Page 1

Nyt Distrikter? - alt hvad du altid har villet vide om SSWUngdoms nye lokale aktør

Flensborg bryggeri - eller partiets andet besøg hos en af byens vigtigste arbejdsgivere

En ny form for politik

- eller SSWUngdoms projekt for året 2011

Valg i ‘12 - eller den skumle tilblivelse af en middelmådig valglov

fra SSWUngdom

Marts 2011


Ansvarshavende udgiver: SSWUngdoms Landsstyrelse Redigeret af Jon Karstoft Billeder af Lars Bo Meixner Billede på forside: Nina Moysich Ved spørgsmål kan man henvende sig til info@sswu.dk Marts 2011


Leder Redaktionens bemærkning SSWUngdoms første nyhedsbrev anno 2011 er på gaden i denne nye, forbedrede version! Vores formål med dette nyhedsbrev er at leve op til vores formålsparagraf, der bl. a. pålægger os at “oplyse [...] om politik i almindelighed og om mindretalspolitik i særdelshed.” Denne nye version vil altså rumme både rent oplysende artikler og rene stillingstagender, samt historier og beretninger fra og om vore talrige sociale arrangementer. Som noget helt nyt vil alt dette komme i artikelform! Dette, og så selvfølgelig det nye, renere layout, er grunden til, at vi nu spreder os over hele otte sider. Ikke så dårligt, når man tænker på sidste valgperiodes ene! Pga. denne øgede arbejdsbyrde vil til gengæld begrænse os til at udkomme en gang hver halvanden måned, eller måske mere realistisk, en gang hver anden. Velkommen til SSWUngdoms anden valgperiode!

Atomkraft er i dag i flere munde end nogensinde før - eller måske siden Tchernobyl-katastrofen - selvom begivenhederne i Japan stadigvæk er “mindre katastrofale” i sammenligning. Dog er der forskelle. I ‘86 afviste man betænkelighederne med, at sikkerhedsstandarden i EU-landene var bedre. I dag gælder det modsatte, man siger faktisk, at Japans atomkontrolmyndigheder er dygtigere end de europæiske. Derfor er den tyske regerings moratorium for atomkraftværkerne fornuftig og samtidlig en indrømmelse: der er fysiske kræfter, som mennesket ikke kan styre i en sådan grad, at vi kan vælge at se bort fra risikoen ved at gøre os afhængig af dem. Antiatomkraftbevægelsen har altid været stærkt - i dag mere end nogensinde før. Alligevel opråber SSWUngdom ikke til flere protester. Regeringen har lavet en klar indrømmelse og nu må den finde på løsning - 2020 er ikke den første tidsfrist, men den sidste!

Nyt fra SSWUngdom • Marts 2011

3


4

Nyt fra SSWUngdom • Marts 2011

Distrikter hvad er det? På årets landsmøde, den 4. februar, tog SSWUngdom det historiske skridt at nedsætte to distrikter. For dem, der gik glip af den lidenskabelige redegørelse på selve mødet, kommer her en lille sammenfatning: Distrikterne er SSWUngdom vor Ort. De skal tage sig af det nære og kontakten til medlemmerne. Det fine arrangement her til højre er f. eks. organiseret af Distrikt Nord. For at gøre denne opgave endnu lettere svarer distrikternes virkeområder til Skoleforeningens to gymnasiedistrikter. Konkret betyder dette, at medlmmer på A. P. Møller-Skolen tilhører Distrikt Syd, imens medlemmer på DuborgSkolen tilhører Distrikt Nord. Distrikt Syd har allerede valgt deres egne bestyrelse, der dagligt leder arbejdet. I Distrikt Nord halter de lidt begud, men valget finder sted den 29.03 i Store Pause i Duborg-Skolens festsal. Mød talstærkt op!

Bryggeribesigtigelse Selvom det er svært at tale om traditioner i en historie, der er så kort som SSWUngdoms, så er det svært at se, hvordan partiets sagnomspundne første arrangement ikke skulle blive til en fast kending, efter at vi den 31. marts igen begiver os afsted for at besøge Flensbruger Brauerei. Bryggeriet er en af byens store arbejdspladser, med ca. 120 ansatte, og den lokale øls brand (den smukke flaske og den dejlige plop-lyd, der spreder glæde i gamle som i unge) er én af de ting, fjordbyen oftest associeres med ude i verden. Vi lægger ud med en rundtur i øllens enemærker, hvor vi vil få forklaret alt, hvad vi ønsker at vide om de gyldne dråbers oprindelse. Herefter vil vi få serveret mad og drikke (ad libitum) i stedets egen hyggelige restaurant. Til sidst kan de, der er kommet i godt humør, fortsætte i byen på egen hånd. Vi mødes kl. 17:45 ved bryggeriet. Prisen for medlemmer er på 3,5 €.


Nyt fra SSWUngdom • Marts 2011

SSWUngdom er et ungt ungdomsparti. Lige meget hvor sjovt, det ny lyder. I forhold til alle de andre spillere er vi nye på banen. Og det er sådan set fint nok, for vi vil heller ikke spille som de andre. Resultaterne af deres form for politik viser sig nu, idet partierne nyder den laveste tillid i mands minde. Et eller andet må der være galt. Et eksempel på dette kunne være Slesvig-Holstens uddannelsessystem. I løbet af det sidste årti har vor delstats politikere ændret det tredelte skolesystem adskillige gange. Dette system kan man mene, hvad man vil om, men efter utallige kaotiske ændringer i vidt forskellige - til tider modstridende - retninger, er vores nuværende skolesystem et kaos. Vi tror at dette skyldes, at politikerne tænker alt for meget på ideologi, gamle mærkesager fra 50’erne og hvem der vinder næste valg, og bruger alt for lidt tid på at lytte til deres vælgere. På at lytte til os. I løbet af det kommende år vil vi i SSWUngdom næsten ensidigt fokusere på, at

få dannet en uddannelsespolitik - nedefra og op. Af vore medlemmer. Når vi så - efter mange hyggelige aftener i rundkreds - har fundet frem til denne uddannelsespolitik, vil vi som landsstyrelse bruge alle vore evner, på at få den op igennem systemet, til dem, der beslutter. Dette vil være en helt ny måde at føre politik på. Og sammen står vi langt stærkere over for politikerne i Slesvig-Holsten. Helt konkret vil vi i løbet af året afholde en række arrangementer. Det første vil gå ud på at udveksle erfaringer fra de skolesystemer, vi hver især har været igennem. De næste par gange vil vi så lade os informere af eksperter på området. Og i sidste del af processen vil vi så mødes for rent faktisk at formulere en politik. Sammen. Og bare hvis I var i tvivl: Der vil ikke være nogen krav om paratviden, ligesom man ikke behøver at deltage i alle arrangementer for at ens stemme bliver hørt. På samme måde vil vi som landsstyrelse gå fuldkom-

En ny form for politik

5

men fordomsfrit til værks. Vi kommer selvfølgelig alle med vore egne holdninger, men der vil ikke være nogen “korrekt” eller “forkert” holdning. Alle inputs er velkomne! For at arrangementerne bliver spændende og trygge for alle vil vi på den ene side sørge for hygge og god stemning med mad og stearinslys og hvad vi nu ellers finder på, og på den anden side sørge for at invitere nogle spændende og dygtige oplægsholdere. Som bisidder Nadja Stallbaum ville sige: “Når man får mad, så er man glad!”. Ved denne slags lejligheder er der selvfølgelig altid en risiko for, at det er dem der råber højst, der høres. Så vi vil gerne opfordre alle deltagere til på den ene side at komme med ro og respekt for alle holdninger, men også at finde modet frem til at deltage i en sund demokratisk debat. Målet med hele foretagendet er at prøve at få politikken skabt nedefra og op for en gangs skyld. Det ville ikke bare være en helt ny form for politik. Det ville være en bedre politik.


Udemokratiske amter

6

Fakta: Den 26. februar 2010 afsagde forfatningsdomstolen i Slesvig en skelsættende dom. Dommerne kendte den nuværende forvaltningsstruktur i Slesvig-Holsten for forfatningsstridig. Slesvig-Holsten består af flere end tusind til dels meget små kommuner. Et eksempel kunne være kommunen Wiedenborstel i Kreds Steinburg, der udover kun at have 8 indbyggere, der alle tilhører samme familie, har den tvivlsomme ære af at være Tysklands mindste kommune. Disse små kommuner er naturligvis ude af stand til at forvalte sig selv. Derfor indførte man de såkaldte amtsdistrikter, der skulle være fælles forvaltning for de mange små kommuner. Disse amtsdistrikter nøjedes i mange tilfælde ikke med at forvalte men begyndte at beslutte. Det er denne struktur, forfatningsdomstolen underkendte. For i amterne er der ingen folkevalgt forsamling. Og så er der vel ingen regering af og ved og for folket. Intet demokrati.

Nyt fra SSWUngdom • Marts 2011

Synspunkt: Vi ved godt, at det her er en ufatteligt usexet sag at hive frem. Men når borgerne ikke længere har nogen indflydelse der, hvor demokratiet skal leves, i demokratiets celler, som kommunerne ofte bliver kaldt, så er det værd at tale om. Problemets rod er, at vore politikere ikke kan indse, at man må gøre kommunerne langt større, før det kan give mening at overlade dem den beslutningskompetence, de rettelig bør have. Vi skal have de nuværende amter som kommuner, og med de dertilhørende folkevalgte kommunlrepræsentationer. Dette har vor nuværende regering selvfølgelig et problem med, idet det i amterne er de små kommuners ofte konservative borgmestre, der tager beslutningerne. Og hvorfor dog give magten til folket, når man selv kan beholde den? Vores regering må leve op til fremtidens udfordring og erstatte amterne af større kommuner. Det vil man spare både penge og bureaukrati på. Og så er demokratiet vel en pæn sidegevinst.


Udemokratiske valg Fakta: Den 27. september 2009 var der valg til den slesvig-holstenske landdag. Resultatet af valget blev som bekendt vores nuværende sort-gule regering, der fik et ét-mandats flertal i landdagen i Kiel. De havde dog kun opnået 46,4 % af de afgivne stemmer. Denne mærkelige situation var årsag til at SSW sammen med de Grønne klagede til forfatningsdomstolen - og fik ret. Det er forfatningsstridigt at landdagen har flere end 69 medlemmer og det er forfatningsstridigt, at mandatfordelingen ikke afspejler stemmefordelingen. Landdagen fik som opgave, at beslutte en ny valglov, der gjorde disse to situationer umulige. SPD, FDP og CDU valgte dog en lidt mere original metode. De ændrede i stedet forfatningen, således at landdagen nu sagtens kan have mere end 69 medlemmer. Til gengæld blev det besluttet, at mandatfordelingen nu skal afspejle stemmefordelingen helt præcist. Valgdag er den 6. maj 2012. Valgalderen er fortsat 18.

Synspunkt: Vi hilser det naturligvis velkommen, at det endelig slås fast, at mandatfordeling skal afspejle manddatfordeling - so om det var noget nyt. Ligeledes er vi også tilfredse med, at befolkningen nu endelig ved, hvad vi har at forholde os til, både hvad angår valgret og valgdato. Men - og det er et stort men - vi er stærkt utilfredse med, at landdagens politikere ikke har vist sig mere visionære eller demokratibevidste. For både CDU og SPD har hovedhensynet tilsyneladende været at sikre deres landdagsmedlemmer arbejde efter det kommende valg - også selvom det betyder en større regning til skatteyderne. Det sidste er særlig vigtigt i en tid, hvor man prædiker sparsommelighed alle andre steder i samfundet. Vi havde hellere set nogle visioner, f. eks. med det nyeste nye indenfor valgret: forholdstalsvalg i flermandkredse - hvilket man har haft i Danmark i umindelige tider. Særligt skuffer SPD os, idet de stemte imod et eget forslag om at sænke valgalderen til 16.

Nyt fra SSWUngdom • Marts 2011

7


n WU tu SS na la og jdsp be

s m ac te a ad eb roo k!

TORSDAG, DEN 31 .M AR T

BRY G

EDL. 3,5 € OR M SF RI ,P ET

45 VED BRYG : 7 GE .1 L RI K , S

LSE GE

E S B I I G R T E I G

gd ed rli om m tig ds gv in r u ig f o er is vite t v å og - dri rer til guidedyens re p få 1 kke. Se en af b me times f bar. Hør ri

Bliv medlem

Nyt fra SSWUngdom • Marts 2011  

SSWUngdoms Nyhedsbrev for marts 2011

Nyt fra SSWUngdom • Marts 2011  

SSWUngdoms Nyhedsbrev for marts 2011