Page 6

tema broja

Kružna ekonomija čuva okoliš i osigurava nova „zelena“ radna mjesta gost urednik|mr. sc. Branko Pavlović

Kako ostvariti (ne)dostižne ciljeve cirkularne ekonomije

C

roatia Waste Expo, 4. konferencija o gospodarenju otpadom, održana u travnju ove godine, najveći je naglasak stavila na nužnost neraskidivog povezivanja ekonomije i ekologije. Načini kojima se RH planira približiti europskim ekonomskim i ekološkim standardima uključuju poticanje odvojenog sakupljanja otpada, uvođenje stimulativnih mjera, poticanje kompostiranja u domaćinstvima, poticanje izgradnje i opremanja lokalnih postrojenja za recikliranje, edukaciju i nastavak sanacija odlagališta otpada. Sve nave-

6

Suvremena trgovina 3(41)

dene mjere dio su kružnog gospodarstva što je Europska unija nametnula kao strateški važno, a koje podrazumijeva iskorištavanje otpada, te smanjenje zagađenja. Programom cirkularnog gospodarstva, kojeg je Europska unija usvojila prošle godine, postavljeni su vrlo ambiciozni ciljevi, u realizaciji potencijalnih 600.000 radnih mjesta na razini EU do 2030. godine, u recikliranju najmanje 65% komunalnog otpada, 75% ambalažnog otpada, te smanjenju odlaganja otpada na najviše 10%. Postavlja se pitanje hoćemo li uspjeti u realizaciji tih

(ne)dostižnih ciljeva? Postoje indicije i primjeri da hoćemo. Postojeći sustav gospodarenja otpadom predviđa od 600 do 800 radnih mjesta u centrima za gospodarenje otpadom, a unaprijeđeni sustav i dosljedna primjena Plana gospodarenja otpadom stvorio bi barem dest puta više. Politika prelaska na kružnu ekonomiju, koju zagovora Europska unija, a koje Ministartstvo zaštite okoliša i prirode implementira u nacionalne strateške dokumente koji se tiču otpada, ali i čuvanja okoliša u cje-

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement