Page 49

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

S druge strane, trošarinski i porezni obveznici dužni su obrasce iz područja trošarina i posebnih poreza podnositi Carinskoj upravi elektroničkim putem korištenjem sustava e-Trošarine. Svim trošarinskim i poreznim obveznicima koji nemaju poslovne digitalne certifikate Fina pruža uslugu slanja obrazaca u sustav e-Trošarine temeljem punomoći.

Ukoliko iznajmljivač sam izrađuje porezne obrasce (PDV i PDV -S) može koristiti uslugu slanja obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna. Sve što treba je donijeti ispunjene obrasce PDV/ PDV-S u odabranu jedinicu Fine. Finina usluga slanja obrazaca poreza na dodanu vrijednost u sustav ePorezna obuhvaća unos podataka sa obrasca u aplikaciju ePorezna, slanje obrasca u sustav ePorezna, obavještavanje korisnika o statusu obrade obrasca te dostavu potvrde o zaprimanju obrasca i datoteke s poslanim obrascem korisniku elektroničkom poštom. Za uslu-

gu slanja obrazaca u sustav ePorezna Fina korisniku naplaćuje naknadu u iznosu od 12,00 kn + pdv/ po obrascu. Pored navedenih usluga Fina također svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji nemaju poslovne digitalne certifikate pruža uslugu slanja obrazaca poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit te poreza na dohodak u sustav ePorezna također temeljem punomoći Porezne Uprave. Porezni obveznik u Fini ispunjava obrazac Punomoći i potpisuje Pristupnicu. Korisnik dostavlja ispunjeni obrazac u Finu i Fina u njegovo ime obavlja slanje istog u sustav ePorezna.

Trošarinski i porezni obveznik u Fini ispunjava obrazac Punomoći kojom ovlašćuje Finu za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza u sustav e-Trošarine i ovjerava Punomoć. Obrazac Punomoći korisnik predaje nadležnom carinskom uredu koji obavlja ovjeru, te jedan ovjereni primjerak Punomoći dostavlja u Finu. Korisnik popunjava i Pristupnicu za pružanje usluge slanja obrasca u sustav e-Trošarine. Korisnik dostavlja ispunjeni obrazac u Finu i Fina u njegovo ime obavlja slanje istog u sustav e-Trošarine. Usluge slanja obrazaca u sustav e Porezna i e - Trošarine se naplaćuju sukladno Cjeniku Fine po komadu obrasca u iznosu od 12,00 kn (PDV nije uračunat u cijenu). Vera Fistrić, voditeljica Centra usluga za građane i MSP.

Dodijeljene nagrade najboljim gospodarskim novinarima

Š

estu godinu zaredom, poslovni tjednik Lider dodijelio je nagrade'Hrvoje Mateljić' najboljim novinarima koji prate gospodarski sektor. Prema izboru stručnog žirija, sastavljenog od urednika gospodarskih redakcija i uglednih ekonomskih stručnjaka, a na čijem čelu je ove godine bila HRT-ova urednica gospodarske redakcije Eliana Čandrlić, nagradu za najbolje radove o gospodarstvu objavljene u tiAnte Gavranović skanim i digitalnim medijima u 2014. dobila je Jadranka Dozan, dugogodišnja novinarka Poslovnog dnevnika. Najbolje novinarske radove o gos-

podarstvu emitirane u elektroničkim medijima lani je imala Marina Job, novinarka Hrvatske radio televizije. Po prvi puta dodijeljena je i nagrada za dugogodišnji doprinos poslovnom novinarstvu. Laureat je Ante Gavranović, koji ove godine slavi 61. godišnjicu rada u poslovnom novinarstvu. Nagrade su dodijeljene uz podršku Grada Zagreba i Japan Tobacco Industriesa. Na dodjeli nagrade, održao se i okrugli stol na kojemu se raspravljalo o sadašnjem stanju u novinarstvu, ali i njegovoj budućnosti, na kojemu su sudjelovali predsjednik HND-a Saša Leković, predsjednik Uprave Color Press Groupa Robert Čoban, glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović, urednik na HRTu Vlatko Grgurić te novinarka Lidera Gordana Gelenčer. Zaključeno je kako se novinarstvo, kao i svaka druga djelatnost mijenja, a oni koji se ne prilagode – izumiru. Situacija u Hrvatskoj, poručeno je s okruglog stola, polako se popravlja i kvaliteta je sve bitnija. Dodjelu nagrade je pokrenula redakcija Lidera u spomen na tragično preminuloga kolegu Hrvoja Mateljića, jednog od najboljih hrvatskih ekonomskih novinara. (H) www.suvremena.hr

47

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Advertisement