Page 13

Izrada i troškovi online prodavaonice za mala poduzeća u Hrvatskoj piše|doc. dr. sc. Jovana Zoroja, prof. dr. sc. Ivan Strugar, prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach

1. Uvod Globalne promjene koje se svakodnevno događaju na svjetskoj razini imaju snažan utjecaj na gospodarstvo, kao i na tržišta na kojima poduzeća posluju. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija, pri čemu se prvenstveno misli na razvoj Interneta, uvelike je promijenio način poslovanja, zbog nepostojanja vremenskog niti geografskog ograničenja u poslovanju. Prednosti korištenja Interneta i Web servisa doveli su do razvoja elektroničke trgovine čime se uvelike unaprijedila ekonomija razvijenih zemalja, ali i zemalja u razvoju. Elektronička trgovina ima značajnu ulogu za unaprjeđenje poslovanja zbog nekoliko razloga: pove-

ćanje profita, prilagođavanje klijentima, povećanje kvalitete usluge i proizvoda, dostupnost većem broju ljudi, smanjenje troškova poslovanja. Osnovni modeli elektroničke trgovine s obzirom na sudionike su: • Business-to-business (B2B) – uključuje marketing i dostavu proizvoda/ usluga drugom poduzeću. • Business-to-customer (B2C) – uključuje marketing i dostavu proizvoda/ usluga direktno kupcima. • Business-to-goverment (B2G) – uključuje marketing i dostavu proizvoda/usluga vladi ili službenim institucijama.

• Business-to portal (B2P) – uključuje promociju poslovanja na Internetski baziranim portalima koji povezuju kupce i prodavače na jednom značajnom tržištu. • Business-to-affiliate (B2A) – uključuje marketing affiliate proizvoda/ usluga na komercijalnim Web stranicama u zamjenu za proviziju ili fiksnu naknadu. U Hrvatskoj sve veći broj poduzeća ima svoje Web stranice kojima komuniciraju s klijentima i omogućavaju online prodaju svojih proizvoda i usluga. Međutim, nije dovoljno samo otvoriti Internet prodavaonicu i očekivati veliki uspjeh, već je potrebno potencijalnim klijentima ponuwww.suvremena.hr

13

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement