Page 21

Od samog početka razvoja poslovanja, vlasnici grupe ulažu u suvremena postrojenja i tehnologije te je unazad 10 godina, društvo C.I.O.S. uložilo više od 330 milijuna kuna u suvremene reciklažne centre s najboljim dostupnim tehnologijama, a s ciljem povećanja efikasnosti materijalne oporabe odnosno dobivanja što većih količina sekundarnih sirovina iz otpada, uz zadovoljavanje najviših standarda zaštite okoliša. Razvoj i poslovanje grupe temelje se i usmjereno je na usklađenost s cirkularnom ekonomijom, naslonjeno na strategije i planove EU te njihove najbolje prakse. Počevši od sakupljanja i obrade otpada s pretežito metalnom komponentom, a uvidjevši koliko korisnih sirovina iz drugih otpadnih materijala propada, grupa strateški širi poslovanje i na reciklažu drugih kategorija otpada s ciljem što veće iskorištenosti svih sirovina iz otpada, a čijom se oporabom automatski pridonosi smanjenju količine istog na odlagalištima te čišćem i zdravijem okolišu. Ponašati se odgovorno prema okolišu i otpadu, ne samo zbog zakonske obaveze, nego i nas samih te budućih generacija, cilj je Grupe.

Jedinstvena razgranata mreža i ekološki proces proizvodnje Vodeća članica C.I.O.S. grupe, CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o., lider je u segmentu obrade metalnog otpada i iznimno aktivan sudionik sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada u Hrvatskoj. Centralno smješten u Zagrebu, s razgranatom mrežom reciklažnih centara diljem RH, jedini je ovlašteni koncesionar za obradu velikih kućanskih uređaja u Hrvatskoj te za otpadna vozila s odgovarajućim suvremenim tehnologijama.

CE-ZA-R vozni park

Otkup metala iz industrije Jedinstvena mreža reciklažnih centara te izvrsnost u logističkoj podršci čine C.I.O.S. grupu važnim kvalitetnim i stabilnim partnerom u poslovima gospodarenja otpadom za najveće industrijske tvrtke u Hrvatskoj u čijim proizvodnim procesima i poslovnim aktivnostima nastaju otpadni metalni ostaci i drugi otpadni materijali. C.I.O.S. grupa pruža kompletnu uslugu preuzimanja nastaloga otpada i optimiranja logistike odvoza, u čemu je suveren tržišni lider. Otpad se na mjestu nastanka prikuplja u kontejnere i ekološki sigurno prevozi u reciklažne centre zaštićenim prijevoznim sredstvima da bi se spriječilo onečišćenje okoliša tijekom transporta rasipanjem tereta.

CEZAR posjeduje suvremene tehnologije za reciklažu tih kategorija otpada kao što su schredder (postrojenje za drobljenje koje usitnjava metalni otpad) i jedinstveno postrojenje u ovom dijelu Europe za recikliranje velikih rashladnih uređaja koje omogućava obradu rashladnih uređaja i izdvajanja CFC spojeva (freona) u potpuno kontroliranim uvjetima čime je potpuno onemogućena emisija CFC spojeva u atmosferu. Zanimljiv je podatak da se svaka druga tona čelika u svijetu ne proizvodi iz željezne rude, već se proizvodi iz sekundarnog željeza što je izvozni proizvod C.I.O.S. grupe, a što je korisno okolišu jer smanjuje korištenje prirodnih resursa.Slične djelatnosti je i društvo Metis d.d. iz Kukuljanova koje pokriva Istru i Kvarner a, koje je osim metalnog otpada proširio poslovanje i na nemetale te pruža niz usluga u dijelu gospodarenja otpadom. Značajan iskorak u oporabi i recikliranju otpadnih frakcija nastavljen je u članici Grupe, tvrtki DEPOS, lociranoj u Sisku, gdje je inženjerski tim C.I.O.S. grupe osmislio jedinstvenu i tehnološki inovativnu liniju za mehaničku obradu otpadnih frakcija koja se smatra vrhuncem tehnološkog dostignuća u djelatnosti recikliranja otpada u Hrvatskoj i u široj regiji; ovakva postrojenja rijetkost su i na području Europske unije. Za ovu liniju, imena DEPOS, inženjerski tim sektora za razvoj i istraživanje C.I.O.S. grupe dobio je i nagradu za inovativnost.U tehnološkom procesu ovog postrojenja , iz otpadne frakcije izdvajaju se metali, aluminij, polimeri te goriva frakcija otpada koja se dalje koristi

Depos Sisak

C.I.O.S. akcija čišćenja Sljemena www.suvremena.hr

21

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement