Page 24

gospodarstvo

Krivotvorine i nadzor prodaje - serijalizacija piše|Matija Fekeža, prof. dr. sc. Ivan Strugar

P

roces serijalizacije je dodjeljivanje jedinstvene identifikacije svakog pojedinačnog proizvoda koja omogućuje da se sazna sve o proizvodu, ali i porijeklo sirovina od kojih je taj proizvod načinjen. Proizvođača i šifru proizvoda već imamo kroz stupičasti (bar code) kod. Temelji se na posebnom načinu kodiranja tih brojeva i postupku pretvaranja koda u informaciju preko koje se prati put određenog proizvoda od proizvođača do distributera i na kraju korisnika. Na taj se način nastoji organizirati proces i smanjiti mogućnost krivotvorenja bilo kojeg proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje i korištenja. Implementacija ovakvog procesa je posebno kritična u farmaceutskoj industriji gdje je vrlo veliki postotak krivotvorenja lijekova, ali se pojavljuje potreba za

24

Suvremena trgovina 4(41)

tim postupkom i u prehrambenoj industriji, automobilskoj industriji i u nizu drugih industrija. Prema procjenama, u lancu distribucije lijekova krivotvori se čak 15% ukupno prodanih lijekova. Taj postotak u slabije razvijenim dijelovima Afrike i Azije dolazi čak i do 50%, a posebno se ta brojka povećava i na online tržištu lijekova. Serijalizacija tako pretpostavlja tehnologiju koja je u stanju postavljene kodove na proizvodima ili objektima pretvoriti u informacije koje u bilo kojoj fazi distribucije omogućavaju informacije o podrijetlu proizvoda. Na taj se način provjerenim informacijama nastoji smanjiti mogućnost pogreške i gubljenja proizvoda od proizvođača do korisnika s jedne strane, a s druge strane svi proizvodi koji nemaju poseban kod smatraju se

krivotvorenima i na temelju informacija i poznavanja sustava svaki korisnik ga može prepoznati. U farmaceutskoj industriji takav je način ključan zbog velikih posljedica koje uzimanje krivotvorenih lijekova može imati za korisnike. Uvođenje procesa serijalizacije omogućava evidenciju, provjeru i praćenje kretanja lijekova. U dokumentu Direktive o krivotvorenim lijekovima Europske unije tako se u jednom dijelu navodi način organizacije zakonitih i evidentiranih internetskih ljekarni. Kako je prodaja lijekova na Internetu otvorila veliku mogućnost prodaje nesigurnih lijekova krajnjim korisnicima, ovakva serijalizacija i označavanje poslovnih subjekata pruža zaštitu na temelju prepoznavanja određenih oznaka objekata. Tako se prema Direk-

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement