Page 9

Tema broja:

Neki aspekti elektroničkog poslovanja i elektroničke trgovine

piše gost urednik|prof. dr. sc. Nikola Knego

N

a jednoj od sjednica Uredništva časopisa Suvremena trgovina dogovorili smo se da će tema četvrtog broja časopisa za 2016. godinu biti elektroničko poslovanje odnosno elektronička trgovina te je također dogovoreno da budem svojevrsni animator i koordinator prema kolegicama i kolegama koji se bave različitim aspektima spomenute problematike. Prihvatio sam spomenuti prijedlog vjerujući da ću među kolegicama i kolegama na Ekonomskom fakultetu - Zagreb pronaći dovoljan broj onih koji će pokazati spremnost da dadu stručni doprinos u navedenoj problematici te da različite aspekte elektroničkog poslovanja približe široj čitalačkoj publici. Jasno je da se radi o složenoj i kompleksnoj problematici i da nije za očekivati da će nekolicina zainteresiranih autora dotaknuti sve moguće aspekte elektroničkog poslovanja odnosno elektroničke trgovine. U Suvremenoj trgovini, u jednom od ranije tiskanih brojeva, razjašnjeni su odnosi između pojmova kakvi su elektroničko poslovanje i elektronička trgovina.

Konzultirajući relevantne izvore navedenim pojmovima je moguće pristupati na tri načina: a) oba pojma su sadržajno ista, odnosno elektroničko poslovanje jednako je elektroničkoj trgovini i obrnuto, b) elektroničko poslovanje je po obuhvatu sadržaja i aktivnosti šire od elektroničke trgovine i c) elektronička trgovina je prema obuhvatu šira od elektroničkog poslovanja. Pojedinačno možemo biti zagovornici jednoga od tri navedena pristupa ili prihvaćati sva tri moguća pristupa uz odgovarajuće obrazloženje. U procjeni da će moje kolegice i kolege biti spremni uložiti truda da u jednoj kraćoj stručnoj formi obrade neki od aspekata elektroničkog poslovanja nisam se prevario. Kada sam razgovarao s mogućim autorima pred nama je bila ljetna pauza. Tijekom ljeta se nismo čuli, a krajem kolovoza i početkom rujna mi je bilo zadovoljstvo konstatirati da nisu zaboravili prethodni dogovor i da su prema vlastitom izboru obradili neki od aspekata elektroničkog poslovanja odnosno elektroničke trgovine.

Autori su kolegice i kolege s dvije katedre Ekonomskog Fakulteta – Zagreb, Katedre za trgovinu i Katedre za informatiku. Pažljivo sam pročitao navedene tekstove i predložio Uredništvu časopisa da ih tiska slijedećim redoslijedom: doc. dr. sc. Božidar Jaković: Suvremene informacijsko komunikacijske tehnologije u trgovini; doc. dr. sc. Jovana Zoroja, prof. dr. sc. Ivan Strugar, prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach: Izrada i troškovi online prodavaonice za mala poduzeća u Hrvatskoj; Izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, Mia Delić, mag. oec., doc. dr. sc. Ines Dužević: M-trgovina iz perspektive mladih potrošača u Hrvatskoj; prof. dr. sc. Nikola Knego: E-trgovinski indeks u funkciji procjene e-tržišta konkretnih zemalja; Matija Fekeža, prof. dr. sc. Ivan Strugar: Krivotvorine i nadzor prodaje – serijalizacija; doc. dr. sc. Dario Dunković: Položaj i budućnost zaštite potrošača u on-line kupovini. Zahvaljujem navedenim kolegicama i kolegama što su radovima omogućili da naST vedeno bude ostvareno. www.suvremena.hr

9

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement