Page 28

tema broja

Položaj i budućnost zaštite potrošača u on-line kupovini piše|doc. dr. sc. Dario Dunković

1. Uvod Od potrošača sve se više traži uključenost u on-line procese kako bi zadovoljili potrebe i ispunili svoje želje. On-line kanal otvara nove mogućnosti za inovacije u komunikaciji među ljudima i to značajno utječe na promjene životnih navika, a posebno na način kupovine. Velik je broj potrošača koji su oduševljeni i kupuju redovito on-line i osjećaju se sigurno, međutim, isto tako velika je proporcija i onih koji eksperimentiraju, testiraju mogućnosti, pouzdanost i sigurnost kanala. Ne treba zanemariti znatan broj potrošača koji ga ne koriste, ali taj se broj smanjuje. On-line pretraživanje i kupovanje ima prednosti i nedostataka o kojima ovisi privlačnost ovog kanala i njegova budućnost. Brojni nedostaci internetske maloprodaje uklanjaju se regulacijom kako bi se zaštitio potrošač i kako bi porasla online prodaja, međutim, regulacija je sve stroža prema maloprodavačima jer se to očito pokazalo da utječe pozitivno na povećanje broja online kupaca. U mnoštvu dokumenata koje je do sada objavila Europska komisija i koje neprestano izrađuje na temu položaja potrošača na tržištu, u kontekstu ovoga rada, izdvojit će se oni vezani za zaštitu položa-

ja potrošača kod online kupovine i približit će se čitateljima neki aktualni prijedlozi Komisije za poboljšanje regulacije na tome planu.

2. Kapacitet i barijere online tržišta u EU Prilagodba tržišta krajnje potrošnje digitalnom dobu jedan je od deset strateških ciljeva Europske komisije zbog čega je i donijela strategiju Digital Single Market - DSM. Civic Consulting procjenjuje za Europsku komisiju kako bi europski potrošači mogli uštedjeti oko 11,7 mlrd € svake godine zahvaljujući većoj ponudi i nižim cijenama koje se nude u online trgovini. Elektronička trgovina imala je udio od 7,2% u ukupnom maloprodajnom prometu ostvareno u 2014. godine dok je u SAD-u dostignut udio od 11,6%. U posljednjih deset godina zabilježen je velik porast proporcije potrošača u Uniji koji kupuju online, sa 21% u 2005. na 50% u 2015. Povećana je i učestalost transakcija. U Uniji samo 4 od 10 maloprodavača pruža uslugu online prodaje. Pojam online u regulaciji uključuje bilo koju vrstu softwarea, kao što su websiteovi i mobilne aplikacije, kojim upravlja ili kojim se

upravlja za račun trgovca, a preko kojeg se roba i usluge prave dostupnima kako bi se mogla provesti komercijalna transakcija s kupcem. Glavni je problem slaba prekogranična online kupovina. Prema najnovijim podacima, u prošloj 2015. godini, samo je 15% potrošača obavilo online kupovinu izvan nacionalnog tržišta, dok je 47% kupovinu obavilo isključivo u svojoj zemlji. Preko dvije trećine prihoda od online prodaje dolazi od domaćih kupaca iz zemlje gdje je maloprodavač registriran. Dakle, procjenjuje se da postoji veliki neiskorišteni kapacitet elektroničkog kanala. Glavne tri mjere za jačanje privlačnosti kanala su: sprječavanje blokiranja geografske lokacije (engl. geo-blocking), zatim veća transparentnost troškova dostave paketa (engl. parcel delivery prices) i ujednačenost pravila kod ugovaranja online potrošačkih odnosa (engl. same set of key contract law rules). Detaljniji pregled aktualnih mjera prikazuje Tablica 1. Istraživanje pokazuje kako samo 37% europskih maloprodavača ima online operacije, a samo 12% pruža mogućnost prekograničnih transakcija. Trgovci također naglašavaju razloge zbog čega nisu skloni prodavati kroz elektroničke kanale, tako njih 57% objašnjava da troško-

Tablica 1. Nove smjernice u potrošačkoj politici za uklanjanje barijera i razvoj online trgovine u Uniji Bolja online dostupnost roba i usluga

Izgradnja povjerenja kod potrošača i pružanje bolje sigurnosti

 Sprječavanje geo-blockinga kod naručivanja robe i usluga  Ravnomjerna i djelotvornija provedba regulacije diljem EU  Niže cijene usluga dostave paketa kod prekogranične kupovine

 Metoda plaćanja  Ujednačavanje pravila ugovaranja online potrošačkih odnosa  Nove smjernice za uklanjanje nepoštene poslovne prakse na online platformama

Smanjenje transakcijskih troškova i administrativnih  Pojednostavljenje mehanizma obračuna PDV-a u online transakcijama (VAT MOSS)  Smanjiti troškove sklapanja potrošačkih ugovora

Izvor: European Commission (2016) COM(2016) 320: A comprehensive approach to stimulating cross-border e-Commerce for Europe’s citizens and businesses, str 4.

28

Suvremena trgovina 4(41)

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement