__MAIN_TEXT__

Page 38

solidarnost dručju socijalnih samoposluga. Međutim, buduća istraživanja trebala bi detaljnije ispitati i obrazložiti regulatorni okvir djelovanja socijalnih samoposluga. Lokalna samouprava ima dobro razvijenu svijest o socijalnim problemima na lokalnoj razini, a ima i interes za pronalaženje rješenja na lokalnoj razini. Oni podržavaju i promoviraju inicijative lokalnog civilnog društva osiguravanjem resursa i organizacijom pravednije raspodjele dobara članovima lokalne zajednice. Vlada je zainteresirana za rješavanje socijalnih problema na nacionalnoj razini, ali nije uvijek dovoljno učinkovita u tome. Stoga daje potporu inicijativama u području poboljšanja socijalne uključenosti (na primjer, osigurava prostor, financijsku podršku, obrazovanje, itd). Uvođenjem različitih mjera potiče suradnju između profitnog i neprofitnog sektora, ali očekuje i veću uključenost pojedinaca i organizacija civilnog društva. Također je odgovorna za uspostavu pravnog i fiskalnog okvira djelovanja socijalnih samoposluga. Kako su socijalne samoposluge noviji fenomen, možemo očekivati da će one pridonijeti pozitivnim promjenama u socio-ekonomskoj situaciji i na lokalnoj i na nacionalnoj razini.

4. Zaključak Socijalne samoposluge predstavljaju specifičan oblik društvenih poduzeća koja pomiruju društvenu i tržišnu komponentu poslovanja. One se definiraju i kao novi maloprodajni oblik, ali ističe se kako posjeduju elemente socijalnih inovacija s naglaskom na rad volontera i postizanje društvenog utjecaja smanjenjem siromaštva i poticanjem solidarnosti, druš-

38

Suvremena trgovina 5(41)

tvene odgovornosti i građanskih inicijativa. Postoje tri razine dionika uključenih u rad socijalnih samoposluga. To su: (1) pojedinci koji su uključeni u rad socijalnih samoposluga, (2) organizacije koje olakšavaju poslovanje pružajući različite resurse i (3) društvo u cjelini. Svaka razina dionika ima različitu ulogu, različite interese i načine ponašanja. U ovom radu su se analizirale i opisivale navedene razine dionika te uloga različitih vrsta dionika u radu socijalnih samoposluga. U ovom radu koristili su se različiti sekundarni izvori kako bi se sistematizirali podaci o dionicima socijalnih samoposluga. Temeljem rezultata prezentiranih u ovom konceptualnom radu, druga faza istraživanja planirana je kao terensko istraživanje socijalnih samoposluga u Hrvatskoj u kombinaciji s nizom intervjua, a s ciljem unapređenja dosadašnjih analiza i rezultata kako bi se razjasnila uloga svake skupine opisanih dionika.

Literatura 1.

2.

De Bussy, N., Kelly, L. (2010), Stakeholders, politics and power, Journal of Communication Management, 14(4): 289-305 Ditlev-Simonsen, C. D., Wenstøp, F. (2013), How stakeholders view stakeholders as CSR motivators, Social Responsibility Journal, 9(1): 137-147

3.

Džambo, D. (2015), Socijalne samoposluge kao primjer dobre prakse menadžmenta neprofitnih organizacija i socijalne trgovine u Hrvatskoj, Diplomski rad, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.

Freeman, E. (1984), Strategic Management – A Stakeholder Approach, Cambridge, Cambridge University Press

5.

Holweg, C., Lienbacher, E., Schnedlitz, P. (2010), Social Supermarkets: Typology

within the the spectrum of social enterprises, Australian and New Zealend Marketing Academy, available at: http://www.anzmac. org/app/webroot/conference_archive/2010/pdf/ANZMAC10Final00244.pdf (pristupljeno: 11.10.2015.) 6.

Holweg, C., Lienbacher, E. (2011), Social Supermarkets – a New Challenge in Supply Chain Management and Sustainability, Supply Chain Forum, 23(4):307-326

7.

Katsoulakos, T., Katsoulacos, Y. (2007), Integrating corporate responsibility principles and stakeholder approaches into mainstream strategy: a stakeholder-oriented and integrative strategic management framework, Corporate Governance: The international journal of business in society, 7(4): 355- 369

8.

9.

Kader, A. A. (2005), Increasing food availability by reducing postharvest losses of fresh produce, Acta Horticulturae, 682: 1004-1008 Lundquist, J., De Fraiture, C., Molden, D. (2008), Saving water: from field to fork – curbing losses and wastage in the food chain, at SIWI Policy Brief, Stockholm International Water Institute (SIWI), avalilable at: http://www.unwater.org/ dow n lo a d s / P ap e r _ 1 3 _ Field_to_Fork.pdf (pristupljeno 22.11.2015.)

10. Marić, I. (2013), Socijalna trgovina kao drustvena inovacija, u Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.; 2013), Trade Perspectives 2013: Supply Chain Relationships, Faculty of Economics and Business Zagreb: 296-305 11. Marić, I., Knežević, B. (2014). Social Supermarkets as a new Retail Format Inspired by Social Needs and Philanthropy – The Case of Croatia, u Kantarelis, D. (ur., 2014), Global Business and Economics Anthology 2014, Business and Economics Society International, Danvers: 278-286 12. Marić, I., Knežević, B., Džambo, D. (2015), Social Supermarket Rijeka as a Social Innovation in Food

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Distribution, u Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.; 2015), Trade Perspectives 2015: Innovations in Food Retailing, Faculty of Economics and Business Zagreb: 235-245 Marić, I., Knežević, B., Kovač, I. (2015), Attitudes of Young Population Towards Managing Social Supermarkets in Croatia, u Katalinic, B. (2014), DAAAM International Scientific Book, DAAAM International Vienna: 59-66 Parfitt, J., Barthel, M., Macnaughton, S. (2010), Food waste within food supply chains: quantification and potential for change to 2050, Philosophical Transactions of The Royal Society, 365: 3065-3081 Polonsky, M. J. (1995), A stakeholder theory approach to designing environmental marketing strategy, Journal of Business & Industrial Marketing, 10(3): 29-46 Rijeka (2015a), http://www. jatrgovac.com/tag/socijalnasamoposluga (pristupljeno: 15.10.2015.) Rijeka (2015b), http:// beskucnici-rijeka.org/socsamoposluga.html (pristupljeno 10.10.2015.) Schneider, F. (2012), The evolution of food donation with respect to waste prevention, Waste Management, 33: 755-763 Taghian, M., D’Souza, C., Polonsky, M. (2015), A stakeholder approach to corporate social responsibility, reputation and business performance, Social Responsibility Journal, 11(2): 340-363 Tipurić, D. (2007), Nadzorni odbor i korporativno upravljanje, Zagreb, Sinergija Wagner Mainardes, E., Alves, H., Raposo, M. (2012), A model for stakeholder classification and stakeholder relationships, Management Decision, 50(10): 1861-1879

Potpora istraživanju Ovaj rad je poduprla Hrvatska zaklada za znanost pod projektom HRZZ UIP-2014-9-4057 Potencijali i prepreke razvoja socijalnih supermarketa u SredST njoj i Istočnoj Europi.

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement