Page 10

tema broja gurava 6500l korisnog volumena, a da se pritom za njegovo ukapanje iskopala jednaka količina zemlje! Uz sve navedeno MOLOK se ugrađuje i na plutajuće pontone koji pak osim kopnenog pražnjenja u sezoni omogućavaju i pražnjenje s morske strane ne ometajući pritom turiste i ne radeći dodatnu gužvu u i onako pretrpanim gradovima. Ovaj MOLOK sustav na pontonu je ujedno i jedini koji od 2012.g. omogućava svim otočanima da svoj otpad odvojeno sakupljaju iako na otoku nemaju druge komunalne infrastrukture. Ovo je idealno rješenje i za dalmatinske gradove pod zaštitom jer osigurava veliku količinu prostora za nesmetano odlaganje bez kopanja, a i produžava priveznu liniju, te smanjuje onečišćenje u omiljenim uvalama sidrištima „na slobodnom vezu“. Za pražnjenje MOLOKa nije potrebna cijela delegacija u autobusima, već sam vozač koji uz pomoć krana MOLOK sam može podići iz bilo kojeg kuta bez da ga u tome sprečavaju parkirana vozila i u manje od 2min sakupiti 6,5m3 korisne sirovine?! E, sada sustav postaje održiv...

Rodos Grčka nicama lokalne samouprave, gradovima i komunalnim poduzećima da osiguravaju ovakve sustave svojim građanima već oni to rade sami!? Naravno sami investiraju u MOLOK spremnike jer ih koriste kao sefove za svoju korisnu sirovinu kojom Oni gospodare! Jasno miješani komunalni otpad i dalje ostavljaju komunalcima, no u bitno manjoj mjeri. Što rade s korisnim otpadom? Licitiraju i proda-

Makarska

Vremena je malo... Samo je pitanje trenutka kada će se netko od građana zapitati: „..a zašto mi ne bi imali nešto od toga, kada smo se već potrudili sve to tako lijepo odvojiti, sakupiti i odložiti?“ U Finskoj nije na jedi-

10

Suvremena trgovina 3(41)

ju reciklažerima jer nikome nije teško doći na neku lokaciju, ako ga tamo čeka tona ili čak dvije uredno zapakiranog, prešanog, suhog i kvalitetnog novinskog papira, stakla ili pak plastike. Dok vreća visi na kranu, izvaže se puna i prazna, a razlika se uplati na ži-

roračun stanara te se iz njega smanjuje pričuva i druge režije na koje je teže utjecati. E to j e samoodrživost i cirkularna ekonomija, koja se mnogima ne sviđa jer propagira efektivu koja je mnogima mrska.

Ipak je moguće. Naravno! Ako se svi nabrojeni parametri pravilno poslože organizacija prikupljanja reducira s tri puta tjedno na efektivno napunjeni MOLOK koji se po pozivu prazni samo onda kada je 100% pun i ako se rade tjedni itinereri s rasporedom podizanja, bez kampanjskog i stihijskog pražnjenja, moguće je i s kamionom bez zadovoljavajućih EURO normi postići nižu emisiju CO2, nego na najnovijim EURO6 kamionom koji opetovano tri puta tjedno runda jedno te istu rundu i podiže ispred svakih vrata, kantu bez obzira bila ona puna ili prazna. Naravno neefikasnost je još veća kod trenutnog hita kante od 60 ili 80 litara.

Što je potrebno za prazniti MOLOK? To je najčešće pitanje s kojim se susrećemo. Potreban

je samo kran. Kakva će biti nadogradnja je potpuno svejedno. Ove smo godine tržištu ponudili autonomnu samoutovarnu abrolpreskontejner nadogradnju s kranom koja je kompatibilna sa svim abrollkipper kamionima kakve dans koriste svi reciklažeri, a i komunalna poduzeća. Ono što je još ljepše je da u istu stane i do 15 MOLOK-ovih kontejnera, a ponudili smo je po cijeni od 200.000kn što je i 10 puta manje od namjenskog novog specijaliziranog vozila. Tako da je sada jedina prepreka u pražnjenju MOLOKa, volja pojedinca.

Koliko stoji MOLOK? Stoji manje od današnjih sustava u primjeni. Svojim kapacitetom mijenja 110 kanti od 60 litara ili pak 10 kontejnera od 660l. Ako pomnožite jediničnu cijenu svakog navedenog artikla dobiti ćete cijenu koja je viša od jednog MOLOKa! Danas su to shvatili mnogi gradovi koji su se sukcesivno odlučili zamijeniti postojeće sustave i to se danas aktivno provodi u 40-tak hrvatskih gradova. Građani su iznenađeni visokim stupnjem higijene, tišine i vrlo rijetkim odvozima, dobro su ih prihvatili i čak lobiraju da se postave što bliže njihovim kućama, što je s današnjih sustavima ne zamislivo! No budućnost nam ST je izgleda ipak svijetla!

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Suvremena 3 2016  

Stručni časopis za trgovinu, trgovina, financije, gospodarstvo, turizam, marketing, carina, sajmovi, Magros, trgovina u urbanim sredinama, l...

Advertisement