Page 1

H.B.S.S. H.B.S.S

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.

pagina 1


pagina 2

H.B.S.S.

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

pagina 3

de H.B.S.er clubblad van de s.s.v. H.B.S.S. Seizoen 2013//2014 Nummer: 07

7 november 2013 55e jaargang

DIGITALISERING CLUBBLAD: AFRONDING INVENTARISATIE De afgelopen periode hebben we via website en clubblad bekend gemaakt dat het clubblad gedigitaliseerd zal worden. Echter voor diegene die het clubblad nog steeds per post wilden ontvangen was er ruim de gelegenheid om dit via mail, telefonisch of de lijst die in de kantine hangt aan te geven. Voor het einde van dit jaar zal dan ook de definitieve lijst worden opgemaakt van diegene die het clubblad per post willen blijven ontvangen. Voor deze leden verandert er uiteraard niets. Voor diegene die geen reactie hebben gegeven echter wel. Voor deze leden zal naar verwachting vanaf begin 2014 het clubblad niet meer op de mat vallen maar digitaal beschikbaar zijn via de HBSS website. Indien je hier een melding van wilt ontvangen per e-mail kan dit ook! Geef dit dan door via de onderstaande contactgegevens. Mocht je dus je e-mail adres willen doorgeven of onverhoopt toch nog je clubblad per post willen ontvangen. Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan bij Niels Verduijn via informatie@hbss.nl of telefonisch op 06-43008385

MEDEDELINGEN HONDEN GAAN, KUNSTGRAS KOMT

De hondenverenigingen in het Hargapark verhuizen binnenkort allemaal naar de hoek tussen HBSS, SVV en A4. Dit is een onderdeel van de schuifoperatie in het Hargapark om ruimte te creĂŤren voor sport, bedrijven en woningen. Voor HBSS betekent dit minder vrolijke viervoeters rondom het terrein, maar wel meer parkeerplaatsen op zaterdag. De belangrijkste wijziging voor HBSS is echter de definitieve aanleg van het kunstgras op veld 2. Uiteraard inclusief verlichting, hekwerk en goals voor in de lengte en breedte. Het zat er heel lang aan te komen, maar inmiddels staat alles zwart op wit en is het 100% zeker. De aanleg begint in het voorjaar van 2014. We moeten alleen even wachten tot de vorst uit de grond is en kijken wat het beste is qua wedstrijden en toernooien. Wellicht moeten we weer even gebruiken maken van veld 4. Het voordeel van aanleg tijdens de competitie is dat we dan de hele zomer door kunnen trainen en ook direct in de voorbereiding een veld ter beschikking hebben. Dit betekent dus dat onze leden geen 400 meter meer hoeven te lopen door een donker park naar een trainingsveld, dat ouders kunnen kijken naar een training en tussendoor een kopje koffie kunnen halen, dat we veel meer mogelijkheden krijgen om onze trainingstijden en -duur te bepalen, dat we op zaterdagen altijd kunnen voetballen en dat we zomers geen maandenlange rustperiode hebben zonder voetbal. Beter, gezelliger en veiliger.

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 4

H.B.S.S.

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

pagina 5

GEBOREN

Raphael Vincent

Welkom lieve Geboren op 2 oktober 2013 om 02.04 uur. Hij weegt 4430 gram en is 53 cm lang. Wil jij beschuit met muisjes komen eten? Laat het ons van te voren weten Papa en mama Sterk Brugmanstraat 31 3117 KC Schiedam 06-17011802 of via jmltouche@gmail.com

SINTERKLAAS BIJ H.B.S.S.! H.B.S.S.! Op woensdag 27 november is het weer zover: Sinterklaas komt naar H.B.S.S.! Alle Kabouters, pupillen F en pupillen E zijn van harte welkom. Ook de kinderen (t/m 10 jaar) van senioren, vrijwilligers en sponsors zijn welkom. Het feest begint om 14:00 uur. De Sint blijft tot 16:30 uur. Ouders kunnen hun kinderen om 14:00 uur afzetten bij de kantine, en weer ophalen om 16:30 uur. Opgeven kan vanaf nu via het inschrijfformulier in de kantine! Tot de 27e! Diana, Joke en Leo.

HANDIGE DAMES………………………… Mocht u ooit een band moeten wisselen, onze dames kunnen helpen! We kregen een uitnodiging van Seat Nooteboom voor de Lady's Night. Een gezellige avond met kans op een cheque van €750,00 voor je team.Hier moest je de snelste zijn met een band wisselen. Ondanks onze avond oefenen o.l.v. coach Fred is dat ons niet gelukt, maar we hebben wel een leuke avond gehad en toch nog beloond met een roos en een goodiebag. De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 6

H.B.S.S.

REDAKTIE Kopij inleveren via emailadres redactie@hbss..nl uiterlijk tot zaterdag 20.00 uur !!!!!!!!!! Inleveren kopij voor zaterdag 16 november - verschijning donderdag 21 november Inleveren kopij voor zaterdag 30 november - verschijning donderdag 05 december. Inleveren kopij voor zaterdag 14 december - verschijning donderdag 19 december. Inleveren kopij voor zaterdag 04 januari - verschijning donderdag 09 januari.

DIENSTDOENDE COMMISSIE Zaterdag 9 november Zaterdag 16 november

vanaf 07.30 uur vanaf 12.30 uur vanaf 07.30 uur vanaf 12.30 uur

Koos Lansbergen Cor van der Schans Marijke Gerkema Maut Boshart

ZIEKENBOEG Weet u iemand binnen H.B.S.S. of binnen jouw eigen elftal die door ziekte of blessures extra aandacht verdient, geef dit dan even door via email ziekenboeg@hbss.nl of telefonisch 010-8803451.

INZAMELINGSACTIE Breng uw lege cartridges naar H.B.S.S. Het levert H.B.S.S. extra inkomsten op

AGENDA Vrijdag Woensdag Maandag Vrijdag Zaterdag Vrijdag

22 november 27 november 02 december 13 december 21 december 27 december

Klaverjassen Bezoek Sinterklaas Zwarte Pietentraining Klaverjassen Klaverjassen Oliebollentoernooi

Aanvang: 19.45 uur. Aanvang 14.00 uur. Aanvang: 18.00 uur Aanvang: 19.45 uur. Aanvang: 13.00 uur. van 12.00 tot 17.00 in de Margriethal

OUD PAPIER AFHAALDIENST De O.P.A.’s staan weer voor u klaar op dinsdag 3 december. Heeft u ondertussen een grote hoeveelheid papier, dan kunt u dit altijd zelf op H.B.S.S. afgeven.

LEDENADMINISTRATIE Aanmelden en legitimatie: Nieuwe leden kunnen zich aanmelden met het aanmeldingsformulier, dit formulier is verkrijgbaar in de commissiekamer. Nieuwe leden ouder dan 16 jaar moeten een kopie van het legitimatiebewijs inleveren bij aanmelding. Zonder deze kopie wordt uw aanmelding niet geaccepteerd door de KNVB. Wijzigingen Geef a.u.b. wijzigingen of afmeldingen zo snel mogelijk schriftelijk door. Deponeer deze in de rode postbus in de kantine of stuur t.a.v. de ledenadministratie naar Postbus 4060, 3102 GB. Schiedam. Het kan ook via het e-mailadres. Meld je je af tijdens het voetbalseizoen dan blijf je verplicht de volledige contributie te betalen. Trudi Rademaker, tel.: (010) 434 27 26 of ledenadmin@hbss.nl ING nr. 640722 t.n.v. ssv HBSS contributierekening De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

pagina 7

KLAVERJASSEN COMPETITIE 2013 – 2014 KOMT LANGZAAM OP GANG……. Inmiddels zijn we al weer 3 ronden onderweg en de ‘swung’ komt er langzaam in. Met 6 tafels was de bezetting inderdaad al stukken beter en geraken we langzaam weer op het oude niveau. Op naar de 10 tafels !!! De echte cracks verzaken niet en zijn bijna altijd aanwezig. Daarom is de klaverjasarchivaris eens in de archieven gedoken en gekeken wie nou eigenlijk die Toppertjes waren in de afgelopen 10 jaar en met welke ‘gemiddelden over de beste 6’ deze zijn geëindigd. Eindwinnaars laatste 10 jaar:

Scores:

Seizoen 2003/2004 Seizoen 2004/2005 Seizoen 2005/2006 Seizoen 2006/2007 Seizoen 2007/2008 Seizoen 2008/2009 Seizoen 2009/2010 Seizoen 2010/2011 Seizoen 2011/2012

Hoekstra / Hoekstra den Held / vd Stap Harreman / Groeneweg Hoekstra / Hoekstra Bijl / de Gids Rademaker / Slijt vd Stap / den Held Oorschot / vd Marel Harreman / Groeneweg

Seizoen 2012/2013

Harreman / Groeneweg

5.375 5.389 5.253 5.179 5.301 5.247

5.375 5.219 5.221 5.179 5.301 5.247

5.257 5.264

5.247 5.264

5.236

5.236

Niet meer bekend

Zoals te lezen, bekende namen en velen melden zich nog iedere keer. Ook is duidelijk dat het niveau dit jaar nog niet al te hoog is te noemen. Het lijkt wel of de wedstrijdmentaliteit nog te wensen over laat of hebben we hier ook te maken met het Mickey-Mouse effect en liggen de goede jaren achter ons? Kan iedereen van iedereen winnen? De volgende keer is 22 november. De stand na 3 ronden is als volgt: No.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Naam: Groeneweg, Henk Harreman, Eldert Hoving, Andre Schans, Cor vd Marel, Siem vd Oorschot, Ben Schuur, John Held, Wim den Dien, Jaap van Poot, Nico Post, Pleun Brink, Astrid vd Rademaker, Aad Rademaker, Leen Jonkman, Harrie Kuypers, Bert Gids, Henny de Hofman John vd Hofman, Ria vd Jong, Wim de Unen, Peter van Bijl, Appie Boshart, Ria Gerkema, Marijke

Gem.: Aantal: Laagste score: 4.979 3 4.548 4.979 3 4.548 4.916 3 4.835 4.916 3 4.835 4.664 2 4.218 4.664 2 4.218 4.653 2 4.643 4.612 3 4.531 4.598 1 4.598 4.598 1 4.598 4.531 1 4.531 4.515 1 4.515 4.421 3 4.146 4.421 3 4.146 4.415 2 4.366 4.415 2 4.366 4.315 3 3.931 4.306 2 4.179 4.306 2 4.179 4.252 1 4.252 4.252 1 4.252 4.215 2 3.931 4.171 3 4.091 4.171 3 4.091

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 8

H.B.S.S.

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

pagina 9

BRIDGEN Iedere donderdagmiddag is er bridgen in het clubgebouw van H.B.S.S. Aanvang 13.00 uur. Er worden 6 x 3 spellen gespeeld tot ongeveer 16.15 uur. De bridgedocente is Joke van der Weijden (010-2480224). Zij is tevens 2e voorzitter van de bridgeclub Troef Inn. De kosten bedragen 2,50 Euro per deelnemer. Je kunt iedere donderdagmiddag gewoon langs komen. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Hennie v. Hernen via 010-8803451 of 06-54604464

BARGEBEUREN Coordinator: Friso Sterk Email: bar@hbss.nl of keuken@hbss.nl Zaterdag 9 november

08.00 - 12.00 uur Sander Steenbergen, Tiny van der Kooy 12.00 - 15.30 uur Ina de Maar, Fani van Hoek, Anja BrussĂŠ 15.30 - 19.00 uur Ina de Maar,

Zaterdag 16 november

08.00 - 12.00 uur Renate McPherson 12.00 - 15.30 uur Ina de Maar , Elly Lansbergen, Ria Boshart 15.30 - 19.00 uur Ina de Maar, Moniek Olsthoorn

Zaterdag 23 november

08.00 - 12.00 uur Rogier Donkers, Tiny van de Kooy 12.00 - 15.30 uur Ina de Maar, Fani van Hoek 15.30 - 19.00 uur Ina de Maar, Bert Kuypers, Jaap van Dien, Tinus Streyl

Zaterdag 30 november

08.00 - 12.00 uur Tom Looye, Jeroen van Unen, Marijke Gerkema. 12.00 - 15.30 uur Ina de Maar, 15.30 - 19.00 uur Ina de Maar,

Zaterdag 7 december

08.00 - 12.00 uur Bep Spits 12.00 - 15.30 uur Ina de Maar, Fani van Hoek, Elly Lansbergen. Ria Boshart 15.30 - 19.00 uur Ina de Maar, Bert Kuypers, Jaap van Dien, Tinus Streyl

Zaterdag 14 december

08.00 - 12.00 uur Frans van der Meer 12.00 - 15.30 uur Ina de Maar, Sander Lansbergen 15.30 - 19.00 uur Ina de Maar,

Zaterdag 21 december

08.00 - 12.00 uur Sander Steenbergen 12.00 - 15.30 uur Ina de Maar, Fani van Hoek, Anja Brusse 15.30 - 19.00 uur Ina de Maar, Bert Kuypers, Jaap van Dien, Tinus Streyl

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 10

H.B.S.S.

JEUGD AFDELING Voorzitter: Leo van der Werf - jeugdvoorzitter@hbss.nl Wedstrijdsecretaris: Joke Bijl tel. 010-8803597 Pupillenafdeling: pupillen@hbss.nl Juniorenafdeling: junioren@hbss.nl

TRAININGSTIJDEN. Kabouters zaterdagochtend van 09.00 tot 10.00 op het multiveld. F pupillen maandag en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur E pupillen maandag en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur D pupillen dinsdag en donderdag van 18.00 tot 19.15 uur B junioren dinsdag en donderdag van 18.00 tot 19.15 uur ACTIVITEITEN Sinterklaasfeest Oliebollentoernooi

woensdag 27 november vrijdag 27 december

Aanvang: 14.00 uur Aanvang: 12.00 tot 17.00 uur

SINTERKLAAS BIJ H.B.S.S.! H.B.S.S.! Op woensdag 27 november is het weer zover: Sinterklaas komt naar H.B.S.S.! Alle Kabouters, pupillen F en pupillen E zijn van harte welkom. Ook de kinderen (t/m 10 jaar) van senioren, vrijwilligers en sponsors zijn welkom. Het feest begint om 14:00 uur. De Sint blijft tot 16:30 uur. Ouders kunnen hun kinderen om 14:00 uur afzetten bij de kantine, en weer ophalen om 16:30 uur. Opgeven kan vanaf nu via het inschrijfformulier in de kantine!

Tot de 27e!

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

pagina 11

PROGRAMMA ZATERDAG 9 NOVEMBER 2013 Kabouters Aanvang: 09.00 tot 10.00 op het multisportveld Spelers: Atakan Atceken - Thomas Heeze - Nico Krijnen - Jayden Meilof – Koen Pieters – R. Portolano – Mayson de Ridder Trainers: Natasja van der Kooij 06-50290943, Samantha van der Kooy en Demelza Nieswaag VDL F2 - H.B.S.S. F1 Wedstrijdnr.: 126943 7e klasse Aanvang: 09.00 uur Aanw./Vertrek: 08.00 uur Spelers: Fausto van den Berg, Eliyah Berkelaar – Islem Djema – Bassem el Ayoubi – Sem Engering – Adam el Khamlichi – Senn Kragenburg – Jack Lanser – Bas van der Meer – Milan Prins - Rocco Robberegt Emerson Cijntje - Said Kucukalioglu; Eyüp Öztürk Trainer: Raoul van Soest 06-38335783 Leider: Rachid el Abouchi 06-39594615 Terrein: Sportpark VDL, Sportpark 1, 3141 XN Maassluis H.B.S.S. E1 – VOC E6 Wedstrijdnr.: 124451 5e klasse Aanvang: 08.45 uur Aanw./Vertrek: 07.45 uur Spelers: Amine el Abouchi – Tim van Eijk – Mohammed el Ayoubi – Jamai Gijze – Youmes Hamdaoui – Jason Maghoe – Robin van der Meer – Jasper Pons – Winay Sewlal – Rens van der Velden – Toine van Wassenaar – Onur Yilmaz – Enes Gecin Trainer: Raoul van Soest 06-38335783 Leider: ??? Terrein: H.B.S.S. Scheidsrechter: Hans van der Most H.B.S.S. D1 – CWO D2 Wedstrijdnr.: 118288 5e klasse Aanvang: 10.00 uur Aanw./Vertrek: 09.00 uur Spelers: Ronan Robberegt – Achraf Fkiri – Dennis Westerduin – Finn Soltveit – Sam Scheepmaker – Ahmet Duran – Evan Meijndert – Kay Nauman – Brian van Hoek – Mathijs Holl – Aimane Elbouchtaoui – Christiaan van ’t Hoff

– Elian Tuijp (kunnen ook uitkomen voor D2) Trainers: Ron Jansen 06-53638096 & Johan de Maar 06-22483777 Leiders: Rachid Fkiri 06-51313036 Terrein: H.B.S.S. Scheidsrechter: Remco Lansbergen Let op, gewijzigde aanvangstijd!! H.B.S.S. D2 – VFC D7 Wedstrijdnr.: 167777 8e klasse Aanvang: 08:45 uur Aanw./Vertrek: 08:15 08:15uur 8:15uur Spelers: Stephan Pons – Rowan Kiksen – Sabri Uluc – Kevin Vleeming – Jos Bakkers – Djenne Natera Vasquez – Ilker Kucuksahin – Amir Elbouchtaoui– Ensar Okyay – Mirsad Yunus Altin – Ayoub Si Amar– Aimane

Elbouchtaoui – Christiaan van ’t Hoff – Elian Tuijp (kunnen ook uitkomen voor D1) Trainers: Leiders: Terrein:

Ron Jansen 06-53638096 & Johan de Maar 06-22483777 G. Tuijp H.B.S.S. Scheidsrechter: Wulf van den Eshof

Pernis B1 - H.B.S.S. B1 Wedstrijdnr.: 138840 4e klasse Aanvang: 10.00 uur Aanw./Vertrek: 09.00 uur Spelers: Niels Boeren – Roel Heijsteeg – Giovanni Hoogdalem – Roy Knikman – Grace Lima Silva – Jerry van der Tas – Spencer Termijn – Giovanni Weeda – Erik Nauman – Asim Bilgin – Rumen Michlev – Shaggy Brobbel – Sebastiaan Sommeijer – Sven Staal – Ismet Ismetov Trainers: Wesley Harte 06- 48206998 & Danny Sprangers 06-81736261 Terrein: Sportpark Pernis (voormalig DOTO terrein), Deijffelbroekseweg 30, 3195 GM Pernis PROGRAMMA RIJNMOND CUP DINSDAG 12 NOVEMBER TOGB F1- H.B.S.S. F1 1e ronde Aanvang: 18.00 uur Aanw./Vertrek: 16.45 uur Spelers: Fausto van den Berg, Eliyah Berkelaar – Islem Djema – Bassem el Ayoubi – Sem Engering – Adam el Khamlichi – Senn Kragenburg – Jack Lanser – Bas van der Meer – Milan Prins - Rocco Robberegt Emerson Cijntje - Said Kucukalioglu; Eyüp Öztürk Trainer: Raoul van Soest 06-38335783 Leider: Rachid el Abouchi 06-39594615 Terrein: Sportpark Het Hoge Land 25, 2652 EA Berkel en Rodenrijs.

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 12

H.B.S.S.

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

pagina 13

PROGRAMMA ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013 Kabouters Aanvang: 09.00 tot 10.00 op het multisportveld Spelers: Atakan Atceken - Thomas Heeze - Nico Krijnen - Jayden Meilof – Koen Pieters – R. Portolano – Mayson de Ridder Trainers: Natasja van der Kooij 06-50290943, Samantha van der Kooy en Demelza Nieswaag H.B.S.S. F1 – Hillegersberg F5 Wedstrijdnr.: 144572 7e klasse Aanvang: 08.45 uur Aanw./Vertrek: 07.45 uur Spelers: Fausto van den Berg, Eliyah Berkelaar – Islem Djema – Bassem el Ayoubi – Sem Engering – Adam el Khamlichi – Senn Kragenburg – Jack Lanser – Bas van der Meer – Milan Prins - Rocco Robberegt - Emerson Cijntje - Said Kucukalioglu; Eyüp Öztürk Trainer: Raoul van Soest 06-38335783 Leider: Rachid el Abouchi 06-39594615 Terrein: H.B.S.S. Scheidsrechter: Shaggy Brobbel H.B.S.S. E1 – AGE E1 Wedstrijdnr.: 165502 5e klasse Aanvang: 08.45 uur Aanw./Vertrek: 07.45 uur Spelers: Amine el Abouchi – Tim van Eijk – Mohammed el Ayoubi – Jamai Gijze – Youmes Hamdaoui – Jason Maghoe – Robin van der Meer – Jasper Pons – Winay Sewlal – Rens van der Velden – Toine van Wassenaar – Onur Yilmaz – Enes Gecin Trainer: Raoul van Soest 06-38335783 Leider: ??? Terrein: H.B.S.S. Scheidsrechter: Hans Blaazer H.B.S.S. D1 – Coal D1 Wedstrijdnr.: 126434 5e klasse Aanvang: 10.00 uur Aanw./Vertrek: 09.00 uur Spelers: Ronan Robberegt – Achraf Fkiri – Dennis Westerduin – Finn Soltveit – Sam Scheepmaker – Ahmet Duran – Evan Meijndert – Kay Nauman – Brian van Hoek – Mathijs Holl – Aimane Elbouchtaoui –

Christiaan van ’t Hoff – Elian Tuijp (kunnen ook uitkomen voor D2) Trainers: Leiders: Terrein:

Ron Jansen 06-53638096 & Johan de Maar 06-22483777 Rachid Fkiri 06-51313036 H.B.S.S. Scheidsrechter: Marco Jongepier

H.B.S.S. D2 – Maense D4 Wedstrijdnr.: 123357 8e klasse Aanvang: 10.00 uur Aanw./Vertrek: 09.00 uur Spelers: Stephan Pons – Rowan Kiksen – Sabri Uluc – Kevin Vleeming – Jos Bakkers – Djenne Natera Vasquez – Ilker Kucuksahin – Amir Elbouchtaoui– Ensar Okyay – Mirsad Yunus Altin – Ayoub Si Amar– Aimane Elbouchtaoui – Christiaan van ’t Hoff – Elian Tuijp (kunnen ook uitkomen voor D1) Trainers: Ron Jansen 06-53638096 & Johan de Maar 06-22483777 Leiders: G. Tuijp Terrein: H.B.S.S. Scheidsrechter: Wulf van den Eshof Excelsior’20 B3 - H.B.S.S. B1 Wedstrijdnr.: 138846 4e klasse Aanvang: 12.00 uur Aanw./Vertrek: 11.00 uur Spelers: Niels Boeren – Roel Heijsteeg – Giovanni Hoogdalem – Roy Knikman – Grace Lima Silva – Jerry van der Tas – Spencer Termijn – Giovanni Weeda – Erik Nauman – Asim Bilgin – Rumen Michlev – Shaggy Brobbel – Sebastiaan Sommeijer – Sven Staal – Ismet Ismetov Trainers: Wesley Harte 06- 48206998 & Danny Sprangers 06-81736261 Terrein: Sportpark Thurlede, Parkweg, Schiedam

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 14

H.B.S.S.

G-AFDELING wedstrijdsecretariaat Dirk van Kooij tel. 06-54766123: email: senioren@hbss.nl

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 9 NOVEMBER 2013 Overmaas G1 - H.B.S.S.G1 1e klasse, poule 1 nummer: 74980 Aanvang: 14:00 uur Aanwezig/vertrek: 12:30 uur Trainer: W. v.d. Kooy Tel: 06-42152047 Spelers: Bekend Terrein: Stadionlaan 15, 3078XV ROTTERDAM PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013 H.B.S.S.G1 - Sliedrecht G1 1e klasse, poule 1 nummer: 63940 Aanvang: 10:30 uur Aanwezig/vertrek: 9:30 uur Trainer: W. v.d. Kooy Tel: 06-42152047 Spelers: Bekend Terrein: H.B.S.S. Scheidsrechter:

VROUWENAFDELING Coรถrdinator:Renate Mac Pherson. tel. 06-28786764 Email: dames@hbss.nl De dames trainen woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur op het kleine kunstgrasveld. Zijn er dames die eens mee willen trainen, kom gerust!!!

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 9 NOVEMBER Dames zijn vrij. PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 16 NOVEMBER HBSS Vr 1 - SVS Vr 4 Wedstrijdnr 72094 Aanvang 12.00 uur Verzamelen 11.00 uur PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 23 NOVEMBER Ariston Vr 1 - HBSs Vr 1 Wedstrijdnr 112042 Aanvang 14.00 uur Verzamelen 12.30 uur

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

pagina 15

SENIORENAFDELING wedstrijdsecretariaat Dirk van Kooij tel. 06-54766123: email: senioren@hbss.nl

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 9 NOVEMBER 2013 H.B.S.S./1 - Verburch 1 Wedstrijdnummer: 66387 Aanvang: 14:30 uur 4e klasse, poule D Trainers: Marvin Jansen Tel. 06-52047189 John Clemens Tel. Verzorger Orkun Buyukyilmaz Spelers: Bekend Ass. scheidsrechter: R. Boshart Terrein: H.B.S.S. Scheidsrechter: A. Sturz H.B.S.S./2 - FC 's-Gravenzande 8 Aanvang: 11:00 uur Trainers: Remco de Bruin Marvin Janssen Verzorger Orkun Buyukyilmaz Spelers: Bekend Terrein: H.B.S.S.

Wedstrijdnummer: 78945 4e klasse, poule 12 Tel. 06-51333048 Tel. 06-52047189 Ass. scheidsrechter Scheidsrechter: Marti Schoenmakers

Blijdorp 2 - H.B.S.S./4 Wedstrijdnummer: 70575 Aanvang: 12:30 uur 6e klasse, poule 12 Leider: Hen Bras / Rob van Vliet Tel. 06-2000233 Leider: Dirk van Kooij Tel. 06-54766123 Spelers: Bekend Terrein: Energieweg 15,3041JC ROTTERDAM SDV 6 - H.B.S.S./5 Wedstrijdnummer: 70048 Aanvang: 12:30 uur Aanwezig/vertrek: 11:30 uur Leiders: Peter van Unen + Jeroen Maltha 7e klasse, poule 13 Terrein: Kralingse Zoom 100, 3063NC ROTTERDAM H.B.S.S. VE/1 - PPSC VE1 Aanvang: 12:30 uur Leider: Jan Brusse Spelers: Bekend Terrein: H.B.S.S.

Wedstrijdnummer: 78943 Aanwezig/Vertrek: 11:30 uur 1e klasse, poule 2 Tel. 010-4738989 / 06-51311796 Scheidsrechter : Henny de Gids

FC 's-Gravenzande VE1- H.B.S.S. VE/2 Wedstrijdnummer: 85886 Aanvang: 14:30 uur Aanwezig/vertrek: 13:30 uur Leider: Raymond v.d Bijl Groep 2, Poule 7 Spelers: Bekend Tel. 06-42733006 Terrein: Koningin Julianaweg 154,2691 GH ’s-Gravenzande

PROGRAMMA VOOR DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 Kethel Spaland 6 - H.B.S.S./4 Wedstrijdnummer: 110747 Aanvang: 19:30 uur 6e klasse, poule 12 Leider: Hen Bras / Rob van Vliet Tel. 06-2000233 Leider: Dirk van Kooij Tel. 06-54766123 Spelers: Bekend Terrein: Schiedamseweg 87, 3121JG SCHIEDAM

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 16

H.B.S.S.

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

pagina 17

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013 DVC 1 - H.B.S.S./1 Aanvang: 14:30 uur Trainers: Marvin Jansen John Clemens Verzorger Orkun Buyukyilmaz Spelers: Bekend Terrein: Brasserskade 238, 2616LA DELFT

Wedstrijdnummer: 82755 4e klasse, poule D Tel. 06-52047189 Tel. Ass. scheidsrechter: R. Boshart Scheidsrechter: M. Moussaoui

Zestienhoven 3 - H.B.S.S./2 Wedstrijdnummer: 80580 Aanvang: 16:15 uur 4e klasse, poule 12 Trainers: Remco de Bruin Tel. 06-51333048 Marvin Janssen Tel. 06-52047189 Verzorger Orkun Buyukyilmaz Spelers: Bekend Ass. scheidsrechter Terrein: Vd Duijn van Maasdamweg 601, Rotterdam H.B.S.S./4 Vrij H.B.S.S./5 - Lombardijen 4 Aanvang: 12:30 uur Leiders: Peter van Unen + Jeroen Maltha Spelers: Bekend Terrein: H.B.S.S.

Wedstrijdnummer: 80974 Aanwezig/vertrek: 11:30 uur 7e klasse, poule 13

Zwartewaal VE1- H.B.S.S. VE/1 Aanvang: 13:00 uur Leider: Jan Brusse Spelers: Bekend Terrein: Sluisweg 4, 3238LE ZWARTEWAAL

Wedstrijdnummer: 83398 Aanwezig/Vertrek: 12:00 uur 1e klasse, poule 2 Tel. 010-4738989 / 06-51311796

H.B.S.S. VE/2 - RAS VE2 Aanvang: 14:30 uur Leider: Raymond v.d Bijl Spelers: Bekend Terrein: H.B.S.S.

Wedstrijdnummer: 85455 Aanwezig/vertrek: 13:30 uur Groep 2, Poule 7 Tel. 06-42733006 Scheidsrechter:

Scheidsrechter:

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 18

H.B.S.S.

ZAALVOETBALAFDELING e-mail: zaalvoetbal@hbss.nl

H.B.S.S. Zaal/1 Hoofdklasse C Contactpersoon: Icheron Riley tel. 06-26604601 email: riley.i@pg.com PROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 HBSS/1-ASW/2 wedstrijdnummer: 91145 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: D. Kaijen Sporthal: Topsportcentrum Rotterdam, van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam (010-4971200) PROGRAMMA VOOR 18 NOVEMBER 2013 CJZ/1-HBSS/1 wedstrijdnummer: 91152 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: G. Onderwater Sporthal: Klaverhal, Hondsdrafweg 1, 2381 BZ Zoeterwoude (071-5802427) PROGRAMMA VOOR 25 NOVEMBER 2013 MVV’27/1-HBSS/1 wedstrijdnummer: 91132 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: D. Fereirra Sporthal: De Hofstede, Hofsingel 93, 3155 AL Maasland (010-5913949)

H.B.S.S. Zaal/2 3e Klasse 3 Contactpersoon: Paul van Vliet tel. 06-52330009 email: paulvanvliet@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 HBSS/2-Delft/3 wedstrijdnummer: 92630 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: J.K. van Essen Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 18 NOVEMBER 2013 TOGB/3-HBSS/2 wedstrijdnummer: 92709 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Vermeulen, Het Hoge Land 23, 2652 EA Berkel en Rodenrijs (010-5112006) PROGRAMMA VOOR 25 NOVEMBER 2013 HBSS/2-Tutor/3 wedstrijdnummer: 92629 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: A. Dias de Brito Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

H.B.S.S. Zaal/3 4e Klasse 7 Contactpersoon: Hans van Gilst tel. 06-54344095 email: hansvangilst@gmail.com PROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 HBSS/3-VOB/1 wedstrijdnummer: 93696 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Westwijkhal, Floris de Vijfdelaan 35, 3132 HK Vlaardingen (010-4348382) PROGRAMMA VOOR 18 NOVEMBER 2013 Drenkwaard/2-HBSS/3 wedstrijdnummer: 93866 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Drenkwaard, Molendijk 21b, 3214 VG Zuidland (0181-452346) PROGRAMMA VOOR 25 NOVEMBER 2013 HBSS/3-WIA/10 wedstrijdnummer: 93695 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Westwijkhal, Floris de Vijfdelaan 35, 3132 HK Vlaardingen (010-4348382)

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

H.B.S.S. Zaal/4 4e Klasse 8 Contactpersoon: Marco Hoeven tel. 06-51353120 email: marco-marlous@live.nl BEKERPROGRAMMA VOOR 8 NOVEMBER 2013 HBSS/4-Berkel/3 wedstrijdnummer: 103189 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 HBSS/4-ZVOB/8 wedstrijdnummer: 94749 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: J.K. van Essen Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 18 NOVEMBER 2013 Brielle/6-HBSS/4 wedstrijdnummer: 94906 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Dukdalf, Reede 2a, 3232 CV Brielle (0181-417264) PROGRAMMA VOOR 25 NOVEMBER 2013 HBSS/4-DHZ/2 wedstrijdnummer: 94748 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

H.B.S.S. Zaal/5 5e Klasse 8 Contactpersoon: Tom Looye tel. 06- 42 72 95 98 email: tom_looye@hotmail.com BEKERPROGRAMMA VOOR 8 NOVEMBER 2013 HBSS/5-WICO/4 wedstrijdnummer: 103183 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 15 NOVEMBER 2013 HBSS/5-Oliveo/6 wedstrijdnummer: 96333 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 18 NOVEMBER 2013 DVO’32/1-HBSS/5 wedstrijdnummer: 95409 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Westwijkhal, Floris de Vijfdelaan 35, 3132 HK Vlaardingen (010-4348382) PROGRAMMA VOOR 25 NOVEMBER 2013 HBSS/5-Wippolder/5 wedstrijdnummer: 96332 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: A. Dias de Brito Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

H.B.S.S. Zaal/6 5e Klasse 10 Contactpersoon: Sjon Veldhoven tel: 06-16009182 email: sjonno84@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 HBSS/6-All Green’s/4 wedstrijdnummer: 96450 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Westwijkhal, Floris de Vijfdelaan 35, 3132 HK Vlaardingen (010-4348382) PROGRAMMA VOOR 22 NOVEMBER 2013 Alexandria’66/7-HBSS/6 wedstrijdnummer: 95953 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Kleine Vink, Sportlaan 2, 2913 LJ Nieuwerkerk a/d IJssel (0180-443544) De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.

pagina 19


pagina 20

H.B.S.S.

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

PROGRAMMA VOOR 25 NOVEMBER 2013 HBSS/6-ZVOB/5 wedstrijdnummer: 96449 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

H.B.S.S. Zaal/7 5e Klasse 9 Contactpersonen: Mark van Wijnen tel. 0618021706 email: markvanw@gmail.com Niels Verduijn tel. 0643008385 email: n.verdijn@kabelfoon.net BEKERPROGRAMMA VOOR 8 NOVEMBER 2013 Ommoord/10-HBSS/7 wedstrijdnummer: 103057 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Zevenkampse ring, Zevenkampsering 301, 3068 HG Rotterdam (010-4552800) PROGRAMMA VOOR 15 NOVEMBER 2013 HBSS/7-WICO/4 wedstrijdnummer: 96463 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: H. Sewnandan Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 20 NOVEMBER 2013 TransvaliaZW/6-HBSS/7 wedstrijdnummer: 95307 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: De Wielewaal, Melchertstraat 2a, 3084 RL Rotterdam (010-293191)

H.B.S.S. Hallen/1 Poule Margriethal Contactpersoon: Mario Mosteiro tel. 06-48930641 email: mariomosteiro@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 7 NOVEMBER 2013 HBSS/H1-Groenoord, ZVV/H4 wedstrijdnummer: 98739 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) BEKERPROGRAMMA VOOR 14 NOVEMBER 2013 HBSS/H1-HBSS/H4 wedstrijdnummer: 98789 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) BEKERPROGRAMMA VOOR 21 NOVEMBER 2013 WICO/H4-HBSS/H1 wedstrijdnummer: 98797 Aanvang: 21.15 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) BEKERPROGRAMMA VOOR 28 NOVEMBER 2013 HBSS/H1-NOCKralingen/H6 wedstrijdnummer: 98799 Aanvang: 21.15 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

H.B.S.S. Hallen/2 Poule Rhoon Contactpersoon: Patrick van Rijn tel. 06-53727371 email: pkvanrijn@upcmail.nl BEKERPROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 HBS/H2-OACN-Boys/H2 wedstrijdnummer: 99062 Aanvang: 19.45 uur scheidsrechter: Sporthal: Rhoon, Stationsstraat 1a, 3161 GH Rhoon (010-5018753)

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.

pagina 21


pagina 22

H.B.S.S.

BEKERPROGRAMMA VOOR 18 NOVEMBER 2013 Brielle/H1-HBSS/H2 wedstrijdnummer: 99064 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Rhoon, Stationsstraat 1a, 3161 GH Rhoon (010-5018753) BEKERPROGRAMMA VOOR 25 NOVEMBER 2013 HBSS/H2-LMO/H1 wedstrijdnummer: 99072 Aanvang: 20.30 uur scheidsrechter: Sporthal: Rhoon, Stationsstraat 1a, 3161 GH Rhoon (010-5018753)

H.B.S.S. Hallen/3 Poule Schuttersveld Contactpersoon: Lars Scholman tel: 06-18655188 email: lscholman@garfield.nl BEKERPROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 Alexandria’66/H2-HBS/H3 wedstrijdnummer: 99264 Aanvang: 19.45 uur scheidsrechter: Sporthal: Schuttersveld, Crooswijksestraat 93, 3034 AE Rotterdam (010-4114869) BEKERPROGRAMMA VOOR 18 NOVEMBER 2013 HBSS/H3-PPSC/H5 wedstrijdnummer: 99269 Aanvang: 20.30 uur scheidsrechter: Sporthal: Schuttersveld, Crooswijksestraat 93, 3034 AE Rotterdam (010-4114869) BEKERPROGRAMMA VOOR 25 NOVEMBER 2013 VVOR/H2-HBSS/H3 wedstrijdnummer: 99272 Aanvang: 21.15 uur scheidsrechter: Sporthal: Schuttersveld, Crooswijksestraat 93, 3034 AE Rotterdam (010-4114869)

H.B.S.S. Hallen/4 Poule Margriethal Contactpersoon: Icheron Riley tel. 06-17088554 email: riley.i@pg.com. PROGRAMMA VOOR 7 NOVEMBER 2013 HBSS/H4-PPSC/H3 wedstrijdnummer: 98743 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) BEKERPROGRAMMA VOOR 14 NOVEMBER 2013 HBSS/H1-HBSS/H4 wedstrijdnummer: 98789 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) BEKERPROGRAMMA VOOR 21 NOVEMBER 2013 HBSS/H4-WICO/H3 wedstrijdnummer: 98798 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) BEKERPROGRAMMA VOOR 28 NOVEMBER 2013 WICO/H4-HBSS/H4 wedstrijdnummer: 98803 Aanvang: 19.45 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

pagina 23

H.B.S.S. Zaal C-junioren Life Lentiz/1 Scholencompetitie Schiedam PROGRAMMA VOOR 5 NOVEMBER 2013 HBSS Life Lentiz/1-HBSS Life Lentiz/2 wedstrijdnummer: 169576 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 26 NOVEMBER 2013 HBSS Life Lentiz/1-HBSS Stedelijk Gymnasium S’dam wedstrijdnummer: 199566 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910)

H.B.S.S. Zaal C-junioren Life Lentiz/2 Scholencompetitie Schiedam PROGRAMMA VOOR 5 NOVEMBER 2013 HBSS Life Lentiz/1-HBSS Life Lentiz/2 wedstrijdnummer: 169576 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 12 NOVEMBER 2013 HSBSS Life Lentiz/2-HBSS S.G. Spieringshoek/1 wedstrijdnummer: 169584 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910)

H.B.S.S. Zaal C-junioren Stedelijk Gymnasium Schiedam Scholencompetitie Schiedam PROGRAMMA VOOR 5 NOVEMBER 2013 HBSS S.G. Spieringshoek/1-HBSS Stedelijk Gymnasium S’dam wedstrijdnummer: 169592 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 12 NOVEMBER 2013 HBSS Stedelijk Gymnasium S’dam-HBSS MAVO Schravelant XL/1 wedstrijdnummer: 169600 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 26 NOVEMBER 2013 HBSS Life Lentiz/1-HBSS Stedelijk Gymnasium Schiedam wedstrijdnummer: 199566 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910)

H.B.S.S. Zaal C- junioren MAVO Schravelant XL/1 Scholencompetitie Schiedam PROGRAMMA VOOR 12 NOVEMBER 2013 HBSS Stedelijk Gymnasium Schiedam-HBSS MAVO Schravelant XL/1 wedstrijdnummer: 169600 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 26 NOVEMBER 2013 HBSS MAVO Schravelant XL/1-HBSS S.G. Spieringshoek/1 wedstrijdnummer: 169608 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910)

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 24

H.B.S.S.

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

pagina 25

H.B.S.S. Zaal C- junioren S.G. Spieringshoek/1 Scholencompetitie Schiedam PROGRAMMA VOOR 5 NOVEMBER 2013 HBSS S.G. Spieringshoek/1-HBSS Stedelijk Gymnasium S’dam wedstrijdnummer: 169592 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 12 NOVEMBER 2013 HSBSS Life Lentiz/2-HBSS S.G. Spieringshoek/1 wedstrijdnummer: 169584 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 26 NOVEMBER 2013 HBSS MAVO Schravelant XL/1-HBSS S.G. Spieringshoek/1 wedstrijdnummer: 169608 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910)

H.B.S.S. Zaal Dames/1 1e Klasse 2 Contactpersoon: Ingrid Vaartmans tel. 06-22561824 email: henk-ingrid-vaartmans@online.nl PROGRAMMA VOOR 15 NOVEMBER 2013 Zvv Den Haag/Da2-HBSS/Da1 wedstrijdnummer: 97336 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: De Blinkerd, Seinpoststraat 150, 2586 HC, Den Haag (070-3521222) PROGRAMMA VOOR 20 NOVEMBER 2013 HBSS/Da1-Barendrecht/Da1 wedstrijdnummer: 97285 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: M. van Vliet Sporthal: Topsportcentrum Rotterdam, van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam (010-4971200) PROGRAMMA VOOR 29 NOVEMBER 2013 Zvv Den Haag/Da1-HBSS/Da1 wedstrijdnummer: 97322 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: De Blinkerd, Seinpoststraat 150, 2586 HC, Den Haag (070-3521222)

H.B.S.S. Zaal Dames/2 1e Klasse 2 Contactpersoon: Patty van Veldhuizen tel. 06-22147953 email: pattyvanveldhuizen@hotmail.com BEKERPROGRAMMA VOOR 6 NOVEMBER 2013 FCW/Event Plaza/Da3-HBSS/Da2 wedstrijdnummer: 104083 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Verburchhal, Jan Barendselaan 195, 2685 BS Poeldijk (0174-246096) PROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 NOCKralingen/Da2-HBSS/Da2 wedstrijdnummer: 97576 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Topsportcentrum Rotterdam, van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam (010-4971200) PROGRAMMA VOOR 18 NOVEMBER 2013 HBSS/Da2-MVV’27/Da2 wedstrijdnummer: 97538 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Westwijkhal, Floris de Vijfdelaan 35, 3132 HK Vlaardingen (010-4348382) PROGRAMMA VOOR 29 N0VEMBER 2013 PPSC/Da1-HBSS/Da2 wedstrijdnummer: 97783 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 26

H.B.S.S.

H.B.S.S. Zaal Dames/3 2e Klasse 3 Contactpersoon: Moniek Olsthoorn tel. 06-28241736 email: moniekol@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 HBSS/Da3-HBSS/Da4 wedstrijdnummer: 98009 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 20 NOVEMBER 2013 Berkel/Da2-HBSS/Da3 wedstrijdnummer: 97942 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Vermeulen, Het Hoge Land 23, 2652 EA Berkel en Rodenrijs (010-5112006) PROGRAMMA VOOR 25 NOVEMBER 2013 Brielle/Da2-HBSS/Da3 wedstrijdnummer: 98034 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Dukdalf, Reede 2a, 3232 CV Brielle (0181-417264)

H.B.S.S. Zaal Dames/4 2e Klasse 3 Contactpersoon: Anja Verdonk tel. 06-18521898 email: anjaverdonk@hotmail.com BEKERPROGRAMMA VOOR 6 NOVEMBER 2013 Berkel/Da4-HBSS/Da4 wedstrijdnummer: 104096 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Vermeulen, Het Hoge Land 23, 2652 EA Berkel en Rodenrijs (010-5112006) PROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 HBSS/Da3-HBSS/Da4 wedstrijdnummer: 98009 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 20 NOVEMBER 2013 HBSS/Da4-HBSS/Da5 wedstrijdnummer: 98049 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Sportcentrum West, Spaanseweg 4, 3028 HW Rotterdam (010-2620955) PROGRAMMA VOOR 27 NOVEMBER 2013 HBSS/Da4-Berkel/Da3 wedstrijdnummer: 98048 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Sportcentrum West, Spaanseweg 4, 3028 HW Rotterdam (010-2620955)

H.B.S.S. Zaal Dames/5 2e Klasse 3 Contactpersoon: Celeste Macpherson tel: 06-48737547 email: celeste-mp@hotmail.com BEKERPROGRAMMA VOOR 5 NOVEMBER 2013 HBSS/Da5-Smitshoek/Da1 wedstrijdnummer: 104199 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Westwijkhal, Floris de Vijfdelaan 35, 3132 HK Vlaardingen (010-4348382) De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.

pagina 27


pagina 28

H.B.S.S.

PROGRAMMA VOOR 11 NOVEMBER 2013 HBSS/Da5-OACN-Boys/Da2 wedstrijdnummer: 98114 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 20 NOVEMBER 2013 HBSS/Da4-HBSS/Da5 wedstrijdnummer: 98049 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Sportcentrum West, Spaanseweg 4, 3028 HW Rotterdam (010-2620955) PROGRAMMA VOOR 25 NOVEMBER 2013 MSV’71/Da1-HBSS/Da5 wedstrijdnummer: 97796 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Wethoudersmit, Westeinde 96, 3146 BZ Maassluis (010-5914376)

SINTERKLAAS BIJ H.B.S.S.! H.B.S.S.! Op woensdag 27 november is het weer zover: Sinterklaas komt naar H.B.S.S.! Alle Kabouters, pupillen F en pupillen E zijn van harte welkom. Ook de kinderen (t/m 10 jaar) van senioren, vrijwilligers en sponsors zijn welkom. Het feest begint om 14:00 uur. De Sint blijft tot 16:30 uur. Ouders kunnen hun kinderen om 14:00 uur afzetten bij de kantine, en weer ophalen om 16:30 uur. Opgeven kan vanaf nu via het inschrijfformulier in de kantine!

Tot de 27e!

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S. H.B.S.S

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.

pagina 29


pagina 30

H.B.S.S.

De Bazis Interieurprojecten Hoofdsponsor van H.B.S.S.

Clubblad nr 7  

Clubblad nr 7