Page 1

Saarij채rven

kuntapalvelut

Pekosen perhe rakensi unelmakotinsa Saarij채rvelle, s. 5

www.saarijarvi.fi

2013 - 2016


Sisältö

Tärkeät yhteystiedot Yleinen hätänumero 112 Myrkytyskeskus (09) 471 977 tai (09) 4711

03 Kaupunginjohtajan tervehdys

Päivystyspoliklinikka (014) 459 8500

04 Saarijärvi lyhyesti

(Avoinna ma–pe klo 8–20. La, su, aattopäivinä ja juhlapyhinä 8–17. Muina aikoina päivystys on Jyväskylässä Keski-Suomen keskussairaalassa puh. 010 084884. )

Kaupungin ja Saarikan vaihde (014) 4598 208 Pylkönmäen asiointipiste 044 4598 493 Poliisin palvelupäivystys 071 874 6530 (Avoinna ma, to ja pe klo 8–16)

Saarijärven paloasema, päivystävä pelastusviranomainen 040 5092 112 Kaupungin viemärilaitoksen päivystysnumero 044 4598 771 Saarijärven Kaukolämpö Oy ja Saarijärven Vesihuolto Oy toimisto 040 1841 427 (ma-pe kello 9-15) Toimistoajan ulkopuolella, vikatilanteissa päivystäjä 040 861 8957 Kela 020 6356 000 Kirkkoherranvirasto 040 1534 736

05 Kolme hyvää syytä asua Saarijärvellä 06 Saarikan sosiaali- ja terveyspalvelut 13 Omistajaohjaus (mm. hallinto, tontit, asunnot ja kylät) 18 Luottamushenkilöorganisaatio ja virasto-organisaatio 19 Kunnan päätöksentekojärjestelmä 20 Saarijärven kaupunginvaltuusto 2013 - 2016 22 Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 25 Kulttuuripalvelut 26 Vapaa-aikapalvelut 28 Tekniset palvelut 30 Ympäristöpalvelut 32 Kaupungin konserni 37 Yhteystiedot

Ota yhteyttä kaupungin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin: etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi

TE-toimisto 0295 046 000 Verotoimisto 020 6120 00

Saarijärven kaupungin palveluopas Kaupungin tietopaketti asukkaille on voimassa vuosina 2013–2016, ja se on jaettu kaikkiin talouksiin Saarijärvellä. Palveluopas ilmestyi 29.4.2013.

Yhteystiedot on kerätty huhtikuussa 2013. Tarkista säännöllisesti, että ne ovat ajan tasalla. 2 Palve luopas

Toimituskunta: Yhdyshenkilöinä kau­ pungin kehittämispäällikkö Kirsti Penttilä ja Sampo-lehden toimittaja Piia Hietamäki. Sisältöä ovat tuottaneet myös kaupungin ja sen tytäryhtiöiden toimihenkilöt. Päätoimittaja: Hannu Strengell

Julkaisija: Sampo-lehti / Maakunnan Sanomat Oy, puh. 014 421 460. Paino: Fram / Vaasa Kannen kuva: Lotta, Jarkko, Himmu ja Hermanni Pekonen. Kuva: Piia Hietamäki.


Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen (edessä) rohkaisee kuntalaisia ottamaan tarvittaessa yhteyttä virkamiehiin ja luottamushenkilöihin. Kuva: Sampo-lehden arkisto

Kuntapalveluiden järjestäminen on joukkuelaji!

K

UNNALLISVAALIEN 2012 tuloksena Saarijärven kaupungin palveluja järjestävät toimielimet uudistuivat aika merkittävästikin. Päätimme kaupunginhallituksessa – edellisen valtuustokauden tapaan – että kunnan tärkeimmille henkilöille – kuntalaisille on syytä olla tarjolla riittävä perustietopaketti kunnan toiminnoista ja toimijoista. Toivomme, että tämän tietopaketin myötä Saarijärven kaupungin tuottamat palvelut avautuvat kuntalaisille entistä paremmin. Toivomme myös, että julkaisu helpottaa ja madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin silloin kuin siltä tuntuu. Kunnan perustehtävä on pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia alueellaan!

KAUPUNKI järjestää kuntalaisten tarvitsemia palveluita monin eri tavoin. Osan palveluista se tuottaa itse, osan se tuottaa yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Osa palveluista ostetaan kuntayhtymältä, tietyt palvelut taas hankitaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kaupunki on perustanut tai on osakkaana myös osakeyhtiöissä, jotka tuottavat kuntalaisten tarvitsemia palveluita. Palvelujen järjestämisen tavat ovat siis moninaiset. Vaikka palveluita tuotetaan kaupungin lisäksi monen muun eri organisaation toimesta, ovat ne kuitenkin pääsääntöisesti kaupungin vastuulla ja kaupungin ohjattavina. Tässä oppaassa esitelläänkin koko Saarijärven kaupunkikonsernia sekä sitä kaupungin toimielinkoneistoa, joka vastaa palvelujen järjestämisestä.

YMPÄRISTÖSSÄ, jossa yhteiskunnallinen muutos on jatkuvaa, on kunnan toimielinten, viranhaltijoiden ja kuntalaisten yhteistyö sekä tiedonkulku ensiarvoisen tärkeää. Kaupunki kasvaa ja kehittyy – mikäli yhteinen tahtotila on sellainen. KUNNALLISEN demokratian pelisääntöjen mukaan kunta toimii kuntalaisten tahtotilojen myötävaikutuksella. Kuntalaisten tahtotila tiivistyy valtuutettujen, hallituksen ja lautakuntien päätöksinä, joita sitten kunnalliset viranhaltijat pääsääntöisesti toimeenpanevat. Yhdessä toimien Saarijärvellä on hieno tulevaisuus edessään!

Janne Kinnunen Kaupunginjohtaja Palve luopa s

3


Luonnonkaunis ja vilkas Saarijärvi Saarijärvi on luonnonkaunis seutukuntakeskus luoteisessa Keski-Suomessa. Keskusta on rakentunut kolmen järven Saarijärven, Lumperoisen ja Herajärven väliselle saarekkeelle. Monen perheen unelma asumisesta omakotitalossa järven rannalla, keskellä keskustaa on toteutunut Saarijärvellä. Asumismahdollisuudet ovat monipuoliset. Uusia kerros- ja rivitaloja sekä omakotitaloalueita rakennetaan säännöllisesti keskustaan ja hieman sivumpaan, rannoille ja kallioille. Kaupungin yritysrakenne on monipuolinen. Metalliteollisuus, graafinen teollisuus ja puutoimiala ovat hyvin edustettuina. Bioenergia ja koko luonnonvara-ala ovat vahvuuksia ammattikorkeakoulun luonnonvarainstituutin ja toisen asteen luonnonvara-alan koulutuksen ansiosta. Kaupunki pystyy tarjoamaan yrityksille nopeasti ja edullisesti toimisto-, liike- ja teollisuustiloja. Saarijärvellä on vilkas kulttuuri-, liikunta- ja matkailutarjonta läpi vuoden. Oman lisän antavat vireät kylät, joita on kaikkiaan yli 20. Kaikki tiet vievät Saarijärvelle – sijainti nelostien tuntumassa ja valtatie 13:n kupeessa on keskeinen. Vaihtelevissa mäki- ja harjumaisemissa hiihdetään talvisin monipuolisella latuverkostolla, kesäisin retkeillään, marjastetaan ja sienestetään. Saarijärvellä on useita luonnonhistoriallisesti kiinnostavia luontokohteita patikointi- ja latureitteineen.

1866 Saarijärven kunta perustettiin vuonna 1866 ja kaupunkioikeudet Saarijärvi sai vuonna 1986. Pylkönmäen kunta liittyi osaksi Saarijärveä 2009.

1422 km2 Saarijärven kokonaispinta-ala on 1422 neliökilometriä, josta maapinta-alaa on 1255 km2 ja vesipinta-alaa 167 km2.

10 258 Saarijärvellä oli vuoden 2012 lopussa 10 258 asukasta. Sukupuolijakauma on tasaväkinen: naisia on 5 172 ja miehiä 5 086. Väestöstä alle 15-vuotiaita on noin 15 prosenttia, työikäisiä 60 prosenttia ja yli 65-vuotiaita 25 prosenttia.

Talouden tunnusluvut 2008

2009

Asukasluku

9 787

10 665 10 578 10 377 10 258

Lainat m€

23 761 26 938 24 913 27 805 28 887

Lainat €/asukas

2 428

2 526

2 355

2 679

2 815

Vuosikate m€

1 191

2 685

5 078

3 356

1 406

252

480

323

137

Vuosikate €/asukas 122

2010

2011

Etäisyydet

2012

21 % Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 21.

”Saarijärvi on terveen elämän kasvuympäristö – yrittämisen, kulttuurin ja osaamisen seutukeskus. ”

Helsinki 340 km Oulu 311 km Jyväskylä 65 km Jyväskylän lentokenttä 45 km Rautatie (tavaraliikenne) 1 km

Saarijärven ystävyyskunnat Saarijärven kaupungin ystävyyskuntia ovat Kungsbacka Ruotsissa, Gran Norjassa, Amt Trittau Saksassa. Yhteistyö etenkin Amt Trittaun kanssa on ollut aktiivista. Ystävyyskuntasopimuksen allekir4 Palve luopas

joittamisesta tuli vuonna 2012 kuluneeksi 30 vuotta, ja pitkää taivalta juhlittiin yhdessä Saarijärvellä syksyllä 2012 ja juhlitaan syksyllä 2013 Amt Trittaussa. Eija Viitanen on ystävyyskunta-asi-

oiden yhteyshenkilö Amt Trittauhin. Saarijärven Pohjola-Norden hoitaa pohjoismaisia ystävyyskunta-asioita. Saarijärven kaupunki osallistuu Pohjola-Nordenin tapaamisiin.


Kolme hyvää syytä asua Saarijärvellä Saarijärvellä on kaunis luonto ja hyvät peruspalvelut. Asukkaat kertovat, mitkä muut syyt vaikuttavat heidän asumiseensa.

Työ, josta pidän Sairaalatarvikkeita valmistavan Serres Oy:n vuorotyönjohtaja Essi Kumpulaiselle työpaikka on yksi tärkeimmistä syistä, miksi hän viihtyy Saarijärvellä perheensä kanssa. Tuotantoa ja ihmisiä organisoidessa yksikään työpäivä ei ole toisen kopio. Monipuolinen kolmivuorotyö on Kumpulaisen mieleen. Kahden lapsen äiti antaa kiitosta myös kaupungin palveluille: kun lapset olivat pienempiä, kolmivuorotyötä tekevät vanhemmat saivat heidät tarvittaessa ilta- ja yöhoitoon. Työ toi Kumpulaisen muuttokuormansa kanssa Äänekoskelta Saarijärvelle jo vuonna 1997 silloiseen Eforen

tehtaaseen konelatojaksi. Kymmenen vuoden työtaival päättyi tehtaan toiminnan loppumiseen. Kolaus oli suuri ja huoli työllistymisestä hiipi mieleen, mutta eforelaiset eivät jääneet pyörittämään peukaloitaan. He keksivät idean rekrytointimessuista, mikä toi Saarijärvelle uuden yrityksen, nyt jo vahvan jalansijan saaneen Serres Oy:n. Kumpulainen osallistui monialakurssille, josta työura Serreksellä sai alkunsa. Mielekkäiden työtehtävien lisäksi Kumpulainen pitää lyhyistä työmatkoista.

Essi Kumpulainen

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet Eevastiina Vuoren tapaa todennäköisimmin lenkkipolulla tai ryhmäliikuntatunnilla. Aktiivinen liikkuja käyttää Saarijärven harrastusmahdollisuuksia monipuolisesti ja niin paljon kuin työssä käyvällä perheenäidillä on aikaa. Keskustan tuntumassa asuva Vuori iloitsee siitä, että pääsee lähes suoraan omalta kotioveltaan kesäisin kauniille juoksupoluille ja talvisin hyvin hoidetuille laduille. Juoksemisen ja hiihtämisen lisäksi Vuori osallistuu viikoittain vaihtelevasti erilaisille ryhmäliikuntatunneille, esimerkiksi

bodypumpiin ja spinningiin. Lisäksi Vuori käy kuntosalilla ja lasten kanssa uimassa. Koko Vuoren perhe laskettelee Paavonrinteillä. Perheen kahdella lapsella on lisäksi omia harrastuksia, joista kuvataidekoulu on yksi mieleisemmistä. Vuoren mielestä monipuoliset harrastusmahdollisuudet lisäävät asumismukavuutta ja vaikuttavat koko perheen viihtymiseen. Saarijärven tarjontaa hän pitää paikkakunnan kokoon nähden laajana. Kaikkialle, mihin haluaisi, ei aina edes ehdi.

Eevastiina Vuori

Unelmakoti lähellä rantaa ja keskustaa Lotta ja Jarkko Pekonen muuttivat vuonna 2004 Saarijärvelle kolmen päi­ vän varoitusajalla, kun Jarkko sai työ­ paikan Saarijärven poliisiasemalta. Paikkakunta oli vieras ja molempien juuret muualla, mutta päätös ei ole kaduttanut. Luokanopettaja Lotta viihtyy töissä Kivijärvellä, vaikka toivoo, että saisi viran jonain päivänä Saarijärveltä. Pekoset etsivät omakotitaloa aluksi Karstulaa myöten. Lopulta he päättivät rakentaa oman kodin, sillä Karhilanrantaan oli nousemassa nyt jo lähes valmiiksi rakentunut omako-

titaloalue. Maalaisromanttinen koti valmistui sopivasti: kuukausi muutosta perheeseen syntyi esikoinen, nyt 6-vuotias Himmu. Sittemmin perhe on kasvanut Hermannilla, 3, sekä yhdellä nelijalkaisella perheenjäsenellä. Saarijärvelle on muodostunut unelmakoti, tärkeitä ystäviä, monipuolisia harrastuksia ja parhaat naapurit. Lapset puhuvat sujuvasti Saarijärven murteella. Pekoset todistavat vääräksi humoristisen väitteen, jonka mukaan vasta kolmannen polven asuja voi tuntea itsensä saarijärveläiseksi.

Lotta, Hermanni, Jarkko ja Himmu Pekonen. Kuvat: Piia Hietamäki. Palve luopa s

5


Puhelinvaihde 014 459 8208 Sähköpostiosoitteet: toimisto@saarikka.fi, etunimi.sukunimi@saarikka.fi Toimisto: Saarijärven kaupungintalolla, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat sekä Saarijärven kaupunki järjestävät yhdessä asukkaidensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut tarjoaa koko alueen väestölle kuntien yhteisesti omistama Perusturvaliikelaitos Saarikka. Saarikan palvelut on jaettu kolmeen palvelualueeseen • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen on koottu hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluita, kuten neuvola- ja kouluterveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalityönpalveluita • Arjen tuen palvelukokonaisuuden tehtävänä on tuottaa palveluja vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi. Arjen tuen palveluita tarjotaan palveluohjaajien kautta. • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuuteen on koottu perusterveydenhuoltoon liittyviä palveluita. Liikelaitoksen johtaja Mikael Palola puh. 044 459 8561 Talous- ja hallintojohtaja Aino Rajapolvi puh. 044 711 4516 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg puh. 044 459 8946 Potilasasiamies Anne Hakkarainen puh. 020 632 2531 puhelinaika ma--to 10-11 anne.hakkarainen@aanekoski.fi Kotakennääntie 31, 44100 Äänekoski Sosiaaliasiamies Eija Hiekka, puh. 044 265 1080, puhelinaika ma-to 9-11 eija.hiekka@koske.fi osoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä. Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen. Tarvittaessa tapaaminen on mahdollista järjestää sopimuskunnassa. www.koskeverkko.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut Puhelinvaihde: 014 459 8208 Sähköpostiosoitteet: toimisto@saarikka.fi, etunimi.sukunimi@saarikka.fi Toimisto: Saarijärven kaupungintalolla, Sivulantie 11 Saarijärveläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä­vas­taa Saarijärven kaupungin yh­des­sä Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien kanssa omistama SoTe kuntayhtymä. Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää 43 jäseninen yhtymävaltuusto, johon Saarijärven kaupunginvaltuusto on nimennyt 21 jäsentä. Yhtymävaltuuston päättämien palveluiden käytännön toteuttamisesta vastaa kuntayhtymän omistama Perusturvaliikelaitos Saarikka. Saarikan palvelut on jaettu kolmeen palvelualueeseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen on koottu hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja, kuten neuvola- ja kouluterveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalityön palveluja. Arjen tuen palvelukokonaisuuden tehtävänä on tuottaa palveluja vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuuteen on koottu perusterveydenhuoltoon liittyviä palveluja. SoTe kuntayhtymän ja Perusturvaliikelaitos Saarikan yhteystiedot: Puhelinvaihde 014 459 8208 toimisto@saarikka.fi etunimi.sukunimi@saarikka.fi Toimisto: Saarijärven kaupungintalolla, Sivulantie 11 Johtaja: Mikael Palola puh. 044 4598561 Henkilöstöjohtaja: Riitta Hallberg puh. 044 4598946 6 Palve luopas


HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT Palvelualueen johtaja: Heli Vertanen puh. 044 459 7840

NEUVOLAPALVELUT Perhesuunnitteluneuvolan, äitiysneuvolan ja lastenneuvolan palvelut järjestetään terveysasemalla. Palveluvastaava/vastaava terveydenhoitaja: Tuula Mäkinen puh. 044 459 8902 Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola alueet 1 ja 2 Terveydenhoitaja Maija Takala puh. 044 459 8505 alueet 2 ja 3 Terveydenhoitaja Kaija Pykälistö puh. 044 459 8525 Soittoajat: ma-pe klo 8.00–8.30

Pylkönmäki Terveydenhoitaja Kaija Kotka puh. 044 459 8990 Lastenneuvola alueet 1 ja 3 Terveydenhoitaja Tiina Honkonen puh. 044 459 8506 alueet 2 ja 3 Terveydenhoitaja Liisa Mattila puh. 044 459 8515 Soittoajat: ma-pe klo 8.00–8.30 Pylkönmäki Terveydenhoitaja Kaija Kotka puh. 044 459 8990

KOULU- JA OPISKELUPALVELUT Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut järjestetään terveysasemalla. Vastaava terveydenhoitaja: Tuula Mäkinen puh. 044 459 8902, soittoaika ma-pe 8 - 8.30

Herajärven koulu 1-6, Saarijärven keskuskoulu 7-9 Terveydenhoitaja Anu Piispanen puh. 044 459 8266 Soittoaika: ma-pe klo 8.00 – 8.30 Linna, Kolkanlahti ja Kalmari Terveydenhoitaja Tiina Honkonen puh. 044 459 8506 Soittoaika: ma-pe klo 8.00 – 8.30 Lannevesi, Tarvaala ja Mahlu Terveydenhoitaja Liisa Mattila puh. 044 459 8515 Soittoaika: ma-pe klo 8.00 – 8.30 Pylkönmäki Terveydenhoitaja Kaija Kotka puh. 044 459 8990 Opiskeluterveydenhuolto, lukio, Tarvaala Terveydenhoitaja Leena Häkkinen puh. 044 459 8755 Soittoaika: ma-pe klo 8.00 – 8.30

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat ai­kuissosiaalityö (toimeen-

Saarijärvellä on kattavat äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolapalvelut. Kuva: Saarijärven kaupungin valokuvakilpailu / Ari Honkonen. Palve luopa s

7


tulotuki, päihdetyö ja kuntouttava työtoiminta) sekä lastensuojelu. Vastuua­lueelle kuuluvat lisäksi lastenvalvojan palvelut ja elatussopimusasiat sekä last­en huolto- ja tapaamisoikeussopimuksi­in liittyvät asiat. Palveluvastaava/vastaa­va sosiaalityöntekijä: Tiina Mankonen, puh. 044 459 8327 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja koko toiminta-alueella puh. 040 157 8950 Kaupungintalo, Sivulantie 11 Sosiaalityöntekijät: Tuula Juurakko puh. 044 459 8325 Kaisa Ahonen puh. 044 459 8324 Kirsi Miettinen puh. 044 459 7841 Etuuskäsittelijät: Irmeli Kauppinen puh. 040 157 8954 Lea Kivimäki puh. 040 8407 962 soittoaika ma-pe klo 9-10 Lastensuojelun sosiaalityöntekijät Kati Kurkipuro puh. 050 459 8330 Ulla Salovaara puh. 044 711 4513 Anne Taskinen puh. 044 459 8322 soittoaika ma-ke ja pe klo 9-10 Isyys-, elatussopimussekä lasten huolto- ja tapaamisoikeusasiat Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11 Lastenvalvoja Kaija Saarimaa puh. 044 711 4533

Iiris Puh. 0440 424 880

Paavontie 31, Saarijärvi 8 Palve luopas

TERAPIAPALVELUT Terapiapalveluihin kuuluvat perheneuvolan, terveyskeskuspsykologien, koulupsykologien ja terveyskeskus­ puheterapeuttien palvelut. Palveluvastaava: Seija Vuorinen, puh. 044 459 8316. Perheneuvola Kauppakatu 5, PL 13 puh. 044 459 8337 Sivuvastaanotot Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä. Ajan­varaus Saarijärven toimistosta. Terveyskeskuspsykologi Terveysasema Laura Savonen puh. 044 459 8557 Soittoaika: ti klo 12-13 Terveyskeskuspuheterapeutti Terveysasema Puheterapeutti Eeva Ylimartimo puh. 044 459 8558 Soittoaika: ma klo 9-10

Kauppakatu 5, Säästökeskus, 43100 Saarijärvi, (014) 525 2700 www.saarijarvenapteekki.fi ma-pe 9-19, la 9-14, su 12-14 kesä-elokuu ma-pe 9-18, la 9-14, su 12-14

Parturi-kampaamo

Soittoaika: ma-ke ja pe klo 9-10.30 Sosiaalipäivystys (kiireelliset sosiaalipalvelut, hätätilanne): 112 Päihdetiimi Terveysasema, Sairaalantie 2 Anu Paananen, sosiaalityöntekijä puh. 044 459 8555 Eeva Anttila, päihdesairaanhoitaja puh. 044 711 4534

Avainasiakkaaksi liittymällä saat parhaat keskittämisedut, jopa 8% ostohyvityksen! Asiakkaaksi liittyminen on maksutonta ja saat käyttöösi oman Avainasiakaskortin!

Koulupsykologi Riitta Laurila puh. 050 382 5351 soittoaika ma 8-9, ti ja to 15-16 ARJEN TUEN PALVELUT Palvelualueen johtaja: Heli Vertanen puh. 044 459 7840 Arjen tuen palveluita annetaan keskitetyn palveluohjauksen kautta. Palveluohjaajat huolehtivat asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja tekevät päätökset palve­luiden antamisesta ja asiakkaan sijoit­tamisesta koti- ja asumispalveluiden sekä kuntoutus- ja toimintakyvyn ylläpito­palveluiden piiriin. Ikäihmisten palveluohjaus Päivi Aniranta puh. 044 459 8607 Anne Toivanen puh. 050 459 8442 Omaishoidon ja perhehoidon palveluohjaus Palveluohjaaja Eija-Maria Leppänen puh. 044 459 6160 Vammaisten palveluohjaus Palveluohjaaja Marja Liimatainen puh. 044 459 8214 Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä Kristiina Korpirinne puh. 044 459 8323 Mielenterveyspalveluiden palveluohjaus Palveluohjaaja Eija Salo puh. 044 459 7035

Pylkönmäen sivuapteekki Keskustie 9, Pylkönmäki Puh. (014) 549 7700 Avoinna arkisin ma-pe 9-16.30 Toinen ihminen on kanssasi elämän vaikeuksissa

Parturi Pari Inga & Suvi

Avoinna ark. 8 -, myös ilman ajanvarausta Paavonaukio 3 A 2, Saarijärvi, P. 014 421092

Avoinna ark. 9-17

Kauppakatu 8

P. (014) 423 426

01019-0071 klo 18-23 Luottamuksellisesti: Palveleva puhelin/ K-S ev.lut.seurakunnat


KOTI- JA ASUMISPALVELUT Koti- ja asumispalvelut tarjoavat varhaista tukea, kotihoitoa ja asumispalveluja ikäihmisille. Koti- ja asumispalveluiden piiriin ohjataan palveluohjauksen kautta. Palvelupäällikkö Anu Kinnunen puh. 044 459 8332 Varhaisen tuen palvelut Varhaisen tuen palveluvastaava Seija Nieminen-Lahti puh. 044 711 4537 Päivätoiminnan ohjaaja Ohjaajat puh. 044 459 8440 Muistihoitajat: Tarja Liimatainen puh. 044 459 8791 Kotihoito Palveluvastaa­va Tuula Pekkarinen puh. 040 157 8900 Kotihoito päivystys puh. 044 459 8797 Heralan Serviisi Heralankuja 4 Palvelukeskus Heralan Serviisi puh. 044 459 8440 Palveluasunnot Heralan Serviisi puh. 044 459 8797 Pienkodit Palveluvastaava Maija Vilkkilä puh. 040 754 3808 Ainola, Paavontie 6, puh. 014 422 652 Jannenrinne, Sairaalantie 2, puh. 014 424 205 Maijunkuja, Heralankuja 4, puh. 044 459 8630

Palvelutalo Iltarusko, Pekkasentie 1, puh. 040 0265 606 Einarintien asuntola Einarintie 5 B puh. 044 459 8448 Peltoaho Palveluvastaava Annukka Kinnunen puh. 014 439 584, 044 711 4529 Kolkanrinteentie 26 A Hoitajat puh. 014 439 703, 044 459 8742 Kolkanrinteentie 26 C hoitajat puh. 044 459 8608, 014 422 905 Helmiina (pitkäaikaishoiva osasto 2) Sairaalantie 2 Helmiina A: hoitajat puh. 040 157 8960 Helmiina B: vastuuhoitaja puh. 040 157 8901 Palveluvastaava Vuokko Aho puh. 050 459 8553 Varapalv.vastaava Taija Krats puh. 044 711 4514 Osastosiht. Ulla Lamberg puh. 040 157 8960 VAMMAISPALVELUT Palveluvastaava puh. 044 459 8468 Vammaispalveluina järjestetään työ- ja toimintakeskuspalveluita sekä asumispalveluita. Työ- ja toimintakeskuspalvelut on tarkoitettu vammaisasiakkaiden lisäksi myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä muille palveluita tarvitseville

Tmi

Työnohjaaja - Työyhteisökouluttaja Puh. 040 8450 082 tuire.kettunen.tmi@pp.inet.fi

Paavonaukio • P. 040 717 1405

Avoinna ma-pe 9-17

henkilöille. Palveluiden piiriin ohjataan palveluohjauksen kautta. Toimintakeskukset Einarintien toimintakeskus Einarintie 5 Vastaava ohjaaja puh. 044 459 8464 Kudonta puh. 044 459 8449 Puutyöt puh. 044 459 8464 Keittiö puh. 044 711 4515 Kolkanrinteen palvelukoti Kolkanrinteentie 26 B Palveluvastaava Merja Koskela puh. 044 459 8616, 044 711 4520

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut huolehtivat perusterveydenhuoltoon liit­tyvästä ohjauksesta, neuvonnasta, erilaisista tutkimuksista ja hoidoista. Johtava ylilääkäri: Heikki Janhunen puh. 044 459 8523 Palvelualueen johtaja: Toini Marttinen puh. 044 459 8885

VASTAANOTTOPALVELUT Osastonhoitaja Vaula Kautto puh. 044 459 8509

Saarikan alueen DiaBeTeSYHDiSTYS ry (ent. Karstulan-Saarijärven Seudun diabetesyhdistys ry) Puheenjohtaja Ossi Tamminen

puh. 040 8310 256 ossi.tamminen@omanetti.com

www.tyonohjauspalvelu.fi

Palve luopa s

9


Saarikka hoitaa vauvasta vaariin. Kuva: Anna-Maija Koskenlahti / Sampo-lehti. Päivystysvastaanotto Päivystysvastaanotto on kiireellistä hoitoa tarvitsevia varten. Ensiapu ja päivystävän lääkärin vastaanotto ma-pe klo 8 - 20, la, su, aattopäivinä ja juhlapäivinä klo 8-17 Ajanvaraus suositeltavaa ennen vastaanotolle tuloa. Puhelinnumero: 044 459 8500 Muina aikoina päivystys K-S keskussairaalassa 0100 84884.

Suun terveydenhuollon särkypäivystys Särkyvastaanoton ajanvaraus on ma-pe klo 8-10 puh. 040 157 8983 Viikonloppupäivystys klo 9-10 puh. 0400 292930 Lääkärin ja hoitajan vastaanotto Lääkärin ja hoitajien vastaanotot järjestetään aluejaon mukaisesti kuntien terveysasemilla. Ajanvaraus hoidetaan aluejaon mukaisesti seuraavasti

Hoitajan vastanottopuhelin 044 459 8990 Laboratorionäytteidenotto ke ja pe klo 8-10 10 Palve luopas

Lääkärin vastaanotto Ajanvaraus ma-pe klo 8-15 alue 1 puh. 040 157 8964 alue 2 puh. 040 157 8965 alue 3 puh. 040 157 8966 Aluehoitajan vastaanotto Puhelinaika arkisin klo 8-9.30 Alue 1 aluehoitaja 044 459 8501 tai klo 8-15 alueen 1 toimistosta puh. 040 157 8964 Alue 2 aluehoitaja 044 459 8510 tai klo 8-15 alueen 2 toimistosta puh. 040 157 8965 Alue 3 aluehoitaja 044 459 8520 tai klo 8-15 alueen 3 toimistosta puh. 040 157 8966 Allergiatestaukset ajanvaraus ma-pe klo 8-15 aluehoitajilta tai hoitajalta ma-pe 8-8.30 puh. 044 459 8544 Astmaan ja muihin hengityselinsairauksiin liittyvä neuvonta puh. 040 157 8957, 044 459 8508 Depressiohoitaja soittoaika klo 8-8.45 puh. 0400 330 475 Diabetesneuvonta ja vastaanotto alue 1 ja 3 puh. 044 459 8719 alue 2

puh. 044 459 8544 Ajanvaraus suoraan hoitajilta Diabetek­seen liittyvien hoitotarvikkeiden jakelu omilta alueilta Haavahoitajan vastaanotto puh. 044 459 8500 Sydänhoitajan vastaanotto puh. 044 459 8509 Syöpähoitajan neuvonta puh. 040 157 8923 Verenpaine­hoitajan vastaanotto – alueiden sairaanhoitajat – sairaanhoitosopimusasiakkaiden osalta työterveyshuolto – kotihoidon asiakkaiden osalta kotihoito – asiakkaiden käytössä itsehoitomittauspiste Muistihoitaja puh. 044 459 8791

LABORATORIO- JA RÖNTGENPALVELUT Osastonhoitaja Vaula Kautto puh. 044 459 8509 Laboratoriopalvelut puh. 040 157 8993 Avoinna ma-pe klo 7-15 Röntgenpalvelut


puh. 040 157 8994 Avoinna ma-pe klo 8-15

MIELENTERVEYSKESKUS Mielenterveyskeskuksessa annetaan mielenterveyteen liittyvää neuvontaa, hoitoa, kuntoutusta ja tehdään tutkimuksia. Mielenterveyskeskuksen palvelui­ta järjestetään Saarijärven ja Karstulan toimipisteissä sekä muiden kuntien al­ueella sijaitsevissa sivuvastaanottopisteissä erikseen sovittuina aikoina. Palveluvastaava Jouni Levonen puh. 050 459 8598 Saarijärven terveysasemalla, sivuvastaanotto Kannonkoskella Ajanvaraus ma-pe klo 8-15.00 puh. 044 459 8593 (toimisto) Lääkäri Matti Lamminen,soittoaika ma-pe 8.30– 9.00 ja ma-ti, to-pe 12.00–12.15, puh. 014 459 8208 (vaihde) Palveluvastaava Levonen Jouni puh. 050 459 8598

Psykologi Jaana Berg puh. 044 459 8597 Sairaanhoitaja Heidi Lampinen puh. 044 459 8596 Psykologi Kirsi Pollari puh. 044 459 8595 Lähihoitaja Mirja Aniranta puh. 044 459 8238 Sairaanhoitaja Atte Nieminen puh. 044 459 8717 Sairaanhoitaja Memmu Vesala, puh. 044 459 8714 LYHYTAIKAISHOITO TERVEYSKESKUKSEN OSASTOLLA Osastoilla hoidetaan pääsääntöisesti äkillisesti sairastuneita, sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon ohjattuja potilaita. Saarijärven lyhytaikaisosasto, Sairaalantie 2 Osastonhoitaja Anna-Maija Stolt osaston puh. 044 459 8546 potilaspuhelin 050 459 8592

SUUN TERVEYDENHUOLTO Suun terveydenhuolto järjestetään terveysaseman hammashoitolassa Vastaava hammaslääkäri Tarja Saastamoinen puh. 044 459 8916 Vastaava suuhygienisti Ilona Jokinen puh. 044 459 8920 Ajanvaraus ma-pe klo 8-15 puh. 040 157 8984

TYÖTERVEYSHUOLTO Terveyskeskuksen työterveyshuolto tar­joaa palveluja alueen työnantajille ja yrit­täjille kuntien terveysasemilla erikseen sovittavina aikoina. Osastonhoitaja: Airi Honkonen puh. 044 459 8896 Soittoaika työterveyshoitajille ma-pe klo 8-8.30 Lääkäri Juha Anttila, AJANVARAUS TYÖTERVEYSHENKILÖKUNNALTA th Liisa Saramäki puh. 044 459 8543 th Paula Mäkinen

Asiakas on turvallisissa käsissa Tarja Saastamoisen vastaanotolla. Kuva: Marja Tarvainen / Sampo-lehti. Palve luopa s 11


puh. 044 459 8544 th Pirjo Viitasalo puh. 044 459 8545 th Minna Ojala puh. 044 459 8541 th Paula Kuusinen puh. 044 711 4519 Työfysioterapia ft Tanja Sauranen puh. 044 459 8542 (Saarijärvi ja Kannonkoski) tk-avustaja Hilkka Tuimala puh. 040 157 8991 Sairaanhoitosopimuksen tehneille Saarijärvellä työterveyshoitajan vastaanotto ajanvarauksella puh. 044 459 8612 (klo 8-11) tai omalta työterveyshoitajalta.

Apuvälinelainaus, osoite Heralantie 1 ma-pe klo 8-10 Apuvälinetoiminta ja ryhtitarkastus puh. 044 459 8588 Fysioterapia, Nahkurintie 8 Fysioterapian vastaanotto puh. 044 459 8527 Lääkinnällinen kuntoutus puh. 044 459 8529 Osastotyö puh. 044 459 8516 Työfysioterapeutti puh. 044 459 8542 Pylkönmäki, terveysasema Vastaanotto joka toinen keskiviikko puh. 044 459 8529

FYSIOTERAPIA JA KUNTOUTUS Palveluina ohjausta ja neuvontaa, kunto­neuvolatoimintaa apuvälinepalvelua sekä toimintakykyyn liittyvää hoitoa. Soittoaika klo 11.30 – 12.30. Osastonhoitaja: Päivi Hiironen puh. 044 459 8507

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO on siirtynyt Viitasaaren kaupunki Pihtiputaan kunta/Pohjoisen KeskiSuomen Ympäristötoimi.

Saarijärvi

(parittomat viikot) Mari Haapakoski puh. 044 459 8711 Saija Vehmas puh. 044 459 8923 Pekka Snellman-Junna puh. 044 459 8962 Terveystarkastajat Janne Litmanen puh. 044 459 8563 Jonne Kinnunen puh. 044 459 8603 Sanna Hovi puh. 044 459 8910 Terveystarkastajien ja eläinlääkäreiden sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet, ne ovat muotoa etunimi.sukunimi@viitasaari.fi. Terveystarkastajilla on myös uusi yhteinen sähköpostiosoite ympäristöterveys@viitasaari.fi.

Eläinlääkärit Matti Ikkala puh. 044 4598710 (parilliset viikot) Anna Pasanen puh. 040 486 0733

Kuntayhtymän valtuusto ja hallitus SoTe kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuustossa on yhteensä 43 jäsentä, johon jäsenkunnat valitsevat jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi jäsenet. Yhtymävaltuustossa on 21 jäsentä Saarijärveltä. He ovat: Tuominen

Sami (I varapj.), Harju Eija, Honkonen Petri, Jakoaho Terhi, Juntunen Pekka, Kankaanpää Tapani, Kivinen Laura, Kotamäki Kati, Laitinen Aaro, Lauttamäki Marja-Leena, Leinonen Carita, Leivoaro Teemu, Leppämäki Pirjo, Luotola Matti, Mäenpää Pekka, Pollari Marjut, Rautjoki Jorma, Ruunaniemi Jukka, Suomä-

ki Marjatta, Vilkkilä Tuomo, Vuori Olavi. Kuntayhtymän valtuusto valitsee yhtymähallitukseen 9 jäsentä. Heistä neljä on Saarijärveltä. He ovat: Nuopponen Kari (pj), Kotamäki Gunnar, Talaskivi Seija ja Tuomi Pentti.

Lanneveden SAMPOLA

Viihtyisissä, tilavissa ja kunnostetussa tiloissamme voit järjestää omat ja yrityksesi juhlat, kokoukset ym. tilaisuudet. Asiakaspaikkoja meillä on jopa 200:lle hengelle. Myös pitopalvelu saatavilla kauttamme. Etäisyydet: Saarijärvi 15 km, Jyväskylä 50 km. Tied. Seija Hänninen p. 040 776 4870 tai talonmies 041 506 2615. Lanneveden Sampola, Uuraistentie 1167, 41270 Lannevesi 12 Palve luopas

Kuntalaisten arjessa mukana www.yrittajat.fi/saarijarvi


Omistajaohjaus

Saarijärven Kaupungintalo Avoinna: ma-to 8-15.30 ja pe 8-15. Käyntiosoite: Sivulantie 11 Postiosoite: PL 13, 43100 Saarijärvi Vaihde: 014 4598 208 Neuvonta: 044 4598 200 Kotisivut: www.saarijarvi.fi Sähköposti: kirjaamo@saarijarvi.fi, etunimi. sukunimi@saarijarvi.fi

Pylkönmäen asiointipiste Avoinna: ma, ke, pe 9-15 ja ti, to 12-18. Aattopäivät 9-15. Käyntiosoite: Vilppulantie 11 A 1, 43440 Pylkönmäki Puhelin: 044-4598 493 Sähköposti: pylkonasiointipiste@saarijarvi.fi, pylkonmaki.kirjasto@saarijarvi.fi, hillevi.leppamaki@saarijarvi. fi Asiointipisteessä on kirjaston ja postin palvelut. Palvelusta vastaa kirjastovirkailija Hillevi Leppämäki. Asiointipisteestä saa neuvontaa kaupungin ja valtionhallinnon (Kela, TE, Vero, Poliisi) palveluista sekä niihin liittyviä lomakkeita. Asiakkaiden käytössä on verenpainemittari ja hyvinvointituvan esitteitä.

Kehittäminen ja hallinto

gin arvotut kesätyöpaikat.

Keskushallinto

Kiinteistöt ja maankäyttö

Keskushallinnon päätehtäviä ovat valtuuston ja kaupunginhallituksen sekä omistajaohjauksen päätösten valmistelu, toimeenpano ja tiedottaminen. Keskushallinnon alaista toimintaa ovat mm. luottamushenkilöhallinto, henkilöstöhallinto, tarkastus sekä vaalit.   Kaupunginhallituksen alainen omistajaohjauksen jaosto aloitti toimintansa 1.1.2012.   Palvelustrategian mukaan omistajaohjauksen yksikön perustamisella on ollut tarkoitus parantaa konsernijohdon ohjausvaikutusta koko kaupunkikonserniin. Tarkoituksena on keskittää talouden ohjausta ja hankintatointa.   Tilaajatehtävät (tiloihin liittyvä omistajapolitiikka, strategiset suuntaviivat palveluverkosta ja palvelutuotannon järjestämisestä sekä maapolitiikka) on koottu kaupunginhallituksen jaoston johtamaksi toiminnaksi. Muut omistajapolitiikkaan kuuluvat tehtävät (sote, liiketoimintapolitiikka) kuuluu samaan kokonaisuuteen. Yksikön operatiivisen toiminnan yksi osa on konsernin hankintojen johtaminen ja sopimushallinta.  

Kehittäminen Kehittämiseen kuuluvat kaupungin strateginen suunnittelu ja talous sekä elinkeinopalveluiden hankinta ja seuranta SSYP Kehitys Oy:ltä. Vastuuryhmän päätehtäviä ovat kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman, strategian ja tilinpäätöksen valmistelu, neljännesvuosiraportointi ja kaupungin kehittämiseen liittyvien selvitysten laatiminen.

Työllisyys Työllisyysyksikön toimintaan kuuluvat palkkatukityöllistäminen kaupungille, työllistämisen kuntalisät järjestöille, oppisopimustuet ja kesätyötuet yrityksille ja järjestöille sekä kaupun-

Kaavoitus sekä tontti- ja karttapalvelut Kaavoituksen sekä Tontti- ja karttapalveluiden vastuualueiden tehtävänä ovat kaavoitus sekä muu maankäytön suunnittelu ja ohjaaminen sekä kaupungin maanhankinta ja -myynti Saarijärven kaupungin alueella. Kaavoituksen sekä Tontti- ja karttapalveluiden henkilöstö edustaa yhdessä päättäjien ja kaupungin johdon kanssa Saarijärven kaupunkia maankäytön suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvissä neuvotteluissa myös silloin kun kyseessä ei ole kaavahankkeet. Kaavoitus valmistelee asemakaavat, yleiskaavat ja näiden muutokset kaupungin luottamuselinten päätettäviksi, samoin antaa lausunnot suunnittelutarveratkaisuihin sekä valmistelee poikkeamisratkaisut, joiden osalta toimivalta on kaupungilla, sekä antaa lausunnot niihin poikkeamishakemuksiin, joiden toimivalta on KeskiSuomen ELY -keskuksella. Kaavoitus ohjaa yksityisten ranta-asemakaavahankkeiden hallinnollista prosessia. Kaavoitus toimii yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa antaen lausunnot asema- ja ranta-asemakaava-alueille sijoittuvista lupahakemuksista ja hoitaa asiakaspalvelun rakennusoikeuskyselyjen, lupamuotojen ja kaavasisältökyselyjen osalta. Lisäksi Kaavoituksen toimintaan kuuluu kaava-aineistojen välittäminen kuntalaisille sekä viranomaisille ja virallisten kaavaotteiden antaminen lupa-aineistoihin. Kaavoitushankkeita, maankäytön suunnittelua sekä muita kunnan päätöksentekoprosesseja varten Tonttija karttapalvelut ylläpitää ja tuottaa kartta- ja paikkatietoaineistoja sekä ylläpitää ajantasaista keskustan asemakaavan pohjakarttaa. Maastomittauksia varten mittausryhmällä on käytettävissään nykyaikaiset gps-mittauslaitteet. Tontti- ja karttapalvelut valmistelee myös kaupungin kiinteisPalve luopa s 13


tökaupat sekä kaavamuutoksiin liittyvät maankäyttösopimukset ja käy osaltaan näitä koskevia neuvotteluita. Lisäksi Tontti- ja karttapalvelut laatii kiinteistöselvityksiä, hoitaa tonttimarkkinointia sekä ylläpitää kaupungin osoite- ja johtokarttaa. Vuosittain julkaistavasta kaavoituskatsauksesta saa tietoa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksessa on tietoa myös kaavoitusprosessista ja osallisten vaikutusmahdollisuuksista. Sähköinen kaavoituskatsaus on luettavissa kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.saarijarvi.fi. Kaavoituksen aluearkkitehtitoiminta tarjoaa maankäytön suunnittelupalveluita Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnille.

Metsät Vastuualueen tehtävänä on talousmetsien mahdollisimman tuottoisa hyödyntäminen metsäsuunnitelmaa ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kuntalaisten virkistystarpeista huolehditaan varaamalla riittävät ja monipuoliset puisto- ja maisemametsäalueet virkistyskäyttöön.

Asunnot Asuntopalvelut huolehtii vuokralaisten valinnasta ja kaupungin asuntojen hallinnollisesta isännöintiin liittyvistä tehtävistä, kuten vuokrasopimusten teosta, vuokrien määrittämisestä, vuokranperinnästä sekä talokohtaisten tilinpäätöstietojen laskemisesta. Kaupungilla on hieman yli kuusisataa vuokra-asuntoa. Asuntoa haetaan asuntohakemuslomakkeella, joita saa kaupungin verkkosivulta, kaupungintalon neuvonnasta, asuntotoimistosta sekä Pylkönmäen asiointipisteestä. Lisätietoja saa kaupungin verkkosivuilta ja palvelusihteeri Tarja Truhposelta.

Palo- ja pelastuspalvelut

Omistajaohjauksen jaosto Omistajaohjauksen yksikön tarkoitus on parantaa konsernijohdon ohjausvaikutusta koko kaupunkikonserniin sekä keskittää talouden ohjausta ja hankintatointa. Toimintaa ja taloutta ohjataan sopimuksin. Uuden omistajaohjausjaoston yksikön keskeisenä tehtävänä on kaupungin talouden ohjaus, konserniyhtiöiden controllerin tehtävät sekä kaupungin tilaustoiminnasta ja hankintatoiminnasta vastaaminen. Omistajaohjauksen jaoston kokoonpano vuosina 2013–2014: Mikko Kallio (pj), Jorma Viitanen (varapj), Arja Koskenlahti, Marjatta Suomäki, Esa Järvinen, Tapani Kankaanpää ja Kati Kurkipuro.

Pelastustoimen järjestämisestä vastaa kuntien yhdessä muodostama KeskiSuomen pelastuslaitos, jota johtaa pelastusjohtaja. Ajan tasalla olevat tiedot Keski-Suomen pelastuslaitoksesta löytyvät osoitteesta www.keskisuomenpelastuslaitos.fi. Käsityökouluryhmiä aikuisille ja lapsille, myös senioriryhmä.

KOTISEUTUTYÖTÄ KAIKENIKÄISILLE JO YLI 65 VUOTTA • Seuran tavoite on edistää kotiseututyötä, paikalliskulttuuria, maisemanhoitoa, ympäristönsuojelua ja matkailua. • Seura nimeää vuosittain Saarijärven Paavon. • Saarijärvi-Seura toimii asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä edistäen ja syventäen omaa paikallistuntemusta ja kiintymystä kotiseutuunsa. Liity jäseneksi www.saarijarvi.fi/saarijarviseura pj. hannu.luotola@pp1.inet.fi 045 633 0792 siht. eila.peura@saarijarvi.fi 044 4598 411 (työ)

Lyhytkursseja sekä Tyhy-pajoja, myös tilauskursseja. Kutomossa kudontavalmiita loimia ja ohjausta, myös kudontakurssi. Taito Shopissa suomalaisten käsityöläisten tuotteita. Materiaalimyymälässä mm. matonkuteita, huovutusvilloja, paperinaruja…

Avoinna ma-to 10-17 Pe 10-15 Kesällä ja joulukuussa ma-pe 10-17 la 10-14 Saarijärven käsityökeskus/ Taito Shop Paavontie 4, 43100 Saarijärvi, puh. 010-387 1060 kasityokeskus.saarijarvi@aivia.fi http://www.aivia.fi

14 Palve luopas


Kyläkunnat PYLKÖNMÄESTÄ tuli Saarijärven suurin kylä kuntaliitoksen jälkeen vuonna 2009. Pylkönmäen keskustassa sekä sen kahdeksalla kylällä on reilu 900 asukasta. Tutustu paremmin Pylkönmäkeen www. pylkonmaki. fi. SAARIJÄRVELLÄ on kaikkiaan yli 20 vireää ja aktiivista kylää, jotka tarjoavat laadukkaita asumisen ja elämisen mahdollisuuksia. Jokaisella kylällä on intoa kehittää omaa asuinaluettaan. Kylät ovat vierailun arvoisia paikkoja jo luontonsa puolesta. Monilla kylillä on yrityspalveluja sekä vuokrattavia kiinteistöjä juhliin ja vapaa-aikaan. KAUPUNKI on käynnistänyt vuonna 2009 oikeusvaikutteisen kyläyleiskaavan laatimisen Kolkanlahden, Rahkolan, Linnan, Tarvaalan ja Lanneveden kylille. Kaavat laaditaan neljässä osassa, jossa Rahkola-Linna käsitellään yhtenä kaava-alueena ja muut kylät omina alueinaan. Kyläyleiskaavoituksen tavoitteena on turvata kylien ja ranta-alueiden monipuolinen käyttö huomioiden asutus, elinkeinot, virkistys- ja suojelualueet. Rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kyläyleiskaavojen perusteella. KATSO kyläyhdistysten tarkemmat tiedot yh-

Saarijärven kyläkunnilla on kauniita luontokohteita, kuten distysrekisteristä verkko-osoitteesta www.viisaankivi.fi/yhdistysrekisteri. kuvassa näkyvä Kulha Konttimäen kylällä. Kuva: Kaupungin valokuvakilpailu / MS.

SAARIJÄRVI-KANNON PALVELUMUISTIO 201 SAARIJÄRVI-KANNONKOS

A KÄYTTÖÖN OT KO SI KO VUO DE K ÄYTT

ÖÖ AK N OT KO SI KO VUODEK

PALVELUMUISTIO 2013-20 Enemmän elämältä

14.3.2013 vedos 2 Linnan Liisa Oy mukaan 14.3.2013 vedos 2Tule Koossa 45 (leveys) x 48,5 mm toimintaan!

eläkeliiton palstaa Sampossa LinnanKaikkien Liisa Seuraa Oy mainostemme HUOM! ympärillä on 4 pt:n (pisteen) kehys. Kehyksen väri Koossa 45 Kotisivut: (leveys) x http://elsaarijarvi.suntuubi.com 48,5 mm

HUOM! Kaikkien mainostemme ympärillä on 4 pt:n (pisteen) kehys. Kehyksen väri määräytyy

- Kuntosali - Personal training - Lisäravinteet Avoinna avainkortilla joka päivä klo 06-23.00. Kauppakatu 8, 43100 Saarijärvi www.kuntosalitrainingcenter.com

Automyynti T.Automyynti Rautiainen

nettiauto.com/amtr T. Rautiainen nettiauto.com/amtr 040 960 0091 040 960 0091 Kahvila-Ravintola Kahvila-Ravintola

Maansiirto

KU-RU Ky P. 0400 548 618 0400 950 212

040 040521 5210978 0978 linnanliisa.com linnanliisa.com Jyväskyläntie 705, 705, Saarijärvi Jyväskyläntie Saarijärvi

Palve luopa s 15


Tontit Tervetuloa asumaan ja rakentamaan Saarijärvelle!

on monipuoliset palvelut ja hyvät harrastusmahdollisuudet.

Saarijärven kaupungilla on tarjolla runsaasti tontteja niin omakotirakentajille kuin yritystoimintaan.

Tontteja on tarjolla asemakaava-alueiden lisäksi tulevaisuudessa myös maaseutuympäristössä.

Saarijärven luonnonkauniit, järvien ympäröimät maisemat tarjoavat viihtyisän asuinympäristön. Kaupungissa

Uusia asuinalueita kaavoitetaan parhaillaan keskustan läheisyyteen, osittain myös ranta-alueille. Tällöin

tontteja tulee myyntiin sekä kaupungille että yksityisille. Kyläyleiskaavojen valmistumisen myötä tonttitarjonta lisääntyy Saarijärven vireillä kylillä. Katso myynnissä olevien tonttien tarkempi esittely kaupungin internetsivuilta www.saarijarvi.fi tai palvelusta www.etuovi.com.

Saarijärven kaupungilla on tarjolla tontteja niin omakotitalorakentajille kuin yritystoimintaan. Pentienniemen omakotitaloalue lähellä keskustaa, järven rannalla rakennettiin vuosituhannen alussa. Kuva: Saarijärven kaupunki.

T

iesithän muuten, että Saarijärvi on myös korkeakoulukaupunki. Jyväskylän ammattikorkeakoulun luonnonvarayksikkö Tarvaalassa sekä sen bioenergiakeskus yhdessä pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen kanssa kouluttavat luonnonvara-alan ammattilaisia maa- ja metsätalouden palvelukseen.

16 Palve luopas


NOTARIAATTIPALVELU JOUKO HOLM •Tilitoimisto-, isännöinti- ja kiinteistönvälityspalvelut •Perunkirjoitukset, perinnönjaot, ositukset, testamentit yms. •Kauppakirjat, kaupanvahvistukset

Jouko Holm LKV, julkinen kaupanvahvistaja Puh. 045 1205 025

Lannevesi – Uurainen, puh. 020 755 1580 Lannevesi – Uurainen, puh. 020 755 1580

SAARIJÄRVI ÄÄNEKOSKI SAARIJÄRVI ÄÄNEKOSKI Myllymäentie 43100 Saarijärvi Rahastajantie Myllymäentie 2, 43100 Saarijärvi 2,Rahastajantie 1, 44100 Äänekoski1, 44100 Äänekoski Puh. 044 761 4550Puh. 044 761 4550 Puh. 044 761 4570Puh. 044 761 4570 Aukioloaikamme www.rautia.fi www.rautia.fi www.rautia.fi www.rautia.fi

8-18 (17), la 9-14 (13) SAARIJÄRVI ma-pe ÄÄNEKOSKI

suluissa Myllymäentie 2, 43100 Saarijärvi Rahastajantie 1,1.10.–30.4. 44100 Äänekoski ma-pe www.k-maatalous.fi www.k-maatalous.fi 8.00-17.30 la 8.30-14.00 ma-pe 8.00-17.30 la 8.30-14.00 KAIKENLAISET HIRSIRAKENNUKSET Puh. 044 761 4550 Puh. 044 761 4570 www.rautia.fi www.rautia.fi KAIKENLAISET höylä-, lamellija pyöröhirrestä.

HIRSIRAKENNUKSET

www.k-maatalous.fi

höylä-, lamellija pyöröhirrestä. KAIKENLAISET HIRSIRAKENNUKSET Valimontie 16, 43250 KOLKANLAHTI höylä-, lamellijafaxpyöröhirrestä. Puh. (014) 439 700, (014) 439 701 syotehuvilat@syotehuvilat.fi, www.syotehuvilat.fi Valimontie 16, 43250 KOLKANLAHTI Puh. (014) 439 700, fax (014) 439 701 syotehuvilat@syotehuvilat.fi, www.syotehuvilat.fi

ma-pe 8.00-17.30 la 8.30-14.00 SAARIJÄRVI

ÄÄNEK

Myllymäentie 2, 43100 Saarijärvi Rahastajantie 1, 4 Puh. 044 761 4550 Puh. 044 7 www.rautia.fi www.ra

www.k-maatalous.fi

ma-pe 8.00-17.3

Maanrakennus, rakentaminen, purkutyöt ja kuljetukset

Kunniavuorentie 12 43100 Saarijärvi p. 0400 960 880

www.eepeetee.fi Palve luopa s 17


18 Palve luopas


Kunnan päätöksentekojärjestelmä SAARIJÄRVEN kaupungin päätösvalta on muiden Suomen kuntien tapaan järjestetty edustuksellisen demokratian muotoon. Päätösvaltaa kunnassa käyttävät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, omistajaohjauksen jaosto, lautakunnat sekä kaupungin henkilöstö. LUOTTAMUSHENKILÖT käyttävät kunnan merkittävintä ohjaus- ja päätäntävaltaa. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehtävänä on asettaa kunnan keskeiset tavoitteet eri toimialueille, antaa asetettujen tavoitteiden kautta kunnan kehittämiselle selkeät suuntaviivat ja toteuttaa määrittelemäänsä linjaa päätöksenteossa. KUNNAN henkilöstön tehtävänä on toteuttaa luottamushenkilöiden linjausten mukaisesti kunnan päivittäistä toimintaa. ASUKKAAT valitsevat kuntavaaleilla kaupunginvaltuustoon joka neljäs vuosi 35 jäsentä. Valtuusto päättää kaupungin asioista, vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten jokainen kuntalainen on tervetullut seuraamaan niitä. Tieto kokouksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehdessä.

KAUPUNGINHALLITUS, jonka valtuusto nimittää kahdeksi vuodeksi kerrallaan, vastaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kaupungin etua sekä edustaa kaupunkia. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kokoukset ovat suljettuja, mutta esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla. OMISTAJAOHJAUKSEN jaostolle kuuluvat hallintosäännön mukaisesti kehittäminen ja hallinto, kiinteistöt-ja maankäyttö sekä omarahoitusosuuksien ja tukipalveluiden vastuualueet. LAUTAKUNNAT ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä mm. koulutus-, päivähoito- ja ympäristöasioista sekä vapaa-aikatoimeen ja kulttuuritoimeen liittyvistä asioista. Saarijärvellä on neljä päälautakuntaa, kaksi lain edellyttämää lautakuntaa sekä kuntien yhteinen musiikkiopiston johtokunta ja Saarijärven seudun jätelautakunta. KAUPUNGINJOHTAJAN valitsee valtuusto. Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa.

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustoon päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista, seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista. Lautakunnan kokoonpano: Ritva Sneck-Ruotsalainen (pj), Eija Harju (vpj), Teuvo Poikonen ja Asko Hackzell.

L

uottamushenkilöt ovat linjanneet näin: Kaupunki järjestää ydinpalvelut, huolehtii ympäristöstä ja yhdyskuntarakenteesta ja tukee elinkeinoelämän kehittymistä. Kaupunki kehittää myönteistä kuntakuvaa ja yhteishenkeä sekä seudullista yhteistyötä. Kaupungin arvot ovat rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, luottamus, turvallisuus, aloitteellisuus, positiivisuus ja suvaitsevaisuus.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto 2013 - 2014

Olavi Vuori (kesk.) Kaupunginhallituksen pj.

Pasi Pyykkinen (sdp) I varapuheenjohtaja

Arja Koskenlahti (kesk.) II varapuheenjohtaja Palve luopa s 19


Saarijärven kaupunginvaltuuSto 2013 - 2016 Saarijärven kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 35-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla. lokakuussa 2012 järjestetyillä vaaleilla valittiin valtuusto vuosille 2013-2016.

keSk 16 Eija Harju Emäntä Puh. 040 7454 048

Petri Honkonen Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Hankekoordinaattori Puh. 040 8397 776

Mikko Kallio Maatalousyrittäjä

Jukka Ruunaniemi Agronomi, maatalousyrittäjä Puh. 040 5230 255

Marjatta Suomäki Opettaja Puh. 040 8369 183

Seija Talaskivi Emäntä, eläkeläinen Puh. 040 7587 266

Matti Tannermäki Maaseutuyrittäjä Puh. 0400 809 147

Hannu Ollikainen Metsätyöntekijä Puh. 050 3818 739

Antti Siikaranta Varustelija Puh. 040 5156 011

Maarit Sironen Myyntineuvottelija Puh. 040 8280 851

Ritva Sneck-Ruotsalainen Palveluvastaava Puh. 040 834 1878

eija.harju @saarijarvi.fi

mikko.kallio @saarijarvi.fi

Tuire Kettunen sit. Työnohjaaja Puh. 040 8450 082 tuire.kettunen @saarijarvi.fi

petri.honkonen @saarijarvi.fi

Jorma Rautjoki Koneyrittäjä Puh. 0400 246 189 jorma.rautjoki @saarijarvi.fi

jukka.ruunaniemi @saarijarvi.fi

Aaro Lahtinen sit. Eläkeläinen Puh. 040 8429 430 aaro.lahtinen @saarijarvi.fi

hannu.ollikainen @saarijarvi.fi

marjatta.suomaki @saarijarvi.fi

antti.siikaranta @saarijarvi.fi

seija.talaskivi @saarijarvi.fi

maarit.sironen @saarijarvi.fi

matti.tannermaki @saarijarvi.fi

ritva.sneck-ruotsalainen @saarijarvi.fi

kd 1

kok 3 Esa Järvinen Liikkeenharjoittaja, toimitusjohtaja Puh. 0400 740 874 esa.jarvinen@saarijarvi.fi 2 Palve luopas 2 0 Palve luopas

Harri Lehtinen Diplomi-insinööri Puh. 050 5587 515

harri.lehtinen@saarijarvi.fi

Piia Pohjonen Yrittäjä Puh. 0400 947 645

piia.pohjonen@saarijarvi.fi

Pekka Mäenpää Tietojärjestelmäpäällikkö Puh. 040 5310 763 pekka.maenpaa @saarijarvi.fi


Puolueiden paikkaluvut Suomen sosialidemokraattinen sosiaalidemokraattinenpuolue puolue 99 Keskusta 16 Suomen Vasemmistoliitto 1 Kokoomus 3 Vasemmistoliitto Vihreät11 Perussuomalaiset 3 Vihreät Saarijärven sitoutumattomat sitoutumattomat 11 Kristillisdemokraatit 1 Saarijärven Miehiä 23 Naisia 12

Arja Koskenlahti Agronomi Puh. 040 8243 558

Marko Mielonen Eläkeläinen Puh. 0400 202 415

Martti Luotola Maanviljelijä Puh. 040 5960 358

arja.koskenlahti @saarijarvi.fi

marko.mielonen @saarijarvi.fi

martti.luotola @saarijarvi.fi

Kari Nuopponen Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Osteopaatti Puh. 0400 548 626

Riitta Pirttiniemi Terveydenhoitaja Puh. 040 5795 823

Gunnar Kotamäki Huoltomies, eläkeläinen Puh. 040 5152 001

Kati Kotamäki Koulunkäyntiohjaaja Puh. 044 459 8229

riitta.pirttiniemi @saarijarvi.fi

kari.nuopponen @saarijarvi.fi

Sdp 9 Tuomo Vilkkilä Tuotanto- ja toimitusvastaava Puh. 0400 581 627

Olavi Vuori sit. Rovasti Puh. 0400 644 604 olavi.vuori @saarijarvi.fi

tuomo.vilkkila @saarijarvi.fi

Raimo Hyytiäinen Nuohooja Puh. 040 7507 544 raimo.hyytiainen @saarijarvi.fi

gunnar.kotamaki @saarijarvi.fi

kati.kotamaki @saarijarvi.fi

pS 3 Pentti Tuomi Herastuomari, eläkeläinen Puh. 040 7657 846

Sami Tuominen Kaupunginvaltuuston pj Robotinkäyttäjä Puh. 040 5888 028

pentti.tuomi@saarijarvi.fi

Tapani Kankaanpää Vaneerityöntekijä Puh. 0400 365 056

tapani.kankaanpaa@saarijarvi.fi

sami.tuominen @saarijarvi.fi

vaS 1

vihr 1 Arto Rissanen Lähihoitaja Puh. 046 542 9194 arto.rissanen @saarijarvi.fi

Anu Piesanen Lähihoitaja Puh. 040 5192 475 anu.piesanen @saarijarvi.fi

Sj Sit 1 Pulmu Kuorelahti-Juntunen Kuvataidelehtori Puh. 040 7500 070

pulmu.kuorelahti-juntunen @saarijarvi.fi

Asko Hackzell Vanhempi konstaapeli Puh. 0400 875 174

Palve luopa s 3

Palve luopa s 21


Sivistys- ja hyvinvointipalvelut Hallinto Hallinnon tehtävänä on huolehtia koko vastuuryhmän yleisestä johtamisesta, opetuspalvelujen hallinnosta, tietojen toimittamisesta Opetushallitukselle ja tilastokeskukselle, koulukuljetusten järjestämisestä sekä joukkoliikenneasioista.

Opetuspalvelut Toimialueeseen kuuluvat hallinto, opetuspalvelut, varhaiskasvatus, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuripalvelut, museo, vapaa-aikapalvelut ja musiikkiopisto.

Perusopetus Lapset, jotka asuvat vakinaisesti Suomessa, ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana 22 Palve luopas

ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus). Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Koulunkäynnin voi aloittaa yhtä vuotta aikaisemmin tai myöhemmin, jos se on lapsen kannalta perusteltua ja asiantuntijalausunnot sitä tukevat. Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 muodostavat alakoulun ja vuosiluokat 7-9 yläkoulun. Perusopetus on maksutonta. Kaupungissamme toimii vuonna 2013 kahdeksan alakoulua (Herajärvi, Kalmari, Kolkanlahti, Lannevesi, Linna, Mahlu,Tarvaala ja Pylkönmäki) ja yksi yläkoulu (Keskuskoulu). Perusopetukseen ilmoittautumisesta ja kouluun tutustumispäivästä tiedotetaan koulutulokkaiden kotiin erillisellä tiedotteella/kutsulla tutustumispäivään. Päivästä ilmoitetaan yleensä myös koulujen kotisivuilla ja mahdollisesti paikallislehdessä.   Huoltaja voi hakea oppilaalle koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin oppilaan  lähikouluun. Koulunkäyntipaikkaa koskevan hakemuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai koulutoimistosta saatavalla hakemuslomakkeella. Lomakkeen voi myös tulostaa koulujen kotisivuilta.

Kaupungin internet-sivuilla on tietoa mm. opetuspalveluista sekä linkit koulujen kotisivuille, joilla koulun toimintaa ja ajankohtaisia asioita esitellään yksityiskohtaisemmin. Koulujen kotisivut löytyvät myös osoitteesta www. peda. net/veraja/saarijarvi. Koulujen johtajat ja rehtorit sekä koulutoimisto antavat mielellään lisätietoja ja vastaavat kysymyksiin. Yhteystiedot tämän oppaan lopussa. Perusopetus on julkista ja toivomme, että oppilaiden huoltajat ja muut opetuksesta kiinnostuneet tulevat kouluille seuraamaan opetusta ja tutustumaan nykypäivän koulunkäyntiin.

Lukio Saarijärven lukio on hyvä yleislukio, jossa oppimistulokset ovat olleet viime vuosina erinomaisia. Erilaisissa vertailuissa lukio on sijoittunut KeskiSuomen kärkeen ja valtakunnan parhaaseen kolmannekseen. Lukiossa on panostettu kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Kurssitarjonnassa on lyhyitä vieraita kieliä. Lukioon valitun on mahdollisuus hakeutua liikuntalinjalle. Lisätietoa www.peda.net/veraja/ saarijarvi/lukio.


ta, kasvatuksesta ja opetuksesta sovitaan yhdessä vanhempien kanssa avoimessa vuorovaikutuksessa kasvatuskumppanuuden hengessä.

Saarijärvellä toimii vuonna 2013 kahdeksan alakoulua sekä hyvä yleislukio, jossa oppimistulokset ovat olleet viime vuosina erinomaisia. Kuvat: Piia Hietamäki ja Sampo-lehden arkisto.

Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa lapsen parhaaksi. Päätavoitteena on lapsen hyvinvointi painottuen eri ikävaiheissa eri tavoin. Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito, esiopetus ja koululaisten aamuja iltapäivähoito. Varhaiskasvatuksen keskeisiä arvoja ovat Saarijärven varhaiskasvatussuunnitelman mukaan avoimuus, oikeudenmukaisuus, luottamus, turvallisuus, aloitteellisuus, positiivisuus, pysyvyys, levollisuus ja ilo. Varhaiskasvatus on jaettu hallinnollisesti kolmeen alueeseen, jossa jokainen aluejohtaja vastaa oman alueensa varhaiskasvatuspalveluista. Paavolan päiväkodin johtaja vastaa oman päiväkotinsa toiminnasta. Kokonaisvastuu varhaiskasvatuspalveluista on varhaiskasvatusjohtajalla.

Päivähoito Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnallisen päivähoidon, yksityisen päivähoidon tai hoitaa lasta kotihoidon tuella kotona. Lapsen subjektiivinen oikeus päivähoitoon tarkoittaa aikaa vanhempainrahan päättymisestä oppivelvollisuusikään saakka. Päivähoidossa lapsen hoidos-

Saarijärven kaupunki järjestää vuonna 2013 päivähoitoa 5 päiväkodissa, 8 ryhmäperhepäivähoitokodissa ja perhepäivähoidossa – näissä on yhteensä noin 330 päivähoitopaikkaa. Vuorohoitoa järjestetään Aarnontien päiväkodissa. Mannilan ja Päiväkummun päiväkodeissa toimivat integroidut erityisryhmät erityistä tukea tarvitseville lapsille. Kaupunki ostaa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta (Koske) konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita perhepäivähoitoon, ryhmäperhepäivähoitoon sekä Paavolan ja viheralueiden esiopetukseen tukea tarvitseville lapsille 5 pv/kk. Päivähoitopaikkoja voidaan hakea päivähoidon aluejohtajilta ympäri vuoden. Hoitopaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon aloittamista tai mikäli kyse on vanhempien työllistymisestä tai opiskelusta kahta viikkoa ennen hoidon aloittamista. Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja perimisessä sovelletaan sivistyslautakunnan perusteita. Lisätietoja saa päivähoidon aluejohtajilta.

Lasten kotihoidontuki Lasten kotihoidontuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kolmevuotias lapsi, jota hoidetaan kotona. Sisarkorotuksen ehtona on, että perheessä on alle kolmevuotiaan lisäksi yksi tai useampi alle seitsemänvuotias lapsi, jota hoidetaan myös

kotona. Kunnan järjestämä osapäivähoito, enintään 5 h, ei ole esteenä sisarkorotukselle.

Yksityisen hoidon tuki- ja palveluraha Yksityisen hoidon tukea maksetaan päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta päivähoitoikäisestä lapsesta (vanhempainrahakauden päättymisestä oppivelvollisuusikään saakka). Saarijärven kaupunki maksaa myös yksityisen päivähoidon palvelurahaa. Päivähoidon palvelurahaa maksetaan päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Kunnallinen päivähoito ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja lasten päivähoidon järjestämiseksi. Päivähoidon palvelurahaan ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, ja se on siten harkinnanvarainen etuus. Palveluraha on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sekä mahdolliset kunnalliset avoimet varhaiskasvatuspalvelut. Kaupunki valvoo yksityistä päivähoitoa. Tarkempia tietoja saa varhaiskasvatusjohtajalta.

Esiopetus Kuusivuotiaitten maksuton esiopetus on vähintään 700 h/vuosi. Oikeus esiopetukseen on 31. 12. mennessä 6 vuotta täyttävillä ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla 5 vuotta täyttävillä lapsilla sekä 7-vuotiailla, joiden koulun aloittamista on lykätty vuodella. Esioppilaita on vuosittain noin 100. Saarijärvellä pyritään järjestämään esiopetus että päivähoito samaan päiväkotiin. Esiopetusta an-

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta huolehtii kaupungin opetustoimesta: perusopetuksesta ja toisen asteen koulutuksesta, on osavastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, kehittää kesäyliopistotoimintaa, vastaa kaupungin päivähoidosta, päättää kansalaisopistoa koskevista asioista ja toimii kaikkien koulujen johtokuntana. Esittelijänä toimii sivistysjohtaja Arja Siikström. Lautakunnan kokoonpano: Tuire Kettunen (pj), Anna Raitanen (vpj), Tuomo Vilkkilä, Mikko Eerola, Mikko Kallio, Lasse Ingman, Pia Nieminen, Anu Piesanen ja Piia Pohjonen. Palve luopa s 23


netaan neljässä päiväkodissa ja 3-4 ryhmässä viheralueilla. Esiopetuspaikat vahvistetaan vuosittain. Kaupungin järjestämän esiopetuskuljetuksen raja on 5 km. Lisätietoa saa www.saarijarvi.fi, päivähoidon aluejohtajilta ja Paavolan päiväkodin johtajalta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Saarijärven kaupunki järjestää 1-luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoitoa ja 2-luokkalaisten iltapäivähoitoa sekä erityistä hoitoa vaativille lapsille ja vuorohoitoa tarvitseville lapsille tapauskohtaisesti pidempään. Toimintaa järjestetään Paavolan päiväkodissa, Herajärven koululla (erityisoppilaat) ja tarpeen mukaan viheralueilla esiopetusryhmien yhteydessä. Paikkoja on yhteensä tarpeen mukaan on noin 50–80. Lisätietoa saa www.saarijarvi. fi, päivähoidon aluejohtajilta ja Paavolan päiväkodin johtajalta.

Kansalaisopisto ja musiikkiopisto

Kansalaisopisto tarjoaa laadukasta, ajassa olevaa ja asukkaiden toiveista lähtevää koulutusta kaiken ikäisille. Kansalaisopisto järjestää kursseja myös kyläkunnilla.

pilaitosten liiton vahvistamia kurssivaatimuksia ja opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.

Kansalaisopiston koko vuoden kurssitarjonta julkistetaan syksyllä paikallislehdessä ja kansalaisopiston verkkosivuilla. Ohjelmaa täydennetään kevättyökaudelle. Opisto järjestää myös ikääntyvien yliopiston luentoja. Kansalaisopiston hallinnosta vastaa sivistyslautakunta. Kansalaisopiston yhteydessä toimiva Saarijärven kuvataidekoulu järjestää tavoitteellista ja monipuolista ikäryhmittäin etenevää kuvataiteen perusopetusta.

Musiikkiopisto on kunnallinen valtionosuutta saava musiikkioppilaitos, jonka ylläpitäjäkuntia ovat Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi.

Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopisto tarjoaa korkeatasoista ja ammattitasoista musiikin ja tanssin opetusta seutukunnan lapsille ja nuorille. Oppilaat otetaan pääsykokeen kautta. Pääsykokeet järjestetään kaikissa toimintakunnissa keväisin. Musiikkiopistossa noudatetaan valtakunnallisia Suomen musiikkiop-

S A A R I J Ä RV I MONIPUOLISESTI PALVELEVA RUOKAKAUPPA! Paavontie Saarijärvi, puh.puh. 040 197 8001 205 Paavontie28,28, Saarijärvi, 014-422 Palvelemme: ma–pe ma–pe 7–21, la 7–21, 7–18 ja 12–18 Palvelemme: lasu 7–18

Värisilmä auttaa

Ilolantie 20, 43100 Saarijärvi, p. 014 421 775 www.mattojamaalikoskinen.fi 24 Palve luopas

Musiikkiopiston johtokunta

Musiikkiopiston hallinnosta vastaa Saarijärven kaupungin sivistyslautakunnan alainen musiikkiopiston johtokunta, johon ylläpitäjäkunnat nimeävät omat edustajansa. Johtokuntaan kuuluu kolme saarijärveläistä jäsentä: Virpi Kantonen (pj), Teemu Mäkelä ja Arja Viitaniemi. Kaupunginhallituksen edustaja on Arja Koskenlahti ja opettajakunnan edustaja MarjaLeena Varis.

Kauppakatu 6, Saarijärvi. Puh. 044 5700 227 Avoinna: ma-pe 10-17, la 10-14 Paletti myös Facebookissa: www.facebook.com/KauppakeskusPaletti

Kaikki saman katon alta... Paletissa Sinua palvelevat seuraavat erikoisliikkeet ja tehtaanmyymälät: Alko, Asuste Nikita, Cafè & Restaurant / Kotipizza, Hyvinvointikauppa Life Up, Iittala Outlet, Karkkipistos, Kodintarvike Eevert, Marimekko, Naurisahon Palvi, Paletti Sport, Pentik, Sale, Sepon Kulta

www.palettikauppakeskus.fi


Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen tehtävä on tarjota mahdollisuus henkiseen kasvuun ja valmiudet oman identiteetin luomiseen tarjoamalla virikkeitä ja kulttuurin tuntemusta, edistämällä kulttuurin harrastamista, taiteen tekemistä ja koulutusta. Kulttuuripalvelut ovat hyvinvointipalveluja ja peruspalveluita, jotka koskevat kaikkia kunnan asukkaita. Saarijärvellä toimii monia eri alan kulttuurijärjestöjä, jotka tuottavat peruspalveluita osana omaa järjestötoimintaansa. Paikkakunta tunnetaan monista kansallisista kulttuurihenkilöistään. Ammattitaiteilijat palvelevat oman työskentelyn ohella opettajina ja ohjaajina niin musiikki- kuin kansalaisopistossa sekä järjestöjen ohjaus- ja koulutushankkeissa. Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä järjestöjen kanssa ja avustaa niitä toiminnassaan. Järjestöt voivat hakea avustusta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. Kulttuuritoimi vastaa kaupungintalon aulan näyttelytilasta ja Juholan toiminnoista yhdessä museon ja Tapperin Taideseuran kanssa. Kulttuuritoimi järjestää myös tarpeen mukaan kulttuuritilaisuuksia. Kulttuuritoimi tiedottaa tapahtumista ja välittää kulttuurin alan tiedotteita kulttuuritoimijoille. Ajankohtaisia kulttuuriasioita voit seurata sivuilta www.saarijarvi.fi/ palvelut/kulttuuritoimi.

Saarijärven museo Saarijärvellä voi olla taiteen ja kulttuurin parissa ympäri vuoden. Neljä eri kohdetta tarjoavat kattauksen esihistoriasta nykypäivään tuoden esille keskeisimmät ilmiöt ja persoonat. Saarijärven museon päärakennuksessa dokumentoidaan ja tallennetaan paikalliskulttuuria. Taidekokoelmaa kartutetaan yhdessä taidesäätiöiden kanssa. Tutkittua tietoa ja kokoelmia

Museon taidekokoelmaa kartoitetaan yhdessä taidesäätiöiden kanssa. Kuva: Piia Hietamäki. esitellään näyttelyissä, julkaisuissa sekä kaupungin kotisivuilla. Museo on avoinna ympäri vuoden. Kivikauden kylä on arkeologisiin tutkimuksiin perustuva myöhäiskivikautisen kylän ennallistus luonnonkauniin Summasjärven rannalla. Kylä on avoinna kesäisin. Säätyläiskotimuseon yläkerrassa on kansallisrunoilija Runebergin Saarijärven vuosista 1823-25 kertova näyttely. Se on avoinna kesäisin. Juhola on Tapperien taiteilijaveljesten Harrin, Kainin, Markon ja Yrjön lapsuudenkoti. Juholan navettagalleria Jarskassa on kesäisin näyttely. Lisätietoja, museoiden aukioloajat ja osoitteet löytyvät kotisivuilta www. saarijarvi. fi/museo.

Kirjasto Kirjaston valikoima laajenee entisestään syksyllä 2013, jolloin Saarijärven kirjasto yhtyy Aalto-kirjastoihin. Näin ollen saarijärveläiset saavat käyttöönsä entistä useamman kirjaston aineistot. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjastossa on hyvät verkkoyhteydet, joita voi käyttää omalla tietokoneella tai kirjaston koneilla. Kirjastossa on vuokrattavissa edullinen opetus- ja kokoustila. Pylkönmäen kirjasto toimii yhteispalvelupisteessä osoitteessa Vilppulantie 11 A 1. Palvelusta vastaa kirjastovirkailija Hillevi Leppämäki.

Palve luopa s 25


Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikatoimen toimialaan kuuluu nuoriso- ja liikuntatoimi. Vapaaaikatoimen tehtävänä on tuottaa vapaa-aikapalveluja niin, että se edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, elinvoimaisuutta, omatoimisuutta sekä erityisesti nuorten kasvua ja kehitystä.

Hallinto Vapaa-aikatoimi vastaa mm. toimialueensa asioiden suunnittelusta, markkinoinnista, yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, tiedottamisesta, avustuksista, projekteista, eri tapahtumien järjestämisistä, asiakaspalvelusta ja tilavuokrauksista.

Nuorisopalvelut NUORISOTALO on valvottu tila ja setarjoaa nuorille turvallisen kokoontumis- ja tutustumispaikan. Siellä järjestetään disco - ja bändi-iltoja, retkiä, leirejä, kerhoja sekä iltapäivätoimintaa ja sinne voi tulla viettämään vapaa-aikaa esim. koulupäivän jälkeen. Lisätietoja toiminnasta ja aukiolo-

ajoista www.saarijarvennuorisotalo. com. Nuorisotalon toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja. NUORISOVALTUUSTON tavoitteena on saada nuorten ääni kuuluviin Saarijärvellä. Yhteyshenkilönä toimii erityisnuoriso-ohjaaja. ERITYISNUORISOTYÖ kohdistuu nuoriin, joilla on haasteita elämänhallinnassaan ja se auttaa ja tukee nuoria erilaisissa elämäntilanteissa. ETSIVÄ NUORISOTYÖN tehtävänä on auttaa niitä 15 - 29-vuotiaita nuoria, jotka haluavat tukea opiskeluun, ammatinvalintaan, asumiseen, vapaaaikaan, asevelvollisuuteen tai mihin tahansa omaan elämään ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Työntekijät auttavat nuorta tarvittavien palvelujen löytämiseksi ja tekevät yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Etsivä nuorisotyö tarjoaa yksilöllistä tukea jokaiselle joka sitä itse haluaa, nuoren omia toiveita ja tavoitteita kunnioittaen. Palvelu on vapaaehtoista ja maksutonta. Facebookissa Etsivä Nuorisotyö Saarijärvi.

Liikuntapalvelut UIMAHALLI-KUNTOKESKUS AARRESAARESSA on ajanmukainen uimahalli eri altaineen ja liukumäkineen sekä kaksi erillistä kuntosalia. Lisäksi ohjatuille jumpille on oma liikuntasali. Aarresaaressa järjestetään monipuolista ohjattua liikuntaa kuten bodypump, bodybalance, ohjattu kuntosalitoiminta, vesijumppa, vauva- ja perheuinti. Myös erilaisia teemapäiviä järjestetään. Laadukkaalle kuntosalille pääsee kassalta saatavalla sirukortilla joka päivä klo 6-23. Lisätietoja www. saarijarvi. fi/uimahalli. Löydät Aarresaaren myös Facebookista. MONITOIMITALO soveltuu sekä mo­ nipuoliseen liikuntakäyttöön et­ tä­erilaisten tilaisuuksien järjestä­ mis­paikaksi. Katsomopaikkojen­ ja­ lisä­ tuolien avulla saliin mahtuu­jo­ pa tuhat istumapaikkaa. Iso hallitila (24x44 m) voidaan jakaa kol­ meen yhtä suureen osioon. Monitoimitalon vakiovuorot ovat haet­ tavina elokuussa. Lisätietoja varauksista vapaa-aikatoimistosta tai www. saarijarvi. fi/monitoimitalo.

Nuoriso-ohjaaja Antti Sivonen (vas.) ja erityisnuoriso-ohjaaja Marko Henttinen. Kuvat: Kaupunki / Esko Pekkanen. 26 Palve luopas


PAAVONRINTEET JA KUSIAISMÄEN HIIHTOKESKUS -kokonaisuuteen kuuluvat Paavonrinteiden laskettelukeskus, Kusiaismäen hiihtokeskus ja Pajulammen hyppyrimäet. Paavonrinteillä on viisi valaistua rinnettä, kaksi hissiä sekä street ja reilejä, rinnekahvio ja erillinen suksivuokraamo. Lisätietoja www. saarijarvi. fi/paavonrinteet tai facebook. Kusiaismäen hiihtokeskukses­sa­ on kansainväliset mitat­täyt­tä­vät 1, 2, 3, 8 ja 10 km la­ tureitit kuntohiihtäjille ja kilpaharrastajille. Osa laduista on valaistuja. Lisäksi alueella on jo muutaman vuoden ajan toiminut maksullinen ensilumen latu, joka on pyritty avaamaan lokakuun puolessavälissä.

kyläkuntien laduista latuinfosta www. saarijarvi. fi/latuinfo. KENTÄT - Keskusurheilukenttä, lajeina lähinnä yleisurheilu ja jalkapallo - Tekojää, käyttöaika yleensä 15. 1015. 3. välisenä aikana - Mannilan hiekkatekonurmi-pesäpallokenttä, toimii talvisin luistelualueena - Kusiaismäen jalkapallokenttä. Tenniskentät 3 kpl, hiekkatekonurmi. - Pylkönmäen jääkiekkokaukalo, jal­ ka­pallokenttä ja urheilukenttä. Lisä­tie­toja kenttien käytöstä­ ja­ ­v uoroista kenttämestarilta.

PYLKÖNMÄEN KUNTOSALI MUITA LATUJA JA REITTEJÄ va- Kuntosali on ostopalveluna­vuok­rattu paa-aikatoimi ylläpitää Mannilas- yrittäjä Sanna Hau­ta­sel­le/Kunnolsa, Heramäessä, Herajärven jäällä se­ la Kuntoon. Lisä­ tietoja toiminnasta kä Pylkönmäen keskustassa. Nämä http://kunnollakuntoon.nettisivu.org. toimivat kesällä lenkkipolkuina. Maakuntauran osuudella Saarijärvi­ JÄRJESTÖT – Pyhä-Häkin kansallispuisto – Kan- Vapaa-­aikatoimen tärkeinä yhteistyönonkoski on latu- ja vaellusreittiä kumppaneina toimivat liikunta- ja Saarijärven alueella yhteensä n. 40 nuorisojärjestöt. km. Reitin varrella on taukopaik­ ko­ ja Vuosjoella, Kouranjärvel- Yhteystiedot löytyvät Viisaankiven yhlä, Tiilikassa sekä Iso-Kotajärvellä. distysrekisteristä www.viisaankivi.fi/ Hiihtokaudella ajan tasalla olevaa tie- yhdistysrekisteri. toa kaupungin ylläpitämien ja myös

Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on tarjota virikkeitä kuntalaisten henkiseen kasvuun ja monipuoliseen persoonallisuuden kehittämiseen. Lisäksi se edistää kulttuurin tuntemusta, harrastamista, opiskelua ja ammattimaista taiteen tekemistä, tarjoaa kuntalaisille ja matkailijoille laadukkaita kulttuuri- ja taide-elämyksiä, vastaa kaupungin kulttuuri- ja museopalvelujen sekä kirjastopalvelujen järjestämisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastaa myös liikunta-, nuoriso-, ja raittiuspalveluista. Esittelijänä toimivat kulttuurisihteeri Eija Viitanen, vt. kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Ronimus, museonjohtaja Kari Kotilainen ja vapaa-aikasihteeri Esko Pekkanen. Lautakunnan kokoonpano: Pulmu Kuorelahti-Juntunen (pj), Marko Mielonen (vpj), Pirjo Leppämäki, Paavo Vaarala, Antti Siikaranta, Lea Rajala ja Mikko Larja.

Monitoimihalli

Varaukset ja tiedustelut: – vapaa-aikatoimisto p. 044 459 8298 tai 044 459 8296 – uimahallin kahvio 044 459 8278 Puh. (044) 459 8275 uinninvalvojat, liikunnanohjaaja (044) 459 8278 lipunmyynti/kahvio, www.saarijarvi.fi/uimahalli

Sirukortilla kuntosalille joka päivä klo 6.00–23.00

Urheilukenttä, tenniskentät, tekojää, Mannilan pesäpallokenttä Kenttämestari 044 459 8754 Reitit, ulkoilualueet, Paavonrinteet Ulkoilualueiden esimies 044 459 8295 Nuorisotalo, leirit, retket Nuoriso-ohjaaja 044 459 8750 Erityisnuorisotyö, etsivä työ Erityisnuorisotyöntekijä 044 459 8740 Etsivä nuorisotyöntekijä 044 459 8400

Vapaa-aikatoimisto

Palvelusihteeri 044 459 8298, Vapaa-aikasihteeri 044 459 8296 Palve luopa s 27


Tekniset palvelut Tuottajapalvelut Tuottajapalveluiden tehtävänä on huolehtia kiinteistöjen kunnossapidosta, hoidosta sekä peruskorjauksista ja uusien tilojen rakennuttamisesta, puhtauspalveluista ja ravitsemispalveluista. Tavoitteena on tilojen tehokas ja taloudellinen rakentaminen, käyttö ja ylläpito huomioiden käyttäjien tarpeet kiinteistöjen koko elinkaaren ajan sekä ravitsemispalveluiden tuottaminen tehokkaasti ja taloudellisesti.

totöistä tehokkaasti ja taloudellisesti huomioiden käyttäjien tarpeet. Lisäksi annetaan käyttäjäpalvelua mahdollisuuksien mukaan.

Puhtauspalvelut Puhtauspalvelut tuottaa siivouspalveluja kaupungin kiinteistöihin. Palveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti ja samalla huomioidaan eri puhtaustasovaatimukset. Lisäksi tulosyksikkö hoitaa keskitetysti kaikkien muiden kaupungin kiinteistöjen siivoukseen liittyvät asiat.

Rakennuttaminen, talonrakennus ja kunnossapito

Ravitsemuspalvelut

Talonrakennus- ja kunnossapitopalvelut rakentaa uudet omana työnä tehtävät toimitilat ja asunnot sekä tekee kiinteistöissä tarvittavat peruskorjaus-, muutos- ja kunnossapitotyöt tehokkaasti ja taloudellisesti. Kiinteistönhoitopalvelu huolehtii toimitilojen ja asuntojen kiinteistönhoi-

Ravitsemispalvelut tuottaa julkisia ravitsemispalveluja Saarijärven kaupungin ja Saarikan asiakkaille tehokkaasti ja taloudellisesti. Pääsääntöisesti kaikki lounaat valmistetaan koulukeskuksen keittiössä. Neljä kyläkoulua ja kolme päiväkotia valmistaa omat ateriansa. Muut ateriat, kuten päivälliset

28 Palve luopas

ja viikonlopun ateriat, valmistetaan terveyskeskuksen keittiössä.

Kunnallistekniikkapalvelu Kadut ja puistot Kunnallistekniikkapalvelut rakentaa ja peruskorjaa kaavatiet siten, että ne ovat liikenteellisesti turvallisia kaikkien käyttäjäryhmien kannalta. Tehtäviin kuuluvat myös tievalaistuksen hoito, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito ja romuajoneuvolain mukaiset tehtävät. Saarijärven keskustaajamassa on venelaiturit Autiolahdessa ja Lossinrannassa sekä palstaviljelyalue Matoniemessä. Matonpesupaikat sijaitsevat Lossinrannassa ja Kolkanlahdessa. Vene- ja palstaviljelypaikkojen varauksia voi tehdä kaupungintalon neuvonnassa, puh. 044 4598 200. Kunnallistekniikkapalvelut vastaa katujen ja kevyenliikenteenväylien kesä- ja talvikunnossapidosta lukuun ottamatta seuraavia katuja kevyen-


liikenteenväylineen: Viitasaarentie, Kannonkoskentie, Lukiontie, Paavontie, Koiralammentie, Myllymäentie, Uuraistentie ja VT 13.

Yksityistiet Kunnallistekniikkapalveluiden tehtävänä on vastata yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten käytön valvonnasta. Yksityisteiden toimintaa ohjaa yksityistielaki ja sen käytännön soveltamisessa annetaan tiekunnille apua.

Vesi- ja viemärilaitos Kunnallistekniikkapalveluiden tehtävänä on rakentaa ja peruskorjata Vesi- ja viemärilaitoksen omistamia verkostoja. Viheralueilla toimivien vesiosuuskuntien verkostojen toimintaalueet ja toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät Saarijärven kaupungin nettisivuilta.

Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat kunnallistekniikkapalvelut, vesi- ja viemärilaitos ja tuottajapalvelut. Tekninen lautakunta toimii yksityistielain mukaisena tiehallintoviranomaisena, väestönsuojelulain tarkoittamana viranomaisena sekä vastaa öljyvahinkojen torjunnasta. Lautakunta hyväksyy hanke-/esisuunnitelmien tai muutoin määrättyjen suunnitteluperusteiden pohjalta laaditut kaupungin talonrakennushankkeiden luonnos-/pääpiirustukset ja niihin liittyvät kustannusarviot. Se hyväksyy myös teknisten palveluiden ja kunnallistekniikkapalvelujen rakennushankkeiden ja kunnossapitotöiden vuosityöohjelman ja yksittäiset erilliset hankkeet. Lautakunta päättää ulkopuolisille annettavista kiinteistöpalveluista sekä niistä perittävistä maksuista ja hyväksyy kaupungin kunnallisteknisten rakennushankkeiden esi- ja yleissuunnitelmat sekä niihin liittyvät kustannusarviot. Lautakunta hyväksyy katusuunnitelman ja sen muutoksen sekä päättää kadun päällysteestä sekä hyväksyy puistoja ja muita yleisiä alueita koskevat suunnitelmat. Lisäksi se myöntää ja jakaa yksityisteiden kunnossapidon ja rakentamisen kaupunginavustukset sekä päättää maa-ainesten myynnistä. Esittelijänä toimii tekninen johtaja Vesa Ronkainen. Lautakunnan kokoonpano: Matti Tannermäki (pj), Risto Koponen (vpj), Seija Talaskivi, Jorma Rautjoki, Kukka-Maaria Lähteinen, Jaana Taipale ja Jukka Oittinen.

Torikatu 5 A, Saarijärvi, puh. 014-422 800 ark. ark.7–21, 7–21,lala7–18, 7–18,su su 12–21 12–18

KONEHUOLTO ALPO KYTÖNEN Case ja New Holland huolto Valtuutettu huolto

PUH. 014 421 202 KAUPPAKATU 6, 43100 SAARIJÄRVI www.kelloliikeporri.fi

Pienkonehuolto A.MuittAri • Puutarhakoneet, moottori- ja raivaussahat • Mopot ja skootterit • Teroituspalvelu, ketjut ja jääkairat MYYNTI, HUOLTO, TARVIKKEET JA VARAOSAT

Välisaarentie 3, Pylkönmäki, p. 0400 600 202.

Jyväskyläntie 31, Saarijärvi, puh. 014-424 856

KAIVURITYÖ KAIVURITYÖ JUKKA SUUTARINEN JUKKA SUUTARINEN

KAIVUTYÖT kumitelakaivurilla ja kaivurikuormaajalla KAIVUTYÖT kumitelakaivurilla ja kaivurikuormaajalla KULJETUKSET vaihtolava kuorma-autolla KULJETUKSET vaihtolava kuorma-autolla

Saarijärvi, 0400 6470400 308 647 308 Saarijärvi,

Palve luopa s 29


Ympäristöpalvelut Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta vastaa lakien ja asetusten noudattamisesta rakentamiseen liittyvissä asioissa ja kehittää rakennusvalvontatoimea. Se valvoo, seuraa, ohjaa, hoitaa neuvontaa ja tiedottamista. Rakennustoimeen ryhtyvän ensimmäinen keskeinen tehtävä on oman pääsuunnittelijan hankinta. Jos toteutettava rakennushanke on rakennussuunnittelun osalta vaativa, tulee rakennussuunnittelun riittävä osaaminen pääsuunnittelun lisäksi olla käytettävissä heti hankkeen alussa. Rakentajan henkilökohtaisten valintojen tekeminen vaatii keskimäärin neljän kuukauden työskentelyn suunnittelun ja ohjausjärjestelmän parissa. Varsinainen rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan viiden kuukauden kuluttua hankkeen käynnistämisestä ja tontin valinnasta. Rakennusvalvonta suosittelee kaikille rakentajille tällaista aikataulua ennen varsinaista ra3 0 Palve luopas

kentamisvaihetta. Rakennushankkeeseen ryhtyminen­ vaa­ tii rakentajalta pitkäjänteistä suun­nittelua ja asiaan perehtymistä. Rakennushankkeen käynnistyessä arvioidaan mm. tontin ominaisuudet, laaditaan tarvittavista tiloista tilaohjelma ja määritellään rakentamisen laatutaso. Huolellinen suunnittelu luo edellytykset rakentamisen onnistumiselle. Rakennushankkeen alussa tehdyt ratkaisut vaikuttavat rakennukseen sekä rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon.

Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun tehtävänä on luoda luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö sekä turvata terveellinen ja viihtyisä ympäristö seuraavin keinoin: lupamenettely ja valvonta, suunnittelu ja kehittäminen, ympäristön tilan seuranta sekä siihen liittyvät selvitykset ja tutkimukset, ohjaus ja neuvonta, lausunnot, esityk-

set ja aloitteet ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille, tiedotus, valistus ja koulutus ympäristöasioista ja edistää kunnan yhteistyötä ympäristönsuojeluasiassa muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Ympäristönsuojelu on jokaisen kan­ salaisen sekä velvollisuus että oikeus. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ihmisen toiminnan aiheuttamaa vesien, ilman, maaperän ja pohjavesin pilaantumista. Ympäristösuojelusta tiedottaminen ja viestintä ovat keskeisiä asioita. Ympäristönsuojelua toteutetaan kunnassa suunnitelmallisesti, yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden pohjalta ympäristön laadun ja viihtyisyyden parantamiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi. Huolehditaan luonnosta, koska puhdas ympäristö mielletään tärkeäksi hyvän elintason osatekijäksi. Kehittämisen kannalta hyvä ja viihtyisä ympäristö tunnustetaan yhdeksi kaupungin kasvun ja ke-


hityksen avaintekijäksi.

Maaseutupalvelut Maaseutupalvelut vastaa kunta-tasolla viljelijätukien hakemiseen ja maksatukseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi maaseutupalvelut osallistuu maaseutuelinkeinojen kehittämis-, maataloustuotannon ohjaamis- ja tukien valvontatehtäviin sekä erilaisten vahinkoarvioiden tekemisiin.

Tule nauttimaan kuppi kuumaa maukkaitten leipomusten kera! Samalla voit ostaa kotiin vietäväksi leipää, pullaa ja muita herkkuja. Poikkea puotiin! Perinteistä makua jo vuodesta 1964 Ruusutie 2, Saarijärvi. Puh, 040-154 9999

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Saarijärven lisäksi Kannonkosken ja Konneveden kunnat sekä Äänekosken kaupunki. Alueella on noin 700 aktiivimaatilaa. Tehtäviä hoitavat maaseutupäällikkö sekä kolme maaseutuasiamiestä. Maaseutupalvelujen toimistot sijaitsevat Saarijärvellä, Konnevedellä ja Äänekoskella. Kannonkoskella maaseututoimisto on avoinna tiistaisin. Maaseutupalvelujen tehtävänä on viljelijätukihakemusten käsittely, eläintenpitäjärekisterin ylläpito sekä sato-, tulva- ja riistavahinkolaeissa kunnalle määrätyt tehtävät.

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvat ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja maaseutupalvelut. Ympäristölautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana lupaviranomaisena (MAL 7 §), maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena (MRL 21 §), ilmansuojelu-, jätehuollon valvonta-, ympäristölupa-, maastoliikenne- ja melun-torjuntaviranomaisena sekä vesilain tarkoittamana viranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. Esittelijänä toimii tekninen johtaja Vesa Ronkainen. Lautakunnan kokoonpano: Martti Luotola (pj. ), Pekka Mäenpää (vpj. ), Amanda Vesiaho, Raimo Pylkkönen, Kirsi-Maria Leuhu, Marko Peränen ja Jaana Taipale.

Makua arkeen ja juhlaan!  Kotiruokaa

lounaspöydästä ark. ma-pe klo 10.30-13 Tilauksesta Tumma ja vaalea leipä leivotaan itse. mm.  Kahvila avoinna ark. ma-pe klo 8-15, fantasiakakut, tuoreita leivonnaisia joka päivä. voileipä-ja  Pitopalvelua ammattitaidolla ja asiakasta kuunnellen. täytekakut  Asiakaspaikkoja 96 + 20 kesäterassi, ei tilavuokraa 

Lounashuone & pitopalvelu

P I T O PA L V E L U

PIKKUEMÄNTÄ

Sivulantie 11, Saarijärvi (kaupungintalon alakerta) puh: 050 5067807 www.pikkuemanta.fi

• Lounas 10.30–14.00 A-la carte • A-oikeudet

Paavontie 15, Saarijärvi p. 014-421 554

Kierrätyskeskus Saarijärven kaupungin omistama Kierrätyskeskus palvelee kolmessa kerroksessa. Ylimmäisessä kerroksessa on naisten vaatemyymälä, lasten vaate- ja tarvikemyymälä sekä taukotupa. Kerrokseen valmistuu kesällä 2013 kestävän kehityksen näyttely ja kokoustila. Esille laitetaan muun muassa täytettyjä pieneläimiä, kuten lintuja. Keskikerroksessa on huonekalut, taloustavarat ja kodinkoneet. Pohjakerroksesta löytyy miesten vaatemyymälä, nuorten vaatemyymälä, urheilutarvikkeita ja kodintekstiilit. Kierrätyskeskus ottaa vastaan puhdasta ja ehjää käyttötavaraa. Huonekalut ja polkupyörät voivat olla viallisia, sillä niitä Kierrätyskeskuksessa korjataan. Kierrätyskeskus, Oppitie 2 Puh. 044 4598 307 Vastaava hoitaja Ari Tuimala, puh. 044 4598 748.

Avoinna Ma-Pe klo 07.00-15.00

MA LA 10.30-21 SU 12-21

Paavontie 15, Saarijärvi, p. 014-421 554 MA-LA LOUNAS 5,90 MA LA 10.30-21 SU 12-21 • ma-LA 10.30-21 • SU 12-21

p. 014-423 922

• ma-TO 11-21 • PE-LA 11-05 • SU 13-21

Tapahtumat Sampo-lehdessä Tervetuloa! • • • •

Maalaus- ja tapetointityöt Matto- ja parkettiasennukset Pesutilojen laatoitukset ym. alan työt

Maalaustoimi

Hannu Koskinen Puh. 040 5544 244

hannu.koskinen@maalaustoimikoskinen.fi

Palve luopa s 31


Kaupungin konserni SAARIJÄRVI-KONSERNI 2012

TYTÄRYHTEISÖT

KUNTAYHTYMÄT

OSAKKUUSYHTEISÖT

SOTE – KUNTAYHTYMÄ 63,9 %

SAARIJÄRVEN VESIHUOLTO OY 36,6 %

K-S SAIRAANHOITOPIIRI 4,2 %

POHJOISEN K-S VERKKOPALVELUT OY 29,8 %

SSYP KEHITYS OY 100 %

ÄÄNEKOSKEN AMM. KOULUTUKSEN KY 15,37 %

SAMMAKKOKANGAS OY 32,9 %

SAARIJÄRVEN VIRASTOTALO OY 94 %

KESKI-SUOMEN LIITTO 3,4 %

VISIO-SÄÄTIÖ 47,2 %

SAARIJÄRVEN KAUKOLÄMPÖ OY 97,9 %

SEINÄJOEN AMM. KOULUTUKSEN KY 0,05 %

SSYP KIINTEISTÖ OY 100 %

KOY SAARIJÄRVEN LIIKENNEKESKUS 71 %

AS OY SAARIJÄRVEN MÄNTYRANTA 53,8 % KOY PYLKÖNMÄEN SÄÄSTÖTORI 76,7 % AS OY PYLKÖNMÄEN ILOLA 55,9 % KOY SAARIJÄRVEN MUSEOTALO 50,1 %

- Yritys ja elinkeinoelämän palvelija Saarijärvellä SSYP Kehitys Oy on Saarijärven kaupungin omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö, joka toteuttaa Saarijärven kaupungin elinkeinostrategian mukaisesti paikkakunnan elinkeinoelämän kehittämistä vuosittain kaupungin hyväksymän talousarviomäärärahan rajoissa. Toimintaa ohjaa visio ”Yhdessä enemmän - Saarijärvi on innostava ympäristö yrittäjyydelle”.

yrittäjien verkottajana ja törmäyttäjänä muiden eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi SSYP Kehitys Oy hallinnoi seudullisia EU- rahoitteisia kehittämishankkeita pohjoisen Keski-Suomen alueella. Hankkeiden tavoitteena on tukea koko seudun yritys- ja elinkeinoelämää sekä luoda eväitä ja mahdollisuuksia uusille innovaatioille. Meille voi myös ehdottaa hankeideoita seutukuntamme kehittämiseksi.

Haluatko ryhtyä yrittäjäksi tai kehittää jo olemassa olevaa yritystäsi? Henkilökuntamme tukee ja rohkaisee aloittavaa yrittäjää hallitusti eteenpäin auttamalla liikeideaan perustuvan liiketoimintasuunnitelman valmistelussa ja rahoituksen suunnittelussa. Toimimme pitkäjänteisesti yrittäjien omista lähtökohdista ja toiveista käsin. Yrityksen kehittyessä olemme apuna investointien rahoituksen suunnittelussa, avustusten hakemisessa sekä tuotekehitys- ja innovaatiorajapinnassa etsien kaupallistamisen mahdollisuuksia. SSYP Kehitys Oy toimii myös

Etsitkö toimitiloja Saarijärveltä? Saarijärvellä vapaina olevia toimitiloja voi etsiä SSYP Kehitys Oy:n nettisivuilta. Osan kiinteistöistä omistaa SSYP Kiinteistöt Oy ja niistä lisätietoja antaa toimitusjohtaja Kaisa Bäfver.

32 Palve luopas

SSYP Kehitys Oy:n nettisivuilla olevasta tuote- ja palveluhakemistosta voit hakea Saarijärven yritysten tarjoamia tuotteita ja palveluja. Matkailupalveluihin, tapahtumakalenteriin sekä kaupan ja muiden palvelualojen tarjontaan voi lisäksi tutustua monipuolisilla sivustoilla www.luonnon-

voimaa.net ja www.saarijarvipalvelee. fi. Matkailuinfo palvelee SSYP Kehitys Oy:n toimistossa osoitteessa Sivulantie 11.

SSYP Kehitys Oy Sivulantie 11, PL 13 Puh. 044 4598 217 www.ssypkehitys.fi etunimi.sukunimi@ssypkehitys.fi Arja Iso-Ahola, toimitusjohtaja, 044 4598 402 Riitta Hintsa, toimistosihteeri, 044 4598 217 Satu Iso-Ahola, matkailu- ja palvelukoordinaattori, 044 4598 300 Hanna Kaihlajärvi, projektipäällikkö/maatilaelinkeinot, 040 563 5431 Petri Mustamäki, yrityspalvelupäällikkö, Seudulliset Yrityspalvelut, 044 4598 724 Markku Rautiainen, projektipäällikkö, Pohjoisen Keski-Suomen teolliset klusterit, 044 7114 626 Esa Tolvanen, projektipäällikkö Pohjoisen Keski-Suomen teolliset klusterit, 0400 563 411


Kiinteistöt Oy SSYP Kiinteistöt Oy:n toimialana on rakennuttaa, vuokrata ja ylläpitää erilaisia toimitiloja yritysten käyttöön Saarijärven kaupungin alueella. Yhtiö voi tarvittaessa myös ostaa, myydä ja jalostaa kiinteistöjä Saarijärven elinkeinoelämän edistämiseksi ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. SSYP Kiinteistöt Oy on Saarijärven kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka päätoiminta muodostuu yritysten toimitilojen rakentamisesta ja edelleen vuokraamisesta sekä kiinteistöjen oma jalostaminen tai yhdessä yrittäjien kanssa yrittäjien tarpeita huomioon ottaen.

Yhtiön hallituksessa asioista päättävät hallituksen puheenjohtajana kaupunginjohtajan lisäksi kaupungin luottamushenkilöistä koostuva hallitus. Saarijärvellä on ollut vuoden 2012 lopussa SSYP Kiinteistöt Oy:n omistamia yritysten toimitiloja yhteensä noin 50 000 neliötä, joissa oli yhteensä noin 350 työpaikkaa. SSYP Kiinteistöt Oy:n omien tilojen käyttöaste oli vuonna 2012 keskimäärin 92 prosenttia. Tuotannollisten tilojen kysynnässä on ollut näkyvissä lievää elpymistä vuoden 2013 alkupuolella.

Alueen jätehuollon monipuoliset palvelut luotettavasti ja ammattitaidolla! Esimerkiksi tehtäviimme kuuluvat jäteneuvonta, jätekuljetukset, jäteasemaja jätekeskuspalvelut niin kotitalouksille kuin yrityksille.

Ota yhteyttä ja kysy tiloja Toimitusjohtaja Kaisa Bäfver kaisa.bafver@saarijarvi.fi Puh. 044 459 8294.

Tiloja markkinoi myös OPKK Kiinteistökeskus ja lisätietoa vapaista tiloista löytyy sivustoilta www.opkk.fi ja www.toimitilat.fi.

Toimisto Sara-ahontie 2 ma-pe 9.00-15.00 puh 040 184 1427

Toimisto Käyntiosoite: Paavonaukio 3 B, Saarijärvi Postiosoite: PL 13, 43101 Saarijärvi Auki: ma – pe klo 9. – 15.00 p. 044 4685 502, 044 4685 508 info@sammakkokangas.fi Sammakkokankaan jätekeskus Osoite: Kannonkoskentie 1134, Saarijärvi Auki: ma – ke ja pe klo 8. – 15.45 ja ti klo 10. – 18.00 p. 044 4685 507 jatekeskus@sammakkokangas.fi

Toimisto Sara-ahontie 2 ma-pe 9.00-15.00 puh 040 184 1427

www.sammakkokangas.fi Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

Palve luopa s 33


4 Biojäte Vanhentunut ja pilaantunut ruokajäte, juuresten ja hedelmien kuoret, kahvi- ja teepussit, kananmunakennot ja käsipyyhepaperi biojäteastiaan tai kompostoriin!

1

5 Sähkölaiteromu Sähkölaitekeräykseen maksutta!

8 3

5

6 Metalli Erilaiset metallipurkit ja kannet, foliopaperi- ja vuot, erilaiset metalliesineet ekopisteen metalliastiaan!

6 2

4

7

Herra Loikka opastaa lajittelemaan Hei, olen Herra Loikka ja neuvon sinua lajittelemaan jätepussin oikeisiin jätejakeisiin. Sekajäte kulkeutuu kotitalouksista jätteen keskitettyyn polttoon. Sekajätteen joukossa esimerkiksi lasi- ja metalli palamattomina materiaaleina aiheuttavat ongelmia. Toisaalta materiaaleja, joille on hyötykäyttömahdollisuus, kannattaa kierrättää materiaalina. Pahvi ja paperi ovat tästä hyviä esimerkkejä. Jätteiden lajittelu on siis erittäin tärkeää! 1 Pahvi ja kartonki Aaltopahvilaatikot ja erilaiset kartonkipakkaukset kuten kauraryyni- ja

muropaketit ekopisteiden pahviastiaan! 2 Paperi Sanoma- ja aikakausilehdet, mainokset, kopiopaperit ja kirjekuoret ekopisteiden paperiastiaan! 3 Vaaralliset jätteet Maalit, lakat, liuottimet, akut, öljyt, kemikaalit, paristot, vanhentuneet lääkkeet tulee viedä jätekeskukseen paitsi paristot kauppojen paristoastioihin ja lääkkeet apteekkiin. Otetaan vastaan maksutta!

SAARIJÄRVEN SAARIJÄRVEN

SAARIJÄRVEN

7 Lasi Erilaiset värilliset ja kirkkaat lasipullot ja purkit sekä lasiastiat ekopisteen lasiastiaan! 8 Sekajäte Lajittelun jälkeen jäljelle jäävä jäte, kuten erilaiset muovipakkaukset, maito- ja mehupurkit jne. omaan sekajäteastiaan.

Jätehuoltoyhtiö Sammakkokangas Oy p. 044 4685 502, 044 4685 508 info@sammakkokangas. fi Toimisto: Paavonaukio 3 B ma–pe 9–15 Jätekeskus: Kannonkoskentie 1134, avoinna ma–ke ja to 8–15.45 ja to 10–18. www. sammakkokangas. fi

ASIAMIES ASIAMIES

ASIAMIES

*MATKAPALVELUT *MATKAPALVELUT *PAKETTIPALVELUT *PAKETTIPALVELUT PUH. 0400 740 808 PUH. 0400 740 808

MYYTÄVÄNÄ

Omakotitaloja, osakehuoneistoja, kesämökkejä, rantatontteja, metsäpalstoja… Katso tarkemmin netistä, os. www. koditjatontit.fi. tai tule käymään toimistossamme, os. Torikatu 5 b.

puh. 014 422 458, 0400 344 024 (LP), 0400 642 260 (PP) s-postit. lauri.pasanen@kotinet.com; paivi.peltoaho@kotinet.com 34 Palve luopas


Saarijärven seudun jätelautakunta Jätelautakunta on perustettu yhdessä Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan ja Kivijärven kuntien kanssa. Lautakunnan jäsenmäärä on perustamishetkellä viisi. Puheenjohtajana toimii Saarijärven kaupungin nimeämä jäsen. Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä ja hoitaa jätelainsäädösten mukaisia tehtäviä kuntien puolesta johtosäännössä esitetyssä laajuudessa. Esittelijänä toimii jätehuoltoasiamies Heli Rämänen ja sihteerinä Tuula Muittari. Lautakunnan saarijärveläinen jäsen on puheenjohtaja Jorma Rautjoki.

Saarijärven Kaukolämpö Oy Saarijärven Kaukolämpö Oy tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä luotettavasti ja kustannustehokkaasti lähienergiaa hyödyntäen. Kaukolämmön piirissä on vuonna 2013 reilu 170 kiinteistöä Saarijärven keskusta-alueella. Kaukolämpö Oy:n perustava yhtiökokous pidettiin 1961. Lämpöyhtiön perustaminen Saarijärvelle oli rohkeaa ja ennakkoluulotonta, sillä vastaavankokoisissa taajamissa ei oltu uskaltauduttu moiseen ryhtyä. Lämpöyhtiön perustamiselle oli omat epäilijänsä, mutta sille oli myös hyvät perusteet. Saarijärveä rakennettiin 60-luvun

taitteessa kovalla ryminällä. Silloin rakennettiin muun muassa uusi koulurakennus, kaupungintalo ja Kauppakadun kiinteistöt.   Lämmön tuotanto-, myynti- ja jakeluasioissa: Toimitusjohtaja Maija Lehtonen, 040 1395 385 Toimisto, Sara-ahontie 2 ma-pe klo 9-15 Puh. 040 184 1427 Vikatilanteissa päivystys 040 8618 957 toimisto@saaveka.fi etunimi.sukunimi@saaveka.fi

Saarijärven Vesihuolto Oy Saarijärven Vesihuolto Oy on puhdasta vettä tuottava sekä verkostoja rakennuttava ja ylläpitävä yritys. Saarijärven Vesihuolto Oy vastaa lähes koko Saarijärven alueen veden tuotannosta, myynnistä ja jakelusta.

Huono kuva? tai Ääni??

Pät...kii...kö!?

Vesiliittymäasiat ja sopimukset Toimitusjohtaja Maija Lehtonen 040 1395 385 Toimisto, Sara-ahontie 2 ma-pe klo 9-15 puh. 040 1841 427 toimisto@saaveka.fi Vikatilanteissa päivystäjä 040 8618 957 Verkkosivulla www.saaveka.fi on lomakkeita, joilla voi ilmoittaa esimerkiksi asukasvaihdoksista.

Antenniasennukset – huollot Kotiteatterilaitteet / HiFi / High End myynti/asennukset

Soita ja tilaa se oikea HD Soita asiantuntijalle hyvän kuvan ja äänen puolesta

TMI A. RINNEAHO Saarijärvi, 0400-644042 a.rinneaho@hotmail.com Palve luopa s 35


TAKSI 0200 50 700 Saarijärvi

Aukioloajat ma-pe 9-16.30 viikonlopp. ja ilt. sopim. mukaan

Paavontie 24, puh. 0400 644 141 saarijarven.hautauspalvelu@kotinet.com

TAKSI PAUNO PAAJALA

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA

Saarijärvi P. 040 555 2333

TAKSI PAUNO PAAJALA

Saarijärvi

p. 040 555 2333 www.pauno.org

– keskellä elämää – www.pauno.org

JUMALANPALVELUS

kirkossa sunnuntaisin klo 10. Jumalanpalvelus radiossa, taajuus 90,5 Mhz.

SATATAX OY Tapio Tarvainen

040 7277 102

TIETOA SEURAKUNNASTA TAKSI Saarijärvi

JalkoJenhoidon

ammattitutkinnon suorittanut jalkahoitaja, perushoitaja

helena Ropponen

paikallislehdessä sekä kotisivuilla www. saarijarvenseurakunta.fi

KIRKKO

auki tutustumista ja hiljentymistä varten 13.6.-11.8. päivittäin klo 10-16, su 10-13

KIRKKOHERRANVIRASTO Urheilutie 5, 040 1534 736. Auki arkisin 9-14

Koti- ja laitoskäynnit! Puh. 040 8367 949

www.saarijarvenvapaaseurakunta.fi

SAARIJÄRVEN VAPAASEURAKUNTA

KAIKKIA IHMISIÄ VARTEN Puh. 0400 646 252 saarijarvi@svk.fi

36 Palve luopas


Yhteystiedot KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kaupunginjohtaja Kinnunen Janne 044 4598 201 Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Autiosalo Satu 044 4598 203 Talous- ja hankintajohtaja 044 4598 204 Kehittämispäällikkö Penttilä Kirsti 050 3587 832 Hallintosihteeri Marjatta Puttonen 044 4598 244 Palkkasihteeri Tuula Vilkkilä 044 4598 236 Pääkirjanpitäjä Merja Kristiansson 044 4598 230

www.saarijarvi.fi etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi

Hallintosihteeri Voutila Vuokko 044 4598 251 Koulukuraattori Kivijärvi Eila 044 4598 431

KOULUT ALAKOULUT Herajärven koulu Rehtori Heikkinen Eero 044 4598 284 Apulaisjohtaja Rautjärvi Anna-Maija 044 4598 285 Kanslia/koulusihteeri Savonen Maritta 044 4598 416 Herajärven koulun opettajat 044 4598 286 Kalmarin koulu, Kalmarintie 117 A Pöntinen Risto 044 4598 706

TYÖLLISYYS Työnsuunnittelija Vesisenaho Anu 044 4598 247

KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ

Kolkanlahden koulu, Kolkanrinteentie 5 Hemminki Anssi 044 7114 627 Lanneveden koulu, Koulukuja 1 Leppänen Peter 044 4598 218

Maanmittausinsinööri Heinänen Tarmo 044 4598 314

Linnan koulu, Maksalantie 9 Nummikoski Janne 044 7114 646

Kaavoitusarkkitehti Humppi Ulla-Maija 044 4598 405

Mahlun koulu, Koulurinne 8 Jokinen Timo 044 4598 763

Kaavasuunnittelija Tarvainen Mirja 044 4598 435

Pylkönmäen koulu, Rahikaisentie 5 A Berg Eero 044 4598 470

Kaavavalmistelija Kesämaa Essi 044 4598 210

Tarvaalan koulu, Satosuontie 2 Leppänen Tuula 044 4598 741

ASUNTOPALVELUT Vt. asuntosihteeri Tarja Truhponen 044 4598 243

SIVISTYSPALVELUT Sivistysjohtaja Siikström Arja 044 4598 250 Hallintosihteeri Myllylä Jaana 044 4598 433

KESKUSKOULU, Koulutie 4 Rehtori Taipale Markku 044 4598 283 Apulaisrehtori Somppi Tero 044 4598 628 Kanslia/koulusihteeri Niiranen Eija 044 4598 270 Keskuskoulun opettajat 044 4598 225 Kouluterveydenhoitaja Piispanen Anu 044 4598 266 Koulupsykologi

Laurila Riitta 050 3825 351 LUKIO, Lukiontie 3 Rehtori Valkola Ulla 044 4598 260 Apulaisrehtori Penttinen Jari 044 7114 660 Opinto-ohjaaja Olli Annukka 044 4598 263 Kanslia/koulusihteeri Kuikanmäki Aira 044 4598 261 Lukion opettajat 044 4598 262 Kouluterveydenhoitaja Häkkinen Leena 044 4598 755

VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatusjohtaja Jääskeläinen Maija 050 3135 439 Toimistosihteeri Lehtonen Anna-Maija 044 4598 348 Peräaho Pirjo 044 4598 446 PÄIVÄHOITO Alue 1 Päivähoidon aluejohtajilla soittoaika ma,ti,to,pe klo 9-10.00 Päivähoidon aluejohtaja Humalajoki Erja 044 4598 219 Pikku-Mäntylän päiväkoti, Tiitiäiset ryhmä 044 459 8234 Tiukuset ryhmä 044 711 4625 Alueen perhepäivähoito: Eteläpellon ryhmäperhepäivähoito 050 4323 098 Taapero ryhmäperhepäivähoito Tarvaala 044 4598 707 ESIOPETUS / koululaisten iltapäiväohj. Honkonen Sari 044 4598 738 Alue 2 Päivähoidon aluejohtaja Komu-Moisio Sisko-Annikki 044 459 8344 Päiväkummun päiväkoti, Pirtin ryhmä 044 459 8343 Päiväkummun päiväkoti, Salin ryhmä 044 7114 615 Muksulan ryhmäperhepäivähoito Hännilä 044 4598 722 Suojalinnan ryhmäperhepäivähoito Linna 044 4598 701 Palve luopa s 37


Tenavala ryhmäperhepäivähoito Lannevesi 044 4598 703 Aarnontie vuorohoito 044 459 8338 Nuppulan ryhmäperhepäivähoito 044 4598 606 Iltapäivähoito, Linna 044 7114 629 ESIOPETUS / koululaisten iltapäivähoito Lannevesi 044 4598 736 Alue 3 Päivähoidon aluejohtaja Rouvinen Marjo 044 4598 340 Mannilan päiväkoti 044 4598 339 Esiopetus, Salminen Hannu/ Lampinen Leea 050 3215 991 Alueen perhepäivähoito Pikkulan ryhmäperhepäivähoito Kalmari 044 4598 702 Tenavatupa ryhmäperhepäivähoito. Pylkönmäki 050 5436 118

KULTTUURIPALVELUT

Etsivä Nuorisotyö Ihanainen Heli 044 4598 400

KULTTUURITOIMI Kulttuurisihteeri Viitanen Eija 044 4598 291

YMPÄRISTÖPALVELUT

MUSEO, Herajärventie 2 Museonjohtaja Kotilainen Kari 044 4598 292 Toimistosihteeri Peura Eila 044 4598 411 Museon kahvio/näyttelyt 044 4598 412 KIRJASTO Lainaustoimisto 044 4598 257 vt. kirjastotoimenjohtaja Ronimus Marja-Liisa 044 4598 258 Kirjastoauto Vainiomaa Jari 044 4598 728 PYLKÖNMÄEN kirjasto Leppämäki Hillevi 044 4598 493

ESIOPETUS: Pylkönmäki 050 3243 903 Paavolan päiväkoti, Paavontie 30 Päiväkodin johtaja Roikonen Anna-Kaisa 044 4598 342 Henkilökunta yläkerta 044 4598 341 alakerta 044 4598 604

KANSALAISOPISTO JA MUSIIKKIOPISTO, Sivulantie 11 Opiston rehtori Tikka Timo 044 4598 427 Opistosihteerit Virnes Pirjo 044 4598 256 Pulkkinen Pirjo 044 4598 254 Pyykkinen Eija 044 4598 254 Musiikkiopisto 044 4598 4432 Koulutussuunnittelija Liimatainen Hannu 044 4598 456 Musiikinopettaja Heikkurinen Maritta 044 4598 770 Kuvataidekoulu, Säästölä, Ilolantie 6, 044 4598 301

Tekninen isännöitsijä Autio Erkki 044 4598 321 Hallintosihteeri Ratinen Kirsti 044 4598 434 MAASEUTUPALVELUT Maaseutusihteeri Rimmi Markku 044 4598 245 RAKENNUSVALVONTA Rakennustarkastaja Vesala Jouni 044 4598 319 Rakennustarkastaja Sekki Eero 044 459 8415

VAPAA-AIKAPALVELUT

Lupavalmistelija Vehviläinen Eija 044 4598 320

HALLINTO Vapaa-aikasihteeri Pekkanen Esko 044 4598 296

YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristösihteeri Laitinen Kalle 044 4598 309

Palvelusihteeri Pääkkönen Marja 044 4598 298

Hallintosihteeri Rutanen Sirpa 044 4598 304

LIIKUNTATOIMI Ulkoilualueiden esimies Kuorelahti Erkki 044 4598 295

Kierrätyskeskus, Oppitie 2 044 4598 307

Paavonrinteet/välinevuokraus 044 4598 982 Kenttämestari Rantalainen Mika 044 4598 754 Uimahalli-kuntokeskus Aarresaari, Sivulantie 6 Uinninvalvojat 044 4598 275 Lipunmyynti/kahvila 044 4598 278 Monitoimitalon varaukset 044 4598 298, 044 4598 278 NUORISOTOIMI Nuorisotalo, Paavontie 13 Nuoriso-ohjaaja Sivonen Antti 044 4598 750 Erityisnuoriso-ohjaaja Henttinen Marko 044 4598 740

38 Palve luopas

HALLINTO Tekninen johtaja Ronkainen Vesa 044 4598 358.

TEKNISET PALVELUT KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT Maanrakennusmestari Niskanen Vesa 044 4598 424 Työnjohtaja Rantanen Eero 044 4598 776 Toimistosihteeri Tuittu Elisa 044 4598 306 Jätevedenpuhdistamo Viemärilaitoksen puhdistamonhoitaja Kautto Mikko 044 4598 769 Vesilaitoksenhoitaja, Pylkönmäki Kotanen Pasi 040 7075 884 Kunnallistekniikkapalvelujen päivystys 044 4598 771


Jätehuoltoasiamies Rämänen Heli 050 3903 765 KIINTEISTÖNHOITO Esimies / Työnjohtaja Kinnunen Harri 044 4598 272

Johtava lomittaja, Kukkonen Kirsi 044 4596 437 KELA/Saarijärvi 020 6356 000

Tapani Autio 0400 542 663 Marko Autio 0400 560 782 Raimo Hyytiäinen 040 7507 544 Moreno Javier, Pylkönmäki 040 7659 080

Kirkkoherranvirasto 040 1534 736 LVI-huoltomiehet Rämänen Olavi 044 4598 778 Kauppinen Jorma 044 4598 779

Maistraatti 029 5537 201

LÖYTÖELÄIMET (Saarijärvi-Kannonkoski), Tauno Konttinen 040 5928 304

Poliisi 071 8746 530 KUNNOSSAPITO Kunnossapitorakennusmestari Nikara Pasi 044 4598 777

Poliisi/lupapalvelut 071 8746 520 TE-toimisto 0295 046 000

Hallintosihteeri Muittari Tuula 044 4598 331

MELA-asiamies Jaakkola Markku 029 4352 624 PRO AGRIA/MAASEUTUKESKUS Janhonen Esko 020 7473 352

Verotoimisto 020 6120 00

RAKENTAMINEN Rakennuttaja rakennusmestari Kynnäs Seppo 044 4598 420

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Palo- ja pelastuspalvelut, Herajärventie 6 Aluepalopäällikkö Hukka Markku 050 3118 490 Palotarkastaja Kulmala Timo 040 7170 097 Paloasema (014) 421 403 Päivystävä pelastusviranomainen. 040 7170 098

Talonrakennustyömaat Nikara Pasi 044 4598 777 RAVITSEMISPALVELUT Ravitsemispalveluesimies Tuimala Auli 044 4598 264 PUHTAUSPALVELUT Siivoustyönjohtaja Matero Tuula 044 4598 349

PIIRINUOHOOJAT: Keijo Kalliokoski 050 5918 846

Kuluttajaneuvonta valtakunnallinen 071 8731 901 Keski-Suomen oikeusaputoimisto 029 5660 870 Saarijärven edunvalvontayksikkö: Yleinen edunvalvoja Taipale Elisa 029 5652 920 Hytönen Eija 029 5652 920 Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonta 014 2660 000

MUITA YHTEYSTIETOJA

POHJOISEN KESKI-SUOMEN VERKKOPALVELUT OY Toimitusjohtaja Hakkarainen Tuula . 044 4598 615 VISIO-SÄÄTIÖ Toiminnanjohtaja Nieminen Pekka 0400 8090 13 TYÖPAJA POLARNET Väätäinen Timo 040 5047 179 Lehtonen Sirpa 050 5365 858 NIKKARIPAJA Toimisto 040 5627 711 KIEPURA OY, Rentotie 9 Toimitusjohtaja Nieminen Pekka 0400 8090 13 VIISARI ry Peiponen Arja-Leena 040 5026 173

Kuva: Kaupungin valokuvakilpailu / Jari Tenokoski.

www.saarijarvi.fi Palve luopa s 39


Paistamme munkkeja joka päivä! Peräkärryjen, mobiilipaljun ja matkailuautojen vuokraus

Veikkaus ja RAY- pelit

• • •

Kalastuslupien myynti •

EN IJÄRV SAAR AS PAR SSI! TERA KESÄ

Fixus autokorjaamo Fiat, Ford ja Kia -merkkihuollot ma–pe 8–16 Määräaikaishuollot ja korjaukset kaikkiin merkkeihin Diagnostiikka testaukset Ilmastointilaitehuolto Päästömittaukset ja katsastuskunnostukset /-käytöt Lisälämmittimien korjaukset

Fixus varaosamyymälä ma–pe 8–18, la 9–15 Autotarvikkeet ja varaosat Akut Renkaat MP -varaosat ja tarvikkeet Laakerit, ruuvit ja pultit Avainpalvelu

• • • • •

POLKUPYÖRÄT Merkillisen hyvät osat!

www.fixus.fi Jyväskyläntie 34, Saarijärvi p. 014 333 www.facebook.com/Rantakivi

Peugeot Skootterit myynti ja huolto

Myymälä / Kahvio aukioloajat: Ma-To 6.30-20.00 (21) Pe 6.30-21.00 (22) 3777 La 8.00-21.00 (22) Su 9.00-21.00 (22)

Seutukuntamme viestintuojat Jak koske elu: * Saari n Paran jär tala ja vi * Kann on Hieta ma * koski * Py Multia lkö n Nika nmäki * ranpe Ka rä ja Sa rstula * -TEST hrajär Kyyjärvi IMEN -TEST vi * ka * ESTY IMEN upat ja Kivijärvi JÄ ESTY * pysäh JÄTT dyspi Uuraisten ke steet * Näkö skusta läh ialue islehti: www.s ineen aarijarv ela AD-E

* Ääne

RÄMAKSU MakS a valiTSeMiS eRiSSÄ RenkaaT, vanTeeT, huOl SaSi lOT.

inen.fi

Keski viikkon

a 17.

6/2012 5/12 5/12

ME ME ILTÄ

4/12

PPITÄILT SAAT TYPP YT MYÖS MÄÖN ITÄYT AT MY eSAil RE M NK tAyID ÖS e äAIL AIL il REt pO TÖN s LE NK t pit a ä SI! at M s LE Sy äyt a Up SI! a OpMit tön t yös yt Täytt Aä LA renMyö ämäll JO TäP ISöEn yttO Autokosä ämTäll kails auton T re rjaaäs Autokosä ! ää au motäm renkaa nka lesi! ton re rjaaäs motäm ään po typell illes lttoank aa t typ n poltt ja reää i! ine ng ellää pysty ja re as oa kut lui 4/12

399,

Täyttämäl lä auton sääst Täytt ämää renka ämäl länauton at poltto sääst ämää ainek typellä pysty renka renga n poltto uluis at skulu typel saläjopa tään Lisät issa ainekperät renga pysty ietoa 6% uluisisa skulu tään ja 30jopa Lisätietoa www issa.reng %. perät 6 % ja astyp i 30 pi.fi www %. .rengastyp pi.fi

St1 Ranta-

-

Kivi

St1 Ranta-

Kivi

ineku ssa pysty tään kuluiss Lisätingaskului jopa 6 tään pelui a jop eto ww ssaa pe rätiss30 Lisäti Kau %ppias etoaa ww %.a 6Kau%ppi w.reng räti 30 as w.re astyp %. ngas pi.fi typpi. fi Puh. (014) Fax 3333 756 Puh. (014) (014) 3333 Fax 3333 799 (014) 756 3333 799

Autok orjaamo Autok orjaa Merk mo illise n hyvä

2011

Merk t osat! illise ww hyvä w.fnixu t osat! www.f s.fi ixus.fi

Ranta Ranta -Kivi Jyvä skylä-Kivi Jyvä nti 34 skylä 4310 ntiee 34 0 Saar 4310 0 Sa ijärvi arijä rvi

Pu Pu h. (014) 3333 Fa h. (014 ) 33 757 Faxx (014 33 75 (014)) 3333 3333 7997 Seut 799 ukun ky TORS TAINA läkaup nan ai noa pa 25.4. klo K Järjes 8.15 TARJO almar tämme UK i SET ILM

KULJ AISEN eriko ETUKSE N isli ostop ikkeiden aratiis Sa Valiko arijärvel iin imass le. 10 pa a ainaki n 2 kir rturia, 6 ruo pputoria , kakau PS: pp hiivap unohtun aa. een ala TARJ n ostajalle PULL OAMME AKAH Avaam VIT! suljemme aamulla me illa , • KO lla. KAL • PO TIINKU

LJE STIN • VEIKK PALVELTUS ON-LINAUKSEN UT E

VANT E

Vilj ULKO aporsaan FILEP 4 KP IHVIT L

Val ARKIJ ion 2 x 500 UUSTO g siiv u

EKEV

ÄT!

80€ alk.

/kpl

14”/15”

BROCK

Nyt me ilt RAHO ä myös ITUs!

TKRPIKA AUTOKO HUOL RJAA Kunni TO MO avu ore 0 649 ntie 10, Saa 292. rijärvi

RC19 ENZO Tee kes B ja hyö ärengaska upat nyt ostaja dynnä ennakk n hintae otu

ÄITIEN Tulossa PÄIVÄ LO 12.

tohu

UNAS 5 mm. jälki ruokabu klo 11-15 ffet. Ei pöytävar KOTIR auksia. UO ark. maKAA lounas pöy -pe klo 10.30- dästä Kahvila 13 avoinn tuoreit a leivonn a klo 8-1 aisia jok 5, Pitopal a päivä. vel ja asi ua ammattit Asiakas akasta kuu aidolla nne paikkoja 96. Ei tilav llen. uokraa .

Lounas huL V EeL U & pitop on alvelu UEM PITO

P. 040

PIKK

PA

ÄN nginta lon ala TÄ Siv puh. ulantie 11 ker ta, 050 50 www.p ikkuem6 7807 anta.fi

Kaupu

UE

ITTAJA

a.hyyt 090 iainen@ • Jyväsk ylänti juhana utohuo e 31 • lto.fi Saarijärvi • ww w.juha • nautoh

Makua arkeen ja juhlaa n!

laaduk kaita erikoi svante ita.

STIVO

Saari järvi/ p. 04 Uuraine 0 537 n 8280

Kysy tarjous

!

olto

uolto.

Kevä keK säUrenk t tulee, lum MHaat yy et , vaihta sulaa, Saari O TAmLV Ka, asen järv IREN AAT

fi

AUT en OTA R

* TIE * ATKTOKONEET * PAK -TARVIKKE * JÄÄ ASTIMET ET KAAPIT * KODIN * TEL KONEE * DIG EVISIOT T IBOKSI T

HYVÄ VALIK TELEVI OIMA HUOL SIOITA LET JA DIG TUJA TAU IBOKS LUEJA! Virast oti p. 040 e 2, Saarijä 0 469 rvi 532

kg

ILM KEINON AINEN AHK KAUPAN ASALKK - AJATTE PÄÄLLE U LEPPA ITE -

TON T

alk.

15”

I-LUOK BANA AN ANIT

12 TE

HAKKA BL

TM TM 6/20 2013 12-0 -h321inTE ilja STja en IVOMIT Juhan uTA kaJA Puh. va (014) Au juh 423

ERÄ 26” TELEVI SIOITA

7 00 1 00

014 438 050 352 720 9795

ET AU

/kpl

E

GRILL Atrilli IMA 2 x 400 KKAR g pkt A

M KAU ARIN PPA p.

Meiltä löydät nämä ja paljon muitak in

80€

KOTIT TO-PE ALOUKS ILL

5 00 2 50

ja 20

“Goodye rengas ar on hien o aivan ja asettaa rima uud tavoittee elle tasolle, n alhainen na on yhdi kun stää hyvä mär vierintävastu s ja Goodyea käpito. tehtäväs r on onnistun poikkeuk sä suorasta ut sellisella an TM 5/20 tavalla.” 13

Asentav Autotarv a varao liik Sa korjaa ikkeidsa mo, hu en eriekoi arijär slii

taa... MYY

VIKE & 014 4 24 32 5

ke javemo oltaa n ke ja kor Kaikki nimsk uskijaa kai erk tassa palv kki au tomerk OTOtAaYH yhteytelut saman it. TEYTtä i tule katon alla TÄtaTA Pese au käym I TULE ään ! ! to KÄYM si ke Terv

ÄÄN! etul vätk -itse auoa Saarijärv untoon! en aino aa 2 pesu n paikka a.

tee-se

topesu Saari laan. Sara- järven Au puh. ahontie 15 totarvike www.s010 281 2843100 SaariKy, aarijar järvi 80 venau totarv ike.fi

uta 20 13 N:o 7

Si

ro 15

13 · N

Liika inen on murehtim turhaa. en vu 12 ttin Mikael Kon

huhtiku

6/2012

TY

Löydät meidät ” stä nnity ä j samasta paikasta o k iik ielä v v ä s Säästökeskus s Ede Kauppakatu 5 Pl 46 43101 Saarijärvi Ilmoitukset p. 044 4062 073 Toimitus 014 421 460 toimitus@sampolehti.fi toimitus@saarijarvelainen.fi

Hyv uutis iä ia jo 25 v uotta

udun

en se arijärv

a 11.

rstain

i · To

lisleht

paikal

20 ikuuta

e ero 2

num

· Irto

huht

Sa

ta htikuu 18. hu tävän vietet -Suomen Keski päivän aa ohjelmtellaan valmis llaan parhai päätä. täyttä Koske

nlahti

r -Maija Wol ma ri hu hti lää kä sti 18 . eesPi iri est yn tdt no Schil 18 56 ilmdessä tie skuuta ometar-leh isenä ke isä Su i ensim mä n Kesk tee äst sit täv luun kä i ivä ks kuste i. n pä tSuom i-Suome unnan mi n Kesk maak tem mi. yä sit nimett juhlaa on tavoin nä . eri ipäivä taista ty monin taja An men i-Suo nvietet ku ntajoh kookutsun Kesk na kaerar iM aa osen tal ululle n ilta ös Sa ilan ko ikk pä ivä kevätkons aä my Linn sta ta M Ju hla on en aik tämän at aa mu lapäimaan ios- salaisopist vat kaud siivit pahtu juh t llä ov lla, luk ndita raika elet. bä ulu jär ve vietettävänt juu ri ny sa n ku nko tis ste skus seu ra kkokin. itut säv ululai taa n lm istelu . lä, Ke Pokella ei ole lu- na op ijä rven kir alako va in an sa nar ku vä n immillaan da eja en ku Sa ks sa saa laa yh ia ä shuv pano tilöit kuum Sirku an ka ikk tutustu- tatalossa dolla lau luja otkään kynt n a. au , va n joh ulu lta t värik aa ja mutta ivä vassa ia kutsutaa kouluar- kuoro maakuntal on isä nt tuova Kans rajär ven ko sy tty y ulupä ais rajäriseen eutu ssä ivä nä nttilä ät, He ja He pa in- Hy vä ko me n pä kou- tal an tavall - de olla kotis. an ky Ku n aat lähtev an salapemä n noste ma Kans em sik uo lla än pani esi lle i-Suo - maan syd nta ryh n va nh jär jes- Ke sk i-S n ka iki all isen keen. oppil kkiluokka Ta mi on sk rve tav sto nssa koulu hu lmusii säpinä. Ki rja tyisesti Ke kirjoja. ven tyksen ka vanhempi- Saar ijävietetää n ä. innut n lla. on vät ivä ja eri lijoita ja räine aen so oijien ku , koulu he itt äy ty - yhdis ä lasten ahtuma - lui lla ä koulupä et ovat vie n taan ttä ös kirjai Regg t mu sis tu kk aa nnan täv tap ov nii men va - Li Hetkee n ilät läm mi vas- tet yhteinen ki yhteisty an- hy vä okkien avoin na sta velLu mutta lli sta ra men päivä en aa n merk kyntt rten rajär ö kolm vit tee ski-Suo kertaa la- kansan isöä ottam pääesiin- hy vä esihva näytt asta, jär- raita va lui lla, He ä Ke ou va voim ttely- vät yle rsinaisten n ja Li n- tä ja va ku n sim mäist torin ka na ole m- kyläk läm mi ve va mu en ru nä en asteleva elee ohjel taan , Herajär ndien, tar nen sek sä yis tin sbä ien va lle vii meist jestel He nt t tyj n koululai oinnit. i ar ko nnan nttilä bä nd aan. na t taitur sä Li -toi- M an ky misto ni Kans vielä julki- joama teistyös pu eri Tapa ntava – Yh KyläRum orkest n ä ka n, -nime karttelevaulu lai ste koulu suutta n ala kohtumassa ää itapa nä hd nd -bä Poro

Anna

asto: önos Yleis äkikausi anniksi Mutkam sta. Sivu 4 lim e o mup konen saa kiit en luo n e Vuod Sari Ho kieltä rvitse elta taäyttelyyn. valittu aa musiikin elle. nkosk n is tt n n to lje a K o vain koira ku elta ää lv o ä p lähte suku n hän pit ikin 8-9 Itseää kansanmusi Sivut vielä oikana. ip p p o 7 Sivu

Saarijärven kuntapalvelut 2013-2016  
Saarijärven kuntapalvelut 2013-2016  

Saarijärven kaupungin organisaation, henkilökunnan ja luottamusmiesten sekä kaupungin tarjoamien julkisten palvelujen esittelyt. Mukana myös...

Advertisement