Page 46

e-trgovina

Da li su u e-trgovini cijene niže u odnosu na cijene u klasičnoj trgovini? piše|prof. dr. sc. Nikola Knego

1. Uvod Politika cijena i politika asortimana čine segmente robne politike trgovačkog poduzeća. Istraživanja potvrđuju da je cijena proizvoda ključni činitelj koji utječe na kupčevu odluku: što, gdje, kod koga, kada i koliko kupiti. Svi ostali činitelji od utjecaja na kupčevu odluku o kupnji značajno zaostaju po intenzitetu utjecaja na kupčevu odluku. Navedeno se potvrđuje na primjerima visoko razvijenih tržišta s visokom prosječnom kupovnom moći stanovništva. Utjecaj cijene na kupčevu odluku o kupovini je još snažniji na tržištima s prosječno niskom kupovnom moći stanovništva. Niska kupovna moć je ograničavajući činitelj potrošnje stanovništva pa time i prodaje u trgovini. Troškovi robnog prometa su u stalnom porastu. Čine ih svi troškovi koji prate proizvod od proizvođača do krajnjeg potrošača. Njihov najznačajniji dio su troškovi trgovine. Konstatira se da u strukturi cijena proizvoda, bez PDV-a, sve više sudjeluju trgovci i drugi posrednici i specijalizirane organizacije za pružanje raznovrsnih usluga koje prate proizvod na putu do potrošača i omogućavaju mu da kupnja bude moguća.

46

Suvremena trgovina 2(41)

Udio proizvođača u strukturi cijene postaje manji. To nije nikakva specifičnost ove ili one sredine. To je zakonitost koja je generirana: a) značajnim razlikama o mogućnostima zamijene ljudskog rada strojnim u trgovini i proizvodnji. U segmentu materijalne proizvodnje se ljudski rad može zamijeniti u potpunosti kroz automatizaciju i robotizaciju proizvodnje. Može ga se svesti na programiranje procesa, njihovo nadziranje i otklanjanje zastoja ako i kada do njih dođe. Trgovina kao uslužni segment gospodarstva poslovanje temelji na ljudskom radu; b) visokom razinom konkurencije na maloprodajnim tržištima. Brojnost trgovačkih poduzeća asocira na šumu u kojoj ako se želi prepoznati konkretno drvo potrebno ga je obilježiti i označiti . U trgovini je to prepoznavanje uvjetovano ulaganjem u promidžbu. Rastu troškovi promidžbe; c) sve većim kupčevim zahtjevima. Neki bi rekli kupci postaju razmaženiji. Može im biti jer je u njihovim lisnicama fragment trgovčeva poslovnog rezultata. Trgovac bez kupca je samo mjesto napora, troškova i problema. „Razmaženi“ traže da im se ugodi. Ugađa im se, između ostaloga, kontinuiranim radnim vremenom (non-stop radnim vremenom, od 7 do 23 sata ili 24 u kontinuitetu pa tako

svaki dan uz rijetke izuzetke na godišnjoj razini). To generira povećane troškove poslovanja koji se pokrivaju iz cijene proizvoda i d) internacionalizacijom poslovanja. Domaća tržišta postaju ograničenje rastu i razvoju uvjetovano ekonomskim, demografskim, pravnim i političkim razlozima. Osvajanje tržišta košta i generira troškove, ali stvara pretpostavku za stjecanje prihoda i ostvarivanja rasta i razvoja. Sve navedeno prepoznaju poslovni ljudi u trgovini. Kreatori su i razvijači poslovnih sustava koji svoje poslovne prednosti crpe iz prednosti ekonomije obima razvijanjem mnogo filijalnih poslovnih sustava, redukcije troškova rada razvojem depersonaliziranih sustava prodaje od kojih se svi, bez obzira na njihove razlike u modalitetima, temelje na istovrsnoj prodajnoj tehnologiji samoizbora i samoposluživanja te razvijanjem poslovnih sustava koji se temelje na redukciji naraslih usluga. Jedni nude potpunu uslugu, ugodnu glazbu koja prati kupca u prostoru stimulirajući njegove senzore odluke da kupi, potiču ga da mirisnim osjetilima potakne potrošnju te da se ogleda u ulaštenom podu kao u zrcalu. Sve to košta i gradi cijenu proizvoda podižući je na više. Tko može i tko želi to će da plati. Drugi reduciraju uslugu i grade poslovni koncept na redukciji naraslih usluga stvarajući osnovu za nižu cijenu proizvoda kojega prodaju. Samoizbor i samoposluživanje je u osnovi suvremene maloprodaje. Svi suvremeni maloprodajni formati se temelje na toj maloprodajnoj tehnologiji. To vrijedi

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 2 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 2 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement