Page 1

H.B.S.S.

pagina 1


pagina 2

H.B.S.S.

Het clubblad kunt u ook vinden op internet www.edenburg.nl


H.B.S.S.

pagina 3

de HBS'er clubblad van de s.s.v. H.B.S.S. Seizoen 2010/2011 Nummer: 23

7 juli 2011 52e jaargang

Nieuwe plannen A4 goed voor sport, voetbal en H.B.S.S. De A4 is nog lang niet aangelegd en het recreatie & sportgebied op de A4 ligt er ook nog niet. Maar als de plannen doorgaan zoals ze er nu liggen kan dit uitermate goed uitpakken voor de sport in Schiedam, en daarmee ook voor voetbal en H.B.S.S.. Er ontstaat dan namelijk nieuwe ruimte voor nieuwe sportvelden waardoor er ruimte en geld vrijkomt om de parken Thurlede en Harga te renoveren. Na 25 jaar zonder groot onderhoud in het Hargapark, ziet dit er veelbelovend uit. Op onze huidige locatie zijn de afgelopen jaren vaak bedrijventerreinen, woningen en hockeyvelden ingetekend. In alle huidige tekeningen liggen er alleen maar voetbalvelden op ons terrein. Met in de rest van het Hargapark alleen recreatie en woningbouw. Het is nog lang niet definitief, maar de kans is aanwezig dat we over een aantal jaar nog steeds op onze huidige locatie zitten, alleen dan sterk gerenoveerd en omringd door een nieuwbouwwijk. NIEUWE SEIZOEN/NIEUWE SELECTIE. De afgelopen weken zijn bijzonder geweest voor de A-selectie. Er is afscheid genomen van verschillende leden van de technische staf en meerdere spelers. Sommigen gaan H.B.S.S. verlaten, anderen gaan lager voetballen en weer anderen doen even een jaartje een stuk minder. Dat is goed voor hen, maar niet leuk voor H.B.S.S. Kevin, Tom, Ton en Rogier: veel plezier in het nieuwe seizoen! Na jarenlang balvast, passerend en scorend in onze jeugd en in het eerste te hebben gespeeld loopt Robin Bonte tot onze grote spijt volgend seizoen in het geel-zwarte tenue van V.F.C. Wij bedanken hem voor zijn grote bijdrage aan H.B.S.S., wensen hem heel veel succes bij V.F.C. en hopen uiteraard dat hij zo snel mogelijk weer terug is. Niets mis met hopen. Naast de bekende namen zoals Rick, Ron, Jaap en Huib zijn er volgend seizoen veel nieuwe gezichten te bewonderen bij het 1e en 2e elftal. De namen van Marvin en Rob hebben jullie al kunnen lezen. In het veld komen daar onder andere Benito, Patrick, Danny, Roelof en Maurice bij. Welkom bij H.B.S.S.! Het lijkt ons logisch wat wij hartelijk blijven doen tegen degenen die lager gaan spelen of vertrekken en vriendelijk doen tegen de nieuwe leden die vanaf augustus bij H.B.S.S. rondlopen. Niets mis met een handje geven, jezelf voorstellen en de ander welkom heten. Zij weten nog niet dat de soep van Aadje heerlijk is, dat de kat alleen door Ina geaaid wil worden en verdwenen trainingsballen gemeld moet worden achter de bar. Rene, Franny, Sjouke, Jos, Hen, Marco, Erik en Dirk.

R E D A C T I E H.B.S.H.B.S.-er: e-mailadres: redactie@hbss.nl Kopij inleveren via het e-mailadres redactie@hbss..nl uiterlijk tot zaterdag 20.00 uur. Inleveren kopij voor zaterdag 23 juli Inleveren kopij voor zaterdag 13 aug.

– verschijning donderdag 28 juli – verschijning donderdag 18 augustus

LET OP: Hou a.u.b. rekening met het inleveren van kopij i.v.m. komende activiteiten.


pagina 4

H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 5

MEDEDELINGEN In de afgelopen drie weken ontvingen wij maar liefst twee overlijdensberichten, t.w. ons oud-bestuurslid Tinus van der Leije en oud-trainer Jan van den Hoek. Liefde, bezorgdheid, trouw en oprechtheid heb je ons gegeven Het leven heeft ons goed gedaan, veel gezien en genoten Wij zullen je missen.

Bedroefd maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa.

Johannes Martinus van der Leije (Tinus) Op de leeftijd van 76 jaar.

17 juni 2011 Corr.adres: G. van der Leije-Weij Laan van Bol’Es 162 3122 AE Schiedam

Geertje Ton en Wilma Ralph en Lea Bas (in her.) en Cora Paulien en Benjamin Eline en Lenny Annemieke en Peter Paul en FabiĂŤnne

Op vrijdag 24 juni heeft de begrafenis in Schiedam plaats gevonden.

In memoriam Jan van der Hoek Op woensdag 08 Juni 2011 is op 55 jarige leeftijd Jan van der Hoek overleden. Hij is een aantal jaren succesvol trainer geweest (ASWH, Zwaluwen Vlaardingen, Excelsior Pernis, WCR en HBSS), waarbij hij tactisch zeer sterk was en veelal met 1-0 won. Onder zijn leiding beleefde onze vereniging een aantal succesvolle jaren en promoveerde H.B.S.S. zelfs naar de 2e klasse. De supporters waren het niet altijd eens met zijn tactiek maar deze wierp wel zijn vruchten af. Nadat Jan met zijn zakenpartners Trifor verkocht had, wilde hij meer rust nemen maar hij werd al snel ziek, waardoor hij minder mobiel werd en aan huis gekluisterd raakte, waar hij veel moeite mee had.


pagina 6

H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 7

BARMAN/VROUW OP DE WOENSDAGAVOND!? De afgelopen 25 jaar kregen de H.B.S.S.'ers die trainen op de woensdagavond voor hun training een kopje koffie van Bertus en na de training van hem een biertje en een bemoedigend woord. Dit aangevuld met de enthousiaste kwispel van Doris en zijn vertederende blik om de bal af te pakken of op het eerste veld te schieten. Helaas heeft Bertus aangegeven dat dit zijn 25e en laatste seizoen is op de woensdagavond. Namens alle spelers van de jeugd, dames, G en Z-selectie sinds 1986: Bertus, hartelijk dank voor je grote bijdrage aan ons voetbalplezier! De vele andere zaken die Bertus doet voor de club, blijft hij gelukkig wel doen. Dit betekent echter wel dat we voor het nieuwe seizoen op zoek zijn naar een barman of barvrouw voor de woensdagavond. Het kunnen uiteraard ook meerdere personen zijn die elkaar afwisselen. Zoals de een vroeg en de ander laat of de even en oneven weken. Belangstelling? Laat het een van ons weten! Franny, Jos, Hen, Dirk, Sjouke, Erik en Rene

TRADITIONELE H.B.S.S. OPZOOMERDAG 2011 Op zaterdag 2 Juli 2011 heeft een groot aantal H.B.S.S.’ers de club wederom geholpen met allerlei jaarlijkse karweitjes. Er waren deze keer zo’n 30 man/vrouw aanwezig. De keuken, koelcel, bestuurskamers, kleedlokalen en EHBO-kamer een extra sopbeurtje gegeven en schoongemaakt. Kleedlokalen met schimmelwerende verf behandeld. Het restant groene lantaren palen zijn nu ook omgetoverd in onze vertrouwde H.B.S.S.-kleuren. De heggen keurig bijgewerkt in het oprijlaantje en het nodige onkruid langs de velden bijgewerkt. Op de tribune zijn de onderste banken van een nieuwe verflaag voorzien. Ook “lampje 1 en 2” waren aanwezig voor het nodige onderhoud aan het elektriciteitsgebeuren. Extra dit jaar was het opruimen van een hoop oude niet meer gebruikte rommel. Hierdoor konden wij afscheid nemen van onze oude vertrouwde keet van DE Goede Schilders. Deze werd vakkundig afgebroken en verwijderd. De catering was ’s middags als vanouds weer verzorgd door Ina, wederom met een energierijke impuls door de gebruikelijke kop soep van Aad. Dankzij deze vrijwilligers kan een ieder komend seizoen weer met een gerust hart gebruik maken van ons complex. Nogmaals een ieder (Franny, Klaas, Thijs, Ab, Hennie, Max, Jos, Jordie, Erik, Sjouke, Gerard, Jan B, Jan v. T, Jan A, Tom, Aad, Ina, Dirk, Richard, Joke, Anja, Yvonne, Arjan, Bertus, Marcel, Mark, Maurice, Rogier, Wim, Wim, Tiny), die zijn of haar steentje heeft bijgedragen voor, tijdens en na het opzoomeren, van harte bedankt. Namens bestuur H.B.S.S., Sjouke, Dirk,Franny, Hen, Jos, Eric, Marco en Rene.

LEDENADMINISTRATIE Postbus 4060, 3102 GB Schiedam

Email: ledenadmin@H.B.S.S..nl

Aanmelden en legitimatie: Nieuwe leden kunnen zich aanmelden met het aanmeldingsformulier, dit formulier is verkrijgbaar in de commissiekamer. Nieuwe leden ouder dan 16 jaar moeten een kopie van het legitimatiebewijs inleveren bij aanmelding. Zonder deze kopie wordt uw aanmelding niet geaccepteerd door de KNVB. Wijzigingen Geef a.u.b. wijzigingen of afmeldingen zo snel mogelijk schriftelijk door. Deponeer deze in de rode postbus in de kantine of stuur t.a.v. de ledenadministratie naar Postbus 4060, 3102 GB. Schiedam. Het kan ook via het e-mailadres. Meld je je af tijdens het voetbalseizoen dan blijf je verplicht de volledige contributie te betalen. Trudi Rademaker, tel.: (010) 434 27 26 of ledenadmin@hbss.nl Postbank nr. 640722 t.n.v. ssv HBSS contributierekening


pagina 8

H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 9

AGENDA Maandag Weekend Dinsdag Zaterdag Donderdag

1 augustus Start training selectie aanvang: 19.30 uur 12 t/m 14 augustus Selectietraining + oefenwedstrijd. 17 augustus 1e Bekerwedstrijd 1e elftal 20 augustus AB-vergadering aanvang: 12.00 uur 22 september DDB-commissie aanvang: 19.30 uur

C L U B B L A D D I G I T A A L O F P E R P O S T??? T??? Wellicht zijn er mensen onder onze leden die het clubblad altijd via internet raadplegen. Andere H.B.S.S.'ers stellen het juist op prijs om op donderdag eventjes met een kopje koffie op hun gemak het clubblad door te lezen. Aan u nu de keus. Wilt u het clubblad wel per post ontvangen, dan hoeft u niets te doen en blijft alles bij het oude. Wilt u het clubblad per email ontvangen, dan even uw juiste e-mailadres doorgeven aan de ledenadministratie en ontvangt u geen papieren versie meer thuis maar een email. Wilt u het clubblad op de H.B.S.S.-site lezen, geef dit dan even door aan onze ledenadministratie en u ontvangt geen papieren versie meer thuis en u ontvangt ook geen email.

BRIDGEN Iedere donderdagmiddag is er bridgen in het clubgebouw van H.B.S.S. Aanvang 13.00 uur. Er worden 6 x 3 spellen gespeeld tot ongeveer 16.15 uur. Hierna wordt de uitslag berekend. Het geheel staat onder leiding van een gediplomeerde bridgedocente, die spellen en spelsituaties kan uitleggen en dit ook zal doen. Zij zorgt daarnaast voor materiaal en uitslagberekeningen. De bridgedocente is Joke van der Weijden (010-2480224). Zij is tevens 2e voorzitter van de bridgeclub Troef Inn. De kosten bedragen 2,50 Euro per deelnemer. Je kunt iedere donderdagmiddag gewoon langs komen. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Hennie van Hernen via 010-8803451 of 06-54604464

W I S T U D A T ……….. - Jaap vanaf nu zich een gediplomeerd sportmasseur mag noemen - wij hem van harte feliciteren met het behalen van dit diploma - hij met zijn vrouw gaat genieten van een welverdiende vakantie - deze keer de buurt van Toscane onveilig wordt gemaakt - opzoomeren weer een groot succes was - een vereniging niet zonder zijn vrijwilligers kan bestaan - er weer veel werk is verzet - de “zwarte tornado” ook flink heeft huisgehouden - De Goede Schilderscontainer met pensioen is gegaan - het onderstel tegen elk aannemelijk bod kan worden opgehaald - onze grasvelden momenteel een grondige renovatie ondergaan - zij bij de start van de competitie er perfect bij zullen liggen - de selectie van 12 t/m 14 augustus een trainingsweekend hebben - de eerste bekerwedstrijd voor het 1e elftal wordt gespeeld op dinsdag 16 augustus - Rob van Vliet sr. druk bezig is om sponsors te zoeken voor H.B.S.S.


pagina 10

H.B.S.S.

ZIEKENBOEG Is er in uw elftal een speler langdurig uitgeschakeld, geef dit dan even door aan Cor van der Schans (tel. 0104711144) zodat er wat aandacht aan geschonken kan worden. Ook niet-voetballende leden kunnen in geval van ziekte of ongeval worden doorgegeven zodat zij de nodige aandacht kunnen krijgen.

OUD PAPIER OPHAALDIENST De O.P.A.’s gaan van een welverdiende vakantie genieten. Zij staan weer voor u klaar op dinsdag 6 september a.s. Heeft u in die tussentijd veel oud papier wilt u dan zo vriendelijk zijn dit zelf even af te geven op H.B.S.S.

INZAMELINGSACTIE Geef uw lege cartridges af op H.B.S.S.. Het levert voor H.B.S.S. extra inkomsten op.

JEUGD AFDELING Voorzitter: Leo van der Werf/ jeugdvoorzitter@hbss.nl Wedstrijdsecretaris: Ronald Versluis tel. 010-4716433 Pupillenafdeling: pupillen@hbss.nl Juniorenafdeling: junioren@hbss.nl DRINGEND VERZOEK: Ondanks een eerder gedaan verzoek, waarop nagenoeg niemand heeft gereageerd, wil ik alle jeugdleiders/trainers die hun spelmateriaal (ballen en tenues) nog niet hebben ingeleverd vragen dit zo spoedig mogelijk bij mij te doen zodat ik alles kan inventariseren en wij bij het begin van het seizoen weer over voldoende materiaal kunnen beschikken. Maak de komende week even telefonisch een afspraak zodat ik alles in ontvangst kan nemen. Klaas Gijze (tel. 010-4708637)

DAMESAFDELING Coördinator: Naomi Balogh. tel. 06-21648780 dames@hbss.nl

TRAINEN IN DE ZOMERMAANDEN Iedere donderdagavond

19.00 – 20.30 uur

G-VOETBALAFDELING Wedstrijdsecretariaat Dirk van Kooy tel. 06-54766123: senioren@hbss.nl

ZAALVOETBALAFDELING Informatie: John Jongebreur, tel.: 010-2731270 e-mail: zaalvoetbal@hbss..nl LET OP In de maanden juli en augustus kan op de woensdagavond weer een balletje worden getrapt tussen 20.00 en 21.00 uur op een van de kunstgrasvelden. Dus sluit aan bij deze groep enthousiastelingen wanneer u uw conditie op peil wilt houden en contact wilt houden op een leuke manier met andere H.B.S.S.-ers.


H.B.S.S.

pagina 11


pagina 12

H.B.S.S.

SENIORENAFDELING Wedstrijdsecretariaat Dirk van Kooy tel. 06-54766123: senioren@hbss.nl Scheidsrechterscoördinator: Remco Lansbergen. LET OP In de maanden juli en augustus kan op de woensdagavond weer een balletje worden getrapt tussen 20.00 en 21.00 uur op een van de kunstgrasvelden. Dus sluit aan bij deze groep enthousiastelingen wanneer u uw conditie op peil wilt houden en contact wilt houden op een leuke manier met andere H.B.S.S.-ers. Start seizoen 2011/2012 selectie H.B.S.S. Maandag Dinsdag Donderdag Zaterdag

1 augustus 2 augustus 4 augustus 6 augustus

trainen aanvang: 19.30 uur trainen aanvang: 19.30 uur trainen aanvang: 19.30 uur trainingsdag: ’s morgens zwemmen en ’s middags trainen.

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

8 augustus 9 augustus 11 augustus 12 augustus 13 augustus 14 augustus

trainen aanvang: 19.30 uur trainen aanvang: 19.30 uur trainen aanvang: 19.30 uur trainingsweekend oefenwedstrijd Victoria’04 – H.B.S.S./1 trainingsweekend

Maandag Dinsdag Donderdag

15 augustus 16 augustus 18 augustus

Zaterdag

20 augustus

trainen 1e bekerwedstrijd H.B.S.S./1 – DEH Musschen/1 Trainen overige selectiespelers hsv Escamp – H.B.S.S./1

Maandag Dinsdag Donderdag Zaterdag

22 augustus 23 augustus 25 augustus 27 augustus

trainen 2e bekerwedstrijd trainen 3e bekerwedstrijd

Maandag Dinsdag Donderdag Zaterdag

29 augustus 30 augustus 1 september 3 september

trainen CWO Zondag- H.B.S.S./1 onder voorbehoud trainen start competitie 1e elftal

aanvang: 14.30 uur

aanvang: 19.30 uur aanvang: 14.30 uur


H.B.S.S.

pagina 13


pagina 14

H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 15


pagina 16

H.B.S.S.


H.B.S.S.

pagina 17

Clubblad nr 23  

H.B.S.S. pagina 1 Het clubblad kunt u ook vinden op internet www.edenburg.nl pagina 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you