a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 24

10. susret trgovaca ke u lancu opskrbe hranom. „Mi smo u ministarstvu pristupili izradi prijedloga zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi s ciljem kako bismo spriječili zloupotrebu dominantne pozicije na tržištu. Na taj način želimo urediti tržište i pri tome snažiti poziciju proizvođača na tržištu. Zakon obuhvaća cijeli lanac opskrbe hranom, od primarnih proizvođača, preko otkupljivača i prerađivača pa sve do trgovaca te ćemo zabraniti prodaju Krunoslav Karalić proizvoda ispod nabavne cijene odnosno ispod cijene koštanja, što će vrlo značajno djelovati na tržištu u korist proizvođača. Ovim zakonom kanimo sankcionirati čitav niz nepoštenih trgovačkih praksi, prvenstveno iz sfere ugovornih odnosa pri čemu više neće biti moguće da dominantni dionik u lancu opskrbe prebacuje poduzetničke rizike na podređenog dionika u tom lancu. Zbog toga će se sankcionirati i neopravdani raskid ugovora, iznenadni raskid ugovora i niz drugih trgovačkih praksi koje su već ranije spomenute“, poručio je Karalić. Dušan Vrban, predsjednik Ceha trgovine POK-a Zadarske županije, govorio je o teškom poslovanju otočkih trgovaca koji, kako je rekao, „rade tijekom cijele godine, a posluju svega 45 do 60 dana godišnje“. Nakon turističke sezone posao otočkih trgovaca svodi se na opskrbu sumještana najosnovnijim artiklima. S obzirom na takvo stanje, Vrban ističe kako pozitivno na otocima posluju jedino sezonske trgovine, dok Dušan Vrban svi trgovci koji se trude raditi cijele godine ostvaruju negativnu bilancu te se pritom pita što bi se dogodilo da i oni odluče zatvoriti svoje trgovine izvan sezone te kako bi se to reflektiralo na život 140 tisuća stanovnika na hrvatskim otocima. On smatra kako bi se u tom smjeru trebala ostvariti bolja suradnja s lokalnim upravama koje bi trebale olakšati život trgovcima koji posluju tijekom cijele godine putem oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade ili nekih drugih davanja. Stvarnost je takva da sve više obrtnika trgovaca zatvara svoje obrte, što ima strašne posljedice na cijele njihove obitelji. Troškovi otočkih trgovaca počinju već prilikom ukrcaja robe na trajekt te nekim trgovcima na udaljenijim otocima godišnje treba 25 tisuća kuna samo za prijevoz robe. Tražili smo i neke povlastice kao što su prvenstvo ukrcaja na traOtočki trgovci rade jekt, poglavito u ranim jutarnjim i katijekom cijele godine, snim večernjim saa posluju svega 45 do tima, nižu cijenu prijevoza, ali u tome 60 dana godišnje nismo imali uspje-

24

Suvremena trgovina 5(41)

ha, kazao je Vrban. Istaknuo je kako unatoč svemu ima mladih ljudi koji žele ostati živjeti tamo i otvoriti obrte pa bi im se trebalo u tome pomoći kroz različite mjere potpora za otvaranje obrta te je pritom pozvao da se ponovno aktiviraju susreti otočkih trgovaca kako bi se pokrenula otvorena rasprava o problemima ne samo otočkih trgovaca obrtnika, nego i svih ostalih obrtnika koji posluju na hrvatskim otocima. Član Ceha trgovine HOK-a Ivan Ćibarić osvrnuo se na problematiku pokretne trgovine pozivajući pritom hrvatske institucije da provode propise koji tretiraju ovo područje te da se osigura kompletna infrastruktura za obavljanje pokretne trgovine. Upozorio je da lokalna samouprava izdaje koncesije neselektivno i da im je bitno samo da dobiju novac, a ne i da se osigura adekvatna opskrba svih četiri tisuće mjesta koliko ih u Hrvatskoj Ivan Ćibarić nema trgovinu. Ćibarić tvrdi da se i onima za koje su komunalni redari utvrdili da krše zakon te im izdali odgovarajuću sankciju, lokalne samouprave i dalje izdaju koncesiju bez obzira na to obavljaju li oni taj posao sukladno zakonu ili ne. „Moj jedini apel je ispred svih trgovaca da pokretnu trgovinu ne treba ukinuti, nego je doslovce legalizirati i uspostaviti iste uvjete poslovanja i nadzora kakve imaju i ostali trgovci koji posluju u fiksnim objektima“, naglasio je Ćibarić. Na tu je problematiku replicirala Marija Kulaš, načelnica Sektora za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva, koja je istaknula kako je pokretna prodaja problem koji se već dugo javlja u okviru ministarstva iz kojeg dolazi. Ona smatra kako je pokretna prodaja dobro regulirana Zakonom o trgovini te da je decentralizacijom odnosno stavljanjem u nadležnost predstavničkih tijela gradova i općina, koji najbolje poznaju svoje po-

Marija Kulaš

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement