Page 41

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

3.2.6. Socijalne prodavaonice Socijalne su prodavaonice nastale iz potrebe pomoći financijski ugroženim osobama. No, jednako tako važno je iskorištenje robe kojoj se znatno približio rok upotrebe ili pak kojoj je već prošao rok upotrebe. U pitanju, dakle, nisu samo socijalni razlozi, već i bolje korištenje proizvoda koji bi se inače morali drukčije zbrinjavati. U Austriji je od 1999. počela s radom socijalna prodavaonica koja pruža ograničeni asortiman robe dnevnih potreba po simboličnim cijenama. Dakako, socijalne se prodavaonice razvijaju i u mnogim drugim zemljama. Slična kretanja bilježe se posljednjih godina i u Hrvatskoj. Nažalost, i u budućnosti treba računati s ovim oblikom maloprodajne poslovne jedinice. 3.2.6. Razvoj stacionarnih prodavaonica temeljem suvremene tehnologije Razvojem suvremene tehnologije mijenjaju se dosadašnji oblici maloprodajnih poslovnih jedinica, jer se povjerenje kupaca sve više pomiče na tzv. digitalne sustave asistencije (od nekadašnjeg osobnog povjerenja u prodavača i strukovnog savjetnika). Taj se segment kupaca, dakle, gubi. No, jačaju druga dva segmenta: „premium“ (vrhunska kvaliteta) i „ekonomično“. Stoga će i u segmentu „ekonomično“ profitirati portali za upotrebu kao i online trgovci. Suvremena će tehnologija u budućnosti dovesti, zapravo, do inteligentnog stapanja stacionarne i mobilne trgovine. S druge pak strane, u „premium“ segmentu će se stacionarni trgovci svojim kupcima prezentirati kao „menadžeri identiteta“. Kupci, naime, robom vrhunskih marki pokazuju i dokazuju svoj identitet.

3) Dodirne točke s kupcima trebat će se multiplicirati. 4) Trgovci će morati kupcima pružiti i tzv. emocionalnu dodanu vrijednost. U tu svrhu će se koristiti različite tehnologije u prodavaonici, ali i klubovi kupaca, priređivanje različitih događaja i sl.

2) Doživljaj kupovine morat će se personalizirati (prilagoditi osobnim preferencijama kupca).

Factory Outlet Center: Rund 60 Projekte „gestorben“ und mehr als 20 Objekte geschlossen, RegioData, 02.07.2014. Dostupno na: http://www.regiodata. eu/de/frontpage?page=2 [pristup: 28.04. 2015].

7.

Gittenberger, E.; Lienbacher, Eva; Ziniel, W.: Handel 2020, Aktuelle Entwicklungen in ausgewählten Bereichen des Handels in Österreich, WKO, Wirtschaftskammer Österreich, 2013. Dostupno na: Handel 2020 - AWS - ibw [pristup 24.05.2015].

8.

Individuals – computer use, Eurostat, 2015. Dostupno na: www.eurostat.eu [pristup 07.06.2015].

9.

Internet purchchases by individuals. Eurostat 2015. Dostupno na: www. eurostat.eu [pristup 07.06.2015].

U svakome slučaju će stacionarni trgovci trebati postati treneri i učitelji svojim kupcima.

4. Umjesto zaključka Razvoj se maloprodaje treba promatrati s obzirom na razvoj njezina okružja. Dakako, najveću ulogu u tome ima razvoj novih tehnologija. Međutim, menadžeri u kompanijama kombiniraju date resurse i nalaze najbolja ekonomska rješenja. S druge pak strane, odgovornost za razvoj maloprodaje imaju i stvaratelji i regulatori gospodarskog sustava, jer stvaraju okvire za funkcioniranje tržišnoga sustava. Stoga je i s toga motrišta neophodno uočavanje stanovitih trendova i pronalaženje odgovarajućih pravaca razvoja.

Literatura i izvori podataka 1.

Annual detailed enterprise statistics for trade (NACE Rev. 2 G), Eurostat, 2015. Dostupno na: www.eurostat.eu. [pristup 24.05.2015]

2.

Barth, K.; Hartmann, Michaela; Schröder, H.: Betriebswirtschaftslehre des Handels, Fünfte überarbeitete und erweiterte Auflage, Betriebswirtschaftlicher Verlag, Dr. Th. Gabler, 2002.

3.

Celko, M., Jánszky, S. (2014): Die Zukunft des Stationären Handels. Trendstudie des 2b AHEADThinkTanks. Leipzig. Dostupno na: http://www.2bahead. com/trendstudien/zukunft_ des_stati onaeren_handels [pristup 30.05.2015.]

4.

Eitner, Carolin; Die Reaktionsfähigkeit des deutschen Einzelhandels auf den demographischen Wandel. Eine qualitative und quantitative Analyse unter zielgruppen- und netzwerkspezifischen Gesichtspunkten. Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum, 2008, Dostupno na: http:// www.ruhr-uni-bochum.de/ heinze/ Downloads/ Dissertation_Carolin%20 Eitner.pdf [pristup 24.05.2015.]

Smatra se da će za stacionarnu trgovinu u budućnosti bit odlučujuće sljedeće: 1) Mobilni će telefon služiti kao pomagalo pri kupovini omiljenih proizvoda/marki određenog kupca. Trgovci će morati razviti inteligentni „Touch point Management System“ i sve kanale umrežiti u jedan multi/omni-kanal-pristup.

6.

5.

Eurostat, Statistics Explained, Glossary. Dostupno na: http://ec.europa.eu/euro stat/statistics-explained/index.php/ Glossary:Eurostat [pristup: 28.04.2015].

10. Levy, M.L.; Weitz, B. A.: Retailing Management, Seventh Edition, MxGraw.Hill, Irwin, 2012 11. Oehme, W.: Handels – Marketing, Verlag Franz Wahlen, München, 1983. 12. Population on 1 January by age and seks, Eutostat, 2015. Dostupno na: www. eurostat.eu. [pristup 24.05.2015] 13. Prodajni kapaciteti u trgovini na malo 1989, Dokumentacija 809, Republički zavod za statistiku, Zagreb, 1991. 14. Prodajni kapaciteti u trgovini na malo u 2004, Statistička izvješća 1293, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2006. 15. Prodajni kapaciteti u trgovini na malo, Priopćenje, Br. 4.1.3. od 28. Travnja 2011, Državnizavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2011. Dostupno na: www.dzs.hr [pristup 24.05.2015.] 16. Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006. 17. Segetlija, Z., (2011). Koncentracija funkcija i transparentnost tržišta – odlučujući čimbenici oblikovanja maloprodajnih poslovnih jedinica. Zbornik radova 11 Znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, „Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu“ (Segetlija, Z.; Karić, M., Ed.), Osijek,str. 187 - 201. 18. Segetlija, Z.: Maloprodaja u Republici Hrvatskoj (Retail trade in the Republic of Croatia), Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012. 19. Statistički godišnjak Hrvatske (SGH), Razna godišta, RZS, Zagreb 20. Statistički ljetopis Hrvatske (SLJH), Razna godišta, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb 21. Verkaufsfläche pro Kopf in 2014. Dostupno na: www.de.statista.com [pristup ST 24.05.2015.]. www.suvremena.hr

39

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Advertisement