Page 1

H.B.S.S.

pagina 1

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 2

H.B.S.S.

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 3

de H.B.S.er clubblad van de s.s.v. H.B.S.S. Seizoen 2013//2014 Nummer: 11

9 januari 2014 55e jaargang

MEDEDELINGEN WISSELING BESTUUR H.B.S.S. Per 1 januari 2014 heeft Marco Boeren besloten zijn rol als secretaris binnen het bestuur van H.B.S.S. neer te leggen. Marco heeft ruim 5 jaar met tomeloze inzet, ziel en zaligheid deze belangrijke functie ingevuld. Bij deze willen we benadrukken dat we het erg jammer, maar ook begrijpelijk vinden dat Marco een stapje terug doet. Daarnaast willen wij hem uiteraard ook bedanken voor het vele goede werk wat hij heeft verricht voor onze vereniging de afgelopen jaren! De functie van Marco zal binnen het huidige bestuur worden overgenomen door Niels Verduijn. Niels zal per 1 januari 2014 door het leven gaan als secretaris binnen H.B.S.S. waarbij zijn huidige taken en verantwoordelijkheden binnen het huidige bestuur zullen worden verdeeld. NIEUWE BARCOMMISSIE Het doet ons een genoegen om jullie te kunnen mededelen dat er een nieuwe barcommissie is gevormd. Deze commissie heeft tot doel om alle bar/keukenzaken te stroomlijnen, de communicatie onderling te verbeteren en de bar/keukenmedewerkers een klankbord te geven waarbij ze terecht kunnen met ideeĂŤn, opmerkingen, suggesties. De barcommissie bestaat uit de volgende leden: Sjouke Lolkus - afgevaardigde hoofdbestuur Friso Sterk - barcoĂśrdinatie Aad Rademaker - inkoop Maut Boshart - voorraadbeheer Cor van der Schans - voorraadbeheer / bevoorrading Ina de Maar - afgevaardigde bar/keukenmedewerkers De eerste vergadering van deze nieuwe commissie heeft reeds plaatsgevonden en het plan is om eens in de twee maanden bij elkaar te komen. De datum voor de volgende vergadering is op maandag 24 februari 2014 om 19:30 uur. We hebben 1 gast plek binnen de commissie dus wil je een keer een vergadering meemaken geeft dit dan aan bij 1 van de commissie leden. De commissie heeft de volledige steun van het hoofdbestuur, mede ook omdat dit past in de nieuwe organisatiestructuur binnen H.B.S.S.. Namens de barcommissie, Sjouke Lolkus

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 4

H.B.S.S.

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 5

H.B.S.S.

REDAKTIE Kopij inleveren via emailadres redactie@hbss..nl uiterlijk tot zaterdag 20.00 uur !!!!!!!!!!

Inleveren kopij voor zaterdag 18 januari

- verschijning donderdag 23 januari.

AGENDA Donderdag Maandag Woensdag Woensdag Zaterdag

16 januari 24 februari 14 mei 14 mei 24 mei

2014 2014 2014 2014 2014

DDB-vergadering 19.30 uur Barcommissie 19:30 uur Scholentoernooi voor de groepen 3 + 4 Finale scholentoernooi. Thuistoernooi voor D/2, E/1 en F/1, B/1 en D/1.

OUD PAPIER AFHAALDIENST De O.P.A.’s staan weer voor u klaar op dinsdag 4 februari. Heeft u ondertussen een grote hoeveelheid papier, dan kunt u dit altijd zelf op H.B.S.S. afgeven.

DIENSTDOENDE COMMISSIE Zaterdag

11 januari

Zaterdag

18 januari

vanaf vanaf vanaf Vanaf

07.30 uur 12.30 uur 07.30 uur 12.30 uur

Franny Gijze Maut Boshart Hen van Hernen Koos Lansbergen

LEDENADMINISTRATIE Aanmelden en legitimatie: Nieuwe leden kunnen zich aanmelden met het aanmeldingsformulier, dit formulier is verkrijgbaar in de commissiekamer. Nieuwe leden ouder dan 16 jaar moeten een kopie van het legitimatiebewijs inleveren bij aanmelding. Zonder deze kopie wordt uw aanmelding niet geaccepteerd door de KNVB. Wijzigingen Geef a.u.b. wijzigingen of afmeldingen zo snel mogelijk schriftelijk door. Deponeer deze in de rode postbus in de kantine of stuur t.a.v. de ledenadministratie naar Postbus 4060, 3102 GB. Schiedam. Het kan ook via het e-mailadres. Meld je je af tijdens het voetbalseizoen dan blijf je verplicht de volledige contributie te betalen. Trudi Rademaker, tel.: (010) 434 27 26 of ledenadmin@hbss.nl ING nr. 640722 t.n.v. ssv HBSS contributierekening

ZIEKENBOEG Weet u iemand binnen H.B.S.S. of binnen jouw eigen elftal die door ziekte of blessures extra aandacht verdient, geef dit dan even door via email ziekenboeg@hbss.nl of telefonisch 010-8803451.

INZAMELINGSACTIE Breng uw lege cartridges naar H.B.S.S. Het levert H.B.S.S. extra inkomsten op

BRIDGEN Iedere donderdagmiddag is er bridgen in het clubgebouw van H.B.S.S. Aanvang 13.00 uur. Er worden 6 x 3 spellen gespeeld tot ongeveer 16.15 uur. De bridgedocente is Joke van der Weijden (010-2480224). Zij is tevens 2e voorzitter van de bridgeclub Troef Inn. De kosten bedragen 2,50 Euro per deelnemer. Je kunt iedere donderdagmiddag gewoon langs komen. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Hennie v. Hernen via 010-8803451 of 06-54604464 Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 6

H.B.S.S.

W I S T U D A T …….. - de oliebollen van Marijke weer heerlijk smaakten - het oergezellig druk was op de Nieuwjaarsreceptie - de oliebollenwedstrijd weer veel publiek trok - veel oud-bekenden ook eventjes langs kwamen - Patrick zijn toespraak deze keer niet uit zijn hoofd deed - hij zich terdege had voorbereid - het nieuwe kassasysteem zijn inwerktijd goed heeft doorstaan - de barcommissie op zoek is naar keukenpersoneel voor de zaterdagochtenden van 09.30-12.00 uur - belangstellenden zich kunnen aanmelden bij Sjouke Lolkus - Gerrit Fukkink is opgenomen in het ErasmusMC voor een hartoperatie - dit niet onverwachts is, maar al langer stond gepland - wij hem veel sterkte wensen - Cor van der Schans in een klap maar liefst 2 kleindochters rijker is geworden - wij hem veel plezier toe wensen - het 5e elftal zeker een pluimpje verdiend - zij na de wedstrijd het kleedlokaal super schoon hadden achtergelaten - er vrijwilligers worden gezocht om klaverjasavonden te organiseren - wij nieuwsgierig zijn wie zich als eerste weet aan te melden - de trainingsochtend voor de jeugd druk werd bezocht - de D´s ook nog een voorwedstrijd hebben gespeeld voor de Oliebollenwedstrijd - dit voor herhaling vatbaar is

K E R S T K L A V E R J A S S E N …. Zaterdag 24 december jl. was het gezellig in onze mooi versierde kantine en met 8 tafels werd er gestreden om de kerstprijs. Tinus Streijl sr. (93 jaar) was zelfs naar Schiedam gekomen om met zoonlief mee te strijden. Na 1 ronde stonden ze ook bovenaan, maar op die leeftijd gaat de conditie natuurlijk mee spelen en zak je later in de middag weg in de stand. Deze keer werden we zelfs aan tafel bediend door de dames achter de bar, wat niet voor ieders concentratie even goed was. Teveel afleiding en teveel consumpties?! Uiteindelijk wisten Wim den Held en John Schuur met 5.466 punten beslag te leggen op de 1e prijs. Daarna volgde nog de loterij met vele mooie prijzen. Wim en Aad hebben te kennen gegeven te stoppen en we zijn nu dus op zoek naar een of twee opvolger(s), die het stokje willen overnemen. Voel jij je geroepen om dit te doen, neem dan contact op met Henk van den Brink. Vooralsnog is er dus geen datum bekend voor de 1e avond in 2014.

BARGEBEUREN Coordinator: Friso Sterk Email: bar@hbss.nl of keuken@hbss.nl

Zaterdag 11 januari

08.00 - 12.00 uur Tiny v.d Kooy 12.00 - 15.30 uur Els Nauman, Nico Poot, Anja Brussé, Max. 15.30 - 19.00 uur Veteranen-1, Loes Hoekstra.

Zaterdag 18 januari

08.00 - 12.00 uur Marijke Gerkema, ?, ? 12.00 - 15.30 uur Ina de Maar, Fani van Hoek, Ria Boshart, Elly Lansbergen 15.30 - 19.00 uur Bert Kuypers, Ina de Maar, Jaap van Dien, Tinus Streyl

Zaterdag 25 januari

08.00 - 12.00 uur Frans van de Meer, Friso Sterk 12.00 - 15.30 uur Moniek Olsthoorn, Els Nauman, Bep Spïts, Ina de Maar. 15.30 - 19.00 uur Marcel Spits, Martin de Jong, Ina de Maar, Loes Hoekstra.

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 7

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 8

H.B.S.S.

JEUGD AFDELING Voorzitter: Leo van der Werf - jeugdvoorzitter@hbss.nl Wedstrijdsecretaris: Joke Bijl tel. 010-8803597 Pupillenafdeling: pupillen@hbss.nl Juniorenafdeling: junioren@hbss.nl Vrijdag 27 December Oliebollentoernooi Het is 12.00 uur vrijdag 27 december 2013. Het 3e Oliebollentoernooi van H.B.S.S. staat op het programma. Één voor één druppelen spelers binnen van de B, D, E en F. Uiteindelijk blijft de teller steken op 13 spelers van de D, E en F. Sebastiaan (van de B) werpt zich op om de wedstrijden te begeleiden. Koos met zijn ervaring in het schoolzaalvoetbal van H.B.S.S. en de K.N.V.B. legt de regels uit. We gaan 2 teams vormen. Het wordt dus geen echt toernooi. Na iedere wedstrijd worden de teams opnieuw samengesteld en zo spelen we uiteindelijk drie onderlinge wedstrijden. Alle spelers gaan vol vuur de strijd aan met de tegenstanders, de vloer, de snelle bal die maar door blijft rollen en de regels van het zaalvoetbal. Tegen drie uur zijn de meeste spelers op en snakken er naar om naar huis te gaan. De diehards hebben meer dan twee uur op het veld gestaan en hun conditie en techniek getoond aan de aanwezige trainers. Een megaprestatie voor spelers die normaal veldwedstrijden spelen van maximaal 2x dertig minuten. Het was dan wel geen toernooi maar de sfeer was er wel en iedereen had het uitermate naar zijn zin en kon zich uitleven in het voetballen na een paar weken waarin er geen competitievoetbal is geweest. De verse oliebollen waren verzorgd door de Spartabakker Louis. De ouders langs de kant waren enthousiast, het weer buiten was slecht, dus wat is er dan leuker dan in een sporthal een balletje te trappen met je ploeggenoten. Wat wordt de volgende activiteit die we gaan organiseren voor de jeugd? Een activiteit waar we toch zeker op 30 to 40 spelers mogen rekenen? Wie helpt en heeft ideeën? Joke, Johan, Arjan, Koos, Ron, Raoul, Arjan, Martin en Leo TRAININGSTIJDEN. Kabouters zaterdagochtend F pupillen maandag en woensdag E pupillen maandag en woensdag D pupillen dinsdag en donderdag B junioren dinsdag en donderdag

van 09.00 tot 10.00 uur van 18.00 tot 19.00 uur van 18.00 tot 19.00 uur van 18.00 tot 19.15 uur van 18.00 tot 19.15 uur

JEUGDTOERNOOIEN 2014…………………….zet deze data nu alvast in jullie agenda. Woensdag 14 mei 2014 Scholentoernooi voor de groepen 3 + 4 Woensdag 14 mei 2014 Finale scholentoernooi. Zaterdag 24 mei 2014 D/2, E/1 en F/1 Zaterdag 24 mei 2014 B/1 en D/1. PROGRAMMA ZATERDAG 11 JANUARI 2014 Kabouters Aanvang: 09.00 tot 10.00 in de zaal van de Beatrixschool Spelers: Atakan Atceken - Thomas Heeze - Nico Krijnen - Jayden Meilof – Roberto Portolano Trainers: Natasja van der Kooy 06-50290943 H.B.S.S. F1 is vrij H.B.S.S. E1 is vrij Deltasport D1 - H.B.S.S. D1 Wedstrijdnr.: 173222 2e ronde Beker Aanvang: 11.00 uur Aanw./Vertrek: 10.00 uur Spelers: Ronan Robberegt, Achraf Fkiri, Dennis Westerduin, Finn Soltveit, Sam Scheepmaker, Ahmet Duran, Evan Meijndert, Kay Nauman, Brian van Hoek, Mathijs Holl, Dennis Venzelaar, Aimane Elboucht-

aoui, Christiaan van ’t Hoff, Elian Tuijp. Trainers: Leider: Terrein:

Ron Jansen 06-53638096 & Johan de Maar 06-22483777 Rachid Fkiri 06-51313036 Sportpark Broekpolder, Kooikersweg 2, 3138 HE Vlaardingen, Kantine: 010-4750077 Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 9

H.B.S.S. D2 is vrij XerxesDZB B2 - H.B.S.S. B1 Wedstrijdnr.: 177991 2e ronde Beker Aanvang: 10.45 uur Aanw./Vertrek: 09.45 uur Spelers: Shaggy Brobbel, Sven Staal, Sebastiaan Sommeyer, Robbert Wigmans, Dion Florussen, Giovanni Weeda, Niels Boeren, Gracindo Lima Silva, Giovanni Hoogdalem, Roy Knikman, Spencer Termijn, Sergen Tokcan, Fatih Cicek, Mohammed Isman, Jerry van der Tas, Roel Heijsteeg, Ertugnuh Gecin, Sefa Ozturk, Erik Nauman, Ismet Ismetov, Rumen Michev. Trainers: Wesley Harte 06- 48206998 Terrein: Sportpark Faas Wilkes, Igor Stravinskisingel 5, 3069 MA Rotterdam Kantine: 010-4558609 PROGRAMMA ZATERDAG 18 JANUARI 2014 Kabouters Aanvang: Spelers: Trainers:

09.00 tot 10.00 in de gymzaal van de Beatrixschool!! Atakan Atceken - Thomas Heeze - Nico Krijnen - Jayden Meilof – Roberto Portolano Natasja van der Kooy 06-50290943

H.B.S.S. F1 – CWO F2 Wedstrijdnr.: 118341 7e klasse Aanvang: 08.45 uur Aanw./Vertrek: 07.45 uur Spelers: Fausto van den Berg, Sem Engering, Jack Lanser, Senn Kragenburg, Eyüp Öztürk, Islem Djema, Milan Prins, Bas van der Meer, Rocco Robberegt, Emerson Cijntje, Said Kucukalioglu, Talha Irmak Trainer: Raoul van Soest 06-38335783 & Arjan Robberegt 06-54258942 Leider: Raoul & Arjan Terrein: H.B.S.S. Scheidsrechter: Hans Blaazer SVS E2 - H.B.S.S. E1 Wedstrijdnr.: 179014 6e klasse Aanvang: 10.00 uur Aanw./Vertrek: 09.00 uur Spelers: Tim van Eijk, Youmes Hamdaoui, Zakaria Ahmed, Winay Sewlal, Robin van der Meer, Toine van Wassenaar, Jason Maghoe, Enes Gecin, Batuhan Yilmaz Trainer: Raoul van Soest 06-38335783 & Emre Gecin 06-55194156 Leider: Dhr. Sewlal Terrein: Sportpark Schenkel, Capelseweg 31, 2907 XA Capelle a/d IJssel Tel: 010-45111525

H.B.S.S. D1 – VFC D4 Wedstrijdnr.: 167749 5e klasse Aanvang: 10.00 uur Aanw./Vertrek: 09.15 uur Spelers: Ronan Robberegt, Achraf Fkiri, Dennis Westerduin, Finn Soltveit, Sam Scheepmaker, Ahmet Duran, Evan Meijndert, Kay Nauman, Brian van Hoek, Mathijs Holl, Dennis Venzelaar, Aimane Elboucht-

aoui, Christiaan van ’t Hoff , Elian Tuijp (kunnen ook uitkomen voor D2) Trainers: Leider: Terrein:

Ron Jansen 06-53638096 & Johan de Maar 06-22483777 Rachid Fkiri 06-51313036 H.B.S.S. Scheidsrechter: Remco Lansbergen

H.B.S.S. D2 – Blijdorp D4 Wedstrijdnr.: 123958 8e klasse Aanvang: 10.00 uur Aanw./Vertrek: 09.15 uur Spelers: Jasper Pons, Jamai Gijze, Stephan Pons, Rowan Kiksen, Sabri Uluc, Kevin Vleeming, Jos Bakkers, Djenne Natera Vasquez, Ilker Kucuksahin, Amir Elbouchtaoui, Ensar Okyay, Mirsad Yunus Altin, Ayoub Si Amar, Aimane Elbouchtaoui, Christiaan van ’t Hoff, Elian Tuijp (kunnen ook uitkomen

voor D1) Trainers: Leiders: Terrein:

Ron Jansen 06-53638096 & Johan de Maar 06-22483777 Arwin Breidenbach 06-14393681 & Gerard Tuijp 06-26716889 H.B.S.S. Scheidsrechter Wulf van den Eshof

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 10

H.B.S.S.

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 11

H.B.S.S.

Victoria’04 B2 - H.B.S.S. B1 Wedstrijdnr.: 138844 4e klasse Aanvang: 11.00 uur Aanw./Vertrek: 10.00 uur Spelers: Shaggy Brobbel, Sven Staal, Sebastiaan Sommeyer, Robbert Wigmans, Dion Florussen, Giovanni Weeda, Niels Boeren, Gracindo Lima Silva, Giovanni Hoogdalem, Roy Knikman, Spencer Termijn, Sergen Tokcan, Fatih Cicek, Mohammed Isman, Jerry van der Tas, Roel Heijsteeg, Ertugnuh Gecin, Sefa Ozturk, Erik Nauman, Ismet Ismetov, Rumen Michev. Trainers: Wesley Harte 06- 48206998 Terrein: Sportcomplex Broekpolder, Kooikersweg 3, 3138 HE Vlaardingen Tel: 010-4347949

G-AFDELING wedstrijdsecretariaat Dirk van Kooij tel. 06-54766123: email: senioren@hbss.nl

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 11 JANUARI 2014

Bekervoetbal 1/4 finale Vlotbrug G1- H.B.S.S.G1 Groep 1, poule 4 Wedstrijdnummer:170908 Aanvang: 10:00 uur Aanwezig/vertrek: 9:00 uur Trainer: W. v.d. Kooy Tel: 06-42152047 Spelers: Bekend Terrein: Schelpenpad 1, 3225BZ HELLEVOETSLUIS PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 18 JANUARI 2014 H.B.S.S.G1 Aanvang: Trainer: Spelers: Terrein:

Sliedrecht G1 10:30 uur W. v.d. Kooy Bekend H.B.S.S.

1 klasse, poule 1 Wedstrijdnummer:180561 Aanwezig/vertrek: 9:30 uur Tel: 06-42152047 Scheidsrechter:

VROUWENAFDELING Coördinator:Renate Mac Pherson. tel. 06-28786764 Email: dames@hbss.nl De dames trainen woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur op het kleine kunstgrasveld. Zijn er dames die eens mee willen trainen, kom gerust!!!

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 12

H.B.S.S.

SENIORENAFDELING wedstrijdsecretariaat Dirk van Kooij tel. 06-54766123: email: senioren@hbss.nl

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 11 JANUARI 2014 H.B.S.S./1

Trainingskamp

H.B.S.S./2

Trainingskamp

Bekerwedstrijd H.B.S.S./5 Aanvang: Leiders: Spelers: Terrein:

Zwaluwen 9 12:30 uur Peter van Unen + Jeroen Maltha Bekend H.B.S.S.

Wedstrijdnummer: 170989 groep 7, poule 18 Aanwezig/vertrek: 11:30 uur Scheidsrechter: Rene van Dalen

Bekerwedstrijd H.B.S.S. VE/1 - Wanica Star VE1 Aanvang: 12:30 uur Leider: Jan Brusse Spelers: Bekend Terrein: H.B.S.S.

Wedstrijdnummer: 176349 Aanwezig/Vertrek: 11:30 uur Groep 1, poule 5 Tel. 010-4738989 / 06-51311796 Scheidsrechter : H. de Gids

H.B.S.S. VE/2 - Vrij

PROGRAMMA VOOR DINSDAG 14 JANUARI 2014

Bekerwedstrijd VDL 3 - H.B.S.S./2 Aanvang: 20:00 uur Trainers: Remco de Bruin Rob van Vliet Sr. Verzorger Orkun Buyukyilmaz Spelers: Bekend Terrein: Sportlaan 1, 3141XN MAASSLUIS

Wedstrijdnummer: 170923 Groep 4, poule 17 Tel. 06-51333048 Tel. 06-52047189 Ass. scheidsrechter

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 18 JANUARI 2014 DVO '32 1 - H.B.S.S./1 Wedstrijdnummer: 75539 Aanvang: 14:30 uur 4e klasse, poule D Trainers: Marvin Jansen Tel. 06-52047189 John Clemens Tel. Verzorger Orkun Buyukyilmaz Spelers: Bekend Ass. scheidsrechter: Terrein: Marathonweg 75, 3132LA VLAARDINGEN Scheidsrechter: G.A. Potuyt Hermes DVS 3 - H.B.S.S./2 Aanvang: 12:45 uur Trainers: Remco de Bruin Rob van Vliet Sr. Verzorger Orkun Buyukyilmaz Spelers: Bekend Terrein: Hargapark, Schiedam

Wedstrijdnummer: 87136 4e klasse, poule 12 Tel. 06-51333048 Tel. Ass. scheidsrechter

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 13

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 14

H.B.S.S.

VVOR 7 - H.B.S.S./5 Wedstrijdnummer: 86215 Aanvang: 15:30 uur 7e klasse, poule 13 Leiders: Peter van Unen + Jeroen Maltha Aanwezig/vertrek: 14:30 uur Spelers: Bekend Terrein: Prinsenlaan 991, 3062CT ROTTERDAM H.B.S.S. VE/1 - NBSVV VE1 Aanvang: 12:30 uur Leider: Jan Brusse Spelers: Bekend Terrein: H.B.S.S.

Wedstrijdnummer: 72321 Aanwezig/Vertrek: 11:30 uur 1e klasse, poule 2 Tel. 010-4738989 / 06-51311796 Scheidsrechter : H/ de Gids

H.B.S.S. VE/2 - Semper Altius VE1 Aanvang: 15:00 uur Leider: Raymond v.d Bijl Spelers: Bekend Terrein: H.B.S.S.

Wedstrijdnummer: 64419 3e klasse, poule 2 Aanwezig/vertrek: 14:00 uur Tel. 06-42733006 Scheidsrechter:

ZAALVOETBALAFDELING e-mail: zaalvoetbal@hbss.nl

H.B.S.S. Zaal/1 Hoofdklasse C Contactpersoon: Icheron Riley tel. 06-26604601 email: riley.i@pg.com PROGRAMMA VOOR 13 JANUARI 2014 HBSS/1-GZV Watergras/4 wedstrijdnummer: 91055 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: D. Ferreira Sporthal: Topsportcentrum Rotterdam, van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam (010-4971200) PROGRAMMA VOOR 20 JANUARI 2014 Lugdunum/2-HBSS/1 wedstrijdnummer: 91041 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: D.J. Degreef Sporthal: De Zijl, Paramaribostraat 66, 2315 VK Leiden (071-5282943) PROGRAMMA VOOR 31 JANUARI 2014 Multicult/2-HBSS/1 wedstrijdnummer: 91099 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: R.E. van der Zee Sporthal: Sportcentrum Overbosch, Vlaskamp 1, 2592 AA Den Haag (070-3474692)

H.B.S.S. Zaal/2 3e Klasse 3 Contactpersoon: Paul van Vliet tel. 06-52330009 email: paulvanvliet@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 13 JANUARI 2014 HBSS/2-MVV’27/2 wedstrijdnummer: 92632 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: W. Taal Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 22 JANUARI 2014 Wippolder/1-HBSS/2 wedstrijdnummer: 93061 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Wippolder, Rijksstraatweg 9, 2628 GZ Delft (015-2567021) PROGRAMMA VOOR 27 JANUARI 2014 HBSS/2-VELO/1 wedstrijdnummer: 92633 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: A. Dias de Brito Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

H.B.S.S. Zaal/3 4e Klasse 7 Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 15

Contactpersoon: Hans van Gilst tel. 06-54344095 email: hansvangilst@gmail.com PROGRAMMA VOOR 13 JANUARI 2014 HBSS/3-RS/7 wedstrijdnummer: 93698 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Westwijkhal, Floris de Vijfdelaan 35, 3132 HK Vlaardingen (010-4348382) PROGRAMMA VOOR 27 JANUARI 2014 NOCKralingen/6-HBSS/3 wedstrijdnummer: 101379 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Kralingen, Slaak 15, 3061 CR Rotterdam (010-4142219)

H.B.S.S. Zaal/4 4e Klasse 8 Contactpersoon: Marco Hoeven tel. 06-51353120 email: marco-marlous@live.nl PROGRAMMA VOOR 20 JANUARI 2014 ZVOB/4-HBSS/4 wedstrijdnummer: 93854 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: R. Hoepel Sporthal: de Boogerd, Hortensiastraat 5-9, 3261 BG Oud-Beijerland (0186-613333) PROGRAMMA VOOR 27 JANAURI 2014 HBSS/4-OACN-Boys/7 wedstrijdnummer: 94752 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: A. Dias de Brito Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

H.B.S.S. Zaal/5 5e Klasse 8 Contactpersoon: Tom Looye tel. 06- 42 72 95 98 email: tom_looye@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 13 JANUARI 2014 HBSS/5-Westlandia/5 wedstrijdnummer: 96335 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 22 JANUARI 2014 Wippolder/6-HBSS/5 wedstrijdnummer: 96516 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Wippolder, Rijksstraatweg 9, 2628 GZ Delft (015-2567021)

H.B.S.S. Zaal/6 5e Klasse 10 Contactpersoon: Sjon Veldhoven tel: 06-16009182 email: sjonno84@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 13 JANUARI 2014 HBSS/6-OACN-Boys/10 wedstrijdnummer: 96452 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Westwijkhal, Floris de Vijfdelaan 35, 3132 HK Vlaardingen (010-4348382) PROGRAMMA VOOR 24 JANUARI 2014 WIA/14-HBSS/6 wedstrijdnummer: 96185 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Zevenkampse ring, Zevenkampsering 301, 3068 HG Rotterdam (010-4552800) PROGRAMMA VOOR 27 JANUARI 2014 HBSS/6-All Green’s/5 wedstrijdnummer: 96453 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 16

H.B.S.S.

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 17

H.B.S.S. Zaal/7 5e Klasse 9 Contactpersonen: Mark van Wijnen tel. 0618021706 email: markvanw@gmail.com Niels Verduijn tel. 0643008385 email: n.verdijn@kabelfoon.net PROGRAMMA VOOR 10 JANUARI 2014 HBSS/7-RS/11 wedstrijdnummer: 96464 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 24 JANUARI 2013 GZV Watergras/23-HBSS/7 wedstrijdnummer: 96861 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: De Meerkoet, Buitenomweg 7, 2811 BM Reeuwijk (0182-394356) PROGRAMMA VOOR 31 JANUARI 2014 HBSS/7-Ommoord/9 wedstrijdnummer: 96466 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: A. Afalah Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

H.B.S.S. Hallen/1 Poule Margriethal Contactpersoon: Mario Mosteiro tel. 06-48930641 email: mariomosteiro@hotmail.com BEKERPROGRAMMA VOOR 9 JANUARI 2014 WICO/H3-HBSS/H1 wedstrijdnummer: 98815 Aanvang: 20.10 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) BEKERPROGRAMMA VOOR 23 JANUARI 2014 HBSS/H1-Leonidas/H2 wedstrijdnummer: 98819 Aanvang: 20.30 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) BEKERPROGRAMMA VOOR 30 JANUARI 2014 Groenoord, ZVV/H4-HBSS/H1 wedstrijdnummer: 98825 Aanvang: 19.45 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

H.B.S.S. Hallen/2 Poule Rhoon Contactpersoon: Patrick van Rijn tel. 06-53727371 email: pkvanrijn@upcmail.nl BEKERPROGRAMMA VOOR 13 JANUARI 2014 HBSS/H2-Rhoon/H1 wedstrijdnummer: 99089 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Rhoon, Stationsstraat 1a, 3161 GH Rhoon (010-5018753) BEKERPROGRAMMA VOOR 20 JANUARI 2014 HBSS-H2-OACN-Boys/H1 wedstrijdnummer: 99096 Aanvang: 19.45 uur scheidsrechter: Sporthal: Rhoon, Stationsstraat 1a, 3161 GH Rhoon (010-5018753) BEKERPROGRAMMA VOOR 27 JANUARI 2014 OACN-Boys/H3-HBSS/H2 wedstrijdnummer: 99101 Aanvang: 19.45 uur scheidsrechter: Sporthal: Rhoon, Stationsstraat 1a, 3161 GH Rhoon (010-5018753)

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 18

H.B.S.S.

H.B.S.S. Hallen/3 Poule Schuttersveld Contactpersoon: Lars Scholman tel: 06-18655188 email: lscholman@garfield.nl BEKERPROGRAMMA VOOR 13 JANUARI 2014 HBSS/H3-PSC/H6 wedstrijdnummer: 99295 Aanvang: 19.45 uur scheidsrechter: Sporthal: Schuttersveld, Crooswijksestraat 93, 3034 AE Rotterdam (010-4114869) BEKERPROGRAMMA VOOR 20 JANUARI 2014 SDV/H3-HBSS/H3 wedstrijdnummer: 99300 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Schuttersveld, Crooswijksestraat 93, 3034 AE Rotterdam (010-4114869) BEKERPROGRAMMA VOOR 27 JANUARI 2014 HBSS/H3-SDV/H2 wedstrijdnummer: 99304 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Schuttersveld, Crooswijksestraat 93, 3034 AE Rotterdam (010-4114869)

H.B.S.S. Hallen/4 Poule Margriethal Contactpersoon: Icheron Riley tel. 06-17088554 email: riley.i@pg.com. BEKERPROGRAMMA VOOR 9 JANUARI 2014 HBSS/H4-Groenoord ZVV/H4 wedstrijdnummer: 98818 Aanvang: 21.40 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) BEKERPROGRAMMA VOOR 23 JANUARI 2014 Europoint/H1-HBSS/H4 wedstrijdnummer: 98821 Aanvang: 21.15 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) BEKERPROGRAMMA VOOR 30 JANUARI 2014 Groenoord, ZVV/H3-HBSS/H4 wedstrijdnummer: 98824 Aanvang: 22.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325)

H.B.S.S. Zaal C-junioren Life Lentiz/1 Scholencompetitie Schiedam PROGRAMMA VOOR 7 JANUARI 2014 HBSS Life Lentiz/2-HBSS Life Lentiz/1 wedstrijdnummer: 169586 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 21 JANUARI 2014 HBSS Stedelijk Gymnasium Schiedam/1-HBSS Life Lentiz/1 wedstrijdnummer: 169602 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910)

H.B.S.S. Zaal C-junioren Life Lentiz/2 Scholencompetitie Schiedam PROGRAMMA VOOR 7 JANUARI 2014 HBSS Life Lentiz/2-HBSS Life Lentiz/1 wedstrijdnummer: 169586 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 14 JANUARI 2014 HBSS Spieringshoek/1-Life Lentiz/2 wedstrijdnummer: 169594 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910)

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 19

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 20

H.B.S.S.

H.B.S.S. Zaal C-junioren Stedelijk Gymnasium Schiedam Scholencompetitie Schiedam PROGRAMMA VOOR 7 JANUARI 2014 HBSS Stedelijk Gymnasium Schiedam/1-HBSS Spieringshoek/1 wedstrijdnummer: 169601 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 14 JANUARI 2014 HBSS MAVO Schravelant XL/1-HBSS Stedelijk Gymnasium Schiedam/1 wedstrijdnummer: 169610 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 21 JANUARI 2014 HBSS Stedelijk Gymnasium Schiedam/1-HBSS Life Lentiz/1 wedstrijdnummer: 169602 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910)

H.B.S.S. Zaal C- junioren MAVO Schravelant XL/1 Scholencompetitie Schiedam PROGRAMMA VOOR 14 JANUARI 2014 HBSS MAVO Schravelant XL/1-HBSS Stedelijk Gymnasium Schiedam/1 wedstrijdnummer: 169610 Aanvang: 17.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 21 JANUARI 2014 HBSS Spieringshoek/1-HBSS MAVO Schravelant XL/1 wedstrijdnummer: 169595 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910)

H.B.S.S. Zaal C- junioren S.G. Spieringshoek Scholencompetitie Schiedam PROGRAMMA VOOR 7 JANUARI 2014 HBSS Stedelijk Gymnasium Schiedam/1-HBSS Spieringshoek/1 wedstrijdnummer: 169601 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 14 JANUARI 2014 HBSS Spieringshoek/1-Life Lentiz/2 wedstrijdnummer: 169594 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H. Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910) PROGRAMMA VOOR 21 JANUARI 2014 HBSS Spieringshoek/1-HBSS MAVO Schravelant XL/1 wedstrijdnummer: 169595 Aanvang: 16.00 uur scheidsrechter: H Dijksman Sporthal: Groenoord, Groenoordstraat 1, 3121 JP Schiedam (010-4710910)

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 21

H.B.S.S. Zaal Dames/1 1e Klasse 2 Contactpersoon: Ingrid Vaartmans tel. 06-22561824 email: henk-ingrid-vaartmans@online.nl BEKERPROGRAMMA VOOR 8 JANUARI 2014 Delft/Da2-HBSS/Da1 wedstrijdnummer: 177458 Aanvang: 21.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Kerkpolder, Kerkpolderweg 14, 2625 EB Delft (015-2565801) PROGRAMMA VOOR 15 JANUARI 2014 FCW/Event Plaza/Da2-HBSS/Da1 wedstrijdnummer: 97387 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Sportcentrum De Pijl, Bachlaan 1, 2671 TJ Naaldwijk (0174-629456)

PROGRAMMA VOOR 22 JANUARI 2014 HBSS/Da1-Nootdorp/Da1 wedstrijdnummer: 97287 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Topsportcentrum Rotterdam, van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam (010-4971200) PROGRAMMA VOOR 29 JANUARI 2014 HBSS/Da1-Berkel/Da1 wedstrijdnummer: 97288 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Topsportcentrum Rotterdam, van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam (010-4971200)

H.B.S.S. Zaal Dames/2 1e Klasse 2 Contactpersoon: Patty van Veldhuizen tel. 06-22147953 email: pattyvanveldhuizen@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 13 JANUARI 2014 Victoria’04/Da1-HBSS/Da2 wedstrijdnummer: 97566 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 20 JANUARI 2014 HBSS/Da2-Smitshoek/Da1 wedstrijdnummer: 97540 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Margriet, Nieuwe Damlaan 5, 3119 KA Schiedam (010-2082325) PROGRAMMA VOOR 27 JANUARI 2014 FCW/Event Plaza/Da3-HBSS/Da2 wedstrijdnummer: 97631 Aanvang: 21.30 uur scheidsrechter: Sporthal: Verburchhal, Jan Barendselaan 195, 2685 BS Poeldijk (0174-246096)

H.B.S.S. Zaal Dames/3 2e Klasse 3 Contactpersoon: Moniek Olsthoorn tel. 06-28241736 email: moniekol@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 22 JANUARI 2014 Ommoord/Da1-HBSS/Da3 wedstrijdnummer: 97813 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Zevenkampse ring, Zevenkampsering 301, 3068 HG Rotterdam (010-4552800) PROGRAMMA VOOR 27 JANUARI 2014 MSV’71/Da1-HBSS/Da3 wedstrijdnummer: 97800 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Wethoudersmit, Westeinde 96, 3146 BZ Maassluis (010-5914376)

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 22

H.B.S.S.

H.B.S.S. Zaal Dames/4 2e Klasse 3 Contactpersoon: Anja Verdonk tel. 06-18521898 email: anjaverdonk@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 15 JANUARI 2014 HBSS/Da4-Brielle/Da2 wedstrijdnummer: 98051 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Sportcentrum West, Spaanseweg 4, 3028 HW Rotterdam (010-2620955) PROGRAMMA VOOR 20 JANUARI 2014 MSV’71/Da1-HBSS/Da4 wedstrijdnummer: 97799 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Wethoudersmit, Westeinde 96, 3146 BZ Maassluis (010-5914376) PROGRAMMA VOOR 27 JANUARI 2014 OACN-Boys/Da2-HBSS/Da4 wedstrijdnummer: 97972 Aanvang: 19.00 uur scheidsrechter: Sporthal: MFC de Akkers, Lenteakker 5, 3206 TB Spijkenisse (0181-632929)

H.B.S.S. Zaal Dames/5 2e Klasse 3 Contactpersoon: Celeste Macpherson tel: 06-48737547 email: celeste-mp@hotmail.com PROGRAMMA VOOR 20 JANUARI 2014 Berkel/Da3-HBSS/Da5 wedstrijdnummer: 97984 Aanvang: 20.00 uur scheidsrechter: Sporthal: Vermeulen, Het Hoge Land 23, 2652 EA Berkel en Rodenrijs (010-5112006) PROGRAMMA VOOR 27 JANUARI 2014 FCW/Event Plaza/Da5-HBSS/Da5 wedstrijdnummer: 98025 Aanvang: 21.30 uur scheidsrechter: Sporthal: Verburchhal, Jan Barendselaan 195, 2685 BS Poeldijk (0174-246096)

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 23

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.


pagina 24

H.B.S.S.

Het verbouwen en inrichten van zakelijk vastgoed begint bij debazis; hoofdsponsor van H.B.S.S.

Clubblad nr 11  
Clubblad nr 11  
Advertisement