Page 5

Suvremena UDK 339 CODEN SUTREE ISSN 1330-0180 S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

t r gov ina

v. d. Glavni i odgovorni urednik: Tihomir SERTIĆ Uredništvo: inž. Eduard ČAPKA, Ante GAVRANOVIĆ, prof.dr.sc. Ljubo JURČIĆ, prof.dr.sc. Nikola KNEGO, prof. Dubravka LIEBL, dr.sc. Danko MATASOVIĆ, prof.dr.sc. Zvonimir PAVLEK, mr. Branko PAVLOVIĆ, dr.sc. Guste SANTINI, prof.dr.sc. Zdenko SEGETLIJA, prof. Josip ŠINTIĆ Savjet časopisa: Mr. Dragutin BRATKOVIĆ, direktor, TRGOCENTAR, Zabok • DUKAT, Zagreb • Dipl.inž. Vladimir FERDELJI, predsjednik, HUM-CROMA, Zagreb • Prof. Darko GRGURIĆ, ravnatelj, TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB • Dipl.inž. Darko KNEZ, predsjednik Uprave, KONZUM, Zagreb • Dipl.inž. Zlatan LISICA, član Uprave, KRAŠ, Zagreb • Marketing, PODRAVKA, Koprivnica • Berislav PRIBANIĆ • Mr.sc. Sanja ROCCO, viši predavač i pročelnica Katedre za marketing, VISOKA POSLOVNA ŠKOLA ZAGREB • Dipl.oec. Mijo ŠIMIĆ, direktor, TEKSTILPROMET, Zagreb • Prof.dr.sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ, prodekan, Visoka škola NIKOLA ŠUBIĆ ZRINSKI, Zagreb • Zlatica Štulić, predsjednica, SINDIKAT TRGOVINE HRVATSKE • Dipl. oec. Josip ZAHER, potpredsjednik za turizam, trgovinu i financije HGK, Zagreb • GORENJE ZAGREB, Zagreb

Časopis izlazi dvomjesečno Godišnja pretplata: 150,00 Kn, 70 €; 100 USD Uprava i Uredništvo: 10090 Zagreb, Nove Rašljice 2 tel./faks: 01 3499 034 mob.: 099 2136 540 Izdavač: SENIKO studio d.o.o. za trgovinu i usluge Za izdavača: Srećko SERTIĆ, direktor i urednik e-mail: info@suvremena.hr Web portal: www.suvremena.hr Tisak: Correctus media d.o.o., Zagreb, D. Budaka 6 Uredništvo se ograđuje od osobnih stavova autora. Rukopisi, slike, crteži i CD-i vraćaju se, samo na posebni zahtjev autora. Na naslovnoj stranici: turizam

Suvr Su vremena vr emena ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

Vol. 40 br. 3 str. 1-60 Zagreb, lipanj 2015.

Sadržaj Koliko je pouzdan Gospodarski indeks za Jugoistočnu Europu?

Ante Gavranović

4

Razvoj trebamo graditi na privatnom sektoru

6

Hrvatska dvije godine nakon ulaska u EU

7

Preporuke Europske komisije

8

Pristup internetu – ključna pretpostavka za razvoj elektroničke trgovine

prof.dr.sc. Nikola Knego

Zlatica Štulić: Bez razvoja industrije nema opstanka trgovine Raznolikost ponude donosi dodanu vrijednost Učinci potrošačke politike na marketing i trgovinu

10 16

Ante Gavranović

20

doc.dr.sc. Dario Dunković

24

Konzum: Pogled u budućnost

28

Obilježen Dan Hrvatske obrtničke komore

29

Umjetnost je učiteljica poslovanja

Berislav Pribanić

30

HUP od političkih stranaka uoči izbora traži odgovore na 16 ključnih pitanja

32

Prvi međunarodni Sajam franšiza, FEC

33

Promišljanja o novim oblicima maloprodajnh poslovnih jedinica (1)

prof.dr.sc. Zdenko Segetlija

34

A.G.

40

mr.sc. Branko Pavlović

42

Vera Fistrić

46

Odnosimo li se odgovorno prema vodi? Što „kvaliteta“ proizvoda ili usluge znači? (II dio ) Usluge Fine za iznajmljivače paušaliste obveznike PDV-a za usluge posredovanja Tokić proširio ponudu dijelova na moto i teretni program, te podigao nivo usluge uz Tokić karticu, pozivni centar, ali i brojne nove poslovnice

48

Tekstilpromet: CAFèNOIR – novi modni brand na hrvatskom tržištu

51

Mojih prvih 40 godina sa Suvremenom

prof.dr.sc. Zvonimir Pavlek

52

dr.sc. Danko Matasović

55

Goran Kauzlarić

60

www.suvremena.hr

3

Četrdeset godina časopisa Suvremena trgovina i ja Privatna mala ulaganja i invest-klubovi

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Advertisement