Page 20

gospodarstvo

E-trgovinski indeks u funkciji procjene e-tržišta konkretnih zemalja

piše|prof. dr. sc. Nikola Knego

1. Uvod Potpuni klasični ili tradicionalni trgovci sve tri dimenzije kakve su proizvod, mogućnost plaćanja i isporuka imaju u fizičkom odnosno klasičnom obliku. Potpuni ili čisti elektronički trgovci navedene dimenzije imaju u elektroničkom obliku. Kombinacija navedenih dimenzija u klasičnom i elektroničkom obliku je obilježje nepotpunih klasičnih (tradicionalnih) odnosno nepotpunih elektronič-

20

Suvremena trgovina 4(41)

kih trgovaca. Nepotpunost u odnosu na klasične ili elektroničke trgovce može biti manja ili veća jer se barem jedna od navedenih triju dimenzija kod nepotpune tradicionalne (klasične) trgovine javlja u elektroničkom obliku, a kod nepotpune elektroničke trgovine u fizičkom (tradicionalnom) obliku. Elektroničku trgovinu je nužno prihvatiti, a u kombinaciji s tradicionalnom (klasičnom) trgovinom otvaraju se moguć-

nosti da trgovinsko poduzeće posluje s obje kategorije kupaca prema kriteriju njihovih preferencija tehnološkog pristupa trgovcu i realizaciji kupovine. U ovom radu će nešto detaljnije biti prikazan e-trgovinski indeks kojim se mjeri tržišna privlačnost e-tržišta različitih zemalja. Navedeni indeks (engl. E-Commerce Index) je moguće sredstvo za procjenu tržišne atraktivnosti tržišta konkretnih zemalja. Spo-

menuto je u funkciji donošenja poslovne odluke o nastupu ili ne na konkretnom e-tržištu. Kreator spomenutog indeksa je A.T. Kearney globalna menadžerska konzultantska tvrtka koja je razvoj započela kao filijala poznate konzultantske tvrtke McKinsey & Company. E-trgovinski indeks je prvi put utvrđen 2012. godine (A. T. Kearney’s 2012 E-Commerce Index). Desetljeće ranije (2002. godine) kre-

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement