Page 73

in memoriam

Eduard Čapka 1922. - 2016.

S

velikom tugom rastajemo se s jednim od osnivača, dugogodišnjim suradnikom i članom Uredništva Suvremene trgovine. Napustio nas je u 95. godini života, a sve do posljednjeg daha bio je uvijek u mislima s nama. Rođen 5. ožujka 1922. Edo Čapka imao je zanimljiv razvojni put. Započeo je svoju karijeru u Zagrebačkom paromlinu, da bi – studirajući uz rad na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu – ubrzo prešao u Ministarstvo komunalnih poslova NRH. Poslije odsluženja vojnog roka nastavlja na poslovima u Komitetu za lokalnu industriju i zanatstvo NRH – sve do kolovoza 1952. Nakratko prelazi u tvrtku Prehrana export -import, da bi svoju karijeru nastavio u Privrednoj komori Zagreb, gdje je dao ogroman doprinos ustrojstvu i razvoju trgovine u okviru ukupnoga privrednoga sustava. Edo Čapka bio je dugogodišnji šef službe za trgovinu u Privrednoj komori za grad Zagreb. Gotovo je nemjerljiv njegov osobni doprinos za razvoj i afirmaciju trgovine. U spomenutoj funkciji trajno se zalagao za modernizaciju trgovačkih poduzeća, ne samo u Zagrebu nego i svih okolnih područja (Samobor, Sisak, Karlo-

vac Krapina, Zelina i dr.). Osobno je radio brojne investicijske programe za niz trgovačkih organizacija za izgradnju novih prodavaonica, supermarketa, robnih lanaca sličnih objekata te povezivanje s priznatim organizacijama.

vio je to i u SUVREMENOJ TRGOVINI. Njegovi napisi očekivali su se s velikim nestrpljenjem u redovima naših pretplatnika, jer je uvijek pogađao u bit problema i pokušavao ukazivati na moguća rješenja. U tome je i bila njegova veličina!

Za vrijeme rada u Privrednoj komori, zajedno s kolegom Tihomirom Sertićem, bio je suosnivač časopisa Supermarket (današnja Suvremena trgovina) koji je najprije izlazio kao mjesečnik, a danas još uvijek izlazi kao dvomjesečnik posvećen isključivo modernizaciji i suvremenom poslovanju u oblasti robnog prometa.

Edo Čapka bio je cijenjeni porotnik na Okružnom privrednom sudu u Zagrebu, a povremeno i sudski vještak. Aktivno je surađivao u Društvu ekonomista, Republičkom i Gradskom odboru Sindikata trgovinskih radnika te Saveznom centru za unapređivanje trgovine.

Svojim aktualnim napisima o problemima trgovine Edo Čapka je dao veliki osobni doprinos razvoju suvremenih oblika prodaje. Vrstan analitičar, poznavatelj ukupne problematike, uvijek u žiži suvremenih gospodarskih kretanja, ukazivao je na ozbiljne promjene i značenje trgovine u stvaranju DBP-a. Ukazivao je na pogrešnu percepciju političkih i širih društvenih krugova prema trgovini koja je u to vrijeme bila dominantna društvena percepcija. Zapažen je bio njegov rad oko praktične nastave sa studentima Ekonmskoga fakulteta, a kao vanjski suradnik surađivao je s „Progresom“ u izradi mnogobrojnih studija, elaborata, priručnika te predložaka za interne akte za poduzeća te na izradi investicijskih planova. Surađivao je sa svim relevantnim časopisima koji su tretirali područje gospodarstva, napose trgovine. Zapaženi su njegovi napisi u Lokalnoj privredi, Ekonomskom pregledu, Novoj Trgovini, Turizmu, Računovodstvu i financijama, Savremenoj praksi, Trgovinskom glasniku, Privrednom vjesniku i Informatoru. Godinama je bio aktivan suradnik časopisa SUPERMARKET, a nasta-

Edo Čapka bio je čovjek širokih interesa. Moramo spomenuti i jedan njegov hobi, koji ga je zaokupljao sve do posljednjih dana života. Posjedovao je najveću privatnu zbirku gramofonskih ploča, CD-a i DVD-a na kojima su bile snimljene najkvalitetnije skladbe ozbiljne (klasične) glazbe, zabavne glazbe i narodne glazbe s istaknutim svjetskim i domaćim izvođačima. Kompletnu zbirku Edo Čapka poklonio je Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u kojoj će se voditi kao zasebna zbirka pod nazivom Fonoteka Čapka. I tu je dokazao svoju veličinu i rodoljubni duh: uvijek je želio stvarati nešto po čemu će ga se ljudi sjećati i kad više ne bude s nama. Za nas je ime Ede Čapke uvijek bilo sinonim profesionalnosti, etike i odgovornosti. Takav je bio na svim funkcijama koje je obavljao; takav je bio i kao dio naše izdavačke porodice. Takvoga ćemo ga i pamtiti. Zaželimo mu laku hrvatsku zemlju i miran počinak u njoj. Zaželimo da pronađe svoj vječni mir i da bdije, mirno i staloženo kakvim ga pamtimo, nad nama koji nastavljamo njegovo djelo. Hvala mu i vječna slava!

www.suvremena.hr

73

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement