Suvremena trgovina 5 2016

Page 28

10. susret trgovaca

Zaključci 10. Susreta trgovaca Nakon uvodnih izlaganja i dviju panel rasprava usvojeni su sljedeći zaključci 10. Susreta trgovaca: 1. Vratiti dignitet trgovini kao struci, na način da se zvanje „trgovac“ vrati u obrazovni sustav i u normativne akte 2. Da se poduzmu sve potrebne radnje kako bi trgovina bila ravnopravna djelatnost s ostalim djelatnostima u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnost (NKD) za koju se dodjeljuju sredstva potpore 3. Kroz zakonsku regulativu i učinkoviti inspekcijski nadzor, treba onemogućiti formiranje damping cijena za sve proizvode i usluge, te korištenje bonova kao sredstva plaćanja 4. Ceh trgovine Hrvatske obrtničke komore smatra da je pokretna trgovina potrebna i nužna, naročito u ruralnim i slabije naseljenim područjima, te za opskrbu starije populacije, ali tražimo da jedinice lokalne samouprave (JLS) provode zakonske odredbe vezane uz obavljanje pokretne trgovine, a inspekcijske službe da provode učinkoviti inspekcijski nadzor 5. Ceh trgovine Hrvatske obrtničke komore podržava polaganje ispita za higijenski minimum, ali tražimo da se ispit polaže samo jednom, a ne svake četiri godine kao što je dosadašnja praksa 6. Treba nastaviti razgovore s bankama i kartičarskim kućama vezano uz realizaciju povoljnijih uvjeta korištenja kartica u trgovačkoj praksi. Osim što je održao predavanje o stanju i trendovima male trgovine u Europskoj Uniji, Ante Gavranović je i vrsno moderirao cijeli skup, a medijski je pokrovitelj bio časopis Suvremena trgovina i portal Suvremena.hr.

Zrinski grupa pokreće certificirani program za menadžere u franšiznim sustavima

F

ranšizno poslovanje još uvijek je dosta nepoznato hrvatskim poduzetnicima, no sam franšizni sektoru u Hrvatskoj u velikom je porastu te broji oko 180 franšiznih brendova koji posluju na 1000 prodajnih mjesta i zapošljavaju ukupno oko 16 500 ljudi. Prevladavaju strane franšize kao što su one fast food-a: Mc Donald’s, Burger King, KFC i slične ili modne kao što su: Paul and Shark, Mango, Desigual i dr., zatim i one u sektoru ljepote: Tony & Guy, Linea snella, Simple i dr., pa čak i praonice rublja LG Laundry Lounge. Na tržištu je i puno stranih franšiza renta cara i hotela, a ne manjka i franšiza iz sektora konzultantskih usluga (Expense reduction analysts) i škola stranih jezika (Berlitz, Helen Doron i dr.).

poslovanje generator zapošljavanje i održivih poduzetničkih pothvata onda je šteta što naši poduzetnici nisu iskoristili snagu ovog sektora poslovanja za širenje i internacionalizaciju. Koji je tome razlog ne može se sa sigurnošću reći, ali znanstveni članci koji su pisani na tu temu u Hrvatskoj dali su do znanja da je znanje, odnosno bolje rečeno - ne znanje o ovom načinu poslovanja jedna od većih prepreka za popularizaciju franšiznog poslovnog modela kod naših poduzetnika. Da bi se to promijenilo potrebna je potpora institucija kao što su HGK, Hrvatska udruga za franšizno poslovanja, Hamag Bicro, Ministarstva gospodarstva i dr., a velika uloga u tome namijenjena je i edukativnim institucijama.

Što se domaćih franšiza tiče tu je situacija puno složenija. Postoje jako poznate domaće franšize kao što su bio&bio, Surf’n’fries, Body Creator, Aqua, Diadema, Di Caprio, Pointers, Pizzeria Fat cat i dr, ali njihov je broj znatno manji i zapravo Hrvatska se nalazi na zadnjem mjestu u svijetu po broju domaćih franšiza na tržištu. Samo po sebi to možda i ne predstavlja neku alarmantnu vijest, no kad imamo u vidu da je franšizno

Zrinski grupa prepoznala je nedostatak kvalificiranog kadra za vođenje franšiznih projekata kao još jednu od prepreka u popularizaciji franšiznog poslovnog modela te je osmislila certificirani i priznati program za usavršavanje voditelja franšiznih projekata koji je će uskoro biti ponuđen tržištu. Time se Zrinski grupa pridružila Veleučilištu Vern i Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao pionirima u franšiznoj edukaciji u Hrvatskoj. Ovaj

28

Suvremena trgovina 5(41)

program za razvoj vlastite karijere namijenjen je postojećim i budućim profesionalcima u franšiznim sustavima kao i poduzetnicima koji žele profesionalni rast i razvoj svog poslovnog koncepta kroz franšiznu mrežu nacionalno i internacionalno. Veliki interes za ovu tematiku pokazao je da je odluka o stvaranju takvog specijaliziranog studija pun pogodak, ali isto tako da ova znanja predstavljaju konkurentsku prednost na tržištu rada za buduće studente. Studenti će se kroz program upoznati sa osnovama franšiznog poslovanja, pravnim pitanjima i regulacijom u svijetu i Hrvatskoj, zatim s kreiranjem i vođenjem franšiznog projekta kao i izazovima pred kojim se nalaze poduzeća u međunarodnom okruženju. Poznati domaći i strani gosti predavači predstavit će svoje franšizne koncepte i izazove s kojim se susreću u razvoju franšizne mreže. Tako će budući studenti učiti ne samo iz domaćih i stranih izvora već i na primjerima onih koji su svoj franšizni sustav uspješno lansirali na Hrvatsko i svjetsko tržište.

Mr.sc. Ljiljana Kukec, pred.