Page 48

maloprodaja

Grafikon 9. KRETANJE PROIZVODNOSTI PRODAJNE POVRŠINE U REPUBLICI HRVATSKOJ 1989.- 2014.

vatskoj je za sada internetska maloprodaja slabo razvijena. Također, BDP po 1 stanovniku (prema stadndardu kupovne snage) iznosio je 2013. godine tek 59% od prosjeka EU-28 4, te se može ocijeniti da je u 2013. godini prodajna površina bila u nesrazmjeru prema razini gospodarske razvijenosti.

Prodajna površinau 000 m2 5000

Promet u 000 po 1 m2 50

43

4500 4000

40

35

3500

28

3000

30

2500

22

21

21

3503

4402

4466

20

2000 1500

2698

2078 10 1000 Analizom dostignute prodaj1600 ne površine po 1 stanovniku 500 u 2014. po hrvatskim župani0 0 1989 1994 1999 2004 2009 2014 jama može se uočiti da je ona najviša u Primorsko-goran2 prodajna površina promet po 1 m2 skoj županiji (1,38m2 po stanovniku), a najniža u Kra- Napomene: Napomene: pinsko-zagorskoj županiji *Bez*Bez kioska i otvorenog prodajnog na benzinskim Zabez 1989. godinu bez apoteka. kioska i otvorenog prodajnog prostora prostora na benzinskim stanicama. Zastanicama. 1989. godinu apoteka. 2 (0,67m po 1 stanovniku). Promet po cijenama (nominalni promet korigiran indeksima cijena na malo). Promet po cijenama 2004. 2004. (nominalni promet korigiran s indeksimas cijena na malo).

1994. i 1999. procjena na temelju prosječnih Za Za 1994. i 1999. procjena na temelju prosječnih stopa rasta stopa 1989.- rasta 2004. 1989. – 2004. Izvor: KaoKao uz grafikon 1. Izvor: uz grafikon 1.

5. Pokazatelji rezultata (učinaka) maloprodaje

Grafikon 9. Kretanje proizvodnosti u Republici Hrvatskoj 1989. – 2014. Zbog promjene strukture ostvarenogaprodajne prometapovršine u maloprodaji podaci u prikazanom dugom razdoblju nisu potpuno usporedivi, ali su, svakako, indikativni.

Kretanje proizvodnosti prodajne površine u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1989.2014. prikazano je na grafikonu 9. Zbog promjene strukture ostvarenoga prometa u maloprodaji podaci u prikazanom dugom razdoblju nisu potpuno usporedivi, ali su, svakako, indikativni. Usporedba proizvodnosti prodajne površine u Republici Hrvatskoj i izabranim europskim zemljama u 2014. godini vidljiva je iz matrice na slici 1. Zbog različite strukture prometa i različitih razina maloprodajnih cijena ni ovi podaci nisu potpuno uporedivi, ali odslikavaju iskorištenost prodajne površine i u skladu su s podacima iz grafikona 7. Na slici 2 prikazana je proizvodnost prodajne površine po hrvatskim županijama u 2014. godini. U idućem se razdoblju može očekivati da će se prodajne

Slika 1. Proizvodnost prodajne površine u izabranim europskim zemljama 2014. 4

Prodajna GDP per capita in PPS, Eurostat, 2016. površina u m2 po 1 do 3 000 EUR-a stanovniku

3 000 – 4 000 EUR-a 4 000 – 5 000 EUR-a 5 000 EUR-a i više

1,60 m2 i više

Austrija 1,74 m2

1,30–1,60 m2

Njemačka 1,46 m2

1,00–1,30 m2

Hrvatska 1,08 m2 Mađarska 1,01 m2

do 1,00 m2

Poljska 0,92 m2

GDP per capita in PPS, Eurostat, 2016.

48

Suvremena trgovina 4(41)

Slovenija 1,12 m2

Finska 1,43 m2

Italija 1,00 m2

Ujedinjeno Kraljevstvo 1,10 m2

Grčka 0,74 m2

Izvor: Einzelhandel in Europa 2015., GfK GeoMarketing Magazin 02-2016., str. 16 i 19.

Slika 2. Proizvodnost prodajne površine u hrvatskim županijama u 2014. Prodajna površina u m2 po 1 stanovniku

Promet po 1 m2 u Kn do 25.000 Kn

25. 000 – 30. 000 Kn

30.000 Kn i više

Primorsko-goranska 1,38 m Zadarska 1,35 m2 Istarska 1,35 m2 Šibensko-kninska 1,27 m2 Grad Zagreb 1,25 m2 Zagrebačka 0,84 m2 Sisačko-moslavačka 0,84 m2 2

1,20 m2 i više

1,00-1,20 m2

Međimurska 1,01 m2

Splitsko-dalmatinska 1,13 m2

0,80-1,00 m

Osječko-baranjska 0,98 m Virovitičko-podravska 0,98 m2 Brodsko-posavska 0,87 m2 Koprivničko-križevačka 0,84 m2

Varaždinska 0,97 m

Požeško-slavonska 0,78 m2 Vukovarsko-srijemska 0,78 m2

Bjelovarsko-bilogorska 0,78 m2

2

do 0,80 m2 4

Promet po 1 m2 u EUR

2

2

Dubrovačkoneretvanska 0,95 m2 Ličko-senjska 0,92 m2 Karlovačka 0,81 m2 Krapinsko-zagorska 0,67 m2

Izvor: Prodajni kapaciteti u trgovini na malo u 2014., Priopćenje, Br. 4.1.3. od 28. travnja 2016., Dražvni zavod za statistiku, Republike Hrvatske, Zagreb

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement