Suvremena trgovina 5 2016

Page 52

nove knjige

Podrška suradnji znanosti i industrije

U

Hrvatskoj gospodarskoj komori predstavljene su dvije knjige: Ekonomski i tehnološki aspekti modne industrije i Antropometrija i normizacija modne obuće. Obje su plod ustrajnog i minucioznog proučavanja specifičnosti koje se javljaju u odjevnoj i obućarskoj industriji, napose kad je riječ o modnim kretanjima. Činjenica je da se prvi put u nas na znanstveni način progovara o tim ključnim pitanjima u obje ove industrije, koje su izuzetno značajne, posebno kad je riječ o udjelu u hrvatskom izvozu, zapošljavanju ženske radne snage, a tehnički i tehnološki ipak su vrlo ozbiljno zapostavljene. Vrijednost spomenutih knjiga povećava činjenica da su nastale plodnom suradnjom predstavnika TTF-a i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U sučeljavanju s mnogobrojnim problemima u obje ove industrijske grane i u stalnoj potrazi za kvalitetnim rješenjima nekih od spomenutih problema naši istaknuti stručnjaci – Darko Ujević, Nikola Knego, Dubravko Rogale i Tonći Lazibat sa suradnicima – prihvatili su se složene zadaće da na znanstvenim postavkama pomognu u prevladavanju nepovoljnoga stanja u obje ove industrije. Prva knjiga, EKONOMSKI I TEHNOLOŠKI ASPEKTI MODNE INDUSTRIJE, u devet međusobno povezanih poglavlja logično posloženih u zaokruženu cjelinu, ukazuju na ulogu normizacije u odjevnoj industriji, ulogu antropometrije u modnoj industriji s posebnim osvrtom na hrvatski antropometrijski sustav. Autori iznose svoja gledišta o dizajnu i modi odnosno konstrukciji, izboru modela i izradi modne odjeće. Snažan naglasak stavljen je i na poglavlje koje se bavi upravljanjem kvalitetom u odjevnoj industriji. Zanimljiva su gledišta vezana uz strategije nastupa na modnom trži-

52

Suvremena trgovina 5(41)

štu i upravljanje markama/brandovima u modnoj industriji. Posebnu pozornost izazivaju primjeri specifičnosti marketinškog miksa kao i Benchmarking na modnom tržištu. Druga, ANTROPOMETRIJA I NORMIZACIJA MODNE OBUĆE, sastavljena od sedam poglavlja, povijesni je prikaz primijenjene antropometrije i modne obuće od samih početaka. Zanimljiv je opis tehnoloških rješenja koja omogućuju napajanje inteligentne, pametne e-odjeće i obuće električnom energijom. Tu je i poglavlje o normizaciji u obućarskoj industriji, zatim uloga morfologije i mjera stopala kao važnih faktora u standardizaciji modne obuće. Autori se posebno bave utjecajem organizacijskih postavki i pozicioniranjem modne obuće na tržištu s osvrtom na stanje na svjetskom tržištu obuće. Svakako, veliku pozornost izaziva poglavlje koje se bavi strukturnim prilagodbama obućarske industrije kroz doradne poslove. Na predstavljanju ovih izuzetno vrijednih knjiga (treći dio trilogije trebao bi izaći u 2017.) govorili su prof. dr. Blaženka Knežević, prof. dr. Nikola Knego, prof. dr. Dubravko Rogale, prof. dr. Snježana Firšt Rogale i prof. dr. Darko Ujević. Os-

novna poruka njihovih izlaganja svodi se na činjenicu da obje knjige predstavljaju IZAZOV za domaću industriju i PRILIKU da novitetima i primjenom novih tehnologija zauzmu vidnije mjesto u borbi za povećanu konkurentnost u borbi za opstanak. Druga važna poruka odnosi se na potrebu jačeg i šireg povezivanja industrije i znanosti, i to na interdisciplinarni način i pristup, prilagođen najnovijim svjetskim trendovima i iskustvima u primjeni informatičkih, komunikacijskih i proizvodnih tehnologija.

Brze promjene traže i brzo prilagođavanje U uvodu u predstavljanje iznijeti su neki pokazatelji kretanja u tekstilnoj, odjevnoj i obućarskoj industriji u svijetu i u nas. O tome su govorili Jagoda Divić, Branka Prišlić i Ante Gavranović. Istaknuto je da su ekonomski, financijski i politički razvoj snažno utjecali i na svijet mode odnosno tekstilnu, odjevnu i obućarsku industriju. Ti su događaji ubrzali ritam nužnih promjena. Ponašanje potrošača naginje suzdržanosti od kupovine odjevnih proizvoda i obuće, cijene sirovina rastu,