a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 22

10. susret trgovaca soke naknade za plaćanje karticama te nekontrolirani razvoj ra trgovinu kao jednog od vodećih ponuditelja poslova i radpokretne trgovine u pojedinim dijelovima zemlje. Obrtnici- nih mjesta. Broj trgovačkih tvrtki u Europskoj uniji iznosi 5,4 ma bi barem malo pomoglo i ako bi se zakonskom regulativ- milijuna i one ostvaruju kumulativni promet od 8,7 bilijuna nom omogućila naplata u stranoj valueura i zapošljavaju 28,8 milijuna ljudi. Priti te zabranilo kupovinu na veliko neretom mikro poduzeća ispod 10 zaposlenih Od 6.700 naselja u gistriranim fizičkim osobama“, kazao je. ostvaruju 93,4% udjela u ukupnom broju Obrtnici trgovci, kako je poručio, traže prodavaonica, srednja imaju 7%, a veHrvatskoj, 4.000 nema svih hitnu akciju nadležnih institucija, poselika poduzeća 0,1% udjela. Posebno se pridućan i to je šansa za bice nove vlade, da se ukine niz nepotrebtom osvrnuo na tržište Njemačke gdje je nih, ograničavajućih i neprovedivih propromet u maloprodaji u 2015. godini doobrtničku trgovinu pisa kako bi se poslovanje olakšalo. Persegnuo 472,4 milijarde eura. Maloprodaja spektivu u razvoju male trgovine, kako je treće po veličini gospodarsko područje je rekao, obrtnici vide u udruživanju malih trgovaca, specija- u Njemačkoj s oko 300 tisuća tvrtki koje imaju 410 tisuća prolizaciji trgovina, a ulaganje u znanje, objekte i tehnologiju ta- dajnih mjesta i oko tri milijuna zaposlenih, dok je 160 tisuća djelatnika na naukovanju. Ukupan prodajni prostor iznosi 123 kođer su šansa za rast. milijuna četvornih metara, a predviđa se da će maloprodajni U uvodnom dijelu skupu su se obratili i potpredsjednik HOK-a promet u 2016. godini porasti na 481,8 milijardi eura. Ukupno – predsjednik Organizacijskog odbora 10. Susreta trgovaca Mirje 35 tisuća srednjih tvrtki (10-249 zaposlenih ili koje godišnje za Šabić, kao i Juro Avgustinović, predstavnik Zaklade Konrad ostvaruju prihod od 2-50 milijuna eura) koje ukupno imaju 725 Adenauer, koja je bila i pokrovitelj skupa. Pozdravili su sudiotisuća zaposlenih i time čine 28 posto udjela u zaposlenosti cinike i ukazali na važnost održavanja takvih konferencija, u cijele djelatnosti te ostvaruju 95 milijardi eura godišnjeg promelju stvaranja boljih uvjeta za trgovce obrtnike koji su vrlo znata. Ono što se kod nas naziva obrtničkom trgovinom sudjeluje čajan čimbenik u stvaranju BDP-a u Hrvatskoj. Šabić je u svom u ukupnoj strukturi maloprodaje s 1,3 posto u ukupnom brogovoru istaknuo kako je jubilarni 10. Susret trgovaca organiju prodajnih objekata, a vodeći su diskonti koji drže 44 posto, no od 2008. godine njihov udio stagnira. „Konkurencija se na tržištu stalno zaoštrava, što je vezano za ponudu i potražnju, javljaju se oligopoli odnosno koncentracija na mali broj ponuđača koji dominiraju na tržištu, a posljedica je visoka razina maloprodajnih cijena, što opterećuje potrošače. Odgovor na takve pojave je razvoj online prodaje i drugih oblika maloprodaje“, naglasio je Gavranović. Razvijaju Mirza Šabić Juro Avgustinović Ante Gavranović se novi oblici marketinga koji ziran s jednim jedinim ciljem, a to je da se kroz sva izlaganja i svoje poruke fokusiraju na zarasprave iznjedre zaključci koji će se potom uputiti državnim bavu ili na posebne skupine društva kao što su mladi potroinstitucijama nadležnima za rješavanje nagomilanih proble- šači ili starija populacija. Međutim, pritom zabrinjava što čema obrtnika. Pozvao je sve prisutne na otvorenu i konstruk- tiri velika maloprodajna igrača na njemačkom tržištu – Edetivnu raspravu kako bi se iznašla bolja rješenja za poslovanje ka, Rewe, Aldi i Schwarz grupa (Lidl i Kaufland) – kontroliraju svih obrtnika, a poglavito trgovaca. Avgustinović je podsjetio čak 85 posto tržišnog udjela pa tako svaka daljnja koncentracija kako je Hrvatska već pune tri godine članica Europske unije i postaje opasna, ustvrdio je. „Tante Ema“ je u Njemačkoj i Švida je u tom vremenu hrvatsko gospodarstvo pokušavalo pro- carskoj uvriježen pojam za maloprodajni objekt koji nudi svanaći svoje mjesto na jedinstvenom europskom tržištu. On je kodnevne potrepštine, veličina mu je takva da u njemu obično pritom izrazio nadu kako će skorašnje konstituiranje nove Vla- radi samo jedna osoba, a obično je riječ o vlasniku ili vlasnici. de pokrenuti hrvatsko gospodarstvo u smjeru jačeg i održivog Usprkos tome što je ovakav oblik maloprodaje zapravo nestao, rasta, a da su skupovi poput ovoga ključni kako bi formulira- termin „Tante Ema“ se održao te označava neposredan odnos li konkretne poteze koji se trebaju povući kako bi se pomoglo u pružanju usluge trgovca prema potrošaču. Ulogu ovih malih trgovina preuzele su filijale velikih trgovačkih sustava, koje se različitim gospodarskim segmentima. tako približavaju potrošačima nudeći i druge usluge prehrane, gotovih jela, „to go“ segmenta i tako dalje. Za takvim oblicima trgovina postoji velika potreba pa tako više od 60 posto Mala trgovina u EU ispitanika u mjestima s manje od pet tisuća stanovnika navoNovinar, publicist i ekonomski analitičar Ante Gavranović odr- de da žele takve trgovine u svojim sredinama, a tek nešto mažao je predavanje o stanju i trendovima male trgovine u Eu- nji postotak je u mjestima koja imaju do 20 tisuća stanovnika. ropskoj uniji. Istaknuo je kako svako četvrto poduzeće u Eu- Zanimljiv je primjer drogerijskog lanca Schlecker koji je banropskoj uniji dolazi iz trgovačkog sektora, što jasno pozicioni- krotirao pa je stotinjak njihovih prodajnih mjesta pretvoreno

22

Suvremena trgovina 5(41)

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement