Page 25

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

priznavanja za određenu vrstu proizvoda, a u svrhu stavljanja proizvoda na tržište (Kontaktna točka za proizvode pri Ministarstvu gospodarstva) • pomoć u rješavanju sporova s tijelima javne vlasti drugih država članica Europske unije kada krše njihova prava u okviru slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala (Centar SOLVIT Hrvatska pri Ministarstvu gospodarstva) • informacije, savjetovanje i posredovanje između poslodavaca i tražitelja posla na razini cijele Europske unije te u Švicarskoj (EURES - mreža javnih službi za zapošljavanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje) • informacije i upute o korištenju EU fondova te pregled otvorenih i najav-

ljenih natječaja (Europski strukturni i investicijski fondovi pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU). Kako bi građanima i poduzetnicima omogućili brže i lakše snalaženje na unutarnjem tržištu Europske unije, Ministarstvo gospodarstva je uspostavilo jedinstven internetski portal Centar unutarnjeg tržišta EU (www.cut. hr), koji na jednom mjestu pruža sve informacije vezane uz kretanje, poslovanje i zapošljavanje na unutarnjem tržištu Europske unije. Centar, putem internetskog portala, objedinjava postojeće kontaktne točke i alate te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu Europske unije. Hrvatski građani i poduzetnici sada na jednom

mjestu mogu pronaći sve relevantne informacije za ostvarenje svojih prava i mogućnosti te brže i lakše iskoristiti sve potencijale unutarnjeg tržišta Europske unije. Time se omogućava povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvoza te povećanje transparentnosti i ostvarivanja prava u Hrvatskoj. Informirajte se o vašim pravima i mogućnostima na unutarnjem tržištu Europske unije putem Centra unutarnjeg tržišta EU www.cut.hr cut@mingo.hr Ministarstvo gospodarstva Ulica grada Vukovara 78 10 000 Zagreb

Najava 5. Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo - ICEL5

U

Hotelu Antunović 20. listopada 2015. godine u Zagrebu održat će se 5. Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo ICEL5, koja nosi naslov „Učenje za poduzetništvo: Utjecaj poduzetničkog znanja na poslovanje, menadžment i ekonomiju”. Organizator konferencije je Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, a suorganizator Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru dok je zemlja partner Savezna Republika Njemačka. ICEL5 konferencija održava se pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, mr. sc. Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatske gospodarske komore te pod medijskim pokroviteljstvom portala za trgovinu Suvremena.hr. Predsjednica mr. sc. Kolinda Grabar Kitarović ovim pokroviteljstvom daje poticaj i potporu nastojanjima da se obrazovanje za poduzetništvo sustavno uvede na sve razine odgoja i obrazova-

nja smatrajući kako u Hrvatskoj postoji potreba za prilagodbu i kreiranje novih obrazovnih programa za poduzetništvo koji će udovoljiti potrebama poduzetnika kako bi koristeći svoje potencijale, kreativnost i ideje, pokrenuli svoje tvrtke ili bili uspješniji i konkurentniji u postojećim tvrtkama. Glavni cilj konferencije ICEL5 je pružiti teorijske i empirijske dokaze o povezanosti poduzetničkih znanja s poslovanjem, menadžmentom i ekonomijom te proširiti vidike nastavnicima i stručnjacima iz prakse, inspirirati ih novim perspektivama i omogućiti im bolje razumijevanje sljedećih područja:  poduzetničko znanje i njegov utjecaj

na poslovanje, menadžment i ekonomski razvoj

 novi pristupi vodstvu, menadžmen-

tu i poduzetništvu

 različiti načini postizanja uspjeha u

učenju za poduzetništvo

 strategije i politike u obrazovanju za

poduzetništvo

 inovacije u učenju za poduzetništvo

 dinamika poduzetništva  uloga umrežavanja i strateškog par-

tnerstva u razvoju poduzetništva.

Kao uvodni govornici ICEL5 konferencije najavljeni su ugledni profesori: Prof. dr. sc. Slavko Kulić hrvatski filozof, politolog, ekonomist i sociolog s temom „Filozofija poduzetništva u uvjetima socijalne i tržišne neizvjesnosti“. Prof. dr. sc. Åsa Hagberg-Andersson s Novia University of Applied Sciences iz Vaase, u Finskoj s temom „New times, new challenges, new methods“ („Nova vremena, novi izazovi, nove metode“). Konferencija će okupiti znanstvenike i stručnjake iz prakse s područja obrazovanja za poduzetništvo, poslovanja, menadžmenta i ekonomije, kao i poduzetnike, donositelje odluka na svim razinama, nastavnike, učitelje i profesore. Više informacija o 5. Međunarodnoj konferenciji o učenju za poduzetništvo – ICEL5 i mogućnostima sudjelovanja možete pronaći na: http://www.icelconf. eu, putem e-maila: info@icelconf.eu ili ST na telefon: 01 / 3647 099. www.suvremena.hr

25

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 4 2015  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi

Suvremena trgovina 4 2015  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi

Advertisement