Page 19

povezanost s drugim sudionicima gospodarstva i društva: proizvođačima, potrošačima, različitim uslužnim firmama, državom, jedinicama lokalne samouprave i sl. Osim toga, posebna je njezina uloga u prostornoj ekonomiji, odnosno u cirkularnoj ekonomiji prostora. Cirkuarna je ekonomija poseban izazov za gospodarski slabije razvijene zemlje, npr. tranzicijske, jer s pojačanim uvozom one ulaze u rizik primanja ekološki problematičnih materijala, onečišćenja zraka koje nije u funkciji gospodarskog razvoja, opterećenja okoliša i uništenja prirodnih resursa, jer se na teret prirode ostvaruje „ušteda“ u ulaganju i sl. Naime, s gospodarskim slabljenjem umanjuju se mogućnosti revitalizacije gradskih jezgri i cirkularne ekonomije površina, a zbog razvojnih potreba prirodi se oduzimaju površine na kojima se nalaze ili se mogu razvijati potrebni sadržaji zdrave prirodne sredine. Stoga bi bilo zanimljivo i potrebno istraživati ne samo prodajne površine koje su sada u funkciji, već i prodajne površine napuštenih trgovinskih centara, odnosno pojedinačno razmještenih prodavaonica, odnosno „trading down“ pojedinih gradskih jezgri. Posebno bi zanimljivo bilo istraživanje razvoja maloprodaje u Republici Hrvatskoj s

motrišta ne samo ukupnoga gospodarskog razvoja, nego i s motrišta održivog razvoja. Dakle, u obzir bi trebalo uzeti sve pozitivne i negativne učinke dosadašnjeg razvoja maloprodaje na ukupni (nezadovoljavajući) gospodarski razvoj Republike Hrvatske.

Literatura i izvori podataka 1.

Absatzwirtschaft, in:: Wirtschaftslexikon.com, Sigma AlphaGlobal Exchange Ltd., Beirut, dostupno na: http:// www.daswirtschaftslexikon.com/ d/ absatzwirtschaft/ absatzwirtschaft. htm (pristup 14.06.2016.).

2.

Baban, LJ. Ekonomija tržišta, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

3.

Beißwenger, K. D. (ur.): Kreislaufwirtschaft in der städtischen/stadtregionalen Flächennutzung. Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, BMVBS, Berlin (Deutschland), 2007. dostupno na: http://www. bbsr.bund.de/BBSR/DE/ Ve r o e f f e nt l ic hu n g e n / BMV BS/ W P/20 07/20 07_ Heft51_DL .pdf ?_ _ blob=publicationFile&v=2 (pristup 14.06.2016.).

4.

5.

6.

Dittrich, D.; Kaup, F. (red,): Stoffkreisläufe in Hessen — Praxisbeispiele und Potenziale, Hessen Trade & invest GmbH, Wiesbaden, 2016., dospupno na: https://www.hessenumwelttech.de/mm/mm001/web_ htai_Stoffkr_Bro_0316.pdf (pristup 14.06.2016.)., str. 8. Drei Millionen zusätzliche Arbeitsplätze durch Kreislaufwirtschaft, EUWID -Recycling und Entsorgung, Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH, Gernsbach, Deutschland, 2016., dostupno na: http://www.greentech-germany.com/dreimillionen-zusaetzlichearbeitsplaetze-durch-kreislaufwirtschaft-a1999310 (pristup 14.06.2016.). Dujak, D.; Ham, M.: Integracija načela zelenog marketinga u upravljanju opskrbnim lancem, Zbornik ra-

dova VIII. Međunarodnog znanstvenog skupa „Poslovna logistika u asuvremenom menadžmentu“ (Segetlija, Z. i Karić, M., red.), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008., str. 67 – 94. 7.

Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2013., dostupno na: http://www. enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=16314 (pristup 10.06.2016.).

8.

Hüsli, J.P.: Wirtscahftslexikon, Panama, dostupno na: http://www.wirtschaftslexikon.co/9-impressum.htm (pristup 14.06.2016.).

9.

Knappe, F.; Reinhardt, J.; Diebel. A.: Ideen für mögliche Maßnahmen zur Abfallvermeidung in BadenWürttemberg, LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe., Ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH, Heidelberg, 2013., str. 72 – 81, dostupno na: https:// um.baden-wuerttemberg. de/de/umwelt-natur/abfallund-kreislaufwirtschaft/ kreisl (pristup 14.06.2016.).

10. Lange, Ch.: Umweltschutz und Unternehmensplanung: Die betriebliche Anpassung an den Einsatz umweltpolitischer Instrumente. Wiesbaden 1978., str. 166, prema: Pohl, I.: Die Bewertung von Umweltschutztechnologien aus Sicht der Investitonsrechnung, Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz WGL, 1998., dospupno na: http://www.iwh-halle.de/d/ publik/disc/84.pdf (pristup 14.06.2016.). 11. Läpple, F.: Abfall- und kreislaufwirtschaftlicher Transformationsprozess in Deutschland und in China: Analyse – Vergleich – Übertragbarkeit, Dissertation, Fakultät für Wirtschaftsund Sozialwissenschaften der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2007., str. 8, dostupno na: http:// archiv.ub.uniheidelberg.de/ volltextserver/9373/1/Dissertation_ Fang_ Laepple_

zur_ Veroeffentlichung.pdf (pristup 14.06.2016.). 12. Perspektive Flächenkreislaufwirtschaft, Kreislaufwirtschaft in der städtischen/stadtregionalen. Flächennutzung – Fläche im Kreis, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn, Deutschland, 2006., dostupno na: https://w w w.irbnet.de/daten/rswb/07059011722.pdf (pristup 14.06.2016.). 13. Philipp, J.: Chanchen der Kreislaufwirtschaft, Symposium 10 Jahre Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle 17. September 2015., dostupno na: http://www. eak-austria.at/presse/Symposium/Dokumente/Vortrag_Philipp.pdf (pristup 14.06.2016.)., str. 9. 14. Pohl, I.: Die Bewertung von Umweltschutztechnologien aus Sicht der Investitonsrechnung, Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz WGL, 1998., dostupno na: http://www.iwh-halle.de/d/publik/disc/84.pdf (pristup 14.06.2016.). 15. Scholl, G.; Herr, J. (2014): Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz in Handelsunternehmen. Kurzanalyse 11 im Projekt Ressourcenpolitik: Analyse der ressourcenpolitischen Debatte und Entwicklung von Politikoptionen (PolRess). Dostupno na: www.ressourcenpolitik. de (pristup 14.06.2016.). 16. Seeck, S.; Bötel, M.; Herrmannsdörfer, M.: Logistik im deutschen Groß- und – einzelhandel. Herausforderungen und Trends, 31. Deutscher Logistik Kongress, 22.- 24. Oktober, 2014., pp. 330 – 372, dostupno na: www.bvl.de/misc/filePush. php?id=27318...E1 (pristup 15. 04. 2016) 17. Segetlija, Z.: Poslovno pregovaranje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012. 18. Zentes, J.; Morschett, D.; Schramm-Klein, H.: Strategic Retail Management, 2 nd Edition, Gabler Verlag, Springer Fachmedien, WiesST baden, 2011. www.suvremena.hr

19

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement