Page 19

je odjeće u internetskoj prodaji. Prodaja obuće putem Interneta, u strukturi prodaje popularne modne robe, je bila zastupljenija od njezinog udjela u tradicionalnoj prodaji. Obrnuto je bilo kod prodaje donjega rublja i pokrivala za noge . Vidjeti Grafikon 2.

zemlje s najmanjim udjelom online prodaje zemlje s najvećim udjelom online prodaje

Napomena: izradio autor prema podacima sadržanim u: Ecommerce Europe, European B2C E-commerce Report 2015, Brussels, http://nrw.nl/wp-content/uploads/2015/07/Europeanb2c-e-commerce-report-2015.pdf (pristupljeno: 30. siječnja 2016.)

Grafikon 1. Udjeli online i offline prodaje tehničke robe široke potrošnje prema zemljama u 2014. godini.

Napomena: izradio autor prema podacima sadržanim u: Ecommerce Europe, European B2C E-commerce Report 2015, Brussels, http://nrw.nl/wp-content/uploads/2015/07/Europeanb2c-e-commerce-report-2015.pdf (pristupljeno: 30. siječnja 2016.)

Grafikon 2. Zastupljenost prodaje putem Interneta i tradicionalne prodaje kod asortimana popularne modne odjeće i obuće.

Kod prodaje popularne modne odjeće i obuće online i offline prodaja se nisu bitno razlikovale kod zastupljenosti prodaje

odjeće. U oba slučaja nešto više od 67% ili neznatno veći udio tradicionalne prodaje odjeće (od 0,3%) u odnosu na udio proda-

Prema drugom izvoru (PostNord: Ecommerce in Europe 2015 http://www. postnord.com/globalassets/global/english/document/publications/2015/ en_e-commerce_in_europe_20150902. pdf, str. 9, pristupljeno: 25. siječnja 2016.) se konstatira da odjeća i obuća predstavljaju ključni segment interesa kupaca koji kupuju online. Broj kupaca koji su kupovali online odjeću i obuću dominiraju u gotovo svim zemljama u odnosu na ukupan broj online kupaca. Radi se o istraživanju koje je provedeno intervjuiranjem više od 11 tisuća potrošača starosti od 15 do 79 godina u 12 zemalja. Zemlje obuhvaćene anketom su: Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo. U osam od ukupno 12 navedenih zemalja anketirano je nešto više od tisuću potrošača po svakoj zemlji. Izuzetak su četiri nordijske zemlje (Danska, Finska, Norveška i Švedska) kod kojih je anketirano 600 potrošača po svakoj zemlji. Reducirano je poimanje e-trgovine s aspekta predmeta prodaje tako da se e-trgovina za potrebe navedenog istraživanja svodi na kupnju fizičkih proizvoda preko Interneta. Ekstenzivni pristup u poimanju e-trgovine uključuje dva bitna segmenta. Jedan od njih je kupnja usluga preko Interneta, a drugi je preuzimanje različitih sadržaja u digitalnom obliku. Primjer prvoga je kupnja potpune usluge ili nekog segmenta usluge koji prati putovanje. Kupnja karata za različita prijevozna sredstva, usluge smještaja u nekoj od vrsta smještajnih kapaciteta i kupnja ulaznica za pristup različitim zabavnim i rekreativnim sadržajima. Dio sadržaja e-trgovine predstavljaju preuzimanja proizvoda u digitalnom obliku. To su: knjige, filmovi, glazba i različite aplikacije. Raste značaj oba segmenta e-trgovine. Ako bi svođenje e-trgovine na kupnju fizičkih proizvoda preko Interneta ili elektroničkim putem označili kao e-trgovinu u užem smislu, a proširenje na kupnju usluga i preuzimanje proizvoda u digitalnom obliku kao e-trgovinu u širem smislu to bi moglo dovesti do manjih ili većih problema u pojmovnom određenju www.suvremena.hr

19

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 1 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena trgovina 1 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement