Page 63

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

Novosti iz EuroCommerce-a

Proširiti vještine mladih ljudi prije ulaska u realni sektor

E

uroCommerce i udruga Junior Achievement (JA) predstavili su ovih dana Komisiji EU i predstavnicima Europskog Parlamenta primjere dobre prakse i suradnje na području obrazovanja i biznisa. Cilj toga izvješća je unapređenje poduzetničkog obrazovanja koje se namjerava provesti u 10 europskih zemalja. Izvješće je rezultat predanog rada u posljednjih pet godina u kojem su neki članovi EuroCommerce-a usko surađivali s nacionalnim udrugama JA i obuhva-

ća mnogobrojne inicijative koje su dali više od 3000 volontera iz područja maloprodaje. Nastojanja idu u pravcu da mladi stručnjaci u tijeku svoga visokoškolskog obrazovanja steknu potrebne vještine, sposobnosti i znanja, koja su potrebna u suvremenom poslovanju trgovine. Naglašena je nužnost i značenje uže suradnje između obrazovnih i poslovnih subjekata, posebno kad je riječ o značenju poduzetništva. Glavni direktor EuroCommerce-a Christian Verschueren posebno naglašava važnost da se takve

inicijative razvijaju na lokalnoj i nacionalnoj razini kako bi u konačnici prerasle u strategiju EU. Važnost obrazovanja za realne potrebe gospodarstva proizlazi i iz činjenice da 4,75 milijuna mladih osoba (ispod 25 godina starosti) unutar Europske unije nije zaposleno i da je stopa nezaposlenosti mladih dvostruko veća od prosječne stope nezaposlenosti unutar EU. Stoga je pravovremeno poduzetničko obrazovanje dugoročno najprimjerenija forma uključivanja mladih ljudi u sferu realne ekonomije.

Izaberite svoj par! Classic ili WhiteEdition.

Classic

WhiteEdition

Posjetite Miele Center, Buzinski prilaz 32, Zagreb, tel: 01 6689 050, email: info@miele.hr, www.miele.hr

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 5 2015  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 5 2015  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement