Page 32

tema broja gistraciji ili prilikom potvrde narudžbe pojavljuje u obliku neprihvaćanja adrese isporuke robe ili usluge (npr. u 20% slučajeva narudžbe turističkih usluga kupac iz druge zemlje je blokiran). Geo-blocking se odnosi na praksu online trgovaca kojom se stvara efekt odbijanja pristupa webshopu iz druge zemlje. To uključuje i situacije gdje kupac ima pristup za pretraživanje, ali ne može pristupiti sustavu za plaćanje ili za odabir adrese isporuke. Geo-blocking se javlja i kada kupac zbog lokacije, nema pravo na niže cijene ili povoljnije prodajne uvjete u usporedbi s kupcima iz drugih zemalja. Cilj je regulatora posebnom Uredbom umanjiti zastupljenost geo-blockinga u praksi ograničavanjem ponašanja online trgovaca. Na Grafikonu 2. zorno je prikazana struktura zastupljenosti pojedinog oblika geoblockinga obzirom na regiju odakle dolazi kupac (Hrvatska pripada Južnoj Europi). Mystery shopping pokazuje kako je najvi-

še kupaca iz zemalja Istočne Europe bilo blokirano (čak 74%) dok je namjeravalo kupovati iz drugih zemalja. Može se zaključiti kako geo-blocking najviše dolazi do izražaja u fazi isporuke (prilikom unosa adrese dostave). Tako je 27% kupaca iz Južne Europe bilo zaustavljeno u fazi plaćanja, neki kupac je kod jednog trgovca bio blokiran u fazi isporuke, a kod drugog trgovca u fazi registracije i sl. (vrijednosti u Grafikonu 2. nisu ponderirane). Isto tako korisno je prikazati i zastupljenost geo-blockinga prema tržišnom sektoru online kupovine na Grafikonu 3. Kupci koji kupuju prekogranično uređaje za kućanstvo najviše su izloženi geo-blockingu (zabilježeno čak u 86% slučajeva) pri čemu najčešće u fazi isporuke (58%) dok je nešto bolja proporcija kod kupovine odjeće, obuće i kozmetike u drugim zemljama. (Vrijednosti u Grafikonu 3. nisu ponderirane). Novi prijedlog regulacije nalaže trgovcima koji prakticiraju blokiranje isporuke

robe u zemlju iz koje dolazi kupac da su mu dužni staviti na raspolaganje robu za preuzimanje u prodavaonici ili skladištu u zemlji gdje je trgovac, ili omogućiti kupcu da sam organizira dostavu na svoju adresu. Na primjer, ako je kupac iz Hrvatske odlučio kupiti robu na webshopu adidas.de sada to ne može izvan Njemačke. Druga važna promjena odnosi se ne regulatornu zabranu blokiranja pristupa webshopu i automatskog preusmjeravanja bez prethodnog pristanka kupca. Dosadašnjom praksom kupcu se mogao blokirati pristup webshopu istog trgovca u drugim zemljama gdje su cijene i uvjeti možda povoljniji. Na primjer, unatoč tome što kupac namjerava posjetiti talijanski webshop (na talijanskoj domeni), sustav ga automatski preusmjerava na hrvatsku verziju. Uvođenjem nove regulacije uvjet za preusmjeravanje bit će pristanak kupca, a čak i ukoliko kupac pristane na preusmjeravanje na drugu stranicu, mora se omogućiti pristup izvornoj stranici koju je namjeravao/la posjetiti.

Treća promjena vezana je za načine online plaćanja. Iako će trgovac i dalje moći samostalno odlučivati koji su mu načini Na Grafikonu 2. zorno je prikazana struktura zastupljenosti pojedinog oblika geo-blockinga obzirom na plaćanja prihvatljivi za regiju webshop, neće biti odakle dolazi kupac (Hrvatska pripada Južnoj Europi). Mystery shopping pokazujedozvoljeno kako je najviše kupaca iz vršiti diskriminaciju među zemalja Istočne Europe bilo blokirano (čak 74%) dok je namjeravalo kupovati iztim drugih zemalja.oblicima Može se prihvaćenim plaćanja zbog zaključiti kako geo-blocking najviše dolazi do izražaja u fazi isporuke (prilikom unosa adresegdje dostave). Tako je ili sjedišta lokacije se nalazi račun 27% kupaca iz Južne Europe bilo zaustavljeno u fazi plaćanja, neki kupac je kod jednog trgovca bio blokiran u usluge plapružatelja financijske online fazi isporuke, a kod drugog trgovca u fazi registracije i sl. (vrijednosti u Grafikonu 2. ćanja. nisu ponderirane). Trgovcu će biti zabranjeno blokirati plaćanje ako su ispunjena ova tri uvjeIsto tako korisno je prikazati i zastupljenost geo-blockinga prema tržišnom sektoru online kupovine na je prihvatta: a) kupac plaća u valuti koja Grafikonu 3. Kupci koji kupuju prekogranično uređaje za kućanstvo najviše ljiva su izloženi geo-blockingu trgovcu (npr. EUR); b) ako trgovac (zabilježeno čak u 86% slučajeva) pri čemu najčešće u fazi isporuke (58%) dok je primjenjuje nešto bolja visoku proporcija kodautorizacije razinu Izvor: European Commission & GfK (2016) kupovine odjeće, obuće i kozmetike u drugim zemljama. (Vrijednosti u Grafikonu 3. nisu ponderirane). plaćanja (npr. PayPal) i c) ako je predviGrafikon 2. Pojavnost geo-blockinga prema regiji odakle dolazi kupac i fazi đeno plaćanje elektroničkom transakcionline kupovine. Grafikon 3. Pojavnost geo-blockinga prema kategoriji robe i usluge jom (kao što je kartično plaćanje Visom, i fazi online kupovine. Maestrom i sl.).

Izvor: European Commission & GfK (2016).

Već je Direktivom o uslugama (2006/123/ EZ) propisano kako uvjeti pristupa usluzi, koje pružatelj stavlja na raspolaganje široj javnosti, ne smiju sadržavati diskriminirajuće odredbe s obzirom na državljanstvo ili mjesto prebivališta primatelja. Međutim, u praksi nije evidentiran niti jedan trgovac koji je sankcioniran jer je prekršio ovo pravilo što znači da mjera nije bila djelotvorna. Treba jasno reći da nova regulacija ne nameće obvezu online trgovcu da robu i usluge na svome webshopu mora prodavati na čitavom tržištu Europe, nego samo Izvor:European European Commission & GfK (2016). Izvor: Commission & GfK (2016). preciznije određuje kada i u kojim situaciGrafikon 3. Pojavnost geo-blockinga prema kategoriji robe i usluge i faziisporuke online robe jamau diskriminacija Novi prijedlog regulacije nalaže trgovcima koji prakticiraju blokiranje zemlju iz kojei odbijanje dolazi kupca tekupovine. lokacije gdje žive kupac da su mu dužni staviti na raspolaganje robu za preuzimanje u prodavaonici ilimeljem skladištu u zemlji gdjei nacionalnosti je trgovac, ili omogućiti kupcu da sam organizira dostavu na svoju adresu. Na primjer, ako je kupac iz Hrvatske odlučio kupiti robu na webshopu adidas.de sada to ne može izvan Njemačke.

32

Suvremena trgovina 4(41)

Druga važna promjena odnosi se ne regulatornu zabranu blokiranja pristupa webshopu i automatskog

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement