Page 10

tema broja

Suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije u trgovini piše|doc. dr. sc. Božidar Jaković

S

vjedoci smo brzog razvoja različitih inovativnih informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT tehnologija). Živimo u razdoblju tzv. digitalne transformacije poduzeća. Što u stvari znači taj pojam te kako se digitalna transformacija poduzeća može provesti u trgovini. U ovom članku pokušat će se dati prikaz trendova razvoja ICT tehnologija te pružiti niz primjera kako se te tehnologije primjenjuju u trgovini.

Inovativne ICT tehnologije koje mijenjaju poslovanje u trgovini Računarstvo u oblaku Računarstvo u oblaku je skup nekoliko metoda isporuke informacija klijentima koji plaćaju samo ono što stvarno koriste. Ono omogućuje jednostavnu proširivost aplikacija, smanjenje ukupnih troškova obrade podataka, povećanje učinkovitosti resursa, jačanje fleksibilnosti resursa, skraćenje vremena aktivacije aplikacija, brži oporavak nakon eventualnih prekida rada

10

Suvremena trgovina 4(41)

i katastrofa te korištenje infrastrukture po zahtjevu.

Mobilno poslovanje i mobilne aplikacije Mobilno se poslovanje može definirati kao korištenje mobilnih tehnologija u razmjeni dobara, usluga, informacija i znanja. Možemo reći da je mobilno poslovanje izvršavanje transakcija obavljanih pomoću pokretne opreme putem mobilnih mreža. Upravo računarstvo u pokretu odnosno mobilno računarstvo uvodi u elektroničko poslovanje jednu novu dimenziju – dimenziju prostora odnosno lokacije na kojoj se nešto događa. Najveća prepreka u poslovnom svijetu je nemogućnost pristupu informacijama korisnicima koji su u pokretu, a rješenje tog problema su poslovne mobilne aplikacije. Poslovne mobilne aplikacije kreirane su za korisnike u pokretu. Pružaju pristup željenim informacija bez obzira gdje se korisnik nalazi i samim time uvelike olakšavaju posao. U nekim se slučajevima od korisnika ne zahtjeva ni pristup Internetu, već je moguće sve izmjene praviti lokalno. Pametni telefoni obično posjeduju određeni broj apli-

kacija koje služe za upravljanje elektroničkom poštom, ažuriranje kalendara, uređivanje dokumenata, slanje SMS i MMS poruka, različite kontakt liste i sl., a povrh toga moguće je preuzeti na tisuće različitih dostupnih aplikacija i tako prilagoditi pametni telefon svojim poslovnim potrebama. IT odjeli poduzeća mogu kreirati vlastite aplikacije unutar poduzeća te se spojiti s integriranim informacijskim sustavom poduzeća. Pomoću računalne mreže poduzeća pametni telefoni postaju sastavni dio poslovne prakse svakog zaposlenika.

Web 2.0 tehnologije i društvene mreže Web 2.0 tehnologije omogućuju iskorištavanje tzv. mrežnoga učinka (engl. Network Effect) weba koji, u kombinaciji s tehnikama povezivanja informacijskih sadržaja iz većeg broja izvora, mogućnostima stvaranja mikrosadržaja, trendovima društvenoga umrežavanja, razvitkom kolektivne inteligencije i primjenom otvorenih standarda, mijenjaju lice elektroničkoga poslovanja, a samim time i elektroničke trgovine, stavljajući naglasak na interaktivnost kao njegovu najvažniju osobinu.

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 4 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement