Page 72

zaštita na radu

Stanje zaštite na radu u djelatnosti trgovine piše|Vitomir Begović

Z

avod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova nadležna za praćenje stanja i unapređivanje zaštite na radu na osnovu dostupnih podataka analizira kretanja te potiče poduzimanje odgovarajućih aktivnosti u suradnji s predstavnicima poslodavaca i sindikata, te drugim dionicima. Život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrijednosti su od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj, a zaštita na radu kao organizirano sustavno djelovanje od posebnog je interesa. Sprječavanje ozljeda na radu ili profesionalnih bolesti radnika te promicanje zdravlja tijekom cijelog radnog vijeka, od prvog posla nadalje, ključni su čimbenici za očuvanje radne sposobnosti radnika. U djelatnosti trgovine najčešće povrede su prilikom slaganja robe (previsoke i nesigurne police), podizanja tereta te nepravilnog rukovanja viljuškarima s kojima mora raditi sve veći broj radnika, iako svi nisu osposobljeni za to. Zaštita takvih radnika nije dostatna što se očituje u broju ozljeda na radu koji je u konstantnom porastu već nekoliko godina uzastopno.

Osim zaštite na radu, veliki problem u trgovini predstavljaju i sve učestaliji napadi na prodavače pa je tako zabilježen veliki broj poremećaja u radu izazvanih šokom, strahom, nasiljem, agresijom, prijetnjama i sl. Stanje zaštite na radu na nacionalnoj razini, u pojedinim djelatnostima kao i na području županija moguće je sagledati na osnovu dostupnih podataka1. Istovremeno pokazatelji upućuju na aktivnosti koje je potrebno poduzimati na poboljšanju i unapređivanju zaštite zdravlja i zaštite na radu. Naravno pri tome je osobito značajno analizirati stanje i na razini pojedinih poslovnih subjekata te planirati odgovarajuće aktivnosti.

po redu djelatnost prema ukupnom broju ozljeda na radu, sa stopom ozljede na radu 9.63% (promatrano na 1000 radnika), dok je najveća stopa ozljede na radu u Prerađivačkoj industriji sa stopom 14.78%. Promatrajući broj ozljeda prema djelatnosti u 2014. godini, najveći broj ozljeda na radu dogodio se u Prerađivačkoj industriji što čini 24,14% (uku-

pno 3.363 ozljede), zatim u Trgovini na veliko i malo s 13,52% (1.883 ozljede), te značajan broj ozljeda dogodio se u Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi s 10,4% (1.448 ozljede) (slika 2). Ukupan broj ozljeda na radu u djelatnosti Trgovine na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala od 2011. godine u konstantnom je po-

Slika 1

Stanje zaštite na radu u djelatnosti trgovine U 2014. godini ukupan broj priznatih ozljeda na radu bio je 13.9292 , dok je u 2015. godini priznato 13.784 ozljeda.3 Pokazatelji o kretanju ozljeda na radu u Hrvatskoj u 2015. godini na nacionalnoj razini još su u izradi (slika 1). Trgovina na veliko i malo u Republici Hrvatskoj druga je

Slika 2

Određeni raspoloživi podaci korišteni su od određenih institucija za 2014. godinu te djelomično za 2015. godinu, a cjeloviti podaci za 2015. godinu bit će dostupni nakon završetka obrade tih institucija 2 Prema podacima HZZZSR za 2014. godinu 3 Prema podacima HZZO za 2015. godinu 1

72

Suvremena trgovina 4(41)

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement