Page 16

gospodarstvo

M-trgovina iz perspektive mlađih potrošača u Hrvatskoj piše|izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, Mia Delić, mag. oec., doc. dr. sc. Ines Dužević

1. Uvod Suvremena informacijska i komunikacijska tehnologija ima vrlo snažan utjecaj na ponašanje potrošača, a posebice utječe na mlađe generacije. Većina mlađih potrošača u Hrvatskoj koristi pametne telefone u različitim sferama svakodnevnog života, od komunikacije i zabave, preko pretraživanja i uspoređivanja podataka o proizvodima i uslugama, pa sve do kupnje proizvoda i usluga putem mobilnih aplikacija. Korištenje pametnih telefona i mobilnih aplikacija kao alata za kupovinu od velikog je interesa za maloprodavače neovisno o vrsti proizvoda kojima trguju. U ovom radu ćemo analizirati što mlađi potrošači kupuju putem pametnih telefona i mobilnih aplikacija, što ih motivira na kupnju te koji su njihovi stavovi o nedostacima kupovine putem mobilnih uređaja.

16

Suvremena trgovina 4(41)

2. Definicija i podaci o razvijenosti m-trgovine Prema Turban i dr. (2008., str. 431) mobilna trgovina je svaka ona transakcija i aktivnost elektroničke trgovine koja se u cijelosti ili djelomično odvija u bežičnom okruženju. Laundon i Traver (2007., str. 17) malo sužuju pojam te tvrde kako transakcije mobilne trgovine moraju biti komercijalne naravi (u svrhu kupnje ili prodaje proizvoda ili usluga, op.a.). Chaffey (2007., str. 132) dodaje kako se pojam mobilne trgovine ne odnosi samo na trgovinu putem mobitela nego svih vrsta mobilnih uređaja. Od 1999. koja se smatra godinom kada je m-trgovina započela rasti (godina izlaska prvih mobilnih telefona temeljenih na WAP protokolu), pa do danas, broj korisnika pametnih telefona na svijetu do-

segao je 1,91 milijarde u 2015. godini što je gotovo jedna četvrtina svjetske populacije, a prognozira se kako će ove godine značajno biti premašena brojka od 2 milijarde korisnika (istraživanju eMarketer, 2015). Prema podacima dostupnima u Eurostatu (2014a), više od polovice populacije EU koristilo je mobilni pristup Internetu u 2014. godini, a u usporedbi sa 2012. g. broj korisnika mobilnog pristupa Internetu značajno je porastao u svim zemljama EU-a, bez obzira na razinu ekonomskog razvoja države (vidjeti Sliku 1). Osim toga, podaci Eurostata (2014b) pokazuju da na razini EU-27 u prosjeku 7% stanovništva koristi ručne mobilne uređaje za kupnju, a u nekim europskim državama taj udio je već premašio 15% (Velika Britanija, Švedska, Danska i Norveška).

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement