Page 17

3.2. Važnost maloprodaje u oblikovanju asortimana Održivo oblikovanje asortimana odnosi se na izbacivanje iz njega ekološki neprihvatljivih proizvoda ili proizvoda na temelju eksploatacije sirovina kojih nema dovoljno u prirodi, i uključivanje onih koji su ekološki prihvatljivi. Tako, npr. maloprodaja tekstilijama može utjecati na svoje dobavljače, da proizvode od ekološki prihvatljivih sirovina (npr. ekološki uzgojenog pamuka).

3.3. Važnost maloprodaje u ukupnom tržišnom nastupu i informiranje potrošača Mnoga maloprodajna poduzeća informiraju svoje potrošače o održivim proizvodima i mogućnostima održive potrošnje. Tu u obzir dolaze različiti proizvodi koji potrošačima omogućuju uštedu energije, vode, materijala, otpadaka i sl. Osim toga, mogu se organizirati i povrati starih proizvoda, odnosno objasniti njihovo eventualno daljnje iskorištavanje. U sve takve akcije trebaju se uključiti i različite državne institucije. Potrošači se, dakako, o ekološki prihvatljivim proizvodima mogu informirati i putem posebnog izlaganja, putem komunikacije na blagajnama i sl.

3.4. Važnost maloprodaje u recikliranju materijala i gospodarenju otpacima U suvremenim tržišnim gospodarstvima zakonodavac obvezuje maloprodavače na uzimanje nazad različite robe (npr. elektrotehničkih proizvoda, baterija, akumulatora i sl.). No, neke su maloprodajne kompanije i samostalno, bez zakonske prisile, uvele otkup starih elektrotehničkih proizvoda, a i nekih drugih proizvoda (npr. tekstilnih). Također, postoje različite mjere za izbjegavanje otpadaka prehrambenih proizvoda. Kod takvih proizvoda bitan je rok upotrebe, ali se može sugerirati i rok u kojem je najbolje upotrijebiti proizvod. Problem otpadaka posebno je izražen, npr. u trgovini novinama, časopisima, knjigama i tekstilijama, te u trgovini pošiljkama. S tim u svezi, npr. u Njemačkoj, razmišlja se o mogućim mjerama za smanjenje otpadaka11. Kod tiskovina je teško procijeniti moguću potražnju. Troškove povrata snosi distributer (grosist), kao i troškove ponovne prerade vraćene tiskovine. Naime, remitendu treba zbrinuti kao otpadak. Znači da je problem u tome kako izbjeći prekomjerno tiskanje i kako dalje ograničiiti suvišne rasprodaje. U struci tekstila promjenljiva moda stvara problem ne-

kurentnih zaliha. Rješenje ovih problema je, npr. u rasprodajama. Rasprodaje se zasnivaju na reduciranju cijena. Problem je i skladištenje takve robe. Kao rješenja mogu se navesti i tvorničke rasprodaje, oblikovanje outlet-centra, dostava preprodavaču koji onda u datom slučaju robu prodaje bez oznake marke i uz povoljne cijene. Drugi problemi otpadaka u struci tiskovina i tekstilija leže u materijalu za pakovanje. Kupljene knjige i tekstilije kupcima se često puta uručuju u besplatnim folijama za jednokratnu upotrebu. No, osobito je u trgovini pošiljkama potrebno i transportno pakovanje. Temeljem malih, individualiziranih jedinica pošiljki u takvoj se trgovini osobito javljaju specifični otpaci od pakovanja, veći nego u tzv. susretnoj maloprodaji. Navedene besplatne folije za jednokratnu upotrebu kao i materijal za transportna pakovanja u trgovini pošiljkama rijetko se ponovno koriste ili zbrinjavaju od strane potrošača. Kao rješenja za smanjenje udijela remitende kod novina i časopisa, predlaže se dobrovoljno utanačenje remitende. Osim toga, u obzir dolazi i traženje i drugoga i trećeg kruga korisnika čitatelja časopisa. U odnosu na robu u trgovini knjigama i tekstilijama, koja je ponuđena u folijama za jednokratnu upotrebu, moglo bi biti svrhovito izbjegavanje otpadaka na način da se ubuduće utanačenjem utvrdi jedno primjereno plaćanje naknade. U trgovini pošiljkama bi transportna višekratna pakovanja vodila do smanjenja potrošnje materijala za pakovanje. Promocija jednoga pilot-projekta za isprobavanje takvoga višekratnog logističkog sustava mogla bi poslužiti kao poticaj.

Mjere bi trebale djelovati javno i izravno na potrošače i na njihovo senzibiliziranje.

3.5. Važnost maloprodaje u energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoline Mnogi europski maloprodavači uhvatili su priliku da povise energetsku učinkovitost na svojim lokacijama, a neki su svoje rashladne uređaje prilagodili prirodnim rashladnim sredstvima. Osim toga, postoje i različiti uređaji koji proračunavaju potrošnju energije određenih tehničkih proizvoda koji dolaze na tržište. Posebne su inicijative pojedinih vlada, koje maloprodajnim kompanijama nude suradnju u pojedinim područjima unutar kojih se može utjecati i na ekološku svijest potošača. S tim u svezi maloprodajne kompanije uvode i posebne oznake za ekološki prihvatljive proizvode.

3.6. Važnost maloprodaje u upravljanju površinama12 Cirkularna se ekonomija odnosi i na zgrade, odnosno prodajne površine, jer su i u njih ugrađeni predmeti iz prirode, odnosno jer se njihovom izgradnjom smanjuju površine na kojima bi se razvijao biljni i životinjski svijet. Cirkularna ekonomija površina predstavlja sustav planiranja, korištenja, napuštanja, čuvanja za daljnju upotrebu i nadoknađivanja površina. Faze moguće cirkularne ekonomije površina prikazane su na slici 3.

Vidjeti: Knappe/ Reinhardt/ Diebel, 2013., str. 72 – 81. Najviše prema: Klaus-Dieter Beißwenger, ur., 2007.

11

12

www.suvremena.hr

17

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement