Page 2

Tema tjedna

Tjedni newsletter

Američki poslodavci probudili optimizam

u duljem razdoblju, neiskrivljeni božićnim i novogodišnjim praznicima ili prirodnim katastrofama.

Privatnici kao ‘lokomotiva’ Podaci o zapošljavanju za mnoge su analitičare najvažniji pokazaGubitak radnih mjesta u američkim recesijama poslije 2. svjetskog rata telj stanja američkog gospodarstva, osobito 1948. 1953. 1958. 1960. 1969. 1974. 1980. 1981. 1990. 2001. 2007. kad se uspoređuju s 1% drugim informacijama. Važni su i za američku 0% centralnu banku Fed koja mora definirati -1% monetarnu politiku nakon što dovrši sadašnji -2% program monetarnog popuštanja (kupovine -3% vrijednosnih papira) u iznosu od 600 milijardi dolara. -4% Administracija predsjednika Obame na -5% brojke o zapošljavanju Recesija koja upravo ukazuje kao na dokaz -6% traje da je njezina politika, od poticaja potrošnje -7% do snižavanja poreza na dohodak, Mjeseci recesije, prije i poslije vrhunca nezaposlenosti učinkovita. Analitičari, Izvor: calculatedriskblog.com pak, ukazuju da je osobito važno što je najviše ljudi, čak po 188.000, u posljednja tri mjeseca Rekordni skokovi cijena dionica zapošljavao privatni sektor, od čeka je po 17.000 radnih Cijene dionica u Sjedinjenim Državama, najvažnijem mjesta na mjesec otvarano u industrijskoj proizvodnji. svjetskom tržištu kapitala po kojem se ravnaju sva ostala, Tako se i u SAD privatni sektor pokazuje kao “lokomotiva čvrstim su korakom nastavile rasti nakon mjesečne obkoja vuče gospodarstvo naprijed” (New York Times od jave o skoku zaposlenosti za 210.000 petka 1. travnja). ljudi i blagom padu stope nezaPredsjednik poslenosti na 8,8 posto. Izvješće je Obama Spori izlazak iz Velike recesije bilo bolje od predviđanja i toliko je Ukupna radna snaga - zaposleni plus osobe koje aktivno pobudilo optimizma da su u prvom tvrdi da je traže posao - još uvijek u Sjedinjenim Državama čini samo danu drugoga kvartala dionički inzapošljavanje 64,2 posto stanovništva, što je najmanje u posljednjih 25 deksi preskakali sve kritične točke. dokaz godina, i taj se podatak u ožujku nije popravio. Vrlo je viDow Jones zabilježio je tako najbolji učinkovitosti soka stopa nezaposlenosti Afro-Amerikanaca (15,5 posto) prvi kvartal u više od deset godina, s njegove i Latinoamerikanaca (11,3 posto). rastom od 6,4 posto. Da bi se aktualna opća stopa nezaposlenosti značajnije Financial Times od srijede nazvao ekonomske snizila, Sjedinjene Države trebale bi otvarati oko je američko izvješće o zaposlenosti politike 300.000 radnih mjesta svakoga mjeseca jer sa prosječnih “krucijalnom točkom preokreta”, 200.000 tek će se 2019. godine vratiti na razinu ukupne dokazom da je američko tržište rada napokon “okrenulo zaposlenosti iz godine koja je prethodila današnjoj Veploču”. Službeni podaci o broju otvorenih novih radlikoj recesiji. nih mjesta prvo su jasno očitanje američkog tržišta rada -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Postotak izgubljenih radnih mjesta, s poravnatim vrhuncem nezaposlenosti

Financial Times nazvao je američko izvješće o zaposlenosti ‘krucijalnom točkom preokreta’ za svjetska tržišta kapitala

Broj 5 / 2011.

2

4. travnja, 2011.

st invest NL 20110404  

st invest NL 20110404, newsletter

st invest NL 20110404  

st invest NL 20110404, newsletter

Advertisement