Page 38

Turizam u Hrvatskoj

Kako se postaviti prema izazovima 21. stoljeća? piše|Ante Gavranović

U

dio turizma u BDP-u ove će godine narasti na 20 posto. To je u svom posljednjem intervjuu izjavio aktualni ministar turizma.U srpnju ove godine ostvareno je 26,6 milijuna turističkih noćenja, a za kolovoz se očekuje još veća brojka, što uključuje i povećani broj dolazaka stranih i domaćih gostiju. To znači da se u dva mjeseca ostvaruje nešto oko 53-55 milijuna noćenja od ukupno 75-ak milijuna koliko se objektivno očekuje. Prošle godine ostvareno je 71,605 milijun noćenja. Drugim riječima, u samo dva mjeseca se ostvaruje blizu 70 posto ukupnoga broja ostvarenih noćenja. Uvijek iznova postavlja se pitanje da li takvi trendovi odgovaraju ukupnom razvoju hrvatskoga turizma. Pravo je pitanje u kojoj mjeri UPRAVLJAMO turizmom ili u kojoj mjeri se on SPONTANO događa?

38

Suvremena trgovina 4(41)

To opetovano stavlja u prvi plan temeljni problem hrvatskoga turizma: Pitanje sezonalne distribucije turističkog prometa u Hrvatskoj u kontinuitetu je jedna od najaktualnijih tema, s naglaskom na nastojanjima da se turistička sezona ravnomjernije proširi na razdoblja izvan „vršnih“ ljetnih mjeseci. Afirmacija pred i posezonskog razdoblja postavljena je i kao jedan od strateških ciljeva hrvatskog turizma, za subjekte javnog te posebice privatnog sektora, za koje je duža sezona i bolja iskorištenost smještajnih kapaciteta jedan od ključnih čimbenika profitabilnosti. U svrhu boljeg razumijevanja navedene problematike potrebno je (uvijek iznova) naglasiti kako analiza ukupnog turističkog prometa u Republici Hrvatskoj (strani i domaći turisti) ukazuje na snažno izraženu sezonalnost – približno 55%

turističkih dolazaka, kao i više od 65% turističkih noćenja bilježi se u svega dva mjeseca visoke sezone – srpnju i kolovozu (dakle, usko fokusirana sezonalnost još je snažnije izražena kada su u pitanju turistička noćenja, nego li kada je riječ o dolascima). Govorimo li o mjesecima visoke sezone, primjetan je trend povećanja udjela kolovoza te istovremeno blago smanjenje udjela srpnja u ukupnom prometu. Govorimo li pak o pred i posezoni, uočljiv je trend kontinuiranog blagog rasta prometa u rujnu i listopadu, no istovremeno stagnacija ili pad prometa u lipnju. Rezultati svibnja u posljednje dvije godine bolji su nego li u prethodnom trogodišnjem razdoblju, dok rezultati ožujka i travnja značajno variraju, ovisno o terminu Uskrsa. Preostali mjeseci gotovo su zanemarivi u sveukupnoj strukturi turističkog prometa.

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement