__MAIN_TEXT__

Page 16

Darko Radišić, Business Development Manager u Krašu, istaknuo je kako Kraš 50 posto svoje realizacije ostvaruje na izvoznim tržištima među kojima su najmanje zastupljena upravo tržišta zemalja Europske unije.

zaštititi domaća proizvodnja“, zaključio je Radišić.

Damir Zec, poslovni direktor u tvrtki IBM Hrvatska, naglasio je kako je tržište visoko dinamizirano, uvjetovano i da na njemu postoje neka pravila koja su zadana, ali pored tih Rekao je da Kraš na brojnim pravila koja moraju postojati da svjetskim tržištima nastupa bi se omogućio razvoj industripod svojim brendom i da će se, je, postoje i neka tržišna kreprimjerice, ove godine samo na tanja koja ne treba zanemariti tržištu Saudijske Arabije pro- a koja mogu utjecati na rezuldati oko 100 milijuna pakiranja tate poslovanja. IBM je proveo Darko Radišić Damir Zec napolitanki. „Eto vidite, Kraš studiju na 550 maloprodajnih ima kapacitete i resurse da taj kompanija koje u sebi spajaju projekt odradi. Na prošlogodišnjem Magrosu pitao sam pred- i proizvodnju u okviru 36 zemalja u svijetu od čega je 12 u Eustavnika Spara možemo li Domaćicu kao prepoznatljiv brend ropi te je došao do nekih zanimljivih zaključaka. Povratne inza brojne strane turiste koji dolaze u Hrvatsku plasirati na nji- formacije od trgovaca i proizvođača govore da je transformacihova domicilna tržišta, ali u tome nismo uspjeli. Svih ovih go- ja sveprisutna te je determinirana s četiri ključna čimbenika: dina u tome nismo uspjeli niti s Kauflandom niti s drugim eu- ponašanje kupca, ponašanje prodavatelja usluge, razina naše ropskim trgovačkim lancima kako bismo poaktivnosti i spremnosti da se promijenimo većali izvoz na tržišta EU na kojima ovi trte enormno povećanje korištenja informaKraš će ove godine cija koje se nalaze posvuda oko nas. govci posluju“, naglasio je Radišić te dodao kako Kraš ima kapacitete i resurse za iskosamo na tržištu Dnevno se kreira 2,5 trilijuna gigabajta podarak u bilo koji od tih trgovačkih lanaca kroz taka, što je otprilike količina podataka koja Saudijske Arabije partnerski oblik suradnje. On smatra kako je je jednaka količini riječi izgovorenih od pozajednički zadatak hrvatskih gospodarstveprodati oko 100 četka čovječanstva do danas. Od toga je svenika, Hrvatske gospodarske komore i Vlade ga 10 posto strukturiranih podataka koje inmilijuna pakiranja Republike Hrvatske da izrade strategiju izvodustrije koriste u svom radu za stjecanje poza kojoj bi partneri trebali biti i trgovci i pronapolitanki slovne prednosti. „Ne bih ulazio u polemiizvođači, bez obzira jesu li strani ili domaći. ku između Kauflanda i Agrokora, ali mogu Nakon ulaska u EU izvoz ima priliku jer je prije pristupanja za reći da je IBM radio transformaciju u kompanijama kao što su izvoz konditorskih proizvoda u Mađarsku carina iznosila 74 Nestle, Tesco i Walmart i da ta iskustva govore da ako se preposto, a u Poljskoj je carina na Griotte iznosila iznad 80 posto. više posvetimo baznim problemima koji nas sputavaju u reaUspjeh Kraša na bliskoistočnim tržištima tumači činjenicom lizaciji naših ciljeva promaknut će nam one bitne stvari koje se što tvrtka posjeduje više od 100 godina iskustva, nudi kvali- događaju na tržištu i transformacija se neće dogoditi“, rekao je tetne proizvode na tržištima koja su mnogoljudna i bilježe rast Zec ističući kako korisnici na današnjem tržištu sve više traže potražnje za ovom kategorijom proizvoda. „Iz perspektive pro- interakciju u samom dućanu, ne u smislu da imaju osobu koja izvođača naš glavni problem u zadnjih 20 godina u segmentu će im pokazati gdje se nalazi neki proizvod na polici, nego da proizvodnje je da se raspodjela strukture troška značajno pro- on sam može u dućanu pogledati puno detalja o proizvodima mijenila u korist trgovine koja danas radi i privatnu marku i koji ga zanimaju. On je također naglasio kako su korisnici sve pritom diktira kako se ta raspodjela događa. To je osnovni pro- manje lojalni, pri čemu marketing predstavlja samo jedan od blem. Smatram da su problemi protekcionizma na koje upo- segmenata koji utječu na stvaranje dodane vrijednosti u ukuST zorava EuroCommerce nastali upravo zbog toga da se pokuša pnom lancu vrijednosti. Pripremio: S. Sertić

16

Suvremena trgovina 5(41)

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement