a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 13

Sudionici panela

Vitomir Tafra, Andreas Wendy (s prevoditeljicom), Željko Pravdić, Ljerka Puljić, Darko Radišić, Damir Zec, Ivo Markotić i Ante Gavranović

– nacionalni zakoni o trgovini koji sputavaju razvoj trgovine, a u sebi imaju elemente protekcionizma i umanjuju legalne poslovne modele koji su razvijeni u ostalim zemljama EU (posebno primjetno u zemljama srednje i istočne Europe), – nacionalne preporuke koje sputavaju slobodno kretanje roba. EuroCommerce je stoga odlučio da u fokus svojih interesa i ukupnog djelovanja za naredne tri godine postavi šest strateških područja kako bi se aktivirala rješenja za određena otvorena pitanja vezana uz prilagodbu promjenama. To su prije svega digitalna transformacija, zatim jedinstveno tržište, komercijalni odnosi i pitanja lanca dobavljača, zaštita okoliša i socijalna održivost, globalna trgovina i zaposlenici i njihove vještine. Ta se inicijativa nadovezuje na okrugli stol Europskog parlamenta o maloprodajnom tržištu, gdje je direktor EuroCommerca Christian Verschueren zatražio izvršenje ranijih odluka EU koje bi uz pomoć digitalne tehnologije pripomogle da se stvaraju nova radna mjesta i osigura rast.

ma koji zahtijevaju nepotrebne certifikate i specifikacije, dvostruka testiranja i ograničavaju razvoj prekogranične prodaje. Iz EuroCommerca upozoravaju kako je uočena diskriminacija spram stranih trgovačkih lanaca u cijeloj srednjoj i istočnoj Europi i to usvajanjem novih prodajnih poreza namijenjenih uglavnom stranim trgovačkim lancima. Verschueren smatra da se kroz to vidi jasan smjer politike u srednjoj i istočnoj Europi usvajanjem zakona koji favoriziraju lokalne trgovce i dobavljače naspram stranih tvrtki potkopavajući tako temelje konkurencije i interese lokalnih potrošača. Takvi sporni zakoni doneseni u Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj, a u novije vrijeme i Rumunjskoj, smatra Verschueren, jednostavno će odvratiti strane natjecatelje od investiranja i potkopati njihov doprinos u pružanju izbora i inovacija.

Maloprodaja je strukturirana na način da pogoduje lokalnim tvrtkama. Veliki trgovački lanci će, tvrde u EuroCommercu, u završnici plaćati nesrazmjerno veliki dio novog poreza. Tako će na tržištu hrane inozemni maloprodajni lanac platiti i do pet „Europa nastavlja s usporenim rastom i visokom nezaposleno- puta više poreza nego lokalni lanci. Porez je jasno diskriminišću pri čemu je najviše mladih ljudi koji željno očekuju makar rajući, a Europska komisija treba što prije istražiti je li porez u mali napredak i rješenje za svoju budućnost. Postoje alati da skladu s propisima EU. EuroCommerce će zatražiti i mogućse stvari izmjene ako za to postoji istinska nost podnošenje službene žalbe. Pritom se politička volja. To se može postići ako osipozivaju na činjenicu da je moderni maU sektoru trgovine guravamo stvarno europsko tržište od 500 loprodajni sektor uložio više od 100 mimilijuna potrošača umjesto 28 fragmentilijardi eura u regiji nakon ulaska zemalja EU radi ukupno 5,4 ranih tržišta kakvo je sadašnje stanje. Drusrednje i istočne Europe u Europsku unimilijuna tvrtki, uz go, moramo nadoknaditi izgubljeno vrijeju. Sektor je bitno utjecao na modernizagodišnji promet od me u prijelazu na digitalnu tehnologiju“, ciju trgovine, ulaganja u logistiku, osiguizjavio je tom prigodom Verschueren. Eurao podršku dobavljačima te pridonio uvo8,7 bilijuna eura i 28,8 ropski parlament je prošle godine utvrdio đenju visoke kvalitete i sigurnosnih stanmilijuna zaposlenih da bi funkcionalno jedinstveno tržište pridarda i proširenju asortimana novih prodonijelo sa 615 milijardi eura bruto drušizvoda. Nadalje, sektor pruža više od 400 tvenom proizvodu EU pri čemu bi samo prinosi jedinstvenog tisuća radnih mjesta te je u regiji otvorio više od 8.000 novih digitalnog tržišta iznosili 415 milijardi eura. Jasno, to podra- prodajnih objekata nudeći potrošačima širok spektar kvalitetzumijeva uklanjanje prepreka u nacionalnim zakonodavstvi- nih proizvoda, od čega oko 70 posto izvorno lokalnog podrijewww.suvremena.hr

13

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement