Page 44

e-trgovina prodaje neovisno od činjenice da se temelje na istoj polaznoj prodajnoj tehnologiji (primjer: samoizbor i samoposluživanje) i da se nalaze u fizičkoj, tradicionalnoj dimenziji trgovine. Njihove veličine su prilagođene potrebama tržišta (kupaca i mjesta) i nude kupcima različito iskustvo i doživljaj. Praksa potvrđuje da trgovci odgovaraju na izazove višedimenzionalnih različitosti (veličina i snaga mjesta-lokacije, koncentracija kupaca, raspoloživa kupovna moć i drugo) kreacijom i lociranjem prodajnih formata različitih veličina. Elektronička maloprodaja ili B2C (engl. Business-to-Consumer) odnosno electronic retailing, također poznata kao e-tailing ili online retailing je prodaja robe ili usluga online ili elektroničkim putem. Taj segment e-trgovine po obimu posla nije najvažniji i najzastupljeniji. Ispred njega je e-veleprodaja ili B2B, ali je segment B2C , kako navodi Quaddus (2010) veoma vidljiv, privlači mnogo pažnje popularnih medija, a za osnovu medijske pažnje ima uspjeh poznatih prodavača. Primjer toga su: amazon.com i dell.com. Pojavom i razvojem Interneta stvorena je prilika i izazov za pojavu novih potpuno

elektronički usmjerenih maloprodavača i distributera. Postojeći tradicionalni (klasični ili fizički maloprodavači i distributeri) su se suočili s izazovom. Razvijati postojeće ili uz postojeće implementirati suvremenu elektroničku tehnologiju u prodajni proces. Prihvaćajući ovo drugo otvorili su mogućnost razvijanja novog prodajnog kanala omogućavajući kupcima da im i na taj način pristupaju i kupuju.

Izvori: 3. Umjesto zaključka

1.

Poznato je da socijalne, ekonomske i tehnološke promjene utječu na čovjekovo življenje i djelovanje. One istovremeno utječu na drugačije i racionalnije odvijanje poslovnih procesa. Navedeno je, u ovom tekstu, nekoliko primjera prodajnih formata i ključnih činitelja od utjecaja na njihovu pojavu i razvoj.

Chaffey, D. (2002) E-business and Ecommerce Management, London.

2.

Deloitte (2012) Global Powers of Retailing 2012, str. 1-38, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20 Assets/Documents/Consumer%20Business/dtt_CBT_GPRetailing2012.pdf (pristupljeno 15.11.2015.)

3.

Lovreta, S., Stojković, D. (2012) Dometi trgovinske revolucije u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi, ( u: Promjene u trgovini na malo u Republici Hrvatskoj, Ekonomski fakultet – Zagreb, (urednici: Knego, N., Renko, S., Knežević, B.) str. 3-15.

4.

Xu, J., Quaddus, M. (2010) E-business in the 21st century – realities, challenges and outlook, World Scientific, New ST Yersey.

Raznovrsnost prodajnih formata doprinosi višekanalnosti prodaje koju preferiraju suvremeni kupci. Kupac je zainteresiran da trgovcu može pristupati na različite načine, odnosno da može kupovati koristeći prodajni kanal usklađen s njegovim preferencijama.

Prvi Kongres europskih menadžera U

Budvi je 6. i 7. lipnja održan Prvi Kongres europskih menadžera i po prvi puta su se na jednom mestu našle sve europske menadžerske asocijacije. Organizator Kongresa bila je Asocijacija menadžera Crne Gore, uz organizacijsku podršku Europske konfederacije menadžera (CEC); Europske menadžment asocijacije (EMA); Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika (CROMA); Srpske asocijacije menadžera (SAM) i Grčke asocijacije menadžera (HMA). Preko 300 učesnika iz 20 zemalja je u dva dana razmjenjivalo iskustva, sklapalo nova poznanstva i pronalazilo nove načine suradnje. Centralni događaj Kongresa bila je konferencija „Liderstvo u izazovnim vremenima“. Na konferenciji je govorio Brian Mayne, kreator modela „Mape ciljeva“ i jedan od lidera nauke pozitivnog razmišljanja dok je proči-

44

Suvremena trgovina 3(41)

Mogućnosti višekanalnosti prodaje je jedno od ključnih obilježja promjena u suvremenoj trgovini razvijenih zemalja. E-trgovina je ne samo alternativa klasičnoj, tradicionalnoj ili fizičkoj trgovini elektroničkim specijaliziranim trgovcima nego i izazov u formi još jednog novog prodajnog kanala za klasične, tradicionalne trgovce. To je izazov koji se ne smije ignorirati.

piše|Zvezdan Horvat

tana poruka Stephena Younga, autora knjige „Moralni kapitalizam“, koji je nažalost bio sprečen učestvovati. Ostali panelisti iz Švedske, Njemačke, Grčke, Francuske, Belgije, Švicarske, Italije, svih zemalja regije... uspješno su rasvjetlili različite aspekte rada lidera i liderstva uopće. Održane su i sjednice Izvršnog komiteta CEC-a, Generalne skupštine EMA-e i skupštine Asocijacije menadžera jugoistočne Europe. Predloženo je pokretanje debate unutar Ekonomsko-socijalnog odbora Europske komisije koja će rezultirati izradom „Europskog kodeksa korporativnog upravljanja“. Ova inicijativa će u ime prvog Kongresa biti prezentovana Europskoj komisiji od strane CEC-a. Predložena je insitucionalizacija Asocijacije menadžera Jugoistočne Europe nakon su-

glasnosti nacionalnih asocijacija. Dogovoreno je da se naredni Kongresi europskih menadžera održavaju svake godine u drugoj europskoj državi. Sledeći kongres odrST žat će se u Hrvatskoj.

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...