mate  van  samenhang.  Er  is  een  gezamenlijk  verlangen  ontstaan  om  in  eenheid   gezamenlijk  op  te  trekken.     Dit  heeft  beide  besturen  er  van  overtuigd  om  in  2017  een  compleet  nieuw  en  inspirerend   Pinksterweekend  te  organiseren  in  Wijnjewoude  met  als  thema:                  

SAMEN

49


Voorjaarscollectie

is binnen! BOUWBEDRIJF KLAVER B.V.

Onderhoud Nieuwbouw Verbouw Renovatie Wij zijn lid van BouwGarant. Stichting BouwGarant biedt particulieren meer zekerheid en vertrouwen bij het inschakelen van een aannemer. Een aannemer die lid is voldoet aan een aantal eisen op het gebied van kwaliteit, service en betrouwbaarheid. Dus: een BouwGarant-aannemer is een betrouwbare partij.

Wij staan garant voor kwaliteit en vakmanschap! D e Fe a r t 1 1 9 - 9 2 4 7 C M U r e t e r p T 0 5 1 2 3 0 2 5 6 8 M 0 6 5 3 7 9 2 4 6 1 i n f o @ b o u w b e d r i j f r k l aUvWe r.MnOl D E H

L

U I S

w w w . b o u w b e d r i j f r OOIJENGA k l a v e r. n l

Telefoon 0512-302256

Weibuorren 104, Ureterp T 0512 301320

www.fysiotherapieureterp.nl

T. 0512 – 76 00 26 | M. 06 - 27 498 003 www.kinderfysiotherapieureterp.nl

 50


51


g.bouma@live.com

Kinderwoud biedt ook in Ureterp flexibele kinderopvang Elke dag een mooie dag voor uw kind, dat wilt u toch ook? U vindt ons in Ureterp aan de Skeauwen 16 / 16a. Hier bieden wij het volgende aan: • Kinderdagopvang de Spil van 0 tot 4 jaar • Buitenschoolse opvang de Spil van 4 tot 12 jaar • Peuteropvang Hummelterp van 2 tot 4 jaar • Gastouderopvang van 0 tot 12 jaar Voor meer informatie over onze locaties of de mogelijkheden van kinderopvang kunt u onze website kinderwoud.nl bezoeken. Daarnaast zijn wij voor al uw vragen bereikbaar op nummer 0513 - 610 825.

dagopvang | buitenschoolse opvang | gastouderopvang | peuteropvang

52

kinderwoud.nl


NIEUWS KV  OERTERP/  VKC  

Resultaten  competitie.   Ook  dit  seizoen  spelen  Oerterp  en  VKC  met  gecombineerde  teams.  De  resultaten  op   het  veld  waren  wisselend.  Oerterp  /  VKC1  had  het  zwaar  en  behaalde  tot  nu  toe  3  punten   (drie   keer   een   gelijk   spel).   Het   tweede   team   verloor   alle   wedstrijden.   De   nodige   blessures  waren  hieraan  debet.  Bij  de  jeugd  waren  twee  kampioenschappen  te  vieren.   De  B1  en  de  E1  eindigden  op  de  eerste  plaats.  Het  zaalseizoen  is  gestart,  dus  voor  alle   teams  nieuwe  kansen     Programma  komende  weken:   3december:   Oerterp/  VKC  1  –  CSL  1  om  19.15  uur.     Oerterp/VKC  2  speelt  ervoor  om  18.00  uur  tegen  ASVD  3   10  december:   Drachten  1  -­    Oerterp/  VKC  1    om  20.50  in  Drachten   17  december:   Waterpoort  1  -­  Oerterp/VKC  1  om  19.00  uur  te  Sneek  (Schuttersveld)   7  januari:   Oerterp/  VKC  1  –  Hoogkerk  1  om  19.15  uur   Oerterp/VKC  2  –DWA/  Argo  2  om  18.00  uur     Nevenaktiviteiten:   Begin  november  was  een  spokentocht  georganiseerd.  De  deelname  was  prima  op  deze   huiveringwekkende  avond.  Een  geslaagd  evenement.   Kom  eens  meetrainen:   Op  woensdagavond  van  20.00  tot  21.30  uur  trainen  Oerterp/  VKC  4  en  5  en  het  midweek   team.   Ook   zijn   er   een   aantal   mensen   die   alleen   trainen   op   deze   avond.   Iedereen   die   gekorfbald   heeft   is   welkom   om   lekker   te   trainen   en   fit   te   worden/   blijven.   De   trainingsgroep  is  gevarieerd  in  leeftijd;;  dus  iedereen  is  welkom.  Kom  eens  vrijblijvend   langs.  Even  melden  bij  trainer  Marten  de  Boer  is  voldoende.     Kangeroe  club   Op  10  december  zijn  er  weer  activiteiten  voor  onze  jongste  jeugd.  Van  9.00-­  10.000  uur   is  iedereen  weer  welkom  in  de  Wier.  

53


g.bouma@live.com

0

Zorg- en leerbedrijf voor ieders talent in Bakkeveen Contactinformatie MuriĂŤl Kok & Binne Brouwer Noardkamp 14 9243 KW Bakkeveen

54

Telefoon: 06 - 26 91 29 85 E-mail: info@viekazorg.nl www.viekazorg.nl


WINTERCONCERT DOOR  INTERNATIONAAL  DAMAST  TRIO:     SOPRAAN,  ALTVIOOL,  PIANO  

Op   zaterdagmiddag   17   december   2016   begint   in   de   historische   Dorpskerk   van   Beetsterzwaag   om   16:00   uur   het   klassieke   Winterconcert   door  het  internationale  Damast   Trio,   bestaande   uit   drie   professionele   musici:   de   Amerikaanse   sopraan   Katharine   Dain,   de   Canadese   Emlyn  Stam  op  altviool,  en  de   Nederlandse   pianiste   Reinild   Mees.       Zij   brengen   hoogtepunten   uit   de   romantische   muziek.   De   warme   klank   van   de   altviool   is   verliefd   op   de   sprankelende   levendigheid   van   de   stem,   terwijl  de  piano  beide  instrumenten  gloedvol  begeleidt  tijdens  hun  romance...       Zij   spelen   als   trio   klassieke   muziek   van   o.a.   Brahms   -­   Zwei   Lieder;;   Joseph   Marx   -­   Drie   liederen;;  Frank  Bridge  -­  Three  Songs;;  Leoš  Janáček  -­  Ríkadla  (kinderliedjes)  en  als  duo   a   Het  concert  duurt  ongeveer  een  uur  zonder   altviool  en  piano:  Schumann  –  Fantasiestücke.   pauze.  Meer  info:  www.cultbee.nl       Dit  concert  wordt  georganiseerd  door  Cultbee  (St.  Cultuur  Beetsterzwaag).  Met  dank  aan   vrijwilligers,   donateurs,   subsidiegevers   en   fondsen,   Meer   informatie,   toelichting   op   de   muziek  en  mooie  foto’s  van  de  musici  vindt  u  op  de  websites:  www.cultbee.nl       Datum:   zaterdag  17  december  2016
 Plaats:     Beetsterzwaag,  Dorpskerk,  Hoofdstraat  15,  9244  CL  Beetsterzwaag
 Parkeren:     gratis  parkeren  achter  de  Dorpskerk,  Van  Lyndenlaan  5     Aanvang:     16:00  uur;;  kerk  open  vanaf  15.30  u  met  koffie/thee;;     het  duurt  een  uur  zonder  pauze.     Entree:     Concert   €   10,   -­   (t/m   18   jaar:   gratis).
Kaart-­voorverkoop   -­   genummerde   kaarten:     kaartnummer  =  stoelnummer!
 Bij:  Peter  Leon,  Hoofdstraat  104,  9244  CR  Beetsterzwaag  ;;
 of  per  email:  cultuur@cultbee.nl  of  telefoon:  06-­4022  5196       Restaurant   Prins   Heerlijck,   Hoofdstraat   23,   biedt   een   speciaal   drie   gangen   "Concert-­ menu"   aan   voor   €   29,-­.   Reserveren   rechtstreeks   bij   het   restaurant:   tel.   0512-­ 382455  of  via  hun  website.              

55


Gebiedsteam Opsterland

Voor uw vragen over jeugd, welzijn en zorg

Samen met u kijken we naar ondersteuning die past bij uw situatie Telefoon (0512) 386 222

(maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur)

E-mail gebiedsteam@opsterland.nl

www.opsterland.nl

December Feestmaand: Meerdere acties 25 % KORTING op onze babykleding 10 % KORTING

op alle pyjama ‘s 10 % KORTING

op Beeren ondergoed 10 % KORTING op flanellen lakens

Leuke kadootjes zoals een theedoek, handdoek of washandjes verpakt als hoed, tas, gebakje of als dierfiguur.

Al vanaf € 1,95

L

U W

M O D E H U I S

OOIJENGA

 56

Weibuorren 104, Ureterp T 0512 301320

www.devriestegelsensanitair.nl Mounleane 8 | Ureterp | T (0512) 30 36 26


KERSTWANDELING BAKKEVEEN  

  Op   2e   kerstdag   wordt   in   Bakkeveen   weer   de   traditionele   kerstwandeling   gehouden,   e voor  de  41  maal.  Een  ideale  gelegenheid  om  dit  lange  kerstweekend  af  te  sluiten  met   een   gezonde   wandeling   door   de   natuur.   
De   routes   lopen   door   de   gevarieerde   natuurlijke   omgeving   van   Bakkeveen.   Ook   dit   jaar   komen   alle   soorten   terreinen   weer   aan  bod:  heide,  weiland,  duinen,  bos,  kreupelhout  en  een  stukje  bebouwde  kom.  Start   en  finish  zijn  bij  Dúndelle,  nabij  het  sportpark.  Er  kan  gekozen  worden  uit  4  afstanden:   5,  7,  10  en  15  km.  De  start  is  tussen  10  en  14  uur,  zodat  iedereen  voor  donker  weer   binnen   kan   zijn.   Je   krijgt   na   inschrijving   een   routebeschrijving;;   de   herinnering   en   een   kom  heerlijke  snert  na  afloop.  Onderweg  is  een  uitgebreide  "koek  en  zopie",  deze  wordt   net  als  voorgaande  jaren  door  "World  Servants"  verzorgd.   Wandelaars   kunnen   deelnemen   aan   een   gratis   puzzel,   waarbij   de   hoofdprijs   een   luchtballonvaart  over  Bakkeveen  is.   Meer  informatie:  www.kerstwandeling.org  of  via  www.bakkeveen.nl                                    

                               

57


De Telle 1 9247 BH Ureterp Postbus 10 9247 ZN Ureterp

 Telefoon: 0512 - 30 34 03 Fax: 0512 - 30 34 04 info@notarisannadevries.nl www.waarvanakte.nl 

   

               

         

 

   !"#$%& ' ()*+) ),"

0

  

58
KERKDIENSTEN

Gereformeerde  Kerk  Vrijgemaakt  te  Ureterp   04  december   09.30  uur     ds.  A.  Krijgsheld                                 14.00  uur     ds.  A.  Krijgsheld   11  december     09.30  uur     ds.  A.  Krijgsheld                                 14.00  uur     ds.  J.J.  Verwey                                                 Leeuwarden   18  december   09.00  uur     ds.  A.  Krijgsheld                                             Viering  H.A.                                 14.00  uur     ds.  Th.  J.  Havinga     Zuidlaren   25  december     09.30  uur     ds.  A.  Krijgsheld                                               1e  kerstdag                                 14.00  uur     ds.  A.  Krijgsheld   31  december   19.30  uur     ds.  A.  Krijgsheld                                               Oudejaarsdag       Doopsgezinde  Gemeente  Drachten-­Ureterp       e 04  december   10.00  uur   br.  Menno  Meihuizen     2  Advent     e 11  december   10.00  uur   br.  Herman  Klinkvis     3  Advent       e 18  december   10.00  uur   zr.  Martha  Prins       4  Advent   24  december   19.30  uur   wgr  Boven       Kerstavond   25  december   11.00  uur   Jeugdcommissie             Hervormde  Gemeente  Opsterland  Noord   04  december   10:00  uur   ds  Jak.  Verwaal       St.  Piter  Ureterp   e                 2  advent   11  december   10:00  uur   ds.  Jak.  Verwaal       St.  Piter  Ureterp   e                 3  advent   18  december   09:30  uur   ds.  F.  De  Jong,  Leek     De  Mande  B’veen   e                 4  advent   24  december   21:00  uur   mw.  Toos  Hoogesteeger     De  Mande                   Kerstnachtdienst   25  december   10:00  uur   ds.  Jak  Verwaal       De  Mande   31  december   10:30  uur   mw.  Toos  Hoogesteeger     De  Mande       Gereformeerde  kerk  Mounestrjitte  Ureterp   04  december     09.30  uur           ds.  L.  de  Ruiter,  Drachten       2e  Advent   11  december     09.30  uur           ds.  J.    v.d.  Brink-­Dekker,       3e  Advent                                                                                 Afscheidsdienst   18  december     09.30  uur           Carlijn  Niesink,         Generatiedienst                                                                               4e  Advent   24  december     19.30  uur           Lighting  Stars   25  december           09.30  uur           ds.  E.P.  van  der  Veen,  Nunspeet   1e  kerstdag             m.m.v,  koor  "Looft  den  Heer"  Ureterp   26  december     09.30  uur           Kinderkerstfeest       2e  kerstdag   31  december     19.30  uur           ds.  B.  Haanstra,  Steenwijk     oudejaarsavond   01  januari                 10.00  uur         drs.  A.  Fraanje,  Drachten   08  januari         09.30  uur       ds.  J.  Kooistra,  Dwingeloo      

59


HUISARTSEN, TANDARTSEN,  FYSIOTHERAPIE  EN  DIERENARTSEN  

Huisartsenpraktijk en  apotheek  J.P.  Heinstra   Weibuorren  9  A,  9247  AX  Ureterp             0512  301  231     0512-­301231  =  Keuzemenu:1.  Spoedlijn,  2.  Receptenlijn,  3.  Assistente.   Medicijnen  afhalen  kan  van  9:30  uur  tot  10.00  uur  en  van  16.00  tot  16.30  uur.   Herhaalmedicijnen   -­  via  de  website,  herhaalrecepten  (www.heinstra.praqtijkplus.nl  )   -­  receptenlijn   -­  inlevering  van  lege  verpakkingen  op  de  praktijk   Medicijnen  voor  10.00  uur  besteld  kunnen  (mits  voorradig)  dezelfde  dag  afgehaald  worden  tussen  16.00   uur  en  16.30  uur  of  de  volgende  dag  tussen  9.30  uur  en  10.00  uur.  Medicijnen  na  10.00  uur  besteld   kunnen  de  volgende  dag  tussen  16.00  uur  16.30  uur  afgehaald  worden.   Bij  avond-­,  nacht-­  en  weekenddienst,  Dokterswacht  Friesland       0900  112  71  12     Huisartsenpraktijk  en  apotheek  “De  Valom”   Valom  19,  9247  AV  Ureterp,  algemeen  telefoonnummer  met  keuzemenu     0512  301  202   www.huisartsenpraktijkdevalom.nl   Openingstijden:  werkdagen  vanaf  08.00  tot  17.00  uur.     Spoed  via  algemeen  telefoonnummer  of  –  indien  niet  bereikbaar-­  via     0512  300  906   Avond-­,  nacht-­  en  weekenddienst  via  Dokterswacht  Friesland     0900  112  71  12     Verloskundige  hulp  buiten  openingstijden         0512  302  581     Meer  informatie  over  openingstijden  en  sluitingsdata  vindt  u  op  de  website.   Herhaalmedicatie   bestellen   via   de   website,   telefonisch   via   het   algemeen   nummer   of   aan   de   balie.   Wanneer  u  op  werkdagen  vóór  10.00  uur  medicijnen  bestelt,  kunt  u  deze  normaal  gesproken  dezelfde   dag  vanaf  16.00  uur  tot  16.30  uur  afhalen.  Vanaf  de  eerstvolgende  werkdag  is  afhalen  mogelijk  vanaf   11.00  tot  12.00  uur  en  vanaf  16.00  tot  16.30  uur.  

Huisartsenpraktijk  Bakkeveen  

Weverswal 6,  9243  JL  Bakkeveen,  Afspraken  maken  maandag,  dinsdag,  donderdag  en  vrijdag   van  08.00  tot  10.30  uur             0516  541  350     Spoedlijn  werkdagen  08.00-­  17.00  uur           0516  541  465     Telefonisch  spreekuur:   maandag,  dinsdag,  donderdag  en  vrijdag  11.00-­11.30  uur         0516  541  350     Medicijnen  afhalen  08.00-­12.30  uur  en  16.00-­  17.00  uur    

Praktijk Wijnjewoude  

Meester Geertswei  15,  Wijnjewoude           0516  481  250       DOKTERSWACHT  FRIESLAND  (alleen  voor  spoedeisende  hulp)     0900  112  71  12     Bereikbaar  op  werkdagen  van  17.00  tot  08.00  uur,  tijdens  weekenden  en     feestdagen  dag  en  nacht.     NIJ  SMELLINGHE  Polikinische  apotheek         0512  588  870     Voor  het  afleveren  van  spoedrecepten  kunt  u  terecht  bij  de  Polikinische     apotheek,  Compagnonsplein  1,  Drachten  (naast  de  poliklinieken)   Het  is  een  24  uurs  apotheek,  dus  24  uur  per  dag  open    

TANDARTSEN    

Tandartspraktijk Ureterp             0512  301  201     Lijteplein  20  Ureterp,  www.Tandartspraktijkureterp.nl   Behandeling  volgens  afspraak..     Bereikbaar  ma.  t/m  vrij.  Van  8.30-­12.00  uur.  Wij  nemen  nog  nieuwe  patiënten  aan.   Tandheelkundig  Centrum  Bakkeveen   Mw  B.  Duizendstra,  tandarts,  Mw.  G.  Storm,  mondhygiëniste,  Merskekamp  32   0516  541  120   info@tandartspraktijkduizendstra.nl  Avond-­  of  weekend:  De  dienstdoende  tandarts  staat  vermeld  op  het   antwoordapparaat.

60


FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapeut  Ureterp,  Weibuorren  14  9247  BB  Ureterp,  dagelijks  open     www.fysiotherapieureterp.nl  ,    info@fysiotherapieureterp.nl     Geregistreerd  Kinderfysiotherapeut,  Janet  de  Groot  -­  de  Wagt       Weibuorren  14,  9247  BB  Ureterp,           www.kinderfysiotherapieureterp.nl,  info@kinderfysiotherapieureterp.nl.     Bekkenfysiotherapie,  Jantina  de  Haan,  Boekweitpaed  1,    9247BP,    Ureterp     afspraak@bekken-­balans.nl,  www.bekken-­balans.nl  

0512 302  256   0512  760  026   06  274  980  03   0512  850  495  

DIERENARTSEN  

A7 NOORD  DIERENARTSEN   Tel.  Spreekuur:  ma.-­vr.  van  08.00-­09.00  uur   Locatie  Drachten:  Nipkowlaan  17.             0512  301  444     Spreekuur  ma.  t/m  vr.  van  16.30-­17.30  uur  en  volgens  afspraak.   Locatie  Burgum:  Tussendijken  41.             0511  464  060   Spreekuur  ma,wo  ,vr  van  16:00  –  17:30  uur.  di.  en  do.  van  14.00-­15.00  uur  en  volgens  afspraak.     DIERENKLINIEK  MARUM-­GROOTEGAST   Locatie  Bakkeveen:  B.  Tillema,  Foarwurkerwei  6,  Bakkeveen     0516  541  260   Spreekuur  ma.  en  do.  17.30-­18.00  uur  en  volgens  afspraak.       0594  641  600       DIERENAMBULANCE  Z-­O  FRIESLAND   Grasland  114,  9205  ES  Drachten             0512  515  153     www.dierenambulanceof.nl     SCHOLEN  IN  URETERP  (driejarige  kinderen  z.s.m.  aanmelden)   Geref.  basisschool  "Eben  Haëzer"   Foareker  54,                 0512  301  937   E-­mail:  directie@gbsureterp.nl     www.gbsureterp.nl     interim  directeur  Gea  Boersema                     06  175  805  48         Chr.  basisschool  "De  Opdracht"   Foareker  21               0512  301  771     E-­mail:  info@deopdracht.nl     www.deopdracht.nl       Dir.  S.O.  Hiemstra,  De  Feart  127,  Ureterp,           0512  303  382       Openbare  basisschool  "De  Twirre"   De  Skeauwen  18               0512  302  112     E-­mail:  info@obsdetwirre.nl    Website:  www.obsdetwirre.nl         Leidinggevende:  Paulien  Elberts     Peuterspeelzaal  "Hummelterp"  (opgave  kinderen  vanaf  1,5  jaar)   De  Skeauwen  16a               0512  726  219   Pedagogisch  medewerkers:  Greta  Bergsma  en  Goitske  Hoekstra     Informatie:  info@kinderwoud.nl  Website:  www.kinderwoud.nl       Kinderdagverblijf  en  buitenschoolse  opvang  (BSO)  'de  Spil'   De  Skeauwen  16                 0512  726  216     Leidinggevende:  Jitske  de  Boer,  jitskedeboer@kinderwoud.nl     06  128  967  71       Kinderopvang,  Buitenschoolse  opvang  en  Peuteropvang  “Leaf!”     06  207  935  68   Foareker  54,  9247AC  Ureterp,  info@kinderopvang-­leaf.nl    Website:  www.kinderopvang-­leaf.nl     Contact  persoon;;  Marijke  de  Jong                                                                                                                                                    

61


SOCIALE AGENDA    

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK  WERK  OPSTERLAND:  Fockema  Andreaelaan  6,  Beetsterzwaag,   tel.  0512  381  949.  Spreekuur  op  werkdagen  van  9.00  -­  10.30  uur.   BIBLIOTHEEK:   ma.   en   wo.   13.30-­17.30,   vrijdag:   van   10.30   uur   tot   20.30   uur   (doorlopend),   telefoonnummer  0512  303  267   GGD  Fryslân:  Postbus  612,  8901  BK  Leeuwarden,  Harlingertrekweg  58,  Leeuwarden,   Telefoon:  088  229  92  22,  Fax:  088  229  92  21,  E-­mail:  ggd@ggdfryslan.nl    Website:  www.ggdfryslan.nl   GGD  Fryslân  Jeugdgezondheidszorg:  Postbus  612,  8901  BK  Leeuwarden,  Lijteplein  43-­45,  Ureterp   Informatielijn:  088  22  99  444,  Afsprakenlijn:  088  229  94  45,  Email:  jgz@ggdfryslan.nl   INKOMENSREGELINGEN:  Budgetadvies  voor  mensen  met  een  laag  inkomen.   Bereikbaar  ma.  t/m  do.  9.00-­12.00  uur,  tel.  0512  386  368   KLACHTEN   ONDERHOUD   WEGEN   e.d.:   Gemeentebedrijf.   tel.   0512   386   222,   meldingen@opsterland.nl   KLASSIEKE  ACUPUNCTUUR:  W.  J.  v.d.  Heiden  en  S.G.  v.d.  Heiden-­van  Valen,   Scheltingalân  4,  Bakkeveen.  Lid  NVA,  tel.  0516  541  992,  behandeling  op  afspraak.   NED.  RODE  KRUIS:  Opsterland:  De  Lijte  vr.  13.30-­16.00  uur  soosactiviteiten  (alleen  even  weken)   NOTARISKANTOOR  ANNA  DE  VRIES:  De  Telle  1,  Ureterp.  Tel.  0512  303  403   Ma  t/m  don  09.00  –  17.00  uur,  woe  tot  21.00  op  afspraak,  vrij  09.00  –  16.00  uur.   Overige  tijden  uitsluitend  op  afspraak.   PEDICURES:       P.  de  Jong,  De  Mersken  14  Ureterp,  tel.  0512  301  936  /  06  270  918  32;;   J.  Rinzema,  Dr.  Prakkenleane  35  Ureterp,  tel.  06  251  280  53  /  0512  302  830;;   Le  Coton,  Weibuorren  14  Ureterp,  tel.  06  303  955  04;;   T.  Veenstra,  Kruslings  22  Ureterp,  tel.  0512  302  425  /  06  253  870  62  Ambulant  Pedicure.   Plaatselijk  Belang  Ureterp:  e-­mail;;  pbureterp@gmail.com   POLITIE:  spoedgevallen  tel.  112.  Andere  zaken  0900  8844.   Remedial   teaching   en   Kinder   &   Jeugdcoaching   (lid   LBRT),   Gewichtscoaching   (lid   BGN),   Boerestreek  7  Ureterp,  tel.  06  201  493  01,     www.praktijkkei.com  en  www.gewichtscoachingfriesland.com   SHIATSU  en  MASSAGE  PRAKTIJK:  Mevr.  G  Boonstra,  De  Skeauwen  41  Ureterp,   tel.  0512  303  534  /  06  306  959  27,  lid  NVST,  behandeling  op  afspraak.  www.dynamictherapie.nl   STEUNPUNT  UITKERINGSGERECHTIGDEN  en  GEHANDICAPTEN  OPSTERLAND  (S.U.G.O.):   Inlichtingen  tijdens  het  spreekuur(ma  9:00-­10:30  en  wo  9:30-­11:30)  bereikbaar  op  tel.  06  539  310  99.   THUISZORG   DE   FRIESE   WOUDEN:   Hulpaanvragen   voor   verzorging/verpleging   088   512   53   00,   Huishoudelijke  hulp  088  512  40  00,  Kraamzorg  088  512  20  00,   voeding/dieetvoorlichting  06  519  011  13.   POST  NL  SERVICEPUNT  (in  COOP):  Openingstijden  gelijk  aan  die  van  COOP  Ureterp   TIMPAAN  WELZIJN:  Activiteitencentrum  de  Ynrin  (MFC  de  Wier),  de  Telle  21,  Ureterp.   Contactadres:  Molenlaan  6a,  9244  EA  Beetsterzwaag   E:  t.kraai@timpaanwelzijn.nl      Tel.  0512  384  052    W.:  www.timpaanwelzijn.nl   VOLKSTUINGROEP  URETERP   A.  Liezenga,  tel.  0512  302  329   UITVAARTVERENIGING  “  DE  LAATSTE  EER”  URETERP:   Bij  sterfgevallen  dient  u  contact  op  te  nemen  met  de  uitvaartleider:  tel.  0512  302  444.   Inlichtingen  over  begrafenis,  crematie  of  lidmaatschap:  www.dle-­ureterp.nl     of  bel  voorzitter  R.  Dijkstra  Krúslings  39  Ureterp  tel.  0512  302  611   UITVAARTVERZORGING:   P.  Wagenaar,  De  Jagerstrjitte  8,  Ureterp.  tel.  06  273  034  57  /  0512  301  092   WOON  EN  ZORGCENTRUM  DE  LIJTE:  voor  verzorging  en  verpleging.  Lijteplein  56.   De  Lijte  biedt  ook  Zorg  thuis  aan,  in  Ureterp  en  de  dorpen  rondom  Ureterp.  Via  het  zorgsteunpunt  kunt   u  ook  alarmering  krijgen.  Inlichtingen  tel.  0512  305  305  of   het  gratis  nummer  van  de  klantenadviseurs  0800  571  71  71.   INFORMATIEPUNT  WMO:  In  de  bibliotheek  Ureterp:  woensdag  15:00-­17:00  uur.   Telefonisch  bereikbaar  ma  t/m  vrij  9.00-­12:30  op  0512  386  386.    

62


DS

JuwelierͻͻĂŶŐŝŌĞŶďĞůĂƐƟŶŐ e lag ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ www.deslag.nl

,ĞĚnjĞƌǀĂŶ,ŽƵƚĞŶ &ƸŐĞůůŝĞƚϭϮ ϵϮϰϳ'hƌĞƚĞƌƉ d͗ϬϱϭϮϯϬϯϮϯϬ

ͻ:ĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ ͻ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐĞŶ ͻĞĚƌŝũĨƐŽǀĞƌŶĂŵĞ

ĞůǀŽŽƌŐƌĂƟƐĂĚǀŝĞƐ

Selmien West 2 Olterterp landelijk gelegen tussen Ureterp en Beetsterzwaag donderdag koopavond 0512 - 30 16 95

1. Een uitvaart zoals U het wenst 2. Verzorging, steun en begeleiding 3. Wij verzorgen Uw uitvaart ook, in overleg, als U elders aangesloten bent63


COMPUTER SERVICE

COMPUTER SERVICE

COMPUTER SERVICE

Voor Sietze Postma Agrarische Services hebben wij zijn nieuwe balenpers combinatie voorzien van reclame. Balen laten persen of verhuur van trekker met chauffeur?

Bel 06 - 51 98 05 39 / www.sietzepostma.nl

www.JSV-ICT.nl / 0512-745071

De Tipgever december 2016  
De Tipgever december 2016