Page 64

knjige

Antropometrija i normizacija modne obuće piše|Mia Delić, mag. oec.

K

rajem 2015. godine izašla je iz tiska knjiga ANTROPOMETRIJA I NORMIZACIJA MODNE OBUĆE. Knjiga je rezultat rada autora sa dvije sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog i Ekonomskog fakulteta koji su suizdavači knjige. Urednici knjige su sveučilišni profesori Darko Ujević i Dubravko Rogale s Tekstilno-tehnološkog fakulteta, te Nikola Knego i Tonći Lazibat s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Uz navedene urednike svoj doprinos knjizi dali su i suradnici s Tekstilno-tehnološkog i Ekonomskog fakulteta, te iz poduzeća Midal d.o.o. i Katapult d.o.o., stručnjaci koji se bave specifičnim područjima obućarske industrije. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Zdenko Segetlija s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Zoran Kovačević s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. sc. Nina Režek Wilson s Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Kao što i urednici navode u predgovoru, posebnost knjige „Antropometrija i normizacija modne obuće“ ogleda se u jasnoj obradi dinamičnog sektora obućarske industrije, s aspekta standardizacije i antropometrije modne obuće. Također, knjiga daje pregled ključnih trendova i tehnoloških rješenja koja se pojavljuju u sektoru hrvatske obućarske industrije te glavnim svjetskim izvoznim i uvoznim tržištima obuće. Knjiga istražuje stanje i perspektive razvoja obućarske industrije u Repu-

64

Suvremena trgovina 1(41)

blici Hrvatskoj, štoviše, ističe i objašnjava strategije za povećanje konkurentnosti te pozicioniranje hrvatske obućarske industrije na tržištu modne obuće. Nadalje, u knjizi se opisuje morfologija stopala i razvoj obuće s aspekta standardizacije u obućarskoj industriji. Posebna pažnja posvetila se objašnjavanju fizikalnih pojava i tehnoloških rješenja na kojima se može temeljiti stvaranje električne energije u obući. Knjiga je strukturirana u sedam poglavlja, ukupnog obima VIII + 178 stranica. Istražene su i obrađene sljedeće teme: • Primijenjena antropometrija i modna obuća, autora prof. dr. sc. Darka Ujevića, dr. sc. Blaženke Brlobašić Šajatović i dr. sc. Ksenije Doležal • Obuća i odjeća kao visokotehnologijski predmet u funkciji izvora električne energije, autora prof. dr. sc. Dubravka Rogala i izv. prof. dr. sc. Snježane Firšt Rogale • Normizacija u obućarskoj industriji, autora prof. dr. sc. Darka Ujevića, prof. dr. sc. Tonćija Lazibata i izv. prof. dr. sc. Ivana Novaka • Morfologija i mjerenje stopala – važni čimbenici u standardizaciji veličina modne obuće, autora prof. dr. sc. Darka Ujevića, dr. sc. Jacqueline Domjanić, Irene Topić mag. ing. des. text. • Utjecaj organizacijskih postavki i pozicioniranja modne obuće na tržištu, autora prof. dr. sc. Darka

Ujevića, Bosiljke Šaravanja dipl. ing. i Mirjane Ljubić dipl. ing. • Svjetsko tržište obuće, autora prof. dr. sc. Nikole Knege i izv. prof. dr. sc. Blaženke Knežević • Strukturne prilagodbe obućarske industrije kroz lohn (doradne) poslove, autora prof. dr. sc. Sande Renko, dr. sc. Alice Grilec Kaurić i Maria Lešine. Posebnost ove knjige ogleda se u jasnom izričaju problematike obućarske industrije, koja će gospodarstvenicima olakšati donošenje poslovnih odluka, te u istraživanjima koja razmatraju učinke organizacijskih postavki na konkurentnost hrvatske obućarske industrije u cjelini. Knjiga pred-

stavlja pažljivo sistematiziranu i razumljivu cjelinu. Uočljiva je sposobnost autora da složenu problematiku izlože preciznošću i jasnoćom, s brojnim praktičnim primjerima koji služe kao potkrepljenje i pomoć uz glavni tekst, što knjizi daje dodatne edukacijske vrijednosti. Brojni atraktivni prikazi (ilustracije i tablice) proširuju i dopunjuju raspravu u tekstu. Knjiga je namijenjena za cjelokupni binarni sustav obrazovanja te za kolegije na preddiplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju. Zato knjiga donosi vrijednost širokoj čitalačkoj publici uključivo akademsku zajednicu, stručnjake iz prakse te donositelje gospodarskih i strateških odluka, posebno u domeni proizvodST nje modne obuće.

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 1 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 1 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement