Page 30

potrošači

Performanse hrvatskoga maloprodajnog tržišta piše|doc. dr. sc. Dario Dunković1

T

ema su različiti pokazatelji performansi maloprodajnog tržišta u Hrvatskoj sa gledišta potrošačke politike. Zadatak je signalizirati na kojim područjima se stvari trebaju poboljšati. Pojam performansi ovdje označava razinu uspješnosti provedbe potrošačke politike u postizanju ciljeva u usporedbi s drugim zemljama. Postoje institucije koje anketiraju i potrošače i maloprodavače kako bi prikupili vrijedne stavove potrošača i maloprodajnih menadžera i čine to često, zatim uspoređuju rezultate i na osnovu njih ocjenjuju performanse tržišta. U radu se poglavito otkrivaju podaci iz operativnog i javno dostupnog izvještaja Europske komisije - Izvještaja o potrošačkim uvjetima (engl. Consumer Conditions Scoreboard) u kojem se izvještava dionike, a posebno nositelje potrošačke politike o tome kakvi su stavovi i iskustva glavnih aktera u pogledu potrošačkih prava, kolika je usklađenost poslovne prakse sa zahtjevima regulacije, o sigurnosti proizvoda, mehanizma rješavanja pritužbi te povjerenja u relevantne institucije. Europska komisija koristi poseban kompozitni indeks potrošačkih uvjeta (CCI) složen od više pokazatelja, a

koji joj služi za praćenje performansi potrošačke politike na tržištu.

1. Što su potrošački uvjeti i kako ih se može ocijeniti? Potrošački uvjeti uključuju sve one aspekte procesa potrošnje koji priječe ili potpomažu pretvaranje potrošačeva izbora u njegovo zadovoljstvo i boljitak. Iako u teoriji, ispunjavanje potreba i želja potrošača u skladu s raspoloživim budžetom i različitost ponude roba i usluga automatski vodi ga boljitku potrošača, u stvarnosti je drugačije jer je tržište vrlo osjetljivo na različite poremećaje. Cilj je potrošačke politike stvoriti pozitivnu predodžbu kod potrošača, a to znači da potrošači budu zadovoljni sa ishodom svoga odabira. I maloprodavačima ponekad regulacija ide u korist ako ograničava konkurenciju koja pokazuje snagu u nekim marketinškim aktivnostima. Stroga regulacija ne donosi ekonomske koristi niti potrošačima niti trgovcima, a niti vladi stoga

je važno pratiti osjetljive reakcije tržišnih aktera na mjere potrošačke politike i kako se te mjere odražavaju na performanse tržišta. Performanse će biti bolje ako je zadovoljstvo i potrošača i maloprodavača veće. Kako se može utvrditi kakvi potrošački uvjeti vladaju na maloprodajnom tržištu? Djelotvornost potrošačke politike i uvjeti na tržištu mogu se ocijeniti uz pomoć nekoliko pokazatelja, a metodologija uključuje tri dimenzije ilustrirane na Slici 1. Europska komisija pokušava pratiti stanje na tržištu i u tu svrhu koristi indeks potrošačkih uvjeta (engl. Consumer Conditions Index, CCI) koji kvantificira potrošačko okruženje kroz:2 a) poznavanje potrošačkih prava i povjerenje u institucije, b) usklađenost poslovanja i zastupljenost nepoštene poslovne prakse; c) problemi potrošača, pritužbe i primjena mehanizama za rješavanje potrošačkih sporova. Svaka od dimenzija utječe uzajamno proporcionalno sa 33,3% na vrijednost kompozitnog CCI indeksa.

Potrošačka politika regulacijom ograničava marketinške aktivnosti maloprodavača i nameće im obveze što djeluje destimulirajuće na njihov marketinški menadžment i ponudu, povećava im operativne troškove i otežava postizanje konkurentne prednosti (?!, iako se ovakvi pritisci mogu iskoristiti za postizanje konkurentnog položaja).

Katedra za trgovinu, Ekonomski fakultet Zagreb Više o metodologiji pokazatelja CCI (European Commission, 2015c, p. 14).

1

2

30

Suvremena trgovina 1(41)

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 1 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 1 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement