a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 12

gospodarske komore“, istaknuo je predsjednik Uprave Obrazovne grupe Zrinski Vitomir Tafra. On se pritom osvrnuo na dva zaključka 10. Susreta trgovaca Hrvatske obrtničke komore: – Vratiti dignitet trgovini kao struci, na način da se zvanje „trgovac“ vrati u obrazovni sustav i u normativne akte; – Da se poduzmu sve potrebne radnje kako bi trgovina bila ravnopravna djelatnost s ostalim djelatnostima u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnost (NKD) za koju se dodjeljuju sredstva potpore. Apostrofirao je da u Hrvatskoj imamo 6.700 naselja, a da 4.000 njih nema trgovine, što je šansa za obrtničku trgovinu. Osvrnuo se i na predviđanja iz 2004. godine da će udio male trgovine pasti s tadašnjih 70 posto na 30 posto, što se i ostvarilo već 2007. godine, dok je u zadnjih pet godina ugašeno oko 4.000 obrta te je nestalo 11.000 radnih mjesta. „Imajući sve ove trendove u vidu, postavlja se pitanje jesu li oni posljedica stvarne neravVitomir Tafra noteže nastale zbog disperziranosti obrtničke trgovine ili je riječ o nekim drugim procesima?“, upitao je Tafra. Praksa Europske unije govori o različitim modelima organiziranja obrtničke trgovine kao nezaobilaznog dijela u lancu opskrbe robom naročito u manjim mjestima, a takav su pristup pratile i odgovarajuće mjere. Tafra se potom osvrnuo na sustav obrazovanja uvodno istaknuvši kako se mora razlikovati pojam trgovac, kao pravna ili fizička osoba koja je poduzetnik ili obrtnik, od pojma prodavača, kao fizičke osobe koja realizira proces prodaje na prodajnom mjestu prema krajnjemu kupcu. „Hrvatski obrazovni sustav u velikoj mjeri nije usklađen s današnjim i budućim potrebama hrvatskog gospodarstva, a posebice je taj problem vidljiv u srednjem strukovnom obrazovanju“, naglasio je Tafra ističući pritom kako je manjak praktične nastave jedan od ključnih aspekata u kojemu zaostajemo za razvijenim tržištima. Pritom je naveo primjer koji njegova obrazovna institucija za Billu i Kaufland provodi u suradnji s Njemačko-hrvatskom industrijskom i trgovinskom komorom, a radi se o obrazovanju učenika prema dualnom sustavu pri čemu je od 1.200 nastavnih sati ukupno 400 sati predviđeno za stjecanje teorijskih znanja,

dok 800 sati čini praktičan rad. To je tzv. dualni sustav obrazovanja koji predstavlja kombinaciju učenja na radnome mjestu i u školi, kakav primjenjuje Njemačka i neke druge razvijene zemlje, što u principu znači da su djeca jedan tjedan u školi, a dva tjedna na naukovanju. Tvrtke pritom postaju prave obrazovne institucije jer učenici tamo ne uče samo praksu, nego se provodi propisani nastavni program. „Nemoguće je jednostavno preslikati modele iz drugih zemalja na Hrvatsku, no ti modeli mogu poslužiti kao primjeri. Jasno je da ne postoji lak i brz način da se sustav srednjoškolskog obrazovanja transferira iz jedne u drugu zemlju, ali se može osmisliti prilagođeno rješenje koje će uvažiti sve naše specifičnosti“, kazao je Tafra.

Jednakost na tržištu EU Uvod u raspravu vezan je uz širu raspravu u europskim okvirima kako postići jednakost svih čimbenika na jedinstvenom tržištu EU. Moderator skupa Ante Gavranović naglasio je kako je EuroCommerce službeni predstavnik trgovine unutar EU, klaster koji okuplja 6 milijuna predstavnika maloprodaje, veleprodaje i drugih trgovačkih društava. Uloga EuroCommerca kao krovne udruge europske trgovine je povezati cjelokupni sektor Ante Gavranović trgovine – maloprodaju, veleprodaju i međunarodnu trgovinu – te osigurati da se na jedinstven način komuniciraju pitanja trgovine u europskom gospodarstvu i da zakonodavna i gospodarska politika budu usuglašene s načelima EU. Činjenica da se svako četvrto poduzeće u Europskoj uniji odnosi na trgovački sektor govori da je trgovina jedan od najvažnijih čimbenika širenja poslova i otvaranja novih radnih mjesta. Radi se o ukupno 5,4 milijuna tvrtki pri čemu ostvareni godišnji promet doseže 8,7 bilijuna eura, a broj zaposlenih u trgovini na razini EU čak 28,8 milijuna ljudi. EuroCommerce stalno apelira na vlade zemalja članica te Europsku komisiju i Europski parlament da trajno i sustavno porade na ujednačavanju stavova i uklanjanju tržišnih barijera. Pritom napominju da je najbolji put za ostvarenje tog cilja osiguranje radnih mjesta i rasta te stvaranja prijateljskog poslovnog okruženja koje osigurava potpunu konkurenciju i omogućava potrošačima da uživaju u širokom spektru, kvaliteti i sigurnosti proizvoda. Čelnici udruge EuroCommerce u posljednje vrijeme stalno ističu da je jedinstveno tržište unutar Europske unije daleko od stvarnosti. U mnogim aspektima riječ je o mozaiku 28 različitih nacionalnih tržišta. Nedavno je EuroCommerce izdao publikaciju, gdje su u određenim zemljama navedeni konkretni primjeri kršenja dogovora o jedinstvenom tržištu kada je riječ o maloprodaji i veleprodaji, a te primjedbe se odnose i na Hrvatsku. Najvažniji problemi koji se javljaju u području maloprodaje i veleprodaje mogli bi se svesti na nekoliko uočenih prepreka: – nedostatak implementacije i primjene direktive o uslugama što ograničava slobodu kretanja,

12

Suvremena trgovina 5(41)

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement