Page 7

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

Skala 5 miliona m2

496 prodajna prostora 15,6 miliona m2 (48%)

389 prodajna prostora 7,9 miliona m2 (24%) 70 prodajnih prostora 1,3 miliona m2 (4%)

184 prodajna prostora 6,6 miliona m2 (20%)

33 prodajna prostora 0,8 miliona m2 25 prodajnih prostora (2%) 0,5 miliona m2 (2%)

Uloga međunarodne udruge sajmova Ukupni broj relevantnih sajmova (samo ih UFI kontrolira više od 4000 koje priređuju 289 organizatora, a održavaju se u 71 zemlji odnosno 159 gradova svijeta na svih pet kontinenata) je objektivno prevelik, a broj im se i dalje stalno proširuje. U stručnim krugovima se sve češće postavlja pitanje sposobnosti funkcioniranja takvog sustava. Nastojanja Unije su da se sajamsko poslovanje proširi u svim dijelovima svijeta i na svim tim prostorima spozna važnost i značenje sajmovanja u okviru razvoja svjetske trgovine i ukupne globalizacije tržišta.

ći svjetski sajmovi susreću u posljednje vrijeme s praksom da na njima izostanu poneki veliki proizvođači. Zašto se to događa? I što uvjetuje takva kretanja ? Tu se vraćamo na pitanje zaista velikih troškova. „Veliki“ naime prečesto svoj nastup na sajmovima doživljavaju, prije svega, kao pitanje prestiža i jačanja korporacijskog imidža, pa se u skladu s takvom percepcijom i predstavljaju na sajamskim priredbama. No, brojne promjene komunikacijske novine u sajamskim koncepcijama i uvođenje virtualnosti u sam nastup, omo-

gućava da se postignu isti ciljevi na bitno manjem prostoru i bez nepotrebnog glamoura. Znači, povoljan imidž i zapažen nastup može se postići i s puno manje troškova, na osjetno manjem izložbenom prostoru i u skromnijoj sajamskoj ambalaži. Odmaknemo li se od ‘velikih’ bez kojih je poneki sajam prazan i nedovoljno atraktivan, dolazimo na suštinsko pitanje: kako se u tim okolnostima osjećaju mali i srednji proizvođači i trgovci koji čine više od 90 posto svih izlagača na svim sajmovima, kako velikim, tako i onim manjim.

Ovisnost gospodarstva o nastupima na sajmovima Njihova ovisnost o nastupima na sajmovima – kao najvažnijem i za njih najprodornijem marketinškom i komunikacijskom instrumentu u poslovanju – gotovo da i nema adekvatne zamjene. Onaj tko želi sudjelovati u izvoznim poslovima ili u bilo kojem obliku međunarodne poslovne suradnje jednostavno je primoran da se pojavljuje na sajmovima. Najčešće su nastupi na sajmovima za ta poduzeća upravo mjesto gdje se sve te pretpostavke mogu najbolje analizirati, gdje se odmjerava vlastita konkuren-

Reakcije izlagača Izlagači, osobito oni veliki za koje se očekuje da nastupe na svim relevantnim sajmovima, bune se na zaista prevelike troškove koje sa sobom nosi nastup na sajmovima. Veliki broj njih čak smatra da bi se sajamske priredbe trebale održavati u dvo ili trogodišnjem ritmu, jer ritam inovacija na svim područjima i nije tako brz da ne bi ‘izdržao’ veću stanku između pojedinih priredbi. Mnogi se, pa i najvewww.suvremena.hr

7

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2015  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi

Suvremena trgovina 4 2015  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi

Advertisement