__MAIN_TEXT__

Page 48

pr

Kuharica za

Odnose s javnošću u trgovini (4) Nastavimo stvarati komunikacijski program – STRATEGIJU (Drugi dio – komunikacijski kanali, provedbeni plan, provedba) piše|Željko Jelić

O

dredili smo ciljeve (gdje želimo stići), javnosti (s kime ćemo razgovarati) i poruke (što im želimo reći), ostaje nam da definiramo komunikacijske kanale (kojim putevima ćemo poslati poruku) i provedbeni plan (kada, što iza čega, točni i precizni rokovi implementacije pojedinih faza strategije).

3. Komunikacijski kanali Strategija kaže kako doći do ciljeva, a taktike što treba napraviti. Normalno, taktike su povezane sa strategijom. Taktike je potrebno razvijati – kreativno. Učiniti nemoguće – mogućim! Pri tome ne treba zaboraviti niz: povezati taktike sa strategijom, a strategiju sa ciljevima. Pažljivim odabirom tehnika odabire se ravnoteža između različitih aktivnosti. Programi s različitim javnostima i ciljevima zahtijevaju i različite tehnike. Postoji čitav set tehnika kojim možemo doseći zadovoljavajući dio ciljane javnosti i prenijeti joj poruku koja će utjecati na tu javnost, a sve to po razumnoj cijeni! Imajući sve to na umu, moramo odrediti koji su to kanali komuniciranja koji su nama

48

Suvremena trgovina 5(41)

potrebni (i dostupni – cjenovno; imamo li odgovarajuće stručni timove za takve tehnike i kanale…). Odabrat ćemo upravo one kanale komuniciranja koji će doći do ciljane javnosti, prenijeti im poruku i potaknuti ih na akciju. Najčešća greška kod odabira kanala komuniciranja je odabir jednog jedinog kanala, dok se zanemaruju svi drugi kanali. Najčešće je to primjer kad se svi aduti bacaju na medije. Ponekad i bez medija, pametnim odabirom ostalih komunikacijskih kanala, mogu postići odlični rezultati. Zašto ne krenuti s društvenim mrežama u kombinaciji s internetom, aktivnim sponzorskim sudjelovanjem u lokalnoj akciji, nagradnoj igri (koja će ujedno biti i izvor adresa za direktno komuniciranje), humanitarnim prilogom… Zapravo se najbolji rezultati postižu miksom za koji posežemo iz raznih dijelova kanala koji nam stoje na raspolaganju.

4. Provedbeni plan U provedbenom planu definiramo tko, što i kada radi, koji su prioriteti pojedinih dijelova. U ovom dijelu planiranja moramo točno odrediti planirane rokove implementa-

cije pojedinih dijelova koje izvodimo (točan plan medijske komunikacije, plan evenata, plan nagradnih igri, plan komuniciranja društvenim mrežama…) i sve to stavimo na vremensku liniju (na kojoj je vidljiv početak i do kada traje cijela komunikacija i počeci i završeci pojedinih dijelova komuniciranja).

5. Provedba (To je onaj dio u kojem nam uvijek nedostaje vremena, ma koliko dobro planirali). Provedba je onaj dio kad prelazimo u operativnu fazu. Izvodimo sve što je planira-

no različitim alatima i tehnikama u zadanim vremenskim okvirima. Krećemo se od „što treba reći“prema NAPRAVIMO TO! Ma koliko kvalitetno planirali, u fazi izvođenja plana moramo posvetiti punu pažnju samom izvođenju. Kod izvođenja moramo paziti na: 1. Akcijske komponente strategije (Djela govore glasnije od riječi!). 2. Komunikacijske komponente strategije (To što započnemo, moramo znati i komunicirati!).

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement